17.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 409/52


Tožba, vložena 22. septembra 2014 – Italija proti Komisiji

(Zadeva T-673/14)

2014/C 409/73

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Italijanska republika (zastopnika: A. De Stefano, avvocato dello Stato, G. Palmieri, zastopnica)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razglasi za ničen;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Italijanska vlada je pri Splošnem sodišču Evropske unije vložila tožbo zoper Sklep Evropske Komisije št. C (2014) 4537 final z dne 9. julija 2014, notificiran 10. julija 2014, v zvezi z ustanovitvijo družbe Airport Handling S.p.A s strani družbe SEA S.p.A.

S tem aktom je Evropska komisija začela formalni postopek preiskave zoper Italijansko republiko in uvodoma ugotovila, da:

ustanovitev – s strani družbe SEA S.P.A. – družbe Airport Handling S.p.A. in posledična dodelitev kapitala v višini 25 milijonov EUR predstavlja državno pomoč, ki ni združljiva s notranjim trgom;

je družbo Airport Handling S.p.A. mogoče šteti za naslednico družbe SEA Handling S.p.A., ki je tako še naprej upravičena do pomoči, ki jo je prejela ta družba in na katero se nanaša Sklep C (2012) 9448 final z dne 19. decembra 2012, zato naj bi družba Airport Handling S.p.A. prevzela obveznosti družbe SEA Handling S.p.A. za vračilo te pomoči.

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja sedem tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev in napačna uporaba načela lojalnega sodelovanja in členov 10 in 13 Uredbe (ES) št. 659 z dne 22. marca 1999.

Izpodbijani sklep naj bi bil sprejet brez upoštevanja dejstev in dokazov, ki so jih je predložili italijanski organi pred postopkom preiskave, in v nasprotju s načelom, ki ga je Sodišče večkrat ponovilo, da morajo Komisija in države članice za premostitev težav, ki se lahko pojavijo ob izvajanju sklepa o vračilu državne pomoči, lojalno sodelovati.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev in napačna uporaba načel skrbnosti in nepristranskosti upravnega ukrepa.

Komisija podatkov, ki so jih predložili italijanski organi pred preiskavo, ni preučila s potrebno skrbnostjo in je zato izpodbijani sklep utemeljila na napačni predstavitvi dejstev.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev in napačna uporaba načel previdnosti in sorazmernosti upravnega ukrepa.

Z izpodbijanim sklepom naj bi bila kršena zgoraj navedeni načeli, v skladu s katerimi bi morala Komisija počakati vsaj do prvostopenjske odločbe v zvezi s tožbami zoper Sklep C (2012) final z dne 19. decembra 2012 in je torej prehitro ukrepala pri dejavnosti zagona podjetja.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev in napačna uporaba členov 108 PDEU, 120 PDEU, 145 PDEU in 146 PDEU.

Izpodbijani sklep, na podlagi zatrjevane napačne predstavitve dejstev, družbi SEA S.p.A. onemogoča, da bi delovala na trgih oskrbe na letališčih v Milanu in da bi kot upravljavec teh letališč zagotovila neprekinjene storitve.

5.

Peti tožbeni razlog: kršitev in napačna uporaba člena 108 PDEU, ker se zatrjuje kontinuiteta med poslovnimi dejavnostmi družb SEA Handling in Airport Handling.

V izpodbijanem sklepu je napačno ugotovljeno, da obstaja kontinuiteta med družbama SEA Handling S.p.A. in Airport Handling S.p.A.

6.

Šesti tožbeni razlog: kršitev napačne uporabe člena 108 PDEU, ker se zatrjuje, da se ta pomoč pripiše državi.

V izpodbijanem sklepu je bilo napačno ugotovljeno, da je odločitev družbe SEA S.p.A., da ustanovi družbo Airport Handling S.p.A. in da ji zagotovi začetni vložek, mogoče pripisati italijanskim organom.

7.

Sedmi tožbeni razlog: kršitev in napačna uporaba člena 108 PDEU zaradi zatrjevane nezadostne ekonomske racionalnosti.

V izpodbijanem sklepu je napačno ugotovljeno, da odločitev družbe SEA S.p.A., da ustanovi Airport Handling S.p.A., ne ustreza ravnanju previdnega gospodarskega subjekta, ki posluje v tržnem gospodarstvu.