5.6.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 148/19


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, fid-29 ta’ Marzu 2010 — British Sugar plc vs Rural Payments Agency, Aġenzija Eżekuttiva tad-Department for Environment, Food and Rural Affairs

(Kawża C-147/10)

2010/C 148/29

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Qorti tar-rinviju

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: British Sugar plc

Konvenuti: Rural Payments Agency, Aġenzija Eżekuttiva tad-Department for Environment, Food and Rural Affairs.

Domandi preliminari

(1)

Fid-dawl tas-sentenza tat-8 ta’ Mejju 2008, Zuckerfabrik Jülich, (C-5/06 u C-23/06 sa C-36/06, Ġabra. p. I-3231) u tad-Digriet tas-6 ta’ Ottubru 2008 SAFBA, (C-175/07 sa C-184/07, Ġabra. p. I-142*) ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1193/2009 (1) huwa invalidu?

(2)

Fid-dawl tal-bażi legali li fuqha ġie adottat, jiġifieri r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 260/2001, tad-19 ta’ Ġunju 2001, dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor (2), ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1193/2009 huwa invalidu?

(3)

Għall-kalkolu tal-kumpens dovut minħabba ħlas żejjed tal-imposti fuq il-produzzjoni taz-zokkor għas-snin 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, ir-rata tal-kambju applikabbli u d-data ta’ konverżjoni huma kwistjonijiet li għandhom jiġu ddeterminati mil-liġi tal-Unjoni Ewropea? Jekk iva, l-Artikolu 6 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1193/2009 għandu jiġi interpretat fis-sens li jitlob li l-kumpens jingħata skont ir-rata tal-kambju li kienet tapplika fiż-żmien meta ġie inizjalment ġie kkalkolat il-ħlas żejjed tal-imposti? Jekk iva, l-Artikolu 6 Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1193/2009 huwa validu?

(4)

Fir-rigward tal-interessi:

(i)

Il-liġi tal-UE tipprekludi li persuna li tinsab f’pożizzjoni bħal dik tar-rikorrenti tirkupra, l-interessi fuq l-ammonti mħallsa żejda mingħand l-awtorità nazzjonali responsabbli mill-ġbir tal-imposti fuq il-produzzjoni, minħabba regolament tal-Kummissjoni li jkun ġie ddikjarat invalidu, meta l-awtorità nazzjonali kompetenti tiġi prekluża milli tirkupra l-interessi fuq l-ammonti korrispondenti dovuti lilha mill-Kummissjoni?

(ii)

Fil-każ ta’ risposta affermattiva għad-domanda i) iktar ’il fuq, il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-sistema ta’ riżorsi proprji (Deċiżjoni 2000/597/KE, Euratom (3) u r-regolament li jimplementaha (KE) Nru 1150/2000 (4)) tipprekludi l-awtorità nazzjonali kompetenti mill-ġbir tal-imposti fuq il-produzzjoni milli tkun tista’ tirkupra l-interessi fuq l-ammonti dovuti lilha mill-Kummissjoni fiċ-ċirkustanzi ta’ din il-kawża?

(iii)

Fil-każ ta’ risposta negattiva għad-domanda i) iktar ’il fuq, il-liġi tal-UE tipprekludi lil qorti nazzjonali jew lil awtorità nazzjonali milli jeżerċitaw is-setgħa diskrezzjonali eventwali tagħhom billi jiddeċiedu li ma jagħtux interessi fiċ-ċirkustanzi li fihom huma jagħtu rimbors lil persuna li tinsab f’pożizzjoni bħal dik tar-rikorrenti?


(1)  Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1193/2009, tat-3 ta’ Novembru 2009, li jirrettifika r-Regolamenti (KE) Nru 1762/2003, (KE) Nru 1775/2004, (KE) Nru 1686/2005, (KE) Nru 164/2007 u li jiffissa l-imposti tal-produzzjoni fis-settur taz-zokkor għas-snin tas-suq 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, ĠU L 321, p. 1

(2)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 3, Vol. 33, p. 17

(3)  Deċiżjoni tal-Kunsill, tad-29 ta’ Settembru 2000, dwar is-sistema tar-riżorsi tagħhom tal-Komunitajiet Ewropej, ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 1, Vol. 3, p. 200

(4)  Regolament tal-Kunsill (KE, EURATOM) Nru 1150/2000, tat-22 ta' Mejju 2000, li jimplimenta d-Deċiżjoni 94/728/KE, Euratom dwar is-sistema tar-riżorsi tagħhom tal-Komunitajiet, ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 1, Vol. 3, p. 169