21.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 123/15


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.6208 – Aeroports de Paris/JCDecaux Airport France/JV)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

2011/C 123/10

1.

2011. április 13-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott az Aéroports de Paris SA (a továbbiakban: ADP, Franciaország) és a JCDecaux SA (Franciaország) irányítása alá tartozó JCDecaux Airport France SAS (a továbbiakban: JCDAF, Franciaország) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások részesedés vásárlása útján közös irányítást szereznek az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében egy újonnan alapított közös vállalkozás (a továbbiakban: JV, Franciaország) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

az ADP esetében: a Paris-Charles de Gaulle, a Paris-Orly, a Paris-Le Bourget és a párizsi régió néhány egyéb polgári repülőterének kialakítása, üzemeltetése és fejlesztése,

a JCDAF esetében: kültéri reklámfelületek, különösen repülőtereken, terminálokon és hajóállomásokon elhelyezett reklámfelületek felállítása, karbantartása és üzemeltetése,

a JV esetében: az Île-de-France régióban az ADP által üzemeltetett repülőtereken kialakított teljes reklámfelület üzemeltetése és értékesítése.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet (2) szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.6208 – Aeroports de Paris/JCDecaux Airport France/JV hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre, vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (EK összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o. (egyszerűsített eljárásról szóló közlemény).