24.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 42/47


Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 16. januarja 2007 — Frankin in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-3/06) (1)

(Uradniki - Obveznost uprave, da zagotovi pomoči - Zavrnitev - Prenos v Belgiji pridobljenih pokojninskih pravic)

(2007/C 42/83)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Jacques Frankin (Sorée, Belgija) in drugi (zastopnika: G. Bouneou in F. Frabetti, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: L. Lozano Palacios in D. Martin, zastopnika)

Predmet zadeve

Na eni strani razglasitev ničnosti odločbe Komisije o zavrnitvi vlog za pomoč, ki so jih vložile tožeče stranke v okviru prenosa pokojninskih pravic, ki so jih pridobile v Belgiji, in na drugi strani odškodninski zahtevek.

Izrek sodbe

1)

Tožba se zavrne.

2)

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 74, 25.3.2006, str. 33.