2010R0468 — RO — 27.12.2012 — 002.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 468/2010 AL COMISIEI

din 28 mai 2010

de stabilire a listei UE a navelor care practică activități de pescuit ilicite, nedeclarate și nereglementate

(JO L 131, 29.5.2010, p.22)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

 M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 724/2011 AL COMISIEI din 25 iulie 2011

  L 194

14

26.7.2011

►M2

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1234/2012 AL COMISIEI din 19 decembrie 2012

  L 350

38

20.12.2012
▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 468/2010 AL COMISIEI

din 28 mai 2010

de stabilire a listei UE a navelor care practică activități de pescuit ilicite, nedeclarate și nereglementateCOMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 ( 1 ), în special articolele 27 și 30,

întrucât:

(1)

Capitolul V din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 stabilește procedurile de identificare a navelor de pescuit care practică activități de pescuit ilicite, nedeclarate și nereglementate (nave de pescuit INN), precum și procedurile în vederea elaborării listei UE a acestor nave. Articolul 37 din respectivul regulament prevede măsurile care trebuie luate împotriva navelor de pescuit incluse pe această listă.

(2)

În conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, lista UE trebuie să includă navele de pescuit INN identificate de Comisie.

(3)

În conformitate cu articolul 30 din regulamentul respectiv, lista UE cuprinde de asemenea navele de pescuit incluse pe listele navelor de pescuit INN adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului.

(4)

Până când Comisia identifică în mod direct alte nave de pescuit ca practicând activități de pescuit ilicite, nedeclarate și nereglementate, lista UE va cuprinde numai navele incluse pe listele de nave INN adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a sectorului pescuitului și acvaculturii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

În sensul prezentului regulament, prin „lista UE a navelor INN” se înțelege lista navelor de pescuit care practică activități de pescuit ilicite, nedeclarate și nereglementate, în conformitate cu prevederile articolului 27 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008.

Articolul 2

Se stabilește în anexă lista UE a navelor INN.

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXĂ

Lista UE a navelor INN

PARTEA A

Nave incluse pe listă în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008

▼M2

PARTEA BNave incluse pe listă în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008

Numărul de identificare OMI (1) al navei/Referința ORGP

Denumirea navei (denumirea anterioară) (2)

Statul de pavilion sau teritoriul de pavilion (potrivit unei ORGP) (2)

ORGP pe lista căreia este inclusă nava (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Honduras)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Honduras)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Panama (pavilionul anterior: St. Kitts & Nevis)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

Tanzania (pavilioanele anterioare: Togo, Honduras)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME [CCAMLR]/ICEBERG II, NOEMI [SEAFO])

Necunoscut (pavilioanele anterioare: Togo, Belize)

CCAMLR, SEAFO

12290 (CITT)/20110011 (ICCAT)

BHASKARA No10

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Indonezia)

CITT, ICCAT

12291 (CITT)/20110012 (ICCAT)

BHASKARA No9

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Indonezia)

CITT, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

Necunoscut

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

Necunoscut

ICCAT

9407 (CITT)/20110013 (ICCAT)

CAMELOT

Necunoscut

CITT, ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Panama (pavilioane anterioare: Guineea Ecuatorială, Regatul Unit)

CCAMLR, SEAFO

125 (CITT)/20110014 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

Necunoscut

CITT, ICCAT

20080001(ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Republica Guineea (Conakry)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Necunoscut (pavilioane anterioare: Rusia, Georgia [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (CITT)

DRAGON III

Necunoscut

CITT

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (pavilionul anterior: Seychelles)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN No. 1

Georgia

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

Necunoscut (ultimele pavilioane cunoscute: Libia, Insula Man)

ICCAT

6591 (CITT)

GOIDAU RUEY No 1

Necunoscut

CITT

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

Nigeria [CCAMLR]/Niger [SEAFO] (pavilionul anterior: Belize)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Necunoscut (ultimele pavilioane cunoscute: Sierra Leone, Panama [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

Necunoscut

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR]/HEAVY SEAS [SEAFO]

(DUERO/KETA)

Panama

CCAMLR, SEAFO

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

Necunoscut (pavilionul anterior: Malaysia)

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 [CCAMLR]/SIMA QIAN BARU 22 [SEAFO] (SIMA QIAN BARU 22, CORVUS [CCAMLR]/CORVUS, GALAXY [SEAFO])

Tanzania [pavilioane anterioare: Coreea de Nord (DPRK), Panama]

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Panama [NAFO, SEAFO]/Necunoscut [NEAFC]

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

JINN FENG TSAIR No 1

Taiwan

WCPFC

9505 (CITT)

JYI LIH 88

Necunoscut

CITT

7905443

KOOSHA 4

Iran (pavilionul anterior: Spania)

CCAMLR

6905408

KUKO (TYPHOON-1, RUBIN [CCAMLR]/TYPHOON-1, ARTIC RANGER [SEAFO])

Necunoscut (pavilioanele anterioare: Mongolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

Necunoscut (pavilioane anterioare: Mongolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Panama)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

Necunoscut (ultimele pavilioane cunoscute: Togo, Ghana)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

Necunoscut

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

Necunoscut

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [SEAFO])

Republica Guineea (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20110001 (ICCAT)

MAR CANTABRICO

Bolivia

ICCAT

20060002 (ICCAT)

MARIA

Necunoscut

ICCAT

9435 (CITT)/20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Columbia

CITT, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Panama)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Panama)

ICCAT

7385174

MURTOSA

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Togo [NAFO,]/Portugalia [SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (CITT) 20110003 (ICCAT)

NEPTUNE

Georgia

CITT, ICCAT, WCPFC,

20060003 (ICCAT)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Panama)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No. 2 CHOYU

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Honduras)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No. 3 CHOYU

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Honduras)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

China (pavilioane anterioare: Georgia, Rusia)

SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

Necunoscut

ICCAT

7826233

OCEAN LION

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Guineea Ecuatorială)

IOTC, ICCAT

11369 (CITT)/

ORCA

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Belize)

CITT

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Honduras)

ICCAT

5062479

PERLON [CCAMLR)/CHERNE [SEAFO] (CHERNE, BIGARO, [CCAMLR]/BIGARO, LUGALPESCA [SEAFO])

Necunoscut (ultimele pavilioane cunoscute: Mongolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION [CCAMLR]/THE BIRD [SEAFO]

(THE BIRD, CHU LIN [CCAMLR]/(ULYSES, GALE [SEAFO])

Honduras [CCAMLR]/Necunoscut [SEAFO] (ultimele pavilioane cunoscute: Mongolia, Togo [CCAMLR]/Guineea Ecuatorială, Uruguay [SEAFO])

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY [CCAMLR]/KILY [SEAFO] (KILY, CONSTANT [CCAMLR]/CONSTANT, ISLA GRACIOSA [SEAFO])

Belize (ultimele pavilioane cunoscute: Mongolia, Guineea Ecuatorială)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Panama (pavilionul anterior: Republica Guineea (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

95 (CITT)/

REYMAR 6

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Belize)

CITT

6803961

SEABULL 22

(CARMELA/GOLD DRAGON)

Nigeria (ultimele pavilioane cunoscute: Togo, Guineea Ecuatorială)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON)

Necunoscut (ultimele pavilioane cunoscute: Libia, Regatul Unit)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: St. Vincent și Grenadine)

ICCAT

9405 (CITT)

TA FU 1

Necunoscut

CITT

6818930

TCHAW (INCA, VIKING [CCAMLR]/REX, AROSA CUARTO [SEAFO])

Necunoscut (ultimele pavilioane cunoscute: Togo, Seychelles)

CCAMLR, SEAFO

13568 (CITT)

TCHING YE No. 6

Necunoscut (ultimele pavilioane cunoscute: Panama, Belize)

CITT

129 (CITT)

WEN TENG No. 688

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Belize)

CITT

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

China (pavilioane anterioare: Georgia, Rusia)

SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44) [CCAMLR]/YANGZI HUA 44 [SEAFO]

(YANGZI HUA 44, TROSKY [CCAMLR]/TROSKY, JIAN HUAN [SEAFO])

Tanzania [CCAMLR]/Necunoscut [SEAFO] (pavilioane anterioare: Mongolia, Namibia)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33 DRACO-1, LIBERTY [CCAMLR]/DRACO-1, CARRAN [SEAFO])

Tanzania [pavilioane anterioare: Coreea de Nord (DPRK), Panama]

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Taiwan

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Georgia)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN [NEAFC, SEAFO]/YUCUTAN BASIN [NAFO] (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Panama (pavilionul anterior: Maroc)

NEAFC, NAFO, SEAFO

(1)   Organizația Maritimă Internațională.

(2)   Pentru orice informații suplimentare, consultați site-urile web ale organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului (ORGP-uri).( 1 ) JO L 286, 29.10.2008, p. 1.