2.9.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 295/29


Sodba Splošnega sodišča z dne 11. julija 2019 – Wewi Mobile/EUIPO (Fi Network)

(Zadeva T-601/18) (1)

(Znamka Evropske unije - Prijava besedne znamke Evropske unije Fi Network - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

(2019/C 295/37)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Wewi Mobile, SL (Villena, Španija) (zastopniki: J. C. Erdozain López, L. Montoya Terán in J. Galán López, avocats)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnika: S. Palmero Cabezas in H. O'Neill, agenta)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 12. julija 2018 (zadeva R 1462/2017-1) v zvezi z zahtevo za registracijo besednega znaka Fi Network kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Wewi Mobile, SL se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 427, 26.11.2018.