22.9.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 223/14


Acțiune introdusă la 19 iulie 2007 — Eurosemillas/Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților Europene

(Cauza T-271/07)

(2007/C 223/22)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Eurosemillas, SA (Cordoba, Spania) (reprezentant: L. Ortiz Blanco, abogado)

Pârâte: Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantei

pronunțarea unei hotărâri prin care, în aprecierea prezentei acțiuni în despăgubiri, în temeiul prevederilor articolului 288 CE, să se declare dreptul reclamantei de a fi despăgubită financiar de către Consiliu și Comisie, în solidar, cu suma totală de două milioane șase sute șaizeci și unu de mii patru sute douăzeci și șapte euro (2 661 427 EUR) și

obligarea instituțiilor pârâte la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Motivele și principalele argumente sunt cele invocate deja în cauza T-217/07, Las Palmeras/Consiliul și Comisia.