6.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 367/6


Sprostowanie do powiadomienia Komisji dotyczącego art. 4 ust. 3 dyrektywy 2009/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów, który kodyfikuje dyrektywę 98/27/WE – Podmioty upoważnione do wnoszenia powództw na mocy art. 2 wymienionej dyrektywy

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 361 z dnia 30 września 2016 r. )

(2016/C 367/06)

Strona 6 i 13 :

zamiast:

NIEMCY

Nazwa organu

Dane kontaktowe

Cel

6.

Bund der Versicherten e.V.

Tel.: 04193 94 22 2

Faks: 04193 94 22 1

E-mail: info@bundderversicherten.de

http://www.bundderversicherten.de

Tiedenkamp 2

24547 Henstedt-Ulzburg

Chroni interesy konsumentów, udzielając informacji i porad. Ma prawo składania pozwów zbiorowych w interesie konsumentów (art. 2 ust. 1 statutu).

55.

Schutzgemeinschaft für Bankkunden e.V.

Tel.: 09122/63 08 793

Faks: 09122/63 08 794

E-mail: schutz-vor-banken@t-online.de

www.schuvoba.de

Odenwaldstraße 32a

91126 Rednitzhembach

Chroni interesy konsumentów w kwestiach związanych z usługami finansowymi, udzielając informacji i porad. Ma prawo składania pozwów zbiorowych w interesie konsumentów (art. 3 i 4 statutu).

powinno być:

GERMANY

Nazwa organu

Dane kontaktowe

Cel

6.

Bund der Versicherten e.V.

Tel.: 04193/94 22 2

Faks: 04193/94 22 1

E-mail: info@bundderversicherten.de

www.bundderversicherten.de

Tiedenkamp 2

24558 Henstedt-Ulzburg

Chroni interesy konsumentów, udzielając informacji i porad. Ma prawo składania pozwów zbiorowych w interesie konsumentów (art. 2 ust. 1 statutu).

55.

Schutzgemeinschaft für Bankkunden e.V.

Tel.: 09171/8534700

Faks: 09171/8534701

E-mail: schutz-vor-banken@t-online.de

www.schuvoba.de

Mondstraße 8

91186 Büchenbach

Chroni interesy konsumentów w kwestiach związanych z usługami finansowymi, udzielając informacji i porad. Ma prawo składania pozwów zbiorowych w interesie konsumentów (art. 3 i 4 statutu).