6.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 273/13


A Verwaltungsgericht Wien 2004. augusztus 12-i végzésével 1. Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2. Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, 3. Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft m.b.H. & CO KG kontra 1. Finanzamt Innsbruck, 2. Finanzamt Liezen, 3. Finanzamt Villach ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

(C-368/04. sz. ügy)

(2004/C 273/26)

A Verwaltungsgericht Wien (Ausztria) 2004. augusztus 12-i végzésével, amely 2004. augusztus 24-én érkezett a Bíróság Hivatalához, 1. Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2. Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, 3. Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft m.b.H. & CO KG kontra 1. Finanzamt Innsbruck, 2. Finanzamt Liezen, 3. Finanzamt Villach ügyben előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához.

A Verwaltungsgericht Wien a következő kérdésekről kéri a Bíróság döntését:

1)

Az EK 88. cikk (3) bekezdése szerinti végrehajtási tilalom abban az esetben is megakadályozza-e egy, a nem bizonyítottan elsősorban materiális javakat előállító vállalkozásokat az energiaadó-visszatérítésből kizáró, és ezáltal az EK 87. cikk szerinti állami támogatásnak minősülő belső jogi rendelkezés alkalmazhatóságát, ám azt a rendelkezés belső hatályba lépését megelőzően nem jelentették be a Bizottságnak, még ha a Bizottság az EK 87. cikk (3) bekezdése alapján a támogatás közös piaccal való összeegyeztethetőségét egy múltbeli időszakra vonatkozóan meg is állapította, és a visszatérítés iránti kérelem az erre az időszakra fizetendő adókra vonatkozik?

2)

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén:

A végrehajtási tilalom hasonló esetben akkor is kötelezővé teszi-e a visszatérítést, ha a szolgáltatást nyújtó vállalatok által a Bizottság határozatának meghozatala után benyújtott kérelmek az ezt megelőző vizsgálati időszakra vonatkoznak?