19.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 234/5


A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 234/05

A közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet (1) 35. cikke (3) bekezdésének megfelelően olyan határozat született, amely halászati tilalmat rendel el az alábbi táblázatban foglaltak szerint:

A tilalom dátuma és időpontja

2014.6.28.

Időtartam

2014.6.28.–2014.12.31.

Tagállam

Belgium

Állomány vagy állománycsoport

JAX/4BC7D

Faj

Fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások (Trachurus spp.)

Övezet

A IVb, IVc és VIId övezet uniós vizei

Halászhajótípus(ok)

Hivatkozási szám

14/TQ43


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.