23.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 376/35


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG HATÁROZATA

(105/2004)

(2004. július 9.)

az EGT-megállapodás XI. mellékletének (távközlési szolgáltatások) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra — a továbbiakban: „a megállapodás” — és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XI. mellékletét a 2004. június 8-i 75/2004 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A személyes adatok Guernseyben biztosított megfelelő védelméről szóló, 2003. november 21-i 2003/821/EK bizottsági határozatot (2) be kell építeni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. Cikk

A megállapodás XI. melléklete az 5eg. pontot követően (2003/490/EK bizottsági határozat) a következő ponttal egészül ki:

„5eh.

32003 D 0821: A Bizottság 2003. november 21-i 2003/821/EK határozata a személyes adatok Guernseyben biztosított megfelelő védelméről (HL L 308., 2003.11.25., 27. o.).”

2. Cikk

A 2003/821/EK határozat izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.

3. Cikk

Ez a határozat 2004. július 10-én lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz. (3)

4. Cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 9-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  HL L 349., 2004.11.25., 33. o..

(2)  HL L 308., 2003.11.25., 27. o.

(3)  Alkotmányos követelmények nincsenek megjelölve.