12.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 190/34


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2006. június 30-i végzése – Martial Ott és társai kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-87/05. sz. ügy) (1)

(Tisztviselők - 2004-es előléptetési időszak - Az előléptetett tisztviselők jegyzékébe való felvétel elmaradása - Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzatának 111. cikke - Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

(2006/C 190/63)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Martial Ott (Oberanven, Luxemburg), Fernando Lopez Tola (Luxembourg, Luxemburg) és Francis Weiler (Itzig, Luxemburg) (képviselők: kezdetben G. Bounéou és F. Frabetti ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Berardis-Kayser és D. Martin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a 2004. november 30-i 130 2004. sz. igazgatási tájékoztatóban közzétett 2004. november 30-i határozat – amelyben az Európai Közösségek Bizottsága megállapította a 2004-es előléptetési időszakban előléptetett tisztviselők jegyzékét – megsemmisítése a felperesek nevét nem tartalmazó részében, másrészt, másodlagosan a 2004-es előléptetési időszakban adott előmeneteli pontok megsemmisítése

A végzés rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet, mint részben nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben nyilvánvalóan megalapozatlant, elutasítja.

2)

A felek maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 315., 2005.12.10. (eredetileg az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága előtt T-349/05. számon nyilvántartásba vett és 2005. december 15-én végzéssel az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elé áttett ügy)