30.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 325/9


Særberetning nr. 15/2019

»Gennemførelsen i Kommissionen af personalereformpakken fra 2014 — Der er opnået store besparelser, men ikke uden konsekvenser for personalet«

(2019/C 325/06)

Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 15/2019 »Gennemførelsen i Kommissionen af personalereformpakken fra 2014 — Der er opnået store besparelser, men ikke uden konsekvenser for personalet« er netop blevet offentliggjort.

Beretningen kan læses på eller downloades fra Den Europæiske Revisionsrets websted: http://eca.europa.eu.