16.10.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 341/4


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-13 ta’ Ottubru 2015

li taħtar il-membri u l-membri supplenti tal-Kumitat ta’ Konsulenza għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi ta’ Sigurtà Soċjali

(2015/C 341/04)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-koordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 75 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-listi ta’ kandidati ppreżentati lill-Kunsill mill-Gvernijiet tal-Istati Membri,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 stabbilixxa l-Kumitat ta’ Konsulenza għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi ta’ Sigurtà Soċjali.

(2)

Bid-Deċiżjonijiet tiegħu tal-21 ta’ Ottubru 2010 (2) u tas-7 ta’ Marzu 2011 (3), il-Kunsill ħatar il-membri u l-membri supplenti tal-Kumitat ta’ Konsulenza għall-Koordinazzjoni ta’ Sistemi ta’ Sigurtà Soċjali għall-perijodu mill-20 ta' Ottubru 2010 sad-19 ta’ Ottubru 2015.

(3)

Il-mandat tal-membri u l-membri supplenti attwali tal-Kumitat ta’ Konsulenza għall-Koordinazzjoni ta’ Sistemi ta’ Sigurtà Soċjali maħturin bis-saħħa ta’ dawk id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill jiskadi fid-19 ta’ Ottubru 2015. Għalhekk għandhom jinħatru membri u membri supplenti ta’ dak il-Kumitat b’effett mill-20 ta’ Ottubru 2015.

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 ma jispeċifikax il-mandat tal-membri u l-membri supplenti. Għalhekk, il-Kunsill għandu jiddetermina t-tul tal-mandat tagħhom fid-Deċiżjoni tiegħu li taħtar il-membri u l-membri supplenti. Sabiex jiġi evitat kwalunkwe piż amministrattiv bla bżonn, dan il-mandat għandu jkun twil biżżejjed, meta jitqies il-fatt li hija l-użanza li kumitati ta’ konsulenza ta’ dan it-tip jiltaqgħu darba jew darbtejn fis-sena biss. Tiġdid frekwenti żżejjed tal-membri kollha tal-Kumitat jista’ jkun evitat b’mandat ta’ ħames snin,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Dawn li ġejjin huma b’dan maħtura membri u membri supplenti tal-Kumitat ta’ Konsulenza għall-Koordinazzjoni ta’ Sistemi ta’ Sigurtà Soċjali għall-perijodu mill-20 ta’ Ottubru 2015 sad-19 ta’ Ottubru 2020:

I.   RAPPREŻENTANTI TAL-GVERN

Pajjiż

Membri

Supplenti

Belġju

Is-Sur Marc MORSA

Is-Sur Marc Van DAMME

Bulgarija

Is-Sinjura Eva TOSHEVA

Is-Sinjura Gergana YANKOVA

Repubblika Ċeka

Is-Sur Jiří BAUER

Is-Sinjura Gabriela PIKOROVÁ

Danimarka

 

 

Ġermanja

Is-Sur Helmut WEBER

Is-Sinjura Moira KETTNER

Estonja

Is-Sinjura Leili ZAGLMAYER

Is-Sinjura Katerin PEÄRNBERG

Irlanda

Is-Sinjura Mary O’SULLIVAN

Is-Sur Kieran LEA

Greċja

Is-Sinjura Anna RIZOU

Is-Sinjura Vasiliki MAMMONA

Kroazja

Is-Sinjura Sandra FRANKIĆ

Is-Sinjura Snježana BALOKOVIĆ

Spanja

Is-Sinjura Ainhoa LÓPEZ DE GOICOECHEA URZAINQUI

Is-Sinjura Irene GOZALBO LÓPEZ

Franza

Is-Sinjura Séverine SALGADO

Is-Sur François BRILLANCEAU

Italja

Is-Sinjura Maria Grazia CATALDI

Is-Sur Marco Giovanni MARINO

Ċipru

Is-Sur George IERIDES

Is-Sur Sotiris STRATIS

Latvja

Is-Sinjura Jana MUIŽNIECE

Is-Sur Ēriks MIĶĪTIS

Litwanja

Is-Sinjura Mariana ŽIUKIENĖ

Is-Sinjura Irena MARTINKUTĖ

Lussemburgu

Is-Sur Claude EWEN

Is-Sinjura Karin MANDERSCHEID

Ungerija

Is-Sinjura Réka KOVÁCS

Is-Sinjura Zsófia TÓTH

Malta

Is-Sur Malcolm SCICLUNA

Is-Sinjura Michelle GALEA

Netherlands

Is-Sinjura Anje VRIJ

Is-Sur Willem DE HAAN

Awstrija

Is-Sur Manfred PÖLTL

Is-Sur Heinz WITTMANN

Polonja

Is-Sur Robert WÓJCIK

Is-Sinjura Elżbieta TOMASZEWSKA

Portugall

Is-Sur José CID PROENÇA

Is-Sinjura Elisabete SILVEIRA

Rumanija

Is-Sinjura Adriana STOINEA

Is-Sur Costin ILIUŢĂ

Slovenja

Is-Sur Bojan KRAUT

Is-Sinjura Metka LOGAR

Slovakkja

Is-Sur Jaroslav KOVÁČ

Is-Sinjura Lucia MAHĎÁKOVÁ

Finlandja

Is-Sinjura Mira SALOHEIMO

Is-Sinjura Susanna GRIMM-VIKMAN

Żvezja

Is-Sinjura Johanna MÖLLERBERG

Is-Sur Kent LARSSON

Renju Unit

Is-Sinjura Lindsay ROOME

Is-Sinjura Lindsay FULLARTON


II.   RAPPREŻENTANTI TAT-TRADE UNIONS

Pajjiż

Membri

Supplenti

Belġju

Is-Sur Koen MEESTERS

Is-Sinjura Anne PANNEELS

Bulgarija

Is-Sinjura Assia GONEVA

Is-Sinjura Velichka MIKOVA

Repubblika Ċeka

Is-Sinjura Hana POPELKOVÁ

Is-Sur Vít SAMEK

Danimarka

 

 

Ġermanja

Is-Sur Robert NAZAREK

Is-Sur Bertold BRÜCHER

Estonja

Is-Sinjura Kaja TOOMSALU

Is-Sinjura Elina REEDI

Irlanda

Is-Sur Eamon DEVOY

 

Greċja

Is-Sur Evaggelos MOUTAFIS

Is-Sur Nikos KOSTOPOULOS

Kroazja

Is-Sinjura Petra ŠPRAJAČEK

 

Spanja

Is-Sinjura Ana Maria CORRAL JUAN

Is-Sur Carlos BRAVO FERNÁNDEZ

Franza

Is-Sur Pierre-Yves CHANU

Is-Sur Abdou ALI MOHAMED

Italja

Is-Sur Fabio PORCELLI

Is-Sur Francesco CAGNASSO

Ċipru

 

 

Latvja

Is-Sinjura Ruta PORNIECE

Is-Sur Mārtiņš PUŽULS

Litwanja

Is-Sinjura Jovita PRETZSCH

Is-Sinjura Danutė ŠLIONSKIENĖ

Lussemburgu

Is-Sur Carlos PEREIRA

Is-Sur Vincent JACQUET

Ungerija

Is-Sur Andrea VARGA

Is-Sinjura Judith HAMBURG

Malta

Is-Sur Robert BORG

Is-Sur Josef VELLA

Netherlands

Is-Sur S.R. BONTJE

Is-Sur R.A.M. BLAAKMAN

Awstrija

Is-Sinjura Martina THOMASBERGER

Is-Sinjura Dinah DJALINOUS-GLATZ

Polonja

Is-Sur Michał MENES

Is-Sur Tomasz JASIŃSKI

Portugall

Is-Sinjura Aida Carla BATISTA MORAIS

Is-Sinjura Ana Cecília SENA SIMÕES

Rumanija

 

 

Slovenja

Is-Sur Goran LUKIČ

Is-Sur Aljoša ČEČ

Slovakkja

Is-Sinjura Mária SVOREŇOVÁ

Is-Sinjura Zdena DVORANOVÁ

Finlandja

Is-Sinjura Pirjo VÄÄNÄNEN

Is-Sinjura Katarina MURTO

Żvezja

Is-Sinjura Ellen NYGREN

Is-Sinjura Sofia RÅSMAR

Renju Unit

Is-Sur Richard EXELL

Is-Sinjura Rosa CRAWFORD


III.   RAPPREŻENTANTI TAL-ORGANIZZAZZJONIJIET TA’ MIN IĦADDEM

Pajjiż

Membri

Supplenti

Belġju

Is-Sinjura Monica DE JONGHE

Is-Sinjura Hilde THYS

Bulgarija

Is-Sur Rumen RADEV

Is-Sinjura Rumyana GEORGIEVA

Repubblika Ċeka

Is-Sur Luděk MAZUCH

Is-Sinjura Marie ZVOLSKÁ

Danimarka

 

 

Ġermanja

Is-Sinjura Christina BREIT

Is-Sinjura Anne SCHOLZ

Estonja

Is-Sinjura Victoria METS

Is-Sinjura Katrin TRUVE

Irlanda

Is-Sinjura Lorraine PARKES

Is-Sinjura Jean WINTERS

Greċja

Is-Sur Georgios KARANIKAS

Is-Sinjura Rena BARDANI

Kroazja

Is-Sinjura Nataša NOVAKOVIĆ

Is-Sinjura Milica JOVANOCIĆ

Spanja

Is-Sinjura Marina GORDÓN ORTÍZ

Is-Sur Jordi GARCÍA VIÑA

Franza

Is-Sinjura Emilie MARTINEZ

Is-Sur Christophe SOUPIZET

Italja

Is-Sinjura Paola ASTORRI

Is-Sur Paolo RAVAGLI

Ċipru

 

 

Latvja

Is-Sinjura Ilona KIUKUCĀNE

Is-Sinjura Inese STEPIŅA

Litwanja

Is-Sur Aidas VAIČIULIS

Is-Sinjura Dovilė BAŠKYTĖ

Lussemburgu

Is-Sur François ENGELS

Is-Sinjura Fabienne LANG

Ungerija

Is-Sinjura Julianna VARGA

Is-Sur Péter VIDA

Malta

Is-Sinjura Abigail PSAILA MAMO

Is-Sur Joe FARRUGIA

Netherlands

Is-Sur G. VELDHUIS

Is-Sur R. VAN DER WOUD

Awstrija

Is-Sur Martin GLEITSMANN

Is-Sur Martin SONNTAG

Polonja

Is-Sur Jeremi MORDASEWICZ

Is-Sur Zbigniew ŻUREK

Portugall

Is-Sinjura Cristina NAGY MORAIS

Is-Sur Nuno BERNARDO

Rumanija

Is-Sinjura Roxana PRODAN

Is-Sur Dorin CHIRILĂ

Slovenja

Is-Sur Tomaž BERNIK

Is-Sinjura Maja SKORUPAN

Slovakkja

 

 

Finlandja

Is-Sur Mikko RÄSÄNEN

Is-Sinjura Miia KANNISTO

Żvezja

Is-Sinjura Catharina BÄCK

Is-Sur Hans GIDHAGEN

Renju Unit

Is-Sinjura Rachel SMITH

 

Artikolu 2

Il-Kunsill ser jaħtar il-membri u l-membri supplenti li għadhom ma ġewx nominati f’data aktar tard.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fil-Lussemburgu, it-13 ta' Ottubru 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

J. ASSELBORN


(1)  ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1.

(2)  Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2010 li taħtar il-membri u l-membri supplenti tal-Kumitat ta’ Konsulenza għall-Koordinazzjoni ta’ Sistemi ta’ Sigurtà Soċjali (ĠU C 290, 27.10.2010, p. 5).

(3)  Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2011 li taħtar il-membri u l-membri supplenti tal-Kumitat Konsultattiv għall-Koordinazzjoni ta’ Sistemi ta’ Sigurtà Soċjali għall-Irlanda, Franza u l-Pajjiżi l-Baxxi (ĠU C 83, 17.3.2011, p. 3).