21.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 377/5


A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-400/12. sz., Hârsulescu kontra Románia ügyben 2012. november 13-án hozott végzése ellen Constantin Hârsulescu által 2013. január 15-én benyújtott fellebbezés

(C-78/13. P. sz. ügy)

2013/C 377/09

Az eljárás nyelve: román

Felek

Fellebbező: Constantin Hârsulescu (képviselő: I.L. Cioplea ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Románia

A Bíróság (tizedik tanács) 2013. október 3-i végzésével elutasította a fellebbezést és a költségmentesség iránti kérelmet.