12.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 190/34


Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 30. června 2006 – Ott a další v. Komise

(Věc F-87/05) (1)

(„Úředníci - Hodnotící období 2004 - Nezapsání na seznam povýšených úředníků - Článek 111 jednacího řádu Soudu prvního stupně - Žaloba zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně neopodstatněná“)

(2006/C 190/63)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Martial Ott (Oberanven, Lucembursko), Fernando Lopez Tola (Lucemburk, Lucembursko) a Francis Weiler (Itzig, Lucembursko) (zástupci: G. Bounéou a F. Frabetti, advokáti)

Žalovaná: Komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí ze dne 30. listopadu 2004 zveřejněné v Administrativních informacích č. 130 2004 ze dne 30. listopadu 2004, kterým Komise Evropských společenství rozhodla o seznamu úředníků povýšených za hodnotící období 2004, v tom, že tento seznam neuvádí jména žalobců, a jednak podpůrně zrušení bodů přidělených za hodnotící období 2004.

Výrok usnesení

1)

Žaloba se zamítá zčásti jako zjevně nepřípustná a zčásti jako zjevně neopodstatněná.

2)

Každý účastník řízení nese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 315, 10.12.2005 (věc původně zapsaná do rejstříku Soudu prvního stupně Evropských společenství pod číslem T-349/05 a postoupená Soudu pro veřejnou službu Evropské unie usnesením ze dne 15.12.2005).