ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 121

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 48
20 maja 2005


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Trybunał Obrachunkowy

2005/C 121/1

Opinia nr 1/2005 w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (COM(2004) 489 końcowy z dnia 14 lipca 2004 r.)

1

2005/C 121/2

Opinia nr 2/2005 w sprawie propozycji rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności (COM(2004) 492 końcowy z dnia 14 lipca 2004 r.)

14


PL