7.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 139/25


Acțiune introdusă la 14 martie 2011 — Zenato Azienda Vitivinicola/OAPI — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa Zenato)

(Cauza T-154/11)

2011/C 139/47

Limba în care a fost formulată acțiunea: italiana

Părțile

Reclamantă: Zenato Azienda Vitivinicola Srl (Peschiera del Garda, Italia) (reprezentant: A. Rizzoli, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Italia)

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Tribunalului:

Declararea admisibilității prezentei acțiuni împreună cu anexele aferente;

anularea deciziei camerei de recurs (punctele 1, 2 și 3 din dispozitiv) în măsura în care admite calea de atac, admite opoziția și respinge integral cererea de înregistrare, obligă reclamanta la plata cheltuielilor de judecată efectuate de oponent în procedura de opoziție și în procedura căii de atac;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: Reclamanta

Marca comunitară vizată: Marca figurativă care conține elementul verbal „RIPASSA ZENATO” (cererea de înregistrare nr. 5 877 865) pentru produse din clasa 33

Titularul mărcii sau al semnului invocat în sprijinul opoziției: Camera di Commercio, Industria, Artigianato a Agricoltura di Verona

Marca sau semnul invocat în sprijinul opoziției: Marca denominativă italiană „RIPASSO” (nr. 682 213) pentru produse din clasa 33

Decizia diviziei de opoziție: Respinge opoziția

Decizia camerei de recurs: Admite opoziția și respinge integral cererea de înregistrare

Motivele invocate: Încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/09.