23.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 86/18


Prasība, kas celta 2013. gada 4. janvārī — Sherwin-Williams Sweden/ITSB — Akzo Nobel Coatings International (“ARTI”)

(Lieta T-12/13)

2013/C 86/30

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Sherwin-Williams Sweden AB (Märsta, Zviedrija) (pārstāvis — L. Ström, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Akzo Nobel Coatings International BV (Arnhem, Nīderlande)

Prasītājas prasījumi:

atcelt ITSB Apelāciju pirmās padomes 2012. gada 18. oktobra lēmumu Nr. 2085/2011-1, ar kuru atstāts negrozīts Iebildumu nodaļas 2011. gada 9. augusta lēmums Nr. B 1 717 142;

nolemt, ka prasītājas tiesāšanās izdevumi tiek atlīdzināti.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā Kopienas preču zīme: grafiska preču zīme “ARTI” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 2. klasē — Kopienas preču zīmes reģistrācija Nr. 9 017 427

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: Beniluksa vārdiskas preču zīmes “ARTITUDE” reģistrācija Nr. 753 216 un starptautiskas preču zīmes “ARTITUDE” reģistrācija Nr. 872 478 attiecībā uz precēm, kas ietilpst 2. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus apmierināt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums