16.11.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/66


ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA

od 17. travnja 2013.

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2011.

(2013/600/EU)

Ovaj će dokument biti objavljen u Posebnom izdanju Službenog lista Europske unije na hrvatskom jeziku ako zadovolji potrebne uvjete.