21.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 377/5


Hogere voorziening ingesteld op 15 januari 2013 door Constantin Hârsulescu tegen de beschikking van het Gerecht (Achtste kamer) van 13 november 2012 in zaak T-400/12, Hârsulescu/Roemenië

(Zaak C-78/13 P)

2013/C 377/09

Procestaal: Roemeens

Partijen

Rekwirant: Constantin Hârsulescu (vertegenwoordiger: I. L. Cioplea, avocat)

Andere partij in de procedure: Roemenië

Bij beschikking van 3 oktober 2013 heeft het Hof van Justitie (Tiende kamer) de hogere voorziening en het verzoek om rechtsbijstand afgewezen.