23.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/18


2013 m. sausio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Sherwin Williams Sweden prieš VRDT — Akzo Nobel Coatings International (ARTI)

(Byla T-12/13)

2013/C 86/30

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Sherwin Williams Sweden AB (Mešta, Švedija), atstovaujama advokato L. Ström

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Akzo Nobel Coatings International BV (Arnhemas, Nyderlandai)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2012 m. spalio 18 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą Nr. R 2085/2011-1 (kuriuo patvirtinamas 2011 m. rugpjūčio 9 d. Protestų skyriaus sprendimas dėl protesto Nr. B 1 717 142),

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: Sherwin Williams Sweden AB.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas ARTI 2 klasės prekėms — Bendrijos prekių ženklo registracija Nr. 9 017 427.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: žodinio prekių ženklo ARTITUDE 2 klasės prekėms Beniliukso registracija Nr. 753 216 ir tarptautinė šio prekių ženklo registracija Nr. 872 478.

Protestų skyriaus sprendimas: patenkinti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento Nr. 207/20098 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.