22.9.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 223/14


2007 m. liepos 19 d. pareikštas ieškinys byloje Eurosemillas prieš Tarybą ir Komisiją

(Byla T-271/07)

(2007/C 223/22)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Eurosemillas SA (Kordoba, Ispanija), atstovaujama advokato L. Ortiz Blanco

Atsakovės: Europos Sąjungos Taryba ir Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Patenkinti šį ieškinį dėl žalos atlyginimo pagal EB 288 straipsnį ir ieškovei iš Tarybos ir Komisijos solidariai priteisti iš viso 2 661 427 EUR nuostoliams atlyginti.

Priteisti iš atsakovių bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra tie patys, kurie jau buvo nurodyti byloje T-217/07, Las Palmeras prieš Tarybą ir Komisiją.