17.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 409/52


2014 m. rugsėjo 22 d. pareikštas ieškinys byloje Italija/Komisija

(Byla T-673/14)

2014/C 409/73

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Italijos Respublika, atstovaujama avvocato dello Stato A. De Stefano, G. Palmieri

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Italijos vyriausybė Europos Sąjungos Bendrajame Teisme užginčijo 2014 m. liepos 9 d. Europos Komisijos sprendimą C(2014) 4537 galutinis, apie kurį pranešta 2014 m. liepos 10 d., dėl bendrovės Airport Handling S.p.A. įsteigimo, atlikto bendrovės SEA S.p.A.

Šia priemone Europos Komisija pradėjo oficialų tyrimą prieš Italijos Respubliką ir preliminariai nusprendė, kad:

bendrovės SEA S.p.A. atliktas bendrovės Airport Handling S.p.A. įsteigimas ir vėlesnis 25 mln. EUR dydžio kapitalo suteikimas yra su vidaus rinka nesuderinama valstybės pagalba,

bendrovė Airport Handling S.p.A. gali būti laikoma bendrovės SEA Handling S.p.A. teisių ir pareigų perėmėja ir taip toliau naudotis valstybės pagalba, kuri pastarajai bendrovei suteikta 2012 m. gruodžio 19 d. Sprendimu C(2012) 9448 galutinis, dėl to bendrovei Airport Handling S.p.A. perėjo bendrovės SEA Handling S.p.A. pareiga grąžinti šią pagalbą,

Grįsdama ieškinį, ieškovė remiasi septyniais ieškinio pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su lojalaus bendradarbiavimo principo ir 1999 m. kovo 22 d. Reglamento (EB) Nr. 659 10 ir 13 straipsnių pažeidimu ir klaidingu taikymu.

Ieškovės teigimu, ginčijamas sprendimas priimtas neatsižvelgus į įrodymus ir vertinimus, kuriuos Italijos valdžios institucijos pateikė prieš tyrimą vykusiame etape, bei pažeidžiant Teisingumo Teismo ne kartą patvirtintą principą, kad Komisija ir valstybės narės turi lojaliai bendradarbiauti, siekdamos įveikti sunkumus, kylančius sprendimo susigrąžinti valstybės pagalbą vykdymo etape.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su rūpestingumo ir administracinių veiksmų nešališkumo principų pažeidimu ir klaidingu taikymu.

Ieškovės teigimu, Komisija su reikalaujamu rūpestingumu neišnagrinėjo informacijos, kurią Italijos valdžios institucijos pateikė prieš tyrimą vykusiame etape, ir dėl to ginčijamą sprendimą galiausiai pagrindė klaidingai pateiktomis faktinėmis aplinkybėmis.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su atsargumo ir administracinių veiksmų proporcingumo principų pažeidimu ir klaidingu taikymu.

Ieškovės teigimu, ginčijamu sprendimu buvo pažeisti principai, kuriais reikalaujama sulaukti bent jau pirmąja instancija priimtų sprendimų dėl užginčyto 2012 m. gruodžio 19 d. Sprendimo C(2012) 9448 galutinis, ir dėl to buvo per anksti įsikišta į ką tik įsteigtos įmonės veiklą.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su SESV 108, 120, 145 ir 146 straipsnių pažeidimu ir klaidingu taikymu.

Ieškovės teigimu, dėl ginčijamo sprendimo, remiantis klaidingai pateiktomis faktinėmis aplinkybėmis, bendrovei SEA S.p.A. trukdoma veikti aptarnavimo rinkoje Milano oro uostuose ir užtikrinti šios bendrovės, kuri yra šių oro uostų operatorė, paslaugų tęstinumą.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su SESV 108 straipsnio pažeidimu ir klaidingu taikymu, kalbant apie tariamą bendrovių SEA Handling ir Airport Handling veiklos tęstinumą.

Ieškovės teigimu, ginčijamame sprendime klaidingai manoma, kad tarp bendrovių SEA Handling S.p.A. ir Airport Handling S.p.A. yra tęstinumas.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas susijęs su SESV 108 straipsnio pažeidimu ir klaidingu taikymu, kalbant apie tariamą galimos pagalbos priskyrimą valstybei.

Ieškovės teigimu, ginčijamame sprendime klaidingai manoma, kad valdžios institucijoms galima priskirti SEA S.p.A. sprendimą įsteigti Airport Handling S.p.A. ir suteikti jai pradinį įstatinį kapitalą.

7.

Septintasis ieškinio pagrindas susijęs su SESV 108 straipsnio pažeidimu ir klaidingu taikymu, kalbant apie tariamą ekonominės logikos trūkumą.

Ieškovės teigimu, ginčijamame sprendime klaidingai manoma, kad SEA S.p.A. sprendimas įsteigti Airport Handling S.p.A. neatitinka atsargaus ūkio subjekto, kuris veikia rinkos ekonomikoje, elgesio.