21.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 377/5


Appell ippreżentat fil-15 ta’ Jannar 2013 minn Constantin Hârsulescu mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fit-13 ta’ Novembru 2012 fil-Kawża T-400/12, Hârsulescu vs Ir-Rumanija

(Kawża C-78/13 P)

2013/C 377/09

Lingwa tal-kawża: ir-Rumen

Partijiet

Appellant: Constantin Hârsulescu (rappreżentant: I.L. Cioplea, avukat)

Parti oħra fil-proċedura: Ir-Rumanija.

Permezz ta’ digriet tat-3 ta’ Ottubru 2013, il-Qorti tal-Ġustizzija (L-Għaxar Awla) ċaħdet l-appell u t-talba għal għajnuna legali.