27.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/15


Ilmoitus terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten tapahtuvaa rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen voimaantulopäivästä

Terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten tapahtuvaa rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin koskeva Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välinen sopimus, joka allekirjoitettiin Brysselissä 28. kesäkuuta 2010, tulee voimaan 1. elokuuta 2010 sopimuksen 23 artiklan 1 kohdan mukaisesti.