17.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 143/34


2006. április 27-én benyújtott kereset – MIP METRO kontra OHIM – MetroRED Telecom (MetroRED)

(T-124/06. sz. ügy)

(2006/C 143/67)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co KG (székhelye: Düsseldorf, Németország) (képviselő: R. Kaase ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: MetroRED Telecom Group Ltd (székhelye: Hamilton, Bermuda)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM második fellebbezési tanácsának 2006. február 16-i határozatát, amennyiben a fellebbezést azzal az indokkal utasítja el, hogy a bejelentett védjegy nem felel meg a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának;

az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: A MetroRED Telecom Group Ltd.

Az érintett közösségi védjegy: A „MetroRED” ábrás védjegy a 35., 38. és 42. osztályba tartozó szolgáltatások vonatkozásában – a védjegybejelentés száma: 2 189 512

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: A felperes.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés: A „METRO” nemzeti ábrás védjegy az 1-36., továbbá 38. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: A felszólalás részleges elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezés részleges elutasítása.

Jogalapok: A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése, mivel fennáll az összetévesztés veszélye, hiszen a „MetroRED” védjegy domináns eleme a „Metro”, amely megegyezik a felszólalási eljárásban hivatkozott védjeggyel. A felperes álláspontja szerint a további „RED” elem nem alkalmas a megkülönböztetésre, ennélfogva a fogyasztó figyelmét elkerüli.