23.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/18


Žaloba podaná dne 4. ledna 2013 — Sherwin Williams Sweden v. OHIM — Akzo Nobel Coatings International (ARTI)

(Věc T-12/13)

2013/C 86/30

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Sherwin Williams Sweden AB (Märsta, Švédsko) (zástupce: L. Ström, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Akzo Nobel Coatings International BV (Arnhem, Nizozemsko)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) ze dne 18. října 2012 ve věci R 2085/2011-1 (kterým bylo potvrzeno rozhodnutí námitkového oddělení, námitka č. B 1 717 142 ze dne 9. srpna 2011);

uložil žalovanému náhradu nákladu řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: Žalobkyně

Dotčená ochranná známka Společenství: Obrazová ochranná známka „ARTI“ pro výrobky zařazené do třídy 2 — Zápis ochranné známky Společenství č. 9 017 427

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Další účastnice řízení před odvolacím senátem

Namítaná ochranná známka nebo označení: Zápis ochranné známky Beneluxu č. 753 216 a zápis mezinárodní slovní ochranné známky „ARTITUDE“ č. 872 478 pro výrobky zařazené do třídy 2

Rozhodnutí námitkového oddělení: Vyhovění námitce

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady č. 207/2009.