23.3.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 86/18


Beroep ingesteld op 4 januari 2013 — Sherwin-Williams Sweden/BHIM — Akzo Nobel Coatings International (ARTI)

(Zaak T-12/13)

2013/C 86/30

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Sherwin-Williams Sweden AB (Märsta, Zweden) (vertegenwoordiger: L. Ström, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Akzo Nobel Coatings International BV (Arnhem, Nederland)

Conclusies

vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 18 oktober 2012 in zaak R 2085/2011-1 vernietigen (tot bevestiging van beslissing van de oppositieafdeling nr. B 1 717 142 van 9 augustus 2011);

vergoeding van verzoekster voor de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: verzoekster

Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk „ARTI” voor waren van klasse 2 — gemeenschapsmerk nr. 9017427

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Oppositiemerk of -teken: Benelux-woordmerk nr. 753 216 en internationaal woordmerk nr. 872478 „ARTITUDE” voor waren van klasse 2

Beslissing van de oppositieafdeling: toewijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009