ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 280E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 49
18. november 2006


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   (Obvestila)

 

EVROPSKI PARLAMENT

 

ZASEDANJE 2005 — 2006

 

Ponedeljek, 14. november 2005

2006/C 280E/1

ZAPISNIK

1

POTEK SEJE

Nadaljevanje zasedanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Izjava predsednika

Predložitev dokumentov

Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja

Sestava Parlamenta

Sestava odborov in delegacij

Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Peticije

Razpored dela

Enominutni govori o zadevah političnega pomena

Socialna razsežnost globalizacije (razprava)

Prehod na digitalno oddajanje (razprava)

Skriti centri za pridržanje v Evropi (razprava)

Ureditev uvoza banan (razprava)

Direktiva o poklicnih pokojninah (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

11

 

Torek, 15. november 2005

2006/C 280E/2

ZAPISNIK

13

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Predložitev dokumentov

Prerazporeditev sredstev

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Nordijska dimenzija (vložitev predloga resolucije)

Predstavitev letnega poročila Računskega sodišča — 2004 (razprava)

Zakonodajni in delovni program za leto 2006

Sporočilo predsednika

Čas glasovanja

Program za razširjanje dobrih praks in spremljanja vzpostavitve IKT ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Javni radijski osebni klic ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Skupna ureditev trga za semena * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Skupna ureditev trga za hmelj * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Skupna ureditev trga za vino * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Financiranje dejavnosti prek EBRD v Mongoliji * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Vizumi za zimske olimpijske in/ali paraolimpijske igre 2006 ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Sistemi socialne varnosti ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Akcijski načrt Skupnosti za obnovitev staležev jegulj (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Socialna razsežnost globalizacije (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sestava Parlamenta

REACH ***I — Prilagoditev REACH-u ***I (razprava)

Evropska regulativna agencija (razprava)

Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

2005, Sveženj Širitev II (razprava)

Informiranje potnikov v zračnem prometu ***I (razprava)

Bohunice V1 * — Razgradnja jedrskih elektrarn (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

27

PRILOGA I

29

PRILOGA II

34

SPREJETA BESEDILA

41

P6_TA(2005)0417Program za razširjanje dobrih praks in spremljanja vzpostavitve IKT ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe št. 2256/2003/ES zaradi podaljšanja programa za razširjanje dobrih praks in spremljanja vzpostavitve informacijske in komunikacijske tehnologije v leto 2006 (KOM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD))

41

PRILOGA IODLOČBA št. .../2005/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

41

PRILOGA II

45

P6_TA(2005)0418Javni radijski osebni klic ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive 90/544/EGS o frekvenčnih pasovih, ki so določeni za usklajeno uvajanje vseevropskega kopenskega javnega radijskega osebnega klica v Skupnosti (KOM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD))

45

PRILOGADIREKTIVA 2005/.../ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne o razveljavitvi Direktive 90/544/EGS o frekvenčnih pasovih, ki so določeni za usklajeno uvajanje vseevropskega kopenskega javnega radijskega osebnega klica v Skupnosti

46

P6_TA(2005)0419Skupna ureditev trga za semena *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o skupni ureditvi trga za semena (KOM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS))

47

P6_TA(2005)0420Skupna ureditev trga za hmelj *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o skupni ureditvi trga za hmelj (KOM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS))

48

P6_TA(2005)0421Skupna ureditev trga za vino *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino (KOM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS))

48

P6_TA(2005)0422Financiranje dejavnosti prek EBRD v Mongoliji *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o spremembi Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), ki omogoča banki financiranje dejavnosti v Mongoliji (KOM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS))

49

P6_TA(2005)0423Vizumi za zimske olimpijske in/ali paraolimpijske igre 2006 ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za poenostavitev vizumskih postopkov in izdaje vizumov za člane olimpijske družine, ki sodelujejo na zimskih olimpijskih in/ali paraolimpijskih igrah 2006 v Torinu (KOM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD))

50

PRILOGAUREDBA (ES) št. .../2005 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne o ukrepih za poenostavitev vizumskih postopkov in izdaje vizumov za člane olimpijske družine, ki sodelujejo na zimskih olimpijskih in/ali paraolimpijskih igrah 2006 v Torinu

50

P6_TA(2005)0424Sistemi socialne varnosti ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Skupnosti, ter Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 (KOM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD))

56

P6_TC1-COD(2004)0284Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 15. novembra 2005 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2006 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Skupnosti, ter Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71

57

PRILOGA

58

P6_TA(2005)0425Akcijski načrt Skupnosti za obnovitev staležev jeguljResolucija Evropskega parlamenta o oblikovanju akcijskega načrta Skupnosti za obnovitev staležev jegulj (2005/2032(INI))

63

P6_TA(2005)0426Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnostiResolucija Evropskega parlamenta o možnem kršenju države članice Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti (2005/2187(INI))

64

P6_TA(2005)0427Socialna razsežnost globalizacijeResolucija Evropskega parlamenta o socialni razsežnosti globalizacije (2005/2061(INI))

65

 

Sreda, 16. november 2005

2006/C 280E/3

ZAPISNIK

71

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Predložitev dokumentov

Razmere v Iraku po referendumu o ustavi (razprava)

Podnebne spremembe — Boj proti globalnim podnebnim spremembam (razprava)

Čas glasovanja

Informiranje potnikov v zračnem prometu ***I (glasovanje)

Bohunice V1 * (glasovanje)

Nordijska dimenzija (glasovanje)

Prehod na digitalno radiodifuzijo (glasovanje)

Razgradnja jedrskih elektrarn (glasovanje)

Boj proti globalnim podnebnim spremembam (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Članstvo v političnih skupinah

Neformalno zasedanje Evropskega sveta (razprava)

Nedavne izjave Mahmouda Ahmadinejada, predsednika Irana (razprava)

Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Izjava predsednika

Standardi humanega lova ***I (razprava)

Izvoz orožja — Neširjenje orožja za množično uničevanje: vloga Evropskega parlamenta — Javna naročila za obrambo (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

80

PRILOGA I

82

PRILOGA II

89

SPREJETA BESEDILA

98

P6_TA(2005)0428Informiranje potnikov v zračnem prometu ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, in o sporočanju varnostnih informacij držav članic (KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD))

98

P6_TC1-COD(2005)0008Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 16. novembra 2005 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2005 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, ter razveljavitvi člena 9 Direktive 2004/36/ES

98

PRILOGASKUPNA MERILA ZA OBRAVNAVO PREPOVEDI OPRAVLJANJA LETOV IZ VARNOSTNIH RAZLOGOV NA RAVNI SKUPNOSTI

107

P6_TA(2005)0429Bohunice V1 *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o izvajanju Protokola št. 9 o jedrski elektrarni Bohunice V1 na Slovaškem, kakor je priložen Aktu o pogojih pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji (KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS))

108

P6_TA(2005)0430Severna dimenzijaResolucija Evropskega parlamenta o prihodnosti severne dimenzije

113

P6_TA(2005)0431Prehod na digitalno radiodifuzijoResolucija Evropskega parlamenta o pospeševanju prehoda z analogne na digitalno radiofuzijo

115

P6_TA(2005)0432Razgradnja jedrskih elektrarnResolucija Evropskega parlamenta o uporabi finančnih sredstev, namenjenih za razgradnjo jedrskih elektrarn (2005/2027(INI))

117

P6_TA(2005)0433Boj proti globalnim podnebnim spremembamResolucija Evropskega parlamenta o uspešnem boju proti globalnim podnebnim spremembam (2005/2049(INI))

120

 

Četrtek, 17. november 2005

2006/C 280E/4

ZAPISNIK

128

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Predložitev dokumentov

Zaščita poslanske imunitete

Čas glasovanja

REACH ***I (glasovanje)

Prilagoditev REACH-u ***I (glasovanje)

Standardi humanega lova ***I (glasovanje)

Izvoz orožja (glasovanje)

Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Predlog spremembe proračuna št. 7/2005 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Orožje za množično uničevanje (glasovanje)

Javna naročila za obrambo (glasovanje)

Nedavne izjave Mahmouda Ahmadinejada, predsednika Irana (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki glasovanja

Sporočilo predsednika

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Razvojna strategija za Afriko (razprava)

Evropsko soglasje (razprava)

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

Dostop do pomoči Skupnosti Kašmirju (razprava)

Filipini (smrtna obsodba evropskega državljana Francisca Larrañage) (razprava)

Burma/ Mjanmar (razprava)

Čas glasovanja

Dostop do pomoči Skunosti Kašmirju (glasovanje)

Filipini (smrtna obsodba evropskega državljana Francisca Larrañage (glasovanje)

Burma/Mjanmar (glasovanje)

Razvojna strategija za Afriko (glasovanje)

Evropsko soglasje (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki glasovanja

Časovni razpored za proračun

Dnevni red naslednjega delnega zasedanja

Predložitev skupnih stališč Sveta

Sestava odborov in delegacij

Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)

Sklepi o določenih dokumentih

Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

Datum naslednjih sej

Prekinitev zasedanja

SEZNAM NAVZOČIH

143

PRILOGA I

145

PRILOGA II

172

SPREJETA BESEDILA

302

P6_TA(2005)0434REACH ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, ocenjevanju, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in spremembi Direktive 1999/45/ES in Uredbe (ES) št. .../... [o obstojnih organskih onesnaževalih] (KOM(2003) 0644 — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD))

302

P6_TC1-COD(2003)0256Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 17. novebra 2005 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, vrednotenju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES

303

PRILOGA ISPLOŠNE DOLOČBE ZA OCENJEVANJE SNOVI IN PRIPRAVO POROČIL O KEMIJSKI VARNOSTI

388

PRILOGA IANAVODILA ZA PRIPRAVO VARNOSTNIH LISTOV

398

PRILOGA IBOCENJEVANJE KEMIJSKE VARNOSTI ZA PRIPRAVKE

408

PRILOGA ICMERILA ZA SNOVI V POSTOPNEM UVAJANJU, REGISTRIRANE V KOLIČINAH OD 1 DO 10 TON NA LETO NA PROIZVAJACA ALI UVOZNIKA, ZA KATERE SE ZAHTEVAJO VSI PODATKI IZ PRILOGE V

409

PRILOGA IIOPROSTITVE OBVEZNE REGISTRACIJE V SKLADU S ČLENOM 4(1)(A)

410

PRILOGA IIIOPROSTITEV OBVEZNE REGISTRACIJE V SKLADU S ČLENOM 4(1)(B)

415

PRILOGA IV

416

PRILOGA VZAHTEVE PO STANDARDNIH PODATKIH ZA SNOVI, PROIZVEDENE ALI UVOŽENE V KOLIČINI 1 TONE ALI VEČ

420

PRILOGA VIDODATNE ZAHTEVE PO STANDARDNIH PODATKIH ZA SNOVI, PROIZVEDENE ALI UVOŽENE V KOLIČINI 10 TON ALI VEČ

424

PRILOGA VIIDODATNE ZAHTEVE PO STANDARDNIH PODATKIH ZA SNOVI, PROIZVEDENE ALI UVOŽENE V KOLIČINI 100 TON ALI VEČ

428

PRILOGA VIIIDODATNE ZAHTEVE PO STANDARDNIH PODATKIH ZA SNOVI, PROIZVEDENE ALI UVOŽENE V KOLIČINI 1000 TON ALI VEČ

432

PRILOGA IXSPLOŠNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV STANDARDNEGA REŽIMA PRESKUŠANJA IZ PRILOG OD V DO VIII

435

PRILOGA X

438

PRILOGA XISPLOŠNE DOLOČBE ZA NADALJNJE UPORABNIKE GLEDE OCENJEVANJA SNOVI IN PRIPRAVE POROČIL O KEMIJSKI VARNOSTI

438

PRILOGE XII DO XVI

439

PRILOGA XVIIOBSTOJNA ORGANSKA ONESNAŽEVALA (POP)

439

P6_TA(2005)0435Prilagoditev REACH-u ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS, da se jo prilagodi Uredbi (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, ocenjevanju, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (KOM(2003)0644 — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD))

440

P6_TC1-COD(2003)0257Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 17. novembra 2005 z namenom sprejetja Direktive 2006/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS, da se jo prilagodi Uredbi (ES) št. .../... Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, vrednotenju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij

440

P6_TA(2005)0436Izvoz orožjaResolucija Evropskega parlamenta o šestem letnem poročilu Sveta v skladu z operativno določbo 8 Pravil Evropske unije o ravnanju pri izvozu orožja (2005/2013(INI))

443

P6_TA(2005)0437Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unijeResolucija Evropskega parlamenta o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 3 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 7. novembra 2002 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o financiranju Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki dopolnjuje Medinstitucionalni sporazum z dne 6. maja 1999 o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka (KOM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI))

450

PRILOGASKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

451

P6_TA(2005)0438Predlog spremembe proračuna št. 7/2005Resolucija Evropskega parlamenta o Predlogu spremembe proračuna št. 7/2005 Evropske unije za proračunsko leto 2005 (Neurje v Severni Evropi) (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD))

452

P6_TA(2005)0439Orožje za množično uničevanjeResolucija Evropskega parlamenta o neširjenju orožja za množično uničevanje: vloga Evropskega parlamenta (2005/2139(INI))

453

P6_TA(2005)0440Javna naročila za obramboResolucija Evropskega parlamenta o Zeleni knjigi o javnih naročilih za obrambo (2005/2030(INI))

463

P6_TA(2005)0441Zadnje izjave iranskega predsednika, Mahmouda AhmadinedžadaResolucija Evropskega parlamenta o Iranu

468

P6_TA(2005)0442Dostop do humanitarne pomoči v KašmirjuResolucija Evropskega parlamenta o Kašmirju

469

P6_TA(2005)0443Filipini (Obsodba na smrt Francisca Larrañage, državljana EU)Resolucija Evropskega parlamenta o Filipinih

472

P6_TA(2005)0444Burma/MjanmarResolucija Evropskega parlamenta o Burmi

473

P6_TA(2005)0445Razvojna strategija za AfrikoResolucija Evropskega parlamenta o razvojni strategiji za Afriko (2005/2142(INI))

475

P6_TA(2005)0446Evropsko soglasjeResolucija Evropskega parlamenta o predlogu za skupno izjavo Sveta, Evropskega parlamenta in Komisije o razvojni politiki Evropske unije — Evropsko soglasje (2004/2261(INI))

484

SL

 


I (Obvestila)

EVROPSKI PARLAMENT

ZASEDANJE 2005 — 2006

Ponedeljek, 14. november 2005

18.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 280/1


ZAPISNIK

(2006/C 280 E/01)

POTEK SEJE

PREDSEDSTVO: Josep BORRELL FONTELLES

predsednik

1.   Nadaljevanje zasedanja

Seja se je pričela ob 17.05.

2.   Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

3.   Izjava predsednika

Predsednik je podal izjavo o atentatih, ki so se zgodili 9. novembra 2005 v Ammanu. Dejal je, da je jordanskim oblastem in družinam žrtev prenesel sožalje Parlamenta.

Parlament je posvetil minuto molka v spomin na žrtve.

4.   Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1)

od odborov

1.1)

poročila:

Poročilo o uporabi finančnih sredstev, namenjenih za razgradnjo jedrskih elektrarn (2005/2027(INI)) — Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalka: Harms Rebecca (A6-0279/2005).

* Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o izvajanju Protokola št. 9 o jedrski elektrarni Bohunice V1 v Slovaški, ki je priložen Aktu o pogojih pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji (KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)) — Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalka: Harms Rebecca (A6-0282/2005).

Poročilo o oblikovanju akcijskega načrta Skupnosti za obnavljanje staležev jegulj (2005/2032(INI)) — Odbor za ribištvo

Poročevalec: Maat Albert Jan (A6-0284/2005).

***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS, da se jo prilagodi Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, ocenjevanju, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (KOM(2003)0644 [02] — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD)) — Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalec: Sacconi Guido (A6-0285/2005).

Poročilo o Zeleni knjigi o javnih naročilih za obrambo (2005/2030(INI)) — Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalec: Wuermeling Joachim (A6-0288/2005).

Poročilo o šestem letnem poročilu Sveta v skladu z operativno določbo 8 Pravil Evropske unije o ravnanju pri izvozu orožja (2005/2013(INI)) — Odbor za zunanje zadeve

Poročevalec: Romeva i Rueda Raül (A6-0292/2005).

***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Skupnosti, ter Uredbe (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 (KOM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD)) — Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve -

Poročevalka: Toia Patrizia (A6-0293/2005).

* Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o skupni ureditvi trga za semena (KOM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS)) — Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročevalec: Daul Joseph (A6-0295/2005).

Poročilo o neširjenju orožja za množično uničevanje: vloga Evropskega parlamenta (2005/2139(INI)) — Odbor za zunanje zadeve

Poročevalec: Kristovskis Ģirts Valdis (A6-0297/2005).

* Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o spremembi sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), ki omogoča Banki financiranje dejavnosti v Mongoliji (KOM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS)) — Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Berès Pervenche (A6-0298/2005).

* Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o skupni ureditvi trga za hmelj (KOM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS)) — Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročevalec: Daul Joseph (A6-0299/2005).

* Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino (KOM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS)) — Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročevalec: Daul Joseph (A6-0300/2005).

***I Poročilo o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe št. 2256/2003/ES z namenom podaljšanja programa za razširjanje dobrih praks in spremljanja vzpostavitve IKT v leto 2006 (KOM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD)) — Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalec: Chichester Giles (A6-0302/2005).

***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive 90/544/EGS o frekvenčnih pasovih, ki so določeni za usklajeno uvajanje vseevropskega kopenskega javnega radijskega osebnega klica v Skupnosti (KOM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD)) — Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalec: Chichester Giles (A6-0303/2005).

***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o standardih humanega lova nekaterih živalskih vrst s pastmi (KOM(2004)0532 — C6-0100/2004 — 2004/0183(COD)) — Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalka: Scheele Karin (A6-0304/2005).

Poročilo o pravni ureditvi in trgih evropskih elektronskih komunikacij 2004 (2005/2052(INI)) — Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalka: Toia Patrizia (A6-0305/2005).

Poročilo o socialni razsežnosti globalizacije (2005/2061(INI)) — Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročevalec: Brejc Mihael (A6-0308/2005).

***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, in o sporočanju varnostnih informacij držav članic (KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)) — Odbor za promet in turizem

Poročevalka: De Veyrac Christine (A6-0310/2005).

Poročilo o vlogi evroregij v razvoju regionalne politike (2004/2257(INI)) — Odbor za regionalni razvoj

Poročevalec: Triantaphyllides Kyriacos (A6-0311/2005).

Poročilo o uspešnem boju proti svetovnim podnebnim spremembam (2005/2049(INI)) — Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalec: Wijkman Anders (A6-0312/2005).

***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za poenostavitev vizumskih postopkov in izdaje vizumov za člane olimpijske družine, ki sodelujejo na zimskih olimpijskih in/ali paraolimpijskih igrah 2006 v Torinu (KOM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD)) — Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Zappalà Stefano (A6-0313/2005).

Poročilo o uporabi pravil ES o konkurenci v pomorskem prometu (2005/2033(INI)) — Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Kratsa-Tsagaropoulou Rodi (A6-0314/2005).

***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, ocenjevanju, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in spremembi Direktive 1999/45/ES in Uredbe (ES) št. .../... o obstojnih organskih onesnaževalih (KOM(2003)0644 [01] — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD)) — Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalec: Sacconi Guido (A6-0315/2005).

Poročilo o možnem kršenju države članice Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti (2005/2187(INI)) — Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Gargani Giuseppe (A6-0316/2005).

***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu (KOM(2005)0047 — C6-0045/2005 — 2005/0007(COD)) — Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Evans Robert (A6-0317/2005).

Poročilo o razvojni strategiji za Afriko (2005/2142(INI)) — Odbor za razvoj

Poročevalka: Martens Maria (A6-0318/2005).

Poročilo o predlogu za skupno izjavo Sveta, Evropskega parlamenta in Komisije o razvojni politiki Evropske unije „Evropsko soglasje“ (2004/2261(INI)) — Odbor za razvoj

Poročevalec: Wijkman Anders (A6-0319/2005).

2)

od poslancev Parlamenta

2.1)

vprašanja za ustni odgovor (člen 108 Poslovnika)

(O-0083/2005) Giles Chichester in Etelka Barsi-Pataky v imenu Odbora ITRE Komisiji: Prehod na digitalno oddajanje (B6-0333/2005);

(O-0084/2005) Nikolaos Sifunakis v imenu Odbora CULT Svetu: Olimpijsko premirje (B6-0335/2005);

(O-0085/2005/rév.2) Martine Roure in Maria Berger v imenu skupine PSE, Kathalijne Maria Buitenweg v imenu skupine Verts/ALE, Diana Wallis in Sarah Ludford v imenu skupine ALDE Komisiji: Uporaba kazenskih sankcij v primeru kršitev prava Skupnosti (B6-0336/2005);

(O-0093/2005) Jo Leinen v imenu Odbora AFCO in Janusz Lewandowski v imenu Odbora BUDG Svetu: Osnutek medinstitucionalnega sporazuma o skupnem okviru za evropske regulativne agencije (KOM(2005)0059 končno) postopek 2005/2035(ACI)) (B6-0337/2005);

(O-0094/2005) Ieke van den Burg in Othmar Karas v imenu Odbora ECON Komisiji: Razlogi za nezadostno izvajanje direktive o poklicnih pokojninah v državah članicah EU (B6-0338/2005);

(O-0078/2005) Maria Martens v imenu Odbora DEVE Svetu: Razvoj in šport (B6-0340/2005);

(O-0079/2005) Maria Martens v imenu Odbora DEVE Komisiji: Razvoj in šport (B6-0341/2005).

2.2)

vprašanja za ustni odgovor za čas za vprašanja (člen 109 Poslovnika) (B6-0339/2005)

Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Purvis John, Attwooll Elspeth, Vanhecke Frank, Ashworth Richard James, Corbett Richard, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Papadimoulis Dimitrios, Lundgren Nils, Davies Chris, Sjöstedt Jonas, Moraes Claude, Seppänen Esko, Figueiredo Ilda, Olajos Péter, Hutchinson Alain, McGuinness Mairead, Stihler Catherine, Mitchell Gay, Bowis John, Parish Neil, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Aylward Liam, Tannock Charles, Kirkhope Timothy, Posselt Bernd, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Dimitrakopoulos Giorgos, Staes Bart, Karas Othmar, Aubert Marie-Hélène, Aylward Liam, Rocard Michel, Deva Nirj, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Figueiredo Ilda, Kinnock Glenys, Désir Harlem, Stihler Catherine, Arif Kader, Ryan Eoin, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Wuermeling Joachim, Papadimoulis Dimitrios, Moraes Claude, Bushill-Matthews Philip, Karatzaferis Georgios, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Paleckis Justas Vincas, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Batzeli Katerina, de Grandes Pascual Luis, Sjöstedt Jonas, Olajos Péter, Martin David, Ford Glyn, Tajani Antonio, Iturgaiz Angulo Carlos José, Seppänen Esko, McAvan Linda, McGuinness Mairead, Hutchinson Alain, Bowis John, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Montoro Romero Cristobal, Ayala Sender Inés, Evans Robert, Westlund Åsa, Hedh Anna, Herranz García María Esther, Fjellner Christofer, Isler Béguin Marie Anne, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi.

2.3)

predlagane spremembe Poslovnika (člen 202 Poslovnika):

Corbett Richard — Predlog spremembe člena 80 Poslovnika (B6-0582/2005).

posredovano

pristojni: AFCO

2.4)

pisne izjave za zabeležbo v registru (člen 116 Poslovnika)

Sylwester Chruszcz in Andrzej Tomasz Zapałowski o visokih cenah gostovanja v EU (64/2005);

Bruno Gollnisch o pogojih pripora Tareka Aziza (65/2005);

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen in Carl Lang o etničnih nemirih v Franciji in drugod po Evropi (66/2005).

5.   Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja

Predsednik je sporočil, da bo v skladu s členom 68 Poslovnika Evropskega parlamenta v sredo skupaj s predsednikom Sveta podpisal naslednje akte, sprejete v postopku soodločanja:

Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta o filmski dediščini in konkurenčnosti z njo povezanih industrijskih dejavnosti (3625/2/2005 — C6-0377/2005 — 2004/0066(COD));

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o pozavarovanju in o spremembi Direktiv Sveta 73/239/EGS, 92/49/EGS ter Direktiv 98/78/ES in 2002/83/ES (3639/5/2005 — C6-0379/2005 — 2004/0097(COD));

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o sedemindvajseti spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (policiklični aromatski ogljikovodiki v razteznih oljih in pnevmatikah) (3641/1/2005 — C6-0378/2005 — 2004/0036(COD));

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o popravku Direktive 2004/18/ES o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (3655/1/2005 — C6-0387/2005 — 2005/0100(COD)).

6.   Sestava Parlamenta

Pristojni nemški organi so Evropski parlament obvestili, da je Roland Gewalt imenovan za poslanca Evropskega parlamenta namesto Ingoja Schmitta z začetkom veljavnosti dne 27.10.2005.

Josep Borrell Fontelles (predsednik) je opozoril na določbe člena 3(5) Poslovnika.

7.   Sestava odborov in delegacij

Na predlog skupine PPE-DE je Parlament potrdil naslednja imenovanja:

Odbor TRAN: Roland Gewalt

Delegacija za odnose z Južno Afriko: Roland Gewalt.

Na predlog skupine PSE je Parlament potrdil naslednja imenovanja:

Odbor ENVI: Matthias Groote namesto Norberta Glanteja

Odbor ITRE: Norbert Glante

Delegacija za odnose z Japonsko: Matthias Groote.

Na predlog skupine IND/DEM je Parlament potrdil naslednja imenovanja:

Odbor AFCO: Bernard Piotr Wojciechowski

Delegacija z odnose z Belorusijo: Bernard Piotr Wojciechowski.

8.   Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Razdeljena so bila sporočila Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med prvim junijskim zasedanjem in zasedanjem julija 2005.

9.   Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjene prepise naslednjih listin:

Protokol k Evro-mediteranskemu pridružitvenem sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in kraljevino Maroko na drugi strani zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji.

10.   Peticije

V skladu s členom 191(5) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

07.11.2005

Angelos Psifis (št. 818/2005);

Pereidis (Association Constructive Macédoine „L'Aristote“) (št. 819/2005);

Konstantinos Dolkas (št. 820/2005);

Apostolos Kondylis (št. 821/2005);

Spiridon Nasopoulos (št. 822/2005);

Giorgios Papagiannakopoulos (št. 823/2005);

Dimitrios Terzis (št. 824/2005);

Panagiotis Georgiadis (št. 825/2005);

Stefanos Tanimanidis (World Council of Pontian Hellenism) (in 2 podpisa) (št. 826/2005);

Mark Bookham (Independent Light Dues Forum) (št. 827/2005);

Vasilios Tsetsos (št. 828/2005);

André Geminet (št. 829/2005);

Marc Abrahamovski (združenje v javnem interesu „Ticoulet“) (in 323 podpisov) (št. 830/2005);

Elisabeth Balland (št. 831/2005);

Isabelle Plessis (združenje „une réglementation pour les camping-cars“) (in 186 podpisov) (št. 832/2005);

Miguel Amorós Amorós (št. 833/2005);

José Luis Fernández Muñiz (Asociación de Piloñeses por Soto-Penagos y otros tendidos) (PASPOT) (in 300 podpisov) (št. 834/2005);

Adolfo Bosch Lería (št. 835/2005);

Giampaolo Carollo (Verdi per la Pace) (in 10 podpisov) (št. 836/2005);

Abílio Adelino do Vale Gonçalves Lima (št. 837/2005);

Samuel Martin-Sosa Rodriguez (št. 838/2005);

Johannes Tollmann (št. 839/2005);

Gerda Glebe Visconti (št. 840/2005);

Siegfried Berthge (št. 841/2005);

Clare M.B. Symes (št. 842/2005);

Brian Eastoe (št. 843/2005);

Angela Mason (št. 844/2005);

Agnieszka Morzyk (in 2 podpisa) (št. 845/2005);

Maria E.J.A.C Sultains-Bours (št. 846/2005);

J. Rens (št. 847/2005);

Miroslav Novotný (št. 848/2005);

Sean Hussey (št. 849/2005);

Giuseppe Papadia (Associazione Papà Separati ONLUS (in 10.524 podpisov) (št. 850/2005);

Sarah Ludford (in 237 podpisov) (št. 851/2005);

Gábor Nagy (Budapest Trade Union of Firefighters) (in 276 podpisov) (št. 852/2005);

Monks (in 25 podpisov) (št. 853/2005);

Pentti Likka Olavi Kurkela (št. 854/2005);

Edgard Krebs (št. 855/2005);

Sagrario Heres Sedeño (Plataforma Pro Santamaría) (št. 856/2005).

11.   Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Končni osnutek dnevnega reda za prvo in drugo novembrsko zasedanje (PE 364.133/PDOJ) je bil razdeljen. Predlagane so bile naslednje spremembe (člen 132 Poslovnika):

Seje: 14.11.2005 — 17.11.2005

ponedeljek

ni predlogov sprememb

torek

ni predlogov sprememb

sreda

(zahteva Sveta za prestavitev razprave o podnebnih spremembah točka 28 in 29 PDOJ) na čas po razpravi o Iraku, in ne pred njo točka 30 PDOJ)

Parlament je odobril zahtevo.

četrtek

ni predlogov sprememb

Seje z dne 30.11.2005 in 01.12.2005

ni predlogov sprememb

S tem je bil določen razpored dela.

12.   Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 144 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki želijo Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Nikolaos Sifunakis, Eugenijus Gentvilas, Ilda Figueiredo, Bruno Gollnisch, Georgios Karatzaferis, Hélène Flautre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Catherine Stihler, Ashley Mote, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Vytautas Landsbergis, Józef Pinior, Ryszard Czarnecki, Katalin Lévai, Proinsias De Rossa, Milan Gaľa, Mojca Drčar Murko, Richard Corbett, Koenraad Dillen, Ana Maria Gomes, Carl Schlyter, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Catherine Guy-Quint, Marios Matsakis, James Hugh Allister in Justas Vincas Paleckis.

13.   Socialna razsežnost globalizacije (razprava)

Poročilo: Socialna razsežnost globalizacije [2005/2061(INI)] — Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve.

Poročevalec: Mihael Brejc (A6-0308/2005)

Govorila sta Vladimír Špidla (član Komisije) in Poul Nyrup Rasmussen (pripravljalec mnenja Odbora AFET).

PREDSEDSTVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

podpredsednica

Govorili so Anna Záborská v imenu skupine PPE-DE, Ole Christensen v imenu skupine PSE, Jan Jerzy Kułakowski v imenu skupine ALDE, Sepp Kusstatscher v imenu skupine Verts/ALE, Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL, Georgios Karatzaferis v imenu skupine IND/DEM, Brian Crowley v imenu skupine UEN, in Carl Lang samostojni poslanec.

Mihael Brejc je predstavil poročilo.

Govorili so Thomas Mann, Harald Ettl, Alfonso Andria, Georgios Toussas, Guntars Krasts, Jan Tadeusz Masiel, Gunnar Hökmark, Kader Arif, Helmuth Markov, Seán Ó Neachtain, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Joseph Muscat in Vladimír Špidla.

PREDSEDSTVO: Pierre MOSCOVICI

podpredsednik

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.11, Zapisnik z dne 15.11.2005.

14.   Prehod na digitalno oddajanje (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor, ki sta ga postavila Giles Chichester in Etelka Barsi-Pataky v imenu Odbora ITRE Komisiji (O-0083/2005): Prehod na digitalno oddajanje (B6-0333/2005)

Etelka Barsi-Pataky je predstavila vprašanje za ustni odgovor.

Vladimír Špidla (član Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor.

Govorili so Ivo Belet v imenu skupine PPE-DE, Norbert Glante v imenu skupine PSE, Nikolaos Vakalis, Reino Paasilinna, Ruth Hieronymi, Francisca Pleguezuelos Aguilar, John Purvis, Nikolaos Sifunakis, Malcolm Harbour in Vladimír Špidla.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 108(5) Poslovnika zaključi razprava:

Etelka Barsi-Pataky v imenu Odbora ITRE o pospeševanju prehoda z analogne na digitalno radiofuzijo (B6-0583/2005).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.4, Zapisnik z dne 16.11.2005.

15.   „Skriti centri za pridržanje“ v Evropi (razprava)

Izjava Komisije: „Skriti centri za pridržanje“ v Evropi

Franco Frattini (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Carlos Coelho v imenu skupine PPE-DE, Martine Roure v imenu skupine PSE, Sarah Ludford v imenu skupine ALDE, Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE, in Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT

podpredsednik

Govorili so Ryszard Czarnecki samostojni poslanec, Stefano Zappalà, Stavros Lambrinidis, Ignasi Guardans Cambó, Kathalijne Maria Buitenweg, Erik Meijer, Barbara Kudrycka, Giovanni Claudio Fava, Johannes Voggenhuber, Claude Moraes, Bernat Joan i Marí, Panagiotis Beglitis, Józef Pinior in Franco Frattini.

Razprava se je zaključila.

16.   Ureditev uvoza banan (razprava)

Izjava Komisije: Ureditev uvoza banan

Mariann Fischer Boel (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Fernando Fernández Martín v imenu skupine PPE-DE, Erika Mann v imenu skupine PSE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf v imenu skupine Verts/ALE, Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL, Derek Roland Clark v imenu skupine IND/DEM, in María Esther Herranz García.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

podpredsednik

Govorili so Glenys Kinnock, Manuel Medina Ortega in Mariann Fischer Boel.

Razprava se je zaključila.

17.   Direktiva o poklicnih pokojninah (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor, ki sta ga postavila Ieke van den Burg in Othmar Karas v imenu Odbora ECON Komisiji (O-0094/2005): Razlogi za nezadostno izvajanje direktive o poklicnih pokojninah v državah članicah EU (B6-0338/2005)

Ieke van den Burg in Othmar Karas sta predstavila vprašanje za ustni odgovor.

Charlie McCreevy (član Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor.

Govorili so Harald Ettl v imenu skupine PSE, Sharon Bowles v imenu skupine ALDE, Graham Booth v imenu skupine IND/DEM, in Katerina Batzeli.

Razprava se je zaključila.

18.   Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument „Dnevni red“ PE 364.133/OJMA).

19.   Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 21.45.

Julian Priestley

generalni sekretar

Josep Borrell Fontelles

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attwooll, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Doorn, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fourtou, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, Gröner, Groote, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hamon, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lipietz, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka

Opazovalci

Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan


Torek, 15. november 2005

18.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 280/13


ZAPISNIK

(2006/C 280 E/02)

POTEK SEJE

PREDSEDSTVO: Ingo FRIEDRICH

podpredsednik

1.   Otvoritev seje

Seja se je pričela ob 09.05.

Govoril je Michael Gahler, ki je omenil stavko strasbourskih taksistov in nasprotoval prepovedi dostopa nemškim taksijem do vhoda Evropskega parlamenta. To prepoved je označil za diskriminatorno (predsednik mu je odgovoril, da parlamentarni organi takšnega ukrepa niso sprejeli in bo vprašanje posredoval v obravnavo pristojnim organom).

2.   Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1)

od Sveta in Komisije

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o hrambi podatkov, obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javnih elektronskih komunikacijskih storitev, in spremembi Direktive 2002/58/ES (KOM(2005)0438 — C6-0293/2005 — 2005/0182(COD)).

posredovano

pristojni: LIBE

 

mnenje: ITRE, IMCO

Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem letu medkulturnega dialoga (2008) (KOM(2005)0467 — C6-0311/2005 — 2005/0203(COD)).

posredovano

pristojni: CULT

 

mnenje: AFET, DEVE, BUDG, EMPL, LIBE, FEMM

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Direktiva o morski strategiji) (KOM(2005)0505 — C6-0346/2005 — 2005/0211(COD)).

posredovano

pristojni: ENVI

 

mnenje: TRAN, PECH

Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 55/2005 — Oddelek III — Komisija (SEC(2005)1378 — C6-0347/2005 — 2005/2200(GBD)).

posredovano

pristojni: BUDG

Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 57/2005 — Oddelek III — Komisija (SEC(2005)1377 — C6-0348/2005 — 2005/2201(GBD)).

posredovano

pristojni: BUDG

Predlog Sklepa Sveta o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja (Programsko obdobje 2007-2013) (KOM(2005)0304 — C6-0349/2005 — 2005/0129(CNS)).

posredovano

pristojni: AGRI

 

mnenje: ENVI, REGI

Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Dodatnega protokola k Sporazumu o trgovini, razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Južno Afriko na drugi strani, zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (12075/2005 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC)).

posredovano

pristojni: DEVE

 

mnenje: INTA

Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume II — Parts I and II (SEC(2005)1159 — C6-0351/2005 — 2005/2090(DEC)).

posredovano

pristojni: CONT

 

mnenje: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume I — Consolidated reports on implementation of the budget and consolidated financial statements (SEC(2005)1158 — C6-0352/2005 — 2005/2090(DEC)).

posredovano

pristojni: CONT

 

mnenje: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Predlog Uredbe Sveta o sklenitvi Partnerskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Federativnimi državami Mikronezije o ribolovu v Federativnih državah Mikronezije (KOM(2005)0502 — C6-0353/2005 — 2005/0206(CNS)).

posredovano

pristojni: PECH

 

mnenje: DEVE, BUDG

Predlog Uredbe Sveta o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 3690/93 o ustanovitvi sistema Skupnosti, ki določa predpise za osnovne podatke, ki jih morajo vsebovati ribolovna dovoljenja (KOM(2005)0499 — C6-0354/2005 — 2005/0205(CNS)).

posredovano

pristojni: PECH

 

mnenje: JURI

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (KOM(2005)0447 — C6-0356/2005 — 2005/0183(COD)).

posredovano

pristojni: ENVI

 

mnenje: ITRE, JURI

Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. Commission européenne: Comptes annuels définitifs des autres institutions — exercice 2004 — Volume III — Parlement européen (N6-0027/2005 [01] — C6-0357/2005 — 2005/2091(DEC)).

posredovano

pristojni: CONT

 

mnenje: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Predlog spremembe proračuna št. 7 za proračunsko leto 2005 — Splošni izkaz prihodkov in odhodkov — Oddelek III — Komisija (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)).

posredovano

pristojni: BUDG

 

mnenje: REGI

Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Council (N6-0027/2005 [02] — C6-0359/2005 — 2005/2092(DEC)).

posredovano

pristojni: CONT

 

mnenje: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Court of Justice (N6-0027/2005 [03] — C6-0360/2005 — 2005/2093(DEC)).

posredovano

pristojni: CONT

 

mnenje: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Court of Auditors (N6-0027/2005 [04] — C6-0361/2005 — 2005/2094(DEC)).

posredovano

pristojni: CONT

 

mnenje: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Economic and Social Committee (N6-0027/2005 [05] — C6-0362/2005 — 2005/2095(DEC)).

posredovano

pristojni: CONT

 

mnenje: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Committee of the Regions (N6-0027/2005 [06] — C6-0363/2005 — 2005/2096(DEC)).

posredovano

pristojni: CONT

 

mnenje: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — European Ombudsman (N6-0027/2005 [07] — C6-0364/2005 — 2005/2042(DEC)).

posredovano

pristojni: CONT

 

mnenje: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — European Data Protection Supervisor (N6-0027/2005 [08] — C6-0365/2005 — 2005/2208(DEC)).

posredovano

pristojni: CONT

 

mnenje: JURI, LIBE

3.   Prerazporeditev sredstev

Odbor za proračun je preučil predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 33/2005 Evropske komisije (C6-0307/2005 — SEC(2005)1187 končno).

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe z dne 25. junija 2002 prerazporeditev v celoti odobril.

*

* *

Odbor za proračun je preučil predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 36/2005 Evropske komisije (C6-0316/2005 — SEC(2005)1190 končno).

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe z dne 25. junija 2002 prerazporeditev v celoti odobril.

*

* *

Odbor za proračun je preučil predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 37/2005 Evropske komisije (C6-0313/2005 — SEC(2005)1191 končno).

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe z dne 25. junija 2002 prerazporeditev v celoti odobril.

*

* *

Odbor za proračun je preučil predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 55/2005 Evropske komisije (C6-0347/2005 — SEC(2005)1378 končno).

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe z dne 25. junija 2002 prerazporeditev v celoti odobril pod pogojem, da se na tristranskem dialogu 26. oktobra 2005 sklene dogovor med obema vejama proračunskega organa.

*

* *

Odbor za proračun je preučil predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 57/2005 Evropske komisije (C6-0348/2005 — SEC(2005)1377 končno).

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe z dne 25. junija 2002 prerazporeditev v celoti odobril.

4.   Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 115 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogu resolucije:

I.

DOSTOP DO HUMANITARNE POMOČI V KAŠMIRJU

Elizabeth Lynne, Cecilia Malmström in Nicholson of Winterbourne v imenu skupine ALDE o humanitarnih razmerah v Kašmirju (B6-0591/2005),

Pasqualina Napoletano in Emilio Menéndez del Valle v imenu skupine PSE o Kašmirju: dostop do humanitarne pomoči (B6-0594/2005),

James Elles, Simon Coveney in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE o dostopu do humanitarne pomoči v Kašmirju (B6-0597/2005),

Luisa Morgantini, Dimitrios Papadimoulis in Esko Seppänen v imenu skupine GUE/NGL o humanitarnih razmerah v Kašmirju (B6-0600/2005),

Cem Özdemir, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Gérard Onesta in Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE o dostopu do humanitarne pomoči v Kašmirju (B6-0603/2005),

Eoin Ryan v imenu skupine UEN o dostopu do humanitarne pomoči v Kašmirju (B6-0607/2005).

II.

FILIPINI (SMRTNA OBSODBA EVROPSKEGA DRŽAVLJANA FRANCISCA LARRAÑAGE)

Pasqualina Napoletano in María Elena Valenciano Martínez-Orozco v imenu skupine PSE o Filipinih: državljan Evropske unije Francisco Larrañaga obsojen na smrt na Filipinih (B6-0595/2005)

Carlos José Iturgaiz Angulo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Javier Pomés Ruiz, Simon Coveney in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE o smrtni obsodbi na Filipinih (B6-0598/2005)

Willy Meyer Pleite v imenu skupine GUE/NGL o smrtni obsodbi španskega državljana Francisca Larrañage na Filipinih (B6-0601/2005)

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda in Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE, o Filipinih (B6-0604/2005)

Sarah Ludford v imenu skupine ALDE o smrtni obsodbi evropskega državljana na Filipinih (B6-0605/2005).

III.

BURMA/MJANMAR

Cecilia Malmström in Frédérique Ries v imenu skupine ALDE o Burmi (B6-0592/2005)

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock in Marc Tarabella v imenu skupine PSE o človekovih pravicah v Burmi (B6-0593/2005)

Simon Coveney, Charles Tannock in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE o človekovih pravicah v Burmi (B6-0596/2005)

Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Burmi (B6-0599/2005)

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda in Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE o Burmi (B6-0602/2005)

Konrad Szymański v imenu skupine UEN o Burmi (B6-0606/2005).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 142 Poslovnika.

5.   Nordijska dimenzija (vložitev predloga resolucije)

Razprava je potekala 8.09.2005(točka 4, Zapisnik z dne 08.09.2005).

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

Diana Wallis in Paavo Väyrynen v imenu skupine ALDE o nordijski dimenziji v luči ministrskega srečanja 21. novembra 2005 (B6-0584/2005),

Alexander Stubb v imenu skupine PPE-DE o prihodnosti nordijske dimenzije (B6-0586/2005),

Satu Hassi, Tatjana Ždanoka in Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE o nordijski dimenziji v luči ministrskega zasedanja 21. novembra 2005 (B6-0587/2005),

Esko Seppänen, Eva-Britt Svensson in André Brie v imenu skupine GUE/NGL o nordijski dimenziji v luči ministrskega srečanja 21. novembra 2005 (B6-0588/2005),

Jan Marinus Wiersma, Riitta Myller in Reino Paasilinna v imenu skupine PSE o prihodnosti nordijske dimenzije (B6-0589/2005),

Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas in Anna Elzbieta Fotyga v imenu skupine UEN o severni dimenziji (B6-0590/2005).

Glasovanje: točka 5.3, Zapisnik z dne 16.11.2005.

6.   Predstavitev letnega poročila Računskega sodišča — 2004 (razprava)

Hubert Weber, predsednik Računskega sodišča, je predstavil letno poročilo svoje institucije.

Govoril je Siim Kallas (podpredsednik Komisije).

Govorili so José Javier Pomés Ruiz v imenu skupine PPE-DE, Dan Jørgensen v imenu skupine PSE, Jan Mulder v imenu skupine ALDE, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, Jeffrey Titford v imenu skupine IND/DEM, Hans-Peter Martin samostojni poslanec, Alexander Stubb, Szabolcs Fazakas, Margarita Starkevičiūtė, Nils Lundgren, Simon Busuttil, Herbert Bösch, Markus Ferber, Terence Wynn in Hubert Weber.

Razprava se je zaključila.

(Zasedanje, ki se je v pričakovanju predsednika Komisije prekinilo ob 10.05, se je nadaljevalo ob 10.15.)

PREDSEDSTVO: Josep BORRELL FONTELLES

predsednik

7.   Zakonodajni in delovni program za leto 2006

Izjava Komisije: Zakonodajni in delovni program za leto 2006

José Manuel Barroso (predsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Françoise Grossetête v imenu skupine PPE-DE, Hannes Swoboda v imenu skupine PSE, Silvana Koch-Mehrin v imenu skupine ALDE, Pierre Jonckheer v imenu skupine Verts/ALE, Roberto Musacchio v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine IND/DEM, Brian Crowley v imenu skupine UEN, in Jean-Claude Martinez samostojni poslanec.

PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA

podpredsednik

Govorili so Ingeborg Gräßle, Jan Andersson, Diana Wallis, Esko Seppänen, Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Malcolm Harbour, Ieke van den Burg, Anneli Jäätteenmäki, Georgios Toussas, Frank Vanhecke, John Bowis, Poul Nyrup Rasmussen, ki je na začetku izrazil obžalovanje zaradi majhnega števila prisotnih poslancev v sejni dvorani (predsednik mu je odgovoril, da bo njegovo pripombo posredoval pristojnim organom), Sophia in 't Veld, Maria Berger, Elizabeth Lynne, Amalia Sartori, Richard Corbett, Joseph Daul, Genowefa Grabowska, Csaba Őry, Markus Pieper, Alexander Radwan in José Manuel Barroso.

Vloženi predlogi resolucij še niso bili na voljo, zato bodo razglašeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: 14.12.2005.

(Seja, ki se je prekinila ob 12.10 za čas za glasovanje, se je nadaljevala ob 12.15.)

PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO

podpredsednik

8.   Sporočilo predsednika

Na svoji seji prejšnjega dne je Odbor za proračun sprejel naslednji poročili:

Poročilo: Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 3 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 7. novembra 2002 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o financiranju Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki dopolnjuje Medinstitucionalni sporazum z dne 6. maja 1999 o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka [COM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI)] (poročevalec: Reimer Böge) (A6-0320/2005)

in

Poročilo: Predlogu spremembe proračuna št. 7/2005 Evropske unije za proračunsko leto 2005 (Neurje v Severni Evropi) [13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)] (poročevalec: Salvador Garriga Polledo) (A6-0321/2005).

O poročilih se bo na podlagi člena 131 Poslovnika glasovalo 17.11.2005.

*

* *

Govorili so Lissy Gröner, ki je zahtevala, da se prekine razstava, ki trenutno poteka v prostorih Parlamenta, saj je po njenem mnenju sramotna za ženske (predsednik ji je odgovoril, da bo njena zahteva posredovana kvestorjem), Geoffrey Van Orden, ki je od Sveta in Komisije zahteval, naj začneta izvajati pritisk na libijske oblasti za osvoboditev bolgarskih medicinskih sester in palestinskega zdravnika, ki so trenutno priprti v Libiji, Hannes Swoboda v imenu skupine PSE, ki je podprl zahtevo Geoffreyja Van Ordena, in Bernd Posselt o zahtevi Lissy Gröner (predsednik mu je zagotovil, da bodo kvestorji vprašanje obravnavali nepristransko).

9.   Čas glasovanja

Izidi posameznih glasovanj (predlogi sprememb, ločeno glasovanje, glasovanje po delih itd.) so vsebovani v Prilogi I k temu zapisniku.

9.1.   Program za razširjanje dobrih praks in spremljanja vzpostavitve IKT ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe št. 2256/2003/ES zaradi podaljšanja programa za razširjanje dobrih praks in spremljanja vzpostavitve informacijske in komunikacijske tehnologije v leto 2006 [COM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD)] — Odbor za industrijo, raziskave in energetiko.

Poročevalec: Giles Chichester (A6-0302/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 1)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0417)

9.2.   Javni radijski osebni klic ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive 90/544/EGS o frekvenčnih pasovih, ki so določeni za usklajeno uvajanje vseevropskega kopenskega javnega radijskega osebnega klica v Skupnosti [COM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD)] — Odbor za industrijo, raziskave in energetiko.

Poročevalec: Giles Chichester (A6-0303/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 2)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0418)

9.3.   Skupna ureditev trga za semena * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o skupni ureditvi trga za semena [COM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS)] — Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Poročevalec: Joseph Daul (A6-0295/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 3)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0419)

9.4.   Skupna ureditev trga za hmelj * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o skupni ureditvi trga za hmelj [COM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS)] — Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Poročevalec: Joseph Daul (A6-0299/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 4)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0420)

9.5.   Skupna ureditev trga za vino * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino [COM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS)] — Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Poročevalec: Joseph Daul (A6-0300/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 5)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0421)

9.6.   Financiranje dejavnosti prek EBRD v Mongoliji * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o spremembi Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), ki omogoča banki financiranje dejavnosti v Mongoliji [COM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS)] — Odbor za ekonomske in monetarne zadeve.

Poročevalka: Pervenche Berès (A6-0298/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 6)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0422)

9.7.   Vizumi za zimske olimpijske in/ali paraolimpijske igre 2006 ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za poenostavitev vizumskih postopkov in izdaje vizumov za člane olimpijske družine, ki sodelujejo na zimskih olimpijskih in/ali paraolimpijskih igrah 2006 v Torinu [COM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD)] — Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve.

Poročevalec: Stefano Zappalà (A6-0313/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 7)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0423)

9.8.   Sistemi socialne varnosti ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Skupnosti, ter Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 [COM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD)] — Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve.

Poročevalka: Patrizia Toia (A6-0293/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 8)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Patrizia Toia (poročevalka) je podala izjavo v skladu s členom 131(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0424)

9.9.   Akcijski načrt Skupnosti za obnovitev staležev jegulj (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Oblikovanje akcijskega načrta Skupnosti za obnovitev staležev jegulj [2005/2032(INI)] — Odbor za ribištvo.

Poročevalec: Albert Jan Maat (A6-0284/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Albert Jan Maat (poročevalec) je podal izjavo v skladu s členom 131(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0425)

9.10.   Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Možno kršenje države članice Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti [2005/2187(INI)] — Odbor za pravne zadeve.

Poročevalec: Giuseppe Gargani (A6-0316/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0426)

9.11.   Socialna razsežnost globalizacije (glasovanje)

Poročilo: Socialna razsežnost globalizacije [2005/2061(INI)] — Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve.

Poročevalec: Mihael Brejc (A6-0308/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0427)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Philip Bushill-Matthews je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 5, ki je bil upoštevan.

10.   Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Giuseppe Gargani — A6-0316/2005

Bruno Gollnisch

Poročilo: Mihael Brejc — A6-0308/2005

Andreas Mölzer, Frank Vanhecke in Mairead McGuinness

11.   Popravki glasovanja

Popravki glasovanj se nahajajo na spletni strani „Séance en direct“, v Prilogi II „Izidi poimenskih glasovanj“.

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja, ki se je prekinila ob 12.50, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Josep BORRELL FONTELLES

predsednik

12.   Sprejetje zapisnika predhodne seje

Manuel Medina Ortega je sporočil, da njegovo ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bil navzoč.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

*

* *

Govoril je Bernard Piotr Wojciechowski, ki je podal osebno izjavo glede trditev, ki jih je glede razstave, ki se trenutno odvija v prostorih Evropskega parlamenta, navedla Ana Maria Gomes.

13.   Sestava Parlamenta

Pristojni italijanski organi so Evropski parlament obvestili, da je Giovanni Procacci imenovan za poslanca Evropskega parlamenta namesto Michele Santoro z začetkom veljavnosti dne 15.11.2005.

Predsednik je opozoril na določbe člena 3(5) Poslovnika.

V skladu s členom 13(3) Akta o uvedbi splošnih neposrednih volitev poslancev Evropskega parlamenta se je Parlament seznanil z imenovanjem.

14.   REACH ***I — Prilagoditev REACH-u ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, ocenjevanju, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in spremembi Direktive 1999/45/ES in Uredbe (ES) št. .../... (o obstojnih organskih onesnaževalih) [COM(2003)0644 — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD)] — Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane.

Poročevalec: Guido Sacconi (A6-0315/2005)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS, da se jo prilagodi Uredbi (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, ocenjevanju, avtorizaciji in omejevanju kemikalij [COM(2003)0644 — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD)] — Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane.

Poročevalec: Guido Sacconi (A6-0285/2005)

Govorili so Günter Verheugen (podpredsednik Komisije), Stavros Dimas (član Komisije) in Lord Bach (predsedujoči Svetu).

Guido Sacconi je predstavil svoji poročili (A6-0315/2005 in A6-0285/2005).

Hiltrud Breyer je govorila o predstavitvi, ki jo je imel poročevalec.

Govorili so Christofer Fjellner (pripravljalec mnenja Odbora INTA), Elisa Ferreira (pripravljalka mnenja Odbora ECON), Thomas Mann (pripravljalec mnenja Odbora EMPL), Lena Ek (pripravljalka mnenja Odbora ITRE), Hartmut Nassauer (pripravljalec mnenja Odbora IMCO), Kurt Lechner (pripravljalec mnenja Odbora JURI) in Hiltrud Breyer (pripravljalka mnenja Odbora FEMM).

PREDSEDSTVO: Mario MAURO

podpredsednik

Govorili so David Hammerstein Mintz (pripravljalec mnenja Odbora PETI), Satu Hassi (pripravljalka mnenja Odbora ECON), Ria Oomen-Ruijten v imenu skupine PPE-DE, Werner Langen o nastopu Satuja Hassija, Robert Goebbels v imenu skupine PSE, Lena Ek v imenu skupine ALDE, Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE, Jonas Sjöstedt v imenu skupine GUE/NGL, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Liam Aylward v imenu skupine UEN, Irena Belohorská samostojna poslanka, Werner Langen, Béatrice Patrie, Chris Davies, Caroline Lucas, Dimitrios Papadimoulis, Urszula Krupa, Alessandro Foglietta, Ashley Mote, Alejo Vidal-Quadras Roca, Erika Mann, Alexander Lambsdorff, Hiltrud Breyer, Jiří Maštálka in Hélène Goudin.

PREDSEDSTVO: Miroslav OUZKÝ

podpredsednik

Govorili so Mogens N.J. Camre, Jan Tadeusz Masiel, John Bowis, Mary Honeyball, Patrizia Toia, Marie Anne Isler Béguin, Roberto Musacchio, Godfrey Bloom, Lydia Schenardi, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edit Herczog, Anne Laperrouze, Karl-Heinz Florenz, Manuel Medina Ortega, Frédérique Ries, Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Holger Krahmer, Amalia Sartori, Karin Scheele, Anders Wijkman, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Riitta Myller, Avril Doyle, Adam Gierek, Marianne Thyssen, Evangelia Tzampazi, Åsa Westlund, Guido Sacconi, Lord Bach, Günter Verheugen, Stavros Dimas in Paul Rübig

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.1, Zapisnik z dne 17.11.2005 in točka 4.2, Zapisnik z dne 17.11.2005.

15.   Evropska regulativna agencija (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor, ki sta ga postavila Jo Leinen in Janusz Lewandowski v imenu Odbora AFCO Svetu (O-0093/2005): Osnutek medinstitucionalnega sporazuma o skupnem okviru za evropske regulativne agencije (KOM(2005)0059 končno) postopek 2005/2035(ACI)) (B6-0337/2005)

Georgios Papastamkos (namesto vlagatelja) in Janusz Lewandowski sta predstavila vprašanje za ustni odgovor.

Lord Bach (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor.

Govorili so Maria da Assunção Esteves v imenu skupine PPE-DE, Richard Corbett v imenu skupine PSE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Lord Bach in Louis Michel (član Komisije).

Vloženi predlogi resolucij še niso bili na voljo, zato bodo razglašeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.15, Zapisnik z dne 01.12.2005.

PREDSEDSTVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

podpredsednica

16.   Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Komisiji (B6-0339/2005).

Govorila sta David Martin in Mairead McGuinness o razvrstitvi vprašanj.

Prvi del

Vprašanje 37 (Manuel Medina Ortega): Obdavčenje letalskega potniškega prometa.

Peter Mandelson (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Manuel Medina Ortega, Josu Ortuondo Larrea in Agnes Schierhuber.

Vprašanje 38 (Sarah Ludford): Varovanje podatkov in podatkovne zbirke EU.

Olli Rehn (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Sarah Ludford.

Vprašanje 39 (Giorgos Dimitrakopoulos): Kosovo.

Olli Rehn je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Giorgos Dimitrakopoulos in Bart Staes.

Drugi del

Vprašanje 40 (Bart Staes): Vpliv FLEGT na varstvo socialnih pravic in okolja v državah v razvoju.

Louis Michel (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Bart Staes, John Bowis in Agnes Schierhuber.

Vprašanje 41 (Othmar Karas): Razvojno sodelovanje.

Louis Michel je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Othmar Karas.

Vprašanje 42 (Marie-Hélène Aubert): Volitve v DR Kongo

Louis Michel je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Marie-Hélène Aubert.

Na vprašanja 43 do 45 bo odgovorjeno pisno.

Vprašanje 46 (Sajjad Karim): Večja preglednost in odgovornost pri pogajanjih v STO.

Peter Mandelson je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili David Martin, James Hugh Allister in Paul Rübig.

Vprašanje 47 (Hélène Goudin): Zmanjšanje tarif za tajske kozice.

Peter Mandelson je odgovoril na vprašanje.

Vprašanje 48 (Ilda Figueiredo): Težave v obutveni industriji.

Peter Mandelson je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Ilda Figueiredo, David Martin in Anne E. Jensen.

Vprašanje 54 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Napovedi glede restrukturiranja.

Vladimír Špidla (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vprašanje 55 (Joachim Wuermeling): Prosto gibanje delavcev.

Vladimír Špidla je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Manfred Weber in Claude Moraes.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej Prilogo k Dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.

(Seja, ki se je prekinila ob 20.15, se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

podpredsednik

17.   2005, Sveženj „Širitev II“(razprava)

Izjava Komisije: 2005, Sveženj „Širitev II“

Olli Rehn (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Elmar Brok v imenu skupine PPE-DE, Jan Marinus Wiersma v imenu skupine PSE, István Szent-Iványi v imenu skupine ALDE, Joost Lagendijk v imenu skupine Verts/ALE, Cristiana Muscardini v imenu skupine UEN, Camiel Eurlings, Hannes Swoboda, Sarah Ludford, Gisela Kallenbach, Georgios Papastamkos, Borut Pahor, Zbigniew Zaleski, Panagiotis Beglitis, Doris Pack, Guido Podestà, Bernd Posselt in Olli Rehn.

Razprava se je zaključila.

18.   Informiranje potnikov v zračnem prometu ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, in o sporočanju varnostnih informacij držav članic [COM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)] — Odbor za promet in turizem.

Poročevalka: Christine De Veyrac (A6-0310/2005)

Govorila sta Jacques Barrot (podpredsednik Komisije) in Derek Twigg (predsedujoči Svetu)

Christine De Veyrac je predstavila poročilo.

Govorili so Georg Jarzembowski v imenu skupine PPE-DE, Jörg Leichtfried v imenu skupine PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert v imenu skupine ALDE, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL, Bernard Piotr Wojciechowski v imenu skupine IND/DEM, Fernand Le Rachinel samostojni poslanec, Corien Wortmann-Kool, Ulrich Stockmann, Alyn Smith, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Zsolt László Becsey, Robert Evans, Gilles Savary, Jacques Barrot in Derek Twigg.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.1, Zapisnik z dne 16.11.2005.

19.   Bohunice V1 * — Razgradnja jedrskih elektrarn (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o izvajanju Protokola št. 9 o jedrski elektrarni Bohunice V1 na Slovaškem, kakor je priložen Aktu o pogojih pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji [COM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)] — Odbor za industrijo, raziskave in energetiko.

Poročevalka: Rebecca Harms (A6-0282/2005).

Poročilo: Uporaba finančnih sredstev, namenjenih za razgradnjo jedrskih elektrarn [2005/2027(INI)] — Odbor za industrijo, raziskave in energetiko.

Poročevalka: Rebecca Harms (A6-0279/2005).

Govoril je Andris Piebalgs (član Komisije).

Rebecca Harms je predstavila poročili (A6-0282/2005 in A6-0279/2005).

Govorili so Ján Hudacký v imenu skupine PPE-DE, Edit Herczog v imenu skupine PSE, Fiona Hall v imenu skupine ALDE, Esko Seppänen v imenu skupine GUE/NGL, Nils Lundgren v imenu skupine IND/DEM, Umberto Pirilli v imenu skupine UEN, Sergej Kozlík samostojni poslanec, Romana Jordan Cizelj, Reino Paasilinna, Šarūnas Birutis, Vladimír Remek, Kathy Sinnott, Paul Rübig, Hannes Swoboda, Marios Matsakis, Erik Meijer, Peter Baco, Zita Pleštinská, Miloš Koterec in Andris Piebalgs.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.2, Zapisnik z dne 16.11.2005.

20.   Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument „Dnevni red“ PE 364.133/OJME).

21.   Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 00.10.

Julian Priestley

generalni sekretar

Josep Borrell Fontelles

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Opazovalci

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


PRILOGA I

IZIDI GLASOVANJ

Pomen kratic in znakov

+

sprejeto

-

zavrnjeno

brezpredmetno

U

umaknjeno

PG (..., ..., ...)

poimensko glasovanje (za, proti, vzdržani)

EG (..., ..., ...)

elektronsko glasovanje (za, proti, vzdržani)

po delih

glasovanje po delih

loč.

ločeno glasovanje

p.s.

predlog spremembe

SPS

sporazumni predlog spremembe

UD

ustrezni del

Č

predlog spremembe, s katerim se predlaga črtanje

=

identični predlogi sprememb

§

odstavek

čl.

člen

u.i.

uvodna izjava

PR

predlog resolucije

SPR

skupni predlog resolucije

TG

tajno glasovanje

1.   Program za razširjanje dobrih praks in spremljanje vzpostavitve IKT ***I

Poročilo: Gilles CHICHESTER (A6-0302/2005)

Zadeva

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

eno samo glasovanje

 

+

 

2.   Vseevropski kopenski javni radijski osebni klic ***I

Poročilo: Gilles CHICHESTER (A6-0303/2005)

Zadeva

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

eno samo glasovanje

 

+

 

3.   Skupna ureditev trga za semena *

Poročilo: Joseph DAUL (A6-0295/2005)

Zadeva

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

eno samo glasovanje

 

+

 

4.   Skupna ureditev trga za hmelj *

Poročilo: Joseph DAUL (A6-0299/2005)

Zadeva

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

eno samo glasovanje

PG

+

600, 20, 14

Zahteve za poimensko glasovanje

PPE-DE: končno glasovanje

5.   Skupna ureditev trga za vino *

Poročilo: Joseph DAUL (A6-0300/2005)

Zadeva:

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

eno samo glasovanje

 

+

 

6.   Predlog sklepa Sveta o spremembi Sporazuma o ustanovitvi EBRD, ki omogoča banki financiranje dejavnosti v Mongoliji *

Poročilo: Pervenche BERÈS (A6-0298/2005)

Zadeva:

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

eno samo glasovanje

 

+

 

7.   Vizumi za zimske olimpijske in/ali paraolimpijske igre 2006 v Torinu ***I

Poročilo: Stefano ZAPPALÀ (A6-0313/2005)

Zadeva:

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

eno samo glasovanje

 

+

 

8.   Sistemi socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Skupnosti ***I

Poročilo: Patrizia TOIA (A6-0293/2005)

Zadeva:

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

eno samo glasovanje

 

+

 

9.   Evropski stalež jegulj

Poročilo: Albert Jan MAAT (A6-0284/2005)

Zadeva:

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

eno samo glasovanje

 

+

 

10.   Kršenje države članice Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti

Poročilo: Giuseppe GARGANI (A6-0316/2005)

Zadeva:

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

eno samo glasovanje

 

+

 

11.   Socialna razsežnost globalizacije

Poročilo: Mihael BREJC (A6-0308/2005)

Zadeva:

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

§ 2

2

PPE-DE

 

-

 

Po § 4

8

GUE/NGL

 

-

 

§ 5

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2/PG

+

323, 264, 56

3/PG

-

112, 483, 47

§ 6

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2/EG

+

347, 287, 8

3

+

 

§ 7

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 9

9

GUE/NGL

 

-

 

Po § 10

10

GUE/NGL

po delih

 

 

1/EG

+

322, 305, 16

2

-

 

3/EG

+

318, 315, 12

Po § 15

13

Verts/ALE

EG

-

205, 407, 27

§ 16

3

PPE-DE

 

-

 

Po § 19

12

PSE

 

+

 

§ 20

§

originalno besedilo

loč./EG

+

341, 289, 14

§ 22

4

PPE-DE

 

-

 

Po § 23

14

Verts/ALE

 

-

 

15

Verts/ALE

 

+

 

Po § 24

11

GUE/NGL

 

-

 

Po § 31

16

Verts/ALE

EG

-

264, 375, 7

§ 32

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

Po § 33

17

Verts/ALE

 

+

 

§ 34

5

PPE-DE

PG

+

357, 266, 17

spremenjen z ustnim predlogom

Po § 34

18

Verts/ALE

 

+

 

19

Verts/ALE

 

+

 

§ 37

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

-

 

Uvodna izjava A

6

GUE/NGL

po delih

 

 

1

-

 

2

-

 

1

PPE-DE

 

-

 

Uvodna izjava B

7

GUE/NGL

 

-

 

glasovanje: resolucija (kot celota)

 

+

 

Zahteve za poimensko glasovanje

PPE-DE: ps 5, § 5 — 2. del, § 5 — 3. del

Zahteve za glasovanje po delih

ALDE, PPE-DE

§ 5

1. del:„meni, da globalizacija ... socialna vključenost;“

2. del:„priznava, da skupna kmetijska politika ... kampanja“Naj revščina postane preteklost „uspešna;“

3. del:„omejeni učinek“

PPE-DE

§ 6

1. del:„poziva Svet in Komisijo k zagotavljanju, da“

2. del:„trgovinska, kmetijska in zunanja“

3. del:„združljive z razvojno politiko ..., in z razvojnimi cilji tisočletja;“

§ 7

1. del:„meni, da bi Evropska unija morala sprejeti dejanske ... boj proti revščini“

2. del:„s tem, da sprejme prepričljivejšo ... odpisovanjem dolga ter pomočjo;“

§ 32

1. del:„meni, da majhna ... takšnih podjetij;“

2. del:„nadalje poziva k prilagoditvi statuta evropske družbe...globaliziranem gospodarstvu;“

§ 37

1. del:„poudarja, da je treba ... in v tej zvezi poudarja pomen izobraževalnih ustanov in sredstev javnega obveščanja;“

2. del:„meni, da pomanjkanje demokratičnosti... državljanov;“

Verts/ALE

p.s. 6

1. del:„ker (črtano)“

2. del:„so rezultati procesa ... po vsem svetu“

p.s. 10

1. del:„poziva Komisijo ...oblikam diskriminacije;„

2. del:„porazdelitev ustvarjenega bogastva...izobraževanjem in nastanitvijo;“

3. del:„socialna politika ... politik zaposlovanja;“

Zahteve za ločeno glasovanje

PPE-DE: § 20

Razno

Philip Bushill-Matthews je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 5:

34.

podpira prizadevanja Komisije za dvig ozaveščenosti multinacionalnih podjetij v zvezi z njihovo družbeno odgovornostjo, ki so doslej imela le omejeni učinek;


PRILOGA II

IZID POIMENSKEGA GLASOVANJA

1.   Poročilo Daul A6-0299/2005

Za: 600

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa- Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 20

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Allister, Mote

PPE-DE: Deva

Vzdržani: 14

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Rogalski, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

PPE-DE: Kuźmiuk, Ouzký, Podkański

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

2.   Poročilo Brejc A6-0308/2005

Za: 323

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Korhola, Nicholson, Ouzký, Parish, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Proti: 264

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Laperrouze, Lehideux, Ortuondo Larrea, Ries, Väyrynen

GUE/NGL: Henin, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Louis, Sinnott, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Vzdržani: 56

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Kozlík, Mölzer, Mote

PPE-DE: Brepoels, Papastamkos

Verts/ALE: van Buitenen

3.   Poročilo Brejc A6-0308/2005

Za: 112

ALDE: Busk, in 't Veld, Jensen, Malmström, Neyts-Uyttebroeck, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Korhola, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Castex, Falbr, Fava, Jørgensen, Koterec, Kristensen, Rasmussen, Tabajdi, Thomsen

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 483

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Meijer, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Vzdržani: 47

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Mote

PPE-DE: Beazley

Verts/ALE: van Buitenen

4.   Poročilo Brejc A6-0308/2005

Za: 357

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni, de Villiers

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Leichtfried, Peillon, Pinior

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Proti: 266

ALDE: Chiesa, Samuelsen, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Schenardi

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vzdržani: 17

ALDE: Resetarits

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Mote

PSE: Kósáné Kovács

Verts/ALE: van Buitenen

Popravki glasovanja

Proti: Jörg Leichtfried


SPREJETA BESEDILA

 

P6_TA(2005)0417

Program za razširjanje dobrih praks in spremljanja vzpostavitve IKT ***I

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe št. 2256/2003/ES zaradi podaljšanja programa za razširjanje dobrih praks in spremljanja vzpostavitve informacijske in komunikacijske tehnologije v leto 2006 (KOM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0347) (1),

ob upoštevanju členov 251(2) in 157(3) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0247/2005),

ob upoštevanju členov 51 in 43(1) svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A6-0302/2005),

1.

odobri predlog Komisije;

2.

poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

PRILOGA I

ODLOČBA št. .../2005/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne o spremembah Odločbe št. 2256/2003/ES za podaljšanje programa za razširjanje dobrih praks in spremljanja vzpostavitve informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) v leto 2006

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 157(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba št. 2256/2003/ES (3) je ustanovila program MODINIS za spremljanje akcijskega načrta e-Evropa 2005, razširjanje dobrih praks in izboljšanje varnosti informacij in omrežja za obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2005.

(2)

Odločba št. 2256/2003/ES je bila spremenjena z Odločbo št. 787/2004/ES, da bi se prilagodili referenčni zneski zaradi upoštevanja širitve Evropske unije.

(3)

V svoji Resoluciji z dne 9. decembra 2004 o prihodnosti informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) (4) je Svet povabil Komisijo, da začne pripravljalna dela za spremljanje akcijskega načrta e-Evropa 2005 kot pomembnega dela nove Agende informacijske družbe po letu 2005.

(4)

Sporočilo Komisije z dne 19. novembra 2004 z naslovom „Izzivi za Evropsko informacijsko družbo po letu 2005“ analizira izzive, ki jih mora strategija evropske informacijske družbe obravnavati do leta 2010. Sporočilo zagovarja širšo uporabo IKT in nadaljnjo posvečanje pozornosti vsem vprašanjem, ki so povezana z IKT, kar vključuje potrebo po spremljanju in izmenjavi dobrih praks. Sporočilo je bilo izhodišče za razmišljanje, ki je vodilo k pobudi za novo informacijsko družbo v letu 2005, z začetkom leta 2006.

(5)

Nova pobuda z naslovom „i2010: evropska informacijska družba“ je bila objavljena v Sporočilu Komisije z dne 2. februarja 2005 spomladanskemu zasedanju Evropskega sveta z naslovom „Skupna prizadevanja za gospodarsko rast in nova delovna mesta — Nov začetek za lizbonsko strategijo“ s ciljem spodbujanja vzpostavitve IKT.

(6)

Sporočilo Komisije z dne 1. junija 2005 z naslovom „i2010 — evropska informacijska družba za rast in zaposlovanje“ označuje ključne politične prednostne naloge petletne strategije za spodbujanje odprtega in konkurenčnega digitalnega gospodarstva. Spodbujanje izmenjave dobrih praks in spremljanje služb, podprtih z IKT, bosta še naprej podpirala dialog z interesnimi skupinami in državami članicami, zlasti v smislu odprte metode usklajevanja.

(7)

V predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (2007-2013) je predlagan Okvirni program za ukrepanje Skupnosti na področju konkurenčnosti in inovacij, ki zajema obdobje 2007-2013 in združuje posebne ukrepe Skupnosti, ki prispevajo k podjetništvu, MSP, industrijski konkurenčnosti, inovacijam, informacijski in komunikacijski tehnologiji, okoljskim tehnologijam in inteligentni energiji, vključno z ukrepi iz Odločbe št. 2256/2003/ES.

(8)

Uredba (ES) št. 808/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo (5) vzpostavlja skupni okvir za sistematično pripravo statističnih podatkov Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo. Ti statistični podatki vključujejo informacije, ki so potrebne za postopek primerjanja pri e-Evropa in pomembne za strukturne kazalce, ki podpirajo spremljanje učinkovitosti držav članic in so potrebne pri določanju enotne podlage za analizo informacijske družbe.

(9)

V 12 mesecih med iztekom akcijskega načrta e-Evropa 2005 in pričakovanim začetkom Okvirnega programa leta 2007 je treba vzpostavitev IKT v gospodarstvu spremljati in podpirati z nadaljnjimi primerjalnimi in statističnimi analizami, ki temeljijo na strukturnih kazalcih, in z izmenjavo dobrih praks. Ukrepi, sprejeti po programu o primerjalnih analizah, dobrih praksah in usklajevanju politike v letu 2006 bodo podpirali doseganje ciljev iz sporočila spomladanskemu Evropskemu svetu „Skupna prizadevanja za gospodarsko rast in nova delovna mesta — Nov začetek za lizbonsko strategijo“ in tiste iz Sporočila Komisije z dne 2. februarja 2005 in 1. junija 2005.

(10)

Mehanizme za spremljanje in izmenjavo izkušenj, primerjalne analize, razširjanje dobrih praks in analizo ekonomskih in družbenih posledic informacijske družbe je treba nadaljevati v letu 2006, da se dosežejo cilji iz sporočila Komisije z dne 2. februarja 2005 spomladanskemu zasedanju Evropskega sveta, za spodbujanje vzpostavitve IKT kot nadaljevanja agende e-Evropa in tiste iz sporočila Komisije z „i2010 — evropska informacijska družba za rast in zaposlovanje“ z dne 1. junija 2005.

(11)

Odločbo št. 2256/2003/ES je zato treba ustrezno spremeniti

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba št. 2256/2003/ES se spremeni kakor sledi:

1)

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 1a

1.   S programom za leto 2006 se nadaljuje spremljanje vzpostavitve in uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) v gospodarstvu in razširjanje dobrih praks, program zasleduje naslednje cilje:

a)

spremljati uspešnost držav članic in znotraj njih, jo primerjati z najboljšo uspešnostjo na svetu z uporabo, kadar je to možno, uradnih statističnih podatkov;

b)

podpirati prizadevanja držav članic pri spodbujanju uporabe IKT na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, z analizo dobrih praks in z dodatno medsebojno povezanostjo razvijajočih se mehanizmov za izmenjavo izkušenj;

c)

analizirati ekonomske in socialne posledice informacijske družbe, da se omogočijo razprave o politikah, zlasti glede konkurenčnosti, gospodarske rasti in zaposlovanja kakor tudi socialne vključenosti.

2.   Dejavnosti programa so ukrepi med-sektorske narave, ki dopolnjujejo ukrepe Skupnosti na drugih področjih. Nobeden od ukrepov ne sme podvajati dela, ki se izvaja na teh področjih na podlagi drugih programov Skupnosti. Ukrepi, sprejeti na podlagi programa za primerjalne analize, dobrih praks in uskladitev politike si prizadevajo doseči cilje iz Sporočila Komisije z dne 2. februarja 2005 spomladanskemu zasedanju Evropskega sveta z naslovom „Skupna prizadevanja za gospodarsko rast in nova delovna mesta — Nov začetek za lizbonsko strategijo“ s ciljem spodbujanja IKT in nadaljevanja agende e-Evropa in zlasti spodbujanja širokopasovne povezave omrežja, e-vlado, e-poslovanje, e-zdravje in eučenje in iz sporočila Komisije „i2010 — evropska informacijska družba za rast in zaposlovanje“ z dne 1. junija 2005 za pospeševanje odprtega in konkurenčnega digitalnega gospodarstva.

3.   Program prav tako zagotavlja skupen okvir za dopolnilno medsebojno vplivanje na evropski ravni različnih državnih, območnih in krajevnih ravni.“

2)

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 2a

Za doseganje ciljev iz člena 1a se sprejmejo naslednje kategorije ukrepov:

(a)

Ukrep 1

Spremljanje in primerjava uspešnosti:

zbiranje podatkov in analiza na podlagi kazalnikov primerjalne analize, kakor je opredeljeno v Resoluciji Sveta z dne 18. februarja 2003 o izvajanju akcijskega načrta e-Evropa 2005, vključno z regionalnimi kazalniki, kadar je to primerno, in Uredbi (ES) št. 808/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo (6);

(b)

Ukrep 2

Razširjanje dobrih praks:

študije za identifikacijo dobrih praks na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ki prispevajo k uspešni vzpostavitvi IKT v vsem gospodarstvu;

spodbujanje ciljnih konferenc, seminarjev ali delavnic, dejavnosti razširjanja informacijska dejavnost in dejavnost obveščanja za doseganje ciljev iz Sporočila Komisije z dne 2. februarja 2005 spomladanskemu zasedanju Evropskega sveta z naslovom „Skupna prizadevanja za gospodarsko rast in nova delovna mesta — Nov začetek za lizbonsko strategijo“ s ciljem spodbujanja vzpostavitve IKT kot nadaljevanja agende e-Evropa in Sporočila Komisije z dne 1. junija 2005, z naslovom „i2010 — evropska informacijska družba za rast in zaposlovanje“, ki spodbuja odprto in konkurenčno digitalno gospodarstvo, da se spodbudi sodelovanje in izmenjava izkušenj in dobrih praks, kakor je opredeljeno v členu 1a (1)(b);

(c)

Ukrep 3

Analiza in strateška razprava:

podpora delu socialnih in gospodarskih izvedencev, da se Komisiji zagotovijo informacije glede analize prihodnjih politik.

3)

Prvi odstavek člena 4 se nadomesti z naslednjim:

„Program zajema obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2006.

Finančni okvir za izvajanje tega programa je 30 160 000 EUR.“

4)

Priloga se nadomesti s prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju,

Za Evropski parlament

Predsednik

Za Svet

Predsednik


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 27. oktobra 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 15. novembra 2005.

(3)  UL L 336, 23.12.2003, str. 1. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo št.787/2004/ES (UL L 138, 30.4. 2004, str. 12).

(4)  UL C 62, 12.3. 2005, str.1.

(5)  UL L 143, 30.4.2004, str. 49.

(6)  UL L 143, 30.4.2004, str. 49.“

PRILOGA II

PRILOGA

Večletni program za spremljanje akcijskega načrta e-Evrope, razširjanje dobrih praks in izboljšanje varnosti omrežja in informacij (MODINIS)

Okvirna razčlenitev odhodkov 2003—2005

Odstotki v skupnem proračunu glede na kategorijo in leto

 

2003

2004

2005

Skupaj 2003-2005

Ukrep 1 ‐ spremljanje in primerjava uspešnosti

12 %

14 %

14 %

40 %

Ukrep 2 ‐ razširjanje dobrih praks

8 %

10 %

12 %

30 %

Ukrep 3 ‐ analiza in strateška razprava

2 %

3 %

3 %

8 %

Ukrep 4 ‐ izboljšanje varnosti omrežij in informacij

17 %

5 %

0 %

22 %

Skupni odstotek

39 %

32 %

29 %

100 %


Okvirna razčlenitev odhodkov 2006

Odstotki v skupnem proračunu glede na kategorijo in leto

 

2006

Ukrep 1 ‐ spremljanje in primerjava uspešnosti

55 %

Ukrep 2 ‐ razširjanje dobrih praks

30 %

Ukrep 3 ‐ analiza in strateška razprava

15 %

Ukrep 4 ‐ izboljšanje varnosti omrežij in informacij

0 %

Skupni odstotek

100 %

P6_TA(2005)0418

Javni radijski osebni klic ***I

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive 90/544/EGS o frekvenčnih pasovih, ki so določeni za usklajeno uvajanje vseevropskega kopenskega javnega radijskega osebnega klica v Skupnosti (KOM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0361) (1),

ob upoštevanju členov 251(2) in 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0248/2005),

ob upoštevanju člena 51 in 43(1) svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A6-0303/2005),

1.

odobri predlog Komisije;

2.

poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

PRILOGA

DIREKTIVA 2005/.../ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne

o razveljavitvi Direktive 90/544/EGS o frekvenčnih pasovih, ki so določeni za usklajeno uvajanje vseevropskega kopenskega javnega radijskega osebnega klica v Skupnosti

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (2),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Direktivo 90/544/EGS (4), se je od držav članic zahtevalo, da do 31. decembra 1992 v frekvenčnem pasu radijskega spektra od 169.4 do 169.8 MHz določijo štiri kanale za vseevropsko storitev kopenskega javnega radijskega osebnega klica (v nadaljnjem besedilu „ERMES“) in da čim hitreje izdelajo načrte, po katerih bi lahko v skladu s povpraševanjem na trgu vseevropska storitev kopenskega javnega radijskega osebnega klica zasedla celoten frekvenčni pas od 169.4 do 169.8 MHz.

(2)

Uporaba frekvenčnega pasu od 169.4 do 169.8 MHz v Skupnosti za ERMES se je zmanjšala ali je celo prenehala, tako da ERMES trenutno ne izkorišča polne zmogljivosti tega frekvenčnega pasu, ki bi se ga lahko učinkoviteje uporabilo za izpolnjevanje drugih potreb politike Skupnosti.

(3)

Odločba št. 676/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o pravnem okviru za politiko radijskega spektra v Evropski skupnosti (Odločba o radijskem spektru) (5) je vzpostavila politiko Skupnosti in pravni okvir za zagotavljanje usklajevanja pristopov in, po potrebi, usklajene pogoje v zvezi z razpoložljivostjo in učinkovito uporabo spektralnega pasu, ki so potrebni za vzpostavitev in delovanje notranjega trga. Omenjena odločba Komisiji omogoča, da sprejme tehnične izvedbene ukrepe za zagotovitev usklajenih pogojev glede razpoložljivosti in učinkovite uporabe spektralnega pasu.

(4)

Ker je frekvenčni pas od 169.4 do 169.8 MHz primeren za aplikacije, ki so v pomoč prizadetim osebam in invalidom, in ob upoštevanju, da je spodbujanje takšnih aplikacij cilj politike Skupnosti skupaj s splošnim ciljem zagotavljanja delovanja notranjega trga, je Komisija na podlagi člena 4(2) Odločbe o radijskem spektru pooblastila Evropsko konferenco poštnih in telekomunikacijskih uprav (v nadaljnjem besedilu „CEPT“), da med drugim prouči aplikacije za pomoč invalidom.

(5)

V skladu s pooblastilom je CEPT izdelal nov načrt glede frekvenc in ureditev kanalov, po kateri si bo delilo frekvenčni pas šest vrst najprimernejših aplikacij, kar bo izpolnjevalo več potreb politike Skupnosti.

(6)

Zaradi tega in v skladu s cilji Odločbe o radijskem spektru je treba Direktivo 90/544/EGS razveljaviti

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 90/544/EGS se razveljavi s/z ... (6).

Člen 2

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju,

Za Evropski parlament

Predsednik

Za Svet

Predsednik


(1)  Mnenje z dne 27. oktobra 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje podano po neobveznem posvetovanju dne 17. novembra 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 15. novembra 2005.

(4)  UL L 310, 9.11.1990, str. 28.

(5)  UL L 108, 24.4.2002, str. 1.

(6)  UL: vstaviti datum objave te direktive v Uradnem listu.

P6_TA(2005)0419

Skupna ureditev trga za semena *

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o skupni ureditvi trga za semena (KOM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2005)0384) (1),

ob upoštevanju členov 36 in tretjega pododstavka člena 37(2) Pogodbe ES, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0285/2005),

ob upoštevanju členov 51 in 43(1) svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A6-0295/2005),

1.

odobri predlog Komisije;

2.

poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

3.

poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

4.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

P6_TA(2005)0420

Skupna ureditev trga za hmelj *

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o skupni ureditvi trga za hmelj (KOM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2005)0386) (1),

ob upoštevanju členov 36 in tretjega pododstavka člena 37(2) Pogodbe ES, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0287/2005),

ob upoštevanju členov 51 in 43(1) svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A6-0299/2005),

1.

odobri predlog Komisije;

2.

poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

3.

poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

4.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

P6_TA(2005)0421

Skupna ureditev trga za vino *

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino (KOM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2005)0395) (1),

ob upoštevanju člena 37 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0286/2005),

ob upoštevanju členov 51 in 43(1) svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A6-0300/2005),

1.

odobri predlog Komisije;

2.

poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

3.

poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

4.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

P6_TA(2005)0422

Financiranje dejavnosti prek EBRD v Mongoliji *

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o spremembi Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), ki omogoča banki financiranje dejavnosti v Mongoliji (KOM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Sklepa Sveta (KOM(2005)0342) (1),

ob upoštevanju člena 181A Pogodbe ES,

ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0280/2005),

ob upoštevanju členov 51, 83(7) in 43(1) svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A6-0298/2005),

1.

odobri spremembo sporazuma;

2.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Mongolije.


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

P6_TA(2005)0423

Vizumi za zimske olimpijske in/ali paraolimpijske igre 2006 ***I

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za poenostavitev vizumskih postopkov in izdaje vizumov za člane olimpijske družine, ki sodelujejo na zimskih olimpijskih in/ali paraolimpijskih igrah 2006 v Torinu (KOM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0412) (1),

ob upoštevanju členov 251(2), 62(2)(a) in (b)(ii) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0275/2005),

ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0313/ 2005),

1.

odobri predlog Komisije;

2.

poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

PRILOGA

UREDBA (ES) št. .../2005 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne

o ukrepih za poenostavitev vizumskih postopkov in izdaje vizumov za člane olimpijske družine, ki sodelujejo na zimskih olimpijskih in/ali paraolimpijskih igrah 2006 v Torinu

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti točk (a) in (b)(ii) člena 62(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 1295/2003 z dne 15. julija 2003 v zvezi z ukrepi za poenostavitev vizumskih postopkov in izdaje vizumov za člane olimpijske družine, ki sodelujejo na olimpijskih ali paraolimpijskih igrah 2004 v Atenah, (2) je določila posebna začasna pravila, ki odstopajo od običajnih postopkov za izdajo vizumov, za člane olimpijske družine, ki sodelujejo na olimpijskih igrah 2004 v Atenah, da Grčiji omogoči gostiti prve olimpijske in paraolimpijske igre, ki jih organizira država članica, udeleženka schengenskega območja brez notranjih meja, in izpolniti obveznost, ki jo je prevzela v okviru Olimpijske listine.

(2)

Uredba (ES) št. 1295/2003 je predvidela posebne določbe o poenostavitvi postopkov za predložitev vlog za enotne vizume in obliko za izdajo vizumov za člane olimpijske družine, pa tudi poenostavitev kontrol na zunanjih mejah za to kategorijo oseb. Z omenjeno uredbo je bilo predvideno poročilo o oceni izvajanja uredbe, ki ga je bilo treba v ta namen poslati Evropskemu parlamentu in Svetu.

(3)

V svoji oceni je Komisija sklenila, da je bilo izvajanje Uredbe (ES) št. 1295/2003 uspešno, pravila odstopanja so bila ocenjena kot učinkovita, prilagodljiva in ustrezna za urejanje vstopa in kratkoročnega bivanja članov olimpijske družine, ki sodelujejo na igrah, na schengenskem območju brez notranjih meja.

(4)

Evropska unija bi morala zato sprejeti podobna pravila odstopanja za zimske olimpijske in paraolimpijske igre 2006, da Italiji kot državi gostiteljici omogoči izpolnitev svojih obveznosti iz Olimpijske listine in hkrati zagotovi visoko raven varnosti na schengenskem območju brez notranjih meja.

(5)

Kljub ohranitvi vizumske obveznosti za člane olimpijske družine, ki so državljani tretjih držav, za katere velja vizumska obveznost v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 539/2001 z dne 15. marca 2001 o tretjih državah, katerih državljani morajo imeti ob prehodu zunanjih meja vizum, in tretjih državah, katerih državljani so izvzeti iz vizumske obveznosti (3), je treba določiti začasno odstopanje za trajanje zimskih olimpijskih in paraolimpijskih iger 2006.

(6)

Obseg tega odstopanja naj bi bil omejen na določbe pravnega reda o predložitvi vlog za izdajo vizuma, izdaji vizumov in njihovi obliki. Prav tako je treba načine kontrole zunanjih meja prilagoditi znotraj omejitev, ki so potrebne, da se upoštevajo spremembe v vizumskem sistemu.

(7)

Vloge za izdajo vizumov za člane olimpijske družine, ki sodelujejo na zimskih olimpijskih in/ali paraolimpijskih igrah 2006, je treba predložiti organizacijskemu odboru zimskih olimpijskih in paraolimpijskih iger 2006 prek odgovornih organizacij hkrati z vlogo za akreditacijo. Obrazec za vlogo za akreditacijo vsebuje osnovne podatke o zadevnih osebah, kot so ime, spol, datum in kraj rojstva ter številka, vrsta in datum poteka veljavnosti njihovega potnega lista kakor tudi navedba o imetju dovoljenja za bivanje, ki ga izda schengenska država, ter vrsta in datum veljavnosti takšnega dovoljenja. Te vloge je treba poslati italijanskim službam, odgovornim za izdajo vizumov.

(8)

Organizacijski odbor zimskih olimpijskih in paraolimpijskih iger 2006 izda akreditacijske kartice članom olimpijske družine v skladu s posebnimi pravili, določenimi v italijanski zakonodaji. Akreditacijska kartica je zelo varen dokument, ki omogoča dostop do določenih prizorišč, kjer potekajo tekmovanja, in do drugih dogodkov, ki so načrtovani med olimpijskimi in paraolimpijskimi igrami 2006, ob upoštevanju dejstva, da bi igre lahko postale tarča terorističnih napadov. Izdani vizum je odtisnjen z vnosom številke na akreditacijsko kartico.

(9)

Ne glede na določbe te uredbe lahko člani olimpijske družine še vedno predložijo posamezne vloge za izdajo vizuma v skladu z ustreznim schengenskim pravnim redom.

(10)

Če v tej uredbi ni posebnih določb, se morajo uporabljati ustrezne določbe schengenskega pravnega reda o vizumih in kontrolah na zunanjih mejah držav članic. Ta uredba se ne uporablja za člane olimpijske družine, ki so državljani tretjih držav, za katere velja vizumska obveznost, ki pa imajo dovoljenje za bivanje ali začasno dovoljenje za bivanje, ki ga je izdala katera od držav članic, ki v celoti izvaja schengenski pravni red. Za katero koli bivanje na schengenskem območju brez notranjih meja, za katerega se predvideva, da bo trajalo več kot 90 dni, se lahko članu olimpijske družine izda začasno dovoljenje za bivanje v skladu z italijansko zakonodajo.

(11)

Treba je oblikovati določbe za vrednotenje izvajanja ureditve odstopanja, določene v tej uredbi, po zaključku zimskih paraolimpijskih iger 2006.

(12)

Da se doseže glavni cilj poenostavitve izdajanja vizumov za člane olimpijske družine, je potrebno in primerno sprejeti to začasno odstopanje od nekaterih določb schengenskega pravnega reda. V skladu z načelom sorazmernosti iz tretjega odstavka člena 5 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego tega cilja.

(13)

V zvezi z Islandijo in Norveško predstavlja ta uredba nadaljnji razvoj določb schengenskega pravnega reda v skladu s Sporazumom, sklenjenim med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško, v zvezi s pridružitvijo teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (4), ki sodi v okvir področja iz člena 1(B) Sklepa Sveta 1999/437/ES z dne 17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo tega sporazuma (5).

(14)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe s strani Sveta in je ta zato ne zavezuje niti je ni dolžna uporabljati. Vendar se bo Danska glede na to, da ta uredba temelji na schengenskem pravnem redu v skladu z naslovom IV tretjega dela Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, v skladu s členom 5 navedenega protokola v roku šestih mesecev po datumu sprejetja te uredbe, odločila, ali jo bo prenesla v svoje notranje pravo.

(15)

Ta uredba predstavlja nadaljnji razvoj schengenskega pravnega reda, pri katerem Združeno kraljestvo v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (6) ne sodeluje. Tako Združeno kraljestvo ne sodeluje pri sprejetju te uredbe in ga ta zato ne zavezuje niti je ni dolžno uporabljati.

(16)

Ta uredba predstavlja nadaljnji razvoj schengenskega pravnega reda, pri katerem Irska v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda, (7) ne sodeluje. Tako Irska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe in je ta zato ne zavezuje niti je ni dolžna uporabljati.

(17)

V zvezi s Švico predstavlja ta uredba nadaljnji razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma, podpisanega med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi slednje k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, kar sodi v področje iz člena 4(1) Sklepa Sveta 2004/860/ES z dne 25. oktobra 2004 o podpisu in o začasni uporabi nekaterih določb tega sporazuma v imenu Evropske skupnosti (8).

(18)

Vse določbe te uredbe, razen člena 9, predstavljajo nadgradnjo schengenskega pravnega reda oziroma so z njim drugače povezane v smislu člena 3(2) Akta o pristopu iz leta 2003

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Poglavje I

NAMEN IN OPREDELITVE

Člen 1

Namen

Ta uredba določa posebne določbe o uvedbi začasnega odstopanja od nekaterih določb schengenskega pravnega reda o vizumskih postopkih in postopkih izdaje vizumov ter o enotni obliki vizumov za člane olimpijske družine v času trajanja zimskih olimpijskih in paraolimpijskih iger 2006.

Razen teh posebnih določb, ostanejo v veljavi ustrezne določbe schengenskega pravnega reda o vizumskih postopkih in izdaji enotnih vizumov.

Člen 2

Opredelitve

Za namene te uredbe:

1)

„odgovorne organizacije“ v zvezi z ukrepi o poenostavitvi vizumskih postopkov in izdaje vizumov za člane olimpijske družine, ki sodelujejo na zimskih olimpijskih in/ali paraolimpijskih igrah 2006, pomenijo uradne organizacije, kot jih opredeljuje Olimpijska listina, ki imajo pravico predložiti organizacijskemu odboru zimskih olimpijskih in paraolimpijskih iger 2006 sezname članov olimpijske družine, z namenom izdaje akreditacijskih kartic za igre;

2)

„člani olimpijske družine“ pomenijo vse osebe, ki so člani Mednarodnega olimpijskega odbora, Mednarodnega paraolimpijskega odbora, Mednarodnih zvez, Nacionalnih olimpijskih ali paraolimpijskih odborov, organizacijskih odborov olimpijskih iger in nacionalnih zvez, kot na primer športniki, glavni in pomožni sodniki, trenerji in drugi športni delavci, zdravniško osebje, ki spremlja moštva ali posamezne športnike ali športnice, in medijsko akreditirani novinarji, vodstveni delavci, donatorji, sponzorji ali drugi uradni povabljenci, ki se strinjajo, da bo njihovo vedenje skladno s pravili, ki jih predpisuje Olimpijska listina, da bodo ravnali pod nadzorom in vrhovnim pokroviteljstvom Mednarodnega olimpijskega odbora, ki so na seznamih odgovornih organizacij in so akreditirani pri organizacijskem odboru olimpijskih in paraolimpijskih iger 2006 kot sodelujoči na olimpijskih in/ali paraolimpijskih igrah 2006;

3)

„olimpijska akreditacijska kartica“, ki jo izda organizacijski odbor zimskih olimpijskih in paraolimpijskih iger 2006 v skladu z Uredbo št. 3463 predsednika ministrskega sveta (Ordinanza n. 3463 del Presidente del Consiglio dei Ministri) z dne 9. septembra 2005 (GU n. 219, z dne 20.9.2005), pomeni enega od dveh varnih dokumentov, eden za olimpijske, drugi pa za paraolimpijske igre, na katerem je fotografija imetnika, ki omogoča identifikacijo člana olimpijske družine in dovoljuje dostop do objektov, kjer potekajo tekmovanja, in udeležbo na drugih dogodkih, ki so načrtovani med trajanjem iger;

4)

„trajanje olimpijskih in paraolimpijskih iger“ pomeni obdobje od 10. januarja 2006 do 26. marca 2006 za zimske olimpijske igre 2006 in obdobje od 10. februarja 2006 do 19. aprila 2006 za zimske paraolimpijske igre 2006;

5)

„organizacijski odbor zimskih olimpijskih in paraolimpijskih iger 2006“ pomeni odbor, ki se je ustanovil 27. decembra 1999 v skladu s členom 12 italijanskega civilnega zakonika (RD 16/3/1942 n. 262) za organizacijo zimskih olimpijskih in paraolimpijskih iger 2006 v Torinu, ki odloča o akreditaciji članov olimpijske družine, ki sodelujejo na navedenih igrah;

6)

„službe, odgovorne za izdajo vizumov“ pomenijo službe, ki jih Italija imenuje za obravnavanje vlog in izdajo vizumov članom olimpijske družine.

Poglavje II

IZDAJA VIZUMOV

Člen 3

Pogoji

V skladu s to uredbo se vizum lahko izda samo, če je zadevna oseba:

a)

imenovana s strani ene od odgovornih organizacij in jo je organizacijski odbor zimskih olimpijskih in paraolimpijskih iger 2006 akreditiral kot sodelujočo osebo na olimpijskih in/ali paraolimpijskih igrah 2006;

b)

imetnik veljavne potne listine, ki dovoljuje prehod zunanjih meja, kot to določa člen 5 Konvencije z dne 19. junija 1990 o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah (9) (v nadaljevanju „Schengenska konvencija“);

c)

oseba, za katero ni bil razpisan ukrep zavrnitve vstopa;

d)

oseba, za katero se meni, da ne ogroža javnega reda, nacionalne varnosti ali mednarodnih odnosov katere koli od držav članic.

Člen 4

Izpolnjevanje vloge

1.   V primerih, kjer odgovorna organizacija pripravi seznam oseb, ki so izbrane, da se udeležijo zimskih olimpijskih in/ali paraolimpijskih iger 2006, lahko skupaj z vlogo za olimpijsko akreditacijsko kartico za izbrane osebe vloži skupinsko vlogo za vizum za tiste izbrane osebe, za katere velja vizumska obveznost v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2001, razen v primeru, ko imajo te osebe dovoljenje za bivanje, ki ga izda schengenska država.

2.   Skupinske vloge za vizum se za zadevne osebe pošlje hkrati z vlogami za izdajo olimpijske akreditacijske kartice organizacijskemu odboru zimskih olimpijskih in paraolimpijskih iger 2006, in sicer v skladu s postopkom, ki ga določi odbor.

3.   Za osebe, ki sodelujejo na zimskih olimpijskih in/ali paraolimpijskih igrah 2006, se za posamezno osebo vloži samo ena vloga za vizum.

4.   Organizacijski odbor zimskih olimpijskih in paraolimpijskih iger 2006 skupinske vloge za vizume na najhitrejši možni način pošlje službam, odgovornim za izdajo vizumov, skupaj s kopijami vlog za izdajo olimpijske akreditacijske kartice za zadevne osebe, na katerih je njihovo ime in priimek, državljanstvo, spol, datum in kraj rojstva ter številka, vrsta in datum poteka veljavnosti njihovega potnega lista.

Člen 5

Obravnavanje skupinske vloge za vizum in vrsta izdanega vizuma

1.   Vizum izda služba, ki je odgovorna za izdajo vizumov, po proučitvi, ki zagotavlja izpolnjevanje pogojev iz člena 3.

2.   Izdani vizum je enotni vizum za kratkoročno bivanje, ki dovoljuje več vstopov in omogoča bivanje največ devetdeset (90) dni v času trajanja zimskih olimpijskih in/ali paraolimpijskih iger 2006.

3.   Če član zadevne olimpijske družine ne izpolnjuje pogojev, določenih v točki (c) ali (d) člena 3, lahko službe, odgovorne za izdajo vizumov, izdajo vizum z omejeno ozemeljsko veljavnostjo v skladu s členom 16 Schengenske konvencije.

Člen 6

Oblika vizuma

1.   Vizum ima obliko dveh številk, ki se vneseta na olimpijsko akreditacijsko kartico. Prva številka je številka vizuma. V primeru enotnega vizuma to številko sestavlja sedem (7) znakov, ki jih sestavlja šest (6) številk, pred katerimi stoji črka „C“. V primeru vizuma z omejeno ozemeljsko veljavnostjo to številko sestavlja osem (8) znakov, ki jih sestavlja šest (6) številk, pred katerimi stojita črki „IT“. Druga številka je številka potnega lista zadevne osebe.

2.   Službe, odgovorne za izdajo vizumov, številke vizumov pošljejo organizacijskemu odboru zimskih olimpijskih in paraolimpijskih iger 2006 zaradi izdaje akreditacijskih kartic.

Člen 7

Oprostitev takse

Za obravnavo vlog za vizume in izdajo vizumov službe, ki so odgovorne za izdajo vizumov, ne zaračunavajo nobenih taks.

Poglavje III

SPLOŠNE IN KONčNE DOLOČBE

Člen 8

Razveljavitev vizuma

Če se seznam oseb, ki so prijavljene kot sodelujoče na zimskih olimpijskih in/ali paraolimpijskih igrah 2006, spremeni pred začetkom iger, odgovorne organizacije o tem brez odlašanja obvestijo organizacijski odbor zimskih olimpijskih in paraolimpijskih iger 2006, tako da je mogoče preklicati akreditacijske kartice za osebe, črtane s seznama. Organizacijski odbor nato o tem obvesti službe, odgovorne za izdajo vizumov, pri čemer navede številke zadevnih vizumov.

Službe, odgovorne za izdajo vizumov, razveljavijo vizume za zadevne osebe. O tem nemudoma obvestijo organe, odgovorne za mejne kontrole, slednji pa brez odlašanja te podatke pošljejo pristojnim organom drugih držav članic.

Člen 9

Kontrole na zunanjih mejah

1.   Pri prehodu zunanjih meja držav članic so kontrole članov olimpijske družine, katerim so bili vizumi izdani v skladu s to uredbo, ob vstopu omejene na preverjanje izpolnjevanja pogojev, določenih v členu 3.

2.   V času trajanja zimskih olimpijskih in/ali paraolimpijskih iger:

a)

se vstopni in izstopni žig odtisneta na prvo prazno stran potnega lista tistih članov olimpijske družine, katerim je treba odtisniti takšne žige v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2133/2004 z dne 13. decembra 2004 o zahtevi, da pristojni organi držav članic sistematično žigosajo potne listine državljanov tretjih držav pri njihovem prehodu zunanjih meja držav članic (10). Ob prvem vstopu se na isti strani označi številka vizuma;

b)

se šteje, da so pogoji za vstop, predvideni v členu 5(1)(c) Schengenske konvencije, izpolnjeni, ko je član olimpijske družine pravilno akreditiran.

3.   Določbe odstavka 2 se uporabljajo za člane olimpijske družine, ki so državljani tretjih držav, ne glede na to, ali zanje velja vizumska obveznost po Uredbi (ES) št. 539/2001.

Člen 10

Obveščanje Evropskega parlamenta in Sveta

Najkasneje štiri mesece po zaključku zimskih paraolimpijskih iger 2006 pošlje Italija Komisiji poročilo o različnih vidikih izvajanja te uredbe.

Na podlagi tega poročila in podatkov, ki jih zagotovijo druge države članice v enakem roku, Komisija pripravi oceno delovanja pravil odstopanja v zvezi z izdajo vizumov članom olimpijske družine, kot je predvideno v tej uredbi, in o tem obvesti Evropski parlament in Svet.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Bruslju,

Za Evropski parlament

Predsednik

Za Svet

Predsednik


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 15. novembra 2005.

(2)  UL L 183, 22.7.2003, str. 1.

(3)  UL L 81, 21.3.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 851/2005 (UL L 141, 4.6.2005, str. 3).

(4)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(5)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(6)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(7)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(8)  UL L 370, 17.12.2004, str. 78.

(9)  UL L 239, 22.9.2000, str. 19. Konvencija, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1160/2005 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 191, 22.7.2005, str. 18).

(10)  UL L 369, 16.12.2004, str. 5.

P6_TA(2005)0424

Sistemi socialne varnosti ***I

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Skupnosti, ter Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 (KOM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2004)0830) (1),

ob upoštevanju členov 251(2), 42 in 308 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0002/2005),

ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A6-0293/2005),

1.

odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.

poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

P6_TC1-COD(2004)0284

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 15. novembra 2005 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2006 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Skupnosti, ter Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 42 in 308 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Postopki za pridobitev dostopa do storitve v primeru bolezni so bili z začetkom veljavnosti Uredbe (ES) št. 631/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (3) med začasnim bivanjem v drugi državi članici poenostavljeni. Zato je treba ustrezno razširiti poenostavljene postopke na določbe glede dajatev v zvezi z nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi, ki jih vsebujeta Uredbi (EGS) št. 1408/71 (4) in št. 574/72  (5).

(2)

Da bi lahko upoštevali spremembe zakonodaje nekaterih držav članic, zlasti novih držav članic od zaključka pristopnih pogajanj, je treba spremeniti Priloge k Uredbi (EGS) št. 1408/71 .

(3)

Uredbi (EGS) št. 1408/71 in št. 574/72 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Zato, da bi zagotovili pravno varnost in zavarovali upravičena pričakovanja prizadetih oseb, je treba zagotoviti, da bodo nekatere določbe, ki bodo spremenile Prilogo III k Uredbi (EGS) št. 1408/71, retroaktivno veljavne od1. maja 2004.

(5)

Pogodba ne zagotavlja drugih pooblastil kot tistih iz člena 308 v zvezi s sprejetjem ustreznih ukrepov na področju socialne varnosti za osebe, ki niso zaposlene

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge I, II, IIa, III, IV in VI k Uredbi (EGS) št. 1408/71 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Uredba (EGS) št. 574/72 se spremeni:

(1)

V členu 60 se črtata odstavka 5 in 6.

(2)

Člen 62 se nadomesti z:

„Člen 62

Storitve v primeru začasnega bivališča v državi članici, ki ni pristojna država

1.   Za prejemanje storitev iz člena 55 (1) (a) (i) Uredbe predloži zaposlena ali samozaposlena oseba ponudniku varstva dokument, izdan od pristojne ustanove, ki dokazuje, da je upravičena do storitev. Ta dokument je sestavljen v skladu s členom 2. Če zadevna oseba ne more predložiti tega dokumenta, naveže stik z ustanovo v kraju bivališča, da zahteva od pristojne ustanove overjeno izjavo, ki potrjuje, da je zadevna oseba upravičena do storitev.

Dokument, ki ga je izdala pristojna ustanova za upravičenost do storitev v skladu s členom 55 (1) (a) (i) Uredbe v vsakem zadevnem posameznem primeru, ima enak učinek glede ponudnika varstva kakor nacionalno dokazilo o upravičenosti oseb, ki so zavarovane pri nosilcu v kraju začasnega bivališča.

2.   Člen 60 (9) izvedbene Uredbe se uporablja mutatis mutandis.“

(3)

Člen 63 (2) se nadomesti z:

„2.   Člen 60 (9) izvedbene Uredbe se uporablja mutatis mutandis.“

(4)

V členu 66 (1) se besede v členih 20 in 21 zamenjajo z besedami v členu 21.

(5)

V členu 93(1) se črtajo sklicevanja na člena 22b in 34b.

Člen 3

Uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Točka 5 (a) (ii) do (ix) in točka 5 (b) (ii) in (iv) Priloge se uporabljata od 1. maja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ..., ...

Za Evropski parlament

Predsednik

Za Svet

Predsednik


(1)  Mnenje z dne 28. septembra 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 15. novembra 2005.

(3)  UL L 100, 6.4.2004, str. 1.

(4)  UL L 149, 5.7.1971, str. 1 . Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 631/2004, in razveljavljena z učinkovanjem od datuma uveljavitve Izvedbene Uredbe z Uredbo (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 200, 7.6.2004, str. 1 ).

(5)  UL L 74, 27.3.1972, str. 1 . Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 631/2004.

PRILOGA

Priloge k Uredbi (EGS) št. 1408/71 se spremenijo:

1.

V oddelku II Priloge I se točka „V. SLOVAŠKA“ nadomesti z:

„V. SLOVAŠKA

Za določanje upravičenosti do storitev v skladu z določbami poglavja 1 iz naslova III Uredbe pomeni izraz družinski član zakonca in/ali vzdrževanega otroka, kakor je ta opredeljen v Zakonu o otroškem dodatku“

2.

V oddelku I Priloge II se točka „H. FRANCIJA“ nadomesti z:

„H. FRANCIJA

1.

Dodatni sistemi dajatev za samozaposlene osebe v obrtništvu, industrijskih, trgovinskih ali svobodnih poklicih, dodatni sistemi starostnega zavarovanja za samozaposlene osebe v svobodnih poklicih, dodatni sistemi zavarovanja za samozaposlene osebe v svobodnih poklicih, ki pokrivajo invalidnost ali smrt, in dodatni sistemi dajatev za starost za pogodbene zdravnike in pomočnike, kakor jih v tem zaporedju navajajo členi L.615-20, L.644-1, L.644-2, L.645-1 in L.723-14 Zakonika o socialni varnosti.

2.

Dodatni sistemi zavarovanja za bolezen in materinstvo za samozaposlene delavce v kmetijstvu, kakor navaja člen L.727-1 Kmetijskega zakonika.“

3.

Oddelek II Priloge II se spremeni:

a)

točka„E. ESTONIJA“ se nadomesti z:

„E. ESTONIJA

a)

dodatek ob rojstvu otroka

b)

dodatek ob posvojitvi“

b)

točka„L. LATVIJA“ se nadomesti z:

„L. LATVIJA

a)

pomoč ob rojstvu otroka

b)

dodatek ob posvojitvi

c)

točka „S. POLJSKA“ se nadomesti z:

„S. POLJSKA

dodatek ob rojstvu otroka (Zakon z dne 28. novembra 2003 o družinskih dodatkih)“

4.

V Prilogi IIa se spremeni:

a)

v točki„D. NEMČIJA“ se beseda „nič“ nadomesti z:

„dajatve za kritje stroškov bivanja po osnovni določbi za iskalce zaposlitve, razen če v zvezi s temi dajatvami niso izpolnjeni pogoji za upravičenost do začasnega dodatka, ki izhaja iz prejema nadomestila za brezposelnost (člen 24 (1) Knjige II Zakonika o socialni varnosti)“

b)

točka„L. LATVIJA“ se nadomesti z:

„L. LATVIJA

a)

državna dajatev socialne varnosti (Zakon o državnih socialnih dajatvah z dne 1. januarja 2003)

b)

dodatek za povračilo stroškov prevoza invalidnim osebam z omejeno mobilnostjo (Zakon o državnih socialnih dajatvah z dne 1. januarja 2003)“

c)

točka„S. POLJSKA“ se nadomesti z:

„S. POLJSKA

socialna pokojnina (Zakon z dne 27. junija 2003 o socialnih pokojninah)“

d)

točka„V. SLOVAŠKA“ se nadomesti z:

„V. SLOVAŠKA

prilagoditev pokojnine, ki je bila priznana pred 1. januarjem 2004 , če je ta edini vir dohodka.“

5.

Priloga III se spremeni:

a)

del A se spremeni:

i)

črtajo se točke:

Točke 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297;

ii)

naslednja oštevilčenja so spremenjena na naslednji način :

točka BELGIJA-NEMČIJA s „3“ na „1“,

točka ČEŠKA REPUBLIKA-NEMČIJA s „26“ na „2“,

točka ČEŠKA REPUBLIKA-CIPER s „33“ na „3“ ,

točka ČEŠKA REPUBLIKA-LUKSEMBURG s „36“ na „4“ ,

točka ČEŠKA REPUBLIKA-AVSTRIJA s „40“ na „5“ ,

točka ČEŠKA REPUBLIKA-SLOVAŠKA s „44“ na „6“ ,

točka DANSKA-FINSKA s „67“ na „7“ ,

točka DANSKA-ŠVEDSKA z „68“ na „8“ ,

točka NEMČIJA-GRČIJA z „71“ na „9“ ,

točka NEMČIJA-ŠPANIJA z „72“ na „10“ ,

točka NEMČIJA-FRANCIJA s „73“ na „11“ ,

točka NEMČIJA-LUKSEMBURG z „79“ na „12“ ,

točka NEMČIJA-MADŽARSKA z „80“ na „13“ ,

točka NEMČIJA-NIZOZEMSKA z „82“ na „14“ ,

točka NEMČIJA-AVSTRIJA s „83“ na „15“ ,

točka NEMČIJA-POLJSKA s „84“ na „16“ ,

točka NEMČIJA-SLOVENIJA s „86“ na „17“ ,

točka NEMČIJA-SLOVAŠKA s „87“ na „18“ ,

točka NEMČIJA-ZDRUŽENO KRALJESTVO z „90“ na „19“ ,

točka ŠPANIJA-PORTUGALSKA s „142“ na „20“ ,

točka IRSKA-ZDRUŽENO KRALJESTVO s „180“ na „21“ ,

točka ITALIJA-SLOVENIJA s „191“ na „22“ ,

točka LUKSEMBURG-SLOVAŠKA z „242“ na „23“ ,

točka MADŽARSKA-AVSTRIJA z „248“ na „24“ ,

točka MADŽARSKA-SLOVENIJA z „251“ na „25“ ,

točka NIZOZEMSKA-PORTUGALSKA z „267“ na „26“ ,

točka AVSTRIJA-POLJSKA z „273“ na „27“

točka AVSTRIJA-SLOVENIJA z „275“ na „28“ ,

točka AVSTRIJA-SLOVAŠKA z „276“ na „29“ ,

točka PORTUGALSKA-ZDRUŽENO KRALJESTVO z „290“ na „30“ in

točka FINSKA-ŠVEDSKA z „298“ na „31“ .

iii)

v točki„2. ČEŠKA REPUBLIKA-NEMČIJA“ se besedi „ni konvencije“ nadomestita z:

„člen 39(1)(b) in (c) Sporazuma o socialni varnosti z dne 27. julija 2001;

točka 14 Končnega protokola k Sporazumu o socialni varnosti z dne 27. julija 2001“

iv)

v točki„3. ČEŠKA REPUBLIKA-CIPER“ se beseda „nič“ nadomesti z:

„člen 32 (4) Sporazuma o socialni varnosti z dne 19. januarja 1999“

v)

v točki„4. ČEŠKA REPUBLIKA-LUKSEMBURG“ se beseda „nič“ nadomesti z:

„točka 8 člena 52 Konvencije z dne 17. novembra 2000“

vi)

točka„6. ČEŠKA REPUBLIKA-SLOVAŠKA“ se nadomesti z:

„ČEŠKA REPUBLIKA-SLOVAŠKA

Členi 12, 20 in 33 Konvencije o socialni varnosti z dne 29. oktobra 1992“

vii)

v točki„18. NEMČIJA-SLOVAŠKA“ se besedi „ni konvencije“ nadomestita z:

„Točki 2 in 3 člena 29 (1) Sporazuma z dne 12. septembra 2002;

odstavek 9 Končnega protokola k Sporazumu z dne 12. septembra 2002“

viii)

v točki„23>. LUKSEMBURG-SLOVAŠKA“ se besedi „ni konvencije“ nadomestita z:

„odstavek 5 člena 50 Pogodbe o socialni varnosti z dne 23. maja 2002“

ix)

v točki„29. AVSTRIJA-SLOVAŠKA“ se besedi „ni konvencije“ nadomestita z:

„člen 34 (3) Sporazuma z dne 21. decembra 2001 o socialni varnosti“

b)

del B se spremeni:

i)

črtajo se točke:

Točke 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 84, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 242, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297.

ii)

spremenjena so oštevilčenja:

točka ČEŠKA REPUBLIKA-CIPER s „33“ na „1“,

točka ČEŠKA REPUBLIKA-AVSTRIJA s „40“ na „2“,

točka NEMČIJA-MADŽARSKA z „80“ na „3“,

točka NEMČIJA-SLOVENIJA s „86“ na „4“,

točka ITALIJA-SLOVENIJA s „191“ na „5“,

točka MADŽARSKA-AVSTRIJA z „248“ na „6“,

točka MADŽARSKA-SLOVENIJA z „251“ na „7“,

točka AVSTRIJA-POLJSKA z „273“ na „8“,

točka AVSTRIJA-SLOVENIJA z „275“ na „9“ in

točka AVSTRIJA-SLOVAŠKA z „276“ na „10“.

iii)

v točki 1. ČEŠKA REPUBLIKA-CIPER se beseda „nič“ nadomesti z:

„člen 32 (4) Sporazuma o socialni varnosti z dne 19. januarja 1999“

iv)

v točki„10. AVSTRIJA-SLOVAŠKA“ se besedi „ni konvencije“ nadomestita z:

„člen 34 (3) Sporazuma z dne 21. decembra 2001 o socialni varnosti“

6.

Priloga IV se spremeni:

a)

del A se spremeni:

i)

v točki„B. ČEŠKA REPUBLIKA“ se beseda „nič“ nadomesti z:

„Pokojnine za popolno invalidnost za osebe, ki so postale popolnoma invalidne preden so dopolnile 18 let, in ki niso bile zavarovane dovolj dolgo obdobje (oddelek 42 Zakona o pokojninskem zavarovanju št. 155/1995 Coll.)“

ii)

v točki „X. ŠVEDSKA“ se beseda „jih ni“ nadomesti z:

Zakonodaja o ugodnostih, povezanih z dohodkom, za dolgoročno nezmožnost za delo (poglavje 8 Zakona 1962: 381 o splošnem zavarovanju, kot je bil spremenjen)

b)

del C se spremeni:

i)

točka„B. ČEŠKA REPUBLIKA“ se nadomesti z:

„B. ČEŠKA REPUBLIKA

Invalidske pokojnine (za popolno in delno invalidnost) in pokojnine preživelih oseb (vdovske in družinske) v primeru, da ne izhajajo iz starostnih pokojnin, do katerih bi bil pokojnik upravičen na dan smrti“

ii)

v točki„E. ESTONIJA“ se beseda „nič“ nadomesti z:

„vse vloge za starostne in invalidske pokojnine ter pokojnine preživelih oseb, pri katerih:

so bile zavarovalne dobe v Estoniji dopolnjene do 31. decembra 1998

je bil oseben socialni davek, ki ga je vlagatelj plačal v skladu z estonsko zakonodajo, vsaj povprečen socialni davek za ustrezno leto zavarovanja“

c)

v delu D se točka (2) (g) nadomesti z naslednjim:

„g)

slovaške invalidske pokojnine in iz njih izhajajoče pokojnine preživelih oseb“

7.

Priloga VI točka„Q. NIZOZEMSKA“se spremeni:

a)

točka (4) (b) nadomesti z:

„b)

če je v skladu s pododstavkom (a) zadevna oseba upravičena do nizozemske invalidske dajatve, se mora izvesti izračun dajatve v skladu s členom 46(2) Uredbe:

i)

v skladu z določbami iz WAO, če je bila zadevna oseba, ki je bila pred nezmožnostjo za delo nazadnje vključena v delo kot zaposlena oseba v smislu člena 1(a) Uredbe,

ii)

v skladu z določbami iz Zakona o invalidskem zavarovanju (za samozaposlene osebe) (WAZ), če je bila zadevna oseba, ki je bila pred nezmožnostjo za delo nazadnje vključena v delo v drugačnem svojstvu kot zaposlena oseba v smislu člena 1(a) Uredbe“

b)

točka (7) se nadomesti z:

„7.

za uporabo naslova II Uredbe velja, da izvaja oseba, ki šteje za zaposleno osebo v smislu Zakona o davkih na plačo iz leta 1964 in je zavarovana na tej podlagi za nacionalno zavarovanje, dejavnosti plačane zaposlitve“

P6_TA(2005)0425

Akcijski načrt Skupnosti za obnovitev staležev jegulj

Resolucija Evropskega parlamenta o oblikovanju akcijskega načrta Skupnosti za obnovitev staležev jegulj (2005/2032(INI))

Evropski parlament,

ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z naslovom „Oblikovanje akcijskega načrta Skupnosti za obnovitev staležev jegulj“ (KOM(2003)0573),

ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A6-0284/2005),

1.

poziva Komisijo, da državam članicam čim prej naroči, naj pripravijo nacionalne načrte upravljanja, ki vsebujejo naslednje elemente:

a)

tehnične ukrepe za čim uspešnejšo migracijo jegulj, kadar so na vodnih poteh ovire, in sicer naselitev v smeri proti toku ter selitev v morje s tokom;

b)

omejitve ribolovnih naporov, kjer to upravičujejo zgodovinski in znanstveni podatki, tako za poklicne kot rekreativne ribiče z začasnimi prepovedmi ribolova in/ali omejitvami ribolovne zmogljivosti ob ustreznem upoštevanju nacionalnih razlik v vrstah ribolova in verodostojne samoregulative;

c)

večje obnavljanje staleža mladih jegulj in pitanih gojenih jegulj v evropskih celinskih vodah;

d)

zagotavljanje, da gojenje jegulj ne bo tako obsežno, da bi oviralo ribolov prosto živečih jegulj, bodisi da bi ga prikrajšalo za mlade jegulje, potrebne za naravno obnavljanje staleža, ali da bi odraslim jeguljam onemogočilo selitev ob naravnem drstenju;

e)

ukrepe za upravljanje populacij kormoranov, s čimer bi se zmanjšala umrljivost jegulj;

2.

poziva Komisijo, da opravi nadaljnje raziskave o vplivu podnebnih sprememb na upadanje staleža jegulj;

3.

poziva Komisijo, da natančneje razišče, kaj v oceanih ovira naravno migracijo jegulj v Sargaško morje;

4.

upošteva znanstvena poročila Mednarodnega sveta za raziskovanje morja o tej temi;

5.

poziva Komisijo, da izvede raziskave o zdravstvenem stanju jegulj in ovirah, ki jih zunanji dejavniki, kot so poliklorirani bifenili in bolezni rib, predstavljajo za uspešno migracijo in razmnoževanje;

6.

poziva Komisijo, da izvede raziskave o biogeografski razširjenosti staležev te vrste jegulj;

7.

poziva Komisijo, da izvede raziskave o tem, kakšen vpliv ima onesnaženje na umrljivost v staležih jegulj v sladkih vodnih poteh;

8.

poziva Komisijo, da preuči možnosti za podporo procesu spreminjanja, med drugim s pomočjo dostopa do Evropskega sklada za ribištvo;

9.

poziva Komisijo, da s trajnostnim upravljanjem ribištva v Evropi prilagodi politiko ulova in izvoza jegulj tako, da bo ostalo dovolj mladih jegulj za naravno migracijo ter bo hkrati dovolj mladih jegulj po zmerni ceni za obnovitev staleža v njihovih naravnih bivališčih;

10.

poziva Komisijo, da predlaga ukrepe za upravljanje ribolova in trženja ter spremljanje količine mladih jegulj na voljo za prodajo s sistemom evidentiranja ulova, kar bi omogočilo učinkovitejši boj proti nezakonitemu ribolovu, ki je povzročil precejšen upad staleža mladih in odraslih jegulj;

11.

poziva Komisijo, da predlaga ukrepe za ublažitev socialno-ekonomskega vpliva omejitev ulova in izvoza mladih jegulj;

12.

poziva Komisijo, da v proračun za ribištvo čim prej vnese ločeno postavko za sofinanciranje prestrukturiranja celinskega ribolova v Evropi in za ublažitev vpliva spremembe politike v sektorju mladih jegulj;

13.

poziva Komisijo, da po izvedbi akcijskega načrta Evropski parlament in Svet letno obvešča o napredku in rezultatih, doseženih v posameznih državah članicah;

14.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

P6_TA(2005)0426

Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti

Resolucija Evropskega parlamenta o možnem kršenju države članice Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti (2005/2187(INI))

Evropski parlament,

ob upoštevanju člena 10 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti z dne 8. aprila 1965 in člena 6(2) Akta o volitvah predstavnikov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

ob upoštevanju sodb Sodišča Evropskih skupnosti z dne 12. maja 1964 in 10. julija 1986 (1),

ob upoštevanju zahtev Jeana-Charlesa Marchianija za zaščito njegove imunitete pred francoskim sodiščem,

ob upoštevanju svojega sklepa z dne 5. julija 2005 (2), s katerim se je Parlament odločil braniti imuniteto Jeana-Charlesa Marchianija,

ob upoštevanju člena 121(2) svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A6-0316/2005),

A.

ker francosko Kasacijsko sodišče ni uporabilo člena 10 zgoraj navedenega Protokola kajti, kot je navedeno v njegovi sodbi št. 1784 z dne 16. marca 2005, mu nobeno pravo, pisano ali običajno, kakor tudi nobeno ustavno načelo ne omogoča zaključka, da se prvi pododstavek člena 100-7 francoskega kazenskega zakonika uporablja za poslance Evropskega parlamenta in je tako onemogočilo Jeanu-Charlesu Marchianiju sklicevanje na prvi pododstavek člena 100-7 francoskega kazenskega zakonika, ki se uporablja za nacionalne poslance,

B.

ker je v zgoraj navedenem sklepu z dne 5. julija 2005 Parlament zahteval, da se navedena sodba z dne 16. marca 2005 razveljavi ali prekliče in da v vsakem primeru preneha njen stvarni ali pravni učinek,

C.

ker je, zaradi izjav Parlamenta, ki so pritegnile njegovo pozornost na naveden sklep z dne 5. julija 2005, pravosodni minister Republike Francije izjavil, da je sodba Kasacijskega sodišča postala pravnomočna in da noben pravni postopek ne omogoča njene razveljavitve ali preklica, kakor je zahteval sklep,

D.

ker je Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti sestavni del primarne zakonodaje Skupnosti,

E.

ker je pristojno francosko sodišče kršilo primarno zakonodajo Skupnosti, ko je zavrnilo uporabo člena 100-7 francoskega kazenskega zakonika za poslanca Evropskega parlamenta francoske narodnosti,

F.

ker je iz sodne prakse Sodišča jasno razvidno, da je država članica lahko odgovorna za odločitev nacionalnega sodišča (3),

G.

ker je Komisija varuhinja pogodb, je njena dolžnost, da začne postopek, predviden v členu 226 Pogodbe ES,

1.

sklene, da zahteva od Komisije, naj začne postopek po členu 226 Pogodbe proti Francoski republiki, zaradi kršenja primarne zakonodaje Skupnosti;

2.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in pristojnim organom Francoske republike.


(1)  Primer 101/63 Wagner proti Fohrmann in Krier [1964] Zbirka 383 in primer 149/85 Wybot/Faure in drugi [1986] Zbirka 2391.

(2)  Sprejeta besedila s tega dne, P6_TA(2005)0269.

(3)  Primer C-224/01 Köbler proti Republiki Avstriji [2003] Zbirka I-10239.

P6_TA(2005)0427

Socialna razsežnost globalizacije

Resolucija Evropskega parlamenta o socialni razsežnosti globalizacije (2005/2061(INI))

Evropski parlament,

ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Socialna razsežnost globalizacije — politični prispevek EU k enakomerni porazdelitvi koristi“ (KOM(2004)0383),

ob upoštevanju poročila Svetovne komisije za socialno razsežnost globalizacije z dne 24. februarja 2004, z naslovom „Pravična globalizacija: enake možnosti za vse“,

ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenj Odbora za zunanje zadeve, ter Odbora za razvoj (A6-0308/2005),

A.

ker sicer obstaja vrsta pozitivnih vidikov globalizacije in je globalno tržno gospodarstvo zaradi napredka znanosti pokazalo velike proizvodne zmogljivosti, vendar proces globalizacije povzroča večja gospodarska in socialna neravnovesja tako med državami kot v državah samih, kar povzroča velike socialne skrbi, ker zaradi visoke brezposelnosti in revščine trpi velik del prebivalstva po vsem svetu,

B.

ker globalizacija povečuje prepad med bogatimi in revnimi ter ker obstaja potreba po velikih vlaganjih v človeške vire vseh družbenih razredov in vseh starosti, da se preprečijo negativne posledice globalizacije,

C.

ker gospodarstvo postaja vse bolj globalno in politično obarvano, in zakonodajne institucije v veliki meri ostajajo nacionalne ali regionalne in ker nobena od obstoječih institucij ne zagotavlja demokratičnega spremljanja globalnih trgov ali ne odpravlja temeljnih neenakosti med državami,

1.

pozdravlja sporočilo Komisije, ki omogoča začetek razprave o poročilu Svetovne komisije za socialno razsežnost globalizacije za oblikovanje politike EU v zvezi s tem, vendar istočasno pričakuje, da bo Komisija pripravila konkretnejše predloge za interne in eksterne politike EU na tem področju;

2.

se strinja s Svetovno komisijo za socialno razsežnost globalizacije, da mora biti globalizacija proces, ki ima močno socialno razsežnost, temelječo na univerzalnih skupnih vrednotah, spoštovanju človekovih pravic in dostojanstva posameznika, ki mora biti voden pravično, vključujoče in demokratično, vsem državam in prebivalcem zagotavlja priložnosti in materialne koristi ter je povezan z razvojnimi cilji tisočletja;

3.

meni, da lahko EU bistveno prispeva k temu procesu tako z notranjimi kot tudi zunanjimi politikami, z njenim socialnim modelom in njenim razvojem na mednarodni ravni ter s spodbujanjem globalnega sodelovanja, ki temelji na medsebojnem spoštovanju, konstruktivnem dialogu in priznavanju naše skupne usode;

4.

ugotavlja, da poročilo Svetovne komisije za socialno razsežnost globalizacije navaja neenako razdelitev koristi in bremen globalizacije med državami sveta in znotraj njih ter da se je položaj v zvezi z razdelitvijo od devetdesetih let prejšnjega stoletja izboljšal le v Aziji;

5.

meni, da globalizacija ne sme pomeniti, da lahko le EU poveča prodajo zunaj Evrope, ampak da se zlasti državam tretjega sveta omogoči povečanje prodaje v EU, da se spodbudi njihova rast, zaposlovanje in socialna vključenost; priznava, da skupna kmetijska politika potrebuje reformo, če naj se uresniči ta vidik globalizacije in če naj bo kampanja „Naj revščina postane preteklost“ uspešna;

6.

poziva Svet in Komisijo k zagotavljanju, da so trgovinska, kmetijska in zunanja politika EU združljive z razvojno politiko, kot jo določa člen 178 Pogodbe, in z razvojnimi cilji tisočletja;

7.

meni, da bi Evropska unija morala sprejeti dejanske ukrepe za boj proti revščini s tem, da sprejme prepričljivejšo politiko na področjih kmetijstva in trgovine v povezavi z odpisovanjem dolga ter pomočjo;

8.

poudarja, da obstaja močna povezava med revščino in poškodbami okolja: okoljski problemi, kakor je zmanjšanje biotske raznovrstnosti ali klimatske spremembe, pogosto vplivajo na najrevnejše pripadnike družbe in povečajo njihovo revščino; revščina pa povzroči povečanje poškodb okolja, ko ni drugih možnosti, kot je plenjenje naravnih virov; v skladu s tem je treba socialno razsežnost globalizacije obravnavati skupaj z okoljsko razsežnostjo;

9.

pozdravlja poročilo o vmesnem pregledu lizbonske strategije in poudarja, da bi lahko revidirana lizbonska strategija služila kot koristno orodje pri sprejemanju mnogih izzivov globalizacije; ponovno poudarja podporo lizbonski strategiji, ki poudarja soodvisnost gospodarske, socialne in okoljske razsežnosti; meni, da je ustvarjanje več in boljših delovnih mest temeljni predpogoj, če naj se svet razvija v smeri socialne pravičnosti; ugotavlja, da lahko nekateri vidiki dobre prakse v državah članicah služijo drugim delom sveta kot vzorec; kljub temu ugotavlja, da je to mogoče le, če bo državam članicam uspelo izvesti potrebne strukturne reforme z medsebojno krepitvijo in prilagajanjem njihovega gospodarskega razvoja, zaposlovanja in socialne politike; poudarja, da je za uresničitev teh reform potrebno učinkovito upravljanje in poziva države članice ter njihove vlade, naj prevzamejo odgovornost za uspeh revidirane lizbonske strategije; nadalje poudarja pomen sodelovanja med državami članicami, da bi se pospešila vlaganja v človeške vire, raziskovanje in inovacije; meni, da cilji lizbonske strategije predstavljajo minimalne cilje, za katere naj bi se države članice zavezale, da jih bodo izpolnile;

10.

pozdravlja priznanje Komisije o tem, da so za ohranjanje konkurenčnosti v EU potrebna velika vlaganja v človeške vire, ki zajemajo ljudi vseh starostnih skupin, da bi se zagotovila socialna blaginja za vse; zato pričakuje konkretne ukrepe in predloge za zagotovitev tovrstnih vlaganj in EU poziva, da se osredotoči na izboljšanje razvoja kvalifikacij na vseh ravneh, zlasti med nekvalificirano delovno silo, s čimer bi delavcem omogočili izkoristiti priložnosti, ki jih nudi globalizacija ter podprli podjetja, ki prevzemajo odgovornost za strokovno usposabljanje svojih delavcev;

11.

poziva Svet in Komisijo, naj spodbujata agendo o socialni politiki, ki vsebuje naslednje cilje:

razvoj vključujoče in kohezivne družbe, kar predpostavlja ukrepe za stalno zaposlitev in spoštovanje pravic delavcev,

spodbujanje družbe, ki temelji na enakosti spolov in boju proti vsem oblikam diskriminacije,

socialna politika, ki upošteva vse skupine,

participativna demokracija kot sestavni del različnih socialnih politik in politik zaposlovanja;

12.

poudarja, da učinkovitih pravil trga dela in sistemov socialne varnosti ne morejo doseči vlade same, pač pa je treba v prizadevanja vključiti tudi socialne partnerje, ki imajo na nacionalni in evropski ravni pravico do sodelovanja v procesu odločanja; meni, da mora biti dodatna spodbuda namenjena možnostim in zmogljivostim združenj delodajalcev in sindikatov, da sodelujejo v konstruktivnem socialnem dialogu, ker je to bistveno, da se omilijo in odpravijo možne negativne socialne posledice prestrukturiranja ter je tudi predpogoj za predvidevanje negativnih posledic in pozitivnih možnosti globalizacije;

13.

poudarja pomen spoštovanja in upoštevanja Splošne deklaracije o človekovih pravicah, poudarja soodvisnost in neločljivost vseh človekovih pravic, vključno z gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi pravicami in pomen poglavitnih delovnih standardov Mednarodne organizacije dela (ILO), ki zadevajo odpravo diskriminacije na delovnem mestu, odpravo prisilnega in obveznega dela, svobodo združevanja in pravico do kolektivnih pogajanj ter odpravo otroškega dela; poudarja, da se sedaj načela, določena v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah in v poglavitnih delovnih standardih, ne izvajajo ustrezno;

14.

ugotavlja, da se po mnenju Svetovne komisije za socialno razsežnost globalizacije v zvezi z poglavitnimi delovnimi standardi v praksi pogosto izpodbijajo odločitve in politične prakse; poziva Svet, Komisijo in države članice, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, za spodbujanje poglavitnih delovnih standardov, tako v njihovih notranjih kot tudi v zunanjih politikah in zagotovijo, da noben vidik teh politik ne ovira izvajanja teh standardov; ugotavlja odprte možnosti EU za spodbujanje poglavitnih delovnih standardov prek dvostranskih in regionalnih sporazumov, razvojnega in zunanjega sodelovanja, trgovinske politike, ki bo omogočala dostop na trg za države v razvoju, spodbujanja zasebnih pobud za socialni razvoj in spodbujanja dobrega upravljanja na svetovni ravni;

15.

poziva, da se socialnim pravicam in socialnemu dialogu, spoštovanju človekovih pravic in vladavini prava, zaščiti pravic otrok, zlasti pravice do izobraževanja, nameni večji pomen v različnih zunanjih programih EU, da bi demokratizacija in vzpostavitev pravne države v državah v razvoju postali prednostni nalogi, brez katerih trajnostni razvoj ni mogoč;

16.

zahteva, da Komisija z dvostranskimi sporazumi zagotovi vsaj spoštovanje poglavitnih delovnih standardov, da zagotovi človeške pogoje dela ter se izogne zlorabi žensk in otrok v zadevnih državah;

17.

pozdravlja predlog Komisije, da lahko dvostranski odnosi vključujejo tudi pozitivne spodbude za izdelke, ki izpolnjujejo poglavitne delovne standarde; pozdravlja predlog Komisije za vzpostavitev „skupnih dvostranskih opazovalnic“ za razprave o socialni razsežnosti globalizacije v dvostranskih sporazumih in njeno spremljanje; meni tudi, da bi morala Unija izkoristiti svoje dvostranske odnose za spodbujanje priporočil Svetovne komisije za socialno razsežnost globalizacije, da se prenos in premestitev delovnih mest iz EU v države tretjega sveta ne končata v „izkoriščevalskih obratih“, ampak da bi se ustvarjala visoko kvalitetna delovna mesta, ki bi pripomogla k izboljšanju življenj delavcev in njihovih družin v zadevnih državah;

18.

poziva Komisijo, da v zvezi s tem pregleda vse obstoječe dvostranske sporazume, zlasti sporazume o gospodarskem partnerstvu in partnerske sporazume na področju ribištva, za zagotovitev, da so povsem v skladu z razvojnimi cilji tisočletja in načelom trajnostnega razvoja;

19.

pozdravlja predlog Komisije, naj si Komisija, Svet in države članice prizadevajo pridobiti ILO status opazovalca v Svetovni trgovinski organizaciji, da bi se izboljšala kakovosti medinstitucionalnega dialoga; ugotavlja, da je Parlament že v svoji resoluciji z dne 4. julija 2002 o delovni, socialni upravi in globalizaciji (1) pozval institucije in države članice, naj si prizadevajo doseči ta cilj, in jih zdaj poziva k napredku na tem področju; ob tem poziva Komisijo, Svet in države članice k prizadevanjem, da postanejo standardi ILO zavezujoči za članice STO;

20.

meni, da bi moralo biti dostojno delo v skladu z agendo ILO o dostojnem delu prednostna naloga na nacionalni ravni, na ravni EU in na svetovni ravni; poudarja, da je zagotavljanje dostojnega dela — vključno s pravicami delavcev, socialno zaščito in enakostjo med moškimi in ženskami — nepogrešljivo, da bi se učinkovito izkoreninila revščina; vendar poudarja, da tega cilja ni niti v zunanji niti v mednarodni trgovinski, finančni in monetarni politiki EU;

21.

ugotavlja, da naj bi se EU v pogajalskem mandatu iz leta 1999 za ministrsko konferenco STO v Seattlu dogovorila za konferenco na ministrski ravni na temo trgovine, zaposlovanja in poglavitnih delovnih standardov; ugotavlja, da se je Evropska unija tedaj zavezala, da bo konferenco organizirala do leta 2001; sedaj poziva Komisijo, da to opustitev popravi najpozneje do junija 2006; v času pred konferenco bi bilo potrebno, predvsem z državami članicami STO v razvoju, načeti dialog o odnosu med trgovino, zaposlovanjem in minimalnimi delovnimi standardi;

22.

meni, da bi morala biti EU kot globalni akter glavna spodbujevalka programa „dostojno delo in dostojna pokojnina za vse“; poudarja, da je treba sprejeti in priznati določeno minimalno mero pravic delavcev in socialne zaščite kot socialno-ekonomski temelj, ki bo vsem državam na svetu prinesel dolgoročno blaginjo, in da bi morali delovna mesta, zaposlovanje in „dostojno delo“ čim prej uvrstiti med razvojne cilje tisočletja kot deveti cilj;

23.

se strinja s Svetovno komisijo za socialno razsežnost globalizacije, da so razvojni cilji tisočletja prvi korak k vzpostavitvi socialno-ekonomskega temelja za svetovno gospodarstvo, se strinja s Komisijo, da je treba okrepiti usklajenost politik EU na tem področju; pričakuje, da bo Komisija predstavila konkretne predloge za dosego tega cilja; poudarja, da je zmanjšanje socialnega pravnega reda EU za ohranjanje globalne konkurenčnosti nepotrebno, bolje je izboljšati produktivnost in izobrazbo, da se ohrani višja raven dohodka v EU;

24.

opozarja, da so regije primeren prostor za izboljšanje socialnih modelov in sprejemanje izzivov globalizacije; poudarja, da lahko obstoječa solidarnost med državami članicami EU in okrepljeni odnosi med EU in sosednjimi državami preko „Evropske sosedske politike“ služijo drugim delom sveta kot vzor; meni, da bi morala partnerstva EU vključevati socialni steber, ki med drugim zajema delovne standarde;

25.

pričakuje, da bo Komisija uporabila sredstva EU za odpravo negativnih rezultatov in odprtje novih perspektiv za bolj občutljive regije in industrijske sektorje ter šibkejše skupine zaposlenih; pričakuje, da bo Komisija sprejela ustrezne ukrepe za zaustavitev preseljevanja podjetij zaradi enega samega razloga pridobitve sredstev iz strukturnih ali drugih skladov, in poziva k sistematičnemu nadzoru nad dolgoročnimi cilji pri razdeljevanju teh sredstev;

26.

poudarja, da je trenutni gospodarski model zelo tesno povezan z naftnimi viri ter da lahko takšna odvisnost škodljivo vpliva ne samo na oblikovanje cen zaradi pomanjkanja energetskih virov, ampak lahko ogrozi predvsem politično stabilnost držav proizvajalk na jugu, kar bi imelo občutne socialne posledice;

27.

poudarja pomen pravične trgovine v prizadevanjih za izkoreninjenje revščine na podeželju ter poziva Komisijo, da na konkreten način uresniči obljube o višji tehnični in proračunski pomoči za proizvajalce, ki sodelujejo v pravični trgovini, in za njihove distributerje v državah EU;

28.

poudarja, da države v razvoju in najmanj razvite države zahtevajo, da neprekinjena asimetrična obravnava v STO upošteva njihov relativno šibek položaj v sistemu mednarodne trgovine;

29.

poudarja, da socialna razsežnost globalizacije zagovarja reformo režima STO; nadalje poudarja, da je sporazume STO treba vrednotiti ob upoštevanju njihovih gospodarskih, socialnih in okoljskih posledic ter da je teste „nujnosti“ iz Sporazuma o tehničnih ovirah v trgovini in drugih sporazumih treba nadomestiti s testi „trajnosti“;

30.

poudarja, da je treba vzpostaviti smiseln demokratičen nadzor nad STO, kar pomeni pristen zakonski nadzor s strani izvoljenih predstavnikov ali parlamentov;

31.

poudarja pomen usklajenosti politik in se strinja s Komisijo, da bi si morala EU zastaviti kot cilj doslednejši nastop v Združenih narodih, ILO, institucijah Bretton Woodsa in drugih mednarodnih ustanovah; poleg tega poziva Komisijo k prizadevanjem, da druge države članice ILO dosežejo potrebno usklajenost politik v drugih mednarodnih organizacijah, zlasti v STO; meni, da bi morali biti po vsem svetu priznani minimalni delovni standardi prednostna naloga za te organizacije; meni, da bi se vloga EU pri spodbujanju razvojnega modela, ki v polni meri vključuje socialno razsežnost, še zlasti poglavitne delovne standarde, lahko povečala z enotno zastopanostjo v institucijah z večstranskim vodstvom;

32.

poudarja, da je za podpiranje socialnega razvoja v tretjem svetu nujno potrebna okrepljena Organizacija združenih narodov; zato spodbuja države članice, da podprejo trenutna prizadevanja za reformo OZN; poudarja, da je potreben nov in okrepljen Ekonomsko-socialni svet (ESS) — najprimernejši v obliki Sveta za človekov razvoj, ki bi bil pristojen za koordinacijo dela Mednarodnega denarnega sklada, Svetovne banke, STO, Mednarodne organizacije dela ter Programa ZN za razvoj (UNDP) in Programa Združenih narodov za okolje (UNEP) — da se zagotovi usklajenost politik, ki je potrebna za doseganje razvojnih ciljev tisočletja, in da globalizacija na splošno postane vzvod družbenega napredka;

33.

se strinja s Svetovno komisijo za socialno razsežnost globalizacije, da bi bilo treba parlamentarni nadzor nad večstranskim sistemom postopoma razširiti; pozdravlja predlog o ustanovitvi parlamentarne skupine, ki bi se ukvarjala s skladnostjo in doslednostjo globalne gospodarske, socialne in okoljske politike ter razvila celosten nadzor nad najpomembnejšimi mednarodnimi organizacijami; meni, da je to priložnost, da Evropski parlament sodeluje v parlamentarni skupini in prispeva k čim večji koristi globalizacije za vse družbene skupine;

34.

se strinja s Komisijo, da lahko zasebni sektor in zasebne pobude ter ustanovitev in vključitev skupin s skupnim interesom in globalni ukrepi različnih socialnih organov (na primer NVO), bistveno prispevajo k spodbujanju dobrega socialnega upravljanja; pozdravlja podporo Komisije smernicam OECD za večnacionalna podjetja, ki predstavljajo merilo uspešnosti odgovornega poslovnega ravnanja; podpira predlog Komisije o okrepljenem izvajanju smernic z vključitvijo sklicevanj nanje v dvostranske sporazume; se strinja s Komisijo, da je potrebno strožje in dosledno izvajanje teh smernic; poziva Komisijo, naj nadaljuje z ozaveščanjem o dobri praksi, obstoječih instrumentih in sredstvih, kakor so smernice OECD;

35.

meni, da majhna in srednje velika podjetja ne smejo biti zapostavljena pri aktivnem sodelovanju v globaliziranem gospodarstvu in skladno s tem poziva Komisijo, da poskrbi za spodbujanje mrežnega delovanja takšnih podjetij; nadalje poziva k prilagoditvi statuta evropske družbe in zadrug, kar bi podjetjem te vrste omogočilo polno udeležbo v globaliziranem gospodarstvu;

36.

ugotavlja, da Svetovna komisija za socialno razsežnost globalizacije priporoča, naj ILO glede socialne odgovornosti podjetij skliče globalni forum vseh zainteresiranih strani; opozarja, da Svetovna komisija za socialno razsežnost globalizacije priznava, da se pojavlja dvom v resnični vpliv sistemov socialne odgovornosti podjetij; predlaga, naj Komisija izvede še več dejavnosti ozaveščanja za spodbujanje socialne odgovornosti podjetij;

37.

meni, da je treba jasno določiti socialno in okoljsko odgovornost večnacionalnih družb ter da bi bilo potrebno okrepiti delovanje EU na tem področju; meni, da je rok za konkretno nadaljnje ukrepanje začetega dela večstranskega evropskega foruma o socialni odgovornosti podjetij že potekel in poziva Komisijo, da objavi svoje sporočilo;

38.

podpira prizadevanja Komisije za dvig ozaveščenosti večnacionalnih podjetij v zvezi z njihovo socialno odgovornostjo, ki so doslej imela le omejeni učinek;

39.

poziva Komisijo, da predloži predlog o socialnem označevanju, ki temelji na merilih, kot so skladnost s človekovimi pravicami in pravicami sindikatov, delovno okolje, usposabljanje in razvoj zaposlenih, enako obravnavanje ter socialna in etična obravnava zaposlenih in prebivalcev sosednjih skupnosti;

40.

ugotavlja, da so nacionalne migracijske politike vedno bolj oblikovane tako, da ustrezajo potrebam domačih trgov dela; vztraja, da morajo migracijske politike temeljiti na Mednarodni konvenciji o zaščiti pravic vseh delavcev migrantov in članov njihovih družin;

41.

poudarja potrebo po oblikovanju migracijskih politik, ki bi temeljile na navedeni konvenciji, ki po eni strani upošteva potrebe trga dela in po drugi strani zagotavlja zadostno varstvo pravic delavcev migrantov in članov njihovih družin;

42.

ugotavlja, da je preseljevanje pomembna, ampak tudi občutljiva tema v razpravah o globalizaciji, ki jo je mogoče razrešiti šele, ko se bodo države članice sporazumele o skupnem postopku za priznavanje in vključevanje;

43.

poudarja, da je treba ljudi bolje obveščati tako o koristih kakor tudi o izzivih globalizacije in v tej zvezi poudarja pomen izobraževalnih ustanov in sredstev javnega obveščanja;

44.

poziva Svet in Komisijo, da vložita potrebna sredstva in naložbe v spodbujanje zgoraj navedenega procesa;

45.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic, držav pristopnic in držav kandidatk.


(1)  UL C 271 E, 12.11.2003, str. 598.


Sreda, 16. november 2005

18.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 280/71


ZAPISNIK

(2006/C 280 E/03)

POTEK SEJE

PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA

podpredsednik

1.   Otvoritev seje

Seja se je pričela ob 09.00.

Govorila je Véronique De Keyser o včerajšnjem incidentu na razstavi proti splavu, katerega žrtvi sta bili ona sama in Ana Maria Gomes (predsednik ji je odgovoril, da bo o tem obvestil predsedstvo).

2.   Predložitev dokumentov

Od parlamentarnih odborov smo prejeli smo naslednje dokumente:

Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 3 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo z dne 7. novembra 2002 o financiranju Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki dopolnjuje Medinstitucionalni sporazum o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka z dne 6. maja 1999 (COM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI)) — Odbor za proračun

Poročevalec: Böge Reimer (A6-0320/2005).

Poročilo o Predlogu spremembe proračuna št. 7/2005 Evropske unije za proračunsko leto 2005 (Neurje v Severni Evropi) (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)) — Odbor za proračun

Poročevalec: Garriga Polledo Salvador (A6-0321/2005).

3.   Razmere v Iraku po referendumu o ustavi (razprava)

Izjave Sveta in Komisije: Razmere v Iraku po referendumu o ustavi

Lord Bach (predsedujoči Svetu) in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Giorgos Dimitrakopoulos v imenu skupine PPE-DE, Véronique De Keyser v imenu skupine PSE, Graham Watson v imenu skupine ALDE, Angelika Beer v imenu skupine Verts/ALE, Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM, Alessandro Battilocchio samostojni poslanec, Antonio Tajani, Lilli Gruber, James Hugh Allister, Béatrice Patrie, Józef Pinior, Panagiotis Beglitis, Lord Bach in Benita Ferrero-Waldner.

Razprava se je zaključila.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 10.00 v pričakovanju Margaret Beckett (predsedujoče Svetu), se je nadaljevala ob 10.10)

PREDSEDSTVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT

podpredsednica

4.   Podnebne spremembe — Boj proti globalnim podnebnim spremembam (razprava)

Izjave Sveta in Komisije: Glede na razdejanja, ki so jih povzročili nedavni orkani, in rezultatov vrhov med Evropsko unijo, Kitajsko in Indijo

Poročilo: Uspešen boj proti globalnim podnebnim spremembam [2005/2049(INI)] — Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane.

Poročevalec: Anders Wijkman (A6-0312/2005)

Margaret Beckett (predsedujoča Svetu) in Stavros Dimas (član Komisije) sta podala izjavi.

Anders Wijkman je predstavil poročilo.

Govorili so Paul Verges (pripravljalec mnenja Odbora DEVE), Cristina Gutiérrez-Cortines v imenu skupine PPE-DE, Gyula Hegyi v imenu skupine PSE, Caroline Lucas v imenu skupine Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard v imenu skupine GUE/NGL, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, in Liam Aylward v imenu skupine UEN.

PREDSEDSTVO: Janusz ONYSZKIEWICZ

podpredsednik

Govorili so Irena Belohorská, Peter Liese, Dorette Corbey, Alyn Smith, Roberto Musacchio, Urszula Krupa, Bruno Gollnisch, Avril Doyle, Anne Ferreira, Lena Ek, Bairbre de Brún, Georgios Karatzaferis, Françoise Grossetête, Marie-Noëlle Lienemann, Gunnar Hökmark, Justas Vincas Paleckis, Bogusław Sonik, Edite Estrela, Richard Seeber, Rebecca Harms (pripravljalka mnenja Odbora ITRE), Margaret Beckett in Stavros Dimas.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.6, Zapisnik z dne 16.11.2005.

(Seja, ki se je prekinila ob 11.55 za čas za glasovanje, se je nadaljevala ob 12.05.)

PREDSEDSTVO: Antonios TRAKATELLIS

podpredsednik

5.   Čas glasovanja

Izidi posameznih glasovanj (predlogi sprememb, ločeno glasovanje, glasovanje po delih itd.) so vsebovani v Prilogi I k temu zapisniku.

Govorili so:

Hannes Swoboda o organizaciji dela;

Philip Bushill-Matthews o poteku časa za vprašanja;

Edith Mastenbroek o svobodi obveščanja v Tuniziji in Svetovnem vrhu o informacijski družbi, ki ga OZN organizira od 16. do 18.11.2005 v Tunisu.

5.1.   Informiranje potnikov v zračnem prometu ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, in o sporočanju varnostnih informacij držav članic [COM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)] — Odbor za promet in turizem.

Poročevalka: Christine De Veyrac (A6-0310/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 1)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2005)0428)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0428)

5.2.   Bohunice V1 * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o izvajanju Protokola št. 9 o jedrski elektrarni Bohunice V1 na Slovaškem, kakor je priložen Aktu o pogojih pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji [COM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)] — Odbor za industrijo, raziskave in energetiko.

Poročevalka: Rebecca Harms (A6-0282/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2005)0429)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0429)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Herbert Bösch o predlogu spremembe 12;

Rebecca Harms (poročevalka) je dejala, da želi umakniti svoj podpis s poročila in predlagala poslancem, da glasujejo proti poročilu.

5.3.   Nordijska dimenzija (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0584/2005, B6-0586/2005, B6-0587/2005, B6-0588/2005, B6-0589/2005 in B6-0590/2005

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0584/2005

(ki nadomešča B6-0584/2005, B6-0586/2005, B6-0587/2005, B6-0588/2005, B6-0589/2005 in B6-0590/2005):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Alexander Stubb v imenu skupine PPE-DE,

Riitta Myller v imenu skupine PSE,

Diana Wallis in Paavo Väyrynen v imenu skupine ALDE,

Satu Hassi, Tatjana Ždanoka in Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE,

Esko Seppänen v imenu skupine GUE/NGL,

Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Gintaras Didžiokas in Rolandas Pavilionis v imenu skupine UEN

Sprejeto (P6_TA(2005)0430)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Henrik Lax je vložil ustni predlog spremembe k uvodni izjavi H, ki je bil upoštevan.

5.4.   Prehod na digitalno radiodifuzijo (glasovanje)

Predlog resolucije B6-0583/2005

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0431)

5.5.   Razgradnja jedrskih elektrarn (glasovanje)

Poročilo: Uporaba finančnih sredstev, namenjenih za razgradnjo jedrskih elektrarn [2005/2027(INI)] — Odbor za industrijo, raziskave in energetiko.

Poročevalka: Rebecca Harms (A6-0279/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto P6_TA(2005)0432)

5.6.   Boj proti globalnim podnebnim spremembam (glasovanje)

Poročilo: Uspešen boj proti globalnim podnebnim spremembam [2005/2049(INI)] — Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane.

Poročevalec: Anders Wijkman (A6-0312/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0433)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Anders Wijkman (poročevalec) je predlagal ustni predlog spremembe k odstavku 24, ki je bil upoštevan;

Bernd Posselt je opozoril na razlike med nemško in angleško jezikovno različico odstavka 41.

6.   Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Rebecca Harms — A6-0282/2005

Milan Gaľa, Árpád Duka-Zólyomi in Andreas Mölzer

Poročilo: Anders Wijkman — A6-0312/2005

Richard Seeber in Luca Romagnoli

7.   Popravki glasovanja

Popravki glasovanj se nahajajo na spletni strani „Séance en direct“, v Prilogi II „Izidi poimenskih glasovanj“.

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja, ki se je prekinila ob 12.45, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Josep BORRELL FONTELLES

predsednik

8.   Sprejetje zapisnika predhodne seje

Jan Marinus Wiersma je podpisal seznam navzočih, a njegovo ime na njem ni navedeno.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

*

* *

Govoril je Bernd Posselt o razstavah, prirejenih v prostorih Parlamenta.

9.   Članstvo v političnih skupinah

Giovanni Procacci je postal član skupine ALDE.

10.   Neformalno zasedanje Evropskega sveta (razprava)

Poročilo Evropskega sveta in izjava Komisije: Neformalno zasedanje Evropskega sveta

Jack Straw (predsedujoči Svetu) je predstavil poročilo Evropskega sveta.

José Manuel Barroso (predsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Hans-Gert Poettering v imenu skupine PPE-DE, Robert Goebbels v imenu skupine PSE, Karin Riis-Jørgensen v imenu skupine ALDE, Pierre Jonckheer v imenu skupine Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides v imenu skupine GUE/NGL, Michael Henry Nattrass v imenu skupine IND/DEM, Roberta Angelilli v imenu skupine UEN, James Hugh Allister samostojni poslanec, Timothy Kirkhope, Gary Titley, Marielle De Sarnez, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Mario Borghezio, Armando Dionisi, Bernard Poignant, Jack Straw in Lapo Pistelli.

PREDSEDSTVO: Pierre MOSCOVICI

podpredsednikt

Govorili so Ian Hudghton, Jana Bobošíková, Margie Sudre, Christopher Beazley o razdelitvi časa za govor, Nicola Zingaretti, Chris Davies, Othmar Karas, Csaba Sándor Tabajdi, Bogusław Sonik, Libor Rouček, Geoffrey Van Orden, Ana Maria Gomes, Douglas Alexander (predsedujoči Svetu) in José Manuel Barroso.

Razprava se je zaključila.

11.   Nedavne izjave Mahmouda Ahmadinejada, predsednika Irana (razprava)

Izjave Sveta in Komisije: Nedavne izjave Mahmouda Ahmadinejada, predsednika Irana

Douglas Alexander (predsedujoči Svetu) in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) sta podala izjavi.

PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS

podpredsednik

Govorili so Hans-Gert Poettering v imenu skupine PPE-DE, Pasqualina Napoletano v imenu skupine PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck v imenu skupine ALDE, Angelika Beer v imenu skupine Verts/ALE, Eva-Britt Svensson v imenu skupine GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine IND/DEM, Cristiana Muscardini v imenu skupine UEN, in Douglas Alexander.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Lambsdorff, István Szent-Iványi, Jelko Kacin, Elizabeth Lynne, Frédérique Ries, Sophia in 't Veld, Margarita Starkevičiūtė, Philippe Morillon in Janusz Onyszkiewicz v imenu skupine ALDE o Iranu (B6-0585/2005);

André Brie, Vittorio Agnoletto in Eva-Britt Svensson v imenu skupine GUE/NGL o Iranu (B6-0608/2005);

Pasqualina Napoletano v imenu skupine PSE o nedavnih izjavah iranskega predsednika (B6-0609/2005);

Cristiana Muscardini, Mogens N.J. Camre in Ģirts Valdis Kristovskis v imenu skupine UEN o nedavnih izjavah iranskega predsednika Mahmouda Amadinejada (B6-0610/2005);

Angelika Beer, Monica Frassoni, Joost Lagendijk in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE o Iranu (B6-0611/2005);

Hans-Gert Poettering, Charles Tannock, Michael Gahler in Elmar Brok v imenu skupine PPE-DE o nedavnih izjavah Mahmouda Ahmadinejada, predsednika Irana (B6-0612/2005).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.9, Zapisnik z dne 17.11.2005.

12.   Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Svetu (B6-0339/2005).

Vprašanje 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Napovedovanje restrukturiranja.

Douglas Alexander(predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vprašanje 2 (Manuel Medina Ortega): Obdavčenje letalskega potniškega prometa.

Douglas Alexander je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat in Philip Bradbourn.

Vprašanje 3 (Sarah Ludford): Konvencija Sveta Evrope o tihotapljenju ljudi.

Douglas Alexander je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavili Sarah Ludford in Elizabeth Lynne.

Vprašanje 4 (John Purvis): Trošarine na tobak in alkohol.

Douglas Alexander je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila John Purvis in David Martin.

Vprašanje 5 (Elspeth Attwooll): Neveste brez meja.

Douglas Alexander je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavili Elspeth Attwooll in Sarah Ludford.

Vprašanje 6 (Frank Vanhecke): Spletna cenzura na Kitajskem.

Douglas Alexander je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Frank Vanhecke.

Vprašanje 7 (Richard James Ashworth): Letno poročilo Računskega sodišča.

Douglas Alexander je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Philip Bushill-Matthews (namesto vlagatelja), David Martin in Christopher Beazley.

Vprašanje 8 (Richard Corbett): Komitologija.

Douglas Alexander je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Richard Corbett.

Vprašanje 9 (Sajjad Karim): Nedoslednost pristopov ministrov pri ravnotežju med pravico do varnosti in človekovimi pravicami.

Douglas Alexander je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Sajjad Karim.

Vprašanje 10 (Hélène Goudin): Obrambni proračun držav članic.

Douglas Alexander je odgovoril na vprašanje.

Vprašanje 11 (Dimitrios Papadimoulis): Dogovor o finančni perspektivi za obdobje 2007-2013

Douglas Alexander je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Dimitrios Papadimoulis in Esko Seppänen.

Vprašanje 12 (Nils Lundgren): Ustrezni zakonodajni postopek znotraj EU.

Douglas Alexander je odgovoril na vprašanje.

Vprašanje 13 (Chris Davies): Preglednost in odprtost.

Vprašanje 14 (Timothy Kirkhope): Preglednost Sveta.

Douglas Alexander je odgovoril na vprašanja kot tudi na dodatna vprašanja, ki so jih postavili Chris Davies, James Hugh Allister, Richard Corbett in Timothy Kirkhope.

Vprašanje 15 (Jonas Sjöstedt): Sporazum o ribištvu z Marokom in podpora Sveta Združenim narodom.

Douglas Alexander je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Jonas Sjöstedt in Bernd Posselt.

Na vprašanja 16 do 36 bo odgovorjeno pisno.

Čas za vprašanja Svetu se je zaključil.

13.   Izjava predsednika

Predsednik je podal izjavo o kršitvah človekovih pravic v Tuniziji ob Svetovnem vrhu Združenih narodov o informacijski družbi.

(Seja, ki se je prekinila ob 19.15, se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Miroslav OUZKÝ

podpredsednik

14.   Standardi humanega lova ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o standardih humanega lova nekaterih živalskih vrst s pastmi [COM(2004)0532 — C6-0100/2004 — 2004/0183(COD)] — Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane.

Poročevalka: Karin Scheele (A6-0304/2005)

Govoril je Stavros Dimas (član Komisije).

Karin Scheele je predstavila poročilo.

Govorili so Horst Schnellhardt v imenu skupine PPE-DE, Dorette Corbey v imenu skupine PSE, Jules Maaten v imenu skupine ALDE, Marie Anne Isler Béguin v imenu skupine Verts/ALE, Jonas Sjöstedt v imenu skupine GUE/NGL, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Jean-Claude Martinez samostojni poslanec, Richard Seeber, Linda McAvan, Mojca Drčar Murko, Jillian Evans, Hélène Goudin, Christofer Fjellner, Robert Evans, Margrete Auken, Piia-Noora Kauppi, Hans-Peter Mayer in Stavros Dimas.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.3, Zapisnik z dne 17.11.2005.

15.   Izvoz orožja — Neširjenje orožja za množično uničevanje: vloga Evropskega parlamenta — Javna naročila za obrambo (razprava)

Poročilo: Šesto letno poročilo Sveta v skladu z operativno določbo 8 Pravil Evropske unije o ravnanju pri izvozu orožja [2005/2013(INI)] — Odbor za zunanje zadeve.

Poročevalec: Raül Romeva i Rueda (A6-0292/2005)

Poročilo: Neširjenje orožja za množično uničevanje: vloga Evropskega parlamenta [2005/2139(INI)] — Odbor za zunanje zadeve.

Poročevalec: Ģirts Valdis Kristovskis (A6-0297/2005)

Poročilo: Zelena knjiga o javnih naročilih za obrambo [2005/2030(INI)] — Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov.

Poročevalec: Joachim Wuermeling (A6-0288/2005)

Raül Romeva i Rueda je predstavil poročilo (A6-0292/2005).

Ģirts Valdis Kristovskis je predstavil poročilo (A6-0297/2005).

Joachim Wuermeling je predstavil poročilo (A6-0288/2005).

Govorila je Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije).

Govorili so Gunnar Hökmark (pripravljalec mnenja Odbora ITRE), Ģirts Valdis Kristovskis (pripravljalec mnenja Odbora DEVE), Jas Gawronski v imenu skupine PPE-DE, Jan Marinus Wiersma v imenu skupine PSE, Alexander Lambsdorff v imenu skupine ALDE, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, Tobias Pflüger v imenu skupine GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine IND/DEM, ki je svoj govor sklenil z žaljivko parlamentarni skupščini, Marios Matsakis, ki je povedal, da je globoko prizadet zaradi navedb Gerarda Battena in od predsednika zahteval, da se nanje odzove (predsednik mu je odgovoril, da bo zadevo obravnavalo predsedstvo), Ryszard Czarnecki samostojni poslanec, Gitte Seeberg, Ana Maria Gomes, Marios Matsakis, Eva-Britt Svensson, Andreas Mölzer, Karl von Wogau, Manuel Medina Ortega, najprej o govoru Gerarda Battena, Luca Romagnoli, Elmar Brok, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Helmut Kuhne, najprej o govoru Gerarda Battena, Othmar Karas, Joel Hasse Ferreira, Zuzana Roithová, Proinsias De Rossa, o govoru Gerarda Battena, Andreas Schwab, Simon Coveney, Ģirts Valdis Kristovskis (poročevalec), ki je podal podrobnejša pojasnila, in Benita Ferrero-Waldner.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.4, Zapisnik z dne 17.11.2005.

16.   Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument „Dnevni red“ PE 364.133/OJJE).

17.   Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.45.

Julian Priestley

generalni sekretar

Gérard Onesta

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn- Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka- Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López- Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Opazovalci

Abadjiev Dimitar, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


PRILOGA I

IZIDI GLASOVANJ

Pomen kratic in znakov

+

sprejeto

-

zavrnjeno

brezpredmetno

U

umaknjeno

PG (..., ..., ...)

poimensko glasovanje (za, proti, vzdržani)

EG (..., ..., ...)

elektronsko glasovanje (za, proti, vzdržani)

po delih

glasovanje po delih

loč.

ločeno glasovanje

p.s.

predlog spremembe

SPS

sporazumni predlog spremembe

UD

ustrezni del

Č

predlog spremembe, s katerim se predlaga črtanje

=

identični predlogi sprememb

§

odstavek

čl.

člen

u.i.

ustni predlog spremembe

PR

predlog resolucije

SPR

skupni predlog resolucije

TG

tajno glasovanje

1.   Informiranje potnikov o identiteti letalskega prevoznika ***I

Poročilo: Christine DE VEYRAC (A6-0310/2005)

Zadeva

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

Sklop št. 1 — sporazumni predlogi sprememb

55-82

84-117

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE in GUE/NGL)

 

+

 

Sklop št.1 — sporazumni predlogi sprememb — ločeno glasovanje

83

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE in GUE/NGL)

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

Sklop št. 2 — predlogi sprememb pristojnega odbora

1-16

18-54

odbor

 

 

glasovanje: spremenjeni predlog

 

+

 

glasovanje: zakonodajna resolucija

PG

+

577, 16, 31

Predlog spremembe 17 ne zadeva vseh jezikovnih inačic in se zato o njem ni glasovalo (glej člen 151(1)(d) Poslovnika).

Zahteve za glasovanje po delih

PPE-DE:

p.s. 83

1. del: § 1

2. del: §§ 2 et 3

Zahteve za poimensko glasovanje

PPE-DE: končno glasovanje

2.   Jedrska elektrarna Bohunice VI na Slovaškem *

Poročilo: Rebecca HARMS (A6-0282/2005)

Zadeva:

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

Predlogi sprememb pristojnega odbora — glasovanje po sklopih

4

6

9

15

odbor

 

+

 

Predlogi sprememb pristojnega odbora — ločeno glasovanje

2

odbor

loč.

+

 

3

odbor

loč.

+

 

5

odbor

PG

+

441, 184, 22

7

odbor

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

8

odbor

loč.

+

 

10

odbor

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

11

odbor

loč.

+

 

13

odbor

loč.

+

 

14

odbor

loč.

+

 

člen 3, §. 1

18

PPE-DE

 

U

 

12

odbor

PG

+

436, 190, 25

Po u.i. 3

17

PPE-DE

 

U

 

1

odbor

 

+

 

Po u.i. 5

16

PSE

 

+

 

glasovanje: spremenjeni predlog

EG

+

377, 222, 59

glasovanje: zakonodajna resolucija

 

+

 

Zahteve za ločeno glasovanje

ALDE: p.s. 5, 12

Verts/ALE: p.s. 2, 3, 8, 11, 13 in 14

Zahteve za poimensko glasovanje

Verts/ALE: p.s. 5 in 12

Zahteve za glasovanje po delih

Verts/ALE

p.s. 7

1. del:„Proračunska sredstva Skupnosti ... v Evropski uniji“

2. del:„Ta sredstva ... električno energijo“

p.s. 10

1. del: celotno besedilo brez besed „za vzpostavitev novih proizvodnih zmogljivosti in“

2. del: te besede

Razno

Skupina PPE-DE je umaknila svoja predloga sprememb 17 in 18.

3.   Nordijska dimenzija

Predlogi resolucij: B6-0584/2005, 0586/2005, 0587/2005, 0588/2005, 0589/2005 in 0590/2005

Zadeva:

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

Skupni predlog resolucije RC-B6-0584/2005(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL in UEN)

Po § 7

1

UEN

 

+

 

u.i. H

§

originalno besedilo

 

+

spremenjen z ustnim predlogom

glasovanje: resolucija (kot celota)

PG

+

634, 17, 18

Predlogi resolucij političnih skupin

B6-0584/2005

 

ALDE

 

 

B6-0586/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0587/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0588/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0589/2005

 

PSE

 

 

B6-0590/2005

 

UEN

 

 

Zahteve za poimensko glasovanje

PPE-DE končno glasovanje

Razno

Henrik Lax je predlagal ustni predlog spremembe k uvodni izjavi H:

H.

poudarja zlasti pomen in vpliv okoljske politike severne dimenzije v regiji, kot je primer obrat za ravnanje z vodo v St. Petersburgu, vendar poudarja nadaljnjo potrebo po krepitvi sodelovanja med državami članicami, zlasti za zmanjšanje evtrofikacije ter med EU in Rusijo, zlasti pri zmanjševanju tveganja za nesreče tankerjev in tveganja, ki je povezano z izkoriščanjem naftnega polja ter potrebo po izboljšanju jedrske varnosti in upravljanja z jedrskimi odpadki; ker je Baltiško morje že močno onesnaženo in kot notranje morje še posebej ogroženo;

4.   Prehod na digitalno radiodifuzijo

Predlog resolucije: B6-0583/2005

Zadeva:

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

Predlog resolucije B6-0583/2005 Odbora ITRE

glasovanje: resolucija (kot celota)

 

+

 

5.   Uporaba finančnih sredstev, namenjenih za razgradnjo jedrskih elektrarn *

Poročilo: Rebecca HARMS (A6-0279/2005)

Zadeva:

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

Po § 4

1

Verts/ALE

 

+

 

2

Verts/ALE

po delih

 

 

1

+

 

2/EG

+

375, 253, 23

§ 5

5

PPE-DE

 

-

 

3

Verts/ALE

po delih

 

 

1

+

 

2/EG

+

336, 305, 19

§ 6

6

PPE-DE

 

-

 

§ 9

7

PPE-DE

EG

-

316, 344, 5

§ 16

Verts/ALE

EG

-

172, 478, 9

glasovanje: resolucija (kot celota)

 

+

 

Predlog spremembe 8 je bil črtan

Zahteve za glasovanje po delih

PPE-DE

p.s. 2

1. del: celotno besedilo brez besed „in zakonodajne pobude“

2. del: te besede

p.s. 3

1. del: celotno besedilo brez besed „ter izogne zatekanju k državni pomoči“

2. del: te besede

6.   Boj proti globalnim podnebnim spremembam *

Poročilo: Anders WIJKMAN (A6-0312/2005)

Zadeva:

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

§ 1, alinea 2

14/rev

PPE-DE

 

+

 

Po § 1

6

Verts/ALE

po delih

 

 

1

+

 

2

-

 

Po § 4

7

Verts/ALE

EG

+

339, 302, 12

§ 5

3

REUL idr.

 

-

 

§

originalno besedilo

loč.

+

 

§ 6

4

REUL idr.

 

-

 

§

originalno besedilo

loč.

+

 

Po § 7

13

GUE/NGL

 

+

 

§ 8

1

VIDAL-QUADRAS idr.

EG

+

453, 204, 12

§

originalno besedilo

 

 

§ 11

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

§ 13

2

PSE

 

-

 

Po § 16

18

ALDE

 

+

 

§ 18

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 21

REUL idr.

EG

-

306, 340, 15

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1/EG

+

349, 304, 7

2

+

 

§ 24

§

originalno besedilo

 

+

spremenjen z ustnim predlogom

Po § 27

15

PPE-DE

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

16

PPE-DE

 

+

 

§ 28

17

PPE-DE

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 41

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

po u.i. C

9

GUE/NGL

 

-

 

10

GUE/NGL

 

-

 

po u.i. E

8

GUE/NGL

po delih

 

 

1

-

 

2

 

Po u.i. I

11

GUE/NGL

 

-

 

12

GUE/NGL

 

+

 

glasovanje: resolucija (kot celota)

PG

+

450, 66, 143

Zahteve za glasovanje po delih

IND/DEM

§ 18

1. del: celotno besedilo brez besed „omejitve hitrosti na ravni celotne EU“

2. del: te besede

§ 21

1. del:„podpira uvedbo ... zmanjševanja onesnaženosti“

2. del:„poziva Komisijo ... najpozneje do leta 2009;“

p.s. 17

1. del:„meni, da mora hiter razvoj ... akcijski načrt“

2. del:„in poziva Komisijo ... v svoje predloge“

Verts/ALE

p.s. 6

1. del: celotno besedilo brez besed „uradnem mandatu in“

2. del: te besede

p.s. 8

1. del: celotno besedilo brez besed „po eni strani“čista„energija, ker ne oddaja toplogrednih plinov, po drugi strani pa“

2. del: te besede

p.s. 15

1. del:„poudarja, da ... postale konkurenčne“

2. del:„v tem oziru opaža ... dostop na trg“

PPE-DE

§ 11

1. del: celotno besedilo brez besed „velikokrat namerno postavljene ovire, kot so subvencije za fosilna goriva“ in „predlaga zakonodajo za odpravo vseh takšnih subvencij in namesto tega“

2. del:„velikokrat namerno postavljene ovire, kot so subvencije za fosilna goriva“

3. del:„predlaga zakonodajo za odpravo vseh takšnih subvencij in namesto tega“

§ 41

1. del: celotno besedilo brez besed „ponovno preučitev dvojne lokacije EP,“

2. del: 2. del:

Zahteve za poimensko glasovanje

Verts/ALE končno glasovanje

Zahteve za ločeno glasovanje

PPE-DE §§ 5, 6

Razno

Anders Wijkman (PPE-DE) je predlagal ustni predlog spremembe k § 24:

24.

da bi pokazala ... dveh različnih goriv — ko so minimalni standardi 10 % biogoriv v bencinu — kot del pregleda ECCP;


PRILOGA II

IZID POIMENSKEGA GLASOVANJA

1.   Poročilo De Veyrac A6-0310/2005

Za: 577

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 16

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Mote

PPE-DE: Purvis

Verts/ALE: Hammerstein Mintz

Vzdržani: 31

GUE/NGL: Guidoni

NI: Allister, Helmer

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Zahradil

Popravki glasovanja

Za: Gérard Onesta

2.   Poročilo Harms A6-0282/2005

Za: 441

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lehideux, Manders, Mulder, Procacci, Ries, Schuth

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bourzai, Bozkurt, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Didžiokas, Foglietta, Libicki, Pavilionis

Proti: 184

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Belet, Berend, Böge, Coelho, Gklavakis, Hatzidakis, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Mavrommatis, Rack, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Varvitsiotis, Wuermeling

PSE: Andersson, van den Berg, Bösch, Bono, Christensen, Ettl, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Leichtfried, Lienemann, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Scheele, Segelström, Thomsen, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vzdržani: 22

ALDE: Starkevičiūtė

GUE/NGL: Markov

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Mote

PPE-DE: Stubb

PSE: Bullmann, Mann Erika

UEN: Aylward, Bielan, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Popravki glasovanja

Proti: Ursula Stenzel, Ville Itälä

3.   Poročilo Harms A6-0282/2005

Za: 436

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Manders, Mulder, Ries, Schuth, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Krupa, Pęk, Piotrowski, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Graça Moura, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lehne, Lewandowski, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Purvis, Queiró, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bono, Bozkurt, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Hänsch, Hazan, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Didžiokas, Foglietta, Pavilionis

Proti: 190

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Busk, Carlshamre, Cocilovo, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Procacci, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Knapman, Lundgren, Nattrass, Rogalski, Salvini, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Coelho, Deß, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, Hatzidakis, Itälä, Jarzembowski, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Liese, Matsis, Mavrommatis, Posselt, Rack, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Thyssen, Varvitsiotis

PSE: Andersson, van den Berg, Bösch, Christensen, Ettl, Guy-Quint, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Obiols i Germà, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Segelström, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vzdržani: 25

ALDE: Toia

GUE/NGL: Markov

IND/DEM: Borghezio, Karatzaferis, Speroni

NI: Mote

PSE: Bullmann, Leichtfried

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Popravki glasovanja

Za: Inés Ayala Sender

Proti: Ursula Stenzel, Britta Thomsen

4.   Skupni predlog resolucije B6-0584/2005 — Nordijska dimenzija

Za: 634

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Salvini, Sinnott, Speroni, Wohlin, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Proti: 17

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Mote

Vzdržani: 18

IND/DEM: Coûteaux, de Villiers, Železný

NI: Allister, Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Goepel, Landsbergis, Pieper

Verts/ALE: van Buitenen, Ždanoka

5.   Poročilo Wijkman A6-0312/2005

Za: 450

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Kohlíček, Meijer, Ransdorf, Remek, Strož, Verges, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Salvini, Sinnott, de Villiers

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Braghetto, Brepoels, Březina, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Demetriou, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Queiró, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Spautz, Šťastný, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wojciechowski Janusz, Wuermeling, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Smith

Proti: 66

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Helmer, Mote, Mussolini, Romagnoli

PPE-DE: Berend, Böge, Deß, Ehler, Fajmon, Gomolka, Gräßle, Hoppenstedt, Jarzembowski, Karas, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Lauk, Lechner, Lulling, Ouzký, Pieper, Posselt, Rack, Reul, Rübig, Schierhuber, Schnellhardt, Seeber, Škottová, Sommer, Stenzel, Strejček, Ulmer, Zahradil

UEN: Kamiński, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Voggenhuber

Vzdržani: 143

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Coveney, Daul, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Duchoň, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fontaine, Friedrich, Grossetête, Guellec, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Jeggle, Kamall, Kasoulides, Kirkhope, Lamassoure, Lehne, Maat, McMillan-Scott, Martens, Mathieu, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pack, Parish, Podkański, Purvis, Radwan, Saïfi, Sonik, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zvěřina

PSE: Rothe

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Popravki glasovanja

Za: Elisabeth Schroedter, Bart Staes, Heide Rühle, Caroline Lucas, Margrete Auken, Eva Lichtenberger, Johannes Voggenhuber, Satu Hassi, Hans-Peter Martin, Alain Lipietz, Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Elly de Groen-Kouwenhoven, Claude Turmes, Gisela Kallenbach, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Pierre Jonckheer, Michael Cramer, Rebecca Harms, Sepp Kusstatscher, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Mechtild Rothe

Proti: Antonio Masip Hidalgo

Vzdržan: Jacques Toubon, Cristina Gutiérrez-Cortines


SPREJETA BESEDILA

 

P6_TA(2005)0428

Informiranje potnikov v zračnem prometu ***I

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, in o sporočanju varnostnih informacij držav članic (KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0048) (1),

ob upoštevanju členov 251(2) in 80(2) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0046/2005),

ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A6-0310/2005),

1.

odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.

poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

P6_TC1-COD(2005)0008

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 16. novembra 2005 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2005 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, ter razveljavitvi člena 9 Direktive 2004/36/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Dejavnost Skupnosti na področju zračnega prometa bi morala biti prednostno usmerjena k zagotavljanju visoke ravni zaščite potnikov pred varnostnimi tveganji. Poleg tega bi bilo v celoti treba upoštevati tudi zahteve varstva potrošnikov na splošno.

(2)

Za čim večjo preglednost bi bilo treba potnike seznaniti s seznamom Skupnosti o letalskih prevoznikih, ki ne ustrezajo varnostnim zahtevam. Seznam Skupnosti bi moral temeljiti na skupnih merilih, oblikovanih na ravni Skupnosti.

(3)

Za letalske prevoznike, vključene v seznam Skupnosti, bi morala veljati prepoved opravljanja letov. Prepovedi opravljanja letov, vključene v seznam Skupnosti, bi se morale uporabljati na celotnem ozemlju držav članic, za katerega se uporablja Pogodba.

(4)

Letalski prevozniki, ki nimajo prometnih pravic v eni državi članici ali več državah članicah, lahko kljub temu opravljajo lete v Skupnost in iz nje, če njihov zrakoplov z ali brez posadke zakupijo družbe, ki te pravice imajo. Treba bi bilo sprejeti določbo, na podlagi katere se prepoved opravljanja letov na seznamu Skupnosti uporablja tudi za takšne letalske prevoznike, saj bi ti sicer lahko opravljali lete v Skupnosti, ne da bi spoštovali ustrezne varnostne standarde.

(5)

Letalski prevoznik, za katerega velja prepoved opravljanja letov, lahko izvaja prometne pravice, če uporablja zrakoplov s posadko (wet lease) letalskega prevoznika, za katerega ne velja prepoved opravljanja letov, pod pogojem, da se spoštujejo ustrezni varnostni standardi.

(6)

Postopek za posodabljanje seznama Skupnosti bi moral omogočiti hitro sprejemanje odločitev, da se zagotovijo ustrezne in najnovejše varnostne informacije letalskim potnikom ter da se zajamči, da so letalski prevozniki, ki so odpravili pomanjkljivosti glede varnosti, čim prej črtani s seznama. Postopki bi morali obenem spoštovati pravico letalskega prevoznika do obrambe in ne bi smeli posegati v mednarodne sporazume in konvencije, katerih pogodbenice so države članice ali Skupnost, zlasti v Čikaško konvencijo o mednarodnem civilnem letalstvu iz leta 1944. Izvedbeni ukrepi v zvezi s postopki, ki jih bo sprejela Komisija, bi morali posebej predvideti te zahteve.

(7)

Ko se letalskemu prevozniku naloži prepoved opravljanja letov, bi bilo treba sprejeti ustrezne ukrepe za pomoč temu letalskemu prevozniku pri odpravljanju pomanjkljivosti, ki so vzrok za prepoved.

(8)

V nujnih primerih bi moralo biti državam članicam dovoljeno, da sprejmejo enostranske ukrepe. Države članice bi morale imeti možnost v nujnem primeru in primeru nepredvidene varnostne težave nemudoma naložiti prepoved opravljanja letov na svojem ozemlju. Poleg tega, če je Komisija sklenila, da ne vključi letalskega prevoznika v seznam Skupnosti, bi morale države članice imeti možnost naložiti ali ohraniti prepoved opravljanja letov zaradi varnostne težave, ki ne obstaja v drugih državah članicah. Države članice bi morale uporabljati te možnosti omejeno, ob upoštevanju interesa Skupnosti in z namenom predstavitve skupnega pristopa glede varnosti v letalstvu. To bi se moralo uporabljati brez poseganja v člen 8 Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 z dne 16. decembra 1991 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva (3) ter v člen 10 Uredbe (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (4).

(9)

Zagotoviti bi bilo treba učinkovito objavo informacij o varnosti letalskih prevoznikov, na primer z uporabo interneta.

(10)

Da bi konkurenčni okvir v zračnem prometu prinesel čim večje koristi podjetjem in potnikom, je pomembno, da potrošniki prejmejo potrebne informacije, na podlagi katerih lahko informirano izbirajo.

(11)

Identiteta letalskega prevoznika ali prevoznikov, ki storitev dejansko opravljajo, je bistvena informacija. Vendar pa potrošniki, ki sklenejo prevozno pogodbo, ki lahko vključuje tako enosmerni kot povratni let, niso vedno seznanjeni z identiteto letalskega prevoznika ali prevoznikov, ki bodo zadevni let ali zadevne lete dejansko opravili.

(12)

Direktiva Sveta 90/314/EGS z dne 13. junija 1990 o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih (5) zahteva, da so nekatere informacije na voljo potrošnikom, vendar te informacije ne vključujejo identitete letalskega prevoznika, ki let opravlja.

(13)

Uredba Sveta (EGS) št. 2299/89 z dne 24. julija 1989 o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij (CRS) (6) daje potrošnikom, ki rezervirajo let preko računalniškega sistema rezervacij, pravico do obveščenosti o identiteti letalskega prevoznika, ki let opravlja. Vendar pa celo v rednem zračnem prevozu obstajajo poslovne prakse kot sta zakup letala s posadko vred ali skupni leti z izbranim partnerjem, če so rezervirani brez CRS, v skladu s katerimi letalski prevoznik, ki je prodal let pod svojim imenom, le-tega dejansko ne opravi in v skladu s katerimi trenutno ni zakonske pravice potnika do obveščenosti o identiteti letalskega prevoznika, ki bo let dejansko opravil.

(14)

Te prakse povečujejo prilagodljivost in omogočajo boljše opravljanje storitev za potnike. Poleg tega je določeno število sprememb v zadnjem trenutku, zlasti zaradi tehničnih razlogov, neizogibno in prispeva k varnosti v zračnem prometu. Vendar bi morala biti ta prilagodljivost uravnotežena s preverjanjem, da družbe, ki dejansko opravljajo letalski prevoz, izpolnjujejo varnostne zahteve, in s preglednostjo za potrošnike, da se jim zagotovi pravica do informirane izbire. Treba bi bilo poiskati ustrezno ravnotežje med rentabilnostjo poslovanja letalskih prevoznikov in dostopom potnikov do informacij.

(15)

Glede informacij, povezanih z varnostjo, bi morali letalski prevozniki v odnosu do potnikov voditi pregledno politiko. Objavljanje takšnih informacij naj prispeva k ozaveščenosti potnikov o zanesljivosti letalskih prevoznikov glede varnosti.

(16)

Letalski prevozniki so nacionalnim organom za zračno varnost dolžni poročati o pomanjkljivosti glede varnosti in se morajo odpravljanja teh težav lotiti brez odlašanja. Od letalske in letališke posadke se v primeru, da opazijo pomanjkljivosti v zvezi z varnostjo, pričakuje ustrezno ravnanje. Kaznovanje posadke zaradi njihovega ukrepanja bi bilo v nasprotju z zagotavljanjem zračne varnosti, kakor sledi iz člena 8(4) Direktive 2003/42/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2003 o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu (7).

(17)

Dodatno k primerom, ki jih ureja Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov (8), bi bilo treba potnikom zagotoviti pravico do povračila stroškov ali potovanja po drugi poti v nekaterih posebnih primerih znotraj področja uporabe te uredbe in če obstaja dovolj bližnja povezava s Skupnostjo.

(18)

Razen v skladu s pravili, določenimi s to uredbo, bi morale biti spremembe identitete dejanskega prevoznika, ki bo izpolnil prevozno pogodbo, urejene z zakonodajo držav članic, ki se uporabljajo za pogodbe, in ustrezno zakonodajo Skupnosti, zlasti z Direktivama Sveta 90/314/EGS in 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (9).

(19)

Ta uredba je del zakonodajnega postopka za učinkovit in usklajen pristop k izboljšanju zračne varnosti v Skupnosti, pri kateri ima Evropska agencija za varnost v letalstvu pomembno vlogo. Z razširitvijo pristojnosti agencije, ki bi na primer zajele letala tretjih držav, bi bilo mogoče vlogo agencije v sklopu te uredbe še povečati. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti nadaljnjemu izboljšanju kakovosti in povečanju števila inšpekcij varnosti letal ter njihovi uskladitvi.

(20)

Če zadevne članice še niso uspele ustrezno razrešiti tveganja za varnost, bi morala imeti Komisija možnost sprejetja takojšnjih začasnih ukrepov. Odbor, ki Komisiji pomaga pri delu na podlagi te uredbe, bi moral v tem primeru delovati v skladu s svetovalnim postopkom, predvidenim v členu 3 Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (10).

(21)

V vseh drugih primerih bi moral odbor, ki pomaga Komisiji pri njenem delu na podlagi te uredbe, delovati v skladu z regulativnim postopkom, predvidenem v členu 5 Sklepa 1999/468/ES.

(22)

Ker bi bilo sicer razmerje med to uredbo in členom 9 Direktive 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih Skupnosti (11) nejasno, bi bilo treba zaradi zagotovitve pravne varnosti navedeni člen razveljaviti.

(23)

Države članice bi morale določiti pravila o kaznih za primere kršitev določb poglavja III te uredbe in zagotoviti, da se te kazni uporabljajo. Kazni, ki so lahko civilne ali upravne narave, bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(24)

Komisija bi morala analizirati uporabo te uredbe in po dovolj dolgem obdobju poročati o učinkovitosti njenih določb.

(25)

Kateri koli pristojni civilni letalski organ lahko odloči, da letalski prevozniki, vključno s tistimi, ki ne delujejo na ozemlju držav članic, za katerega se uporablja Pogodba, lahko vložijo pri tem organu zahtevo za sistematski pregled letalskega prevoznika, zato da lahko dokažejo sposobnost za upoštevanje zahtevanih varnostnih meril.

(26)

Ta uredba ne bi smela preprečiti, da države članice, katerih merila lahko vključujejo druge zahteve poleg najmanjših varnostnih zahtev, v skladu z zakonodajo Skupnosti na nacionalni ravni uvedejo sistem za označevanje kakovosti letalskih prevoznikov.

(27)

Kraljevina Španija in Združeno kraljestvo sta s skupno izjavo ministrov za zunanje zadeve obeh držav 2. decembra 1987 v Londonu sprejela dogovor o boljšem sodelovanju pri uporabi gibraltarskega letališča. Ta dogovor se še ne izvaja

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

Splošne določbe

Člen 1

Predmet urejanja

1.   Ta uredba določa pravila o:

a)

vzpostavitvi in objavi seznama Skupnosti tistih letalskih prevoznikov, ki imajo iz varnostnih razlogov prepoved opravljanja letov v Skupnosti in ki temelji na skupnih merilih, in

b)

obveščanju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja lete, s katerimi potujejo.

2.   Razume se, da uporaba te uredbe za gibraltarsko letališče ne posega v pravni položaj Kraljevine Španije in Združenega kraljestva glede spora o suverenosti nad ozemljem, na katerem je letališče.

3.   Uporaba te uredbe za gibraltarsko letališče se odloži, dokler se ne začne izvajati dogovor med zunanjima ministroma Kraljevine Španije in Združenega kraljestva, ki je vključen v skupno izjavo z dne 2. decembra 1987. Vladi Španije in Združenega kraljestva obvestita Svet o datumu začetka izvajanja dogovora.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

a)

„letalski prevoznik“ pomeni podjetje za zračni prevoz z veljavnim operativnim ali drugim enakovrednim dovoljenjem;

b)

„prevozna pogodba“ pomeni pogodbo o storitvah v zračnem prevozu ali take storitve vključuje, tudi kadar prevoz sestavljata dva ali več letov, ki jih opravlja en sam ali več različnih letalskih prevoznikov;

c)

„pogodbenik za letalski prevoz“ pomeni prevoznika, ki sklene prevozno pogodbo s potnikom. Če pogodba vključuje paketno potovanje, je pogodbenik za letalski prevoz organizator potovanja. Tudi vsak prodajalec vozovnic se šteje za pogodbenika za letalski prevoz;

d)

„prodajalec vozovnic“ pomeni prodajalca letalskih vozovnic, ki uredi sklenitev prevozne pogodbe s potnikom, bodisi za let kot tak ali kot del paketnega potovanja, in ki ni letalski prevoznik ali organizator potovanja;

e)

„letalski prevoznik, ki let opravlja“ pomeni letalskega prevoznika, ki opravlja ali namerava opraviti let na podlagi prevozne pogodbe s potnikom ali v imenu druge osebe, pravne ali fizične, ki je sklenila prevozno pogodbo s tem potnikom;

f)

„dovoljenje za opravljanje dejavnosti ali tehnično dovoljenje“ pomeni vsak zakonodajni ali upravni akt države članice, ki zagotavlja, bodisi da letalski prevoznik lahko opravlja zračne prevoze na njena letališča in z njih, ali da letalski prevoznik lahko opravlja zračne prevoze v njenem zračnem prostoru ali da letalski prevoznik lahko izvaja prometne pravice;

g)

„prepoved opravljanja letov“ pomeni zavrnitev, prekinitev, preklic ali omejitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti letalskega prevoznika ali tehničnega dovoljenja iz varnostnih razlogov ali drugih enakovrednih varnostnih ukrepov, ob upoštevanju letalskega prevoznika, ki v Skupnosti nima prometnih pravic, zrakoplov katerega pa bi lahko sicer letel v Skupnosti na podlagi zakupne pogodbe;

h)

„paketno potovanje“ pomeni storitve, opredeljene v členu 2(1) Direktive 90/314/EGS;

i)

„rezervacija“ pomeni dejstvo, da ima potnik vozovnico ali drugačen dokaz, ki navaja, da je pogodbenik za letalski prevoz rezervacijo sprejel in registriral;

j)

„ustrezni varnostni standardi“ pomenijo mednarodne varnostne standarde, ki so vsebovani v Čikaški konvenciji in njenih prilogah kakor tudi, kjer je to primerno, tiste iz ustrezne zakonodaje Skupnosti.

POGLAVJE II

Seznam skupnosti

Člen 3

Vzpostavitev seznama Skupnosti

1.   Zaradi izboljšanja zračne varnosti se vzpostavi seznam letalskih prevoznikov, ki imajo prepoved opravljanja letov v Skupnosti (v nadaljnjem besedilu „seznam Skupnosti“). Vsaka država članica mora na svojem ozemlju uveljaviti prepovedi opravljanja letov iz seznama Skupnosti za letalske prevoznike, za katere ta prepoved velja.

2.   Skupna merila za nalaganje prepovedi opravljanja letov za letalskega prevoznika, ki temeljijo na ustreznih varnostnih standardih, so določena v Prilogi (v nadaljnjem besedilu „skupna merila“). Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 15(3) spremeni Prilogo zlasti zato, da se upošteva znanstveni in tehnični razvoj.

3.   Da se prvič vzpostavi seznam Skupnosti, vsaka država članica do ... (12) sporoči Komisiji identiteto letalskih prevoznikov, za katere velja prepoved opravljanja letov na njihovem ozemlju, skupaj z razlogi za sprejetje takšne prepovedi, kakor tudi druge ustrezne podatke. Komisija o teh prepovedih opravljanja letov obvesti druge države članice.

4.   V enem mesecu po prejemu podatkov, ki so jih posredovale države članice, Komisija na podlagi skupnih meril v skladu s postopkom iz člena 15(3) odloči o ukrepu prepovedi opravljanja letov za zadevnega letalskega prevoznika ter vzpostavi seznam Skupnosti letalskih prevoznikov, ki jim je naložila prepoved opravljanja letov.

Člen 4

Posodobitev seznama Skupnosti

1.   Seznam Skupnosti se posodobi:

a)

da se prepove letenje letalskemu prevozniku in se ga na podlagi skupnih meril vključi na seznam Skupnosti;

b)

da se letalskega prevoznika črta s seznama Skupnosti v primeru, da se pomanjkljivost ali pomanjkljivosti glede varnosti, zaradi katerih je bil letalski prevoznik vključen v seznam Skupnosti, popravijo in ne obstajajo razlogi za ohranitev tega letalskega prevoznika na seznamu Skupnosti;

c)

da se spremenijo pogoji za prepoved opravljanja letov za letalskega prevoznika, ki je vključen na seznam Skupnosti.

2.   Komisija na lastno pobudo ali na zahtevo države članice v skladu s postopkom iz člena 15(3) in na podlagi skupnih meril odloči o posodobitvi seznama Skupnosti, kakor hitro je to potrebno v skladu z odstavkom 1. Komisija najmanj vsake tri mesece preveri, ali je treba seznam Skupnosti posodobiti.

3.   Vsaka država članica in Evropska agencija za varnost v letalstvu sporočijo Komisiji vse podatke, ki so lahko pomembni pri posodabljanju seznama Skupnosti. Komisija posreduje vse pomembne podatke drugim državam članicam.

Člen 5

Začasni ukrepi za posodobitev seznama Skupnosti

1.   Če je očitno, da nadaljevanje opravljanja letov letalskega prevoznika v Skupnosti predstavlja resno grožnjo varnosti in da takšno tveganje ni bilo zadovoljivo razrešeno prek nujnih ukrepov zadevne(-ih) države(-) članice(-) v skladu s členom 6(1), lahko Komisija v skladu s postopkom iz člena 15(2) začasno sprejme ukrepe iz člena 4(1)(a) ali (c).

2.   Kakor hitro je to mogoče in v največ 10 delovnih dneh, Komisija predloži zadevo odboru iz člena 15(1) in se v skladu s postopkom iz člena 15(3) odloči za potrditev, spremembo, preklic ali podaljšanje ukrepov, ki jih je sprejela v skladu z odstavkom 1.

Člen 6

Izredni ukrepi

1.   V nujnih primerih ta uredba ne preprečuje državi članici, da ob upoštevanju skupnih meril ob nepredvideni varnostni težavi ukrepa s takojšnjo uvedbo prepovedi opravljanja letov na svojem ozemlju.

2.   Odločitev Komisije, da v skladu s postopkom iz člena 3(4) ali 4(2) ne vključi letalskega prevoznika na seznam Skupnosti, ne preprečuje državi članici, da naloži ali ohrani prepoved opravljanja letov za zadevnega letalskega prevoznika, glede na varnostne težave, ki posebej zadevajo to državo članico.

3.   V primerih iz odstavkov 1 in 2 zadevne države članice nemudoma obvestijo Komisijo o tem, kdo bo obvestil druge države članice. V primeru iz odstavka 1 zadevna država članica v skladu s členom 4(2) Komisiji nemudoma predloži zahtevo za posodobitev seznama Skupnosti.

Člen 7

Pravica do obrambe

Komisija zagotovi, da kadar sprejema odločitve iz členov 3(4), 4(2) in 5, zadevnemu letalskemu prevozniku omogoči ugovor, upoštevajoč potrebo po nujnem postopku v nekaterih primerih.

Člen 8

Izvedbeni ukrepi

1.   Komisija v skladu s postopkom iz člena 15(3) sprejeme potrebne izvedbene ukrepe, s katerimi predvidi podrobna pravila za postopke iz tega poglavja.

2.   Pri določanju teh ukrepov Komisija upošteva potrebo po hitrem sprejemanju odločitev v okviru posodabljanja seznama Skupnosti in, kjer je to potrebno, predvidi možnost nujnega postopka.

Člen 9

Objava

1.   Seznam Skupnosti in vse njegove spremembe se nemudoma objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Komisija in države članice sprejmejo ukrepe za lažji dostop javnosti do seznama Skupnosti, kakor je bil nazadnje posodobljen, zlasti z njegovo objavo na internetu.

3.   Pogodbeniki za zračni promet, nacionalni organi civilnega letalstva, Evropska agencija za varnost v letalstvu in letališča na ozemlju držav članic potnike s seznamom Skupnosti seznanijo na svojih spletnih straneh in, če je to primerno, v svojih prostorih.

POGLAVJE III

Obveščanje potnikov

Člen 10

Področje uporabe

1.   Določbe tega poglavja se uporabljajo za zračni prevoz potnikov, ko je let del prevozne pogodbe in se prevoz začne v Skupnosti, ter če se let

a)

začne z letališča na ozemlju države članice, za katerega se uporablja Pogodba, ali

b)

začne z letališča v tretji državi in je letalo namenjeno na letališče na ozemlju države članice, za katerega se uporablja Pogodba, ali

c)

začne z letališča na ozemlju tretje države in se konča na katerem koli takem letališču.

2.   Določbe tega poglavja se uporabljajo ne glede na to ali je let reden ali ne in ne glede na to ali je let del paketnega potovanja ali ne.

3.   Določbe tega poglavja ne posegajo v pravice potnikov po Direktivi 90/314/EGS in po Uredbi (EGS) št. 2299/89.

Člen 11

Informacije o identiteti letalskega prevoznika

1.   Pogodbenik za zračni promet ob rezervaciji obvesti potnika o identiteti letalskega prevoznika ali prevoznikov, ki bodo opravili let, ne glede na način, na katerega je bila rezervacija narejena.

2.   Če identiteta dejanskega letalskega prevoznika ali prevoznikov ob rezervaciji še ni znana, pogodbenik za letalski prevoz zagotovi, da je potnik obveščen o imenu letalskega prevoznika ali prevoznikov, ki bodo najverjetneje opravili zadevni let ali lete. V tem primeru pogodbenik za zračni promet zagotovi, da je potnik obveščen o identiteti letalskega prevoznika ali prevoznikov, ki bodo opravili let, takoj ko je njihova identiteta določena.

3.   Vedno kadar se dejanski prevoznik ali prevozniki spremenijo po opravljeni rezervaciji, pogodbenik za letalski prevoz ne glede na razlog za spremembo nemudoma opravi vse potrebno za zagotovitev, da so potniki takoj, ko je to mogoče, obveščeni o spremembi. V vsakem primeru so potniki obveščeni ob prijavi ali ob vkrcanju na letalo v primeru, ko prijava za povezovalni let ni potrebna.

4.   Letalski prevoznik ali organizator potovanja zagotovita, da je ustrezni pogodbenik za letalski prevoz obveščen o identiteti dejanskega letalskega prevoznika takoj, ko je le-ta znana, predvsem v primerih ko pride do spremembe identitete.

5.   Če prodajalec vozovnic ni bil obveščen o identiteti dejanskega prevoznika, ne odgovarja, če ne ravna v skladu z obveznostmi iz tega člena.

6.   Obveznost pogodbenika za zračni promet, da potnike obvesti o identiteti dejanskega prevoznika ali prevoznikov, je navedena v splošnih prodajnih pogojih, ki se uporabljajo za prevozno pogodbo.

Člen 12

Pravica do povračila stroškov ali spremembe poti

1.   Ta uredba ne vpliva na pravico do povračila stroškov ali spremembe poti, kakor je predvidena v Uredbi (ES) št. 261/2004.

2.   V primerih, za katere se Uredba (ES) št. 261/2004 ne uporablja in

a)

je bil sporočeni dejanski letalski prevoznik uvrščen na seznam Skupnosti ter mu je bilo prepovedano opravljanje letov, kar je povzročilo preklic zadevnega leta ali kar bi ga povzročilo, če bi se zadevni let odvil znotraj Skupnosti, ali

b)

je sporočenega dejanskega letalskega prevoznika zamenjal drugi dejanski letalski prevoznik, ki je bil uvrščen na seznam Skupnosti in mu je bilo prepovedano opravljanje letov, kar je povzročilo preklic zadevnega leta ali kar bi ga povzročilo, če bi se zadevni let odvil znotraj Skupnosti,

pogodbenik za letalski prevoz, ki je stranka prevozne pogodbe, potniku ponudi pravico do povračila stroškov ali spremembe poti, kakor je predvidena v členu 8 Uredbe (ES) št. 261/2004, pod pogojem, da se je potnik odločil, da se na ta let ne bo vkrcal, čeprav let ni bil odpovedan.

3.   Odstavek 2 tega člena se uporablja brez poseganja v člen 13 Uredbe (ES) št. 261/2004.

Člen 13

Kazni

Države članice zagotovijo spoštovanje pravil, ki so določena v tem poglavju, in določijo kazni za njihovo kršitev. Kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

POGLAVJE IV

Končne določbe

Člen 14

Obveščanje in spremembe

Komisija do ... (13) poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi te uredbe. Poročilu se, kjer je to potrebno, priložijo predlogi za spremembo te uredbe.

Člen 15

Odbor

1.   Komisiji pomaga odbor iz člena 12 Uredbe (EGS) št. 3922/91 (v nadaljnjem besedilu „odbor“).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

4.   Komisija se lahko posvetuje z odborom o vseh drugih vprašanjih, povezanih z uporabo te uredbe.

5.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 16

Razveljavitev

Člen 9 Direktive 2004/36/ES se razveljavi.

Člen 17

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Členi 10, 11 in 12 se uporabljajo od ... (14) in člen 13 se uporablja od ... (15)

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ..., ...

Za Evropski parlament

Predsednik

Za Svet

Predsednik


(1)  Mnenje z dne 28. septembra 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 16. novembra 2005.

(3)  UL L 373, 31.12.1991, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 2871/2000 (UL L 333, 29.12.2000, str. 47).

(4)  UL L 240, 7.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1701/2003 (UL L 243, 27.9.2003, str. 5).

(5)  UL L 158, 23.6.1990, str. 59.

(6)  UL L 220, 29.7.1989, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 323/1999 (UL L 40, 13.2.1999, str. 1).

(7)  UL L 167, 4.7.2003, str. 23.

(8)  UL L 46, 17.2.2004, str. 1.

(9)  UL L 95, 21.4.1993, str. 29.

(10)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(11)  UL L 143, 30.4.2004, str. 76.

(12)  En mesec od dneva začetka veljavnosti te uredbe.

(13)  Tri leta od dneva začetka veljavnosti te uredbe.

(14)  Šest mesecev od dneva začetka veljavnosti te uredbe.

(15)  Eno leto od dneva začetka veljavnosti te uredbe.

PRILOGA

SKUPNA MERILA ZA OBRAVNAVO PREPOVEDI OPRAVLJANJA LETOV IZ VARNOSTNIH RAZLOGOV NA RAVNI SKUPNOSTI

Odločitve o ukrepih na ravni Skupnosti se sprejmejo po proučitvi vsakega posameznega primera. Glede na dejansko stanje posameznega primera se lahko za prevoznika ali vse prevoznike, ki so certificirani v isti državi, uporabijo ukrepi na ravni Skupnosti.

Pri odločanju, ali naj se letalskemu prevozniku naloži popolno ali delno prepoved se oceni, ali letalski prevoznik izpolnjuje ustrezne varnostne standarde ob upoštevanju:

1.

preverjenih dokazil o resnih pomanjkljivostih glede varnosti na strani letalskega prevoznika:

poročil, ki kažejo na resne pomanjkljivosti glede varnosti ali trajne nesposobnosti prevoznika za odzivanje na pomanjkljivosti, zabeležene med preverjanji na letališki ploščadi, ki so se izvajala v okviru programa SAFA, o katerih so bili prevozniki predhodno obveščeni;

resne pomanjkljivosti glede varnosti, zabeležene v okviru določb o zbiranju informacij iz člena 3 Direktive 2004/36/ES o varnosti zrakoplovov tretjih držav;

prepoved opravljanja letov prevozniku s strani tretje države zaradi dokazanih pomanjkljivosti, povezanih z mednarodnimi varnostnimi standardi;

utemeljenih informacij, povezanih z nesrečami ali resnimi incidenti, ki kažejo na latentne sistemske pomanjkljivosti glede varnosti;

2.

pomanjkanje sposobnosti in/ali pripravljenosti letalskega prevoznika za odzivanje na pomanjkljivosti glede varnosti, ki se izkazuje:

s pomanjkanjem preglednosti ali primernega in pravočasnega obveščanja s strani prevoznika v odgovor na poizvedbe organa civilnega letalstva države članice v zvezi z varnostnimi vidiki njegovega delovanja;

z neprimernim ali nezadostnim korekcijskim akcijskim načrtom kot odgovorom na ugotovljeno resno varnostno pomanjkljivost;

3.

pomanjkanje sposobnosti in/ali pripravljenosti organov, pristojnih za nadzor letalskega prevoznika, za odzivanje na pomanjkljivosti glede varnosti, ki se izkazuje:

s pomanjkanjem sodelovanja z organi civilnega letalstva države članice s strani pristojnih organov druge države članice pri obravnavanju problematike varnosti delovanja prevoznika, ki ima licenco ali je certificiran v tej državi;

z nesposobnostjo pristojnih organov, ki imajo regulativni nadzor nad prevoznikom, da izvajajo in krepijo ustrezne varnostne standarde. Še posebej je treba upoštevati:

a)

preglede in povezane korekcijske akcijske načrte, predvidene v sklopu programa „Universal Safety Oversight Audit Programme“ Mednarodne organizacije za civilni letalski promet ali na podlagi katerega koli veljavnega predpisa Skupnosti;

b)

ali je bilo dovoljenje za obratovanje ali tehnično dovoljenje katerega koli prevoznika pod nadzorom tiste države predhodno zavrnjeno ali preklicano s strani druge države;

c)

ali je bil certifikat letalskega prevoznika izdan s strani pristojnega organa države, kjer ima prevoznik glavni kraj poslovanja;

z nesposobnostjo pristojnih organov države, v kateri je registriran zrakoplov, ki ga letalski prevoznik uporablja, da bi v skladu z obveznostmi, ki za državo izhajajo iz Čikaške konvencije, nadzorovali zrakoplov.

P6_TA(2005)0429

Bohunice V1 *

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o izvajanju Protokola št. 9 o jedrski elektrarni Bohunice V1 na Slovaškem, kakor je priložen Aktu o pogojih pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji (KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2004)0624) (1),

ob upoštevanju člena 203 Pogodbe Euratom, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0205/2004),

ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenja Odbora za proračun (A6-0282/2005),

1.

odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.

opozarja, da so sredstva iz predloga uredbe do sklenitve sporazuma o finančni perspektivi za obdobje leta 2007 in naslednjih let zgolj okvirna;

3.

zahteva, da Komisija po sprejetju prihodnjega finančnega načrta potrdi navedene zneske v predlogu uredbe ali po potrebi predloži prilagojene zneske v odobritev Evropskemu parlamentu in Svetu, in na ta način zagotovi združljivost z zgornjimi mejami;

4.

poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu z drugim odstavkom člena 119 Pogodbe Euratom;

5.

poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

6.

poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

7.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

BESEDILO, KI GA PREDLAGA KOMISIJA

SPREMEMBE PARLAMENTA

Sprememba 1

Uvodna izjava 3

(3) Evropska unija s protokolom prav tako priznava, da se bo morala razgradnja jedrske elektrarne Bohunice V1 nadaljevati po trenutni finančni perspektivi in da to prizadevanje pomeni znatno finančno breme za Slovaško. Odločitve o nadaljevanju pomoči Unije na tem področju po letu 2006 bodo upoštevale to stanje.

(3) Evropska unija v Protokolu prav tako priznava, da se bo morala razgradnja jedrske elektrarne Bohunice V1 nadaljevati po trenutni finančni perspektivi in da to prizadevanje pomeni znatno finančno breme za Slovaško. Poleg tega se Evropska unija zaveda, da se bodo prizadevanja zaradi narave in obsega razgradnje nadaljevala še več let po finančni perspektivi za obdobje 2007-2013. Odločitve o nadaljevanju pomoči Unije na tem področju po letu 2006 bodo upoštevale to stanje.

Sprememba 2

Uvodna izjava 4 a (novo)

 

(4a) Evropski parlament, Svet in Komisija priznavajo prizadevanja Slovaške za povečanje varnosti jedrske elektrarne Bohunice V1 pred pristopom in upoštevajo, da je država med letoma 1993 in 2000 vložila približno 250 milijonov EUR v varnostne ukrepe, kar bodo upoštevali tudi pri odločitvi o stopnji finančne pomoči za Slovaško.

Sprememba 3

Uvodna izjava 4 b (novo)

 

(4b) Pomoč Unije iz proračuna Skupnosti bi bilo treba zagotoviti tudi po 31. decembru 2013.

Sprememba 4

Uvodna izjava 4 c (novo)

 

(4c) Evropski parlament, Svet in Komisija prav tako priznavajo in ustrezno upoštevajo dejstvo, da Slovaška zaradi predčasnega zaprtja jedrske elektrarne Bohunice V1 ne more zbrati vseh zahtevanih sredstev za razgradnjo, ki naj bi jih po načrtih zagotavljala postopoma v skladu s prvotno življenjsko dobo elektrarne.

Sprememba 5

Uvodna izjava 5

(5) Posledično je treba iz proračuna Skupnosti zagotoviti sredstva v višini 237 milijonov eurov za financiranje razgradnje jedrske elektrarne Bohunice V1 v obdobju od leta 2007 do leta 2013.

(5) Posledično je treba iz proračuna Skupnosti zagotoviti sredstva v višini 400 milijonov EUR za financiranje razgradnje jedrske elektrarne Bohunice V1 v obdobju od leta 2007 do leta 2013.

Sprememba 6

Uvodna izjava 5 a (novo)

 

(5a) Komisija bi morala v skladu z zakonodajo Skupnosti preučiti nedavne predloge slovaških organov za zvišanje zneska državne pomoči, ki je jedrskemu sektorju na Slovaškem na voljo v okviru nacionalnega sklada za razgradnjo.

Sprememba 7

Uvodna izjava 5 b (novo)

 

(5b) Proračunska sredstva Skupnosti za razgradnjo ne bi smela voditi do izkrivljanja konkurence pri družbah za oskrbo z električno energijo na energetskem trgu v Evropski uniji. Ta sredstva se uporabljajo tudi za financiranje ukrepov, s katerimi se v skladu z ustreznim pravnim redom nadomeščajo izgube proizvodne zmogljivosti na področju:

(i)

obnovljivih virov energije;

(ii)

učinkovitosti končne porabe energije;

(iii)

varnosti oskrbe z električno energijo.

Sprememba 16

Uvodna izjava 5 c (novo)

 

(5c) Evropska unija in predvsem tiste države članice, ki bodo imele od zaprtja jedrske elektrarne Bohunice V1 koristi, bi morali dati v okviru letnega proračunskega postopka na voljo dodatnih 163 milijonov EUR.

Sprememba 8

Uvodna izjava 8 a (novo)

 

(8a) Kot nadomestilo za posledice predčasnega zaprtja bi bilo treba razgradnjo jedrske elektrarne Bohunice V1 izvajati na način, ki bo v skladu z lizbonsko strategijo kar najbolje prispeval k razvoju in rasti na Slovaškem.

Sprememba 9

Uvodna izjava 8 b (novo)

 

(8b) Zaradi zagotovitve čim večje učinkovitosti bi se pri razgradnji jedrske elektrarne Bohunice V1 moralo uporabljati najboljše razpoložljivo tehnično znanje in upoštevati vrste in tehnološke specifikacije enot, ki jih je treba zapreti.

Sprememba 10

Člen 2

Prispevek Skupnosti načrtu Ignalina se v skladu s to uredbo dodeli za namene zagotavljanja finančne podpore za ukrepe v zvezi z razgradnjo jedrske elektrarne Bohunice V1, ukrepe za sanacijo okolja v skladu s pravnim redom EU in za posodobitev običajnih proizvodnih zmogljivosti, ki so potrebne za nadomestitev proizvodnih zmogljivosti dveh reaktorjev elektrarne Bohunice V1, ter druge ukrepe, ki izhajajo iz odločitve o zaprtju in razgradnji te elektrarne in ki prispevajo k potrebnemu prestrukturiranju, sanaciji okolja in posodobitvi sektorjev proizvodnje, prenosa in distribucije energije v Slovaški, kakor tudi k večji varnosti oskrbe z energijo in k izboljšanju energetske učinkovitosti v Slovaški.

Prispevek Skupnosti programu se v skladu s to uredbo dodeli za namene zagotavljanja finančne podpore za ukrepe, povezane z razgradnjo jedrske elektrarne Bohunice V1, in obsega:

 

(i)

ukrepe za sanacijo okolja v skladu s pravnim redom EU;

(ii)

ukrepe za vzpostavitev novih proizvodnih zmogljivosti in za posodobitev obstoječih proizvodnih zmogljivosti, ki so potrebne za nadomestitev proizvodnih zmogljivosti dveh reaktorjev elektrarne Bohunice V1 ;

(iii)

druge ukrepe, ki izhajajo iz odločitve o zaprtju in razgradnji te elektrarne in ki , v skladu z veljavnim pravnim redom EU in z njegovim izvajanjem, prispevajo k potrebnemu prestrukturiranju, sanaciji okolja in posodobitvi sektorjev proizvodnje, prenosa in distribucije energije na Slovaškem, kakor tudi k krepitvi varnosti oskrbe z energijo in energetske učinkovitosti na Slovaškem.

Sprememba 11

Člen 2, odstavek 1 a (novo)

 

Ukrepe, ki jih je treba podpreti iz proračuna Skupnosti, bo Komisija podrobneje opredelila v letu 2006, potem ko bo od slovaških organov prejela načrt za razgradnjo z vsemi potrebnimi informacijami o postopku razgradnje. Na podlagi tega načrta bo Komisija letno odobrila ukrepe, ki jih je treba financirati .

Sprememba 12

Člen 3, odstavek 1

Sredstva, ki so potrebna za izvajanje ukrepov, predvidenih v členu 2 za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013, so v višini 273 milijonov EUR .

Znesek, potreben za izvajanje ukrepov, predvidenih v členu 2 za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013, je 400 milijonov EUR .

Sprememba 13

Člen 3, odstavek 3

Razporejena sredstva se lahko revidirajo v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013, da bi tako upoštevali napredek pri izvajanju načrta in zagotovili, da načrtovanje in razporeditev sredstev temeljita na dejanskih finančnih potrebah in absorpcijski sposobnosti.

Razporejena letna sredstva se lahko spreminjajo v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013, da bi tako upoštevali napredek pri izvajanju načrta in zagotovili, da načrtovanje in razporeditev sredstev temeljita na dejanskih finančnih potrebah in absorpcijski sposobnosti.

Sprememba 14

Člen 3, odstavek 3 a (novo)

 

Finančna pomoč iz proračuna Skupnosti za namene, predvidene v členu 2 te uredbe, se nadaljuje tudi po 31. decembru 2013.

Sprememba 15

Člen 4

Prispevek za določene ukrepe lahko znaša do 100 % skupnih izdatkov. Storiti je treba vse potrebno, da se nadaljuje postopek sofinanciranja, ki je bil uveden pri predpristopni pomoči in pri pomoči, ki je bila dana v obdobju 2004-2006 za napore Slovaške pri razgradnji, kakor tudi, da se pritegne sofinanciranje iz drugih virov, kadar je to ustrezno.

Prispevek Skupnosti za določene ukrepe lahko znaša do 100 % skupnih izdatkov. Storiti je treba vse potrebno, da se nadaljuje postopek sofinanciranja, ki je bil uveden pri predpristopni pomoči in pri pomoči, ki je bila dana v obdobju 2004-2006 za napore Slovaške pri razgradnji, kakor tudi, da se pritegne sofinanciranje iz drugih virov, kadar je to ustrezno.


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

P6_TA(2005)0430

Severna dimenzija

Resolucija Evropskega parlamenta o prihodnosti severne dimenzije

Evropski parlament,

ob upoštevanju drugega akcijskega načrta Severna dimenzija 2004-2006, ki ga je podprl Evropski svet v Bruslju dne 16. in 17. oktobra 2003,

ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. marca 2003 Svetu in Evropskemu parlamentu o širši Evropi — sosedstvo: nov okvir za odnose z našimi vzhodnimi in južnimi sosedi (KOM(2003)0104),

ob upoštevanju vloge severne dimenzije in izvajanju načrtov EU-Rusija za oblikovanje štirih skupnih področij (skupno gospodarsko področje, skupno področje svobode, varnosti in pravice, skupno področje zunanje varnosti, skupno področje raziskovanja, izobraževanja in kulture), ki so bili sprejeti na petnajstem vrhu EU-Rusija v Moskvi dne 10. maja 2005,

ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o severni dimenziji, zlasti tistih z dne 16. januarja 2003 (1)in 20. novembra 2003 (2) o drugem akcijskem načrtu severne dimenzije,

ob upoštevanju letnega poročila Komisije o izvajanju akcijskega načrta severne dimenzije z dne 20. maja 2005 in razprave v Evropskem parlamentu dne 8. septembra 2005,

ob upoštevanju člena 103(4) svojega Poslovnika,

A.

ker je predsedstvo pozivalo, da se dne 21. novembra 2005 v Bruslju skliče ministrsko srečanje za pripravo akcijskega načrta o prihodnosti severne dimenzije po poteku sedanjega akcijskega načrta v letu 2006,

B.

ker Komisija sedaj pripravlja svoje predloge o prihodnosti politik severne dimenzije, ki bodo sprejete v letu 2006 in bodo začele veljati v letu 2007,

C.

ker je Evropski svet ponovno poudaril pomen severne dimenzije tako za notranje politike Unije, kakor tudi za njene zunanje odnose in ker mora Evropska unija razvijati svoje sosedske in partnerske politike in njihove instrumente za skladno povezavo različnih dimenzij Unije,

D.

ker je širitev EU spremenila geopolitični zemljevid severne Evrope in je geografsko težišče EU usmerila na severovzhod, ker ima severna dimenzija tako nove možnosti kakor izzive, zlasti glede preprečevanja nastajanja novih ovir med EU in njenimi severnimi sosedami ter ker je širitev poudarila sodelovanje ob Baltskem morju, ker so države Baltskega morja, razen Rusije, članice Evropske unije, kar bo v severni dimenziji zahtevalo pripravo ločene strategije za Baltsko morje,

E.

ker so bili prej določeni cilji politike Evropskega parlamenta o severni dimenziji le delno doseženi; ker zlasti njegov poziv po večjem sodelovanju poslancev in drugih voljenih predstavnikov z ustanovitvijo foruma severne dimenzije še ni bil izpolnjen in politike severne dimenzije so še vedno slabo prepoznavne ter med posameznimi udeleženci niso dovolj usklajene; ker Evropski parlament podpira dejavnost svoje medskupine Baltik pri pripravi smernic za nadaljnje vključevanje regije Baltskega morja in pobude za oblikovanje Evropske strategije za regijo Baltskega morja, še zlasti kot notranjega stebra severne dimenzije;

F.

ker so glavni cilji prihodnje politike severne dimenzije zagotavljanje skupnega okvira za spodbujanje dialoga in sodelovanja, ki temelji na pospeševanju stabilnosti, blaginje in trajnostnega razvoja severne Evrope in Arktike; pospeševanje trgovine, vlaganje v infrastrukturo, izkoriščanje energetskih virov, lažji pretok oseb in blaga prek meja ob tesnem sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, in pospeševanje produktivne zaposlenosti, prav tako kakor tudi socialne in kulturne izmenjave;

G.

ker je od svoje ustanovitve leta 1999 severna dimenzija pokazala svojo uspešnost ter politično, gospodarsko in socialno vrednost, saj obsega eno najbolj spornih evropskih regij z velikimi možnostmi za prihodnje sodelovanje z Rusijo, Islandijo in Norveško;

H.

poudarja zlasti pomen in vpliv okoljske politike severne dimenzije v regiji, kot je primer obrat za ravnanje z vodo v St. Petersburgu, vendar poudarja nadaljnjo potrebo po krepitvi sodelovanja med državami članicami in zlasti za zmanjšanje evtrofikacije ter med EU in Rusijo, zlasti pri zmanjševanju tveganja za nesreče tankerjev in tveganja, ki je povezano z izkoriščanjem naftnega polja ter potrebo po izboljšanju jedrske varnosti in upravljanja z jedrskimi odpadki; ker je Baltsko morje že močno onesnaženo in kot notranje morje še posebej ogroženo;

1.

poudarja, da je treba severni dimenziji dati večji profil za doseganje njenih ciljev, da večja usklajenost med različnimi udeleženci ostaja glavni izziv ter da je severni dimenziji treba posvetiti enako pozornost kot drugim modelom regionalnega sodelovanja; poziva Komisijo, sedanje in prihodnje predsedstvo, da zagotovijo uspešno nadaljevanje potekajočih pogajanj o prihodnosti severne dimenzije in ob polnem sodelovanju Evropskega parlamenta pri tej nalogi;

2.

poziva Komisijo, da oblikuje celovit pristop zunanjih politik Unije do severne dimenzije, tako dvostranskih kakor večstranskih, vključno z regijami Baltskega in Barentsovega morja in vso Arktiko; poudarja poseben položaj Rusije kot ključnega partnerja ob poudarjanju pomembne vloge drugih severnih sosedov, Islandije in Norveške, pa tudi partnerjev z Arktike, Kanade in Združenih držav; poudarja pomen polne vključenosti severnih sosedov v novi sosedski politiki in njihovo upoštevanje pri ureditvi Evropskega sosedskega in partnerskega instrumenta;

3.

poudarja, da je uspešen pristop desetih novih držav, tudi tistih, ki so vključene v severno dimenzijo, severno dimenzijo pripeljal v novo fazo; poziva Komisijo, da dodeli ustrezna sredstva politiki severne dimenzije za predvidevanje prihodnjih partnerstev, med drugim na področju prometa, logistike, energije in kulture; meni, da bi moralo biti partnerstvo v socialnih zadevah in zadevah zdravstvenega varstva ustreznejše podprto; zato poziva Komisijo, da v svoji sedanji dejavnosti o prihodnosti severne dimenzije resno preuči, ali bi ločena proračunska postavka za severno dimenzijo pomagala dvigniti njen profil ob upoštevanju narave severne dimenzije kot okvira politike severne regije; ugotavlja, da mora takšen predlog upoštevati in povečati preglednost različnih virov financiranja, vključno sofinanciranja tretjih strani; poudarja potrebo po upoštevanju posebnih potreb severnih regij pri nalogah vseh generalnih direktoratov in v vseh delih proračuna EU;

4.

opozarja Komisijo, Svet in države članice na svoj predhodni poziv k večji vlogi voljenih predstavnikov in poslancev v severni dimenziji za pospeševanje in usklajevanje vključevanja različnih forumov za regionalno sodelovanje v severni Evropi; v zvezi s tem pričakuje konkretne predloge Komisije in ponovno poudarja svojo podporo ustanovitvi foruma severne dimenzije ter svojo pripravljenost za polno sodelovanje v njem in biti gostitelj prvega srečanja; poudarja potrebo po zagotavljanju polne udeležbe avtohtonih narodov regije;

5.

poziva Komisijo, da vključi strategijo Baltskega morja v svoj prihodnji predlog severne dimenzije za krepitev sodelovanja ob Baltskem morju in da polno izkoristi prednosti zadnje širitve Evropske unije ter tesno poveže infrastrukturo ostalega dela Evropske unije; predvideva, da naj bi se ta strategija predvsem ukvarjala z notranjimi politikami Evropske unije, sodelovanje z Rusijo pa naj bi bilo vključeno v zunanje politike EU; pozdravlja dejstvo, da sporazum z Moskvo o načrtih, ki zajemajo štiri skupna področja, zagotavlja posodobljen okvir za odnose med EU in Rusijo; poudarja, da bo severna dimenzija odražala regionalni vidik teh področij; poudarja, da mora ta proces potekati ob dejanskem sodelovanju z Rusijo;

6.

poziva k večji usklajenosti med EU, Svetom Arktike, Svetom držav Baltskega morja, severnim Svetom, Svetom Barentsove evro-arktične regije in drugih organov, ki so vključeni v sodelovanje v severnih regijah; ugotavlja, da bi morala biti Komisija dejavnejša pri sodelovanju na teh srečanjih;

7.

podpira Svet in Komisijo pri njunih prizadevanjih za vključitev Rusije v politike severne dimenzije, vendar poudarja, da bi se morala strategija EU o Rusiji izvajati v polni solidarnosti med državami članicami, medtem ko poudarja tudi potrebo po polnem vključevanju drugih sosedov na severu, zlasti Norveške in Islandije, še posebej na področju pomorskega razvoja in energije; v zvezi s tem pozdravlja belo knjigo o daljnem severu, ki jo je objavila norveška vlada;

8.

opozarja, da bi morali veliki infrastrukturni projekti na področju energije in prevoza v baltski regiji upoštevati tako upravičene skrbi držav članic glede varnosti kakor tudi njihove okoljske vplive;

9.

opozarja Komisijo na prihodnje mednarodno polarno leto 2007-2008 in poziva Komisijo, da izkoristi priložnost, da skupaj s partnerji z Arktike, vključno s Kanado in Združenimi državami, prevzame nove pobude, zlasti v zvezi z nalogo „Listina upravljanja Arktike“;

10.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic, Norveške, Islandije, Rusije, Kanade in Združenih držav ter partnerjem regionalnega sodelovanja.


(1)  UL C 38 E, 12.2.2004, str. 310.

(2)  UL C 87 E, 7.4.2004, str. 515.

P6_TA(2005)0431

Prehod na digitalno radiodifuzijo

Resolucija Evropskega parlamenta o pospeševanju prehoda z analogne na digitalno radiofuzijo

Evropski parlament,

ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o pospeševanju prehoda z analogne na digitalno radiofuzijo (KOM(2005)0204),

ob upoštevanju mnenja Skupine za politiko radijskega spektra (RSPG) o posledicah prehoda v digitalno radiofuzijo za frekvenčni spekter z dne 19. novembra 2004 (RSPG04-55 Rev.),

ob upoštevanju načrtov preusmeritve v državah članicah, ki so bili objavljeni v okviru akcijskega načrta eEurope 2005 (1),

ob upoštevanju nedavnih študij o upravljanju s spektrom na področju radiodifuzije in o obravnavanju digitalne prizemne televizije v javni politiki, ki jih je naročila Komisija (2),

ob upoštevanju Direktive 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva) (3),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. septembra 2002 o akcijskem načrtu EU za uspešno uvajanje digitalne televizije v Evropi (4),

ob upoštevanju člena 108(5) svojega Poslovnika,

A.

ker bo prehod iz analogne v digitalno radiodifuzijo prinesel koristi na vseh ravneh, saj omogoča ponudbo nove in izboljšane radiodifuzije, dovoljuje sprostitev več sto megahercov osnovnega spektra, ki bi ga bilo mogoče uporabiti za različne namene, ter povečuje tržno konkurenco in inovacije,

B.

ker Združene države načrtujejo ukinitev prizemne analogne radiodifuzije do 1. januarja 2009, Južna Koreja je napovedala izklop prizemne analogne radiodifuzije do konca leta 2010, Japonska pa do leta 2011, in ker je za Evropsko unijo ključnega pomena, da ne zaostaja za svojimi največjim