23.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 86/18


Acțiune introdusă la 4 ianuarie 2013 — Sherwin-Williams Suedia/OAPI — Akzo Nobel Coatings International (ARTI)

(Cauza T-12/13)

2013/C 86/30

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Sherwin-Williams Suedia AB (Märsta, Suedia) (reprezentant: L. Ström, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Akzo Nobel Coatings International BV (Arnhem, Țările de Jos)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI nr. R 2085/2011-1 din 18 octombrie 2012, (care a menținut Decizia diviziei de opoziție nr. B 1 717 142 din 9 august 2011);

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată către reclamantă.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: reclamanta.

Marca comunitară vizată: marca figurativă „ARTI” pentru produse din clasa 2 — cererea de înregistrare a mărcii comunitare nr. 9 017 427.

Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs.

Marca sau semnul invocat: înregistrarea Benelux nr. 753 216 și înregistrarea internațională nr. 872 478 a mărcii verbale „ARTITUDE” pentru produse din clasa 2.

Decizia diviziei de opoziție: a admis opoziția.

Decizia camerei de recurs: a respins calea de atac.

Motivele invocate: încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului.