2010R0468 — MT — 27.12.2012 — 002.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 468/2010

tat-28 ta’ Mejju 2010

li jistabbilixxi l-lista tal-UE ta' bastimenti involuti f'sajd illegali, mhux rappurtat u mhux regolat

(ĠU L 131, 29.5.2010, p.22)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

 M1

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 724/2011 tal-25 ta’ Lulju 2011

  L 194

14

26.7.2011

►M2

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1234/2012 tad-19 ta’ Diċembru 2012

  L 350

38

20.12.2012
▼B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 468/2010

tat-28 ta’ Mejju 2010

li jistabbilixxi l-lista tal-UE ta' bastimenti involuti f'sajd illegali, mhux rappurtat u mhux regolatIL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat u, jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1936/2001 u (KE) Nru 601/2004 u jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 1093/94 u (KE) Nru 1447/1999 ( 1 ) u b’mod partikolari l-Artikoli 27 u 30 tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Kapitolu V tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 jistipula proċeduri għall-identifikazzjoni ta' bastimenti tas-sajd involuti f'sajd illegali mhux rappurtat u mhux regolat (bastimenti tas-sajd IUU) kif ukoll proċeduri għall-istabbiliment ta' lista tal-UE ta' dawn il-bastimenti. L-Artikolu 37 ta' dak ir-Regolament jipprovdi għat-teħid ta' azzjonijiet kontra bastimenti tas-sajd inklużi f'dik il-lista.

(2)

Skont l-Artikolu 27 tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008, il-lista tal-UE għandu jkun fiha l-bastimenti tas-sajd IUU identifikati mill-Kummissjoni.

(3)

Skont l-Artikolu 30 ta' dak ir-Regolament il-lista tal-UE għandha tinkorpora wkoll bastimenti tas-sajd inklużi fil-listi ta' bastimenti IUU adottati min organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd.

(4)

Sakemm il-Kummissjoni tidentifika direttament bastimenti oħra tas-sajd involuti f'sajd illegali, mhux rappurtat u mhux regolat, il-lista tal-UE se jkun fiha biss bastimenti inklużi fil-listi ta' bastimenti IUU adottati minn organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd.

(5)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni tas-Sajd u l-Akkwakultura,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:Artikolu 1

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament “Lista tal-UE ta' bastimenti IUU” tfisser lista ta' bastimenti tas-sajd involuti f'sajd illegali, mhux rappurtat u mhux regolat, kif jissemma fl-Artikolu 27 tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008

Artikolu 2

Il-lista tal-UE ta' bastimenti IUU hija stabbilita fl-Anness.

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS

Lista tal-UE ta' bastimenti IUU

PARTI A

Bastimenti elenkati f'konformità mal-Artikolu 27 tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008

▼M2

PARTI BBastimenti elenkati f’konformità mal-Artikolu 30 tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008

Numru ta’ identifikazzjoni tal-bastiment tal-IMO (1)/Referenza tal-RFMO

Isem il-bastiment (isem preċedenti) (2)

L-Istat tal-Bandiera jew it-Territorju tal-Bandiera [skont l-RFMO] (2)

Elenkat fl-RFMO (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: il-Ħonduras)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: il-Ħonduras)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Il-Panama (il-bandiera preċedenti: St. Kitts u Nevis)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

It-Tanżanija (il-bnadar preċedenti: it-Togo, il-Ħonduras)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME [CCAMLR]/ICEBERG II, NOEMI [SEAFO])

Mhux magħruf (il-bnadar preċedenti: it-Togo, il-Beliże)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC)/20110011 (ICCAT)

BHASKARA No10

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: l-Indoneżja)

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC)/20110012 (ICCAT)

BHASKARA No9

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: l-Indoneżja)

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

Mhux magħruf

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

Mhux magħruf

ICCAT

9407 (IATTC)/20110013 (ICCAT)

CAMELOT

Mhux magħruf

IATTC, ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Il-Panama (il-bnadar preċedenti: il-Ginea Ekwatorjali, ir-Renju Unit)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC)/20110014 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

Mhux magħruf

IATTC, ICCAT

20080001 (ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Ir-Repubblika tal-Ginea (Konakry)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Mhux magħruf (il-bnadar preċedenti: ir-Russja, il-Ġeorġja, [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

Mhux magħruf

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Il-Panama (il-bandiera preċedenti: is-Seychelles)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN No. 1

Il-Ġeorġja

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

Mhux magħruf (l-aħħar bnadar magħrufa: il-Libja, l-Isle of Man)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

Mhux magħruf

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

in-Niġerja [CCAMLR]/in-Niġer [SEAFO] (il-bandiera preċedenti: il-Beliże)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Mhux magħruf (l-aħħar bnadar magħrufa: Sjerra Leone, il-Panama [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

Mhux magħruf

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR]/HEAVY SEAS [SEAFO]

(DUERO/KETA)

Il-Panama

CCAMLR, SEAFO

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

Mhux magħruf (il-bandiera preċedenti: il-Malażja

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 [CCAMLR]/SIMA QIAN BARU 22 [SEAFO] (SIMA QIAN BARU 22, CORVUS [CCAMLR]/CORVUS, GALAXY [SEAFO])

It-Tanżanija (il-bnadar preċedenti: il-Korea ta’ Fuq (DPRK), il-Panama)

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Il-Panama [NAFO, SEAFO]/Mhux magħruf [NEAFC]

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

JINN FENG TSAIR No 1

It-Tajwan

WCPFC

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

Mhux magħruf

IATTC

7905443

KOOSHA 4

L-Iran (bandiera preċedenti: Spanja)

CCAMLR

6905408

KUKO (TYPHOON-1, RUBIN [CCAMLR]/TYPHOON-1, ARTIC RANGER [SEAFO])

Mhux magħruf (il-bnadar preċedenti: il-Mongolja, it-Togo)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

Mhux magħruf (il-bnadar preċedenti: il-Mongolja, it-Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: il-Panama)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

Mhux magħruf (l-aħħar bnadar magħrufa: it-Togo, il-Gana)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

Mhux magħruf

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

Mhux magħruf

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [SEAFO])

Ir-Repubblika tal-Ginea (Konakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20110001 (ICCAT)

MAR CANTABRICO

Il-Bolivja

ICCAT

20060002 (ICCAT)

MARIA

Mhux magħruf

ICCAT

9435 (IATTC)/20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Il-Kolombja

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: il-Panama)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: il-Panama)

ICCAT

7385174

MURTOSA

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: it-Togo [NAFO,]/il-Portugall [SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (IATTC) 20110003 (ICCAT)

NEPTUNE

Il-Ġeorġja

IATTC, ICCAT, WCPFC,

20060003 (ICCAT)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: il-Panama)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No. 2 CHOYU

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: il-Ħonduras)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No. 3 CHOYU

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: il-Ħonduras)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

Iċ-Ċina (il-bnadar preċedenti: il-Ġeorġja, ir-Russja)

SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

Mhux magħruf

ICCAT

7826233

OCEAN LION

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: il-Ginea Ekwatorjali)

IOTC, ICCAT

11369 (IATTC)/

ORCA

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: il-Beliże)

IATTC

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: il-Ħonduras)

ICCAT

5062479

PERLON [CCAMLR)/CHERNE [SEAFO] (CHERNE, BIGARO, [CCAMLR]/BIGARO, LUGALPESCA [SEAFO])

Mhux magħruf (l-aħħar bnadar magħrufa: il-Mongolja, it-Togo)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION [CCAMLR]/THE BIRD [SEAFO]

(THE BIRD, CHU LIN [CCAMLR]/(ULYSES, GALE [SEAFO])

Il-Ħonduras [CCAMLR]/Mhux magħruf [SEAFO] (l-aħħar bnadar magħrufa: il-Mongolja, it-Togo [CCAMLR]/il-Ginea Ekwatorjali, l-Urugwaj [SEAFO])

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY [CCAMLR]/KILY [SEAFO] (KILY, CONSTANT [CCAMLR]/CONSTANT, ISLA GRACIOSA [SEAFO])

Il-Beliże (l-aħħar bnadar magħrufa: il-Mongolja, il-Ginea Ekwatorjali)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Il-Panama (il-bandiera preċedenti: ir-Repubblika tal-Ginea (Konakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

95 (IATTC)/

REYMAR 6

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: il-Beliże)

IATTC

6803961

SEABULL 22

(CARMELA/GOLD DRAGON)

In-Niġerja (l-aħħar bnadar magħrufa: it-Togo, il-Ginea Ekwatorjali)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON)

Mhux magħruf (l-aħħar bnadar magħrufa: il-Libja, ir-Renju Unit)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: St. Vincent u l-Grenadini)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

Mhux magħruf

IATTC

6818930

TCHAW (INCA, VIKING [CCAMLR]/REX, AROSA CUARTO [SEAFO])

Mhux magħruf (l-aħħar bnadar magħrufa: it-Togo, is-Seychelles)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No. 6

Mhux magħruf (l-aħħar bnadar magħrufa: il-Panama, il-Beliże)

IATTC

129 (IATTC)

WEN TENG No. 688

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: il-Beliże)

IATTC

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

Iċ-Ċina (il-bnadar preċedenti: il-Ġeorġja, ir-Russja)

SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44) [CCAMLR]/YANGZI HUA 44 [SEAFO]

(YANGZI HUA 44, TROSKY [CCAMLR]/TROSKY, JIAN HUAN [SEAFO])

It-Tanzanija [CCAMLR]/Mhux magħruf [SEAFO] (il-bnadar preċedenti: il-Mongolja, in-Namibja)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33 XIONG NU BARU 33 ( DRACO-1, LIBERTY [CCAMLR]/DRACO-1, CARRAN [SEAFO])

Mhux magħruf (il-bnadar preċedenti; il-Korea ta’ Fuq (DPRK), il-Panama)

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

It-Tajwan

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

Mhux magħruf (l-aħħar bandiera magħrufa: il-Ġeorġja)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN [NEAFC, SEAFO]/YUCUTAN BASIN [NAFO] (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Il-Panama (il-bandiera preċedenti: il-Marokk)

NEAFC, NAFO, SEAFO

(1)   Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali.

(2)   Għal kwalunkwe tagħrif ieħor ikkonsulta s-siti tal-Internet tal-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (RFMOs).( 1 ) ĠU L 286, 29.10.2008, p. 1.