12.9.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 322/22


INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ – VEŘEJNÁ KONZULTACE

Výrazy od Mercosuru, jež mají být v Evropské unii chráněny jako tradiční výrazy pro víno

(2018/C 322/11)

V rámci probíhajících jednání o dohodě o přidružení (dále jen „dohoda“) včetně přílohy o obchodování s vínem a destiláty s Mercosurem (Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay) požádaly na základě dohody orgány Mercosuru o ochranu dvanácti výrazů jakožto tradičních výrazů pro víno. Evropská komise v současné době zvažuje, zda mají být tyto výrazy na základě budoucí dohody chráněny jako tradiční výrazy.

Komise vyzývá všechny členské státy nebo třetí země či všechny fyzické nebo právnické osoby s oprávněným zájmem, které mají bydliště nebo jsou usazeny v členském státě či třetí zemi, aby předložily případné námitky proti této ochraně, a to podáním řádně odůvodněného prohlášení.

Komise musí námitky obdržet do jednoho měsíce ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Prohlášení o námitce se posuzují pouze tehdy, pokud jsou obdržena ve výše stanovené lhůtě. Prohlášení o námitce se zasílají na tuto e-mailovou adresu: AGRI-A3@ec.europa.eu

Možná ochrana těchto názvů v Evropské unii je podmíněna úspěšným zakončením těchto jednání a následným přijetím právního aktu.

ŽÁDOST O OCHRANU TRADIČNÍHO VÝRAZU

„CRIANZA“

Jazyk žádosti: španělština

Žadatel: ARGENTINA

Tradiční výraz, pro nějž se žádá ochrana: Crianza

Jazyk tradičního výrazu: španělština

Druhy výrobků z révy vinné Víno

Definice Výrazy: Barrel, Crianza en Roble, Criado en Barrica de Roble či podobné lze použít pouze tehdy, pokud byly pro přenesení vlastností dřeva do vinařského výrobku skutečně použity dubové sudy.

(Art.6 de la Resolución No 23/2008)

ŽÁDOST O OCHRANU TRADIČNÍHO VÝRAZU

„DULCE NATURAL“

Jazyk žádosti: španělština

Žadatel: ARGENTINA

Tradiční výraz, pro nějž se žádá ochrana: Dulce natural

Jazyk tradičního výrazu: španělština

Druhy výrobků z révy vinné Víno

Definice Vino dulce natural: výrobek získaný částečnou fermentací čerstvých a zralých hroznů nebo čerstvého hroznového moštu z Vitis Vinifera L., jejichž neúplná fermentace je dána využitím fyzikálních postupů při jejich zpracovávání; obsah alkoholu v nich není nižší než PĚT PROCENT OBJEMOVÝCH (5 % obj.) a obsah cukru v nich, výhradně zbytkového po fermentaci, není nižší než DVACET GRAMŮ NA LITR (20 g/l) redukujících cukrů. Toto víno může být standardní nebo odrůdové.

Vino espumante dulce natural: výrobek obsahující oxid uhličitý, který pochází z fermentace jemného hroznového moštu nebo částečně fermentovaného hroznového moštu v uzavřené nádobě a konzervovaného fyzikálními prostředky, přičemž konečný tlak nesmí být nižší než ČTYŘI ATMOSFÉRY (4 atm.) při teplotě DVACET STUPŇŮ (20 °C); obsah alkoholu není nižší než SEDM PROCENT OBJEMOVÝCH (7 % obj.) a minimální množství zbytkového přírodního cukru činí ŠEDESÁT GRAMŮ NA LITR (60 g/l). Nelze přidávat tirážní likér a/nebo expediční likér.

(Art. 1 y 2 de la Resolución 17/2012 y Anexo I Punto I Punto 2.2 de la Resolución No 01/2003).

ŽÁDOST O OCHRANU TRADIČNÍHO VÝRAZU

„FINO“

Jazyk žádosti: španělština

Žadatel: ARGENTINA

Tradiční výraz, pro nějž se žádá ochrana: Fino

Jazyk tradičního výrazu: španělština

Druhy výrobků z révy vinné Víno

Definice Jedná se o víno s obsahem alkoholu 8,6 až 14,0 % objemových pocházející výkradně z odrůd Vitis vinífera, kromě Criolla Grande a Cereza, zpracovávané náležitými technologickými postupy, jež zaručují co nejlepší zachování jeho senzorických vlastností.

(Capítulo 2 Art. 2.2.1.3 Reglamento GMC No 45/1996 Reglamento Vitivinícola del Mercosur)

ŽÁDOST O OCHRANU TRADIČNÍHO VÝRAZU

„VINO GENEROSO“

Jazyk žádosti: španělština

Žadatel: ARGENTINA

Tradiční výraz, pro nějž se žádá ochrana: Vino Generoso

Jazyk tradičního výrazu: španělština

Druhy výrobků z révy vinné Víno

Definice Speciální vína (likéry a/nebo alkoholizovaná vína):

1.Kategorie A: Suché nebo sladké víno, které bez přídatných látek má obsah alkoholu nižší než dvanáct a půl procenta (12,5 %) objemových a/nebo skutečný a možný obsah alkoholu nejméně patnáct stupňů (15° GL.);2.Kategorie B: suché nebo sladké víno, jehož obsah alkoholu není nižší než patnáct procent objemových (15 %) a zčásti pochází z vinného alkoholu přidaného kdykoli během zpracovávání;3.Kategorie C: jedná se o víno získané přidáním jakéhokoli z níže uvedených produktů kdykoli během ne přesně určeného výrobního postupu, a to dohromady či zvlášť: koncentrovaný mošt, likér mistela, arrope (vařený mošt), karamel z hroznů nebo vinný alkohol s celkovým obsahem alkoholu nejméně patnáct stupňů (15° GL.).

(Art. 17 inc. B de la Ley 14.878 Ley General de Vinos)

ŽÁDOST O OCHRANU TRADIČNÍHO VÝRAZU

„FINO“

Jazyk žádosti: španělština

Žadatel: URUGUAY

Tradiční výraz, pro nějž se žádá ochrana: Fino

Jazyk tradičního výrazu: španělština

Druhy výrobků z révy vinné Víno

Definice Jedná se o víno s obsahem alkoholu 8,6 až 14,0 % objemových výkradně z odrůd Vitis vinífera, kromě Criolla Grande a Cereza, zpracovávané náležitými technologickými postupy, jež zaručují co nejlepší zachování jeho senzorických vlastností.

(Capítulo 2 Art. 2.2.1.3 Reglamento GMC No 45/1996 Reglamento Vitivinícola del Mercosur)

ŽÁDOST O OCHRANU TRADIČNÍHO VÝRAZU

„LEVE“

Jazyk žádosti: španělština

Žadatel: URUGUAY

Tradiční výraz, pro nějž se žádá ochrana: Leve

Jazyk tradičního výrazu: španělština

Druhy výrobků z révy vinné Víno

Definice Jedná se o víno s obsahem alkoholu 7,0 až 8,5 % objemových získané výhradně fermentací přírodních cukrů v hroznech vyráběné během sklizně v oblasti produkce.

(Res GMC 45/96, Decreto 325/97, Decreto 190/2010)

ŽÁDOST O OCHRANU TRADIČNÍHO VÝRAZU

„RESERVA“

Jazyk žádosti: španělština

Žadatel: URUGUAY

Tradiční výraz, pro nějž se žádá ochrana: Reserva

Jazyk tradičního výrazu: španělština

Druhy výrobků z révy vinné Víno

Definice Jedná se o vína vyráběná z kmenů Vitis vinífera uznávané jakosti hroznů, jež díky tomu, že zrají za náležitých podmínek, dosáhly dobrého stupně vytříbenosti všech senzorických vlastností.

(Decreto No 315/994)

ŽÁDOST O OCHRANU TRADIČNÍHO VÝRAZU

„VIEJO“

Jazyk žádosti: španělština

Žadatel: URUGUAY

Tradiční výraz, pro nějž se žádá ochrana: Viejo

Jazyk tradičního výrazu: španělština

Druhy výrobků z révy vinné Víno

Definice Aby se vína mohla prodávat pod názvem „stará“, musí od jejich zpracování uběhnout doba minimálně dvou let.

(Decreto 6/8/29)

ŽÁDOST O OCHRANU TRADIČNÍHO VÝRAZU

„FINO“

Jazyk žádosti: Portugalština

Žadatel: BRAZÍLIE

Tradiční výraz, pro nějž se žádá ochrana: Fino

Jazyk tradičního výrazu: Portugalština

Druhy výrobků z révy vinné Víno

Definice Vinho fino je víno s obsahem alkoholu 8,6 % (osm celých šest desetin procenta) až 14 % (čtrnáct procent) objemových vyráběné příslušnými technologickými postupy, jež zaručují co nejlepší zachování jeho senzorických vlastností, a výhradně z odrůd Vitis vinifera skupiny Nobres, jak jsou vymezeny v příslušném nařízení.

(item 2.2.1.3. do Regulamento Vitivinícola do Mercosul, Lei Federal n. 7.678/1988, § 1, Art. 9)

ŽÁDOST O OCHRANU TRADIČNÍHO VÝRAZU

„LEVE“

Jazyk žádosti: Portugalština

Žadatel: BRAZÍLIE

Tradiční výraz, pro nějž se žádá ochrana: Leve

Jazyk tradičního výrazu: Portugalština

Druhy výrobků z révy vinné Víno

Definice Článek 10: Vinho leve je víno s obsahem alkoholu 7 % (sedm procent) až 8,5 % (osm celých pět desetin procenta) objemových získané výhradně fermentací přírodních cukrů v hroznech a vyráběné během sklizně v oblastech produkce, přičemž je zakázána jeho výroba ze stolního vína.

(item 2.2.1.2. do Regulamento Vitivinícola do Mercosul, Lei Federal n. 7.678/1988, Art. 10)

ŽÁDOST O OCHRANU TRADIČNÍHO VÝRAZU

„RESERVA“

Jazyk žádosti: Portugalština

Žadatel: BRAZÍLIE

Tradiční výraz, pro nějž se žádá ochrana: Reserva

Jazyk tradičního výrazu: Portugalština

Druhy výrobků z révy vinné Víno

Definice

I –

pokud červené víno s obsahem alkoholu minimálně 11 % prošlo zráním po dobu nejméně dvanácti měsíců a za předpokladu, že se použijí nádoby z vhodného dřeva,

II –

pokud bílé nebo růžové víno s obsahem alkoholu minimálně 11 % prošlo zráním po dobu nejméně šesti měsíců a za předpokladu, že se použijí nádoby z vhodného dřeva.

(Portaria MAPA n. 43/2016, art. 30)

ŽÁDOST O OCHRANU TRADIČNÍHO VÝRAZU

„GRAN RESERVA“

Jazyk žádosti: Portugalština

Žadatel: BRAZÍLIE

Tradiční výraz, pro nějž se žádá ochrana: Gran Reserva

Jazyk tradičního výrazu: Portugalština

Druhy výrobků z révy vinné Víno

Definice

I –

pokud červené víno s obsahem alkoholu minimálně 11 % prošlo zráním po dobu nejméně 18 měsíců, přičemž je nezbytné po nejméně šest měsíců použít nádoby z vhodného dřeva o objemu nejvýše šest set litrů, a

II –

pokud bílé nebo růžové víno s obsahem alkoholu minimálně 11 % prošlo zráním po dobu nejméně 12 měsíců, přičemž je nezbytné po nejméně tři měsíce použít nádoby z vhodného dřeva o objemu nejvýše šest set litrů.

(Portaria MAPA n. 43/2016, art. 30)