21.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 377/5


Pritožba, ki jo je Constantin Hârsulescu vložil 15. januarja 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 13. novembra 2012 v zadevi T-400/12, Hârsulescu proti Romuniji

(Zadeva C-78/13 P)

2013/C 377/09

Jezik postopka: romunščina

Stranki

Pritožnik: Constantin Hârsulescu (zastopnik: I.L. Cioplea, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Romunija

Sodišče (deseti senat) je s sklepom z dne 3. oktobra 2013 zavrnilo pritožbo in prošnjo za pravno pomoč in zastopanje.