24.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 282/4


Kanne 30.6.2011 — Euroopan komissio v. Slovakian tasavalta

(Asia C-331/11)

2011/C 282/07

Oikeudenkäyntikieli: slovakia

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Marghelis ja A. Tokár)

Vastaaja: Slovakian tasavalta

Vaatimukset

on todettava, että Slovakian tasavalta ei ole noudattanut kaatopaikoista 26.4.1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY (1) 14 artiklan a, b ja c alakohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se on sallinut Žilina — Považský Chlmecin kaatopaikan toiminnan ilman kaatopaikan kunnostussuunnitelmaa ja tekemättä lopullista päätöstä siitä, voiko kyseinen kaatopaikka jatkaa toimintaansa hyväksytyn kunnostussuunnitelman perusteella

Slovakian tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Žilina — Považský Chlmecin kaatopaikka on toiminnassa, vaikka sitä koskevaa kunnostussuunnitelmaa ei ole esitetty ja vaikka mahdollisia muutoksia kyseisen suunnitelman perusteella ei ole hyväksytty. Komissio vaatii näin ollen, että unionin tuomioistuin toteaa, että Slovakian tasavalta ei ole noudattanut kaatopaikoista 26.4.1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY 14 artiklan a, b ja c alakohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se on sallinut Žilina — Považský Chlmecin kaatopaikan toiminnan ilman kaatopaikan kunnostussuunnitelmaa ja tekemättä lopullista päätöstä siitä, voiko kyseinen kaatopaikka jatkaa toimintaansa hyväksytyn kunnostussuunnitelman perusteella


(1)  EYVL L 182, s. 1