12.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 190/34


Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 30.6.2006 — Ott ym. v. komissio

(Asia F-87/05) (1)

(Henkilöstö - Vuoden 2004 ylennyskierros - Kirjaamatta jättäminen ylennettyjen virkamiesten luetteloon - Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 111 artikla - Kanteet, jotka ovat osaksi sellaisia, että kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat selvästi ja jotka ovat osaksi selvästi perusteettomia)

(2006/C 190/63)

Oikeudenkäyntikieli:ranska

Asianosaiset

Kantajat: Martial Ott (Oberanven, Luxemburg), Fernando Lopez Tola, (Luxemburg, Luxemburg) ja Francis Weiler (Itzig, Luxemburg) (edustajat: asianajajat G. Bounéou ja F. Frabetti)

Vastaaja: Komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä hallinnollisessa tiedotteessa nro 130, 30.11.2004 julkaistun ja 30.11.2004 tehdyn päätöksen kumoaminen, jolla Euroopan yhteisöjen komissio vahvisti vuoden 2004 ylennyskierroksella ylennettyjen virkamiesten luettelon, jossa ei ole kantajien nimiä, ja toisaalta toissijaisesti vuoden 2004 ylennyskierroksella annettujen pisteiden kumoaminen

Määräysosa

1)

Kanne jätetään osaksi tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat selvästi ja osaksi se hylätään, koska se on selvästi perusteeton.

2)

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 315, 10.12.2005 (asia on alunperin merkitty numerolla T-349/05 Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rekisteriin, josta se on 15.12.2005 annetulla määräyksellä siirretty Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen).