6.11.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 273/13


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - izteikts ar 2004. gada 12. augusta Verwaltungsgericht Wien rīkojumu lietā 1. Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2. Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, 3. Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft m.b.H. & CO KG pret 1. Finanzamt Innsbruck, 2. Finanzamt Liezen, 3. Finanzamt Villach

(Lieta C-368/04)

(2004/C 273/26)

Eiropas Kopienu Tiesā izskatīšanai ir iesniegts lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, kas izteikts ar 2004. gada 12. augusta Verwaltungsgericht Wien (Austrija) rīkojumu lietā 1. Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2. Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, 3. Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft m.b.H. & CO KG pret 1. Finanzamt Innsbruck, 2. Finanzamt Liezen, 3. Finanzamt Villach, un ko Tiesas kanceleja saņēmusi 2004. gada 24. augustā.

Verwaltungsgericht Wien lūdz Tiesu lemt par šādiem jautājumiem:

1)

Vai EKL 88. panta 3. punkta aizliegums veikt pasākumus tāpat aizliedz piemērot valsts tiesību normu, ar kuru uzņēmumiem, kuru pamatdarbības veids nav preču ražošana, aizliedz lūgt atmaksāt nodokļus par elektroenerģiju, un kas tādēļ pielīdzināmi atbalstam EKL 87. panta izpratnē, bet par ko netika paziņots Komisijai pirms tiesību normu stāšanās spēkā valsts teritorijā, ievērojot to, ka Komisija saskaņā ar EKL 87. panta 3. punktu šo pasākumu attiecībā uz iepriekšējo laika posmu atzinusi par saderīgu ar kopējo tirgu, un lūgums atmaksāt nodokļus attiecas uz šajā laika posmā samaksātiem nodokļiem?

2)

Ja uz pirmo jautājumu atbilde ir apstiprinoša,

Vai tāds aizliegums veikt pasākumus paredz kompensāciju arī tajos gadījumos, kuros uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus, lūgumus iesnieguši pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas par laika posmu pirms lēmuma pieņemšanas dienas?