31.3.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/180


Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion For Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/37)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

1 1 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

838 355 057

464 034 882

679 790 382,68

379 973 637,68

865 510 000

205 612 495

1 1 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

19 811 838,68

8 439,33

49 675 084,88

 

KAPITOLA 1 1 – CELKEM

838 355 057

483 846 720,68

679 790 382,68

379 982 077,01

865 510 000

255 287 579,88

1 2

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 2 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

43 860 000

43 860 000

41 127 422,32

41 127 422,32

39 390 000

39 390 000

1 2 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

2 458 177,38

2 458 177,38

 

KAPITOLA 1 2 – CELKEM

46 858 461,14

46 858 461,14

42 999 999,92

42 999 999,92

41 848 177,38

41 848 177,38

 

Hlava 1 – Celkem

885 213 518,14

530 705 181,82

722 790 382,60

422 982 076,93

907 358 177,38

297 135 757,64

2

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

2 1

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

 

Hlava 2 – Celkem

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

3

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

3 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

 

Hlava 3 – Celkem

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

4

RŮZNÉ PŘÍJMY

4 1

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

 

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

5

JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

5 1

JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

CELKOVÝ SOUČET

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 016 745 306,65

431 522 886,53

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

25 600 000

25 600 000

23 740 982,01

23 740 982,01

23 625 157

22 430 333,46

1 2

VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)

8 200 000

8 200 000

7 477 000

7 477 000

7 457 000

6 747 850,68

1 3

SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY

1 600 000

1 600 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 175 566,23

1 4

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

800 000

800 000

744 000

744 000

753 735,62

630 171,28

1 5

VÝDAJE NA REPREZENTACI

15 000

15 000

15 000

15 000

16 000

7 741,61

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

800 000

800 000

803 000

803 000

788 000

368 579,47

1 7

JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 365 000

1 365 000

1 217 000

1 217 000

1 248 800

1 056 870,53

1 8

STÁŽE

60 000

60 000

48 000

48 000

42 948,90

36 620,38

 

Hlava 1 – Celkem

38 440 000

38 440 000

35 744 982,01

35 744 982,01

35 631 641,52

32 453 733,64

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 245 000

1 245 000

1 178 000

1 178 000

1 143 400

365 339,84

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 507 000

2 507 000

3 000 000

3 000 000

3 019 343

1 464 948,77

2 3

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

460 000

460 000

476 000

476 000

487 000

21 565,80

2 4

AKCE A KOMUNIKACE

420 000

420 000

600 000

600 000

129 956,30

28 286,79

2 5

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 255 000

1 255 000

1 326 000

1 326 000

1 289 919,17

797 644,04

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

390 000

390 000

372 000

372 000

390 000

13 975,70

2 7

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

383 000

383 000

464 000

464 000

445 000

237 761,55

 

Hlava 2 – Celkem

6 660 000

6 660 000

7 416 000

7 416 000

6 904 618,47

2 929 522,49

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER

810 618 418,14

463 495 181,82

656 240 382,68

367 672 077,01

855 771 677,65

230 333 782,57

3 2

TECHNOLOGIE PRO ITER

18 409 100

12 000 000

13 100 000

9 000 000

8 836 422,68

2 278 706,62

3 3

TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO

9 976 000

9 500 000

11 100 000

4 810 000

3 256 958,47

5 284 658,10

3 4

JINÉ VÝDAJE

5 500 000

5 000 000

3 750 000

2 900 000

1 315 547,85

1 249 478,79

3 5

VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

130 959 657,40

113 835 842,64

 

Hlava 3 – Celkem

908 503 518,14

599 995 181,82

854 190 382,68

507 382 077,01

1 000 140 264,05

352 982 468,72

 

CELKOVÝ SOUČET

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 042 676 524,04

388 365 724,85

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída

2015

2014

2013

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

13

4

11

3

9

2

AD 12

17

8

18

9

18

10

AD 11

5

12

3

12

5

12

AD 10

3

30

7

28

6

32

AD 9

2

18

3

12

4

15

AD 8

20

2

18

1

16

AD 7

57

65

1

65

AD 6

30

24

19

AD 5

2

2

Celkem AD

40

180

44

174

44

174

AST 11

3

4

4

AST 10

3

3

2

AST 9

3

3

4

AST 8

1

AST 7

1

AST 6

2

2

1

1

AST 5

3

9

6

7

5

4

AST 4

14

18

17

AST 3

1

1

1

2

5

AST 2

AST 1

Celkem AST

16

26

18

26

18

26

Celkem

56

206

62

200

62

200

Celkový součet

262

262

262

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2015

2014

FG IV

106

78

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

0

1

Celkem FG

180

153

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

7

Celkem

184

160