6.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 367/6


Korigendum k oznámeniu Komisie týkajúce sa článku 4 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov (kodifikované znenie smernice 98/27/ES), ktorý sa vzťahuje na subjekty oprávnené začať konanie podľa článku 2 tejto smernice

( Úradný vestník Európskej únie C 361 z 30. septembra 2016 )

(2016/C 367/06)

Na stranách 6 a 13:

namiesto:

NEMECKO

Názov subjektu

Kontaktné údaje

Účel

6.

Bund der Versicherten e.V.

Tel.: 04193/94 22 2

Fax: 04193/94 22 1

E-mail: info@bundderversicherten.de

www.bundderversicherten.de

Tiedenkamp 2

24547 Henstedt-Ulzburg

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 ods. 1 stanov).

55.

Schutzvereinigung für Anleger e.V.

Tel.: 09122 / 63 08 793

Fax: 09122 / 63 08 794

E-mail: schutz-vor-banken@t-online.de

www.schuvoba.de

Odenwaldstraße 32a

91126 Rednitzhembach

Chráni záujmy spotrebiteľov v oblasti ochrany investorov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 ods. 1 stanov).

má byť:

NEMECKO

Názov subjektu

Kontaktné údaje

Účel

6.

Bund der Versicherten e.V.

Tel.: 04193/94 22 2

Fax: 04193/94 22 1

E-mail: info@bundderversicherten.de

www.bundderversicherten.de

Tiedenkamp 2

24558 Henstedt-Ulzburg

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 ods. 1 stanov).

55.

Schutzgemeinschaft für Bankkunden e.V.

Tel: 09171/8534700

Fax: 09171/8534701

E-Mail: schutz-vor-banken@t-online.de

www.schuvoba.de

Mondstraße 8

91186 Büchenbach

Chráni záujmy spotrebiteľov v oblasti finančných služieb poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri články 3 a 4 stanov).