24.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 194/16


2014 m. balandžio 14 d.Corte suprema di cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A/B

(Byla C-184/14)

2014/C 194/20

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte suprema di cassazione

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: A

Priešpriešinį apeliacinį skundą pateikusi šalis: B

Prejudicinis klausimas

Ar, remiantis prevencijos kriterijumi, per sutuoktinių separacijos procedūrą pateiktas prašymas dėl vaikų išlaikymo, kuris buvo pateiktas kartu su prašymu dėl separacijos, gali būti nagrinėjamas tiek separacijos bylą sprendžiančio teismo, tiek ir to, kuris turi priimti sprendimą dėl tėvų pareigų, ar vis dėlto jį turi nagrinėti pastarasis teismas, nes abu skirtingi veiksniai, nurodyti jau ne sykį minėto [2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje (1)] 3 straipsnio c ir d punktuose, yra alternatyvūs (tai yra, taikant vieną, kitas būtinai atmetamas)?


(1)  OL L 7, 2009, p. 1.