24.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/47


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 16. ledna 2007 – Frankin a další v. Komise

(Věc F-3/06) (1)

(„Úředníci - Povinnost správy poskytnout pomoc - Zamítnutí - Převod práv na důchod nabytých v Belgii“)

(2007/C 42/83)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci : Jacques Frankin (Sorée, Belgie) a další (zástupci: G. Bouneou a F. Frabetti, advokáti)

Žalovaná : Komise Evropských společenství (zástupci: L. Lozano Palacios a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí Komise o odmítnutí žádostí o pomoc podaných žalobci v rámci převodu jejich práv na důchod nabytých v Belgii, jednak návrh na náhradu škody.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 74, 25.3.2006, s. 33.