ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.CA2014.047.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 47A

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang
19. februar 2014


Informationsnummer

Indhold

Side

 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Det Europæiske Lægemiddelagentur

2014/C 047A/01

Ansættelse ved det Europæiske Lægemiddelagentur (London)

1


OVERSIGT OVER UDVÆLGELSESPRØVER I EU-TIDENDE, C … A-UDGAVEN

Nedenstående liste viser, hvilke udvælgelsesprøver der er offentliggjort i indeværende år.

Medmindre andet er angivet, er de pågældende EU-Tidender udkommet på alle sprog.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

DA