ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta' l-Unjoni Ewropea

C NaN

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 49
18 ta' Novembru 2006


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   (Informazzjoni)

 

PARLAMENT EWROPEW

 

SESSJONI 2005 — 2006

 

It-Tnejn, 14 ta' Novembru 2005

2006/C /1

MINUTI

1

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Tkomplija tas-sessjoni

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Stqarrija tal-President

Dokumenti mressqa

Firma ta' atti adottati skond il-proċedura ta' kodeċiżjoni.

Kompożizzjoni tal-Parlament

Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Azzjoni meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Testi ta' ftehim mgħoddija mill-Kunsill

Petizzjonijiet

Ordni tas-seduta

Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Dimensjoni soċjali tal-globalizzazzjoni (dibattitu)

It-tranżizzjoni għax-xandir diġitali (dibattitu)

Ċentri ta' detenzjoni sigrieti fl-Ewropa (dibattitu)

Sistema għall-importazzjoni tal-banana (dibattitu)

Direttiva dwar l-istituzzjonijiet ta' rtirar professjonali (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

11

 

It-Tlieta, 15 ta' Novembru 2005

2006/C /2

MINUTI

13

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Dokumenti mressqa

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Dibattitu fuq każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (komunikazzjoni tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni ppreżentati)

Id-Dimensjoni Nordika (tressiq ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni)

Preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Qorti ta' l-Awdituri 2004 (dibattitu)

Programm leġiżlattiv u ta' xogħol għall-2006 (dibattitu)

Avviż tal-President

Ħin tal-votazzjonijiet

Disseminazzjoni ta' prattiki tajbin u l-immonitorjar ta' l-adozzjoni ta' l-ICT ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Sistema terrestri pubblika pan-Ewropea ta' pejġing bir-radju (RMU) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Organizzazzjoni komuni tas-suq fil-qasam taż-żerriegħa * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Organizzazzjoni komuni tas-suq fil-qasam tal-ħops * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Organizzazzjoni komuni tas-suq ta' l-inbid * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Emenda tal-ftehim li jwassal għall-ħolqien tal-EBRD sabiex dan ikun jista' jiffinanzja operazzjonijiet fil-Mongolja * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Viża għall-Logħob Olimpiku u/jew Para-Olimpiku tax-Xitwa 2006 f'Turin ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

L-applikazzjoni ta' skemi tas-sigurtà soċjali għal persuni impjegati u għal membri talfamilja tagħhom li jmorru minn post għall-ieħor fil-KE ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Sallur Ewropew (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Ksur minn Stat Membru tal-Protokoll dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Dimensjoni soċjali tal-globalizzazzjoni (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni

Korrezzjonijiet ta' votazzjonijiet

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Kompożizzjoni tal-Parlament

Aġenzija Ewropea tas-Sustanzi Kimiċi (Sustanzi li jniġġsu organiċi u persistenti) (REACH) ***I - Modifika tad-Direttiva 67/548/KEE dwar is-sustanzi perikolużi (REACH) ***I (dibattitu)

Aġenziji regulatarji Ewropej (dibattitu)

Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kummissjoni)

2005, Pakkett Tkabbir II (dibattitu)

L-informazzjoni tal-passiġġiera dwar l-identità tal-kumpanija ta' l-ajru li qiegħda topera ***I (dibattitu)

L-impjant nukleari ta' Bohunice VI fis-Slovakkja * — L-użu ta' riżorsi finanzjarji għall-iżmuntaġġ ta' power stations nukleari (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

27

ANNESS I

29

ANNESS II

34

TESTI ADOTTATI Għalissa dawn it-testi m'humiex disponibbli bil-Malti.

41

P6_TA(2005)0417Programme for the dissemination of good practices and monitoring ICT take-up ***IEuropean Parliament legislative resolution on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 2256/2003/EC with a view to extension of the programme in 2006 for the dissemination of good practices and monitoring of the take-up of Information and Communication Technolgies (ICTs) (COM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD))

41

ANNEX IDECISION No .../2005/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of ... amending Decision No 2256/2003/EC with a view to extension of the programme in 2006 for the dissemination of good practices and monitoring of the take-up of Information and Communication Technologies (ICTs)

41

ANNEX II

45

P6_TA(2005)0418Public radio paging ***IEuropean Parliament legislative resolution on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council repealing Council Directive 90/544/EEC on the frequency bands designated for the coordinated introduction of pan-European land-based public radio paging in the Community (COM (2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD))

45

ANNEXDIRECTIVE 2005/.../EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of ... repealing Council Directive 90/544/EEC on the frequency bands designated for the coordinated introduction of pan-European land-based public radio paging in the Community

46

P6_TA(2005)0419Common organisation of the market in seeds *European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation on the common organisation of the market in seeds (COM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS))

47

P6_TA(2005)0420Common organisation of the market in hops *European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation on the common organisation of the market in hops (COM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS))

48

P6_TA(2005)0421Common organisation of the market in wine *European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine (COM(2005) 0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS))

48

P6_TA(2005)0422EBRD's financing of operations in Mongolia *European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council decision on an amendment to the Agreement Establishing the European Bank of Reconstruction and Development (EBRD), enabling the Bank to finance operations in Mongolia (COM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS))

49

P6_TA(2005)0423Visas for the 2006 Winter Olympic and/or Paralympic Games ***IEuropean Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council relating to measures envisaged to facilitate the procedures for applying for and issuing visas for members of the Olympic family taking part in the 2006 Olympic and/or Paralympic Winter Games in Turin (COM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD))

50

ANNEXREGULATION (EC) No .../2005 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of ... relating to measures envisaged to facilitate the procedures for applying for and issuing visas for members of the Olympic family taking part in the 2006 Olympic and/or Paralympic Winter Games in Turin

50

P6_TA(2005)0424Social security schemes ***IEuropean Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community and Council Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 (COM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284 (COD))

56

P6_TC1-COD(2004)0284Position of the European Parliament adopted at first reading on 15 November 2005 with a view to the adoption of Regulation (EC) No .../2006 of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community and Council Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71

57

ANNEX

58

P6_TA(2005)0425European eelsEuropean Parliament resolution on the development of a Community Action Plan for the recovery of European eels (2005/2032(INI))

63

P6_TA(2005)0426Privileges and immunitiesEuropean Parliament resolution on a possible infringement of the Protocol on the privileges and immunities of the European Communities by a Member State (2005/2187(INI))

64

P6_TA(2005)0427Social dimension of globalisationEuropean Parliament resolution on the social dimension of globalisation (2005/2061(INI))

65

 

L-Erbgħa, 16 ta' Novembru 2005

2006/C /3

MINUTI

71

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Dokumenti mressqa

Is-sitwazzjoni fl-Iraq wara r-referendum dwar il-kostituzzjoni (dibattitu)

Bidla klimatika — Sabiex tintrebaħ il-ġlieda kontra l-bidla klimatika planetarja (dibattitu)

Ħin tal-votazzjonijiet

L-informazzjoni tal-passiġġiera dwar l-identità tal-kumpanija ta' l-ajru li qiegħda topera ***I (votazzjoni)

L-impjant nukleari ta' Bohunice VI fis-Slovakkja * (votazzjoni)

Id-Dimensjoni nordika (votazzjoni)

It-Tranżizzjoni għax-xandir diġitali (votazzjoni)

L-użu ta' riżorsi finanzjarji għall-iżmuntaġġ ta' power stations nukleari (votazzjoni)

Sabiex tintrebaħ il-ġlieda kontra l-bidla klimatika planetarja (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni

Korrezzjonijiet ta' votazzjonijiet

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Laqgħa informali tal-Kunsill Ewropew (dibattitu)

Stqarrijiet riċenti tas-sur Mahmoud Ahmadinejad, President ta' l-Iran (dibattitu)

Ħin tal-mistoqsijiet (Kunsill)

Stqarrija tal-President

Standards għal metodi mhux krudili għall-insib ta' xi speċji ta' annimali ***I (dibattitu)

L-esportazzjoni ta' armi — In-nuqqas ta' proliferazzjoni ta' l-armi għall-qerda tal-massa — Akkwist pubbliku tad-difiża (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

80

ANNESS I

82

ANNESS II

89

TESTI ADOTTATI Għalissa dawn it-testi m'humiex disponibbli bil-Malti.

98

P6_TA(2005)0428Information to air passengers ***IEuropean Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the information of air transport passengers on the identity of the operating carrier and on communication of safety information by Member States (COM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD))

98

P6_TC1-COD(2005)0008Position of the European Parliament adopted at first reading on 16 November 2005 with a view to the adoption of regulation (EC) No .../2005 of the European Parliament and of the Council on the establishment of a Community list of air carriers subject to an operating ban within the Community and on informing air transport passengers of the identity of the operating air carrier, and repealing Article 9 of Directive 2004/36/EC

98

ANNEXCOMMON CRITERIA FOR CONSIDERATION OF AN OPERATING BAN FOR SAFETY REASONS AT COMMUNITY LEVEL

107

P6_TA(2005)0429Bohunice V1 *European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation on the implementation of Protocol No 9 on the Bohunice V1 nuclear power plant in Slovakia, as annexed to the Act concerning the conditions of accession to the European Union of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia (COM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS))

108

P6_TA(2005)0430Northern dimensionEuropean Parliament resolution on the future of the Northern Dimension

113

P6_TA(2005)0431Digital switchoverEuropean Parliament resolution on accelerating the transition from analogue to digital broadcasting

115

P6_TA(2005)0432Decommissioning nuclear power plantsEuropean Parliament resolution on the use of financial resources earmarked for the decommissioning of nuclear power plants (2005/2027(INI))

117

P6_TA(2005)0433Beating global climate changeEuropean Parliament resolution on Winning the Battle Against Global Climate Change (2005/2049 (INI))

120

 

Il-Ħamis, 17 ta' Novembru 2005

2006/C /4

MINUTI

128

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Dokumenti mressqa

Ħarsien ta' l-immunità parlamentari

Ħin tal-votazzjonijiet

Aġenzija Ewropea tas-sustanzi kimiċi, sustanzi li jniġġsu organiċi u persistenti (REACH) ***I (votazzjoni)

Modifikazzjoni tad-Direttiva 67/548/KEE dwar is-sustanzi perikolużi REACH ***I (votazzjoni)

Standards għal metodi mhux krudili għall-insib ta' xi speċji ta' annimali ***I (votazzjoni)

L-esportazzjoni ta' armi (votazzjoni)

Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà: maltempata fit-tramuntana ta' l-Ewropa (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Abbozz ta' baġit rettifikat nru 7/2005 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

In-nuqqas ta' proliferazzjoni ta' l-armi għall-qerda tal-massa (votazzjoni)

Akkwist pubbliku tad-difiża (votazzjoni)

Stqarrijiet riċenti tas-sur Mahmoud Ahmadinejad, President ta' l-Iran (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni

Korrezzjonijiet ta' votazzjonijiet

Avviż tal-President

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Strateġija ta' żvilupp għall-Afrika (dibattitu)

Il-politika ta' żvilupp ta' l-Unjoni Ewropea l-Kunsens Ewropew (dibattitu)

Dibattiti dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (dibattitu)

Aċċess għall-għajnuna umanitarja tal-Kaxmir (dibattitu)

Il-Filippini (ikkundannar għall-mewt taċ-ċittadin Ewropew Francisco Larrañaga) (dibattitu)

Burma/Myanmar (dibattitu)

Ħin tal-votazzjonijiet

Aċċess għall-għajnuna umanitarja fil-Kaxmir (votazzjoni)

Il-Filippini (l-ikkundannar għall-mewt taċ-ċittadin Ewropew Francisco Larraňaga (votazzjoni)

Birma/Myanmar (votazzjoni)

Strateġija ta' żvilupp għall-Afrika (votazzjoni)

Il-politika ta' żvilupp ta' l-Unjoni Ewropea l-Kunsens Ewropew (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni

Korrezzjonijiet ta' votazzjonijiet

Kalendarju tal-baġit

Aġenda tas-sessjoni parzjali li jmiss

Avviż tal-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill

Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Dati għas-seduti li jmiss

Aġġornament tas-sessjoni

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

143

ANNESS I

145

ANNESS II

172

TESTI ADOTTATI Għalissa dawn it-testi m'humiex disponibbli bil-Malti.

302

P6_TA(2005)0434REACH ***IEuropean Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency and amending Directive 1999/45/EC and Regulation (EC) No .../... [on Persistent Organic Pollutants] (COM(2003)0644 — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD))

302

P6_TC1-COD(2003)0256Position of the European Parliament adopted at first reading on 17 November 2005 with a view to the adoption of Regulation (EC) No .../2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency and amending Directive 1999/45/EC

303

ANNEX IGENERAL PROVISIONS FOR ASSESSING SUBSTANCES AND PREPARING CHEMICAL SAFETY REPORTS

388

ANNEX IAGUIDE TO THE COMPILATION OF SAFETY DATA SHEETS

398

ANNEX IBCHEMICAL SAFETY ASSESSMENTS FOR PREPARATIONS

408

ANNEX ICCRITERIA FOR PHASE-IN SUBSTANCES REGISTERED IN QUANTITIES BETWEEN 1 AND 10 TONNES PER YEAR PER MANUFACTURER OR IMPORTER FOR WHICH THE FULL INFORMATION SPECIFIED IN ANNEX V IS REQUIRED

409

ANNEX IIEXEMPTIONS FROM OBLIGATION TO REGISTER IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 4(1)(A)

410

ANNEX IIIEXEMPTIONS FROM THE OBLIGATION TO REGISTER IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 4(1)(B)

415

ANNEX IV

416

ANNEX VSTANDARD INFORMATION REQUIREMENTS FOR SUBSTANCES MANUFACTURED OR IMPORTED IN QUANTITIES OF ONE TONNE OR MORE

420

ANNEX VIADDITIONAL STANDARD INFORMATION REQUIREMENTS FOR SUBSTANCES MANUFACTURED OR IMPORTED IN QUANTITIES OF 10 TONNES OR MORE

424

ANNEX VIIADDITIONAL STANDARD INFORMATION REQUIREMENTS FOR SUBSTANCES MANUFACTURED OR IMPORTED IN QUANTITIES OF 100 TONNES OR MORE

428

ANNEX VIIIADDITIONAL STANDARD INFORMATION REQUIREMENTS FOR SUBSTANCES MANUFACTURED OR IMPORTED IN QUANTITIES OF 1000 TONNES OR MORE

432

ANNEX IXGENERAL RULES FOR ADAPTATION OF THE STANDARD TESTING REGIME SET OUT IN ANNEXES V TO VIII

435

ANNEX X

438

ANNEX XIGENERAL PROVISIONS FOR DOWNSTREAM USERS TO ASSESS SUBSTANCES AND PREPARE CHEMICAL SAFETY REPORTS

438

ANNEXES XII TO XVI

439

ANNEX XVIIPERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (POPS)

439

P6_TA(2005)0435Adaptation to REACH ***IEuropean Parliament legislative resolution on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 67/548/EEC in order to adapt it to Regulation (EC) of the European Parliament and of the Council concerning the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (COM(2003)0644 — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD))

440

P6_TC1-COD(2003)0257Position of the European Parliament adopted at first reading on 17 November 2005 with a view to the adoption of Directive 2006/.../EC of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 67/548/EEC in order to adapt it to Regulation (EC) No .../... of the European Parliament and of the Council concerning the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals

440

P6_TA(2005)0436Arms exportsEuropean Parliament resolution on the Council's Sixth Annual Report according to Operative Provision 8 of the European Union Code of Conduct on Arms Exports (2005/2013(INI))

443

P6_TA(2005)0437Mobilisation of the Solidarity FundEuropean Parliament resolution on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund according to point 3 of the Interinstitutional Agreement of 7 November 2002 between the European Parliament, the Council and the Commission on the financing of the European Union Solidarity Fund supplementing the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure (COM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI))

450

ANNEXDECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

451

P6_TA(2005)0438Draft amending budget No 7/2005European Parliament resolution on draft amending budget No 7/2005 of the European Union for the financial year 2005 (Storm in Northern Europe) (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD))

452

P6_TA(2005)0439Weapons of mass destructionEuropean Parliament resolution on non-proliferation of weapons of mass destruction: A role for the European Parliament (2005/2139(INI))

453

P6_TA(2005)0440Defence procurementEuropean Parliament resolution on the Green Paper on defence procurement (2005/2030(INI))

463

P6_TA(2005)0441Recent statements of the President of Iran, Mr Mahmoud AhmadinejadEuropean Parliament resolution on Iran

468

P6_TA(2005)0442Access to humanitarian aid in KashmirEuropean Parliament resolution on Kashmir

469

P6_TA(2005)0443Philippines (the sentencing to death of Francisco Larrañaga, an EU citizen)European Parliament resolution on the Philippines

472

P6_TA(2005)0444Burma/MyanmarEuropean Parliament resolution on Burma

473

P6_TA(2005)0445Development strategy for AfricaEuropean Parliament resolution on a development strategy for Africa (2005/2142(INI))

475

P6_TA(2005)0446Community development policyEuropean Parliament resolution on the proposal for a Joint Declaration by the Council, the European Parliament and the Commission on the European Union Development Policy The European Consensus (2004/2261(INI))

484

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali ta' l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea fil-ĠU C 280 E.

MT

 


I (Informazzjoni)

PARLAMENT EWROPEW

SESSJONI 2005 — 2006

It-Tnejn, 14 ta' Novembru 2005

18.11.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea

C NaN/1


MINUTI

(2006/C 280 E/01)

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

IPPRESIEDA: Josep BORRELL FONTELLES

President

1.   Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.05.

2.   Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

3.   Stqarrija tal-President

Il-President għamel stqarrija dwar l-attentati li saru f'Amman fid-9 ta' Novembru 2005. Hu qali li wassal ilkondoljanzji tal-Parlament lill-awtoritajiet tal-Ġordan kif ukoll lill-familji tal-vittmi.

Il-Parlament osserva minuta silenzju bħala tifkira tal-vittmi.

4.   Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt (X'uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-Malti)

1)

mill-kumitati parlamentari:

1.1)

rapporti:

Report on the use of financial resources earmarked for the decommissioning of nuclear power plants (2005/2027(INI)) — Kumitat dwar l-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija

Rapporteur: Harms Rebecca (A6-0279/2005).

* Rapport dwar il-proposta għal-Regolament tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' Protokoll Nru 9 dwar l-impjant nukleari Bohunice VI fis-Slovakkja, kif anness ma' l-Att dwar il-kundizzjonijiet ta' adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ta' l-Estonja, ta' Ċipru, tal-Latvja, tal-Litwanja, ta' l-Ungerija, ta' Malta, tal-Polonja, tas-Slovenja, u tas-Slovakkja ma' l-Unjoni Ewropea (COM (2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)) — Kumitat dwar l-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija

Rapporteur: Harms Rebecca (A6-0282/2005).

Report on the development of a Community Action Plan for the recovery of European eel (2005/2032(INI)) — Kumitat dwar is-Sajd

Rapporteur: Maat Albert Jan (A6-0284/2005).

***I Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE sabiex tadattaha għar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, l-evalwazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' kimiki. (COM(2003)0644 [02] — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD)) — Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta` ta' l-Ikel

Rapporteur: Sacconi Guido (A6-0285/2005).

Report on the Green Paper on defence procurement (2005/2030(INI)) — Kumitat dwar is-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Rapporteur: Wuermeling Joachim (A6-0288/2005).

Report on the Council's Sixth Annual Report according to Operative Provision 8 of the European Union Code of Conduct on Arms Exports (2005/2013(INI)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin

Rapporteur: Romeva i Rueda Raül (A6-0292/2005).

***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' skemi ta' sigurtà soċjali għal min hu impjegat, għal min jaħdem għal rasu u għal membri tal-familji tagħhom li jmorru minn post għall-ieħor fil-Komunità u r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 (COM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD)) — Kumitat dwar l-Impjiegi u l- Affarijiet Soċjali

Rapporteur: Toia Patrizia (A6-0293/2005).

* Report on the proposal for a Council regulation on the common organisation of the market in seeds (COM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS)) — Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Rapporteur: Daul Joseph (A6-0295/2005).

Report on Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction: A Role for the European Parliament (2005/2139(INI)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin

Rapporteur: Kristovskis Ģirts Valdis (A6-0297/2005).

* Report on the proposal for a Council decision on an Amendment to the Agreement Establishing the European Bank of Reconstruction and Development (EBRD), enabling the Bank to finance operations in Mongolia (COM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Rapporteur: Berès Pervenche (A6-0298/2005).

* Report on the proposal for a Council regulation on the common organisation of the market in hops (COM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS)) — Kumitat għall-Agrikultura u l-Iżvilupp Rurali

Rapporteur: Daul Joseph (A6-0299/2005).

* Report on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine (COM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS)) — Kumitat għall-Agrikultura u l-Iżvilupp Rurali

Rapporteur: Daul Joseph (A6-0300/2005).

***I Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda Deċiżjoni Nru 2256/2003/KE għall-estensjoni tal-programm tal-2006 għat-tixrid ta' prattiki tajbin u għall-allokazzjoni ta' l-ICT għall-monitoraġġ. (COM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD)) — Kumitat dwar l-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija

Rapporteur: Chichester Giles (A6-0302/2005).

***I Rapport dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tneħħi d-Direttiva tal-Kunsill 90/544/KEE dwar il-bandi ta' frekwenza maħsubin għall-introduzzjoni kkordinata ta' ’paging’ Pan-Ewropew tar-radju pubbliku fuq l-art fil-Komunità (COM(2005) 0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD)) — Kumitat dwar l-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija

Rapporteur: Chichester Giles (A6-0303/2005).

***I Rapport dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tintroduċi standards ta' nsib mingħajr ħruxija għal ċerti speċi ta' annimali (COM(2004)0532 — C6-0100/2004 — 2004/0183(COD)) — Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta` ta' l-Ikel

Rapporteur: Scheele Karin (A6-0304/2005).

Report on European electronic communications regulation and markets 2004 (2005/2052 (INI)) — Kumitat dwar l-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija

Rapporteur: Toia Patrizia (A6-0305/2005).

Report on the social dimension of globalisation (2005/2061(INI)) — Kumitat dwar l-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Rapporteur: Brejc Mihael (A6-0308/2005).

***I Rapport dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar linfurmar ta' passiġġieri ta' trasport bl-ajru dwar l-identità tal-kumpanija ta' l-ajru u dwar ilkomunikazzjoni ta' informazzjoni ta' sikurezza mill-Istati Membri. (COM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)) — Kumitat dwar it-Trasport u t-Turiżmu

Rapporteur: De Veyrac Christine (A6-0310/2005).

Report on the role of “Euroregions” in the development of regional policy (2004/2257(INI)) — Kumitat dwar l-Iżvilupp Reġjonali

Rapporteur: Triantaphyllides Kyriacos (A6-0311/2005).

Report on Winning the Battle Against Global Climate Change (2005/2049(INI)) — Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta` ta' l-Ikel

Rapporteur: Wijkman Anders (A6-0312/2005).

***I Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council relating to measures envisaged to facilitate the procedures for applying for and issuing visas for members of the Olympic family taking part in the 2006 Olympic and/or Paralympic Winter Games in Turin (COM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD)) — Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni

Rapporteur: Zappalà Stefano (A6-0313/2005).

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Report on the application of EC competition rules to maritime transport (2005/2033(INI)) — Kumitat dwar it-Trasport u t-Turiżmu

Rapporteur: Kratsa-Tsagaropoulou Rodi (A6-0314/2005).

***I Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency and amending Directive 1999/45/EC and Regulation (EC)No .../... on Persistent Organic Pollutants (COM(2003)0644 [01] — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD)) — Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta` ta' l-Ikel

Rapporteur: Sacconi Guido (A6-0315/2005).

Rapport dwar il-possibiltà ta' ksur tal-protokoll dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej minn Stat Membru (2005/2187(INI)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Legali

Rapporteur: Gargani Giuseppe (A6-0316/2005).

***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar iddrittijiet ta' persuni b'mobilità mnaqqsa meta jivvjaġġaw bl-ajru (COM(2005)0047 — C6-0045/2005 — 2005/0007(COD)) — Kumitat dwar it-Trasport u t-Turiżmu

Rapporteur: Evans Robert (A6-0317/2005).

Report on a development strategy for Africa (2005/2142(INI)) — Kumitat dwar l-Iżvilupp

Rapporteur: Martens Maria (A6-0318/2005).

Report on the proposal for a Joint Declaration by the Council, the European Parliament and the Commission on the European Union Development Policy “The European Consensus” (2004/2261(INI)) — Kumitat dwar l-Iżvilupp

Rapporteur: Wijkman Anders (A6-0319/2005).

2)

mill-Membri:

2.1)

interpellanzi orali (Artikolu 108 tar-Regoli ta' Proċedura):

(O-0083/2005) Giles Chichester u Etelka Barsi-Pataky, f'isem il-Kumitat ITRE, lill-Kummissjoni: It-tranżizzjoni għax-xandir diġitali (commission ITRE (B6-0333/2005);

(O-0084/2005) Nikolas Sifunakis, f'isem il-Kumitat CULT, lill-Kunsill: Trêve olympique (B6-0335/2005);

(O-0085/2005/rev.2) Martine Roure et Maria Berger, f'isem il-grupp PSE, Kathalijne Maria Buitenweg, f'isem il-grupp Verts/ALE, Diana Wallis u Sarah Ludford, f'isem il-grupp ALDE, lill-Kummissjoni: Rikors għas-sanzjonijiet penali f'każ ta' ksur tal-Liġi Komunitarja (B6-0336/2005);

(O-0093/2005) Jo Leinen, f'isem il-Kumitat AFCO, u Janusz Lewandowski, f'isem il-Kumitat BUDG, lill-Kunsill: Abbozz ta' ftehim interistituzzjonali dwar il-ħolqien ta' qafas operattiv għall-aġenziji regolatorji Ewropej (COM(2005)0059 — 2005/2035(ACI)) (B6-0337/2005)

(O-0094/2005) Ieke van den Burg u Othmar Karas, f'isem il-Kumitat ECON, lill-Kummissjoni:;

(O-0078/2005) Maria Martens, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kunsill: L-iżvilupp u l-isport (B6-0340/2005)

(O-0079/2005) Maria Martens, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kummissjoni: L-iżvilupp u l-isport (B6-0341/2005)

2.2)

mistoqsijiet orali għall-Ħin tal-mistoqsijiet (Artikolu 109 tar-Regoli ta' Proċedura) (B6-0339/2005):

Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Purvis John, Attwooll Elspeth, Vanhecke Frank, Ashworth Richard James, Corbett Richard, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Papadimoulis Dimitrios, Lundgren Nils, Davies Chris, Sjöstedt Jonas, Moraes Claude, Seppänen Esko, Figueiredo Ilda, Olajos Péter, Hutchinson Alain, McGuinness Mairead, Stihler Catherine, Mitchell Gay, Bowis John, Parish Neil, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Aylward Liam, Tannock Charles, Kirkhope Timothy, Posselt Bernd, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Dimitrakopoulos Giorgos, Staes Bart, Karas Othmar, Aubert Marie-Hélène, Aylward Liam, Rocard Michel, Deva Nirj, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Figueiredo Ilda, Kinnock Glenys, Désir Harlem, Stihler Catherine, Arif Kader, Ryan Eoin, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Wuermeling Joachim, Papadimoulis Dimitrios, Moraes Claude, Bushill-Matthews Philip, Karatzaferis Georgios, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Paleckis Justas Vincas, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Batzeli Katerina, de Grandes Pascual Luis, Sjöstedt Jonas, Olajos Péter, Martin David, Ford Glyn, Tajani Antonio, Iturgaiz Angulo Carlos José, Seppänen Esko, McAvan Linda, McGuinness Mairead, Hutchinson Alain, Bowis John, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Montoro Romero Cristobal, Ayala Sender Inés, Evans Robert, Westlund Åsa, Hedh Anna, Herranz García María Esther, Fjellner Christofer, Isler Béguin Marie Anne, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi.

2.3)

proposti biex jiġu emendati r-Regoli ta' Proċedura (Artikolu 202 tar-Regoli ta' Proċedura):

Corbett Richard — Proposta għal emenda biex tinbidel ir-Regola 80 tar-Regoli ta' Proċedura (B6-0582/2005).

irreferut

responsabbli: AFCO

2.4)

dikjarazzjonijiet bil-miktub biex jiddaħħlu fir-Reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura):

Sylwester Chruszcz u Andrzej Tomasz Zapałowski, dwar l-ispejjeż mgħollija tas-servizzi ta' itineranza internazzjonali fi ħdan l-Unjoni Ewopea (64/2005);

Bruno Gollnisch, dwar il-kundizzjonijiet ta' detenzjoni tas-Sur Tarek Aziz (65/2005);

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen u Carl Lang, dwar il-vjolenza etnika fi Franza u f'pajjiżi oħra fl-Ewropa (66/2005).

5.   Firma ta' atti adottati skond il-proċedura ta' kodeċiżjoni.

Il-President jgħarraf li, flimkien mal-President tal-Kunsill, nhar l-Erbgħa huwa ser jgħaddi għall-iffirmar ta' latti li ġejjin li ġew adottati b'kodeċiżjoni skond l-Artikolu 68 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament:

Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-patrimonju ċinematografiku u l-kompetittività ta' attivitajiet industrijali relatati (3625/2/2005 — C6-0377/2005 2004/0066(COD));

Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-riassigurazzjoni u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 73/239/KEE, 92/49/KEE kif ukoll id-Direttivi 98/78/KE u 2002/83/KE (3639/5/2005 — C6-0379/2005 — 2004/0097(COD));

Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda għas-sebgħa u għoxrin darba d-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE dwar l-aprossimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti, u d-disposizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' restrizzjonijiet fuq il-marketing u l-użu ta' ċertu sustanzi u preparazzjonijiet perikoluzi (idrokarburi poliċikliċi aromatiċi fi żjut dilwenti u f'tajers) (3641/1/2005 — C6-0378/2005 — 2004/0036(COD));

Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tirrettifika d-Direttiva 2004/18/KE dwar il-koordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi (3655/1/2005 — C6-0387/2005 — 2005/0100(COD)).

6.   Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet Ġermaniżi kompetenti kienu avżaw bil-ħatra ta' Roland Gewalt minflok Ingo Schmitt bħala Membru tal-Parlament, b'seħħ mid-data 27.10.2005.

Josep Borrell Fontelles (President) fakkar fid-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 3(5) tar-Regoli ta' Proċedura.

7.   Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Grupp PPE-DE, il-Parlament irratifika l-ħatriet li ġejjin:

Kumitat TRAN: Roland Gewalt

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Afrika t'Isfel: Roland Gewalt.

Fuq talba tal-Grupp PSE, il-Parlament irratifika l-ħatriet li ġejjin:

Kumitat ENVI: Matthias Groote minflok Norbert Glante

Kumitat ITRE: Norbert Glante

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Ġappun: Matthias Groote.

Fuq talba tal-Grupp IND/DEM, il-Parlament irratifika l-ħatriet li ġejjin:

Kumitat AFCO: Bernard Piotr Wojciechowski

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Belarussja: Bernard Piotr Wojciechowski.

8.   Azzjoni meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Tqassmu l-komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar l-azzjoni meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament waqt is-sessjonijiet parzjali ta' Ġunju I u ta' Lulju 2005.

9.   Testi ta' ftehim mgħoddija mill-Kunsill

Il-Kunsill għadda kopji ċċertifikati tad-dokumenti li ġejjin:

Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u ir-Repubblika Slovakka fl-Unjoni Ewropea.

10.   Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet imsemmija hawn taħt, li kienu tniżżlu fir-reġistru fid-dati li jidhru hawn isfel, ġew mgħoddija lill-kumitat ikkonċernat skond l-Artikolu 191(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 07.11.2005

Is-Sur Angelos Psifis (nru 818/2005);

Is-Sur Pereidis (Association Constructive Macédoine “L'Aristote”) (nru 819/2005);

Is-Sur Konstantinos Dolkas (nru 820/2005);

Is-Sur Apostolos Kondylis (nru 821/2005);

Is-Sur Spiridon Nasopoulos (nru 822/2005);

Is-Sur Giorgios Papagiannakopoulos (nru 823/2005);

Is-Sur Dimitrios Terzis (nru 824/2005);

Is-Sur Panagiotis Georgiadis (nru 825/2005);

Is-Sur Stefanos Tanimanidis (World Council of Pontian Hellenism) (b'2 firem) (nru 826/2005);

Is-Sur Mark Bookham (Forum Independent Light Dues Forum) (nru 827/2005);

Is-Sur Vasilios Tsetsos (nru 828/2005);

Is-Sur André Geminet (nru 829/2005);

Is-Sur Marc Abrahamovski (Association d'intérêt public Vie Verte “Ticoulet”) (b'323 firma) (nru 830/2005);

Is-Sinjura Elisabeth Balland (nru 831/2005);

Is-Sinjura Isabelle Plessis (Collectif “une réglementation pour les camping-cars”) (b'186 firma) (nru 832/2005);

Is-Sur Miguel Amorós Amorós (nru 833/2005);

Is-Sur José Luis Fernández Muñiz (Asociación de Piloñeses por Soto-Penagos y otros tendidos) (PASPOT) (b'300 firma) (nru 834/2005);

Is-Sur Adolfo Bosch Lería (nru 835/2005);

Is-Sur Giampaolo Carollo (Verdi per la Pace) (b'10 firem) (nru 836/2005);

Is-Sur Abílio Adelino do Vale Gonçalves Lima (nru 837/2005);

Is-Sur Samuel Martin-Sosa Rodriguez (nru 838/2005);

Is-Sur Johannes Tollmann (nru 839/2005);

Is-Sinjura Gerda Glebe Visconti (nru 840/2005);

Is-Sur Siegfried Berthge (nru 841/2005);

Is-Sinjura Clare M.B. Symes (nru 842/2005);

Is-Sinjur Brian Eastoe (nru 843/2005);

Is-Sinjura Angela Mason (nru 844/2005);

Is-Sinjura Agnieszka Morzyk (b'2 firem) (nru 845/2005);

Is-Sinjura Maria E.J.A.C Sultains-Bours (nru 846/2005);

J. Is-Sur J. Rens (nru 847/2005);

Is-Sur Miroslav Novotný (nru 848/2005);

Is-Sur Sean Hussey (nru 849/2005);

Is-Sur Giuseppe Papadia (Associazione Papà Separati ONLUS (b'10 524 firma) (nru 850/2005);

Mme Sarah Ludford (avec 237 signatures) (nru 851/2005);

Is-Sur Gábor Nagy (Budapest Trade Union of Firefighters) (b' 276 signatures) (nru 852/2005);

Is-Sinjura M. Monks (b'25 firma) (nru 853/2005);

Is-Sur Pentti Likka Olavi Kurkela (nru 854/2005);

Is-Sur Edgard Krebs (nru 855/2005);

Is-Sinjura Sagrario Heres Sedeño (Plataforma Pro Santamaría) (nru 856/2005).

11.   Ordni tas-seduta

Il-punt li jmiss kien l-ordni tas-seduta.

L-abbozz finali ta' l-aġenda għas-seduti ta' Novembru I u II (PE 364.133/PDOJ) tqassam u ġew proposti lmodifikazzjonijiet imsemmija hawn taħt (Artikolu 132 tar-Regoli ta' Proċedura):

Seduti ta' bejn 14.11.2005 u 17.11.2005

It-Tnejn

ma ġiet proposta l-ebda modifika

It-Tlieta

ma ġiet proposta l-ebda modifika

L-Erbgħa

talba mill-Kunsill sabiexi d-dibattitu dwar il-bidla klimatika (punt 28 u punt 29 fl-abbozz finali ta' laġenda) isir wara u mhux qabel id-dibattitu dwar l-Iraq (punt 30 fl-abbozz finalti ta' l-aġenda)

Il-Parlament approva din t-talba.

Il-Ħamis

ma ġiet proposta l-ebda modifika

Seduti ta' 30.11.2005 u 01.12.2005

ma ġiet proposta l-ebda modifika

Hekk ġie stabbilit l-ordni tas-seduta.

12.   Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skond l-Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura:

Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Nikolaos Sifunakis, Eugenijus Gentvilas, Ilda Figueiredo, Bruno Gollnisch, Georgios Karatzaferis, Hélène Flautre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Catherine Stihler, Ashley Mote, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Vytautas Landsbergis, Józef Pinior, Ryszard Czarnecki, Katalin Lévai, Proinsias De Rossa, Milan Gaľa, Mojca Drčar Murko, Richard Corbett, Koenraad Dillen, Ana Maria Gomes, Carl Schlyter, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Catherine Guy-Quint, Marios Matsakis, James Hugh Allister u Justas Vincas Paleckis.

13.   Dimensjoni soċjali tal-globalizzazzjoni (dibattitu)

Rapport Id-dimensjoni soċjali tal-globalizzazzjoni [2005/2061(INI)] — Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali.

Rapporteur: Mihael Brejc (A6-0308/2005)

Tkellmu: Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni) u Poul Nyrup Rasmussen (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET).

IPPRESIEDA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Viċi President

Tkellmu: Anna Záborská f'isem il-grupp PPE-DE, Ole Christensen f'isem il-grupp PSE, Jan Jerzy Kułakowski f'isem il-grupp ALDE, Sepp Kusstatscher f'isem il-grupp Verts/ALE, Ilda Figueiredo f'isem il-grupp GUE/NGL, Georgios Karatzaferis f'isem il-grupp IND/DEM, Brian Crowley f'isem il-grupp UEN, u Carl Lang Membru mhux affiljat.

Mihael Brejc ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Thomas Mann, Harald Ettl, Alfonso Andria, Georgios Toussas, Guntars Krasts, Jan Tadeusz Masiel, Gunnar Hökmark, Kader Arif, Helmuth Markov, Seán Ó Neachtain, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Joseph Muscat u Vladimír Špidla.

IPPRESIEDA: Pierre MOSCOVICI

Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.11 tal-Minuti ta' 15.11.2005.

14.   It-tranżizzjoni għax-xandir diġitali (dibattitu)

Mistoqsija orali magħmula minn Giles Chichester u Etelka Barsi-Pataky, f'isem il-Kumitat ITRE, lill-Kummissjoni (O-0083/2005): It-tranżizzjoni għax-xandir diġitali (B6-0333/2005)

Etelka Barsi-Pataky għamel il-mistoqsija orali.

Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija orali

Tkellmu: Ivo Belet f'isem il-grupp PPE-DE, Norbert Glante f'isem il-grupp PSE, Nikolaos Vakalis, Reino Paasilinna, Ruth Hieronymi, Francisca Pleguezuelos Aguilar, John Purvis, Nikolaos Sifunakis, Malcolm Harbour u Vladimír Špidla.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata, skond l-Artikolu 108 (5), tar-Regoli ta' Proċedura, fl-aħħar taddibattitu.

Etelka Barsi-Pataky, f'isem il-Kumitat ITRE, dwar l-aċċelerazzjoni tal-konverżjoni diġitali fil-qasam taxxandir (B6-0583/2005).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.4 tal-Minuti ta' 16.11.2005.

15.   “Ċentri ta' detenzjoni sigrieti” fl-Ewropa (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: “Ċentri ta' detenzjoni sigrieti” fl-Ewropa

Franco Frattini (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Carlos Coelho f'isem il-grupp PPE-DE, Martine Roure f'isem il-grupp PSE, Sarah Ludford f'isem ilgrupp ALDE, Hélène Flautre f'isem il-grupp Verts/ALE, u Vittorio Agnoletto f'isem il-grupp GUE/NGL.

IPPRESIEDA: Edward McMILLAN-SCOTT

Viċi President

Tkellmu: Ryszard Czarnecki Membru mhux affiljat, Stefano Zappalà, Stavros Lambrinidis, Ignasi Guardans Cambó, Kathalijne Maria Buitenweg, Erik Meijer, Barbara Kudrycka, Giovanni Claudio Fava, Johannes Voggenhuber, Claude Moraes, Bernat Joan i Marí, Panagiotis Beglitis, Józef Pinior u Franco Frattini.

Id-dibattitu ngħalaq.

16.   Sistema għall-importazzjoni tal-banana (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Sistema għall-importazzjoni tal-banana

Mariann Fischer Boel (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Fernando Fernández Martín f'isem il-grupp PPE-DE, Erika Mann f'isem il-grupp PSE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf f'isem il-grupp Verts/ALE, Erik Meijer f'isem il-grupp GUE/NGL, Derek Roland Clark f'isem il-grupp IND/DEM, u María Esther Herranz García.

IPPRESIEDA: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Viċi President

Tkellmu: Glenys Kinnock, Manuel Medina Ortega u Mariann Fischer Boel.

Id-dibattitu ngħalaq.

17.   Direttiva dwar l-istituzzjonijiet ta' rtirar professjonali (dibattitu)

Mistoqsija orali magħmula minn Ieke van den Burg u Othmar Karas, f'isem il-Kumitat ECON, lill-Kummissjoni: Raġunijiet għall-applikazzjoni insuffiċenti tad-Direttiva dwar l-istituzzjonijiet għall-irtirar professjonali fl-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea (B6-0338/2005) (O-0094/2005)

Ieke van den Burg u Othmar Karas għamlu l-mistoqsija orali.

Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija orali

Tkellmu: Harald Ettl f'isem il-grupp PSE, Sharon Bowles f'isem il-grupp ALDE, Graham Booth f'isem il-grupp IND/DEM, u Katerina Batzeli.

Id-dibattitu ngħalaq.

18.   Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-sessjoni ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument “Aġenda” PE 364.133/OJMA).

19.   Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 21.45.

Julian Priestley

Segretarju Ġenerali

Josep Borrell Fontelles

President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attwooll, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Doorn, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fourtou, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, Gröner, Groote, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hamon, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lipietz, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka

Observateurs

Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan


It-Tlieta, 15 ta' Novembru 2005

18.11.2006   

MT EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN

Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea

C NaN/13


MINUTI

(2006/C 280 E/02)

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

IPPRESIEDA: Ingo FRIEDRICH

Viċi President

1.   Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.

Tkellem Michael Gahler li rrefera għall-istrajk tas-sewwieqa tat-taksis ta' Strasburgu lbieraħ u qal li ma jaqbilx mal-projbizzjoni li t-taksis Ġermaniżi jidħlu fiż-żona ta' quddiem tal-Parlament, projbizzjoni li hu kkwalifika bħala diskriminatorja (il-President irrispondih li l-awtoritajiet parlamentari ma ħadu l-ebda miżura f'dan is-sens u li l-awtoritajiet kompetenti se jiġu avviċinati fuq din il-kwistjoni).

2.   Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt (X'uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-Malti)

1)

mill-Kunsill u l-Kummissjoni:

Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar iż-żamma ta' data proċessata in konnessjoni mal-provvista ta' servizzi pubbliċi ta' komunikazzjoni elettronika u li temenda d-Direttiva 2002/58/KE (COM(2005)0438 — C6-0293/2005 — 2005/0182(COD)).

irreferut

responsabbli: LIBE

 

opinjoni: ITRE, IMCO

Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill relatata mas-Sena Ewropew tad-djalogu interkulturali (2008) (COM(2005)0467 — C6-0311/2005 — 2005/0203(COD)).

irreferut

responsabbli: CULT

 

opinjoni: AFET, DEVE, BUDG, EMPL, LIBE, FEMM

Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni tal-Komunità fil-qasam tal-Politika ta' l-Ambjent Marittimu (Direttiva dwar l-Istrateġija Marittima) (COM(2005)0505 — C6-0346/2005 — 2005/0211(COD)).

irreferut

responsabbli: ENVI

 

opinjoni: TRAN, PECH

Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 55/2005 — Sezzjoni III — Kummissjoni (SEC(2005)1378 — C6-0347/2005 — 2005/2200(GBD)).

irreferut

responsabbli: BUDG

Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 57/2005 — Sezzjoni III — Kummissjoni (SEC(2005)1377 — C6-0348/2005 — 2005/2201(GBD)).

irreferut

responsabbli: BUDG

Proposal for a Council decision on Community strategic guidelines for Rural Development (Programming period 2007-2013) (COM(2005)0304 — C6-0349/2005 — 2005/0129(CNS)).

irreferut

responsabbli: AGRI

 

opinjoni: ENVI, REGI

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tikkonkludi l-Protokoll Addizjonali għall-Ftehim dwar il-Kummerċ, l-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa, u r-Repubblika ta' l-Afrika t'Isfel min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir- Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika Slovakka fl-Unjoni Ewropea (12075/2005 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC)).

irreferut

responsabbli: DEVE

 

opinjoni: INTA

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume II — Parts I and II (SEC(2005)1159 — C6-0351/2005 — 2005/2090(DEC)).

irreferut

responsabbli: CONT

 

opinjoni: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume I — Consolidated reports on implementation of the budget and consolidated financial statements (SEC(2005)1158 — C6-0352/2005 — 2005/2090(DEC)).

irreferut

responsabbli: CONT

 

opinjoni: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-ftehim ta' sħubija bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Federati tal-Mikronesja dwar is-sajd fl-Istati Federati tal-Mikronesja (COM(2005)0502 — C6-0353/2005 — 2005/0206(CNS)).

irreferut

responsabbli: PECH

 

opinjoni: DEVE, BUDG

Proposal for a Council Regulation repealing Regulation (EC) No 3690/93 establishing a Community system laying down rules for the minimum information to be contained in fishing licences (COM(2005)0499 — C6-0354/2005 — 2005/0205(CNS)).

irreferut

responsabbli: PECH

 

opinjoni: JURI

Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità ta' l-arja fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa (COM(2005)0447 — C6-0356/2005 — 2005/0183(COD)).

irreferut

responsabbli: ENVI

 

opinjoni: ITRE, JURI

Commission européenne: Comptes annuels définitifs des autres institutions — exercice 2004 — Volume III — Parlement européen (N6-0027/2005 [01] — C6-0357/2005 — 2005/2091(DEC)).

irreferut

responsabbli: CONT

 

opinjoni AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Abbozz ta' bagit ta' emenda Nru 7 għas-sena finanzjarja 2005 — Dikjarazzjoni ġenerali ta' dħul u nfiq — Taqsima III — Kummissjoni (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)).

irreferut

responsabbli: BUDG

 

opinjoni: REGI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Council (N6-0027/2005 [02] — C6-0359/2005 — 2005/2092(DEC)).

irreferut

responsabbli: CONT

 

opinjoni: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Court of Justice (N6-0027/2005 [03] — C6-0360/2005 — 2005/2093(DEC)).

irreferut

responsabbli: CONT

 

opinjoni: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Court of Auditors (N6-0027/2005 [04] — C6-0361/2005 — 2005/2094(DEC)).

irreferut

responsabbli: CONT

 

opinjoni: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Economic and Social Committee (N6-0027/2005 [05] — C6-0362/2005 — 2005/2095(DEC)).

irreferut

responsabbli: CONT

 

opinjoni: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Committee of the Regions (N6-0027/2005 [06] — C6-0363/2005 — 2005/2096(DEC)).

irreferut

responsabbli: CONT

 

opinjoni: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — European Ombudsman (N6-0027/2005 [07] — C6-0364/2005 — 2005/2042(DEC)).

irreferut

responsabbli: CONT

 

opinjoni: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — European Data Protection Supervisor (N6-0027/2005 [08] — C6-0365/2005 — 2005/2208(DEC)).

irreferut

responsabbli: CONT

 

opinjoni: JURI, LIBE

3.   Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Il-Kumitat għall-Baġits eżamina l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 33/2005 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0307/2005 — SEC(2005)1187 finali).

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunsill, hu awtorizzat t-trasferiment fit-totalità tiegħu, b'konformità ma' l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002.

*

* *

Il-Kumitat għall-Baġits eżamina l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 36/2005 tal-Kummissjoni Ewropea(C6-0316/2005 — SEC(2005)1190 finali).

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunsill, hu awtorizza t-trasferiment fit-totalità tiegħu, b'konformità ma' l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002.

*

* *

Il-Kumitat għall-Baġits eżamina l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 37/2005 tal-Kummissjoni Ewropea(C6-0313/2005 — SEC(2005)1191 finali).

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunsill, hu awtorizza t-trasferiment fit-totalità tiegħu, b'konformità ma' l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002.

*

* *

Il-Kumitat għall-Baġits eżamina l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 55/2005 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0347/2005 — SEC(2005)1378 finali).

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunsill, hu awtorizza t-trasferiment fit-totalità tiegħu, b'konformità ma' l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, bil-kundizzjoni li jkun hemm ftehim bejn liż-żewġ fergħat ta' l-awtorità baġitarja waqt it-trijalogu tas-26 ta' Ottubru 2005.

*

* *

Il-Kumitat għall-Baġits eżamina l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 57/2005 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0348/2005 — SEC(2005)1377 finali).

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunsill, hu awtorizza t-trasferiment fit-totalità tiegħu, b'konformità ma' l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002.

4.   Dibattitu fuq każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (komunikazzjoni tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni ppreżentati)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu, skond l-Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura, li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip fuq il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.

AĊĊESS GĦALL-GĦAJNUNA UMANITARJA FIL-KAXMIR

Elizabeth Lynne, Cecilia Malmström u Nicholson of Winterbourne f'isem il-grupp ALDE, dwar issitwazzjoni fil-Kaxmir (B6-0591/2005),

Pasqualina Napoletano u Emilio Menéndez del Valle f'isem il-grupp PSE, dwar il-Kaxmir: aċċess għall-għajnuna umanitarja (B6-0594/2005),

James Elles, Simon Coveney u Bernd Posselt f'isem il-grupp PPE-DE, dwar l-aċċess għall-għajnuna umanitarja fil-Kaxmir (B6-0597/2005),

Luisa Morgantini, Dimitrios Papadimoulis u Esko Seppänen f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni umanitarja fil-Kaxmir (B6-0600/2005),

Cem Özdemir, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Gérard Onesta u Hélène Flautre f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar l-aċċess għall-għajnuna umanitarja fil-Kaxmir (B6-0603/2005),

Eoin Ryan f'isem il-grupp UEN, dwar l-aċċess għall-għajnuna umanitarja fil-Kaxmir (B6-0607/2005).

II.

IL-FILIPPINI (L-IKKUNDANNAR GĦALL-MEWT TAĊ-ĊITTADIN EWROPEW FRANCISCO LARRAÑAGA)

Pasqualina Napoletano u María Elena Valenciano Martínez-Orozco f'isem il-grupp PSE, dwar il- Filippini: iċ-ċittadin ta' l-UE Francisco Larrañaga kkundannat għall-mewt fil-Filippini (B6-0595/2005)

Carlos José Iturgaiz Angulo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Javier Pomés Ruiz, Simon Coveney u Bernd Posselt f'isem il-grupp PPE-DE, dwar il-piena kapitali fil-Filippini (B6-0598/2005)

Willy Meyer Pleite f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar l-ikkundannar għall-mewt fil-Filippini taċ-ċittadin Spanjol Francisco Larrañaga (B6-0601/2005)

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda u Hélène Flautre f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar il-Filippini (B6-0604/2005)

Sarah Ludford f'isem il-grupp ALDE, dwar l-ikkundannar għall-mewt ta' ċittadin Ewropew fil-Filippini (B6-0605/2005)

III.

BURMA/MYANMAR

Cecilia Malmström u Frédérique Ries f'isem il-grupp ALDE, dwar Burma/Myanmar (B6-0592/2005)

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock u Marc Tarabella f'isem il-grupp PSE, dwar id-drittijiet talbniedem f'Burma (B6-0593/2005)

Simon Coveney, Charles Tannock u Bernd Posselt f'isem il-grupp PPE-DE, dwar id-drittijiet tal-bniedem f'Burma/Myanmar (B6-0596/2005)

Vittorio Agnoletto f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni f'Burma (B6-0599/2005)

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda u Hélène Flautre f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar Burma (B6-0602/2005)

Konrad Szymański f'isem il-grupp UEN, dwar Burma/Myanmar (B6-0606/2005)

Il-ħin għad-diskorsi jiġi allokat skond l-Artikolu 142 tar-Regoli tal-Proċedura.

5.   Id-Dimensjoni Nordika (tressiq ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni)

Id-dibattitu sar fit-8.09.2005(punt 4 tal-Minuti ta' 08.09.2005).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

Diana Wallis u Paavo Väyrynen f'isem il-grupp ALDE, dwar id-Dimensjoni Nordika fil-perspettiva tallaqgħa Ministerjali tal-21 ta' Novembru 2005 (B6-0584/2005),

Alexander Stubb f'isem il-grupp PPE-DE, dwar il-futur tad-Dimensjoni Nordika (B6-0586/2005),

Satu Hassi, Tatjana Ždanoka u Carl Schlyter f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar id-Dimensjoni Nordika filperspettiva tal-laqgħa Ministerjali tal-21 ta' Novembru 2005 (B6-0587/2005),

Esko Seppänen, Eva-Britt Svensson u André Brie f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar id-Dimensjoni Nordika fil-perspettiva tal-laqgħa Ministerjali tal-21 ta' Novembru 2005 (B6-0588/2005),

Jan Marinus Wiersma, Riitta Myller u Reino Paasilinna f'isem il-grupp PSE, dwar il-futur tad-Dimensjoni Nordika (B6-0589/2005),

Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas u Anna Elzbieta Fotyga f'isem il-grupp UEN, dwar id-Dimensjoni Nordika (B6-0590/2005).

Votazzjoni: punt 5.3 tal-PV tas-16.11.2005.

6.   Preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Qorti ta' l-Awdituri 2004 (dibattitu)

Hubert Weber, President tal-Qorti ta' l-Awdituri, ippreżenta r-rapport annwali ta' l-Istituzzjoni tiegħu.

Tkellem Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni)

Tkellmu: José Javier Pomés Ruiz f'isem il-grupp PPE-DE, Dan Jørgensen f'isem il-grupp PSE, Jan Mulder f'isem il-grupp ALDE, Bart Staes f'isem il-grupp Verts/ALE, Jeffrey Titford f'isem il-grupp IND/DEM, Hans-Peter Martin Membru mhux affiljat, Alexander Stubb, Szabolcs Fazakas, Margarita Starkevičiūtė, Nils Lundgren, Simon Busuttil, Herbert Bösch, Markus Ferber, Terence Wynn u Hubert Weber.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta fl-istennija tal-President tal-Kummissjoni: 10.05; Ħin li fih tkompliet is-seduta: 10.15)

IPPRESIEDA: Josep BORRELL FONTELLES

President

7.   Programm leġiżlattiv u ta' xogħol għall-2006 (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Programm leġiżlattiv u ta' xogħol għal 2006

José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Françoise Grossetête f'isem il-grupp PPE-DE, Hannes Swoboda f'isem il-grupp PSE, Silvana Koch-Mehrin f'isem il-grupp ALDE, Pierre Jonckheer f'isem il-grupp Verts/ALE, Roberto Musacchio f'isem il-grupp GUE/NGL, Nigel Farage f'isem il-grupp IND/DEM, Brian Crowley f'isem il-grupp UEN, u Jean-Claude Martinez Membru mhux affiljat.

IPPRESIEDA: Gérard ONESTA

Viċi President

Tkellmu Ingeborg Gräßle, Jan Andersson, Diana Wallis, Esko Seppänen, Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Malcolm Harbour, Ieke van den Burg, Anneli Jäätteenmäki, Georgios Toussas, Frank Vanhecke, John Bowis, Poul Nyrup Rasmussen li beda billi wera d-diżappunt tiegħu dwar in-numru fqir ta' Membri Parlamentari preżenti fil-Kamra (Il-President irrispondih li se jwassal il-kumment tiegħu lill-awtoritajiet kompetenti), Sophia in 't Veld, Maria Berger, Elizabeth Lynne, Amalia Sartori, Richard Corbett, Joseph Daul, Genowefa Grabowska, Csaba Őry, Markus Pieper, Alexander Radwan u José Manuel Barroso.

Peress li l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni kienu għadhom mhux disponibbli, se jitħabbru fil-plenarja iktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: 14.12.2005.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 12.10 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.15)

IPPRESIEDA: Luigi COCILOVO

Viċi President

8.   Avviż tal-President

Fil-laqgħa tiegħu tal-bieraħ, il-Kumitat għall-Baġits adotta ż-żewġ rapporti li ġejjin:

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond tas-Solidarjetà ta' l-UE, skond il-punt 3 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-7 ta' Novembru 2002 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar l-finazjament tal-Fond tas-Solidarjetà ta' l-Unjoni Ewropea li jikkompleta l-Ftehim Interistituzzjonali tas-6 ta' Mejju 1999 dwar id-dixxiplina talbaġit u t-titjib tal-proċedura tal-baġit [COM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI)] (rapporteur: Reimer Böge) (A6-0320/2005).

u

Rapport dwar l-abbozz ta' baġit li jemenda nru 7/2005 ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2005 (tempesta fit-tramuntana ta' l-Ewropa) [13489/2005 - C6-0358/2005 - 2005/2172(BUD) (rapporteur: Salvador Garriga Polledo) (A6-0321/2005).

Dawn ir-rapporti se jitressqu għall-votazzjoni fis-17.11.2005 fuq il-bażi ta' l-Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura.

*

* *

Tkellmu: Lissy Gröner, li talbet li titwaqqaf il-wirja organizzata attwalment f'wieħed mill-bini tal-Parlament li skond hi hija offiża għan-nisa (Il-President weġibha li l-Kwesturi se jiġu avviċinati rigward it-talba tagħha), Geoffrey Van Orden, li talab lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sabiex jagħmlu pressjoni fuq l-awtoritajiet Libjani favur il-liberazzjoni ta' l-infirmiera Bulgari u tat-tabib Palestinjan attwalment miżmuma fil-ħabs fil-Libja, Hannes Swoboda f'isem il-grupp PSE, li jappoġġa t-talba ta' Geoffrey Van Orden u Bernd Posselt dwar ittalba ta' Lissy Gröner (Il-President assigurah li l-Kwesturi se jiddeċiedu fuq il-kwistjoni b'kull imparzjalità).

9.   Ħin tal-votazzjonijiet

Dettalji tal-votazzjonijiet (emendi, voti separati u maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness 1 tal-Minuti.

9.1.   Disseminazzjoni ta' prattiki tajbin u l-immonitorjar ta' l-adozzjoni ta' l-ICT ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 2256/2003/KE bil-ħsieb li jiġi estiż il-programm għad-disseminazzjoni ta' prattiki tajbin u l-immonitorjar ta' l-adozzjoni ta' l-ICT fl-2006 [COM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD)] — Kumitat għall-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija.

Rapporteur: Giles Chichester (A6-0302/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2005)0417)

9.2.   Sistema terrestri pubblika pan-Ewropea ta' pejġing bir-radju (RMU) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tirrevoka d-Direttiva 90/544/KEE dwar il-meded ta' frekwenza magħżula għall-introduzzjoni koordinata ta' sistema terrestri pubblika pan-Ewropea ta' pejġing bir-radju fil-Komunità [COM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD)] — Kumitat għall-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija.

Rapporteur: Giles Chichester (A6-0303/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2005)0418)

9.3.   Organizzazzjoni komuni tas-suq fil-qasam taż-żerriegħa * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill għal organizzazzjoni komuni tas-suq fil-qasam tażżerriegħa [COM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS)] — Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali.

Rapporteur: Joseph Daul (A6-0295/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2005)0419)

9.4.   Organizzazzjoni komuni tas-suq fil-qasam tal-ħops * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill għall— organizzazzjoni komuni tas-suq fil-qasam talħops [COM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS)] — Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali.

Rapporteur: Joseph Daul (A6-0299/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2005)0420)

9.5.   Organizzazzjoni komuni tas-suq ta' l-inbid * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1493/1999 dwar lorganizzazzjoni komuni tas-suq ta' l-inbid [COM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS)] — Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali.

Rapporteur: Joseph Daul (A6-0300/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2005)0421)

9.6.   Emenda tal-ftehim li jwassal għall-ħolqien tal-EBRD sabiex dan ikun jista' jiffinanzja operazzjonijiet fil-Mongolja * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda l-ftehim għall-ħolqien ta' Bank Ewopew għarrikostruzzjoni u l-iżvilupp (EBRD) sabiex dan ikun jista' jiffinanzja operazzjonijiet fil-Mongolja [COM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS)] — Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji.

Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0298/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2005)0422)

9.7.   Viża għall-Logħob Olimpiku u/jew Para-Olimpiku tax-Xitwa 2006 f'Turin ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' miżuri maħsuba sabiex jiffaċilitaw il-proċeduri għall-applikazzjoni u għall-ħruġ ta' viża għall-membri tal-familja Olimpika li ser jieħdu sehem fil-Logħob Olimpiku u/jew Para-Olimpiku tax-Xitwa 2006 f'Turin [COM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD)] — Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Intern.

Rapporteur: Stefano Zappalà (A6-0313/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2005)0423)

9.8.   L-applikazzjoni ta' skemi tas-sigurtà soċjali għal persuni impjegati u għal membri tal-familja tagħhom li jmorru minn post għall-ieħor fil-KE ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' skemi tas-sigurtà soċjali għal persuni impjegati, għal persuni impjegati għal rashom u għal membri tal-familja tagħhom li jmorru minn post għall-ieħor fil-Komunità u r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 [COM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD)] — Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali.

Rapporteur: Patrizia Toia (A6-0293/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Patrizia Toia (rapporteur) għamlet dikjarazzjoni skond l-Artikolu 131(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2005)0424)

9.9.   Sallur Ewropew (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-iżvilupp ta' pjan ta' azzjoni Komunitarju dwar l-irkupru ta' sallur Ewropew [2005/2032 (INI)] — Kumitat għas-Sajd.

Rapporteur: Albert Jan Maat (A6-0284/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Albert Jan Maat (rapporteur) għamel dikjarazzjoni skond l-Artikolu 131(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2005)0425)

9.10.   Ksur minn Stat Membru tal-Protokoll dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal- Komunitajiet Ewropej (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-ksur eventwali minn Stat Membru tal-Protokoll dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej [ 2005/2187(INI)] — Kumitat għall-Affarijiet Legali.

Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0316/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2005)0426)

9.11.   Dimensjoni soċjali tal-globalizzazzjoni (votazzjoni)

Rapport dwar id-dimensjoni soċjali tal-globalizzazzjoni [2005/2061(INI)] — Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Mihael Brejc (A6-0308/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0427)

Tkellmu:

Philip Bushill-Matthews propona emenda orali għall-emenda 5 li ġiet inkorporata.

10.   Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-votazzjoni li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni orali:

Rapport Giuseppe Gargani — A6-0316/2005

Bruno Gollnisch

Rapport Mihael Brejc — A6-0308/2005

Andreas Mölzer, Frank Vanhecke u Mairead McGuinness

11.   Korrezzjonijiet ta' votazzjonijiet

Korrezzjonijiet ta' votazzjonijiet jidhru fil-websajt “Séance en direct” taħt “Votes”/“Results of votes”/“Roll-call votes” u fil-verżjoni stampata ta' l-Anness 2 “Riżultat tal-votazzjonijiet b'sejħa ta' l-ismijiet”.

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl se tiġi aġġornata regolarment sa massimu ta' ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni kkonċernata.

Wara li tkun għaddiet l-iskadenza ta' ġimagħtejn, il-lista ta' korrezzjonijiet għall-votazzjonijiet tiġi ffinalizzata sabiex tkun tista' tiġi tradotta u ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.50; ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05)

IPPRESIEDA: Josep BORRELL FONTELLES

President

12.   Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Manuel Medina Ortega għarraf li hu kien preżenti iżda ismu ma kienx imniżżel fir-reġistru ta' l-attendenza.

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

*

* *

Tkellem Bernard Piotr Wojciechowski dwar fatt ta' natura personali, fir-rigward tar-rimarki li ġie rrapurtat li saru minn Ana Maria Gomes, fir-rigward tal-wirja li kien hemm attwalment fil-Parlament.

13.   Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet Taljani kompetenti kienu avżaw bil-ħatra ta' Giovanni Procacci minflok Michele Santoro bħala Membru tal-Parlament, b'seħħ mid-data 15.11.2005.

Il-President fakkar fid-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 3 (5) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bi qbil ma' l-Artikolu 13(3) ta' l-Att dwar l-elezzjoni tar-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett, il-Parlament ħa nota ta' din il-ħatra.

14.   Aġenzija Ewropea tas-Sustanzi Kimiċi (Sustanzi li jniġġsu organiċi u persistenti) (REACH) ***I - Modifika tad-Direttiva 67/548/KEE dwar is-sustanzi perikolużi (REACH) ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, l-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH), li jistabilixxi Aġenzija Ewropea tas-Sustanzi Kimiċi u li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u r-Regolament (KE) Nru .../... (Sustanzi li Jniġġsu Organiċi u Persistenti) [COM(2003)0644 — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD)] — Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta` ta' l-Ikel.

Rapporteur: Guido Sacconi (A6-0315/2005)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li temenda d-Direttiva tal/Kunsill 67/548/KEE sabiex tadatta għar-Regolament (KE) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, l-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi [COM(2003)0644 — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD)] — Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta` ta' l-Ikel.

Rapporteur: Guido Sacconi (A6-0285/2005)

Tkellmu: Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni), Stavros Dimas (Membru tal-Kummissjoni) u Lord Bach (President fil-kariga tal-Kunsill).

Guido Sacconi preżenta ir-rapporti tiegħu (A6-0315/2005 u A6-0285/2005).

Tkellmet Hiltrud Breyer dwar il-preżentazzjoni magħmula mir-rapporteur.

Tkellmu: Christofer Fjellner (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Elisa Ferreira (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Thomas Mann (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Lena Ek (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Hartmut Nassauer (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Kurt Lechner (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI) u Hiltrud Breyer (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM).

IPPRESIEDA: Mario MAURO

Viċi President

Tkellmu: David Hammerstein Mintz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PETI), Satu Hassi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Ria Oomen-Ruijten f'isem il-grupp PPE-DE, Werner Langen dwar l-intervent ta' Satu Hassi, Robert Goebbels f'isem il-grupp PSE, Lena Ek f'isem il-grupp ALDE, Carl Schlyter f'isem il-grupp Verts/ALE, Jonas Sjöstedt f'isem il-grupp GUE/NGL, Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM, Liam Aylward f'isem il-grupp UEN, Irena Belohorská Membru mhux affiljata, Werner Langen, Béatrice Patrie, Chris Davies, Caroline Lucas, Dimitrios Papadimoulis, Urszula Krupa, Alessandro Foglietta, Ashley Mote, Alejo Vidal-Quadras Roca, Erika Mann, Alexander Lambsdorff, Hiltrud Breyer, Jiří Maštálka u Hélène Goudin.

IPPRESIEDA: Miroslav OUZKÝ

Viċi President

Tkellmu: Mogens N.J. Camre, Jan Tadeusz Masiel, John Bowis, Mary Honeyball, Patrizia Toia, Marie Anne Isler Béguin, Roberto Musacchio, Godfrey Bloom, Lydia Schenardi, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edit Herczog, Anne Laperrouze, Karl-Heinz Florenz, Manuel Medina Ortega, Frédérique Ries, Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Holger Krahmer, Amalia Sartori, Karin Scheele, Anders Wijkman, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Riitta Myller, Avril Doyle, Adam Gierek, Marianne Thyssen, Evangelia Tzampazi, Åsa Westlund, Guido Sacconi, Lord Bach, Günter Verheugen, Stavros Dimas u Paul Rübig

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.1 tal-Minuti ta' 17.11.2005 u punt 4.2 tal-Minuti ta' 17.11.2005.

15.   Aġenziji regulatarji Ewropej (dibattitu)

Mistoqsija orali magħmula minn Jo Leinen u Janusz Lewandowski, f'isem il-Kumitat AFCO, lill-Kunsill (O-0093/2005): Abbozz ta' ftehim interistituzzjonali dwar il-ħolqien ta' qafas operattiv għall-aġenziji regolatorji Ewropej (COM(2005)0059 — 2005/2035(ACI)) (B6-0337/2005)

Georgios Papastamkos (sostitut ta' l-awtur) u Janusz Lewandowski għamlu l-mistoqsija orali.

Lord Bach (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb il-mistoqsija orali

Tkellmu: Maria da Assunção Esteves f'isem il-grupp PPE-DE, Richard Corbett f'isem il-grupp PSE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Lord Bach u Louis Michel (Membru tal-Kummissjoni).

Peress li l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni kienu għadhom mhux disponibbli, se jitħabbru fil-plenarja iktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.15 tal-Minuti ta' 01.12.2005.

IPPRESEDIET: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Viċi President

16.   Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kummissjoni)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kummissjoni (B6-0339/2005).

Tkellmu: David Martin u Mairead McGuinness dwar il-klassifikazzjoni tal-mistoqsijiet.

L-ewwel parti

Mistoqsija 37 (Manuel Medina Ortega): Fiskalità fil-qasam tat-trasport bl-ajru tal-passiġġieri.

Peter Mandelson (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Manuel Medina Ortega, Josu Ortuondo Larrea u Agnes Schierhuber.

Mistoqsija 38 (Sarah Ludford): Protezzjoni ta' l-informazzjoni, bank ta' l-informazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea.

Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Sarah Ludford.

Mistoqsija 39 (Giorgos Dimitrakopoulos): Il-Kosovo.

Olli Rehn wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Giorgos Dimitrakopoulos u Bart Staes.

It-tieni parti

Mistoqsija 40 (Bart Staes): L-effet ta' l-FLEGT fuq il-ħarsien tad-drittijiet soċjali u ta' l-ambjent fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Louis Michel (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Bart Staes, John Bowis u Agnes Schierhuber.

Mistoqsija 41 (Othmar Karas): Kooperazzjoni fl-iżvilupp.

Louis Michel wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Othmar Karas.

Mistoqsija 42 (Marie-Hélène Aubert): Elezzjonijiet fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo.

Louis Michel wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Marie-Hélène Aubert.

Il-mistoqsijiet minn 43 sa 45 se jingħataw tweġiba bil-miktub.

Mistoqsija 46 (Sajjad Karim): Rinforz tat-trasparenza u tal-kontroll demokratiku fir-rigward tan-negozjat ma' l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ.

Peter Mandelson wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' David Martin, James Hugh Allister u Paul Rübig.

Mistoqsija 47 (Hélène Goudin): Riduzzjoni tat-tariffi fuq il-gambli mit-Tajlandja.

Peter Mandelson wieġeb għall-mistoqsija.

Mistoqsija 48 (Ilda Figueiredo):

Peter Mandelson wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Ilda Figueiredo, David Martin u Anne E. Jensen.

Mistoqsija 54 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Previżjonijiet fil-qasam tar-ristrutturazzjonijiet.

Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Mistoqsija 55 (Joachim Wuermeling): Moviment liberu tal-ħaddiema.

Vladimír Špidla wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Manfred Weber u Claude Moraes.

Il-mistoqsijiet li ma kinux twieġbu minħabba nuqqas ta' ħin se jingħataw tweġibiet bil-miktub aktar 'il quddiem (ara l-Anness tar-Rapporti Verbatim tad-Dibattiti)

Il-ħin tal-mistoqsijiet imħolli għall-Kummissjoni ntemm.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 20.15; ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00)

IPPRESIEDA: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

Viċi President

17.   2005, Pakkett “Tkabbir II”(dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: 2005, Pakkett “Tkabbir II”

Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Elmar Brok f'isem il-grupp PPE-DE, Jan Marinus Wiersma f'isem il-grupp PSE, István Szent-Iványi f'isem il-grupp ALDE, Joost Lagendijk f'isem il-grupp Verts/ALE, Cristiana Muscardini f'isem il-grupp UEN, Camiel Eurlings, Hannes Swoboda, Sarah Ludford, Gisela Kallenbach, Georgios Papastamkos, Borut Pahor, Zbigniew Zaleski, Panagiotis Beglitis, Doris Pack, Guido Podestà, Bernd Posselt u Olli Rehn.

Id-dibattitu ngħalaq.

18.   L-informazzjoni tal-passiġġiera dwar l-identità tal-kumpanija ta' l-ajru li qiegħda topera ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-informazzjoni talpassiġġieri tat-trasport bl-ajru dwar l-identità tal-kumpanija ta' l-ajru li qiegħda topera t-titjira u dwar ilkomunikazzjoni ta' l-informazzjoni tas-sigurtà mill-Istati Membri [COM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)] — Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu.

Rapporteur: Christine De Veyrac (A6-0310/2005)

Tkellmu: Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni) u Derek Twigg (President fil-kariga tal-Kunsill)

Christine De Veyrac ippreżentat ir-rapport.

Tkellmu: Georg Jarzembowski f'isem il-grupp PPE-DE, Jörg Leichtfried f'isem il-grupp PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert f'isem il-grupp ALDE, Eva Lichtenberger f'isem il-grupp Verts/ALE, Erik Meijer f'isem il-grupp GUE/NGL, Bernard Piotr Wojciechowski f'isem il-grupp IND/DEM, Fernand Le Rachinel Membru mhux affiljat, Corien Wortmann-Kool, Ulrich Stockmann, Alyn Smith, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Zsolt László Becsey, Robert Evans, Gilles Savary, Jacques Barrot u Derek Twigg.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.1 tal-Minuti ta' 16.11.2005.

19.   L-impjant nukleari ta' Bohunice VI fis-Slovakkja * — L-użu ta' riżorsi finanzjarji għall-iżmuntaġġ ta' “power stations” nukleari (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-Protokoll Nru 9 mehmuż ma' l-Att ta' l-Adeżjoni dwar il-kundizzjonijiet ta' l-adeżjoni ma' l-Unjoni Ewropea tar-Repubblika Ċeka, ta' l-Estonja, ta' Ċipru, tal-Latvja, tal-Litwanja, ta' l-Ungerija, ta' Malta, tal-Polonja, tas-Slovenja u tas-Slovakkja, dwar l-impjant nukleari ta' Bohunice V1 fis-Slovakkja [COM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)] — Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija.

Rapporteur: Rebecca Harms (A6-0282/2005).

Rapport dwar l-użu ta' riżorsi finanzjarji għaż-żmuntaġġ ta' “power stations” nukleari [2005/2027(INI)] — Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija.

Rapporteur: Rebecca Harms (A6-0279/2005).

Tkellem Andris Piebalgs (Membru tal-Kummissjoni).

Rebecca Harms preżentat ir-rapporti tagħha (A6-0282/2005 u A6-0279/2005).

Tkellmu: Ján Hudacký f'isem il-grupp PPE-DE, Edit Herczog f'isem il-grupp PSE, Fiona Hall f'isem il-grupp ALDE, Esko Seppänen f'isem il-grupp GUE/NGL, Nils Lundgren f'isem il-grupp IND/DEM, Umberto Pirilli f'isem il-grupp UEN, Sergej Kozlík Membru mhux affiljat, Romana Jordan Cizelj, Reino Paasilinna, Šarūnas Birutis, Vladimír Remek, Kathy Sinnott, Paul Rübig, Hannes Swoboda, Marios Matsakis, Erik Meijer, Peter Baco, Zita Pleštinská, Miloš Koterec u Andris Piebalgs.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.2 tal-Minuti ta' 16.11.2005.

20.   Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-sessjoni ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument “Aġenda” PE 364.133/OJME).

21.   Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 00.10.

Julian Priestley

Segretarju Ġenerali

Josep Borrell Fontelles

President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Observateurs

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


ANNESS I

RIŻULTATI TAL-VOTAZZJONIJIET

Abbrevjazzjonijiet u simboli

+

adottat

-

irrifjutat/a

skadut/a

Ir

irtirat/a

VSI (..., ..., ...)

votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet (favur, kontra, astenew)

VE (..., ..., ...)

votazzjoni elettronika (favur, kontra, astenew)

Vmaq

votazzjoni maqsuma

Vsep

votazzjoni separata

em

emenda

EmK

emenda ta' kompromess

PK

parti korrispondenti

EmT

emenda li tħassar

=

emendi identiċi

§

paragrafu

Art

Artikolu

Pre

premessa

MOZ

mozzjoni għal riżoluzzjoni

MOZK

mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta

SIG

votazzjoni sigrieta

1.   Disseminazzjoni ta' prattiki tajbin u l-immonitorjar ta' l-adozzjoni ta' l-ICT ***I

Rapport: Gilles CHICHESTER (A6-0302/2005)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

Voti bil-VSI /VE — kummenti

Votazzjoni waħda

 

+

 

2.   Sistema terrestri pubblika pan-Ewropea ta' pejġing bir-radju (RMU) ***I

Rapport: Gilles CHICHESTER (A6-0303/2005)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

Voti bil-VSI /VE — kummenti

Votazzjoni waħda

 

+

 

3.   Organizzazzjoni komuni tas-suq fil-qasam taż-żerriegħa *

Rapport: Joseph DAUL (A6-0295/2005)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

Voti bil-VSI /VE — kummenti

Votazzjoni waħda

 

+

 

4.   Organizzazzjoni komuni tas-suq fil-qasam tal-ħops *

Rapport: Joseph DAUL (A6-0299/2005)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

Voti bil-VSI /VE — kummenti

Votazzjoni waħda

VSI

+

600, 20, 14

Talba għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiiet

PPE-DE: votazzjoni finali

5.   Organizzazzjoni komuni tas-suq ta' l-inbid *

Rapport: Joseph DAUL (A6-0300/2005)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

Voti bil-VSI /VE — kummenti

Votazzjoni waħda

 

+

 

6.   Emenda tal-ftehim li jwassal għall-ħolqien tal-EBRD sabiex dan ikun jista' jiffinanzja operazzjonijiet fil-Mongolja *

Rapport: Pervenche BERÈS (A6-0298/2005)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

Voti bil-VSI /VE — kummenti

Votazzjoni waħda

 

+

 

7.   Viża għall-Logħob Olimpiku u/jew Para-Olimpiku tax-Xitwa 2006 f'Turin ***I

Rapport: Stefano ZAPPALÀ (A6-0313/2005)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

Voti bil-VSI /VE — kummenti

Votazzjoni waħda

 

+

 

8.   L-applikazzjoni ta' skemi tas-sigurtà soċjali għal persuni impjegati u għal membri tal-familja tagħhom li jmorru minn post għall-ieħor fil-KE ***I

Rapport: Patrizia TOIA (A6-0293/2005)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

Voti bil-VSI /VE — kummenti

Votazzjoni waħda

 

+

 

9.   Sallur Ewropew

Rapport: Albert Jan MAAT (A6-0284/2005)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

Voti bil-VSI /VE — kummenti

Votazzjoni waħda

 

+

 

10.   Ksur minn Stat Membru tal-Protokoll dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej

Rapport: Giuseppe GARGANI (A6-0316/2005)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

Voti bil-VSI /VE — kummenti

Votazzjoni waħda

 

+

 

11.   Dimensjoni soċjali tal-globalizzazzjoni

Rapport: Mihael BREJC (A6-0308/2005)

Suġġett

Em. no

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

Voti bil-VSI /VE — kummenti

§ 2

2

PPE-DE

 

-

 

wara § 4

8

GUE/NGL

 

-

 

§ 5

§

test oriġinali

div

 

 

1

+

 

2/AN

+

323, 264, 56

3/AN

-

112, 483, 47

§ 6

§

test oriġinali

div

 

 

1

+

 

2/VE

+

347, 287, 8

3

+

 

§ 7

§

test oriġinali

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 9

9

GUE/NGL

 

-

 

wara § 10

10

GUE/NGL

div

 

 

1/VE

+

322, 305, 16

2

-

 

3/VE

+

318, 315, 12

wara § 15

13

Verts/ALE

VE

-

205, 407, 27

§ 16

3

PPE-DE

 

-

 

wara § 19

12

PSE

 

+

 

§ 20

§

test oriġinali

vs/VE

+

341, 289, 14

§ 22

4

PPE-DE

 

-

 

wara § 23

14

Verts/ALE

 

-

 

15

Verts/ALE

 

+

 

wara § 24

11

GUE/NGL

 

-

 

wara § 31

16

Verts/ALE

VE

-

264, 375, 7

§ 32

§

test oriġinali

div

 

 

1

+

 

2

+

 

wara § 33

17

Verts/ALE

 

+

 

§ 34

5

PPE-DE

AN

+

357, 266, 17

modifié oralement

wara § 34

18

Verts/ALE

 

+

 

19

Verts/ALE

 

+

 

§ 37

§

test oriġinali

div

 

 

1

+

 

2

-

 

Premessa A

6

GUE/NGL

div

 

 

1

-

 

2

-

 

1

PPE-DE

 

-

 

Premessa B

7

GUE/NGL

 

-

 

Votazzjoni: riżoluzzjoni (sħiħa)

 

+

 

Talba għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiiet:

PPE-DE: em 5, § 5 — 2 parti, §5 — parti

Talba għal votazzjoni maqsuma:

ALDE, PPE-DE

§ 5

l-ewwel parti:“estime que la mondialisation ... intégration sociale;”

it-tieni parti:“admet qu'il faudra réformer en profondeur la politique agricole commune ... soit une réussite;”

it-tielet parti: il-kelma “en profondeur”

PPE-DE

§ 6

l-ewwel parti:“demande à la Commission et au Conseil de veiller à ce que les politiques de l'UE”

it-tieni parti:“dans les domaines du commerce, de l'agriculture et des affaires étrangères”

it-tielet parti:“soient compatibles avec la politique du développement, ..., et avec la réalisation des objectifs du Millénaire;”

§ 7

l-ewwel parti:“invite l'Union européenne à prendre des mesures concrètes pour lutter contre la pauvreté”

it-tieni parti:“en adoptant une politique beaucoup plus cohérente... à la levée de la dette et à la fourniture d'aides;”

§ 32

l-ewwel parti:“estime que les petites ... les entreprises de ce type;”

it-tieni parti:“demande également une révision des statuts ... économie mondialisée;”

§ 37

l-ewwel parti:“souligne la nécessité ... à cet égard;”

it-tieni parti:“estime que le déficit démocratique ... de participation;”

Verts/ALE

em 6

l-ewwel parti:“considérant (suppression)”

it-tieni parti:“la mondialisation ... à l'échelle mondiale,”

em 10

l-ewwel parti:“invite le Conseil et la Commission ... formes de discrimination;“

it-tieni parti:“répartition de la richesse ... de l'éducation et du logement;”

it-tielet parti:“une politique sociale ... des différentes politiques sociales et de l'emploi;”

Talba għal votazzjoni separata:

PPE-DE: § 20

Diversi

Philip Bushill-Matthews ippropona emenda orali għall-emenda 5:

34.

“soutient les efforts déployés par la Commission en vue de sensibiliser les multinationales sur leur responsabilité sociale, qui n'ont guère été couronnés de succès à ce jour;”


ANNESS II

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI B'SEJĦA TA' L-ISMIJIET

1.   Rapport Daul A6-0299/2005

Favur: 600

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 20

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Allister, Mote

PPE-DE: Deva

Astensjonijiet: 14

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Rogalski, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

PPE-DE: Kuźmiuk, Ouzký, Podkański

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

2.   Rapport Brejc A6-0308/2005

Favur: 323

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Korhola, Nicholson, Ouzký, Parish, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Kontra: 264

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Laperrouze, Lehideux, Ortuondo Larrea, Ries, Väyrynen

GUE/NGL: Henin, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Louis, Sinnott, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Astensjonijiet: 56

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Kozlík, Mölzer, Mote

PPE-DE: Brepoels, Papastamkos

Verts/ALE: van Buitenen

3.   Rapport Brejc A6-0308/2005

Favur: 112

ALDE: Busk, in 't Veld, Jensen, Malmström, Neyts-Uyttebroeck, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Korhola, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Castex, Falbr, Fava, Jørgensen, Koterec, Kristensen, Rasmussen, Tabajdi, Thomsen

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 483

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Meijer, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Astensjonijiet: 47

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Mote

PPE-DE: Beazley

Verts/ALE: van Buitenen

4.   Rapport Brejc A6-0308/2005

Favur: 357

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni, de Villiers

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Leichtfried, Peillon, Pinior

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Kontra: 266

ALDE: Chiesa, Samuelsen, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Schenardi

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Kreissl- Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensjonijiet: 17

ALDE: Resetarits

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Mote

PSE: Kósáné Kovács

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet ta' vot

Kontra: Jörg Leichtfried


TESTI ADOTTATI (1)

 


(1)  Għalissa dawn it-testi m'humiex disponibbli bil-Malti.

P6_TA(2005)0417

Programme for the dissemination of good practices and monitoring ICT takeup ***I

European Parliament legislative resolution on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 2256/2003/EC with a view to extension of the programme in 2006 for the dissemination of good practices and monitoring of the take-up of Information and Communication Technolgies (ICTs) (COM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD))

(Codecision Procedure: first reading)

The European Parliament,

having regard to the Commission proposal to the European Parliament and the Council (COM(2005)0347) (1),

having regard to Article 251(2) and Article 157(3) of the EC Treaty, pursuant to which the Commission submitted the proposal to Parliament (C6-0247/2005),

having regard to Rules 51 and 43(1) of its Rules of Procedure,

having regard to the report of the Committee on Industry, Research and Energy (A6-0302/2005),

1.

Approves the Commission proposal;

2.

Calls on the Commission to refer the matter to Parliament again if it intends to amend its proposal substantially or replace it with another text;

3.

Instructs its President to forward its position to the Council and Commission.


(1)  Not yet published in OJ.

ANNEX I

DECISION No .../2005/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of ... amending Decision No 2256/2003/EC with a view to extension of the programme in 2006 for the dissemination of good practices and monitoring of the take-up of Information and Communication Technologies (ICTs)

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 157(3) thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Having regard to the Opinion of the European Economic and Social Committee (1),

After consulting the Committee of the Regions,

Acting in accordance with the procedure set out in Article 251 of the Treaty (2),

Whereas:

(1)

Decision No 2256/2003/EC (3) established the Modinis programme for the monitoring of the eEurope 2005 action plan, dissemination of good practices and the improvement of information and network security for the period from 1 January 2003 to 31 December 2005.

(2)

Decision No 2256/2003/EC was amended by Decision No 787/2004/EC in order to adapt the reference amounts to take account of the enlargement of the European Union.

(3)

In its Resolution of 9 December 2004 on looking into the future of Information Communication Technologies (ICT) (4), the Council invited the Commission to start the preparatory work for the follow-up of the eEurope 2005 action plan as an important part of the new Agenda for the Information Society beyond 2005.

(4)

The Commission Communication of 19 November 2004, entitled “Challenges for the European Information Society beyond 2005” analyses the challenges that a European Information Society strategy up to 2010 must address. It argues for wider use of ICTs and for continued policy attention to ICT-related issues, which involves the need for monitoring and exchange of good practices. That Communication was the starting point for a reflection process that led to a new Information Society initiative in 2005, to start in 2006.

(5)

The new initiative, entitled “i2010: European Information Society”, was announced in the Commission Communication of 2 February 2005 to the Spring European Council, entitled “Working together for growth and jobs — A new start for the Lisbon Strategy”, aiming at stimulating the take-up of ICTs.

(6)

The Commission Communication of 1 June 2005, entitled “i2010 — A European Information Society for growth and employment”, outlines the key policy priorities of a five-year strategy to promote an open and competitive digital economy. The promotion of exchange of good practices and the monitoring of the take-up of ICT-enabled services will continue to support the dialogue with stakeholders and Member States, notably in the context of the open method of coordination.

(7)

In the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council establishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007-2013), a Framework Programme for Community action in the field of competitiveness and innovation, covering the period 2007-2013, is proposed which brings together specific Community measures contributing to entrepreneurship, SMEs, industrial competitiveness, innovation, information and communication technology, environmental technologies and intelligent energy, including those measures provided for in Decision No 2256/ 2003/EC.

(8)

Regulation (EC) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 concerning Community statistics on the information society (5) establishes a common framework for the systematic production of Community statistics on the information society. These statistics include information required for the eEurope benchmarking process, are relevant to the structural indicators supporting the monitoring of performance of Member States and are necessary in order to provide a uniform basis for analysis of the Information Society.

(9)

In the 12 months between the expiry of the eEurope 2005 action plan and the anticipated start of the Framework programme in 2007, the take up of ICTs across the economy needs to be monitored and supported through continuation of benchmarking and statistical analysis based on structural indicators, and the exchange of good practices. The actions taken under the programme on benchmarking, good practices and policy coordination in 2006 will support the achievement of the objectives of the abovementioned Commission Communications of 2 February 2005 and 1 June 2005.

(10)

The mechanisms for monitoring and for the exchange of experiences, benchmarking activities, dissemination of good practices and analysis of economic and societal consequences of the information society should be continued in 2006 to achieve the objectives of the Commission Communication of 2 February 2005, aiming at stimulating the take-up of ICTs as a continuation of the eEurope agenda, and those of the Commission Communication of 1 June 2005.

(11)

Decision No 2256/2003/EC should therefore be amended,

HAVE ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Decision No 2256/2003/EC is hereby amended as follows:

1)

the following Article shall be inserted:

“Article 1a

1.   The programme for 2006 shall continue the monitoring of the take up and use of Information and Communication technologies (ICTs) across the economy and the dissemination of good practices, and shall have the following objectives:

(a)

to monitor performance of and within Member States and to compare it with the best in the world by using, where possible, official statistics;

(b)

to support efforts by Member States to stimulate the use of ICTs at national, regional or local level, by analysis of good practices and by the complementary interaction of developing mechanisms of exchange of experiences;

(c)

to analyse the economic and societal consequences of the information society with a view to facilitating policy discussions particularly in terms of competitiveness, growth and employment as well as in terms of social inclusion.

2.   The activities of the programme shall be actions of a cross-sectorial nature, complementing Community actions in other fields. None of these actions shall duplicate the work being carried out in these fields under other Community programmes. The actions taken under the programme on benchmarking, good practices and policy coordination shall work to achieve the objectives of the Commission Communication of 2 February 2005 to the Spring European Council, entitled “Working together for growth and jobs — A new start for the Lisbon Strategy”, aiming at stimulating the take-up of ICTs as a continuation of the eEurope agenda and in particular promoting broadband, eGovernment, eBusiness, eHealth and eLearning, and the objectives of the Commission Communication of 1 June 2005, entitled “i2010 — A European Information Society for growth and employment”, promoting an open and competitive digital economy.

3.   The programme shall also provide a common framework for complementary interaction at European level of the various national, regional and local levels.”

2)

the following Article shall be inserted:

“Article 2a

In order to attain the objectives referred to in Article 1a, the following categories of actions shall be undertaken:

(a)

Action 1

Monitoring and comparison of performance:

data collection and analysis on the basis of the benchmarking indicators as defined in the Council resolution of 18 February 2003 on the implementation of the eEurope 2005 action plan, including regional indicators, where appropriate, and Regulation (EC) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 concerning community statistics on the information society (6).

(b)

Action 2

Dissemination of good practices:

studies to identify good practices, at national, regional and local level, contributing to successful take up of ICTs across the economy,

support for targeted conferences, seminars or workshops, dissemination, information and communication activities in support of the objectives of the Commission Communication of 2 February 2005 to the Spring European Council, entitled “Working together for growth and jobs — A new start for the Lisbon Strategy”, aiming at stimulating the take-up of ICTs as a continuation of the eEurope agenda, and the Commission Communication of 1 June 2005, entitled “i2010 — A European Information Society for growth and employment”, promoting an open and competitive digital economy, in order to promote cooperation and exchange of experiences and good practices as defined in Article 1a (1)(b).

(c)

Action 3

Analysis and strategic discussion:

support the work of social and economic experts with a view to providing the Commission with input as regards prospective policy analysis.

3)

in Article 4, the first paragraph shall be replaced by the following:

“The programme shall cover the period from 1 January 2003 to 31 December 2006.

The financial framework for the implementation of this programme is herby set at EUR 30 160 000”

4)

the Annex shall be replaced by the text given in the Annex to this Decision.

Article 2

This Decision shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union.

Article 3

This Decision is addressed to the Member States.

Done at Brussels, on ...

For the European Parliament

The President

For the Council

The President


(1)  Opinion delivered on 27 October 2005 (not yet published in the Official Journal).

(2)  Position of the European Parliament of 15 November 2005.

(3)  OJ L 336, 23.12.2003, p. 1 Decision as amended by Decision No 787/2004/EC (OJ L 138, 30.4.2004, p. 12).

(4)  OJ C 62, 12.3.2005, p. 1.

(5)  OJ L 143, 30.04.2004, p. 49.

(6)  OJ L 143, 30.4.2004, p. 49.”

ANNEX II

ANNEX

Multiannual programme for the monitoring of e Europe, dissemination of good practices and the improvement of network and information security (Modinis)

Indicative breakdown of expenditure 2003 to 2005

Percentages of total budget by category and year

 

2003

2004

2005

Total 2003-2005

Action 1 — monitoring and comparison of performance

12 %

14 %

14 %

40 %

Action 2 — dissemination of good practices

8 %

10 %

12 %

30 %

Action 3 — analysis and strategic discussion

2 %

3 %

3 %

8 %

Action 4 — improvement of network and information security

17 %

5 %

0 %

22 %

Percentage of Total

39 %

32 %

29 %

100 %


Indicative breakdown of expenditure 2006

Percentages of total budget by category and year

 

2006

Action 1 — monitoring and comparison of performance

55 %

Action 2 — dissemination of good practices

30 %

Action 3 — analysis and strategic discussion

15 %

Action 4 — improvement of network and information security

0 %

Percentage of Total

100 %

P6_TA(2005)0418

Public radio paging ***I

European Parliament legislative resolution on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council repealing Council Directive 90/544/EEC on the frequency bands designated for the coordinated introduction of pan-European land-based public radio paging in the Community (COM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD))

(Codecision Procedure: first reading)

The European Parliament,

having regard to the Commission proposal to the European Parliament and the Council (COM(2005) 0361) (1),

having regard to Article 251(2) and Article 95 of the EC Treaty, pursuant to which the Commission submitted the proposal to Parliament (C6-0248/2005),

having regard to Rules 51 and 43(1) of its Rules of Procedure,

having regard to the report of the Committee on Industry, Research and Energy (A6-0303/2005),

1.

Approves the Commission proposal;

2.

Calls on the Commission to refer the matter to Parliament again if it intends to amend its proposal substantially or replace it with another text;

3.

Instructs its President to forward its position to the Council and Commission.


(1)  Not yet published in OJ.

ANNEX

DIRECTIVE 2005/.../EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of ... repealing Council Directive 90/544/EEC on the frequency bands designated for the coordinated introduction of pan-European land-based public radio paging in the Community

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 95 thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee (1),

Having regard to the opinion of the Committee of the Regions (2),

Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty (3),

Whereas:

(1)

Directive 90/544/EEC (4) required Member States to designate, by 31 December 1992, in the 169,4 to 169,8 MHz radio spectrum band four channels for the pan-European land-based public radio paging service (hereinafter “ERMES”) and to prepare, as quickly as possible, plans to enable pan-European public radio paging service to occupy the whole band 169,4 to 169,8 MHz according to commercial demand.

(2)

Use of the 169,4 to 169,8 MHz spectrum band for ERMES in the Community has decreased or even ceased, so that this band is not currently being efficiently utilised by ERMES and could be better used to fulfil other Community policy needs.

(3)

Decision No 676/2002/EC of the European Parliament and the Council of 7 March 2002 on a regulatory framework for radio spectrum policy in the European Community (Radio Spectrum Decision) (5) established a Community policy and legal framework to ensure coordination of policy approaches and, where appropriate, harmonised conditions with regard to availability and efficient use of the spectrum band necessary for the establishment and functioning of the internal market. That Decision allows the Commission to adopt technical implementing measures to ensure harmonised conditions for the availability and efficient use of the spectrum band.

(4)

Since the 169,4 to 169,8 MHz band is appropriate for applications benefiting people with impairments or disabilities, and considering that promotion of such applications is a policy objective for the Community together with the general objective of ensuring the functioning of the internal market, the Commission pursuant to Article 4(2) of the Radio Spectrum Decision issued the European Conference of Postal and Telecommunications Administration (hereinafter “the CEPT”) with a mandate to examine, inter alia, applications related to assistance for people with disabilities.

(5)

As mandated, the CEPT produced a new frequency plan, and a channel arrangement allowing six types of preferred applications to share the band in order to meet several Community policy needs.

(6)

For these reasons and in accordance with the objectives of the Radio Spectrum Decision, Directive 90/544/EEC should be repealed,

HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:

Article 1

Directive 90/544/EEC is hereby repealed with effect from (6)

Article 2

This Directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union.

Article 3

This Directive is addressed to the Member States.

Done at Brussels, on ...

For the European Parliament

The President

For the Council

The President


(1)  Opinion delivered on 27 October 2005 (not yet published in the OJ).

(2)  Opinion delivered on 17 November 2005, following non-compulsory consultation (not yet published in the OJ).

(3)  Position of the European Parliament of 15 November 2005.

(4)  OJ L 310, 9.11.1990, p. 28.

(5)  OJ L 108, 24.4.2002, p. 1.

(6)  OJ: fill in the date of publication of this Directive in the Official Journal.

P6_TA(2005)0419

Common organisation of the market in seeds *

European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation on the common organisation of the market in seeds (COM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS))

(Consultation procedure)

The European Parliament,

having regard to the Commission proposal to the Council (COM(2005)0384) (1),

having regard to Articles 36 and 37(2), third subparagraph, of the EC Treaty, pursuant to which the Council consulted Parliament (C6-0285/2005),

having regard to Rules 51 and 43(1) of its Rules of Procedure,

having regard to the report of the Committee on Agriculture and Rural Development (A6-0295/2005),

1.

Approves the Commission proposal;

2.

Calls on the Council to notify Parliament if it intends to depart from the text approved by Parliament;

3.

Asks the Council to consult Parliament again if it intends to amend the Commission proposal substantially;

4.

Instructs its President to forward its position to the Council and Commission.


(1)  Not yet published in OJ.

P6_TA(2005)0420

Common organisation of the market in hops *

European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation on the common organisation of the market in hops (COM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS))

(Consultation procedure)

The European Parliament,

having regard to the Commission proposal to the Council (COM(2005)0386) (1),

having regard to Article 36 and Article 37(2), third subparagraph, of the EC Treaty, pursuant to which the Council consulted Parliament (C6-0287/2005),

having regard to Rules 51 and 43(1) of its Rules of Procedure,

having regard to the report of the Committee on Agriculture and Rural Development (A6-0299/2005),

1.

Approves the Commission proposal;

2.

Calls on the Council to notify Parliament if it intends to depart from the text approved by Parliament;

3.

Asks the Council to consult Parliament again if it intends to amend the Commission proposal substantially;

4.

Instructs its President to forward its position to the Council and Commission.


(1)  Not yet published in OJ.

P6_TA(2005)0421

Common organisation of the market in wine *

European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine (COM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS))

(Consultation procedure)

The European Parliament,

having regard to the Commission proposal to the Council (COM(2005)0395) (1),

having regard to Article 37 of the EC Treaty, pursuant to which the Council consulted Parliament (C6-0286/2005),

having regard to Rules 51 and 43(1) of its Rules of Procedure,

having regard to the report of the Committee on Agriculture and Rural Development (A6-0300/2005),

1.

Approves the Commission proposal;

2.

Calls on the Council to notify Parliament if it intends to depart from the text approved by Parliament;

3.

Asks the Council to consult Parliament again if it intends to amend the Commission proposal substantially;

4.

Instructs its President to forward its position to the Council and Commission.


(1)  Not yet published in OJ.

P6_TA(2005)0422

EBRD's financing of operations in Mongolia *

European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council decision on an amendment to the Agreement Establishing the European Bank of Reconstruction and Development (EBRD), enabling the Bank to finance operations in Mongolia (COM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS))

(Consultation Procedure)

The European Parliament,

having regard to the proposal for a Council decision (COM(2005)0342) (1),

having regard to Article 181A of the EC Treaty,

having regard to Article 300(3), first subparagraph, of the EC Treaty, pursuant to which the Council consulted Parliament (C6-0280/2005),

having regard to Rules 51, 83(7) and 43(1) of its Rules of Procedure,

having regard to the report of the Committee on Economic and Monetary Affairs (A6-0298/2005),

1.

Approves amendment of the agreement;

2.

Instructs its President to forward its position to the Council and Commission, and the governments and parliaments of the Member States and Mongolia.


(1)  Not yet published in OJ.

P6_TA(2005)0423

Visas for the 2006 Winter Olympic and/or Paralympic Games ***I

European Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council relating to measures envisaged to facilitate the procedures for applying for and issuing visas for members of the Olympic family taking part in the 2006 Olympic and/or Paralympic Winter Games in Turin (COM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD))

(Codecision procedure: first reading)

The European Parliament,

having regard to the Commission proposal to the European Parliament and the Council (COM(2005) 0412) (1),

having regard to Article 251(2) and Article 62(2)(a) and (b)(ii) of the EC Treaty, pursuant to which the Commission submitted the proposal to Parliament (C6-0275/2005),

having regard to Rule 51 of its Rules of Procedure,

having regard to the report of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (A6-0313/2005),

1.

Approves the Commission proposal;

2.

Calls on the Commission to refer the matter to Parliament again if it intends to amend its proposal substantially or replace it with another text;

3.

Instructs its President to forward its position to the Council and Commission.


(1)  Not yet published in OJ.

ANNEX

REGULATION (EC) No .../2005 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of ... relating to measures envisaged to facilitate the procedures for applying for and issuing visas for members of the Olympic family taking part in the 2006 Olympic and/or Paralympic Winter Games in Turin

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 62(2), points (a) and (b)(ii) thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty (1),

Whereas:

(1)

Council Regulation (EC) No 1295/2003 of 15 July 2003 relating to measures envisaged to facilitate the procedures for applying for and issuing visas for members of the Olympic family taking part in the Olympic or Paralympic Games in Athens (2) established a specific temporary system derogating from the normal procedures for issuing visas for the members of the Olympic family participating in the Athens 2004 Olympic and/or Paralympic Games, to enable Greece to host the first Olympic and Paralympic Games organised by a Member State which is part of the Schengen area without internal borders and in order to allow Greece to respect its obligation under the Olympic Charter.

(2)

Regulation (EC) No 1295/2003 laid down specific provisions facilitating the procedures for submitting applications for uniform visas and the form in which visas were issued for the members of the Olympic family, as well as specific provisions simplifying external border checks for that category of persons. Moreover, it provided for an evaluation report on the functioning of the Regulation to be submitted to the European Parliament and the Council.

(3)

In its evaluation, the Commission concluded that the implementation of Regulation (EC) No 1295/ 2003 was successful, and the derogation system has been considered effective, flexible and adequate for regulating the entry and short stay of members of the Olympic family participating in the Games, within the Schengen area without internal borders.

(4)

Therefore the European Union should adopt a similar derogation system for the 2006 Olympic and Paralympic Winter Games to allow Italy to honour, as host country, its Olympic Chapter obligations, while ensuring a high level of security in the Schengen area without internal borders.

(5)

Although the visa obligation is maintained for members of the Olympic family who are nationals of third countries subject to the visa requirement under Council Regulation (EC) No 539/2001 of 15 March 2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (3), a temporary derogation should be established for the duration of the 2006 Olympic and Paralympic Winter Games.

(6)

The scope of this derogation should be limited to the provisions of the “acquis” concerning the submission of visa applications, the issuing of visas and their format. Equally, the methods for carrying out checks at the external borders should be adapted within the limits necessary to take into account changes in the visa system.

(7)

Visa applications for members of the Olympic family taking part in the 2006 Olympic and/or Paralympic Winter Games should be submitted to the Organising Committee of the 2006 Olympic and Paralympic Winter Games via the organisations responsible at the same time as the application for accreditation. The application form for accreditation should contain basic data relating to the persons concerned, such as their full name, sex and date and place of birth, and the number, type and expiry date of their passport and an indication of possession of a residence permit issued by a Schengen State, together with the type and expiry date of that permit. Such applications should be forwarded to the Italian services responsible for issuing visas.

(8)

The Organising Committee of the 2006 Olympic and Paralympic Winter Games issues accreditation cards to members of the Olympic family, in accordance with the specific rules defined by Italian law. The accreditation card is a highly secure document, which gives access to the specific sites where competitions are held and to other events planned during the 2006 Olympic and Paralympic Games, in view of the fact that the Games may be the target of terrorist attacks. The visa issued is affixed by means of entering a number in the accreditation card.

(9)

Irrespective of the provisions of this Regulation, members of the Olympic family may still submit individual applications for visas in accordance with the relevant provisions of the Schengen “acquis”.

(10)

Where no specific provisions are laid down in this Regulation, the relevant provisions of the Schengen “acquis” on visas and checks at Member States' external borders should apply. This Regulation does not apply to members of the Olympic family who are nationals of third countries subject to a visa requirement and holders of a residence permit or a provisional residence permit issued by one of the Member States fully implementing the Schengen “acquis”. For any stay within the Schengen area without internal borders whose duration is envisaged to exceed 90 days, a temporary residence permit may be issued to the member of the Olympic family in compliance with Italian law.

(11)

Provision should be made for an evaluation of the implementation of the derogation arrangements established by this Regulation after the closure of the 2006 Paralympic Winter Games.

(12)

The adoption of this temporary derogation from certain provisions of the Schengen “acquis” is necessary and appropriate for the achievement of the main objective of facilitating the issuing of visas to members of the Olympic family. In accordance with the principle of proportionality, as set out in the third paragraph of Article 5 of the Treaty establishing the European Community, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve this objective.

(13)

As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen “acquis” within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen “acquis” (4), which fall within the area referred to in Article 1, point B, of Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 (5) on certain arrangements for the application of that Agreement.

(14)

In accordance with Articles 1 and 2 of the Protocol on the position of Denmark annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty establishing the European Community, Denmark is not taking part in the adoption by the Council of this Regulation, and is not bound by it or subject to its application. However, since this Regulation builds upon the Schengen “acquis” under Title IV of Part Three of the Treaty establishing the European Community, Denmark will, in accordance with Article 5 of that Protocol, decide within a period of six months after the date of adoption of this Regulation whether or not it will implement it in its national law.

(15)

This Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen “acquis” in which the United Kingdom does not take part, in accordance with Council Decision 2000/365/EC of 29 May 2000 concerning the request of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to take part in some of the provisions of the Schengen “acquis” (6). The United Kingdom is therefore not taking part in the adoption of this Regulation and is not bound by it or subject to its application.

(16)

This Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen “acquis” in which Ireland does not take part, in accordance with Council Decision 2002/192/EC of 28 February 2002 concerning Ireland's request to take part in some of the provisions of the Schengen “acquis” (7). Ireland is therefore not taking part in the adoption of this Regulation and is not bound by it or subject to its application.

(17)

As regards Switzerland, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen “acquis” within the meaning of the Agreement signed between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation concerning the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen “acquis” which fall within the area referred to in Article 4(1) of Council Decision 2004/860/EC of 25 October 2004 (8) on the signing, on behalf of the European Community, and on the provisional application of certain provisions of that Agreement.

(18)

All the provisions of this Regulation, with the exception of Article 9, constitute provisions building on the Schengen “acquis” or otherwise related to it within the meaning of Article 3(2) of the 2003 Act of Accession,

HAVE ADOPTED THIS REGULATION:

Chapter I

PURPOSE AND DEFINITIONS

Article 1

Purpose

This Regulation establishes specific provisions introducing a temporary derogation from certain provisions of the Schengen “acquis” concerning the procedures for applying for and issuing visas and the uniform format of visas for members of the Olympic family for the duration of the 2006 Olympic and Paralympic Winter Games.

Apart from these specific provisions, the relevant provisions of the Schengen “acquis” concerning procedures for applying for and issuing the uniform visa shall remain in force.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Regulation:

1)

“Responsible organisations” relating to measures envisaged to facilitate the procedures for applying for and issuing visas for members of the Olympic family taking part in the 2006 Olympic and/or Paralympic Winter Games means the official organisations, in terms of the Olympic Charter, which are entitled to submit lists of members of the Olympic family to the Organising Committee of the 2006 Olympic and Paralympic Winter Games with a view to the issue of accreditation cards for the Games;

2)

“Member of the Olympic family” means any person who is a member of the International Olympic Committee, the International Paralympic Committee, International Federations, the National Olympic and Paralympic Committees, the Organising Committees of the Olympic Games and the national associations, such as athletes, judges/referees, coaches and other sports technicians, medical personnel attached to teams or individual sportsmen/women and media-accredited journalists, senior executives, donors, sponsors or other official invitees, who agree to be guided by the Olympic Charter, act under the control and supreme authority of the International Olympic Committee, are included on the lists of the responsible organisations and are accredited by the Organising Committee of the 2006 Olympic and Paralympic Games as participants in the 2006 Olympics and/or Paralympic Games;

3)

“Olympic accreditation cards” issued by the Organising Committee of the 2006 Olympic and Paralympic Winter Games, in accordance with Ordinanza n. 3463 del Presidente del Consiglio dei Ministri of 9 September 2005 (GU n. 219 of 20.9.2005) means one of two secure documents, one for the Olympic Games and one for the Paralympic Games, each bearing a photograph of its holder, establishing the identity of the member of the Olympic family and authorising access to the facilities at which competitions are held and to other events scheduled throughout the duration of the Games;

4)

“Duration of the Olympic Games and Paralympic Games” means the period from 10 January 2006 to 26 March 2006 for the 2006 Winter Olympic Games and the period from 10 February 2006 to 19 April 2006 for the 2006 Winter Paralympic Games;

5)

“Organising Committee of the 2006 Olympic and Paralympic Winter Games” means the Committee set up on 27 December 1999 in accordance with Article 12 of the Italian Civil Code (RD 16/3/1942 n. 262) to organise the 2006 Olympic and Paralympic Winter Games in Turin, which decides on accreditation of members of the Olympic family taking part in those Games;

6)

“Services responsible for issuing visas” means the services designated in Italy to examine applications and issue visas to members of the Olympic family.

Chapter II

ISSUE OF VISAS

Article 3

Conditions

A visa may be issued pursuant to this Regulation only where the person concerned:

(a)

has been designated by one of the responsible organisations and accredited by the Organising Committee of the 2006 Olympic and Paralympic Winter Games as a participant in the 2006 Olympic and/or Paralympic Games;

(b)

holds a valid travel document authorising the crossing of the external borders, as referred to in Article 5 of the Convention of 19 June 1990 implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders (9) (hereinafter referred to as the “Schengen Convention”);

(c)

is not a person for whom an alert has been issued for the purposes of refusing entry;

(d)

is not considered to be a threat to public policy, national security or the international relations of any of the Member States.

Article 4

Filing of the application

1.   Where a responsible organisation draws up a list of the persons selected to take part in the 2006 Olympic and/or Paralympic Winter Games, it may, together with the application for an Olympic accreditation card for the persons selected, file a collective application for visas for those persons selected who are required to be in possession of a visa in accordance with Regulation (EC) No 539/2001, except where those persons hold a residence permit issued by a Schengen State.

2.   Collective applications for visas for the persons concerned shall be forwarded at the same time as applications for the issue of an Olympic accreditation card to the Organising Committee of the 2006 Olympic and Paralympic Winter Games in accordance with the procedure established by it.

3.   A single visa application per person shall be filed for persons taking part in the 2006 Olympic and/or Paralympic Winter Games.

4.   The Organising Committee of the 2006 Olympic and Paralympic Winter Games shall forward to the services responsible for issuing visas, collective applications for visas as quickly as possible, together with copies of applications for the issue of an Olympic accreditation card for the persons concerned, bearing their full name, nationality, sex and date and place of birth and the number, type and expiry date of their passport.

Article 5

Examination of the collective application for visas and type of the visa issued

1.   The visa shall be issued by the services responsible for issuing visas following an examination designed to ensure that the conditions set out in Article 3 are met.

2.   The visa issued shall be a uniform short-stay, multiple entry visa authorising a stay of not more than ninety (90) days for the duration of the 2006 Olympics and/or Paralympic Winter Games.

3.   Where the member of the Olympic family concerned does not meet the conditions set out in point (c) or (d) of Article 3, the services responsible for issuing visas may issue a visa with limited territorial validity in accordance with Article 16 of the Schengen Convention.

Article 6

Form of the visa

1.   The visa shall take the form of two numbers entered on the Olympic accreditation card. The first number shall be the visa number. In the case of a uniform visa, that number shall be made up of seven (7) characters comprising six (6) digits preceded by the letter “C”. In the case of a visa with limited territorial validity, that number shall be made up of eight (8) characters comprising six (6) digits preceded by the letters “IT”. The second number shall be the number of the passport of the person concerned.

2.   The services responsible for issuing visas shall forward the visa numbers to the Organising Committee of the 2006 Olympic and Paralympic Winter Games for the purposes of issuing accreditation cards.

Article 7

Waiver of fees

The processing of visa applications and the issue of visas shall not give rise to any fees being charged by the services responsible for issuing visas.

Chapter III

GENERAL AND FINAL PROVISIONS

Article 8

Cancellation of a visa

Where the list of persons put forward as participants in the 2006 Olympic and/or Paralympic Winter Games is amended before the Games begin, the responsible organisations shall inform without any delay the Organising Committee of the 2006 Olympic and Paralympic Winter Games thereof so that the accreditation cards of the persons removed from the list may be revoked. The Organising Committee shall notify the services responsible for issuing visas thereof and shall inform them of the numbers of the visas in question.

The services responsible for issuing visas shall cancel the visas of the persons concerned. They shall immediately inform the authorities responsible for border checks thereof, and the latter shall without delay forward that information to the competent authorities of the other Member States.

Article 9

External border checks

1.   The entry checks carried out on members of the Olympic family who have been issued visas in accordance with this Regulation shall, when such members cross the external borders of the Member States, be limited to checking compliance with the conditions set out in Article 3.

2.   For the duration of the Winter Olympic and/or Paralympic Games:

(a)

entry and exit stamps shall be affixed to the first free page of the passport of those members of the Olympic family for whom it is necessary to affix such stamps in accordance with Council Regulation (EC) No 2133/2004 of 13 December 2004 on the requirement for the competent authorities of the Member States to stamp systematically the travel documents of third country nationals when they cross the external borders of the Member States (10). Upon first entry, the visa number shall be indicated on that same page;

(b)

the conditions for entry provided in Article 5(1)(c) of the Schengen Convention shall be presumed to be fulfilled once a member of the Olympic family has been duly accredited.

3.   Paragraph 2 shall apply to members of the Olympic family who are third-country nationals, whether or not they are subject to the visa requirement under Regulation (EC) No 539/2001.

Article 10

Informing the European Parliament and the Council

Not later than four months after the closure of the 2006 Paralympic Winter Games, Italy shall transmit to the Commission a report on the various aspects of the implementation of this Regulation.

On the basis of that report and any information supplied by other Member States within the same time limit, the Commission shall draw up an assessment of the functioning of the derogation in respect of the issue of visas to members of the Olympic family, as provided for by this Regulation, and shall inform the European Parliament and the Council thereof.

Article 11

Entry into force

This Regulation shall enter into force on the 20th day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the Member States in accordance with the Treaty establishing the European Community.

Done at Brussels, on ...

For the European Parliament

The President

For the Council

The President


(1)  Position of the European Parliament of 15 November 2005.

(2)  OJ L 183, 22.7.2003, p. 1.

(3)  OJ L 81, 21.3.2001, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 851/2005 (OJ L 141, 4.6.2005, p. 3).

(4)  OJ L 176, 10.7.1999, p. 36.

(5)  OJ L 176, 10.7.1999, p. 31.

(6)  OJ L 131, 1.6.2000, p. 43.

(7)  OJ L 64, 7.3.2002, p. 20.

(8)  OJ L 370, 17.12.2004, p. 78.

(9)  OJ L 239, 22.9.2000, p. 19. Convention as last amended by Regulation (EC) No 1160/2005 of the European Parliament and of the Council (OJ L 191, 22.7.2005, p. 18).

(10)  OJ L 369, 16.12.2004, p. 5.

P6_TA(2005)0424

Social security schemes ***I

European Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community and Council Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 (COM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD))

(Codecision procedure: first reading)

The European Parliament,

having regard to the Commission proposal to the European Parliament and the Council (COM(2004) 0830) (1),

having regard to Article 251(2) and Articles 42 and 308 of the EC Treaty, pursuant to which the Commission submitted the proposal to Parliament (C6-0002/2005),

having regard to Rule 51 of its Rules of Procedure,

having regard to the report of the Committee on Employment and Social Affairs (A6-0293/2005),

1.

Approves the Commission proposal as amended;

2.

Calls on the Commission to refer the matter to Parliament again if it intends to amend the proposal substantially or replace it with another text;

3.

Instructs its President to forward its position to the Council and Commission.


(1)  Not yet published in the OJ.

P6_TC1-COD(2004)0284

Position of the European Parliament adopted at first reading on 15 November 2005 with a view to the adoption of Regulation (EC) No .../2006 of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community and Council Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Articles 42 and 308 thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee (1),

Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty (2),

Whereas:

(1)

With the entry into force of Regulation (EC) No 631/2004 of the European Parliament and of the Council (3), procedures for obtaining access to sickness benefits in kind during a temporary stay in another Member State have been simplified . It is appropriate to extend the simplified procedures to the provisions on benefits in respect of accidents at work and occupational diseases contained in Regulations (EEC) No 1408/71 (4) and No 574/72 (5).

(2)

In order to take account of changes in the legislation of certain Member States, in particular in the new Member States since the end of accession negotiations, the Annexes to Regulation (EEC) No 1408/71 need to be adapted.

(3)

Regulations (EEC) No 1408/71 and No 574/72 should therefore be amended accordingly.

(4)

In order to ensure legal certainty and to protect the legitimate expectations of persons affected, it is necessary to provide that certain provisions modifying Annex III to Regulation (EEC) No 1408/71 take effect retrospectively from 1 May 2004.

(5)

The Treaty does not provide powers other than those under Article 308 to take appropriate measures within the field of social security for persons other than employed persons,

HAVE ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

Annexes I, II, IIa, III, IV and VI to Regulation (EEC) No 1408/71 are amended in accordance with the Annex to this Regulation.

Article 2

Regulation (EEC) No 574/72 is amended as follows:

1.

In Article 60, paragraphs 5 and 6 are deleted.

2.

Article 62 is replaced by the following:

“Article 62

Benefits in kind in the case of a stay in a Member State other than the competent State

1.   In order to receive benefits in kind under Article 55(1)(a)(i) of the Regulation, an employed or self-employed person shall submit to the care provider a document issued by the competent institution certifying that he is entitled to benefits in kind. That document shall be drawn up in accordance with Article 2. If the person concerned is not able to submit that document, he shall contact the institution of the place of stay which shall request from the competent institution a certified statement testifying that the person concerned is entitled to benefits in kind.

A document issued by the competent institution for entitlement to benefits in accordance with Article 55(1)(a)(i) of the Regulation, in each individual case concerned, shall have the same effect with regard to the care provider as national evidence of the entitlements of the persons insured with the institution of the place of stay.

2.   Article 60(9) of the implementing Regulation shall apply mutatis mutandis.”

3.

Article 63(2) is replaced by the following:

“2.   Article 60(9) of the implementing Regulation shall apply mutatis mutandis.”

4.

In Article 66(1), the words “in Articles 20 and 21” are replaced by the words “in Article 21”.

5.

In Article 93(1), the references to Articles 22b and 34b are deleted.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

Point 5(a)(ii) to (ix) and point 5(b)(ii) and (iv) of the Annex shall apply from 1 May 2004.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at ..., on ...

For the European Parliament

The President

For the Council

The President


(1)  Opinion delivered on 28 September 2005 (not yet published in the Official Journal).

(2)  Position of the European Parliament of 15 November 2005.

(3)  OJ L 100, 6.4.2004, p. 1.

(4)  OJ L 149, 5.7.1971, p. 1 . Regulation last amended by Regulation (EC) No 631/2004, and repealed, with effect from the date of entry into force of the Implementing Regulation, by Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council (OJ L 200, 7.6.2004, p. 1).

(5)  OJ L 74, 27.3.1972, p. 1 . Regulation last amended by Regulation (EC) No 631/2004.

ANNEX

The annexes to Regulation (EEC) No 1408/71 are amended as follows:

1.

In Annex I, section II, point“V. SLOVAKIA” is replaced by the following:

“V. SLOVAKIA

For the purpose of determining entitlement to benefits in kind pursuant to the provisions of Chapter 1 of title III of the Regulation, “member of the family” means a spouse and/or a dependent child as defined by the Act on child allowances”

2.

In Annex II, section I, point“H. FRANCE” is replaced by the following:

“H. FRANCE

1.

Supplementary benefit schemes for self-employed persons in craft-trade, industrial or commercial occupations or the liberal professions, supplementary old-age insurance schemes for self-employed persons in the liberal professions, supplementary insurance schemes for self-employed persons in the liberal professions covering invalidity or death, and supplementary old-age benefit schemes for contracted medical practitioners and auxiliaries, as referred to respectively in Articles L.615-20, L.644-1, L.644-2, L.645-1 and L.723-14 of the Social Security Code.

2.

Supplementary sickness and maternity insurance schemes for self-employed workers in agriculture, as referred to in Article L.727-1 of the Rural Code.”

3.

Annex II, section II is amended as follows:

(a)

point“E. ESTONIA” is replaced by the following:

“E. ESTONIA

(a)

Childbirth allowance

(b)

Adoption allowance;”

(b)

point“L. LATVIA” is replaced by the following:

“L. LATVIA

(a)

Childbirth grant

(b)

Child adoption allowance

(c)

point “S. POLAND” is replaced by the following:

“S. POLAND

Childbirth supplement (Act of 28 November 2003 on family benefits)”

4.

Annex IIa is amended as follows:

(a)

in point“D. GERMANY”, the word “none” is replaced by:

“Benefits to cover subsistence costs under the basic provision for jobseekers unless, with respect to these benefits, the eligibility requirements for a temporary supplement following receipt of unemployment benefit (Article 24(1) of Book II of the Social Code) are fulfilled;”

(b)

point“L. LATVIA” is replaced by the following:

“L. LATVIA

(a)

State Social Security Benefit (Law on State Social Benefits of 1 January 2003)

(b)

Allowance for the compensation of transportation expenses for disabled persons with restricted mobility (Law on State Social Benefits of 1 January 2003);”

(c)

point“S. POLAND” is replaced by the following:

“S. POLAND

Social pension (Act of 27 June 2003 on social pension);”

(d)

point“V. SLOVAKIA” is replaced by the following:

“V. SLOVAKIA

Adjustments granted before 1 January 2004 to pensions constituting the sole source of income .”

5.

Annex III is amended as follows:

(a)

Part A is amended as follows:

(i)

the following points are deleted:

Points 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297;

(ii)

the following numberings are changed as follows :

of the point BELGIUM-GERMANY from “3” to “1”,

of the point CZECH REPUBLIC-GERMANY from “26” to “ 2 ”,

of the point CZECH REPUBLIC-CYPRUS from “33” to “ 3 ”,

of the point CZECH REPUBLIC-LUXEMBOURG from “36” to “ 4 ”,

of the point CZECH REPUBLIC-AUSTRIA from “40” to “ 5 ”,

of the point CZECH REPUBLIC-SLOVAKIA from “44” to “ 6 ”,

of the point DENMARK-FINLAND from “67” to “ 7 ”,

of the point DENMARK-SWEDEN from “68” to “ 8 ”,

of the point GERMANY-GREECE from “71” to “ 9 ”,

of the point GERMANY-SPAIN from “72” to “ 10 ”,

of the point GERMANY-FRANCE from “73” to “ 11 ”,

of the point GERMANY-LUXEMBOURG from “79” to “ 12 ”,

of the point GERMANY-HUNGARY from “80” to “ 13 ”,

of the point GERMANY-NETHERLANDS from “82” to “ 14 ”,

of the point GERMANY-AUSTRIA from “83” to “ 15 ”,

of the point GERMANY-POLAND from “84” to “ 16 ”,

of the point GERMANY-SLOVENIA from “86” to “ 17 ”,

of the point GERMANY-SLOVAKIA from “87” to “18”,

of the point GERMANY-UNITED KINGDOM from “90” to “ 19” ,

of the point SPAIN-PORTUGAL from “142” to “20”,

of the point IRELAND-UNITED KINGDOM from “180” to “ 21 ”,

of the point ITALY-SLOVENIA from “191” to “ 22 ”,

of the point LUXEMBOURG-SLOVAKIA from “242” to “ 23 ”,

of the point HUNGARY-AUSTRIA from “248” to “ 24 ”,

of the point HUNGARY-SLOVENIA from “251” to “ 25 ”,

of the point NETHERLANDS-PORTUGAL from “267” to “ 26 ”,

of the point AUSTRIA-POLAND from “273” to “ 27 ”,

of the point AUSTRIA-SLOVENIA from “275” to “ 28 ”,

of the point AUSTRIA-SLOVAKIA from “276” to “ 29 ”,

of the point PORTUGAL-UNITED KINGDOM from “290” to “ 30 ” and

of the point FINLAND-SWEDEN from “298” to “ 31 ;

(iii)

in point2. CZECH REPUBLIC-GERMANY”, the words “no convention” are replaced by the following:

“Article 39(1)(b) and (c) of the Agreement on Social Security of 27 July 2001;

Point 14 of the Final Protocol to the Agreement on Social Security of 27 July 2001;”

(iv)

in point3. CZECH REPUBLIC-CYPRUS”, the word “none” is replaced by the following:

Article 32(4) of the Agreement on Social Security of 19 January 1999;

(v)

in point4. CZECH REPUBLIC-LUXEMBOURG”, the word “none” is replaced by the following:

Article 52, point 8, of the Convention of 17 November 2000;

(vi)

point6. CZECH REPUBLIC-SLOVAKIA” is replaced by the following:

6. CZECH REPUBLIC-SLOVAKIA

Articles 12, 20 and 33 of the Convention on social security of 29 October 1992;”

(vii)

in point18. GERMANY-SLOVAKIA”, the words “no convention”are replaced by the following:

“Article 29(1) points 2 and 3 of the Agreement of 12 September 2002

Paragraph 9 of the Final Protocol to the Agreement of 12 September 2002;”

(viii)

in point23. LUXEMBOURG-SLOVAKIA”, the words “no convention” are replaced by the following:

“Article 50 paragraph 5 of the Treaty on social security of 23 May 2002”;

(ix)

in point29. AUSTRIA-SLOVAKIA”, the words “no convention” are replaced by the following:

“Article 34(3) of the Agreement of 21 December 2001 on social security”;

(b)

Part B is amended as follows:

(i)

the following points are deleted:

Points 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 , 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 84, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 242, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297;

(ii)

the following numberings are changed as follows:

of the point CZECH REPUBLIC-CYPRUS from “33” to “1”,

of the point CZECH REPUBLIC-AUSTRIA from “40” to “2”,

of the point GERMANY-HUNGARY from “80” to “3”,

of the point GERMANY-SLOVENIA from “86” to “4”,

of the point ITALY-SLOVENIA from “191” to “5”,

of the point HUNGARY-AUSTRIA from “248” to “6”,

of the point HUNGARY-SLOVENIA from “251” to “7”,

of the point AUSTRIA-POLAND from “273” to “8”,

of the point AUSTRIA-SLOVENIA from “275” to “9” and

of the point AUSTRIA-SLOVAKIA from “276” to “10”;

(iii)

in point“1. CZECH REPUBLIC-CYPRUS”, the word “none” is replaced by the following:

“Article 32(4) of the Agreement on Social security of 19 January 1999”;

(iv)

in point“10. AUSTRIA-SLOVAKIA”, the words “No convention” are replaced by the following:

“Article 34(3) of the Agreement of 21 December 2001 on social security”

6.

Annex IV is amended as follows:

(a)

Part A is amended as follows,

(i)

in point“B. CZECH REPUBLIC”, the word “None” is replaced by the following:

Full disability pension for persons whose complete disability arose before reaching eighteen years of age and who were not insured for the required period (Section 42 of the Pension Insurance Act No 155/1995 Coll.);

(ii)

in point “X. SWEDEN”, the word “None” is replaced by the following:

The legislation on earnings-related benefits for long term incapacity for work (Chapter 8 of Law 1962: 381 on general insurance, as amended)

(b)

Part C is amended as follows:

(i)

point“B. CZECH REPUBLIC” is replaced by the following:

“B. CZECH REPUBLIC

Invalidity (full and partial) and survivors“(widows”, widowers“and orphans”) pensions in case they are not derived from the old age pension to which the deceased would be entitled at the time of his death;”

(ii)

in point“E. ESTONIA”, the word “None” is replaced by the following:

“All applications for invalidity, old age and survivors' pensions for which

periods of insurance in Estonia have been completed up to December 31, 1998

person social tax of the applicant paid according to the Estonian legislation is at least average social tax for the relevant year of insurance;”

(c)

in Part D, point (2)(g) is replaced by the following:

“(g)

Slovak invalidity pension and survivors' pension derived thereof”

7.

Annex VI, pointQ. THE NETHERLANDS” is amended as follows:

(a)

point 4, point (b) is replaced by the following:

(b)

If, pursuant to subparagraph (a), the person concerned is entitled to a Dutch invalidity benefit, the calculation of benefits as referred to in Article 46(2) of the Regulation shall be carried out:

(i)

in accordance with the provisions laid down in the WAO if, prior to the occurrence of the incapacity for work, the person concerned was last engaged in work as an employed person within the meaning of Article 1(a) of the Regulation;

(ii)

in accordance with the provisions laid down in the Invalidity Insurance (Self-Employed Persons) Act (WAZ) if, prior to the occurrence of the incapacity for work, the person concerned was last engaged in work in a capacity other than that of an employed person within the meaning of Article 1(a) of the Regulation.”

(b)

point 7 is replaced by the following:

“7.

For the purposes of applying Title II of the Regulation, a person regarded as an employed person within the meaning of the 1964 Wage Tax Act and who is insured on this basis for national insurance, is considered to be pursuing activities in paid employment.”

P6_TA(2005)0425

European eels

European Parliament resolution on the development of a Community Action Plan for the recovery of European eels (2005/2032(INI))

The European Parliament,

having regard to the communication from the Commission to the Council and the European Parliament, “Development of a Community Action Plan for the management of European eel” (COM(2003) 0573),

having regard to Rule 45 of its Rules of Procedure,

having regard to the report of the Committee on Fisheries (A6-0284/2005),

1.

Calls on the Commission to ask the Member States as soon as possible to draw up national management plans, which should comprise the following elements:

(a)

technical measures to be taken where obstacles exist in waterways, in order to optimise the migration — i.e. upstream colonisation and downstream movement towards the sea — of eels;

(b)

gathering of data on, monitoring of and, if appropriate, limits, where justified by historic and scientific data, on fishing effort by both professional and recreational fishermen by means of temporary bans on fishing and/or limits on catch capacity, with due regard for national differences in types of fishing and for credible self-regulation;

(c)

increasing restocking with glass eels and fattened farmed eels in the managed areas in European inland waters;

(d)

ensuring that eel farming is not so extensive as to disturb the viability of wild eel fisheries, either by depriving them of glass eels which naturally replenish stocks or by failing to ensure escapement of mature silver eels for natural spawning;

(e)

measures relating to the management of cormorant populations to reduce eel mortality;

2.

Calls on the Commission to have research conducted into the role of climate change in the decline of eel stocks;

3.

Calls on the Commission to investigate any obstacles in the oceans to the natural migration of eels to the Sargasso Sea;

4.

Notes the ICES scientific reports on this subject;

5.

Calls on the Commission to carry out research into the health of eels and the obstacles which such external factors as PCBs and fish diseases may present to successful migration and breeding;

6.

Calls on the Commission to carry out research into the biogeographical distribution of stocks of this species of eel;

7.

Calls on the Commission to carry out research into pollution as a factor in assessing possible causes of mortality among eel stocks in freshwater waterways;

8.

Calls on the Commission to investigate the scope for supporting the process of change, inter alia by means of access to the European Fisheries Fund;

9.

Calls on the Commission to adjust the policy on catches and exports of eel in such a way that enough glass eels are available for natural migration and enough glass eels are available at a reasonable price for restocking of natural eel habitats in accordance with sustainable fisheries management in Europe;

10.

Calls on the Commission to propose measures to manage fishing and marketing and to monitor the quantities of glass eels offered for sale by means of a system of documentation of catches, in order to combat illegal fishing more effectively, this being responsible for a substantial reduction in young and adult eel stocks;

11.

Calls on the Commission to make proposals to mitigate the socioeconomic impact of limits on catches and exports of glass eels;

12.

Calls on the Commission, as soon as possible, to insert in the fisheries budget a separate entry for cofinancing of the restructuring of inland fisheries in Europe and to mitigate the impact of a change of policy in the glass eel sector;

13.

Calls on the Commission, after the implementation of the Action Plan, to inform the European Parliament and Council annually about the progress made and the results achieved per Member State;

14.

Instructs its President to forward this resolution to the Council and Commission.

P6_TA(2005)0426

Privileges and immunities

European Parliament resolution on a possible infringement of the Protocol on the privileges and immunities of the European Communities by a Member State (2005/2187(INI))

The European Parliament,

having regard to Article 10 of the Protocol on the privileges and immunities of the European Communities of 8 April 1965, and Article 6(2) of the Act concerning the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage of 20 September 1976,

having regard to the judgments of the Court of Justice of the European Communities of 12 May 1964 and 10 July 1986 (1),

having regard to the requests submitted by Jean-Charles Marchiani for defence of his immunity before the French courts,

having regard to its decision of 5 July 2005 (2), in which it decided to defend the immunity of Jean-Charles Marchiani,

having regard to Rule 121(2) of its Rules of Procedure,

having regard to the report of the Committee on Legal Affairs (A6-0316/2005),

A.

whereas, by arguing in its Judgment No 1784 of 16 March 2005 that no law or convention, nor any constitutional principle, allowed it to conclude that Article 100-7, first subparagraph of the French Code of Criminal Procedure was applicable to Members of the European Parliament, the French Court of Cassation did not apply Article 10 of the above Protocol, thus denying a Member of the European Parliament of French nationality the benefit of Article 100-7, first subparagraph of the French Code of Criminal Procedure enjoyed by national members of parliament,

B.

whereas in its abovementioned decision of 5 July 2005 Parliament called for the said judgment of 16 March 2005 to be annulled or overturned, and at all events for it to cease to have any practical or legal effects,

C.

whereas, following Parliament's statements drawing attention to the abovementioned decision of 5 July 2005, the Minister of Justice of the French Republic has said that, since the judgment of the Court of Cassation had become final, no legal action allowed it to be annulled or overturned as requested by that resolution,

D.

whereas the Protocol on the privileges and immunities of the European Communities forms part of primary Community law,

E.

whereas, by refusing to apply Article 100-7 of the French Code of Criminal Procedure to a Member of the European Parliament of French nationality, the competent French court has infringed primary Community law,

F.

whereas it is clear from the case-law of the Court of Justice that a Member State may be held responsible for a decision by a national court (3),

G.

whereas the Commission has a duty as guardian of the Treaties to initiate proceedings under Article 226 of the EC Treaty,

1.

Decides to ask the Commission to initiate proceedings under Article 226 of the EC Treaty against the French Republic for infringement of primary Community law;

2.

Instructs its President to forward this resolution immediately to the Commission and to the competent authorities of the French Republic.


(1)  Case 101/63 Wagner v. Fohrmann and Krier [1964] ECR 383, and Case 149/85 Wybot v. Faure and others [1986] ECR 2391.

(2)  Texts Adopted of that date, P6_TA(2005)0269.

(3)  Case C-224/01 Köbler v. Republic of Austria [2003] ECR I-10239.

P6_TA(2005)0427

Social dimension of globalisation

European Parliament resolution on the social dimension of globalisation (2005/2061(INI))

The European Parliament,

having regard to the Commission communication entitled “The Social Dimension of Globalisation — the EU's policy contribution on extending the benefits to all” (COM(2004)0383),

having regard to the report of 24 February 2004 of the World Commission on the Social Dimension of Globalisation (WCSDG), entitled “A fair globalisation: creating opportunities for all”,

having regard to Rule 45 of its Rules of Procedure,

having regard to the report of the Committee on Employment and Social Affairs and the opinions of the Committee on Foreign Affairs and of the Committee on Development (A6-0308/2005),

A.

whereas although globalisation has many positive aspects and the global market economy, thanks to the progress of scientific knowledge, has demonstrated great productive capacity, the process of globalisation is generating major economic and social imbalances both within and between countries, which is a matter of intense social concern, given the high unemployment and poverty afflicting large sections of society throughout the world,

B.

whereas globalisation increases the gulf between rich and poor, and whereas there is a need to invest heavily in people at all levels of society and of all ages in order to counteract its negative effects,

C.

whereas the economy is becoming increasingly global and politicised, and regulatory institutions remain largely national or regional, and whereas none of the existing institutions provides democratic monitoring of global markets or redresses basic inequalities between countries,

1.

Welcomes the Commission Communication, which enables an initial debate to be launched on the WCSDG report, with a view to establishing the EU's policy in this regard, but at the same time expects that the Commission will come forward with more concrete proposals for internal and external EU policies in this field;

2.

Agrees with the WCSDG that globalisation must be a process with a strong social dimension based on universally shared values, respect for human rights and individual dignity, and must be fair, inclusive and democratically governed, provide opportunities and tangible benefits for all countries and people, and be linked to the Millennium Development Goals (MDGs);

3.

Believes that the EU can make a significant contribution to this process through both its internal and external policies, through its social model and its development at international level and through the encouragement of global cooperation based on mutual respect, constructive dialogue and recognition of our common destiny;

4.

Notes the reference in the WCSDG report to the unequal distribution of the benefits and burdens of globalisation among and within the countries of the world, and notes that only in Asia has the distribution situation improved since the 1990s;

5.

Considers that globalisation should mean not just that the EU can sell more outside Europe, but that third world countries, in particular, should be enabled to sell more to the EU in order to boost their growth, employment and social inclusion levels; recognises that the Common Agricultural Policy will need to be reformed if this aspect of globalisation is to be delivered and if the “Make Poverty History” campaign is to enjoy success;

6.

Calls on the Council and Commission to ensure that the EU's commercial, agricultural and foreign policies are compatible with development policy, as set out in Article 178 of the Treaty, and with the MDGs;

7.

Considers that the European Union should take practical action to combat poverty by adopting a more cogent policy on agriculture and trade in combination with debt forgiveness and aid;

8.

Stresses that there is a strong interrelationship between poverty and environmental damage: environmental problems, such as the reduction in biodiversity or climate change, often affect the poorest in society and aggravate their poverty, and poverty leads to increased environmental damage when there is no alternative to plundering natural resources; accordingly the social dimension of globalisation must be considered in connection with the environmental dimension;

9.

Welcomes the Lisbon mid-term review report and stresses that the revised Lisbon Strategy could serve as a useful tool in meeting many of the challenges of globalisation; reiterates its support for the Lisbon strategy, which stresses the interdependence of the economic, social and environmental dimensions; regards the creation of more and better jobs as an essential prerequisite if the world is to develop in the direction of social justice; points out that some aspects of good practice in Member States may serve as a model for other parts of the world; notes, however, that they can only do so when Member States succeed in implementing the necessary structural reforms by mutually strengthening and adapting their economic development, employment and social policy; highlights the need for efficient governance to achieve these reforms and urges Member States and their governments to take responsibility for making the revised Lisbon Strategy a success; stresses furthermore the importance of cooperation between the Member States in order to step up investment in human resources, research and innovation; considers that the objectives of the Lisbon Strategy are minimum goals which the Member States should commit themselves to complying with;

10.

Welcomes the Commission's acknowledgement that to maintain competitiveness in the EU, large investments in human resources are necessary, covering people of all ages, in order to guarantee social welfare for all; expects, therefore, concrete measures and proposals for ensuring such investments and calls on the EU to concentrate on improving the development of qualifications at all levels, particularly among the unskilled, to enable workers to exploit the opportunities offered by globalisation and to support companies that take responsibility for the vocational training of their workers;

11.

Calls on the Council and the Commission to promote a social policy agenda with the following objectives:

the development of an inclusive and cohesive society, which presupposes measures in favour of stable employment and respect for workers' rights;

the promotion of a society based on gender equality and the combating of all forms of discrimination;

a social policy which takes account of all groups;

participatory democracy as a component of the various social and employment policies;

12.

Stresses that effective labour market rules and systems of social security cannot be achieved by governments alone, it is necessary to include the social partners, who have the right to participate in the decision-making process both at national level and European level; considers that a further boost must be given to the opportunities for and capacities of employers' organisations and trade unions to enter into a constructive social dialogue, since this is essential in order to mitigate and tackle the potential negative social consequences of restructuring and is also a pre-requisite if the EU is to anticipate the negative consequences and positive opportunities of globalisation;

13.

Stresses the importance of respecting and complying with the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), highlights the interdependence and indivisibility of all human rights — including economic, social and environmental rights — and the importance of the ILO Core Labour Standards (CLS) concerning the elimination of discrimination in the workplace, the elimination of forced and compulsory labour, freedom of association, right to collective bargaining and the abolition of child labour; points out that at present neither the principles laid down in the UDHR nor the CLS are adequately enforced;

14.

Notes the WCSDG's view that, as far as the CLS are concerned, practice on the ground often belies decisions and political practices; calls on the Council, the Commission and the Member States to do everything in their power to promote the CLS in both their internal and external policies and to ensure that no aspect of these policies impedes implementation of those standards; notes the opportunity open to the EU to promote the CLS through bilateral and regional agreements, development and external cooperation, trade policies enabling market access for developing countries, promotion of private initiatives for social development and the promotion of good governance at global level;

15.

Calls for social rights and social dialogue, human rights and the primacy of law, and the protection of the rights of the child, in particular the right to education, to be accorded greater importance in the EU's various external programmes, with a view to priority being given to democratisation and the establishment of the rule of law in developing countries, without which no sustainable development is possible;

16.

Demands that the Commission ensure, through bilateral agreements, that, at the least, the CLS are respected, in order to ensure humane working conditions and avoid abuse of women and children in the countries concerned;

17.

Welcomes the Commission's proposal that bilateral relations could involve positive incentives for products complying with certain social standards; welcomes the Commission's proposal for “joint bilateral observatories” to discuss and monitor the social dimension of globalisation in bilateral agreements; believes, also, that the Union should use its bilateral relations to promote the recommendations of the WCSDG so that jobs which are moved off-shore or relocated outside the EU do not end up being performed in sweat shops in the third world, but, instead, jobs of high quality are created which help to improve the lives of workers and their families in the countries concerned;

18.

Calls on the Commission, in this context, to review all its existing bilateral agreements, particularly Economic Partnership Agreements and Fisheries Partnership Agreements, to ensure that they are fully consonant with the MDGs and the principle of sustainable development;

19.

Welcomes the Commission's proposal that the Commission, the Council and the Member States seek to attain observer status for the ILO at the WTO with a view to improving the quality of interinstitutional dialogue; notes that in its resolution of 4 July 2002 (1) Parliament previously called on the institutions and the Member States to seek to achieve this, and now calls on them to make progress in this area; calls, furthermore, on the Commission, the Council and the Member States to work towards making the ILO standards binding on the members of the WTO;

20.

Believes that decent work in line with the ILO's Decent Work Agenda should be made a priority issue at national, EU and global level; stresses that guaranteeing decent work — including labour rights, social protection and equality between men and women — is indispensable in order to effectively eradicate poverty; underlines, however, that that aim is absent from the EU's foreign policy and from the Union's international trade, financial and monetary policies;

21.

Notes that, in the 1999 negotiating mandate for the WTO Ministerial Conference in Seattle, the EU was to arrange a ministerial-level conference on the topics of trade, employment and the CLS; notes that the European Union committed itself then to holding this conference by 2001; now calls on the Commission to remedy this omission by June 2006 at the latest; in the run-up to this conference, a dialogue should be opened, principally with the developing member states of the WTO, on the relationship between trade, employment and minimum labour standards;

22.

Believes that the EU as a global actor should be a prime promoter of an agenda of “Decent Work and a Decent Pension for All”; emphasises that certain minimum standards as regards labour rights and social protection should be adopted and acknowledged as a socio-economic “floor” that would bring long-term welfare to any country in the world, and that jobs, employment and “decent work” should, ideally be the central features of a ninth MDG to be adopted as soon as possible;

23.

Agrees with the WCSDG that the MDGs are a first step in establishing a socio-economic “floor” for the global economy, agrees with the Commission that EU policy coherence in this area needs to be strengthened; expects that the Commission will come forward with concrete proposals on how this is to be achieved; underlines that it is useless to reduce the EU's social “acquis” in order to maintain global competition, but rather that productivity and education should be improved to maintain a higher income level in the EU;

24.

Draws attention to the fact that the regional level is a good level at which to improve social models and meet the challenges of globalisation; points out that the solidarity which exists between the Member States and the enhanced relations between the EU and neighbouring countries through the “European Neighbourhood Policy” may serve as an example to other parts of the world; believes that the EU's partnerships should incorporate a social pillar, covering, among other things, labour standards;

25.

Expects the Commission to use EU funds in order to overcome negative results and open new perspectives for the more sensitive regions and industrial sectors and weaker groups of employees; expects the Commission to take adequate measures to stop companies relocating for the sole reason of obtaining structural or other funds and demands a systematic review of whether long-term objectives in the distribution of such funds are being met;

26.

Stresses that the current economic model is extremely closely geared to oil resources and that this dependency can have an adverse impact not merely in terms of pricing, as a result of energy commodity shortages, but also, and above all, in terms of conflict and political instability in southern-hemisphere producer countries, the social impact of which is extremely serious;

27.

Underlines the importance of fair trade in working towards poverty eradication in rural areas and urges the Commission to carry-out concrete follow-up on pledges to give more technical and budgetary support for fair trade producers and their distributors in EU countries;

28.

Emphasizes that developing and least-developed countries require continuing asymmetric treatment in the WTO to take account of their relatively weak position in the international trading system;

29.

Stresses that the social dimension of globalisation argues for a reform of the WTO regime; stresses further that WTO agreements must be evaluated in the light of their economic, social and environmental impact, and that the “necessity” tests in the Technical Barriers to Trade and other Agreements need to be replaced by “sustainability” tests;

30.

Stresses that meaningful democratic control of the WTO must be established, which implies genuine legislative scrutiny by elected representatives or parliaments;

31.

Stresses the importance of policy coherence and agrees with the Commission that the EU should aim to speak more consistently in the United Nations, ILO, Bretton Woods and other international institutions; also calls on the Commission to make efforts towards ensuring that the other ILO member states acheive the necessary policy coherence in other international organisations, particularly the WTO; considers that universally-acknowledged minimum labour standards should be made priorities for these organisations; believes that the EU's leverage to promote a model of development which fully integrates the social dimension, in particular the CLS, would be increased by a unified presence in the institutions of multilateral governance;

32.

Emphasises that, to underpin social progress in the third world, a strengthened United Nations is indispensable; therefore encourages the Member States to support the ongoing work on reform of the UN; stresses that a new and strengthened UN Economic and Social Council (Ecosoc) — ideally, reconstituted as a Council for Human Development with the power to coordinate the work of the IMF, the World Bank, the WTO, and the ILO, as well as the UN Development Programme (UNDP) and the UN Environment Programme (UNEP) — is necessary to secure the policy coherence needed to achieve the MDGs and, more generally, to ensure that globalisation functions as a lever for social progress;

33.

Agrees with the WCSDG that parliamentary oversight of the multilateral system should be progressively expanded; welcomes the proposal for a Parliamentary Group concerned with coherence and consistency between global economic, social and environmental policies, which should develop integrated oversight of major international organisations; regards this as an opportunity for the European Parliament to become involved in the Parliamentary Group and to contribute to maximising the benefits of globalisation for all social groups;

34.

Agrees with the Commission that the private sector and private initiatives, the formation and mobilisation of joint interest groups and global measures by various social bodies (for example NGOs) can make an important contribution to promoting good social governance; welcomes the Commission"s support for the OECD Guidelines for Multinational Enterprises which set benchmarks for responsible business conduct; supports the Commission"s proposal to increase implementation of the Guidelines by building references into bilateral agreements; agrees with the Commission that implementation of the Guidelines must be more rigorous and consistent; calls on the Commission to continue to raise awareness of good practice, existing instruments and tools such as the OECD Guidelines;

35.

Takes the view that small and medium-sized undertakings cannot be sidelined from active participation in the globalised economy and accordingly urges the Commission to provide incentives for the networking of such undertakings; calls in addition for European company and cooperative statutes to be adjusted to enable undertakings of this type to participate fully in the globalised economy;

36.

Notes that the WCSDG recommends that the ILO convene a global multistakeholder forum on Corporate Social Responsibility (CSR); notes that the WCSDG acknowledges that there is scepticism about the real impact of CSR schemes; suggests that the Commission undertake further awareness-raising activities to promote the business case for CSR;

37.

Considers that the social and environmental responsibilities of multinationals should be clearly established, and that EU action in this area should be stepped up; believes that concrete follow-up to the work of the Multi-Stakeholder Forum on CSR is long overdue and calls on the Commission to publish its communication;

38.

Supports the Commission's efforts to raise awareness among multinational companies of their social responsibility, which have as yet had limited effect;

39.

Invites the Commission to put forward a proposal on social labelling, based on criteria such as compliance with human and trades union rights, the working environment, training and development of employees, equal treatment and social and ethical consideration for employees and citizens in the surrounding community;

40.

Notes that national migration policies are increasingly designed to meet the needs of domestic labour markets; insists that migration policies must be based on the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families;

41.

Highlights the need to formulate migration policies based on that Convention, which on the one hand would take into account the needs of the labour market and, on the other, provide adequate protection for the rights of migrant workers and their families;

42.

Notes that migration is an important but also a sensitive topic in the debate on globalisation, which can only be resolved once the Member States have agreed on a common recognition and integration procedure;

43.

Highlights the need to ensure that people are better informed about both the benefits and the challenges of globalisation and stresses the importance of educational institutions and the media in this regard;

44.

Urges the Council and Commission to put the necessary resources and investments into promoting the above processes;

45.

Instructs its President to forward this resolution to the Council, the Commission and the governments and parliaments of the Member States and accession and candidate countries.


(1)  OJ C 271 E, 12.11.2003, p. 598.


L-Erbgħa, 16 ta' Novembru 2005

18.11.2006   

MT EN EN EN EN EN EN EN EN

Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea

C NaN/71


MINUTI

(2006/C 280 E/03)

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

IPPRESIEDA: Gérard ONESTA

Viċi President

1.   Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.

Tkellmet Véronique De Keyser dwar inċident li kellhom hi u Ana Maria Gomes li seħħ ilbieraħ fil-qafas talwirja kontra l-abbort (Il-President irrisponda li se jinforma b'dan lill-Bureau).

2.   Dokumenti mressqa

Tressqu r-rapporti msemmija hawn taħt mill-kumitati parlamentari: (X'uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-Malti)

Report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the EU Solidarity Fund according to point 3 of the Interinstitutional Agreement of 7 November 2002 between the European Parliament, the Council and the Commission on the financing of the European Union Solidarity Fund, supplementing the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure (COM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI)) — Kumitat għall-Baġits

Rapporteur: Böge Reimer (A6-0320/2005).

Report on Draft amending budget No7/2005 of the European Union for the financial year 2005 (Storm in Northern Europe) (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)) — Kumitat għall-Baġits

Rapporteur: Garriga Polledo Salvador (A6-0321/2005).

3.   Is-sitwazzjoni fl-Iraq wara r-referendum dwar il-kostituzzjoni (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni fl-Iraq wara r-referendum dwar il-kostituzzjoni

Lord Bach (President fil-kariga tal-Kunsill) u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) għamlu ddikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Giorgos Dimitrakopoulos f'isem il-grupp PPE-DE, Véronique De Keyser f'isem il-grupp PSE, Graham Watson f'isem il-grupp ALDE, Angelika Beer f'isem il-grupp Verts/ALE, Erik Meijer f'isem il-grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-grupp IND/DEM, Alessandro Battilocchio Membru mhux affiljat, Antonio Tajani, Lilli Gruber, James Hugh Allister, Béatrice Patrie, Józef Pinior, Panagiotis Beglitis, Lord Bach u Benita Ferrero-Waldner.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta fl-istennija għal Margaret Beckett (President fil-kariga tal-Kunsill) Ħin li fih tkompliet is-seduta: 10.10)

IPPRESIEDA: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Viċi President

4.   Bidla klimatika — Sabiex tintrebaħ il-ġlieda kontra l-bidla klimatika planetarja (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Fid-dawl tad-disastri kawżati mill-urugan riċenti u mir-riżultati tas-summits bejn l-Unjoni Ewropea, iċ-Ċina u l-Indja

Rapport dwar “Sabiex tintrebaħ il-ġlieda kontra l-bidla klimatika planetarja” [2005/2049(INI)] — Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta` ta' l-Ikel.

Rapporteur: Anders Wijkman (A6-0312/2005)

Margaret Beckett (President fil-kariga tal-Kunsill) u Stavros Dimas (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Anders Wijkman ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Paul Verges (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Cristina Gutiérrez-Cortines f'isem ilgrupp PPE-DE, Gyula Hegyi f'isem il-grupp PSE, Caroline Lucas f'isem il-grupp Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard f'isem il-grupp GUE/NGL, Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM, u Liam Aylward f'isem ilgrupp UEN.

IPPRESIEDA: Janusz ONYSZKIEWICZ

Viċi President

Tkellmu: Irena Belohorská, Peter Liese, Dorette Corbey, Alyn Smith, Roberto Musacchio, Urszula Krupa, Bruno Gollnisch, Avril Doyle, Anne Ferreira, Lena Ek, Bairbre de Brún, Georgios Karatzaferis, Françoise Grossetête, Marie-Noëlle Lienemann, Gunnar Hökmark, Justas Vincas Paleckis, Bogusław Sonik, Edite Estrela, Richard Seeber, Rebecca Harms (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Margaret Beckett u Stavros Dimas.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.6 tal— Minuti ta' 16.11.2005.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.55 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.05)

IPPRESIEDA: Antonios TRAKATELLIS

Viċi President

5.   Ħin tal-votazzjonijiet

Dettalji tal-votazzjonijiet (emendi, voti separati u maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness I tal-Minuti.

Tkellmu:

Hannes Swoboda dwar l-organizzazzjoni tal-ħidmiet;

Philip Bushill-Matthews dwar l-iżvilupp tal-ħin għall-mistoqsijiet;

Edith Mastenbroek dwar il-libertà ta' l-informazzjoni fit-Tunesija u s-Summit dinji dwar is-soċjetà ta' linformazzjoni, organizzat mill-Nazzjonijiet Uniti f'Tuneż bejn is-16 u t-18.11.2005.

5.1.   L-informazzjoni tal-passiġġiera dwar l-identità tal-kumpanija ta' l-ajru li qiegħda topera ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-informazzjoni talpassiġġieri tat-trasport bl-ajru dwar l-identità tal-kumpanija ta' l-ajru li qiegħda topera t-titjira u dwar ilkomunikazzjoni ta' l-informazzjoni tas-sigurtà mill-Istati Membri [COM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)] — Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu.

Rapporteur: Christine De Veyrac (A6-0310/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0428)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0428)

5.2.   L-impjant nukleari ta' Bohunice VI fis-Slovakkja * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-Protokoll Nru 9 mehmuż ma' l-Att ta' l-Adeżjoni dwar il-kundizzjonijiet ta' l-adeżjoni ma' l-Unjoni Ewropea tar-Repubblika Ċeka, ta' l-Estonja, ta' Ċipru, tal-Latvja, tal-Litwanja, ta' l-Ungerija, ta' Malta, tal-Polonja, tas-Slovenja u tas-Slovakkja, dwar l-impjant nukleari ta' Bohunice V1 fis-Slovakkja [COM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)] — Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija.

Rapporteur: Rebecca Harms (A6-0282/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0429)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0429)

Tkellmu:

Herbert Bösch, dwar il-votazzjoni ta' l-emenda 12;

Rebecca Harms (rapporteur) irrimarkat li riedet tirtira l-firma tagħha mir-rapport u proponiet lill-Membri Parlamentari sabiex jiffirmaw kontrieh.

5.3.   Id-Dimensjoni nordika (votazzjoni)

Proposti għal riżoluzzjoni B6-0584/2005, B6-0586/2005, B6-0587/2005, B6-0588/2005, B6-0589/2005 u B6-0590/2005

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0584/2005

(flok B6-0584/2005, B6-0586/2005, B6-0587/2005, B6-0588/2005, B6-0589/2005 u B6-0590/2005):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Alexander Stubb f'isem il-grupp PPE-DE,

Riitta Myller f'isem il-grupp PSE,

Diana Wallis u Paavo Väyrynen f'isem il-grupp ALDE,

Satu Hassi, Tatjana Ždanoka u Carl Schlyter f'isem il-grupp Verts/ALE,

Esko Seppänen f'isem il-grupp GUE/NGL,

Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Gintaras Didžiokas u Rolandas Pavilionis f'isem il-grupp UEN

Adottata (P6_TA(2005)0430)

Tkellmu:

Henrik Lax propona emenda orali għall-premessa H li għaddiet.

5.4.   It-Tranżizzjoni għax-xandir diġitali (votazzjoni)

Proposta għal riżoluzzjoni B6-0583/2005

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0431)

5.5.   L-użu ta' riżorsi finanzjarji għall-iżmuntaġġ ta' “power stations” nukleari (votazzjoni)

Rapport dwar l-użu ta' riżorsi finanzjarji għall-iżmuntaġġ ta' “power stations” nukleari [2005/2027(INI)] — Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija.

Rapporteur: Rebecca Harms (A6-0279/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0432)

5.6.   Sabiex tintrebaħ il-ġlieda kontra l-bidla klimatika planetarja (votazzjoni)

Rapport dwar “Sabiex tintrebaħ il-ġlieda kontra l-bidla klimatika planetarja” [2005/2049(INI)] — Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurtà ta' l-Ikel.

Rapporteur: Anders Wijkman (A6-0312/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0433)

Tkellmu:

Anders Wijkman (rapporteur) ppropona emenda orali għall-Paragrafu 24 li għadda;

Bernd Posselt ġibed l-attenzjoni lejn diverġenza bejn il-verżjoni Ġermaniża u dik Ingliża tal-Paragrafu 41.

6.   Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-votazzjoni li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni orali:

Rapport Rebecca Harms — A6-0282/2005

Milan Gaľa, Árpád Duka-Zólyomi u Andreas Mölzer

Rapport Anders Wijkman — A6-0312/2005

Richard Seeber u Luca Romagnoli

7.   Korrezzjonijiet ta' votazzjonijiet

Korrezzjonijiet ta' votazzjonijiet jidhru fil-websajt “Séance en direct” taħt “Votes”/“Results of votes”/“Roll-call votes” u fil-verżjoni stampata ta' l-Anness 2 “Riżultat tal-votazzjonijiet b'sejħa ta' l-ismijiet”.

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl se tiġi aġġornata regolarment sa massimu ta' ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni kkonċernata.

Wara li tkun għaddiet l-iskadenza ta' ġimagħtejn, il-lista ta' korrezzjonijiet għall-votazzjonijiet tiġi ffinalizzata sabiex tkun tista' tiġi tradotta u ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.45 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05)

IPPRESIEDA: Josep BORRELL FONTELLES

President

8.   Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Jan Marinus Wiersma ffirma l-lista tal-preżenza imma ismu ma kienx imniżżel fiha.

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

*

* *

Tkellem Bernd Posselt dwar il-wirjiet organizzati fil-bini tal-Parlament.

9.   Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Giovanni Procacci sar membru tal-grupp ALDE.

10.   Laqgħa informali tal-Kunsill Ewropew (dibattitu)

Rapport tal-Kunsill Ewropew u dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Laqgħa informali tal-Kunsill Ewropew

Jack Straw (President fil-kariga tal-Kunsill) ippreżenta r-rapport. tal-Kunsill Ewropew.

José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Hans-Gert Poettering f'isem il-grupp PPE-DE, Robert Goebbels f'isem il-grupp PSE, Karin Riis-Jørgensen f'isem il-grupp ALDE, Pierre Jonckheer f'isem il-grupp Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides f'isem il-grupp GUE/NGL, Michael Henry Nattrass f'isem il-grupp IND/DEM, Roberta Angelilli f'isem il-grupp UEN, James Hugh Allister Membru mhux affiljat, Timothy Kirkhope, Gary Titley, Marielle De Sarnez, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Mario Borghezio, Armando Dionisi, Bernard Poignant, Jack Straw u Lapo Pistelli.

IPPRESIEDA: Pierre MOSCOVICI

Viċi Presidentt

Tkellmu: Ian Hudghton, Jana Bobošíková, Margie Sudre, Christopher Beazley, dan ta' l-aħħar dwar it-tqassim tal-ħin biex jitkellmu, Nicola Zingaretti, Chris Davies, Othmar Karas, Csaba Sándor Tabajdi, Bogusław Sonik, Libor Rouček, Geoffrey Van Orden, Ana Maria Gomes, Douglas Alexander (President fil-kariga tal-Kunsill) u José Manuel Barroso.

Id-dibattitu ngħalaq.

11.   Stqarrijiet riċenti tas-sur Mahmoud Ahmadinejad, President ta' l-Iran (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Stqarrijiet riċenti tas-sur Mahmoud Ahmadinejad, President ta' l-Iran

Douglas Alexander (President fil-kariga tal-Kunsill) u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

IPPRESIEDA: Manuel António dos SANTOS

Viċi President

Tkellmu: Hans-Gert Poettering f'isem il-grupp PPE-DE, Pasqualina Napoletano f'isem il-grupp PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck f'isem il-grupp ALDE, Angelika Beer f'isem il-grupp Verts/ALE, Eva-Britt Svensson f'isem il-grupp GUE/NGL, Gerard Batten f'isem il-grupp IND/DEM, Cristiana Muscardini f'isem il-grupp UEN, u Douglas Alexander.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Lambsdorff, István Szent-Iványi, Jelko Kacin, Elizabeth Lynne, Frédérique Ries, Sophia in 't Veld, Margarita Starkevičiūtė, Philippe Morillon u Janusz Onyszkiewicz f'isem il-grupp ALDE, dwar l-Iran (B6-0585/2005);

André Brie, Vittorio Agnoletto u Eva-Britt Svensson f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar l-Iran (B6-0608/2005);

Pasqualina Napoletano f'isem il-grupp PSE, dwar l-istqarrijiet riċenti tal-President ta' l-Iran (B6-0609/2005);

Cristiana Muscardini, Mogens N.J. Camre u Ģirts Valdis Kristovskis f'isem il-grupp UEN, dwar l-istqarrijiet riċenti tal-President ta' l-Iran Mahmoud Ahmadinejad (B6-0610/2005);

Angelika Beer, Monica Frassoni, Joost Lagendijk u Raül Romeva i Rueda f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar l-Iran (B6-0611/2005);

Hans-Gert Poettering, Charles Tannock, Michael Gahler u Elmar Brok f'isem il-grupp PPE-DE, dwar l-istqarrijiet riċenti tas-Sur Mahmoud Ahmadinejad, il-President ta' l-Iran (B6-0612/2005).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.9 tal-Minuti ta' 17.11.2005.

12.   Ħin tal-mistoqsijiet (Kunsill)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kunsill (B6-0339/2005).

Mistoqsija 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Previżjonijiet fil-qasam tar-rikostruzzjonijiet.

Douglas Alexander (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Mistoqsija 2 (Manuel Medina Ortega): Il-Fiskalità fil-qasam tat-trasport bl-ajru ta' passieġġieri.

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat u Philip Bradbourn.

Mistoqsija 3 (Sarah Ludford): Il-Konvenzjoni tal-Kunsill ta' l-Ewropa dwar il-ġlieda kontra t-traffikar talbnedmin.

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Sarah Ludford u Elizabeth Lynne.

Mistoqsija 4 (John Purvis): It-taxxi fuq it-tabakk u l-akoħol.

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' John Purvis u David Martin.

Mistoqsija 5 (Elspeth Attwooll): Miżżewġin bla fruntieri.

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Elspeth Attwooll u Sarah Ludford.

Mistoqsija 6 (Frank Vanhecke): Iċ-ċensura ta' l-internet fiċ-Ċina.

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Frank Vanhecke.

Mistoqsija 7 (Richard James Ashworth): Ir-rapport annwali tal-Qorti ta' l-Awdituri.

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Philip Bushill-Matthews (sostitut ta' l-awtur), David Martin u Christopher Beazley.

Mistoqsija 8 (Richard Corbett): Komotoloġija.

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Richard Corbett.

Mistoqsija 9 (Sajjad Karim): Diverġenzi fl-apprezzament bejn ministri dwar il-bilanċ li għandu jinstab bejn is-sigurtà u d-drittijiet tal-bniedem.

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Sajjad Karim.

Mistoqsija 10 (Hélène Goudin): Il-baġit għad-difiża tal-pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea.

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija.

Mistoqsija 11 (Dimitrios Papadimoulis): Ksib ta' ftehim dwar il-perspettivi finanzjarji 2007-2013.

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Dimitrios Papadimoulis u Esko Seppänen.

Mistoqsija 12 (Nils Lundgren): Sigurtà ġuridika fi ħdan l-Unjoni Ewropea.

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija.

Mistoqsija 13 (Chris Davies):

Question 14 (Timothy Kirkhope): It-trasparenza tal-Kunsill.

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsijiet kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Chris Davies, James Hugh Allister, Richard Corbett u Timothy Kirkhope.

Question 15 (Jonas Sjöstedt): Ftehim tas-sajd mal-Marokk u l-appoġġ tal-Kunsill lin-Nazzjonijiet Uniti.

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Jonas Sjöstedt u Bernd Posselt.

Il-mistoqsijiet minn 16 sa 36 se jingħataw tweġiba bil-miktub aktar 'il quddiem.

Il-ħin tal-mistoqsijiet imħolli għall-Kunsill intemm.

13.   Stqarrija tal-President

Il-President għamel stqarrija dwar il-ksur tad-dritiijiet tal-bniedem fit-Tuniżija fl-okkażżjoni tas-Summit mundjali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar is-soċjetà ta' l-informazzjoni.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.15 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00)

IPPRESIEDA: Miroslav OUZKÝ

Viċi President

14.   Standards għal metodi mhux krudili għall-insib ta' xi speċji ta' annimali ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tintroduċi standards għal metodi ta' insib mhux krudili għal ċertu speċi ta' annimali [COM(2004)0532 — C6-0100/2004 — 2004/0183(COD)] — Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta` ta' l-Ikel.

Rapporteur: Karin Scheele (A6-0304/2005)

Tkellem Stavros Dimas (Membru tal-Kummissjoni).

Karin Scheele ippreżentat ir-rapport.

Tkellmu: Horst Schnellhardt f'isem il-grupp PPE-DE, Dorette Corbey f'isem il-grupp PSE, Jules Maaten f'isem il-grupp ALDE, Marie Anne Isler Béguin f'isem il-grupp Verts/ALE, Jonas Sjöstedt f'isem il-grupp GUE/NGL, Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM, Jean-Claude Martinez Membru mhux affiljat, Richard Seeber, Linda McAvan, Mojca Drčar Murko, Jillian Evans, Hélène Goudin, Christofer Fjellner, Robert Evans, Margrete Auken, Piia-Noora Kauppi, Hans-Peter Mayer u Stavros Dimas.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.3 tal-Minuti ta' 17.11.2005.

15.   L-esportazzjoni ta' armi — In-nuqqas ta' proliferazzjoni ta' l-armi għallqerda tal-massa — Akkwist pubbliku tad-difiża (dibattitu)

Rapport dwar is-sitt rapport annwali tal-Kunsill stabbilit skond id-Dispożizzjoni Operattiva 8 tal-kodiċi ta' kondotta fl-UE fir-rigward ta' l-esportazzjoni ta' armi [2005/2013(INI)] — Kumitat għall-Affarijiet Barranin.

Rapporteur: Raül Romeva i Rueda (A6-0292/2005)

Rapport dwar in-nuqqas ta' proliferazzjoni ta' l-armi għall-qerda tal-massa: irwol għall-Parlament Ewropew [2005/2139(INI)] — Kumitat għall-Affarijiet Barranin.

Rapporteur: Ģirts Valdis Kristovskis (A6-0297/2005)

Rapport dwar il-Green Paper dwar l-akkwist pubbliku tad-difiża [2005/2030(INI)] — Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur.

Rapporteur: Joachim Wuermeling (A6-0288/2005)

Raül Romeva i Rueda ippreżenta r-rapport (A6-0292/2005).

Ģirts Valdis Kristovskis ippreżenta r-rapport (A6-0297/2005).

Joachim Wuermeling ippreżenta r-rapport (A6-0288/2005).

Tkellem Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Gunnar Hökmark (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Ģirts Valdis Kristovskis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Jas Gawronski f'isem il-grupp PPE-DE, Jan Marinus Wiersma f'isem ilgrupp PSE, Alexander Lambsdorff f'isem il-grupp ALDE, Raül Romeva i Rueda f'isem il-grupp Verts/ALE, Tobias Pflüger f'isem il-grupp GUE/NGL, Gerard Batten f'isem il-grupp IND/DEM, li kkonkluda l-intervent tiegħu b'insult lill-Kamra, Marios Matsakis, li ddikkjara li jħossu profondament offiż minn Gerard Batten u li talab lill-President biex jieħu passi konsegwenti (Il-President wieġbu li se jressaq il-Kwistjoni quddiem il- Bureau), Ryszard Czarnecki Membru mhux affiljat, Gitte Seeberg, Ana Maria Gomes, Marios Matsakis, Eva-Britt Svensson, Andreas Mölzer, Karl von Wogau, Manuel Medina Ortega, l-ewwel fuq l-intervent ta' Gerard Batten, Luca Romagnoli, Elmar Brok, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Helmut Kuhne, l-ewwel fuq lintervent ta' Gerard Batten, Othmar Karas, Joel Hasse Ferreira, Zuzana Roithová, Proinsias De Rossa, l-ewwel fuq l-intervent ta' Gerard Batten, Andreas Schwab, Simon Coveney, Ģirts Valdis Kristovskis (rapporteur), sabiex jiċċara xi affarijiet u Benita Ferrero-Waldner.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.4 tal-Minuti ta' 17.11.2005.

16.   Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-sessjoni ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument “Aġenda” PE 364.133/OJJE).

17.   Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.45.

Julian Priestley

Segretarju Ġenerali

Gérard Onesta

President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn- Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka- Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López- Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Observateurs

Abadjiev Dimitar, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


ANNESS I

RIŻULTATI TAL-VOTAZZJONIJIET

Abbrevjazzjonijiet u simboli

+

adottat

-

irrifjutat/a

skadut/a

Ir

irtirat/a

VSI (..., ..., ...)

votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet (favur, kontra, astenew)

VE (..., ..., ...)

votazzjoni elettronika (favur, kontra, astenew)

Vmaq

votazzjoni maqsuma

Vsep

votazzjoni separata

em

emenda

EmK

emenda ta' kompromess

PK

parti korrispondenti

EmT

emenda li tħassar

=

emendi identiċi

§

paragrafu

Art

Artikolu

Pre

premessa

MOZ

mozzjoni għal riżoluzzjoni

MOZK

mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta

SIG

votazzjoni sigrieta

1.   L-informazzjoni tal-passiġġiera dwar l-identità tal-kumpanija ta' l-ajru li qiegħda topera ***I

Rapport: Christine DE VEYRAC (A6-0310/2005)

Suġġett

Em. no

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

Voti bil-VSI /VE — kummenti

Blokk nru 1 — emendi ta' kompromess

55-82

84-117

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE u GUE/NGL

 

+

 

Blokk nru 1 — emendi ta' kompromess — votazzjoni separata

83

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE u GUE/NGL

div

 

 

1

+

 

2

+

 

Blokk nru 2 — emendi mill-kumitat responsabbli

1-16

18-54

kumitat

 

 

Votazzjoni: proposta emendata

 

+

 

Votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva

VSI

+

577, 16, 31

L-emenda 17 ma tikkonċernax il-lingwi kollha u għalhekk ma tresqitx għall-votazzjoni (ara Artikolu 151, l-1 paragrafu, punt d) tar-Regoli ta' Proċedura).

Talba għal votazzjoni maqsuma

PPE-DE:

em 83

l-ewwel parti: § 1

it-tieni parti: §§ 2 u 3

Talba għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiiet

PPE-DE: votazzjoni finali

2.   L-impjant nukleari ta' Bohunice VI fis-Slovakkja *

Rapport: Rebecca HARMS (A6-0282/2005)

Suġġett

Em. no

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

Voti bil-VSI /VE — kummenti

Emendi mill-kumitat responsabbli — Block votes

4

6

9

15

kumitat

 

+

 

Emendi mill-kumitat responsabbli — votazzjoni separata

2

kumitat

vs

+

 

3

kumitat

vs

+

 

5

kumitat

VSI

+

441, 184, 22

7

kumitat

div

 

 

1

+

 

2

+

 

8

kumitat

vs

+

 

10

kumitat

div

 

 

1

+

 

2

+

 

11

kumitat

vs

+

 

13

kumitat

vs

+

 

14

kumitat

vs

+

 

Artikolu 3, § 1

18

PPE-DE

 

R

 

12

kumitat

VSI

+

436, 190, 25

wara l-premessa 3

17

PPE-DE

 

R

 

1

kumitat

 

+

 

wara l-premessa 5

16

PSE

 

+

 

Votazzjoni: proposta emendata

VE

+

377, 222, 59

Votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva

 

+

 

Talba għal votazzjoni separata

ALDE: ems 5, 12

Verts/ALE: ems 2, 3, 8, 11, 13 u 14

Talba għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiiet:

Verts/ALE ems 5 u12

Talba għal votazzjoni maqsuma

Verts/ALE

em 7

l-ewwel parti: “Les crédits du budget communautaire ... de l'Union européenne”

it-tieni parti: “Ces crédits ... approvisionnement en électricité”

em 10

l-ewwel parti: test sħiħ minbarra l-kliem “à mettre en place de nouvelles capacités de production et”

it-tieni parti: dawn il-kelmiet

Diversi

Il-grupp PPE-DE irtira l-emendi 17 u 18.

3.   Id-dimensjoni nordika

Proposta għal riżoluzzjoni: B6-0584/2005, 0586/2005, 0587/2005, 0588/2005, 0589/2005 u 0590/2005

Suġġett

Em. no

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

Voti bil-VSI /VE — kummenti

Proposta għal riżoluzzjoni komuniRC-B6-0584/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL u UEN)

wara § 7

1

UEN

 

+

 

Premessa H

§

test oriġinali

 

+

modifika orali

Votazzjoni: riżoluzzjoni (sħiħa)

VSI

+

634, 17, 18

Proposta għal riżoluzzjoni mill-gruppi politiċi

B6-0584/2005

 

ALDE

 

 

B6-0586/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0587/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0588/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0589/2005

 

PSE

 

 

B6-0590/2005

 

UEN

 

 

Talba għall- votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiiet

PPE-DE: votazzjoni finali

Diversi

Henrik Lax ippropona emenda orali fuq il-premessa H:

H.

“soulignant la valeur et l'impact de la politique environnementale de la dimension septentrionale dans la région, dont les installations de traitement des eaux de Saint-Petersbourg sont une illustration; insistant par ailleurs sur la nécessité d'accroître la coopération entre les États membres de l'Union européenne en particulier afin de réduire l'eutrophisation, et entre l'Union européenne et la Russie, de façon à réduire le risque d'accidents de pétroliers, les risques liés à l'exploitation pétrolière et d'améliorer la sécurité nucléaire ainsi que la gestion des déchets nucléaires, considérant enfin que la mer Baltique est déjà gravement polluée et que sa situation de mer intérieure la rend particulièrement vulnérable,”

4.   It-tranżizzjoni għax-xandir diġitali

Proposta għal riżoluzzjoni: B6-0583/2005

Suġġett

Em. no

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

Voti bil-VSI /VE — kummenti

Proposta għal riżoluzzjoni B6-0583/2005 tal-kumitat ITRE

Votazzjoni: riżoluzzjoni (sħiħa)

 

+

 

5.   L-użu ta' riżorsi finanzjarji għall-iżmuntaġġ ta' power stations nukleari *

Rapport: Rebecca HARMS (A6-0279/2005)

Suġġett

Em. no

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

Voti bil-VSI /VE — kummenti

wara § 4

1

Verts/ALE

 

+

 

2

Verts/ALE

div

 

 

1

+

 

2/VE

+

375, 253, 23

§ 5

5

PPE-DE

 

-

 

3

Verts/ALE

div

 

 

1

+

 

2/VE

+

336, 305, 19

§ 6

6

PPE-DE

 

-

 

§ 9

7

PPE-DE

VE

-

316, 344, 5

§ 16

4S

Verts/ALE

VE

-

172, 478, 9

Votazzjoni: riżoluzzjoni (sħiħa)

 

+

 

It- 8 emenda ġiet miċħuda.

Talba għall-votazzjoni maqsuma:

PPE-DE

em 2

l-ewwel parti: test sħiħ minbarra l-kliem “et d'initiatives législatives”

it-tieni parti: dawn il-kelmiet

em 3

l-ewwel parti: test sħiħ minbarra l-kliem “et d'éviter tout recours aux aides d'État”

it-tieni parti: dawn il-kelmiet

6.   Sabiex tintrebaħ il-ġlieda kontra l-bidla klimatika planetarja *

Rapport: Anders WIJKMAN (A6-0312/2005)

Suġġett

Em. no

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

Voti bil-VSI /VE — kummenti

§ 1, titolu 2

14/rév

PPE-DE

 

+

 

wara § 1

6

Verts/ALE

div

 

 

1

+

 

2

-

 

wara § 4

7

Verts/ALE

VE

+

339, 302, 12

§ 5

3

REUL ea

 

-

 

§

test oriġinali

vs

+

 

§ 6

4

REUL ea

 

-

 

§

test oriġinali

vs

+

 

wara § 7

13

GUE/NGL

 

+

 

§ 8

1

VIDAL-QUADRAS ea

VE

+

453, 204, 12

§

test oriġinali

 

 

§ 11

§

test oriġinali

div

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

§ 13

2

PSE

 

-

 

wara § 16

18

ALDE

 

+

 

§ 18

§

test oriġinali

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 21

5S

REUL ea

VE

-

306, 340, 15

§

test oriġinali

div

 

 

1/VE

+

349, 304, 7

2

+

 

§ 24

§

test oriġinali

 

+

modifika orali

wara § 27

15

PPE-DE

div

 

 

1

+

 

2

+

 

16

PPE-DE

 

+

 

§ 28

17

PPE-DE

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 41

§

test oriġinali

div

 

 

1

+

 

2

+

 

wara l-premessa C

9

GUE/NGL

 

-

 

10

GUE/NGL

 

-

 

wara l-premessa E

8

GUE/NGL

div

 

 

1

-

 

2

 

wara l-premessa I

11

GUE/NGL

 

-

 

12

GUE/NGL

 

+

 

Votazzjoni: riżoluzzjoni (sħiħa)

VSI

+

450, 66, 143

Talba għal votazzjoni maqsuma:

IND/DEM

§ 18

l-ewwel parti: test sħiħ minbarra dawn il-kliem “des limitations de vitesse applicables dans l'ensemble de l'UE,”

it-tieni parti: dawn il-kelmiet

§ 21

l-ewwel parti:“soutient l'instauration ... réduction des pollutions”

it-tieni parti:“invite la Commission ... au plus tard;”

em 17

l-ewwel parti:“estime que le développement rapide ... plan d'action pour la biomasse”

it-tieni parti:“et lui demande d'inclure ... des mesures juridiquement contraignantes”

Verts/ALE

em 6

l-ewwel parti: test sħiħ minbarra dawn il-kliem “officiellement un mandat et”

it-tieni parti: dawn il-kelmiet

em 8

l-ewwel parti: test sħiħ minbarra dawn il-kliem “si elle est, d'une part, une énergie” propre“qui ne rejette pas de gaz à effet de serre” et “d'autre part”

it-tieni parti: dawn il-kelmiet

em 15

l-ewwel parti:“souligne que ... en augmentant la production.”

it-tieni parti:“fait observer, dans ce contexte, ... perspective d'accès au marché;”

PPE-DE

§ 11

l-ewwel parti: test sħiħ minbarra dawn il-kliem “notamment des incitations aux effets pervers, telles que des subventions en faveur des combustibles fossiles” et “de proposer des dispositions visant à éliminer toutes les subventions de cette nature et, en remplacement”

it-tieni parti:“notamment des incitations aux effets pervers, telles que des subventions en faveur des combustibles fossiles”

it-tielet parti:“de proposer des dispositions visant à éliminer toutes les subventions de cette nature et, en remplacement”

§ 41

l-ewwel parti: test sħiħ minbarra dawn il-kliem “que l'implantation du PE dans deux lieux de travail différents soit reconsidérée”

it-tieni parti: dawn il-kliem

Talba għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiiet:

Verts/ALE votazzjoni finali

Talba għal votazzjoni separata:

PPE-DE §§ 5, 6

Diversi

Anders Wijkman (PPE-DE) ippropona emenda orali fuq § 24:

24.

“afin que l'UE joue clairement un rôle moteur dans la perspective des négociations de 2012, demande à la Commission de présenter des propositions législatives spécifiques pour élargir le champ d'application de la directive ‘Bâtiments’ et mettre à jour la directive ‘Biocarburants’ afin de prendre en considération la technologie récente des ‘flexifluels’, carburants écologiques (tels que le MTHF ou le levulinate éthylique), et d'établir dans l'Union européenne des normes communes contraignantes pour ces nouveaux carburants, de mettre en place des incitations pour les flottes captives utilisant des biocarburants et d'établir des proportions minimales de mélange telles que des normes minimales de 10% de combustibles biologiques dans l'essence dans le cadre du réexamen du Programme européen sur le changement climatique;”


ANNESS II

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI B'SEJĦA TA' L-ISMIJIET

1.   Rapport De Veyrac A6-0310/2005

Favur: 577

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 16

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Mote

PPE-DE: Purvis

Verts/ALE: Hammerstein Mintz

Astensjonijiet: 31

GUE/NGL: Guidoni

NI: Allister, Helmer

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Zahradil

Korrezzjonijiet ta' vot

Favur: Gérard Onesta

2.   Rapport Harms A6-0282/2005

Favur: 441

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lehideux, Manders, Mulder, Procacci, Ries, Schuth

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bourzai, Bozkurt, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Didžiokas, Foglietta, Libicki, Pavilionis

Kontra: 184

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Belet, Berend, Böge, Coelho, Gklavakis, Hatzidakis, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Mavrommatis, Rack, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Varvitsiotis, Wuermeling

PSE: Andersson, van den Berg, Bösch, Bono, Christensen, Ettl, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Leichtfried, Lienemann, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Scheele, Segelström, Thomsen, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensjonijiet: 22

ALDE: Starkevičiūtė

GUE/NGL: Markov

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Mote

PPE-DE: Stubb

PSE: Bullmann, Mann Erika

UEN: Aylward, Bielan, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Korrezzjonijiet ta' vot

Kontra: Ursula Stenzel, Ville Itälä

3.   Rapport Harms A6-0282/2005

Favur: 436

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Manders, Mulder, Ries, Schuth, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Krupa, Pęk, Piotrowski, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Graça Moura, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lehne, Lewandowski, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Purvis, Queiró, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bono, Bozkurt, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Hänsch, Hazan, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Didžiokas, Foglietta, Pavilionis

Kontra: 190

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Busk, Carlshamre, Cocilovo, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Procacci, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Knapman, Lundgren, Nattrass, Rogalski, Salvini, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Coelho, Deß, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, Hatzidakis, Itälä, Jarzembowski, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Liese, Matsis, Mavrommatis, Posselt, Rack, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Thyssen, Varvitsiotis

PSE: Andersson, van den Berg, Bösch, Christensen, Ettl, Guy-Quint, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Obiols i Germà, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Segelström, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensjonijiet: 25

ALDE: Toia

GUE/NGL: Markov

IND/DEM: Borghezio, Karatzaferis, Speroni

NI: Mote

PSE: Bullmann, Leichtfried

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Korrezzjonijiet ta' vot

Favur: Inés Ayala Sender

Kontra: Ursula Stenzel, Britta Thomsen

4.   Riżoluzzjoni komuni B6-0584/2005 — Id-dimensjoni nordika

Favur: 634

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Salvini, Sinnott, Speroni, Wohlin, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Kontra: 17

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Mote

Astensjonijiet: 18

IND/DEM: Coûteaux, de Villiers, Železný

NI: Allister, Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Goepel, Landsbergis, Pieper

Verts/ALE: van Buitenen, Ždanoka

5.   Rapport Wijkman A6-0312/2005

Favur: 450

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Kohlíček, Meijer, Ransdorf, Remek, Strož, Verges, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Salvini, Sinnott, de Villiers

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Braghetto, Brepoels, Březina, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Demetriou, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Queiró, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Spautz, Šťastný, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wojciechowski Janusz, Wuermeling, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Smith

Kontra: 66

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Helmer, Mote, Mussolini, Romagnoli

PPE-DE: Berend, Böge, Deß, Ehler, Fajmon, Gomolka, Gräßle, Hoppenstedt, Jarzembowski, Karas, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Lauk, Lechner, Lulling, Ouzký, Pieper, Posselt, Rack, Reul, Rübig, Schierhuber, Schnellhardt, Seeber, Škottová, Sommer, Stenzel, Strejček, Ulmer, Zahradil

UEN: Kamiński, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Voggenhuber

Astensjonijiet: 143

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Coveney, Daul, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Duchoň, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fontaine, Friedrich, Grossetête, Guellec, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Jeggle, Kamall, Kasoulides, Kirkhope, Lamassoure, Lehne, Maat, McMillan-Scott, Martens, Mathieu, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pack, Parish, Podkański, Purvis, Radwan, Saïfi, Sonik, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zvěřina

PSE: Rothe

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Korrezzjonijiet ta' vot

Favur: Elisabeth Schroedter, Bart Staes, Heide Rühle, Caroline Lucas, Margrete Auken, Eva Lichtenberger, Johannes Voggenhuber, Satu Hassi, Hans-Peter Martin, Alain Lipietz, Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Elly de Groen-Kouwenhoven, Claude Turmes, Gisela Kallenbach, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Pierre Jonckheer, Michael Cramer, Rebecca Harms, Sepp Kusstatscher, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Mechtild Rothe

Kontra: Antonio Masip Hidalgo

Astensjonijiet: Jacques Toubon, Cristina Gutiérrez-Cortines


TESTI ADOTTATI (1)

 


(1)  Għalissa dawn it-testi m'humiex disponibbli bil-Malti.

P6_TA(2005)0428

Information to air passengers ***I

European Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the information of air transport passengers on the identity of the operating carrier and on communication of safety information by Member States (COM(2005) 0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD))

(Codecision procedure, first reading)

The European Parliament,

having regard to the Commission proposal to the European Parliament and the Council (COM(2005)0048) (1),

having regard to Article 251(2) and Article 80(2) of the EC Treaty, pursuant to which the Commission submitted the proposal to Parliament (C6-0046/2005),

having regard to Rule 51 of its Rules of Procedure,

having regard to the report of the Committee on Transport and Tourism (A6-0310/2005),

1.

Approves the Commission proposal as amended;

2.

Calls on the Commission to refer the matter to Parliament again if it intends to amend the proposal substantially or replace it with another text;

3.

Instructs its President to forward its position to the Council and Commission.


(1)  Not yet published in OJ.

P6_TC1-COD(2005)0008

Position of the European Parliament adopted at first reading on 16 November 2005 with a view to the adoption of regulation (EC) No .../2005 of the European Parliament and of the Council on the establishment of a Community list of air carriers subject to an operating ban within the Community and on informing air transport passengers of the identity of the operating air carrier, and repealing Article 9 of Directive 2004/36/EC

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 80(2) thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Having regard to the Opinion of the European Economic and Social Committee (1),

After consulting the Committee of the Regions,

Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty (2),

Whereas:

(1)

Action by the Community in the field of air transport should aim, as a priority, at ensuring a high level of protection for passengers from safety risks. Moreover, full account should be taken of the requirements of consumer protection in general.

(2)

A Community list of air carriers that do not meet relevant safety requirements should be brought to the notice of passengers so as to ensure the utmost transparency. This Community list should be based on common criteria drawn up at Community level.

(3)

Air carriers included in the Community list should be subject to an operating ban. The operating bans included in the Community list should apply throughout the territory of the Member States to which the Treaty applies.

(4)

Air carriers that do not enjoy traffic rights in one or more of the Member States may nonetheless fly to and from the Community when their aircraft, with or without crew, are leased by companies that do enjoy such rights. Provision should be made for an operating ban included in the Community list to apply equally to such air carriers, since these air carriers could otherwise operate in the Community while not complying with the relevant safety standards.

(5)

An air carrier which is subject to an operating ban could be permitted to exercise traffic rights by using wet-leased aircraft of an air carrier which is not subject to an operating ban, provided that the relevant safety standards are complied with.

(6)

The procedure for updating the Community list should allow for decisions to be taken swiftly, in order to provide adequate and up-to-date safety information to air passengers and to guarantee that air carriers that have remedied safety deficiencies are taken off the list as soon as possible. At the same time, the procedures should respect the air carrier's rights of defence and should be without prejudice to international agreements and conventions to which the Member States or the Community are parties, in particular the 1944 Chicago Convention on International Civil Aviation. The implementing measures on matters of procedure, to be adopted by the Commission, should notably cater for these requirements.

(7)

When an operating ban has been imposed on an air carrier, appropriate action should be taken with a view to assisting that air carrier in remedying the deficiencies that gave rise to that ban.

(8)

In exceptional cases, Member States should be allowed to take unilateral measures. In cases of urgency and when confronted with an unforeseen safety problem, Member States should have the possibility to impose immediately an operating ban in respect of their own territory. Moreover, where the Commission has decided not to include an air carrier in the Community list, Member States should also be able to impose or maintain an operating ban in view of a safety problem which does not exist in the other Member States. Member States should make restrictive application of these possibilities, taking account of the Community interest and with a view to presenting a common approach in respect of aviation safety. This should be without prejudice to Article 8 of Council Regulation (EEC) No 3922/ 91of 16 December 1991 on the harmonization of technical requirements and administrative procedures in the field of civil aviation (3) and to Article 10 of Regulation (EC) No 1592/2002 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2002 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency (4).

(9)

Information on the safety of air carriers should be published in an effective manner, such as through use of the Internet.

(10)

In order for the competitive framework in air transport to yield the greatest possible benefits for companies and passengers, it is important that consumers receive the necessary information to be able to make informed choices.

(11)

The identity of the air carrier or carriers actually operating the flight is an essential piece of information. However, consumers concluding a contract of carriage, which could comprise both an outward and a return flight, are not always informed about the identity of the air carrier or carriers actually operating the flight or flights concerned.

(12)

Council Directive 90/314/EEC of 13 June 1990 on package travel, package holidays and package tours (5) requires certain information to be made available to consumers, but that information does not include the identity of the operating air carrier.

(13)

Council Regulation (EEC) No 2299/89 of 24 July 1989 on a code of conduct for computer reservation systems (CRS) (6) entitles consumers booking a flight via a computer reservation system to be informed of the identity of the operating air carrier. Nevertheless, even in scheduled air transport, industry practices exist, such as wet leasing, or code-sharing if booked without a CRS, where the air carrier which has sold the flight under its name does not actually operate it and where there is currently no legal right for the passenger to be informed of the identity of the air carrier actually performing the service.

(14)

These practices increase flexibility and allow a better provision of services to passengers. Moreover, a certain number of last minute changes, in particular for technical reasons, is unavoidable and contributes to the safety of air transport. This flexibility should, however, be balanced by verification that the companies actually operating the flights meet safety requirements and by transparency for consumers in order to guarantee them the right of making an informed choice. A fair balance between the commercial viability of air carriers and passenger access to information should be sought.

(15)

Air carriers should pursue a policy of transparency vis-à-vis passengers regarding safety-related information. Publishing such information should contribute to passenger awareness of the reliability of air carriers in safety terms.

(16)

Air carriers are responsible for reporting safety deficiencies to the national air safety authorities as well as for addressing such deficiencies without delay. Air and ground crew are expected to take appropriate action when safety deficiencies are apparent to them. It would be contrary to the interests of aviation safety if staff were to be penalised for doing so, as follows from Article 8(4) of Directive 2003/42/EC of the European Parliament and of the Council of 13 June 2003 on occurrence reporting in civil aviation (7).

(17)

In addition to the situations covered by Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights (8), passengers should be offered the right to reimbursement or to re-routing in certain specific other situations falling within the scope of this Regulation, if there is a sufficiently close connection with the Community.

(18)

In addition to the rules set out in this Regulation, the implications of changes to the identity of the operating carrier for the performance of the contract of carriage should be governed by the laws of the Member States applicable to contracts and by relevant Community law, in particular Council Directives 90/314/EEC and 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts (9).

(19)

This Regulation is part of a legislative process pursuing an efficient and coherent approach to reinforcing air safety in the Community, in which the European Aviation Safety Agency plays an important role. With an extension of the competencies of this Agency, such as in respect of third-country aircraft, its role under this Regulation could be further expanded. Special attention should be given to further improving the quality and quantity of safety inspections of aircraft and to harmonising these inspections.

(20)

Where there is a risk to safety that has not been adequately resolved by the Member State(s) concerned, the Commission should have the possibility of adopting immediate measures on a provisional basis. In such cases, the committee assisting the Commission in its work under this Regulation should act in accordance with the advisory procedure provided for in Article 3 of Council Decision 1999/468/ EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission (10).

(21)

In all other cases, the committee assisting the Commission in its work under this Regulation should act in accordance with the regulatory procedure provided for in Article 5 of Decision 1999/468/EC.

(22)

Since the relation between this Regulation and Article 9 of Directive 2004/36/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on the safety of third-country aircraft using Community airports (11) would otherwise be unclear, that Article should be repealed with a view to providing legal certainty.

(23)

Member States should lay down rules on penalties applicable to infringements of the provisions of Chapter III of this Regulation and ensure that these penalties are applied. The penalties, which may be of a civil or administrative nature, should be effective, proportionate and dissuasive.

(24)

The Commission should analyse the application of this Regulation and, after a sufficient period, report on the efficiency of its provisions.

(25)

Any competent civil aviation authority in the Community may decide that air carriers, including those not operating in the territory of the Member States to which the Treaty applies, might lodge a request with that authority to subject the air carrier so requesting to systematic checks in order to verify its likelihood of compliance with the relevant safety standards.

(26)

This Regulation should not preclude the Member States from introducing a quality labelling system for air carriers at national level, for which the criteria might include considerations other than minimum safety requirements, in accordance with Community law.

(27)

Arrangements for greater cooperation over the use of Gibraltar airport were agreed in London on 2 December 1987 by the Kingdom of Spain and the United Kingdom in a joint declaration by the Ministers of Foreign Affairs of the two countries. Such arrangements have yet to enter into operation,

HAVE ADOPTED THIS REGULATION:

CHAPTER I

General provisions

Article 1

Subject matter

1.   This Regulation establishes rules:

(a)

on the establishment and publication of a Community list, based on common criteria, of air carriers which, for safety reasons, are subject to an operating ban in the Community, and

(b)

on informing air passengers of the identity of the air carrier operating the flights on which they travel.

2.   The application of this Regulation to the airport of Gibraltar is understood to be without prejudice to the respective legal positions of the Kingdom of Spain and the United Kingdom with regard to the dispute over sovereignty over the territory in which the airport is situated.

3.   Application of this Regulation to Gibraltar airport shall be suspended until the arrangements included in the Joint Declaration made by the Foreign Ministers of the Kingdom of Spain and the United Kingdom on 2 December 1987 enter into operation. The Governments of Spain and the United Kingdom will inform the Council of such date of entry into operation.

Article 2

Definitions

For the purpose of this Regulation, the following definitions shall apply:

(a)

“air carrier” means an air transport undertaking with a valid operating licence or equivalent;

(b)

“contract of carriage” means a contract for or including air transport services, including one where the carriage is composed of two or more flights operated by the same or different air carriers;

(c)

“air carriage contractor” means the carrier which concludes a contract of carriage with a passenger or, where the contract comprises a package, the tour operator. Any ticket seller shall also be deemed an air carriage contractor;

(d)

“ticket seller” means the seller of an air ticket who arranges a contract of carriage with a passenger, whether for a flight on its own or as part of a package, other than an air carrier or a tour operator;

(e)

“operating air carrier” means an air carrier that performs or intends to perform a flight under a contract of carriage with a passenger, or on behalf of another person, legal or natural, having a contract of carriage with that passenger;

(f)

“operating authorisation or technical permission” means any legislative or administrative act by a Member State, which provides either that an air carrier may operate air services to and from its airports or that an air carrier may operate in its airspace or that an air carrier may exercise traffic rights;

(g)

“operating ban” means the refusal, suspension, revocation or restriction of an air carrier's operating authorisation or technical permission for safety reasons, or any equivalent safety measures in respect of an air carrier which has no traffic rights in the Community but whose aircraft might otherwise be operated in the Community under a lease agreement;

(h)

“package” means those services defined in Article 2(1), of Directive 90/314/EEC;

(i)

“reservation” means the fact that the passenger has a ticket or other proof, which indicates that the reservation has been accepted and registered by the air carriage contractor;

(j)

“relevant safety standards” means the international safety standards contained in the Chicago Convention and its Annexes as well as, where applicable, those in relevant Community law.

CHAPTER II

Community List

Article 3

Establishment of the Community List

1.   With a view to reinforcing air safety, a list of air carriers that are subject to an operating ban in the Community (hereinafter referred to as “the Community list”) shall be established. Each Member State shall enforce, within its territory, the operating bans included in the Community list in respect of the air carriers that are the subject of those bans.

2.   The common criteria for imposing an operating ban on an air carrier, which shall be based on the relevant safety standards, are set out in the Annex (and are hereinafter referred to as “the common criteria”). The Commission may modify the Annex, in particular in order to take account of scientific and technical developments, in accordance with the procedure referred to in Article 15(3).

3.   For the purpose of establishing the Community list for the first time, each Member State shall, by ... (12), communicate to the Commission the identity of the air carriers that are subject to an operating ban in its territory, together with the reasons which led to the adoption of such bans and any other relevant information. The Commission shall inform the other Member States of these operating bans.

4.   Within one month of receiving the information communicated by the Member States, the Commission shall, on the basis of the common criteria, decide on the imposition of an operating ban on the air carriers concerned and shall establish the Community list of air carriers on which it has imposed an operating ban, in accordance with the procedure referred to in Article 15(3).

Article 4

Updating of the Community list

1.   The Community list shall be updated:

(a)

to impose an operating ban on an air carrier and include this air carrier on the Community list, on the basis of the common criteria;

(b)

to remove an air carrier from the Community list, if the safety deficiency or deficiencies that gave rise to the inclusion of the air carrier on the Community list have been remedied and there is no other reason, on the basis of the common criteria, to maintain the air carrier on the Community list;

(c)

to modify the conditions of an operating ban imposed on an air carrier which is included on the Community list.

2.   The Commission, acting on its own initiative or at the request of a Member State, shall decide to update the Community list as soon as this is required under paragraph 1, in accordance with the procedure referred to in Article 15(3) and on the basis of the common criteria. At least every three months, the Commission shall verify whether it is appropriate to update the Community list.

3.   Each Member State and the European Aviation Safety Agency shall communicate to the Commission all information that may be relevant in the context of updating the Community list. The Commission shall forward all relevant information to the other Member States.

Article 5

Provisional measures for updating of the Community list

1.   Where it is evident that the continued operation of an air carrier in the Community is likely to constitute a serious risk to safety, and that such a risk has not been resolved satisfactorily by means of urgent measures taken by the Member State(s) concerned in accordance with Article 6(1), the Commission may provisionally adopt the measures referred to in Article 4(1)(a) or (c), in accordance with the procedure referred to in Article 15(2).

2.   As soon as possible, and at most within 10 working days, the Commission shall submit the matter to the Committee referred to in Article 15(1) and shall decide to confirm, amend, revoke or extend the measure which it has adopted under paragraph 1 of this Article, acting in accordance with the procedure referred to in Article 15(3).

Article 6

Exceptional measures

1.   In cases of urgency, this Regulation shall not preclude a Member State from reacting to an unforeseen safety problem by imposing an immediate operating ban in respect of its own territory, taking into account the common criteria.

2.   A decision by the Commission not to include an air carrier in the Community list in accordance with the procedure referred to in Article 3(4) or 4(2) shall not preclude a Member State from imposing or maintaining an operating ban on the air carrier concerned in view of a safety problem specifically affecting that Member State.

3.   In either of the situations referred to in paragraphs 1 and 2, the Member State concerned shall immediately inform the Commission, which shall inform the other Member States. In the situation referred to in paragraph 1, the Member State concerned shall without delay submit a request to the Commission to update the Community list, in accordance with Article 4(2).

Article 7

Rights of defence

The Commission shall ensure that, when it adopts decisions as referred to in Articles 3(4), 4(2) and 5, the air carrier concerned is given the opportunity of being heard, taking into account the need, in some cases, for an urgency procedure.

Article 8

Implementing measures

1.   The Commission, acting in accordance with the procedure referred to in Article 15(3), shall, where appropriate, adopt implementing measures in order to lay down detailed rules in respect of the procedures referred to in this Chapter.

2.   In deciding these measures the Commission shall take due account of the need for decisions to be taken swiftly on updating the Community list and shall, where appropriate, provide the possibility of an urgency procedure.

Article 9

Publication

1.   The Community list and any modification thereto shall be published immediately in the Official Journal of the European Union.

2.   The Commission and the Member States shall take the measures necessary to facilitate public access to the Community list, as most recently updated, in particular through the use of the Internet.

3.   Air carriage contractors, national civil aviation authorities, the European Aviation Safety Agency and airports in the territory of the Member States shall bring the Community list to the attention of passengers, both via their websites and, where relevant, in their premises.

CHAPTER III

Information to passengers

Article 10

Scope

1.   The provisions of this Chapter shall apply in respect of the carriage of passengers by air, where the flight is part of a contract of carriage and that carriage started in the Community, and

(a)

the flight departs from an airport on territory of a Member State to which the Treaty applies, or

(b)

the flight departs from an airport in a third country and arrives at an airport on territory of a Member State to which the Treaty applies, or

(c)

the flight departs from an airport in a third country and arrives at another such airport.

2.   The provisions of this Chapter shall apply whether the flight is scheduled or non-scheduled and whether the flight is part of a package or not.

3.   The provisions of this Chapter shall not affect the rights of passengers under Directive 90/314/EEC and Regulation (EEC) No 2299/89.

Article 11

Information on the identity of the operating air carrier

1.   Upon reservation, the air carriage contractor shall inform the passenger of the identity of the operating air carrier or carriers, whatever the means used to make the reservation.

2.   Where the identity of the operating air carrier or carriers is not yet known at the time of reservation, the air carriage contractor shall ensure that the passenger is informed of the name or names of the air carrier or carriers that is or are likely to act as operating air carrier or carriers on the flight or flights concerned. In such case, the air carriage contractor shall ensure that the passenger is informed of the identity of the operating air carrier or carriers as soon as such identity is established.

3.   Wherever the operating air carrier or carriers is or are changed after reservation, the air carriage contractor shall, irrespective of the reason for the change, take immediately all appropriate steps to ensure that the passenger is informed of the change as soon as possible. In all cases, passengers shall be informed at check-in, or on boarding where no check-in is required for a connecting flight.

4.   The air carrier or the tour operator, as the case may be, shall ensure that the relevant air carriage contractor is informed of the identity of the operating air carrier or carriers as soon as this is known, in particular in the event of a change of such identity.

5.   If a ticket seller has not been informed of the identity of the operating air carrier, it shall not be responsible for not complying with the obligations provided for in this Article.

6.   The obligation of the air carriage contractor to inform passengers of the identity of the operating air carrier or carriers shall be specified in the general terms of sale applicable to the contract of carriage.

Article 12

Right to reimbursement or re-routing

1.   This Regulation shall not affect the right to reimbursement or re-routing as provided for in Regulation (EC) No 261/2004.

2.   In cases where Regulation (EC) No 261/2004 does not apply, and

(a)

the operating air carrier notified to the passenger has been entered on the Community list and is subject to an operating ban which has led to the cancellation of the flight concerned, or which would have led to such cancellation if the flight concerned had been operated in the Community, or

(b)

the operating air carrier notified to the passenger has been replaced by another operating air carrier which has been entered on the Community list and is subject to an operating ban which has led to the cancellation of the flight concerned, or which would have led to such cancellation if the flight concerned had been operated in the Community,

the air carriage contractor which is party to the contract of carriage shall offer the passenger the right to reimbursement or re-routing provided for in Article 8 of Regulation (EC) No 261/2004, provided that, where the flight has not been cancelled, the passenger has chosen not to take that flight.

3.   Paragraph 2 of this Article shall apply without prejudice to Article 13 of Regulation (EC) No 261/2004.

Article 13

Penalties

Member States shall ensure compliance with the rules set out in this Chapter and shall lay down penalties for infringement of these rules. The penalties shall be effective, proportionate and dissuasive.

CHAPTER IV

Final provisions

Article 14

Information and amendment

By ... (13), the Commission shall report to the European Parliament and to the Council on the application of this Regulation. The report shall be accompanied, where necessary, by proposals for the amendment of this Regulation.

Article 15

Committee

1.   The Commission shall be assisted by the Committee referred to in Article 12 of Regulation (EEC) No 3922/91 (“the Committee”).

2.   Where reference is made to this paragraph, Articles 3 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

3.   Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

The period referred to in Article 5(6) of Decision 1999/468/EC shall be set at three months.

4.   The Commission may consult the Committee on any other matter concerning the application of this Regulation.

5.   The Committee shall adopt its Rules of Procedure.

Article 16

Repeal

Article 9 of Directive 2004/36/EC is hereby repealed.

Article 17

Entry into force

This Regulation shall enter into force on the 20th day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

Articles 10, 11 and 12 shall apply from ... (14) and Article 13 shall apply from ... (15).

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels,

For the European Parliament

The President

For the Council

The President


(1)  Opinion of 28 September 2005 (not yet published in the Official Journal).

(2)  Opinion of the European Parliament of 16 November 2005 (not yet published in the Official Journal) and Council decision of ...

(3)  OJ L 373, 31.12.1991, p. 4. Regulation as last amended by Commission Regulation (EC) No 2871/2000 (OJ L 333, 29.12.2000, p. 47).

(4)  OJ L 240, 07.09.2002, p. 1. Regulation as last amended by Commission Regulation (EC) No 1701/2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 5).

(5)  OJ L 158, 23.6.1990, p. 59.

(6)  OJ L 220, 29.7.1989, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 323/1999 (OJ L 40, 13.2.1999, p. 1).

(7)  OJ L 167, 4.7.2003, p. 23.

(8)  OJ L 46, 17.2.2004, p. 1.

(9)  OJ L 95, 21.4.1993, p. 29.

(10)  OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.

(11)  OJ L 143, 30.04.2004, p. 76.

(12)  One month after the date of entry into force of this Regulation.

(13)  Three years after the date of entry into force of this Regulation.

(14)  Six months after the date of entry into force of this Regulation.

(15)  One year after the date of entry into force of this Regulation.

ANNEX

COMMON CRITERIA FOR CONSIDERATION OF AN OPERATING BAN FOR SAFETY REASONS AT COMMUNITY LEVEL

Decisions on action at Community level shall be taken according to the merits of each individual case. Depending upon the merits of each case, a carrier or all the carriers certified in the same state might be eligible for action at Community level.

In considering whether an air carrier should be totally or partially banned, it shall be assessed whether the air carrier is meeting the relevant safety standards taking into account the following:

1.

Verified evidence of serious safety deficiencies on the part of an air carrier:

Reports showing serious safety deficiencies, or persistent failure by the carrier to address deficiencies identified by ramp inspections performed under the SAFA programme previously communicated to the carrier.

Serious safety deficiencies identified within the framework of the provisions for the gathering of information in Article 3 of Directive 2004/36/EC on the safety of third-country aircraft.

Operating ban imposed on a carrier by a third country because of substantiated deficiencies related to international safety standards.

Substantiated accident-related informationor serious incident-related information indicating latent systemic safety deficiencies.

2.

Lack of ability and/or willingness of an air carrier to address safety deficiencies as demonstrated by:

Lack of transparency or adequate and timely communication on the part of a carrier in response to an enquiry by the civil aviation authority of a Member State regarding the safety aspect of its operation.

Inappropriate or insufficient corrective action plan presented in response to an identified serious safety deficiency.

3.

Lack of ability and/or willingness of the authorities responsible for the oversight of an air carrier to address safety deficiencies as demonstrated by:

Lack of cooperation with the civil aviation authority of a Member State by the competent authorities of another state, when concerns about the safety of the operation of a carrier licensed or certified in that state have been raised.

Insufficient ability of the competent authorities with regulatory oversight of the carrier to implement and enforce the relevant safety standards. Particular account should be taken of the following:

(a)

audits and related corrective action plans established under ICAO's Universal Safety Oversight Audit Programme or under any applicable Community law;

(b)

whether the operating authorisation or technical permission of any carrier under the oversight of that state has previously been refused or revoked by another state;

(c)

the air operator's certificate has not been issued by the competent authority of the state where the carrier has its principle place of business.

Insufficient ability of the competent authorities of the state in which the aircraft used by the air carrier is registered to oversee the aircraft used by the carrier in accordance with its obligations under the Chicago Convention.

P6_TA(2005)0429

Bohunice V1 *

European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation on the implementation of Protocol No 9 on the Bohunice V1 nuclear power plant in Slovakia, as annexed to the Act concerning the conditions of accession to the European Union of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia (COM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS))

(Consultation procedure)

The European Parliament,

having regard to the Commission proposal to the Council (COM(2004)0624) (1),

having regard to Article 203 of the Euratom Treaty, pursuant to which the Council consulted Parliament (C6-0205/2004),

having regard to Rule 51 of its Rules of Procedure,

having regard to the report of the Committee on Industry, Research and Energy and the opinion of the Committee on Budgets (A6-0282/2005),

1.

Approves the Commission proposal as amended;

2.

Specifies that the appropriations indicated in the proposal for a regulation are purely for guidance until agreement is reached on the financial perspective for the period 2007 and the following years;

3.

Calls on the Commission to confirm, once the next financial perspective has been adopted, the amounts indicated in the proposal for a regulation or, should the case arise, to submit the adjusted amounts for approval by the European Parliament and the Council, thereby ensuring their compatibility with the ceilings;

4.

Calls on the Commission to alter its proposal accordingly, pursuant to Article 119, second paragraph, of the Euratom Treaty;

5.

Calls on the Council to notify Parliament if it intends to depart from the text approved by Parliament;

6.

Asks the Council to consult Parliament again if it intends to amend the Commission proposal substantially;

7.

Instructs its President to forward its position to the Council and Commission.

TEXT PROPOSED BY THE COMMISSION

AMENDMENTS BY PARLIAMENT

Amendment 1

Recital 3

(3) In the Protocol the European Union has also recognised that decommissioning of the Bohunice V1 nuclear power plant will have to continue beyond the current Financial Perspectives and that this effort represents a significant financial burden for Slovakia. Decisions on the continuation of assistance from the Union in this field after 2006 will take account of this situation.

(3) In the Protocol the European Union has also recognised that decommissioning of the Bohunice V1 nuclear power plant will have to continue beyond the current Financial Perspective and that this effort represents a significant financial burden for Slovakia. Furthermore, the European Union is aware that owing to the nature and the extent of decommissioning, efforts in that regard will continue for several years after the 2007-2013 Financial Perspective. Decisions on the continuation of assistance from the Union in this field after 2006 will take account of this situation.

Amendment 2

Recital 4a (new)

 

(4a) The European Parliament, the Council and the Commission recognise the efforts made by Slovakia to increase the safety of the Bohunice V1 nuclear power plant before accession, and the fact that Slovakia invested approximately EUR 250 million in safety measures between 1993 and 2000, and will take this into consideration when making the decision on the level of financial assistance to be granted to Slovakia.

Amendment 3

Recital 4b (new)

 

(4b) Provision in the Community budget for assistance from the Union should continue to be made after 31 December 2013.

Amendment 4

Recital 4c (new)

 

(4c) The European Parliament, the Council and the Commission also recognise and take due account of the fact that as a result of the early closure of the Bohunice V1 nuclear power plant, Slovakia will not be in a position to collect all the required decommissioning funds, the gradual provision of which was scheduled in accordance with the initial life-time of the plant.

Amendment 5

Recital 5

(5) Consequently, provision should be made for a sum of EUR 237 million from the Community budget to fund the decommissioning of the Bohunice V1 nuclear power plant over the period from 2007 to 2013.

(5) Consequently, provision should be made for a sum of EUR 400 million from the Community budget to fund the decommissioning of the Bohunice V1 nuclear power plant over the period from 2007 to 2013.

Amendment 6

Recital 5a (new)

 

(5a) Recent proposals by the Slovak authorities to increase the amount of State Aid made available to the Slovak nuclear sector by way of the national decommissioning fund should be examined by the Commission in accordance with Community law.

Amendment 7

Recital 5b (new)

 

(5b) Community budget appropriations for decommissioning should not lead to distortions of competition, in relation to power supply companies, on the energy market in the European Union. These appropriations should also be used to finance measures to compensate the loss of production capacity in line with the relevant “acquis” concerning:

(i)

renewable energy sources;

(ii)

energy end-use efficiency;

(iii)

security of electricity supply.

Amendment 16

Recital 5c (new)

 

5c. The European Union, and especially those Member States that will benefit from closure of the Bohunice V1 nuclear power plant, should make availaible the additional amount of EUR 163 million, in the context of the annual budgetary procedure.

Amendment 8

Recital 8a (new)

 

(8a) In order to compensate for the consequences of the early closure, the decommissioning of the Bohunice V1 nuclear power plant should be carried out in the manner which best helps to sustain development and growth in Slovakia in line with the Lisbon Strategy.

Amendment 9

Recital 8b (new)

 

(8b) In order to ensure the greatest possible efficiency, the decommissioning of the Bohunice V1 nuclear power plant should be carried out with recourse to the best available technical expertise, and with due regard to the nature and technological specifications of the units to be shut down.

Amendment 10

Article 2

The Community contribution to the programme under this Regulation shall be granted for the purpose of providing financial support for measures connected with the decommissioning of the Bohunice V1 nuclear power plant, measures for environmental upgrading in line with the “acquis” and for modernising conventional production capacity to replace the production capacity of the two reactors at the Bohunice V1 power plant and other measures which stem from the decision to close and decommission this plant and which contribute to the necessary restructuring, upgrading of the environment and modernisation of the energy production, transmission and distribution sectors in Slovakia as well as to enhancing security of supply and energy efficiency in Slovakia.

The Community contribution to the programme under this Regulation shall be granted for the purpose of providing financial support for measures connected with the decommissioning of the Bohunice V1 nuclear power plant , including:

 

(i)

measures for environmental upgrading in line with the “acquis” ;

(ii)

measures for setting up new production capacity and for modernising existing production capacity to replace the production capacity of the two reactors at the Bohunice V1 power plant ;

(iii)

other measures which stem from the decision to close and decommission this plant and which , in compliance with, and by implementing the applicable “acquis”, contribute to the necessary restructuring, upgrading of the environment and modernisation of the energy production, transmission and distribution sectors in Slovakia as well as to enhancing security of supply and energy efficiency in Slovakia.

Amendment 11

Article 2, paragraph 1a (new)

 

The measures to be supported under the Community budget shall be defined in more detail by the Commission in 2006 after it has received the relevant decommissioning plan, comprising all the necessary information on the decommissioning process, from the Slovak authorities. The Commission shall take its annual decision on whether to approve the measures to be financed on the basis of that plan.

Amendment 12

Article 3, paragraph 1

The amount necessary for implementation of the action provided for in Article 2 for the period from 1 January 2007 to 31 December 2013 shall be EUR 237 million .

The amount necessary for implementation of the action provided for in Article 2 for the period from 1 January 2007 to 31 December 2013 shall be EUR 400 million .

Amendment 13

Article 3, paragraph 3

The amount of the appropriations allocated may be reviewed in the course of the period from 1 January 2007 to 31 December 2013 to take account of the progress made with implementation of the programme and ensure that the programming and allocation of the resources are based on actual payment needs and absorption capacity.

The amount of annual appropriations allocated may vary in the course of the period from 1 January 2007 to 31 December 2013 to take account of the progress made with implementation of the programme and ensure that the programming and allocation of the resources are based on actual payment needs and absorption capacity.

Amendment 14

Article 3, paragraph 3a (new)

 

Provision for financial assistance from the Community budget for the purposes set out in Article 2 of this Regulation shall continue to be made after 31 December 2013.

Amendment 15

Article 4

The contribution for certain measures may amount to up to 100 % of the total expenditure. Every effort shall be made to continue the co-financing practice established under the preaccession assistance and the assistance given over the period 2004-2006 for Slovakia's decommissioning effort as well as to attract co-financing from other sources, as appropriate.

The Community contribution for certain measures may amount to up to 100 % of the total expenditure. Every effort shall be made to continue the co-financing practice established under the pre-accession assistance and the assistance given over the period 2004-2006 for Slovakia's decommissioning effort as well as to attract co-financing from other sources, as appropriate.


(1)  Not yet published in OJ.

P6_TA(2005)0430

Northern dimension

European Parliament resolution on the future of the Northern Dimension

The European Parliament,

having regard to the Second Northern Dimension Action Plan 2004-2006 as endorsed by the European Council held in Brussels on 16 and 17 October 2003,

having regard to the Commission Communication of 11 March 2003 to the Council and the European Parliament on Wider Europe — Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours (COM(2003)0104),

having regard to the role of the Northern Dimension in implementing the EU-Russia road maps for the creation of the four Common Spaces (the Common Economic Space, the Common Space of Freedom, Security and Justice, the Common Space of External Security and the Common Space of Research, Education and Culture), which were adopted at the 15th EU-Russia summit in Moscow on 10 May 2005,

having regard to its previous resolutions on the Northern Dimension, in particular those of 16 January 2003 (1) and 20 November 2003 (2) on the Second Action Plan for the Northern Dimension,

having regard to the Commission's Annual Progress Report on the Implementation of the Northern Dimension Action Plan of 20 May 2005 and to the debate in the European Parliament on 8 September 2005,

having regard to Rule 103(4) of its Rules of Procedure,

A.

whereas the Presidency-in-Office has called for a ministerial meeting on the Northern Dimension to be held in Brussels on 21 November 2005, to draw up a plan for the future of the Northern Dimension after the expiry of the current action plan in 2006,

B.

whereas the Commission is currently drawing up its proposals for the future of the Northern Dimension policies, which will have to be adopted in 2006 and come into force in 2007,