21.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 377/5


Žalba koju je 15. siječnja 2013. podnio Constantin Hârsulescu protiv rješenja Općeg suda (osmo vijeće) od 13. studenoga 2012. u predmetu T-400/12, Hârsulescu protiv Rumunjske

(Predmet C-78/13 P)

2013/C 377/09

Jezik postupka: rumunjski

Stranke

Žalitelj: Constantin Hârsulescu (zastupnik: I. L. Cioplea, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Rumunjska

Rješenjem od 3. listopada 2013. Sud Europske unije (deseto vijeće) odbacio je žalbu i zahtjev za besplatnu pravnu pomoć.