6.11.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 273/13


Verwaltungsgericht Wien (Vienos administracinis teismas) (Austrija) 2004 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje 1. Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2. Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, 3. Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft m.b. H CO KG prieš 1. Finanzamt Innsbruck, 2. Finanzamt Liezen, 3. Finanzamt Villach

(Byla C-368/04)

(2004/C 273/26)

Verwaltungsgericht Wien (Vienos administracinis teismas) (Austrija) 2004 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi kreipėsi į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą su prašymu, kurį Teisingumo Teismo sekretoriatas gavo 2004 m. rugpjūčio 24 d., priimti prejudicinį sprendimą byloje 1. Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2. Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, 3. Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft m.b.H CO KG prieš 1. Finanzamt Innsbruck, 2. Finanzamt Liezen, 3. Finanzamt Villach. Verwaltungsgericht Wien prašo Teisingumo Teismo atsakyti į šiuos klausimus:

1)

Ar EB sutarties 88 straipsnio 3 dalyje nustatytas draudimas įgyvendinti priemones neleidžia taikyti vidaus teisės nuostatos, neįtraukiančios įmonių, kurių pagrindinė funkcija akivaizdžiai nėra materialių prekių gamyba, į mokesčių už energiją kompensavimą, ir todėl priskirtinos pagalbai EB sutarties 87 straipsnio prasme, apie kurią Komisijai nebuvo pranešta iki taisyklių įsigaliojimo valstybės viduje, ir tuomet, kai Komisija pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalį nustatė, kad priemonė buvo suderinama su Bendrąja rinka praėjusiu laikotarpiu, o kompensacijos prašymas yra susijęs su šiuo laikotarpiu sumokėtais mokesčiais?

2)

Jei į pirmą klausimą bus atsakyta teigiamai:

Ar toks draudimas įgyvendinti priemones reikalauja kompensuoti ir tais atvejais, kai paslaugų įmonių prašymai pateikti po Komisijos sprendimo dėl praėjusio laikotarpio vertinimo priėmimo?