ISSN 1725-2415

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 280E

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

49ό έτος
18 Νοεμβρίου 2006


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

Ι   (Ανακοινώσεις)

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

 

ΣΥΝΟΔΟΣ 2005/2006

 

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2005

2006/C 280E/1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Επανάληψη της συνόδου

Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Δήλωση της Προεδρίας

Κατάθεση εγγράφων

Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση

Σύνθεση του Σώματος

Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Αναφορές

Διάταξη των εργασιών

Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Η κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης (συζήτηση)

Η μεταβίβαση στο ψηφιακό σύστημα (συζήτηση)

Μυστικά κέντρα κράτησης στην Ευρώπη (συζήτηση)

Καθεστώς εισαγωγής μπανάνας (συζήτηση)

Oδηγία περί επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (συζήτηση)

Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Λήξη της συνεδρίασης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

11

 

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2005

2006/C 280E/2

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

13

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έναρξη της συνεδρίασης

Κατάθεση εγγράφων

Μεταφορές πιστώσεων

Συζήτηση σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Βόρεια διάσταση (κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος)

Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου — 2004 (συζήτηση)

Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας για το 2006 (συζήτηση)

Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ώρα των ψηφοφοριών

Διάδοση της ορθής πρακτικής και παρακολούθηση της αφομοίωσης των ΤΠΕ ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Πανευρωπαϊκό επίγειο δημόσιο σύστημα ραδιοτηλεειδοποίησης (RΜU) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των σπόρων προς σπορά * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα του λυκίσκου * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Τροποποίηση της συμφωνίας για την ίδρυση της ΕΤΑΑ που θα επιτρέψει στην Τράπεζα να χρηματοδοτεί εργασίες στη Μογγολία * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Θεώρηση διαβατηρίου για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς και/ή Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2006 στο Τορίνο ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Κοινωνική ασφάλιση για τους εργαζομένους και τα μέλη των οικογενειών τους που μετακινούνται εντός της ΕΚ ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Ευρωπαϊκό χέλι (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Παράβαση από κράτος μέλος του Πρωτοκόλλου περί των Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Η κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης (ψηφοφορία)

Αιτιολογήσεις ψήφου

Διορθώσεις ψήφου

Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Σύνθεση του Σώματος

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, ανθεκτικοί οργανικοί ρύποι Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, ανθεκτικοί οργανικοί ρύποι (REACH) ***I — Τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες. Τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ σχετκά με τα χημικά προϊόντα (REACH) ***I (συζήτηση)

Ευρωπαϊκοί ρυθμιστικοί οργανισμοί (συζήτηση)

Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)

2005, Πακέτο Διεύρυνση ΙΙ (συζήτηση)

Ενημέρωση των επιβατών για την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα ***I (συζήτηση)

Πυρηνικός σταθμός του Bohunice V1 στη Σλοβακία * — Οικονομικοί πόροι που προορίζονται για τον παροπλισμό των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής (συζήτηση)

Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Λήξη της συνεδρίασης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

29

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

34

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

41

P6_TA(2005)0417Διάδοση της ορθής πρακτικής και παρακολούθηση της αφομοίωσης των ΤΠΕ ***IΝομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 2256/2003/EΚ ενόψει της παράτασης του προγράμματος, κατά το 2006, για τη διάδοση ορθής πρακτικής και την παρακολούθηση της αφομοίωσης των ΤΠΕ (COM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD))

41

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. .../2005/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ... για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 2256/2003/EΚ ενόψει της παράτασης του προγράμματος, κατά το 2006, για τη διάδοση ορθής πρακτικής και την παρακολούθηση της αφομοίωσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)

41

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

45

P6_TA(2005)0418Πανευρωπαϊκό επίγειο δημόσιο σύστημα ραδιοτηλεειδοποίησης (RMU) ***IΝομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση της οδηγίας 90/544/ΕΟΚ σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που ορίζονται για τη συντονισμένηεγκατάσταση του πανευρωπαϊκού επίγειου δημόσιου συστήματος ραδιοτηλεειδοποίησης στην Κοινότητα (COM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD))

45

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΟΔΗΓΙΑ 2005/.../ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ... για την κατάργηση της οδηγίας 90/544/ΕΟΚ σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που ορίζονται για τη συντονισμένη εγκατάσταση του πανευρωπαϊκού επίγειου δημόσιου συστήματος ραδιοτηλεειδοποίησης στην Κοινότητα

46

P6_TA(2005)0419Κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των σπόρων προς σπορά *Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σπόρων προς σπορά (COM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS))

47

P6_TA(2005)0420Κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα του λυκίσκου *Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα του λυκίσκου (COM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS))

48

P6_TA(2005)0421Κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς *Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (COM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS))

48

P6_TA(2005)0422Τροποποίηση της συμφωνίας για την ίδρυση της ΕΤΑΑ που θα επιτρέψει στην Τράπεζα να χρηματοδοτεί εργασίες στη Μογγολία *Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση της συμφωνίας για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), που θα επιτρέψει στην Τράπεζα να χρηματοδοτεί εργασίες στη Μογγολία (COM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS))

49

P6_TA(2005)0423Θεώρηση διαβατηρίου για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς ή/και Παραολυμπιακούς Αγώνες 2006 στο Τορίνο ***IΝομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μέτρα που αποβλέπουν στη διευκόλυνση των διαδικασιών υποβολής αίτησης και έκδοσης θεωρήσεων για τα μέλη της ολυμπιακής οικογένειας που συμμετέχουν στους χειμερινούς Ολυμπιακούς ή/και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2006 στο Τορίνο (COM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD))

50

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ. .../2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ... για μέτρα που αποβλέπουν στη διευκόλυνση των διαδικασιών υποβολής αίτησης και έκδοσης θεωρήσεων για τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας που συμμετέχουν στους χειμερινούς Ολυμπιακούς και/ή Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2006 στο Τορίνο

50

P6_TA(2005)0424Κοινωνική ασφάλιση για τους εργαζομένους και τα μέλη των οικογενειών τους που μετακινούνται εντός της ΕΚ ***IΝομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 (COM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD))

56

P6_TC1-COD(2004)0284Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Νοεμβρίου 2005 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71

57

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

58

P6_TA(2005)0425Ευρωπαϊκό χέλιΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη κοινοτικού σχεδίου δράσης για την ανάκτηση των αποθεμάτων ευρωπαϊκού χελιού (2005/2032(INI))

63

P6_TA(2005)0426Ενδεχόμενη παράβαση από κράτος μέλος του Πρωτοκόλλου περί των Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση από κράτος μέλος του Πρωτοκόλλου περί των Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2005/2187(INI))

64

P6_TA(2005)0427Η κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησηςΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης (2005/2061(INI))

65

 

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2005

2006/C 280E/3

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

71

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έναρξη της συνεδρίασης

Κατάθεση εγγράφων

Η κατάσταση στο Ιράκ μετά το δημοψήφισμα για το Σύνταγμα (συζήτηση)

Κλιματικές αλλαγές — Η μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος στον πλανήτη και πώς μπορεί να κερδηθεί (συζήτηση)

Ώρα των ψηφοφοριών

Ενημέρωση των επιβατών για την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα ***I (ψηφοφορία)

Πυρηνικός σταθμός του Bohunice V1 στη Σλοβακία * (ψηφοφορία)

Βόρεια διάσταση (ψηφοφορία)

Η μετάβαση στο ψηφιακό σύστημα (ψηφοφορία)

Οικονομικοί πόροι που προορίζονται για τον παροπλισμό των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής (ψηφοφορία)

Η μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος στον πλανήτη και πως μπορεί να κερδηθεί (ψηφοφορία)

Αιτιολογήσεις ψήφου

Διορθώσεις ψήφου

Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Συνεδρίαση του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (συζήτηση)

Πρόσφατες δηλώσεις του κ. Mahmoud Ahmadinejad, Προέδρου του Ιράν (συζήτηση)

Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)

Δήλωση της Προεδρίας

Πρότυπα μη βάναυσης παγίδευσης για ορισμένα είδη ζώων ***I (συζήτηση)

Εξαγωγές όπλων — Η μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής — Δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας (συζήτηση)

Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Λήξη της συνεδρίασης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

80

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

82

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

89

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

98

P6_TA(2005)0428Ενημέρωση των επιβατών για την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα ***IΝομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενημέρωση των επιβατών των αεροπορικών μεταφορών σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα και τη γνωστοποίηση πληροφοριών από τα κράτη μέλη σχετικά με την ασφάλεια (COM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD))

98

P6_TC1-COD(2005)0008Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Νοεμβρίου 2005 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενημέρωση των επιβατών των αεροπορικών μεταφορών σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα και για τη γνωστοποίηση πληροφοριών από τα κράτη μέλη σχετικά με την ασφάλεια, και για την κατάργηση του άρθρου 9 της οδηγίας 2004/36/ΕΚ

98

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΚΟΙΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

107

P6_TA(2005)0429Πυρηνικός σταθμός του Bohunice V1 στη Σλοβακία *Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέση σε εφαρμογή του πρωτοκόλλου αριθ. 9, το οποίο προσαρτάται στην πράξη περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με τον πυρηνικό σταθμό Bohunice V1 της Σλοβακίας (COM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS))

108

P6_TA(2005)0430Βόρεια ΔιάστασηΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Βόρεια Διάσταση

113

P6_TA(2005)0431Η μετάβαση στο ψηφιακό σύστημαΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επίσπευση της μετάβασης από τις αναλογικές στις ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές

115

P6_TA(2005)0432Παροπλισμός των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγήςΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη χρησιμοποίηση των οικονομικών πόρων που προορίζονται για τον παροπλισμό των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής (2005/2027(INI))

117

P6_TA(2005)0433Η μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος στον πλανήτη και πώς μπορεί να κερδηθείΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο: Η μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος στον πλανήτη και πώς μπορεί να κερδηθεί (2005/2049(INI))

120

 

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2005

2006/C 280E/4

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

128

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έναρξη της συνεδρίασης

Κατάθεση εγγράφων

Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας

Ώρα των ψηφοφοριών

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, ανθεκτικοί οργανικοί ρύποι (REACH) ***I (ψηφοφορία)

Τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ σχετκά με τα χημικά προϊόντα (REACH) ***I (ψηφοφορία)

Πρότυπα μη βάναυσης παγίδευσης για ορισμένα είδη ζώων ***I (ψηφοφορία)

Εξαγωγές όπλων (ψηφοφορία)

Ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης: θύελλα στη Βόρεια Ευρώπη (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2005 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Η μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής (ψηφοφορία)

Δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας (ψηφοφορία)

Πρόσφατες δηλώσεις του κ. Mahmoud Ahmadinejad, Προέδρου του Ιράν (ψηφοφορία)

Αιτιολογήσεις ψήφου

Διορθώσεις ψήφου

Ανακοίνωση της Προεδρίας

Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Μια αναπτυξιακή στρατηγική για την Αφρική (συζήτηση)

Αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η ευρωπαϊκή συναίνεση (συζήτηση)

Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

Πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια στο Κασμίρ (συζήτηση)

Φιλιππίνες (καταδίκη σε θάνατο του Ευρωπαίου πολίτη Francisco Larrañaga) (συζήτηση)

Βιρμανία/Μυανμάρ (συζήτηση)

Ώρα των ψηφοφοριών

Πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια στο Κασμίρ (ψηφοφορία)

Φιλιππίνες (καταδίκη σε θάνατο του Ευρωπαίου πολίτη Francisco Larraňaga) (ψηφοφορία)

Βιρμανία/Μυαμάρ (ψηφοφορία)

Μια αναπτυξιακή στρατηγική για την Αφρική (ψηφοφορία)

Αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η ευρωπαϊκή συναίνεση (ψηφοφορία)

Αιτιολογήσεις ψήφου

Διορθώσεις ψήφου

Χρονοδιάγραμμα για τον προϋπολογισμό

Ημερήσια διάταξη της επόμενης περιόδου συνόδου

Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου

Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)

Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων

Διακοπή της συνόδου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

143

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

145

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

172

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

302

P6_TA(2005)0434Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, ανθεκτικοί οργανικοί ρύποι (REACH) ***IΝομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και για τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά (Reach), για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../... {σχετικά με τους ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους} (COM(2003)0644 — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD))

302

P6_TC1-COD(2003)0256Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Νοεμβρίου 2005 εν όψει της έγκρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και για τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά (REACH), για τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ

303

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

388

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IαΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

398

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IβΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

408

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IγΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΟΝΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

409

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)

410

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIIΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)

415

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

416

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 1 ΤΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ

420

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ 10 ΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

424

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ 100 ΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

428

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIIΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ 1000 ΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

432

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IXΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ V ΕΩΣ VIII

435

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

438

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

438

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ XII ΕΩΣ XVI

439

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIIΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟI ΡΥΠΟΙ (ΑΟΡ)

439

P6_TA(2005)0435Τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ σχετικά με τα χημικά προϊόντα (REACH) ***IΝομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/EΟΚ με σκοπό την προσαρμογή της στον κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και με τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά (COM(2003)0644 — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD))

440

P6_TC1-COD(2003)0257Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Νοεμβρίου 2005 εν όψει της έγκρισης της οδηγίας 2006/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/EΟΚ του Συμβουλίου με σκοπό την προσαρμογή της στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και με τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά

440

P6_TA(2005)0436Εξαγωγές όπλωνΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκτη ετήσια έκθεση του Συμβουλίου δυνάμει της λειτουργικής διάταξης αριθ. 8 του κώδικα συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξαγωγές όπλων (2005/2013(INI))

443

P6_TA(2005)0437Ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης: θύελλα στη Βόρεια ΕυρώπηΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το σημείο 3 της διοργανικής συμφωνίας της 7ης Νοεμβρίου 2002 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συμπληρώνει τη διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού (COM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI))

450

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Νοεμβρίου 2005 για την ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το σημείο 3 της διοργανικής συμφωνίας της 7ης Νοεμβρίου 2002 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συμπληρώνει τη διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού

451

P6_TA(2005)0438Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2005Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005 (Θύελλα στη Βόρεια Ευρώπη) (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD))

452

P6_TA(2005)0439Η μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφήςΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής: Ένας ρόλος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2005/2139(INI))

453

P6_TA(2005)0440Δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυναςΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το πράσινο βιβλίο για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας (2005/2030(INI))

463

P6_TA(2005)0441Πρόσφατες δηλώσεις του Mahmoud Ahmadinejad, Προέδρου του ΙράνΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του Mahmoud Ahmadinejad, Προέδρου του Ιράν

468

P6_TA(2005)0442Πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια στο ΚασμίρΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια στο Κασμίρ

469

P6_TA(2005)0443ΦιλιππίνεςΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις Φιλιππίνες (καταδίκη σε θάνατο του Ευρωπαίου πολίτη Francisco Larrañaga)

472

P6_TA(2005)0444Βιρμανία/ΜυανμάρΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Βιρμανία

473

P6_TA(2005)0445Αναπτυξιακή στρατηγική για την ΑφρικήΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναπτυξιακή στρατηγική για την Αφρική (2005/2142(INI))

475

P6_TA(2005)0446Αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η ευρωπαϊκή συναίνεσηΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κοινής δήλωσης του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής για την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η ευρωπαϊκή συναίνεση (2004/2261(INI))

484

EL

 


Ι (Ανακοινώσεις)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΟΔΟΣ 2005/2006

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2005

18.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CE 280/1


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

(2006/C 280 E/01)

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Josep BORRELL FONTELLES

Πρόεδρος

1.   Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 5.05 μ.μ.

2.   Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

3.   Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με τις επιθέσεις που έλαβαν χώρα στο Αμάν στις 9 Νοεμβρίου 2005. Αναφέρει ότι έχει διαβιβάσει τα συλλυπητήρια του Κοινοβουλίου στις αρχές της Ιορδανίας και στις οικογένειες των θυμάτων.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

4.   Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1)

από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

1.1)

εκθέσεις:

Έκθεση σχετικά με τη χρησιμοποίηση των οικονομικών πόρων που προορίζονται για τον παροπλισμό των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής (2005/2027(INI)) — Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.

Εισηγήτρια: Harms Rebecca (A6-0279/2005).

* Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέση σε εφαρμογή του πρωτοκόλλου αριθ. 9, το οποίο προσαρτάται στην πράξη περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με τον πυρηνικό σταθμό Bohunice V1 της Σλοβακίας (COM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)) — Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.

Εισηγήτρια: Harms Rebecca (A6-0282/2005).

Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη κοινοτικού σχεδίου δράσης για την ανάκτηση των αποθεμάτων ευρωπαϊκού χελιού (2005/2032(INI)) — Επιτροπή Αλιείας.

Εισηγητής: Maat Albert Jan (A6-0284/2005).

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/EΟΚ με σκοπό την προσαρμογή της στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και με τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά (COM(2003)0644 [02] — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD)) — Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Εισηγητής: Sacconi Guido (A6-0285/2005).

Έκθεση σχετικά με το πράσινο βιβλίο για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας (2005/2030(INI)) — Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών.

Εισηγητής: Wuermeling Joachim (A6-0288/2005).

Έκθεση σχετικά με την έκτη ετήσια έκθεση του Συμβουλίου δυνάμει της λειτουργικής διάταξης αριθ. 8 του κώδικα συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξαγωγές όπλων (2005/2013(INI)) — Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.

Εισηγητής: Romeva i Rueda Raül (A6-0292/2005).

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 (COM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD)) — Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Εισηγήτγρια: Toia Patrizia (A6-0293/2005).

* Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σπόρων προς σπορά (COM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS)) — Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

Εισηγητής: Daul Joseph (A6-0295/2005).

Έκθεση σχετικά με τη μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής: Ένας ρόλος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2005/2139(INI)) — Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.

Εισηγητής: Kristovskis Ģirts Valdis (A6-0297/2005).

* Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση της συμφωνίας για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), που θα επιτρέψει στην Τράπεζα να χρηματοδοτεί εργασίες στη Μογγολία (COM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS)) — Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων.

Εισηγήτρια: Berès Pervenche (A6-0298/2005).

* Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα του λυκίσκου (COM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS)) — Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

Εισηγητής: Daul Joseph (A6-0299/2005).

* Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (COM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS)) — Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

Εισηγητής: Daul Joseph (A6-0300/2005).

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 2256/2003/EΚ ενόψει της παράτασης του προγράμματος κατά το 2006, για τη διάδοση ορθής πρακτικής και την παρακολούθηση της αφομοίωσης των ΤΠΕ (COM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD)) — Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.

Εισηγητής: Chichester Giles (A6-0302/2005).

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση της οδηγίας 90/544/ΕΟΚ σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που ορίζονται για τη συντονισμένη εγκατάσταση του πανευρωπαϊκού επίγειου δημόσιου συστήματος ραδιοτηλεειδοποίησης στην Κοινότητα (COM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD)) — Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.

Εισηγητής: Chichester Giles (A6-0303/2005).

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προτύπων μη βάναυσης παγίδευσης για ορισμένα είδη ζώων (COM(2004)0532 — C6-0100/2004 — 2004/0183(COD)) — Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Εισηγήτρια: Scheele Karin (A6-0304/2005).

Έκθεση σχετικά με τις κανονιστικές ρυθμίσεις και τις αγορές του τομέα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας στην Ευρώπη κατά το 2004 (2005/2052(INI)) — Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.

Εισηγήτρια: Toia Patrizia (A6-0305/2005).

Έκθεση σχετικά με την κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης (2005/2061(INI)) — Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Εισηγητής: Brejc Mihael (A6-0308/2005).

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενημέρωση των επιβατών των αεροπορικών μεταφορών σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα και τη γνωστοποίηση πληροφοριών από τα κράτη μέλη σχετικά με την ασφάλεια (COM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)) — Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού.

Εισηγήτρια: De Veyrac Christine (A6-0310/2005).

Έκθεση σχετικά με τον ρόλο των «ευρωπεριφερειών» στην ανάπτυξη της περιφερειακής πολιτικής (2004/2257(INI)) — Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Εισηγητής: Τριανταφυλλίδης Κυριάκος (A6-0311/2005).

Έκθεση σχετικά με την επιτυχή καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος του πλανήτη (2005/2049(INI)) — Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Εισηγητής: Wijkman Anders (A6-0312/2005).

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μέτρα που αποβλέπουν στη διευκόλυνση των διαδικασιών υποβολής αίτησης και έκδοσης θεωρήσεων για τα μέλη της ολυμπιακής οικογένειας που συμμετέχουν στους χειμερινούς Ολυμπιακούς και/ή Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2006 στο Τορίνο (COM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD)) — Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Εισηγητής: Zappalà Stefano (A6-0313/2005).

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού στις θαλάσσιες μεταφορές (2005/2033(INI)) — Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού.

Εισηγήτρια: Κράτσα Τσαγκαροπούλου Ρόδη (A6-0314/2005).

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και για τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά (Reach), για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../... σχετικά με τους ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους (COM(2003)0644 [01] — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD)) — Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Εισηγητής: Sacconi Guido (A6-0315/2005).

Έκθεση σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση από κράτος μέλος του πρωτοκόλλου περί των Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2005/2187(INI)) — Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Εισηγητής: Gargani Giuseppe (A6-0316/2005).

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς (COM(2005)0047 — C6-0045/2005 — 2005/0007(COD)) — Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού.

Εισηγητής: Evans Robert (A6-0317/2005).

Έκθεση σχετικά με μια αναπτυξιακή στρατηγική για την Αφρική (2005/2142(INI)) — Επιτροπή Ανάπτυξης.

Εισηγήτρια: Martens Maria (A6-0318/2005).

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κοινής δήλωσης του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής για την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Η ευρωπαϊκή συναίνεση» (2004/2261(INI)) — Επιτροπή Ανάπτυξης.

Εισηγητής: Wijkman Anders (A6-0319/2005).

2)

από τους βουλευτές

2.1)

προφορικές ερωτήσεις (άρθρο 108 του Κανονισμού):

(O-0083/2005) Giles Chichester και Etelka Barsi-Pataky, εξ ονόματος της επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Η μετάβαση στο ψηφιακό σύστημα (B6-0333/2005)·

(O-0084/2005) Νικόλαος Σηφουνάκης, εξ ονόματος της επιτροπής CULT, προς το Συμβούλιο: Ολυμπιακή εκεχειρία (B6-0335/2005)·

(O-0085/2005/rév.2) Martine Roure και Maria Berger, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Diana Wallis και Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Προσφυγή σε ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβιάσεως του κοινοτικού δικαίου (B6-0336/2005)·

(O-0093/2005) Jo Leinen, εξ ονόματος της επιτροπή AFCO, και Janusz Lewandowski, εξ ονόματος της επιτροπής BUDG, προς το Συμβούλιο: Σχέδιο διοργανικής συμφωνίας για ένα πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών (COM(2005)0059 τελικό) διαδικασία 2005/2035(ACI)) (B6-0337/2005)·

(O-0094/2005) Ieke van den Burg και Othmar Karas, εξ ονόματος της επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Λόγοι ελλιπούς εφαρμογής της οδηγίας περί επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών εκ μέρους των κρατών μελών της ΕΕ (B6-0338/2005)·

(O-0078/2005) Maria Martens, εξ ονόματος της επιτροπής DEVE, προς το Συμβούλιο: Ανάπτυξη και αθλητισμός (B6-0340/2005)·

(O-0079/2005) Maria Martens, εξ ονόματος της επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Ανάπτυξη και αθλητισμός (B6-0341/2005).

2.2)

προφορικές ερωτήσεις για την ώρα των ερωτήσεων (άρθρο 109 του Κανονισμού) (B6-0339/2005)

Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Μαρία, Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Purvis John, Attwooll Elspeth, Vanhecke Frank, Ashworth Richard James, Corbett Richard, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Παπαδημούλης Δημήτριος, Lundgren Nils, Davies Chris, Sjöstedt Jonas, Moraes Claude, Seppänen Esko, Figueiredo Ilda, Olajos Péter, Hutchinson Alain, McGuinness Mairead, Stihler Catherine, Mitchell Gay, Bowis John, Parish Neil, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Aylward Liam, Tannock Charles, Kirkhope Timothy, Posselt Bernd, De Rossa Proinsias, Τούσσας Γεώργιος, Μανωλάκου Διαμάντω, Παφίλης Αθανάσιος, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Ρόδη, Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Δημητρακόπουλος Γιώργος, Staes Bart, Karas Othmar, Aubert Marie-Hélène, Aylward Liam, Rocard Michel, Deva Nirj, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Figueiredo Ilda, Kinnock Glenys, Désir Harlem, Stihler Catherine, Arif Kader, Ryan Eoin, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Μαρία, Wuermeling Joachim, Παπαδημούλης Δημήτριος, Moraes Claude, Bushill-Matthews Philip, Καρατζαφέρης Γεώργιος, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Paleckis Justas Vincas, Μανωλάκου Διαμάντω, Παφίλης Αθανάσιος, Μπατζελή Κατερίνα, de Grandes Pascual Luis, Sjöstedt Jonas, Olajos Péter, Martin David, Ford Glyn, Tajani Antonio, Iturgaiz Angulo Carlos José, Seppänen Esko, McAvan Linda, McGuinness Mairead, Hutchinson Alain, Bowis John, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Montoro Romero Cristobal, Ayala Sender Inés, Evans Robert, Westlund Åsa, Hedh Anna, Herranz García María Esther, Fjellner Christofer, Isler Béguin Marie Anne, De Rossa Proinsias, Τούσσας Γεώργιος, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Ρόδη.

2.3)

προτάσεις τροποποίησης του Κανονισμού (άρθρο 202 του Κανονισμού)

Corbett Richard — Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τροποποίηση του άρθρου 80 (B6-0582/2005).

αναπομπή

επί της ουσίας: AFCO

2.4)

γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)

Sylwester Chruszcz και Andrzej Tomasz Zapałowski, σχετικά με το υψηλό κόστος των υπηρεσιών περιαγωγής στην ΕΕ (64/2005)·

Bruno Gollnisch, σχετικά με τις συνθήκες κράτησης του κ. Tarek Aziz (65/2005)·

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen και Carl Lang, σχετικά με τις εθνοτικές συγκρούσεις και αλλού στην Ευρώπη (66/2005).

5.   Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων που εγκρίθηκαν με τη διαδικασία συναπόφασης σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κανονισμού:

σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινηματογραφική κληρονομιά και την ανταγωνιστικότητα των συναφών δραστηριοτήτων της κινηματογραφικής βιομηχανίας (3625/2/2005 — C6-0377/2005 — 2004/0066(COD))

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αντασφαλίσεις και την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/EΟΚ, 92/49/EΟΚ του Συμβουλίου, καθώς και των οδηγιών 98/78/EΚ και 2002/83/EΚ (3639/5/2005 — C6-0379/2005 — 2004/0097(COD))

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εικοστή έβδομη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες στα έλαια αραίωσης και στα ελαστικά επίσωτρα) (3641/1/2005 — C6-0378/2005 — 2004/0036(COD))

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διόρθωση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (3655/1/2005 — C6-0387/2005 — 2005/0100(COD)).

6.   Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Roland Gewalt ορίστηκε στη θέση του Ingo Schmitt, ως βουλευτής του Κοινοβουλίου με ισχύ από 27.10.2005.

Ο Josep Borrell Fontelles (Πρόεδρος) υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος 5, του Κανονισμού.

7.   Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας PPE-DE, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους διορισμούς:

επιτροπή TRAN: Roland Gewalt

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική: Roland Gewalt.

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας PSE, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους διορισμούς:

επιτροπή ENVI: Matthias Groote αντί του Norbert Glante

επιτροπή ITRE: Norbert Glante

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία: Matthias Groote.

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας IND/DEM, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους διορισμούς:

επιτροπή AFCO: Bernard Piotr Wojciechowski

Αντιπροσωπεία για τισ σχέσεις με τη Λευκορωσία: Bernard Piotr Wojciechowski.

8.   Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής για τις συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο κατά τις περιόδους συνόδου του Ιουνίου Ι και Ιουλίου 2005 που έχουν διανεμηθεί.

9.   Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

10.   Αναφορές

Οι κατωτέρω αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 191, παράγραφος 5, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 07.11.2005

του κ. Άγγελου Ψήφη (αριθ. 818/2005)·

του κ. Περείδη (Association Constructive Macédoine «L'Aristote») (αριθ. 819/2005)·

του κ. Κωνσταντίνου Δόλκα (αριθ. 820/2005)·

του κ. Απόστολου Κονδύλη (αριθ. 821/2005)·

του κ. Σπυρίδωνος Νασόπουλου (αριθ. 822/2005)·

του κ. Γεωργίου Παπαγιαννακόπουλου (αριθ. 823/2005)·

του κ. Δημητρίου Τερζή (αριθ. 824/2005)·

του κ. Παναγιώτη Γεωργιάδη (αριθ. 825/2005)·

του κ. Στέφανου Τανιμανίδη (World Council of Pontian Hellenism) (συν 2 υπογραφές) (αριθ. 826/2005)·

του κ. Mark Bookham (Independent Light Dues Forum) (αριθ. 827/2005)·

του κ. Βασιλείου Τσέτσου (αριθ. 828/2005)·

του κ. André Geminet (αριθ. 829/2005)·

του κ. Marc Abrahamovski (Association d'intérêt public Vie Verte «Ticoulet») (συν 323 υπογραφές) (αριθ. 830/2005)·

της κ. Elisabeth Balland (αριθ. 831/2005)·

της κ. Isabelle Plessis (Collectif «une réglementation pour les camping-cars») (συν 186 υπογραφές) (αριθ. 832/2005)·

του κ. Miguel Amorós Amorós (αριθ. 833/2005)·

του κ. José Luis Fernández Muñiz (Asociación de Piloñeses por Soto-Penagos y otros tendidos) (PASPOT) (συν 300 υπογραφές) (αριθ. 834/2005)·

του κ. Adolfo Bosch Lería (αριθ. 835/2005)·

του κ. Giampaolo Carollo (Verdi per la Pace) (συν 10 υπογραφές) (αριθ. 836/2005)·

του κ. Abílio Adelino Do Vale Gonçalves Lima (αριθ. 837/2005)·

του κ. Samuel Martin-Sosa Rodriguez (αριθ. 838/2005)·

του κ. Johannes Tollmann (αριθ. 839/2005)·

της κ. Gerda Glebe Visconti (αριθ. 840/2005)·

του κ. Siegfried Berthge (αριθ. 841/2005)·

της κ. Clare M.B. Symes (αριθ. 842/2005)·

του κ. Brian Eastoe (αριθ. 843/2005)·

της κ. Angela Mason (αριθ. 844/2005)·

της κ. Agnieszka Morzyk (συν 2 υπογραφές) (αριθ. 845/2005)·

της κ. Maria E.J.A.C Sultains-Bours (αριθ. 846/2005)·

του κ. J. Rens (αριθ. 847/2005)·

του κ. Miroslav Novotný (αριθ. 848/2005)·

του κ. Sean Hussey (αριθ. 849/2005)·

του κ. Giuseppe Papadia (Associazione Papà Separati ONLUS (συν 10 524 υπογραφές) (αριθ. 850/2005)·

της κ. Sarah Ludford (avec 237 υπογραφές) (αριθ. 851/2005)·

του κ. Gábor Nagy (Budapest Trade Union of Firefighters) (συν 276 υπογραφές) (αριθ. 852/2005)·

της κ. M. Monks (συν 25 υπογραφές) (αριθ. 853/2005)·

του κ. Pentti Likka Olavi Kurkela (αριθ. 854/2005)·

του κ. Edgard Krebs (αριθ. 855/2005)·

της κ. Sagrario Heres Sedeño (Plataforma Pro Santamaría) (αριθ. 856/2005).

11.   Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Νοεμβρίου I και II (PE 364.133/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 132 του Κανονισμού):

Συνεδριάσεις από τις 14.11.2005 έως τις 17.11.2005

Δευτέρας

δεν προτάθηκε τροποποίηση

Τρίτης

δεν προτάθηκε τροποποίηση

Τετάρτης

(αίτημα του Συμβουλίου με σκοπό να διεξαχθεί η συζήτηση για τις κλιματικές αλλαγές σημείο 28 και σημείο 29 του ΣΗΔ) μετά και όχι πριν από τη συζήτηση για το Ιράκ σημείο 30 του ΣΗΔ)

Το Σώμα εγκρίνει τo αίτημα αυτό.

Πέμπτης

δεν προτάθηκε τροποποίηση

Συνεδριάσεις της 30.11.2005 και της 01.12.2005.

δεν προτάθηκε τροποποίηση

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

12.   Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν σε ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 144 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Νικόλαος Σηφουνάκης, Eugenijus Gentvilas, Ilda Figueiredo, Bruno Gollnisch, Γεώργιος Καρατζαφέρης, Hélène Flautre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Catherine Stihler, Ashley Mote, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Vytautas Landsbergis, Józef Pinior, Ryszard Czarnecki, Katalin Lévai, Proinsias De Rossa, Milan Gaľa, Mojca Drčar Murko, Richard Corbett, Koenraad Dillen, Ana Maria Gomes, Carl Schlyter, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Catherine Guy-Quint, Μάριος Ματσάκης, James Hugh Allister και Justas Vincas Paleckis.

13.   Η κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης [2005/2061(INI)] — Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Εισηγητής: Mihael Brejc (A6-0308/2005)

Παρεμβαίνουν οι Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής) και Poul Nyrup Rasmussen (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ole Christensen, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jan Jerzy Kułakowski, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sepp Kusstatscher, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Γεώργιος Καρατζαφέρης, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, και Carl Lang, μη εγγεγραμμένος.

Ο Mihael Brejc παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Thomas Mann, Harald Ettl, Alfonso Andria, Γεώργιος Τούσσας, Guntars Krasts, Jan Tadeusz Masiel, Gunnar Hökmark, Kader Arif, Helmuth Markov, Seán Ó Neachtain, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Joseph Muscat και Vladimír Špidla.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pierre MOSCOVICI

Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.11.2005.

14.   Η μεταβίβαση στο ψηφιακό σύστημα (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση που υποβάλλουν οι Giles Chichester και Etelka Barsi-Pataky, εξ ονόματος της επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Η μεταβίβαση στο ψηφιακό σύστημα (B6-0333/2005) (O-0083/2005)

Η Etelka Barsi-Pataky αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Ivo Belet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Norbert Glante, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Νικόλαος Βακάλης, Reino Paasilinna, Ruth Hieronymi, Francisca Pleguezuelos Aguilar, John Purvis, Νικόλαος Σηφουνάκης, Malcolm Harbour και Vladimír Špidla.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

Etelka Barsi-Pataky, εξ ονόματος της επιτροπής ITRE, σχετικά με την επίσπευση της μετάβασης από τις αναλογικές στις ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές (B6-0583/2005).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.11.2005.

15.   «Μυστικά κέντρα κράτησης» στην Ευρώπη (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: «Μυστικά κέντρα κράτησης» στην Ευρώπη

Ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Carlos Coelho, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martine Roure, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ryszard Czarnecki, μη εγγεγραμμένος, Stefano Zappalà, Σταύρος Λαμπρινίδης, Ignasi Guardans Cambó, Kathalijne Maria Buitenweg, Erik Meijer, Barbara Kudrycka, Giovanni Claudio Fava, Johannes Voggenhuber, Claude Moraes, Bernat Joan i Marí, Παναγιώτης Μπεγλίτης, Józef Pinior και Franco Frattini

Η συζήτηση περατώνεται.

16.   Καθεστώς εισαγωγής μπανάνας (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Καθεστώς εισαγωγής μπανάνας

Η Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Fernando Fernández Martín, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Erika Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και María Esther Herranz García.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Glenys Kinnock, Manuel Medina Ortega και Mariann Fischer Boel

Η συζήτηση περατώνεται.

17.   Oδηγία περί επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση που υποβάλλουν οι Ieke van den Burg και Othmar Karas, εξ ονόματος της επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Λόγοι ελλιπούς εφαρμογής της οδηγίας περί επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών εκ μέρους των κρατών μελών της ΕΕ (B6-0338/2005) (O-0094/2005)

Οι Ieke van den Burg και Othmar Karas αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Ο Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Harald Ettl, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sharon Bowles, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Graham Booth, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Κατερίνα Μπατζελή.

Η συζήτηση περατώνεται.

18.   Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. «Ημερήσια Διάταξη» PE 364.133/OJMA).

19.   Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 9.45 μ.μ.

Julian Priestley

Γενικός Γραμματέας

Josep Borrell Fontelles

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attwooll, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Doorn, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fourtou, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García- Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, Gröner, Groote, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hamon, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lipietz, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka

Παρατηρητές

Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan


Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2005

18.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CE 280/13


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

(2006/C 280 E/02)

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ingo FRIEDRICH

Αντιπρόεδρος

1.   Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 π.μ.

Παρεμβαίνει ο Michael Gahler ο οποίος, παραπέμποντας στην απεργία της προηγουμένης ημέρας των οδηγών ταξί του Στρασβούργου, διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται στα ταξί της Γερμανίας να εισέρχονται στο προαύλιο του Κοινοβουλίου, μία απαγόρευση που κατά τη γνώμη του εισάγει διακρίσεις (Ο Πρόεδρος του απαντά ότι το Κοινοβουλίου ποτέ δεν έλαβε απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση και ότι το ζήτημα θα παραπεμφθεί στις αρμόδιες αρχές).

2.   Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1)

από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διατήρηση δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (COM(2005)0438 — C6-0293/2005 — 2005/0182(COD)).

αναπομπή

επί της ουσίας: LIBE

 

γνωμοδότηση: ITRE, IMCO

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου (2008) (COM(2005)0467 — C6-0311/2005 — 2005/0203(COD)).

αναπομπή

επί της ουσίας: CULT

 

γνωμοδότηση: AFET, DEVE, BUDG, EMPL, LIBE, FEMM

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως πλαισίου για κοινοτική δράση στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (Οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική) (COM(2005)0505 — C6-0346/2005 — 2005/0211(COD)).

αναπομπή

επί της ουσίας: ENVI

 

γνωμοδότηση: TRAN, PECH

Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 55/2005 — Τμήμα III — Επιτροπή (SEC(2005)1378 — C6-0347/2005 — 2005/2200(GBD)).

αναπομπή

επί της ουσίας: BUDG

Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 57/2005 — Τμήμα III — Επιτροπή (SEC(2005)1377 — C6-0348/2005 — 2005/2201(GBD)).

αναπομπή

επί της ουσίας: BUDG

Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (Περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) (COM(2005)0304 — C6-0349/2005 — 2005/0129(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας: AGRI

 

γνωμοδότηση: ENVI, REGI

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας σχετικά με το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (12075/2005 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC)).

αναπομπή

επί της ουσίας: DEVE

 

γνωμοδότηση: INTA

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων — οικονομικό έτος 2004 — Τμήμα II — Μέρη I και II (SEC(2005)1159 — C6-0351/2005 — 2005/2090(DEC)).

αναπομπή

επί της ουσίας: CONT

 

γνωμοδότηση: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων — οικονομικό έτος 2004 — Τμήμα I — Ενοποιημένες εκθέσεις για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και ενοποιημένοι οικονομικοί λογαριασμοί (SEC(2005)1158 — C6-0352/2005 — 2005/2090(DEC)).

αναπομπή

επί της ουσίας: CONT

 

γνωμοδότηση: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Μικρονησίας για την αλιεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Μικρονησίας (COM(2005)0502 — C6-0353/2005 — 2005/0206(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας: PECH

 

γνωμοδότηση: DEVE, BUDG

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3690/93 για τη θέσπιση κοινοτικού καθεστώτος που καθορίζει τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις άδειες αλιείας (COM(2005)0499 — C6-0354/2005 — 2005/0205(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας: PECH

 

γνωμοδότηση: JURI

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (COM(2005)0447 — C6-0356/2005 — 2005/0183(COD)).

αναπομπή

επί της ουσίας: ENVI

 

γνωμοδότηση: ITRE, JURI

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί των άλλων οργάνων — οικονομικό έτος 2004 — Τμήμα III — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (N6-0027/2005 [01] — C6-0357/2005 — 2005/2091(DEC)).

αναπομπή

επί της ουσίας: CONT

 

γνωμοδότηση: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7 για το οικονομικό έτος 2005 — Γενική κατάσταση εσόδων και δαπανών — Τμήμα ΙΙΙ — Επιτροπή (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)).

αναπομπή

επί της ουσίας: BUDG

 

γνωμοδότηση: REGI

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων — οικονομικό έτος 2004 — Τμήμα III — Συμβούλιο (N6-0027/2005 [02] — C6-0359/2005 — 2005/2092(DEC)).

αναπομπή

επί της ουσίας: CONT

 

γνωμοδότηση: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί των ΕυρωπαϊκώνΚοινοτήτων — οικονομικό έτος 2004 — Τμήμα III — Ελεγκτικό Συνέδριο (N6-0027/2005 [03] — C6-0360/2005 — 2005/2093(DEC)).

αναπομπή

επί της ουσίας: CONT

 

γνωμοδότηση: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων — οικονομικό έτος 2004 — Τμήμα III — Ελεγκτικό Συνέδριο (N6-0027/2005 [04] — C6-0361/2005 — 2005/2094(DEC)).

αναπομπή

επί της ουσίας: CONT

 

γνωμοδότηση: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων — οικονομικό έτος 2004 — Τμήμα III — Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (N6-0027/2005 [05] — C6-0362/2005 — 2005/2095(DEC)).

αναπομπή

επί της ουσίας: CONT

 

γνωμοδότηση: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων — οικονομικό έτος 2004 — Τμήμα III — Επιτροπή των Περιφερειών (N6-0027/2005 [06] — C6-0363/2005 — 2005/2096(DEC)).

αναπομπή

επί της ουσίας: CONT

 

γνωμοδότηση: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων — οικονομικό έτος 2004 — Τμήμα III — Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (N6-0027/2005 [07] — C6-0364/2005 — 2005/2042(DEC)).

αναπομπή

επί της ουσίας: CONT

 

γνωμοδότηση: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων — οικονομικό έτος 2004 — Τμήμα III — Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (N6-0027/2005 [08] — C6-0365/2005 — 2005/2208(DEC)).

αναπομπή

επί της ουσίας: CONT

 

γνωμοδότηση: JURI, LIBE

3.   Μεταφορές πιστώσεων

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 33/2005 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0307/2005 — SEC(2005)1187 τελικό).

Αφού έλαβε γνώση της γνωμοδότησης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 3 του Δημοσιονομικού Κανονισμού της 25ης Ιουνίου 2002.

*

* *

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 36/2005 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0316/2005 — SEC(2005)1190 τελικό).

Αφού έλαβε γνώση της γνωμοδότησης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 3 του Δημοσιονομικού Κανονισμού της 25ης Ιουνίου 2002.

*

* *

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 37/2005 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0313/2005 — SEC(2005)1191 τελικό).

Αφού έλαβε γνώση της γνωμοδότησης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 3 του Δημοσιονομικού Κανονισμού της 25ης Ιουνίου 2002.

*

* *

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 55/2005 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0347/2005 — SEC(2005)1378 τελικό).

Αφού έλαβε γνώση της γνωμοδότησης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 3 του Δημοσιονομικού Κανονισμού της 25ης Ιουνίου 2002, υπό τον όρο να επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής κατά τον τριμερή διάλογο της 26ης Οκτωβρίου 2005.

*

* *

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 57/2005 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0348/2005 — SEC(2005)1377 τελικό).

Αφού έλαβε γνώση της γνωμοδότησης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 3 του Δημοσιονομικού Κανονισμού της 25ης Ιουνίου 2002.

4.   Συζήτηση σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι βουλευτές των ακόλουθων πολιτικών ομάδων υποβάλλουν αιτήματα σχετικά με τη διοργάνωση τέτοιας συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού, για τις εξής προτάσεις ψηφίσματος:

I.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΚΑΣΜΙΡ

Elizabeth Lynne, Cecilia Malmström και Nicholson of Winterbourne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση που αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια στο Κασμίρ (B6-0591/2005),

Pasqualina Napoletano και Emilio Menéndez del Valle, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με το Κασμίρ: πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια (B6-0594/2005),

James Elles, Simon Coveney και Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια στο Κασμίρ (B6-0597/2005),

Luisa Morgantini, Δημήτριος Παπαδημούλης και Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση που αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια στο Κασμίρ (B6-0600/2005),

Cem Özdemir, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Gérard Onesta και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια στο Κασμίρ (B6-0603/2005),

Eoin Ryan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια στο Κασμίρ (B6-0607/2005).

II.

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ (ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ FRANCISCO LARRAÑAGA, ΥΠΗΚΟΟΥ ΤΗΣ ΕΕ)

Pasqualina Napoletano και María Elena Valenciano Martínez-Orozco, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τις Φιλιππίνες: καταδίκη σε θάνατο στις Φιλιππίνες του πολίτη της ΕΕ Francisco Larrañaga (B6-0595/2005)

Carlos José Iturgaiz Angulo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Javier Pomés Ruiz, Simon Coveney και Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τη θανατική ποινή στις Φιλιππίνες (B6-0598/2005)

Willy Meyer Pleite, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την καταδίκη σε θάνατο ενός ισπανού πολίτη, του Francisco Larrañaga (B6-0601/2005)

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις Φιλιππίνες (B6-0604/2005)

Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την καταδίκη σε θάνατο ενός ευρωπαίου πολίτη στις Φιλιππίνες (B6-0605/2005)

III.

ΒΙΡΜΑΝΙΑ/ΜΥΑΝΜΑΡ

Cecilia Malmström και Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Βιρμανία/Μυανμάρ (B6-0592/2005)

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock και Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βιρμανία (B6-0593/2005)

Simon Coveney, Charles Tannock και Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βιρμανία/Μυανμάρ (B6-0596/2005)

Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στη Βιρμανία (B6-0599/2005)

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Βιρμανία (B6-0602/2005)

Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τη Βιρμανία/Μυανμάρ (B6-0606/2005)

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 142 του Κανονισμού.

5.   Βόρεια διάσταση (κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 8 Σεπτεμβρίου 2005(σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 08.09.2005).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

Diana Wallis και Paavo Väyrynen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Βόρεια Διάσταση ενόψει της Υπουργικής Διάσκεψης της 21ης Νοεμβρίου 2005 (B6-0584/2005),

Alexander Stubb, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με το μέλλον της Βόρειας Διάστασης (B6-0586/2005),

Satu Hassi, Tatjana Ždanoka και Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Βόρεια Διάσταση εν όψει της συνόδου υπουργών της 21ης Νοεμβρίου 2005 (B6-0587/2005),

Esko Seppänen, Eva-Britt Svensson και André Brie, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ευρωπαϊκή διάσταση ενόψει της Υπουργικής Συνόδου στις 21/11/2005 (B6-0588/2005),

Jan Marinus Wiersma, Riitta Myller και Reino Paasilinna, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με το μέλλον της Βόρειας Διάστασης (B6-0589/2005),

Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas και Anna Elzbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τη Βόρεια Διάσταση (B6-0590/2005).

Ψηφοφορία: σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.11.2005.

6.   Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου — 2004 (συζήτηση)

Ο Hubert Weber, Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρουσιάζει την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής)

Παρεμβαίνουν οι José Javier Pomés Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Dan Jørgensen, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jeffrey Titford, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Alexander Stubb, Szabolcs Fazakas, Margarita Starkevičiūtė, Nils Lundgren, Simon Busuttil, Herbert Bösch, Markus Ferber, Terence Wynn και Hubert Weber.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση, η οποία διακόπτεται στις 10.05 π.μ. εν αναμονή του Προέδρου της Επιτροπής, επαναλαμβάνεται στις 10.15 π.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Josep BORRELL FONTELLES

Πρόεδρος

7.   Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας για το 2006 (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας για το 2006

Ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Silvana Koch-Mehrin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Pierre Jonckheer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Roberto Musacchio, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, και Jean-Claude Martinez, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ingeborg Gräßle, Jan Andersson, Diana Wallis, Esko Seppänen, Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Malcolm Harbour, Ieke van den Burg, Anneli Jäätteenmäki, Γεώργιος Τούσσας, Frank Vanhecke, John Bowis, Poul Nyrup Rasmussen ο οποίος αρχίζει την παρέμβασή του διαμαρτυρόμενος για τον μικρό αριθμό των βουλευτών που είναι παρόντες στο Ημικύκλιο (Ο Πρόεδρος του απαντά ότι θα διαβιβάσει την παρατήρηση αυτή στις αρμόδιες αρχές), Sophia in 't Veld, Maria Berger, Elizabeth Lynne, Amalia Sartori, Richard Corbett, Joseph Daul, Genowefa Grabowska, Csaba Őry, Markus Pieper, Alexander Radwan και José Manuel Barroso.

Δεδομένου ότι οι προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί δεν διατίθενται ακόμη, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: 14.12.2005.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.10 μ.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.15 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO

Αντιπρόεδρος

8.   Ανακοίνωση της Προεδρίας

Στη συνεδρίαση που διεξήγαγε την προηγουμένη, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε τις ακόλουθες δύο εκθέσεις:

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το σημείο 3 της διοργανικής συμφωνίας της 7ης Νοεμβρίου 2002 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συμπληρώνει τη διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού [COM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI)] (εισηγητής: Reimer Böge) (A6-0320/2005)

και

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005 (Θύελλα στη Βόρεια Ευρώπη) [13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)] (εισηγητής: Salvador Garriga Polledo) (A6-0321/2005).

Οι εκθέσεις αυτές θα τεθούν σε ψηφοφορία στις 17.11.2005 επί τη βάσει του άρθρου 131 του Κανονισμού.

*

* *

Παρεμβαίνουν οι Lissy Gröner, η οποία ζητεί να τερματισθεί η έκθεση που διοργανώθηκε σε χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της παρούσας συνόδου, έκθεση που κατά τη γνώμη της προσβάλλει τη γυναίκα (Ο Πρόεδρος της απαντά ότι το αίτημά της θα διαβιβασθεί στους Κοσμήτορες), Geoffrey Van Orden, ο οποίος ζητά από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ασκήσουν πίεση και επιρροή στις αρχές της Λιβύης για την ελευθέρωση των Βουλγάρων νοσοκόμων και του Παλαιστίνιου ιατρού που βρίσκονται υπό κράτηση στη Λιβύη, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, ο οποίος υποστηρίζει το αίτημα του Geoffrey Van Orden και Bernd Posselt επί του αιτήματος της Lissy Gröner (Ο Πρόεδρος τον διαβεβαιώνει ότι οποιαδήποτε απόφαση λάβουν οι Κοσμήτορες θα είναι απόλυτα αμερόληπτη).

9.   Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (επί των τροπολογιών, χωριστών ψηφοφοριών, ψηφοφοριών κατά τμήματα, ...) καταχωρίζονται στο Παράρτημα I, που επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά.

9.1.   Διάδοση της ορθής πρακτικής και παρακολούθηση της αφομοίωσης των ΤΠΕ ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 2256/2003/EΚ ενόψει της παράτασης του προγράμματος, κατά το 2006, για τη διάδοση ορθής πρακτικής και την παρακολούθηση της αφομοίωσης των ΤΠΕ [COM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD)] — Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.

Εισηγητής: Giles Chichester (A6-0302/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2005)0417)

9.2.   Πανευρωπαϊκό επίγειο δημόσιο σύστημα ραδιοτηλεειδοποίησης (RΜU) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση της οδηγίας 90/544/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που ορίζονται για τη συντονισμένη εγκατάσταση του πανευρωπαϊκού επίγειου δημόσιου συστήματος ραδιοτηλεειδοποίησης (RΜU) στην Κοινότητα [COM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD)] — Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.

Εισηγητής: Giles Chichester (A6-0303/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2005)0418)

9.3.   Κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των σπόρων προς σπορά * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σπόρων προς σπορά [COM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS)] — Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

Εισηγητής: Joseph Daul (A6-0295/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2005)0419)

9.4.   Κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα του λυκίσκου * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα του λυκίσκου [COM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS)] — Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

Εισηγητής: Joseph Daul (A6-0299/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2005)0420)

9.5.   Κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 περί κοινής οργάνωσης της αμπελοοινικής αγοράς [COM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS)] — Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

Εισηγητής: Joseph Daul (A6-0300/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2005)0421)

9.6.   Τροποποίηση της συμφωνίας για την ίδρυση της ΕΤΑΑ που θα επιτρέψει στην Τράπεζα να χρηματοδοτεί εργασίες στη Μογγολία * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τροποποίηση της συμφωνίας για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), που θα επιτρέψει στην Τράπεζα να χρηματοδοτεί εργασίες στη Μογγολία [COM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS)] — Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων.

Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A6-0298/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2005)0422)

9.7.   Θεώρηση διαβατηρίου για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς και/ή Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2006 στο Τορίνο ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μέτρα που αποβλέπουν στη διευκόλυνση των διαδικασιών υποβολής αίτησης και έκδοσης θεωρήσεων για τα μέλη της ολυμπιακής οικογένειας που συμμετέχουν στους χειμερινούς Ολυμπιακούς και/ή Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2006 στο Τορίνο [COM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD)] — Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Εισηγητής: Stefano Zappalà (A6-0313/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2005)0423)

9.8.   Κοινωνική ασφάλιση για τους εργαζομένους και τα μέλη των οικογενειών τους που μετακινούνται εντός της ΕΚ ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 [COM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD)] — Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Εισηγήτρια: Patrizia Toia (A6-0293/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Η Patrizia Toia (εισηγήτρια) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 131, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2005)0424)

9.9.   Ευρωπαϊκό χέλι (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη κοινοτικού σχεδίου δράσης για την ανάκτηση των αποθεμάτων ευρωπαϊκού χελιού [2005/2032(INI)] — Επιτροπή Αλιείας.

Εισηγητής: Albert Jan Maat (A6-0284/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Ο Albert Jan Maat (εισηγητής) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 131, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2005)0425)

9.10.   Παράβαση από κράτος μέλος του Πρωτοκόλλου περί των Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση από κράτος μέλος του Πρωτοκόλλου περί των Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [2005/2187(INI)] — Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Εισηγητής: Giuseppe Gargani (A6-0316/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2005)0426)

9.11.   Η κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης [2005/2061(INI)] — Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Εισηγητής: Mihael Brejc (A6-0308/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0427)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Philip Bushill-Matthews προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 5 η οποία κρατείται.

10.   Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Giuseppe Gargani — A6-0316/2005

Bruno Gollnisch

Έκθεση Mihael Brejc — A6-0308/2005

Andreas Mölzer, Frank Vanhecke και Mairead McGuinness

11.   Διορθώσεις ψήφου

Οι διορθώσεις ψήφου εμφαίνονται στην ιστοθέση «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/ Results of votes (Roll-call votes)» και στην έντυπη έκδοση του Παραρτήματος II «Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση».

Η ηλεκτρονική μορφή στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη διάρκεια δύο εβδομάδων μετά την ημέρα των ψηφοφοριών.

Όταν παρέλθει αυτή η προθεσμία, η κατάσταση των διορθώσεων ψήφου θα κλείσει για να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.50 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Josep BORRELL FONTELLES

Πρόεδρος

12.   Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Ο Manuel Medina Ortega γνωστοποιεί ότι ήταν παρών αλλά το όνομά του δεν περιέχεται στην κατάσταση παρόντων.

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

*

* *

Παρεμβαίνει ο Bernard Piotr Wojciechowski επί προσωπικού θέματος, εις απάντηση δηλώσεων που φέρεται ότι διατύπωσε η Ana Maria Gomes, στο πλαίσιο της έκθεσης που διοργανώθηκε κατά τη διάρκεια της παρούσας συνόδου σε χώρο του Κοινοβουλίου.

13.   Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Giovanni Procacci ορίστηκε στη θέση του Michele Santoro ως μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 15.11.2005.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος 5, του Κανονισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 3, της Πράξης περί εκλογής των εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, το Κοινοβούλιο σημειώνει τον ορισμό αυτό.

14.   Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, ανθεκτικοί οργανικοί ρύποι Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, ανθεκτικοί οργανικοί ρύποι (REACH) ***I — Τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες. Τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ σχετκά με τα χημικά προϊόντα (REACH) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και για τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά (REACH), για τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../... (σχετικά με τους ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους) [COM(2003)0644 — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD)] — Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Εισηγητής: Guido Sacconi (A6-0315/2005)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/EΟΚ του Συμβουλίου με σκοπό την προσαρμογή της στον κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και με τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά [COM(2003)0644 — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD)] — Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Εισηγητής: Guido Sacconi (A6-0285/2005)

Παρεμβαίνουν οι Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής) και Lord Bach (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Ο Guido Sacconi παρουσιάζει τις εκθέσεις του (A6-0315/2005 και A6-0285/2005).

Παρεμβαίνει η Hiltrud Breyer σε ό,τι αφορά την παρουσίαση στην οποία προέβη ο εισηγητής.

Παρεμβαίνουν οι Christofer Fjellner (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Elisa Ferreira (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Thomas Mann (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Lena Ek (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Hartmut Nassauer (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Kurt Lechner (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI) και Hiltrud Breyer (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι David Hammerstein Mintz (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Satu Hassi (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Ria Oomen-Ruijten, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Werner Langen σχετικά με την παρέμβαση της Satu Hassi, Robert Goebbels, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Lena Ek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, Werner Langen, Béatrice Patrie, Chris Davies, Caroline Lucas, Δημήτριος Παπαδημούλης, Urszula Krupa, Alessandro Foglietta, Ashley Mote, Alejo Vidal-Quadras Roca, Erika Mann, Alexander Lambsdorff, Hiltrud Breyer, Jiří Maštálka και Hélène Goudin.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miroslav OUZKÝ

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mogens N.J. Camre, Jan Tadeusz Masiel, John Bowis, Mary Honeyball, Patrizia Toia, Marie Anne Isler Béguin, Roberto Musacchio, Godfrey Bloom, Lydia Schenardi, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edit Herczog, Anne Laperrouze, Karl-Heinz Florenz, Manuel Medina Ortega, Frédérique Ries, Αντώνιος Τρακατέλλης, Dorette Corbey, Holger Krahmer, Amalia Sartori, Karin Scheele, Anders Wijkman, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Riitta Myller, Avril Doyle, Adam Gierek, Marianne Thyssen, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Åsa Westlund, Guido Sacconi, Lord Bach, Günter Verheugen, Σταύρος Δήμας και Paul Rübig

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.11.2005 και σημείο 4.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.11.2005.

15.   Ευρωπαϊκοί ρυθμιστικοί οργανισμοί (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση που υπέβαλαν οι Jo Leinen και Janusz Lewandowski, εξ ονόματος της επιτροπής AFCO, προς το Συμβούλιο (O-0093/2005): Σχέδιο διοργανικής συμφωνίας για ένα πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών (COM(2005)0059 — διαδικασία 2005/2035(ACI)) (B6-0337/2005)

Οι Γεώργιος Παπαστάμκος (αναπλ. συντάκτη) και Janusz Lewandowski αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Ο Λόρδος Bach (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Maria da Assunção Esteves, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Richard Corbett, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Λόρδος Bach και Louis Michel (Μέλος της Επιτροπής).

Δεδομένου ότι οι προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί δεν διατίθενται ακόμη, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 01.12.2005.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Αντιπρόεδρος

16.   Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B6-0339/2005).

Παρεμβαίνουν οι David Martin και Mairead McGuinness σχετικά με την ταξινόμηση των ερωτήσεων.

Πρώτο μέρος

Ερώτηση 37 (Manuel Medina Ortega): Φορολόγηση της αεροπορικής μεταφοράς επιβατών.

Ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Manuel Medina Ortega, Josu Ortuondo Larrea και Agnes Schierhuber.

Ερώτηση 38 (Sarah Ludford): Προστασία δεδομένων, βάσεις δεδομένων της ΕΕ.

Ο Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε συμπληρωματική ερώτηση της Sarah Ludford.

Ερώτηση 39 (Γιώργου Δημητρακόπουλου): Κοσσυφοπέδιο.

Ο Olli Rehn απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Γιώργου Δημητρακόπουλου και Bart Staes.

Δεύτερο μέρος

Ερώτηση 40 (Bart Staes): Οι συνέπειες του προγράμματος δράσης FLEGT για τα κοινωνικά δικαιώματα και το περιβάλλον στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Ο Louis Michel (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Bart Staes, John Bowis και Agnes Schierhuber.

Ερώτηση 41 (Othmar Karas): Αναπτυξιακή συνεργασία.

Ο Louis Michel απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Othmar Karas.

Ερώτηση 42 (Marie-Hélène Aubert): Εκλογές στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ).

Ο Louis Michel απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Marie-Hélène Aubert.

Στις ερωτήσεις 43 έως 45 θα δοθούν γραπτές απαντήσεις.

Ερώτηση 46 (Sajjad Karim): Μεγαλύτερη διαφάνεια και απόδοση λογαριασμού κατά τις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ.

Ο Peter Mandelson απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των David Martin, James Hugh Allister και Paul Rübig.

Ερώτηση 47 (Hélène Goudin): Μείωση των δασμών που επιβάλλονται στις γαρίδες από την Ταϊλάνδη.

Ο Peter Mandelson απαντά στην ερώτηση.

Ερώτηση 48 (Ilda Figueiredo): Προβλήματα στην βιομηχανία υποδημάτων.

Ο Peter Mandelson απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Ilda Figueiredo, David Martin και Anne E. Jensen.

Ερώτηση 54 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Πρόβλεψη αναδιαρθρώσεων.

Ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.

Ερώτηση 55 (Joachim Wuermeling): Ελεύθερη πρόσβαση των εργαζόμενων.

Ο Vladimír Špidla απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Manfred Weber και Claude Moraes.

Οι ερωτήσεις στις οποίες δεν δόθηκε απάντηση ελλείψει χρόνου θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 8.15 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

Αντιπρόεδρος

17.   2005, Πακέτο «Διεύρυνση ΙΙ»(συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: 2005, Πακέτο «Διεύρυνση ΙΙ»

Ο Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, István Szent-Iványi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Joost Lagendijk, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Camiel Eurlings, Hannes Swoboda, Sarah Ludford, Gisela Kallenbach, Γεώργιος Παπαστάμκος, Borut Pahor, Zbigniew Zaleski, Παναγιώτης Μπεγλίτης, Doris Pack, Guido Podestà, Bernd Posselt και Olli Rehn.

Η συζήτηση περατώνεται.

18.   Ενημέρωση των επιβατών για την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενημέρωση των επιβατών των αεροπορικών μεταφορών σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα και για τη γνωστοποίηση πληροφοριών από τα κράτη μέλη σχετικά με την ασφάλεια [COM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)] — Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού.

Εισηγήτρια: Christine De Veyrac (A6-0310/2005)

Παρεμβαίνουν οι Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Derek Twigg (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Η Christine De Veyrac παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jörg Leichtfried, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bernard Piotr Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Fernand Le Rachinel, μη εγγεγραμμένος, Corien Wortmann-Kool, Ulrich Stockmann, Alyn Smith, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Zsolt László Becsey, Robert Evans, Gilles Savary, Jacques Barrot και Derek Twigg.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.11.2005.

19.   Πυρηνικός σταθμός του Bohunice V1 στη Σλοβακία * — Οικονομικοί πόροι που προορίζονται για τον παροπλισμό των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέση σε εφαρμογή του πρωτοκόλλου αριθ. 9, το οποίο προσαρτάται στην πράξη περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με τον πυρηνικό σταθμό Bohunice V1 της Σλοβακίας [COM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)] — Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.

Εισηγήτρια: Rebecca Harms (A6-0282/2005).

Έκθεση σχετικά με τους οικονομικούς πόρους που προορίζονται για τον παροπλισμό των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής [2005/2027(INI)] — Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.

Εισηγήτρια: Rebecca Harms (A6-0279/2005).

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Η Rebecca Harms παρουσιάζει τις εκθέσεις της (A6-0282/2005 και A6-0279/2005).

Παρεμβαίνουν οι Ján Hudacký, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Edit Herczog, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Umberto Pirilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Sergej Kozlík, μη εγγεγραμμένος, Romana Jordan Cizelj, Reino Paasilinna, Šarūnas Birutis, Vladimír Remek, Kathy Sinnott, Paul Rübig, Hannes Swoboda, Μάριος Ματσάκης, Erik Meijer, Peter Baco, Zita Pleštinská, Miloš Koterec και Andris Piebalgs.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.11.2005.

20.   Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. «Ημερήσια Διάταξη» PE 364.133/OJME).

21.   Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 0.10 π.μ.

Julian Priestley

Γενικός Γραμματέας

Josep Borrell Fontelles

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Παρατηρητές

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

+

εγκρίνεται

-

απορρίπτεται

καταπίπτει

Α

αποσύρεται

OK (..., ..., ...)

ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)

ΗΕ (..., ..., ...)

ηλεκτρονική επαλήθευση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)

ψ.τμ.

ψηφοφορία κατά τμήματα

χ.ψ.

χωριστή ψηφοφορία

τροπ.

τροπολογία

ΣΤ

συμβιβαστική τροπολογία

ΑΤ

αντίστοιχο τμήμα

Δ

τροπολογία που διαγράφει

=

ταυτόσημες τροπολογίες

παρ.

παράγραφος

άρθρο

άρθρο

αιτ.σκ.

αιτιολογική σκέψη

ΠΨ

πρόταση ψηφίσματος

ΚΠΨ

κοινή πρόταση ψηφίσματος

ΜΨ

μυστική ψηφοφορία

1.   Παράταση του προγράμματος, κατά το 2006, για τη διάδοση ορθής πρακτικής και την παρακολούθηση της αφομοίωσης των ΤΠΕ ***I

Έκθεση: Gilles CHICHESTER (A6-0302/2005)

Θέμα

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

ενιαία ψηφοφορία

 

+

 

2.   Πανευρωπαϊκό επίγειο δημόσιο σύστημα ραδιοτηλεειδοποίησης (RΜU) ***I

Έκθεση: Gilles CHICHESTER (A6-0303/2005)

Θέμα

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

ενιαία ψηφοφορία

 

+

 

3.   Κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των σπόρων προς σπορά *

Έκθεση: Joseph DAUL (A6-0295/2005)

Θέμα

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

ενιαία ψηφοφορία

 

+

 

4.   Κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα του λυκίσκου *

Έκθεση: Joseph DAUL (A6-0299/2005)

Θέμα

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

ενιαία ψηφοφορία

ΟΚ

+

600, 20, 14

Αιτήσεις για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση

PPE-DE: τελική ψηφοφορία

5.   Κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς *

Έκθεση: Joseph DAUL (A6-0300/2005)

Θέμα

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

ενιαία ψηφοφορία

 

+

 

6.   Τροποποίηση της συμφωνίας για την ίδρυση της ΕΤΑΑ που θα επιτρέψει στην Τράπεζα να χρηματοδοτεί εργασίες στη Μογγολία *

Έκθεση: Pervenche BERÈS (A6-0298/2005)

Θέμα

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

ενιαία ψηφοφορία

 

+

 

7.   Θεώρηση διαβατηρίου για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς και/ή Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2006 στο Τορίνο ***I

Έκθεση: Stefano ZAPPALÀ (A6-0313/2005)

Θέμα

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

ενιαία ψηφοφορία

 

+

 

8.   Κοινωνική ασφάλιση για τους εργαζομένους και τα μέλη των οικογενειών τους που μετακινούνται εντός της ΕΚ ***I

Έκθεση: Patrizia TOIA (A6-0293/2005)

Θέμα

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

ενιαία ψηφοφορία

 

+

 

9.   Ευρωπαϊκό χέλι

Έκθεση: Albert Jan MAAT (A6-0284/2005)

Θέμα

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

ενιαία ψηφοφορία

 

+

 

10.   Παράβαση από κράτος μέλος του Πρωτοκόλλου περί των Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Έκθεση: Giuseppe GARGANI (A6-0316/2005)

Θέμα

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

ενιαία ψηφοφορία

 

+

 

11.   Η κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης

Έκθεση: Mihael BREJC (A6-0308/2005)

Θέμα

Τροπ. αριθ.

Συντάκτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

παρ. 2

2

PPE-DE

 

-

 

μετά την παρ. 4

8

GUE/NGL

 

-

 

παρ. 5

παρ.

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2/ΟΚ

+

323, 264, 56

3/ΟΚ

-

112, 483, 47

παρ. 6

παρ.

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2/ΗΕ

+

347, 287, 8

3

+

 

παρ. 7

παρ.

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

+

 

παρ. 9

9

GUE/NGL

 

-

 

μετά την παρ. 10

10

GUE/NGL

ψ.τμ.

 

 

1/ΗΕ

+

322, 305, 16

2

-

 

3/ΗΕ

+

318, 315, 12

μετά την παρ. 15

13

Verts/ALE

ΗΕ

-

205, 407, 27

παρ. 16

3

PPE-DE

 

-

 

μετά την παρ. 19

12

PSE

 

+

 

παρ. 20

παρ.

αρχικό κείμενο

χ.ψ./ΗΕ

+

341, 289, 14

παρ. 22

4

PPE-DE

 

-

 

μετά την παρ. 23

14

Verts/ALE

 

-

 

15

Verts/ALE

 

+

 

μετά την παρ. 24

11

GUE/NGL

 

-

 

μετά την παρ. 31

16

Verts/ALE

ΗΕ

-

264, 375, 7

παρ. 32

παρ.

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

+

 

μετά την παρ. 33

17

Verts/ALE

 

+

 

παρ. 34

5

PPE-DE

ΟΚ

+

357, 266, 17

προφορική τροποπ.

μετά την παρ. 34

18

Verts/ALE

 

+

 

19

Verts/ALE

 

+

 

παρ. 37

παρ.

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

-

 

αιτ. σκ. A

6

GUE/NGL

ψ.τμ.

 

 

1

-

 

2

-

 

1

PPE-DE

 

-

 

αιτ. σκ. B

7

GUE/NGL

 

-

 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο)

 

+

 

Αιτήσεις για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση

PPE-DE: τροπ. 5, παρ. 5 — 2ο μέρος, παρ.5 — 3ο μέρος

Αιτήσεις για ψηφοφορία κατά τμήματα

ALDE, PPE-DE

παρ. 5

1ο μέρος:«πιστεύει ότι ... κοινωνικής ένταξης·»

2ο μέρος:«αναγνωρίζει ότι ... Φτώχεια Παρελθόν·»

3ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τον όρο «ριζικά»

PPE-DE

παρ. 6

1ο μέρος:«καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι η»

2ο μέρος:«εμπορική, γεωργική και εξωτερική»

3ο μέρος:«πολιτική της ΕΕ ... Στόχους της Χιλιετίας·»

παρ. 7

1ο μέρος:«καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ... φτώχειας»

2ο μέρος:«υιοθετώντας μία ... παροχή βοήθειας·»

παρ. 32

1ο μέρος:«θεωρεί ότι οι ΜΜΕ ... τέτοιου τύπου·»

2ο μέρος:«ζητεί επίσης ... παγκοσμιοποιημένη οικονομία·»

παρ. 37

1ο μέρος :«υπογραμμίζει την ανάγκη ... από αυτή την άποψη·»

2ο μέρος :«πιστεύει ότι ... συμμετοχής των πολιτών·»

Verts/ALE

τροπ. 6

1ο μέρος:«λαμβάνοντας υπόψη ότι (διαγραφή)»

2ο μέρος:«η διαδικασία ... σε παγκόσμιο επίπεδο·»

τροπ. 10

1ο μέρος:«καλεί την Επιτροπή ... κάθε μορφής διακρίσεων·»

2ο μέρος:«κατανομή του παραγόμενου πλούτου ... παιδείας και της στέγασης·»

3ο μέρος:«κοινωνική πολιτική ... πολιτικών απασχόλησης·»

Αιτήσεις για χωριστή ψηφοφορία

PPE-DE: παρ. 20

Διάφορα

Ο Philip Bushill-Matthews προτείνει προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 5:

34.

υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την ανύψωση της εκ μέρους των πολυεθνικών εταιρειών συνειδητοποίησης της κοινωνικής τους ευθύνης, οι οποίες είχαν μέχρι τούδε περιορισμένη επιτυχία·


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

1.   Έκθεση Daul A6-0299/2005

Υπέρ: 600

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Κατά: 20

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Allister, Mote

PPE-DE: Deva

Αποχές: 14

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Rogalski, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

PPE-DE: Kuźmiuk, Ouzký, Podkański

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

2.   Έκθεση Brejc A6-0308/2005

Υπέρ: 323

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Korhola, Nicholson, Ouzký, Parish, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Κατά: 264

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Laperrouze, Lehideux, Ortuondo Larrea, Ries, Väyrynen

GUE/NGL: Henin, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Louis, Sinnott, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Αποχές: 56

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Kozlík, Mölzer, Mote

PPE-DE: Brepoels, Papastamkos

Verts/ALE: van Buitenen

3.   Έκθεση Brejc A6-0308/2005

Υπέρ: 112

ALDE: Busk, in 't Veld, Jensen, Malmström, Neyts-Uyttebroeck, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Korhola, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Castex, Falbr, Fava, Jørgensen, Koterec, Kristensen, Rasmussen, Tabajdi, Thomsen

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Κατά: 483

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Meijer, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Αποχές: 47

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Mote

PPE-DE: Beazley

Verts/ALE: van Buitenen

4.   Έκθεση Brejc A6-0308/2005

Υπέρ: 357

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni, de Villiers

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Leichtfried, Peillon, Pinior

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Κατά: 266

ALDE: Chiesa, Samuelsen, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Schenardi

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Αποχές: 17

ALDE: Resetarits

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Mote

PSE: Kósáné Kovács

Verts/ALE: van Buitenen

Διορθώσεις ψήφου

Κατά: Jörg Leichtfried


ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

 

P6_TA(2005)0417

Διάδοση της ορθής πρακτικής και παρακολούθηση της αφομοίωσης των ΤΠΕ ***I

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 2256/2003/EΚ ενόψει της παράτασης του προγράμματος, κατά το 2006, για τη διάδοση ορθής πρακτικής και την παρακολούθηση της αφομοίωσης των ΤΠΕ (COM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0347) (1),

έχοντας υπόψη τα άρθρα 251, παράγραφος 2, και 157, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0247/2005),

έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0302/2005),

1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.

ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


(1)  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. .../2005/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της ... για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 2256/2003/EΚ ενόψει της παράτασης του προγράμματος, κατά το 2006, για τη διάδοση ορθής πρακτικής και την παρακολούθηση της αφομοίωσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)

(Κείμενο που ενδιαφέρει τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 157 παράγραφος 3,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, (2)

εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση αριθ. 2256/2003/ΕΚ (3) καθιερώθηκε το πρόγραμμα MODINIS για την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης eEurope 2005, τη διάδοση ορθής πρακτικής και τη βελτίωση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, για τη χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2003 έως 31ης Δεκεμβρίου 2005.

(2)

Η απόφαση αριθ. 2256/2003/EΚ τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 787/2004/EΚ, για την προσαρμογή των ποσών αναφοράς ώστε να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3)

Στο ψήφισμα του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με το μέλλον των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) (4) το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να αρχίσει τις προκαταρκτικές εργασίες για το διάδοχο στο σχέδιο δράσης eEurope 2005, ως σημαντικό μέρος του νέου θεματολογίου για την κοινωνία της πληροφορίας μετά το 2005.

(4)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2004 με τίτλο «Προκλήσεις για την ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας μετά το 2005» αναλύει τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει μια στρατηγική για την ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας έως το 2010. Η ανακοίνωση τάσσεται υπέρ της ευρύτερης χρήσης των ΤΠΕ και της συνεχιζομένης πολιτικής έμφασης σε θέματα συναφή με ΤΠΕ, όπου συμπεριλαμβάνεται η ανάγκη παρακολούθησης και ανταλλαγής ορθής πρακτικής. Η εν λόγω ανακοίνωση απετέλεσε την αφετηρία μιας διαδικασίας αναζητήσεων που κατέληξε, το 2005, στη θέσπιση νέας πρωτοβουλίας για την κοινωνία της πληροφορίας με έναρξη το 2006.

(5)

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2005, προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο «Συνεργασία για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση — νέο ξεκίνημα για τη στρατηγική της Λισσαβώνας» ανακοινώνεται μια νέα πρωτοβουλία «Στρατηγική i2010: ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας» που στοχεύει στην ενθάρρυνση και τόνωση της αφομοίωσης τεχνολογιών των ΤΠΕ.

(6)

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2005 με τίτλο «Στρατηγική i2010 — ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση» περιγράφονται οι βασικές προτεραιότητες πολιτικής μιας πενταετούς στρατηγικής για την προώθηση ανοικτής και ανταγωνιστικής ψηφιακής οικονομίας. Η προώθηση της ανταλλαγής ορθής πρακτικής και η παρακολούθηση της αφομοίωσης υπηρεσιών βάσει των ΤΠΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει το διάλογο με τους ενδιαφερόμενους και τα κράτη μέλη, ιδίως στο πλαίσιο τηςανοικτής μεθόδου συντονισμού.

(7)

Στην πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την οποία καθιερώνεται πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013), προτείνεται πρόγραμμα-πλαίσιο για κοινοτική δράση στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας για την περίοδο 2007-2013, το οποίο συνδυάζει ειδικά κοινοτικά μέτρα υπέρ της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ, της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και της ευφυούς ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που προβλέπονται στην απόφαση αριθ. 2256/2003/EΚ.

(8)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας (5) καθιερώνεται κοινό πλαίσιο για τη συστηματική παραγωγή κοινοτικών στατιστικών ενδεχομένως σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας. Στα εν λόγω στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνονται πληροφορίες που απαιτούνται για τη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης eEurope και είναι συναφή με τους δομικούς δείκτες που υποστηρίζουν την παρακολούθηση των επιδόσεων των κρατών μελών, καθώς και αναγκαία για την παροχή ενιαίας βάσης για την ανάλυση της κοινωνίας της πληροφορίας.

(9)

Κατά το 12μηνο μεταξύ της λήξης του σχεδίου δράσης eEurope 2005 και της αναμενόμενης έναρξης του προγράμματος-πλαισίου το 2007, η αφομοίωση των ΤΠΕ σε όλη την έκταση της οικονομίας πρέπει να παρακολουθείται και να υποστηρίζεται μέσω συνέχισης της συγκριτικής αξιολόγησης και της στατιστικής ανάλυσης βάσει δομικών δεικτών, καθώς και με την ανταλλαγή ορθής πρακτικής. Οι δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του προγράμματος συγκριτικής αξιολόγησης, ορθής πρακτικής και συντονισμού πολιτικής κατά το 2006 θα υποστηρίξουν την επίτευξη των στόχων των ανωτέρω ανακοινώσεων της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 2005 και 1ης Ιουνίου 2005.

(10)

Οι μηχανισμοί παρακολούθησης και ανταλλαγής εμπειριών, οι δραστηριότητες συγκριτικής αξιολόγησης, η διάδοση ορθής πρακτικής και η ανάλυση του οικονομικού και κοινωνιακού αντίκτυπου της κοινωνίας της πληροφορίας θα πρέπει να συνεχιστούν κατά το 2006 ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 2005 που αποβλέπουν στην ενθάρρυνση και τόνωση της αφομοίωσης των ΤΠΕ, ως συνέχεια του σχεδίου δράσης eEurope, και οι στόχοι της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2005.

(11)

Κατά συνέπεια η απόφαση αριθ. 2256/2003/EΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση αριθ. 2256/2003/EΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 1α

1.   Στο πρόγραμμα για το 2006 συνεχίζεται η παρακολούθηση της αφομοίωσης και χρήσης τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις οικονομικές δραστηριότητες και η διάδοση περιπτώσεων ορθής πρακτικής, με τους ακόλουθους στόχους:

α)

παρακολούθηση των επιδόσεων των κρατών μελών, μεταξύ τους καθώς και στο εσωτερικό τους, και σύγκρισή τους με τις βέλτιστες επιδόσεις παγκοσμίως χρησιμοποιώντας, κατά το δυνατό, επίσημα στατιστικά στοιχεία,

β)

υποστήριξη προσπαθειών των κρατών μελών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΤΠΕ σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, μέσω ανάλυσης των ορθών πρακτικών και μέσω της συμπληρωματικής αλληλεπίδρασης της ανάπτυξης μηχανισμών ανταλλαγής εμπειριών,

γ)

ανάλυση του οικονομικού και κοινωνιακού αντίκτυπου της κοινωνίας της πληροφορίας αποβλέποντας στη διευκόλυνση συζητήσεων σχετικά με μέτρα πολιτικής, ιδίως όσον αφορά ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη και απασχόληση, καθώς επίσης και κοινωνική ένταξη.

2.   Οι δραστηριότητες του προγράμματος θα είναι δράσεις διακλαδικού χαρακτήρα, συμπληρωματικές προς κοινοτικές δράσεις σε άλλα πεδία. Καμία από τις εν λόγω δράσεις δεν θα επαναλαμβάνει εργασίες που έχουν διεξαχθεί στα πεδία αυτά βάσει άλλων κοινοτικών προγραμμάτων. Οι δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος για συγκριτική αξιολόγηση, ορθή πρακτική και συντονισμό πολιτικών επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων της ανακοίνωσης της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2005, προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο «Συνεργασία για την οικονομική μεγέθυνση και απασχόληση — νέο ξεκίνημα για τη στρατηγική της Λισσαβώνας» που στοχεύει στην τόνωση της αφομοίωσης των ΤΠΕ, ως συνέχεια του σχεδίου δράσης eEurope, και συγκεκριμένα για την προώθηση ευρυζωνικών τεχνολογιών, ηλε-διακυβέρνησης, ηλ-επιχειρείν, ηλ-υγείας, και ηλε-μάθησης, καθώς και της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2005 με τίτλο «Στρατηγική i2010 — ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση», για την προώθηση ανοικτής και ανταγωνιστικής ψηφιακής οικονομίας.

3.   Το πρόγραμμα παρέχει επίσης κοινό πλαίσιο για συμπληρωματική αλληλεπίδραση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των διάφορων εθνικών, περιφερειακών και τοπικών επιπέδων»

2)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 2α

Για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 1α αναλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες δράσης:

α)

Δράση 1

Παρακολούθηση και σύγκριση επιδόσεων:

συλλογή δεδομένων και ανάλυση βάσει των δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης που καθορίζονται στο ψήφισμα του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου δράσης eEurope 2005, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση περιφερειακών δεικτών και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας (6).

β)

Δράση 2

Διάδοση ορθής πρακτικής:

μελέτες για τον προσδιορισμό ορθής πρακτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που συμβάλλουν στην επιτυχή αφομοίωση των ΤΠΕ σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες

υποστήριξη στοχοθετημένων διασκέψεων, σεμιναρίων ή συναντήσεων εργασίας, δραστηριότητες διάδοσης, πληροφόρησης και επικοινωνίας σε υποστήριξη των στόχων της ανακοίνωσης της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2005, προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο «Συνεργασία για την οικονομική μεγέθυνση — νέο ξεκίνημα για τη στρατηγική της Λισσαβώνας», με στόχο την τόνωση της αφομοίωσης των ΤΠΕ, ως συνέχεια του σχεδίου δράσης eEurope και της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2005 με τίτλο «Στρατηγική i2010 — ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση», για την προαγωγή ανοικτής και ανταγωνιστικής ψηφιακής οικονομίας, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειρίας και ορθής πρακτικής, όπως ορίζεται στο άρθρο 1α, παράγραφος 1, στοιχείο (β).

γ)

Δράση 3

Ανάλυση και στρατηγική εξέταση:

υποστήριξη της εργασίας κοινωνικών και οικονομικών εμπειρογνωμόνων που αποβλέπει να παράσχει στην Επιτροπή στοιχεία όσον αφορά ανάλυση μελλοντικών πολιτικών.

3)

Στο άρθρο 4, η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής:

«Το πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2003 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του παρόντος προγράμματος είναι 30 160 000 ευρώ»

4)

Το παράρτημα, αντικαθίσταται με το κείμενο στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη

Βρυξέλλες, ...

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


(1)  Γνώμη που εδόθη στις 27 Οκτωβρίου 2005 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2005.

(3)  ΕΕ L 336 της 23.12.2003, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 787/2004/ΕΚ (ΕΕ L 138 της 30.4.2004, σ. 12).

(4)  ΕΕ C 62 της 12.3.2005, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 49.

(6)  ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 49

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πολυετές πρόγραμμα για την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης eEurope, τη διάδοση ορθής πρακτικής και τη βελτίωση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (Modinis)

Ενδεικτική κατανομή δαπανών 2003 - 2005

Ποσοστά συνολικού προϋπολογισμού κατά κατηγορία και έτος

 

2003

2004

2005

Σύνολο 2003-2005

Δράση 1 — παρακολούθηση και σύγκριση απόδοσης

12 %

14 %

14 %

40 %

Δράση 2 — διάδοση ορθών πρακτικών

8%

10 %

12 %

30 %

Δράση 3 — ανάλυση και στρατηγική συζήτηση

2%

3%

3%

8%

Δράση 4 — βελτίωση δικτύου και ασφάλεια πληροφοριών

17 %

5 %

0 %

22 %

Συνολικό ποσοστό

39%

32 %

29%

100 %


Ενδεικτική κατανομή δαπανών 2006

Ποσοστά συνολικού προϋπολογισμού κατά κατηγορία και έτος

 

2006

Δράση 1 — παρακολούθηση και σύγκριση απόδοσης

55 %

Δράση 2 — διάδοση ορθών πρακτικών

30 %

Δράση 3 — ανάλυση και στρατηγική συζήτηση

15 %

Δράση 4 — βελτίωση δικτύου και ασφάλεια πληροφοριών

0%

Συνολικό ποσοστό

100 %

P6_TA(2005)0418

Πανευρωπαϊκό επίγειο δημόσιο σύστημα ραδιοτηλεειδοποίησης (RMU) ***I

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση της οδηγίας 90/544/ΕΟΚ σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που ορίζονται για τη συντονισμένη εγκατάσταση του πανευρωπαϊκού επίγειου δημόσιου συστήματος ραδιοτηλεειδοποίησης στην Κοινότητα (COM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0361) (1),

έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0248/2005),

έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0303/2005),

1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.

ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


(1)  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΔΗΓΙΑ 2005/.../ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της ... για την κατάργηση της οδηγίας 90/544/ΕΟΚ σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που ορίζονται για τη συντονισμένη εγκατάσταση του πανευρωπαϊκού επίγειου δημόσιου συστήματος ραδιοτηλεειδοποίησης στην Κοινότητα

(Kείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης (3),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Η οδηγία 90/544/ΕΟΚ (4), απαιτούσε από τα κράτη μέλη να ορίσουν, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1992, στην ζώνη φάσματος από 169,4 ως 169,8 MHz τέσσερις διαύλους για την πανευρωπαϊκή επίγεια δημόσια υπηρεσία ραδιοτηλεειδοποίησης («ERMES») και να καταρτίσουν, το ταχύτερο δυνατό, σχέδια ώστε να μπορέσει η πανευρωπαϊκή επίγεια δημόσια υπηρεσία ραδιοτηλεειδοποίησης να καταλάβει το σύνολο της ζώνης από 169,4 έως 169,8 MHz ανάλογα με την εμπορική ζήτηση.

(2)

Η χρήση της ζώνης φάσματος από 169,4 ως 169,8 MHz για το ERMES στην Κοινότητα μειώθηκε ή ακόμη και διεκόπη, με αποτέλεσμα η εν λόγω ζώνη να μην χρησιμοποιείται προς το παρόν αποτελεσματικά από το ERMES, ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί καλύτερα για την κάλυψη αναγκών κοινοτικής πολιτικής.

(3)

Με την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα («απόφαση ραδιοφάσματος») (5), θεσπίστηκε κοινοτικό και νομικό πλαίσιο πολιτικής για τον συντονισμό των πολιτικών προσεγγίσεων και, όπου, απαιτείται εναρμονισμένων συνθηκών όσον αφορά την διαθεσιμότητα και αποτελεσματική χρήσητης ζώνης φάσματος που απαιτείται για την καθιέρωση και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η εν λόγω απόφαση επιτρέπει στην Επιτροπή να εκδίδει μέτρα τεχνικής εφαρμογής για να εξασφαλίσει εναρμονισμένες συνθήκες διαθεσιμότητας και αποτελεσματικής χρήσης της ζώνης του φάσματος.

(4)

Δεδομένου ότι η ζώνη από 169,4 ως 169,8 MHz ενδείκνυται για εφαρμογές από τις οποίες επωφελούνται άτομα με αναπηρίες και θεωρώντας ότι η προώθηση τέτοιων εφαρμογών αποτελεί πολιτικό στόχο της Κοινότητας σε συνδυασμό με τον γενικό στόχο εξασφάλισης της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, η Επιτροπή με βάση το άρθρο 4, παράγραφος 2, της απόφασης ραδιοφάσματος ανέθεσε εντολή προς την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Ταχυδρομικών και Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών («CEPT») να εξετάσει και τις εφαρμογές που σχετίζονται με την παροχή βοήθειας σε άτομα με αναπηρίες.

(5)

Με βάση την εντολή αυτή, η CEPT κατάρτισε νέο σχέδιο φάσματος και κατανομή διαύλων που επιτρέπει σε έξη τύπους κατά προτεραιότητα εφαρμογών να χρησιμοποιούν από κοινού τη ζώνη έτσι ώστε να καλύπτονται αρκετές ανάγκες κοινοτικών πολιτικών.

(6)

Για τους λόγους αυτούς και σύμφωνα με τους στόχους της απόφασης ραδιοφάσματος, η οδηγία 90/544/ΕΟΚ θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 90/544/ΕΟΚ καταργείται από (6)

Άρθρο 2

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, ...

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


(1)  Γνώμη της 27ης Οκτωβρίου 2005 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Γνώμη της 17ης Νοεμβρίου 2005, κατόπιν προαιρετικής διαβουλεύσεως (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2005.

(4)  EE L310της 9.11.1990, σ. 28.

(5)  ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 1.

(6)  ΕΕ: ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα.

P6_TA(2005)0419

Κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των σπόρων προς σπορά *

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σπόρων προς σπορά (COM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0384) (1),

έχοντας υπόψη το άρθρο 36 και το άρθρο 37, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0285/2005),

έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0295/2005),

1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.

καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.

ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


(1)  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

P6_TA(2005)0420

Κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα του λυκίσκου *

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα του λυκίσκου (COM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0386) (1),

έχοντας υπόψη το άρθρο 36 και το άρθρο 37, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0287/2005),

έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0299/2005),

1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.

καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.

ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


(1)  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

P6_TA(2005)0421

Κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς *

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (COM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0395) (1),

έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0286/2005),

έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0300/2005),

1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.

καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.

ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


(1)  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

P6_TA(2005)0422

Τροποποίηση της συμφωνίας για την ίδρυση της ΕΤΑΑ που θα επιτρέψει στην Τράπεζα να χρηματοδοτεί εργασίες στη Μογγολία *

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση της συμφωνίας για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), που θα επιτρέψει στην Τράπεζα να χρηματοδοτεί εργασίες στη Μογγολία (COM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2005)0342) (1),

έχοντας υπόψη το άρθρο 181Α της Συνθήκης ΕΚ,

έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0280/2005),

έχοντας υπόψη το άρθρο 51, το άρθρο 83, παράγραφος 7, και το άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0298/2005),

1.

εγκρίνει την τροποποίηση της συμφωνίας·

2.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Μογγολίας.


(1)  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

P6_TA(2005)0423

Θεώρηση διαβατηρίου για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς ή/και Παραολυμπιακούς Αγώνες 2006 στο Τορίνο ***I

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μέτρα που αποβλέπουν στη διευκόλυνση των διαδικασιών υποβολής αίτησης και έκδοσης θεωρήσεων για τα μέλη της ολυμπιακής οικογένειας που συμμετέχουν στους χειμερινούς Ολυμπιακούς ή/και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2006 στο Τορίνο (COM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0412) (1),

έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχεία α) και β), σημείο ii), της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0275/2005),

έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0313/2005),

1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.

ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


(1)  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ. .../2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ... για μέτρα που αποβλέπουν στη διευκόλυνση των διαδικασιών υποβολής αίτησης και έκδοσης θεωρήσεων για τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας που συμμετέχουν στους χειμερινούς Ολυμπιακούς και/ή Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2006 στο Τορίνο

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχεία α) και β), σημείο ii),

την πρόταση της Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1295/2003 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, για μέτρα που αποβλέπουν στη διευκόλυνση των διαδικασιών υποβολής αίτησης και έκδοσης θεωρήσεων για τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα (2) καθόρισε ειδικό σύστημα προσωρινής παρέκκλισης έναντι της συνήθους διαδικασίας έκδοσης θεωρήσεων για τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς και/ή Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα, για να φιλοξενήσει η Ελλάδα τους πρώτους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες που διοργανώθηκαν από κράτος μέλος το οποίο συμμετέχει στον χώρο Σένγκεν χωρίς εσωτερικά σύνορα και για να μπορέσει να τηρήσει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει τουΟλυμπιακού Χάρτη.

(2)

Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1295/2003 προέβλεπε ειδικές διατάξεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για θεωρήσεις ενιαίου τύπου καθώς και για τη μορφή με την οποία εκδίδονταν οι θεωρήσεις για τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας, καθώς και ειδικές διατάξεις για την απλούστευση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα για την εν λόγω κατηγορία προσώπων. Επιπλέον, προέβλεπε την υποβολή έκθεσης αξιολόγησης για τη λειτουργία του κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(3)

Στην αξιολόγησή της, η Επιτροπή συνήγαγε το συμπέρασμα ότι η εφαρμογή του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1295/2003 ήταν επιτυχής και ότι το σύστημα παρέκκλισης υπήρξε αποτελεσματικό, ευέλικτο και κατάλληλο για τη ρύθμιση της εισόδου και της βραχείας παραμονής των μελών της Ολυμπιακής Οικογένειας που συμμετείχαν στους Αγώνες, στον χώρο Σένγκεν χωρίς εσωτερικά σύνορα.

(4)

Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εγκρίνει παρόμοιο σύστημα παρέκκλισης για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2006 για να μπορέσει η Ιταλία να τηρήσει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του Ολυμπιακού Χάρτη ως διοργανώτρια χώρα, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ασφάλειας στον χώρο Σένγκεν χωρίς εσωτερικά σύνορα.

(5)

Αν και διατηρείται η υποχρέωση θεώρησης για τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και που υπόκεινται στην απαίτηση θεώρησης βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (3), θα πρέπει να προβλεφθεί προσωρινή παρέκκλιση για τη διάρκεια των χειμερινών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2006.

(6)

Η έκταση αυτής της παρέκκλισης θα πρέπει να περιορισθεί στις διατάξεις του κεκτημένου οι οποίες αφορούν την υποβολή και τη διεκπεραίωση της αίτησης χορήγησης θεώρησης, την έκδοση, καθώς και τη μορφή της. Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα θα πρέπει επίσης να αναπροσαρμοσθούν στον βαθμό που απαιτείται προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που εισάγονται στο σύστημα θεωρήσεων.

(7)

Για τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας που συμμετέχουν στους χειμερινούς Ολυμπιακούς και/ή Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2006, οι αιτήσεις για θεώρηση θα πρέπει να υποβάλλονται, μέσω των υπεύθυνων οργανισμών, στην οργανωτική επιτροπή των χειμερινών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2006 ταυτόχρονα με την αίτηση διαπίστευσης. Το έντυπο της αίτησης διαπίστευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτότητας των ενδιαφερομένων, ήτοι το όνομα, το επώνυμο, το φύλο, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, τον αριθμό, το είδος και την ημερομηνία λήξεως του διαβατηρίου καθώς και την ένδειξη κατοχής άδειας παραμονής που έχει εκδοθεί από κράτος του Σένγκεν, το είδος και την ημερομηνία λήξεως της άδειας αυτής. Οι αιτήσεις αυτές θα πρέπει να διαβιβάζονται στις ιταλικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την έκδοση θεωρήσεων.

(8)

Η οργανωτική επιτροπή των χειμερινών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2006 εκδίδει τα δελτία διαπίστευσης στα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας, κατά τους ειδικούς κανόνες του ιταλικού δικαίου. Το δελτίο διαπίστευσης είναι έγγραφο υψηλής ασφάλειας που επιτρέπει την πρόσβαση στους ειδικούς χώρους στους οποίους διεξάγονται τα αθλήματα και στις λοιπές εκδηλώσεις που προβλέπονται κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2006, δεδομένου ότι οι αγώνες ενδέχεται να αποτελέσουν τον στόχο τρομοκρατικών ενεργειών. Η εκδιδόμενη θεώρηση τίθεται στο δελτίο διαπίστευσης με τη μορφή ειδικού αριθμού.

(9)

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας μπορούν να υποβάλλουν ατομικές αιτήσεις για τη χορήγηση θεώρησης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν.

(10)

Ελλείψει ειδικών διατάξεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν περί θεωρήσεων και ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών για τις οποίες υφίσταται υποχρέωση θεώρησης, και είναι κάτοχοι άδειας παραμονής, ή άδειας προσωρινής παραμονής, την οποία έχει χορηγήσει ένα από τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν. Για οιαδήποτε παραμονή στον χώρο Σένγκεν χωρίς εσωτερικά σύνορα, η διάρκεια της οποίας αναμένεται να υπερβεί τις 90 ημέρες, μπορεί να εκδίδεται άδεια προσωρινής παραμονής για το μέλος της Ολυμπιακής Οικογένειας, σύμφωνα με το ιταλικό δίκαιο.

(11)

Θα πρέπει να προβλεφθεί αξιολόγηση της εφαρμογής του συστήματος παρέκκλισης που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, μετά τη λήξη των χειμερινών Παραολυμπιακών Αγώνων του 2006.

(12)

Η θέσπιση αυτής της προσωρινής παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν είναι αναγκαία και σκόπιμη για την επίτευξη του θεμελιώδους στόχου της διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων για τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας.Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του άρθρου 5, τρίτη παράγραφος της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα όρια που είναι αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

(13)

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν υπό την έννοια της Συμφωνίας η οποία συνήφθη από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών, προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (4) που εμπίπτουν στον τομέα του άρθρου 1, στοιχείο B της απόφασης 1999/437/EΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999 (5), σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της εν λόγω Συμφωνίας.

(14)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του Πρωτοκόλλου σχετικά με τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού από το Συμβούλιο και, συνεπώς, δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του. Ωστόσο, επειδή ο παρών κανονισμός βασίζεται στο κεκτημένο του Σένγκεν δυνάμει του Τίτλου IV του τρίτου Μέρους της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία, σύμφωνα με το άρθρο 5 του εν λόγω Πρωτοκόλλου, αποφασίζει, εντός έξι μηνών από την έκδοση του παρόντος κανονισμού, εάν θα τον εφαρμόσει στο εθνικό της δίκαιο ή όχι.

(15)

Ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στο οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει, σύμφωνα με την απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (6). Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει, συνεπώς, στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(16)

Ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στο οποίο η Ιρλανδία δεν συμμετέχει, σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (7). Η Ιρλανδία δεν συμμετέχει, συνεπώς, στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(17)

Σε ότι αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν υπό την έννοια της συμφωνίας η οποία υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν που εμπίπτει στον τομέα ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1 της απόφασης 2004/860/EΚ του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2004, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και την προσωρινή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της εν λόγω συμφωνίας. (8)

(18)

Όλες οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση το άρθρο 9, αποτελούν διατάξεις που βασίζονται στο κεκτημένο του Σένγκεν ή που σχετίζονται άλλως με αυτό, κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 2 της Πράξης προσχώρησης του 2003,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο I

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Σκοπός

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ειδικές διατάξεις σχετικά με προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν που αφορούν τις διαδικασίες υποβολής αίτησης και έκδοσης θεώρησης καθώς και τον ενιαίο τύπο θεωρήσεων για τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας, κατά το διάστημα των χειμερινών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2006.

Εκτός από τις εν λόγω ειδικές διατάξεις, οι σχετικές διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν που αφορούν τις διαδικασίες αίτησης και έκδοσης θεωρήσεων ενιαίου τύπου παραμένουν εν ισχύ.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

1.

////«Αρμόδιοι οργανισμοί» έχοντες σχέση με τα μέτρα τα μελετώμενα προς διευκόλυνση των διαδικασιών αίτησης και έκδοσης θεωρήσεων για τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας που συμμετέχουν στους χειμερινούς Ολυμπιακούς και/ή Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2006: οι επίσημοι οργανισμοί, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Χάρτη, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν στην οργανωτική επιτροπή των χειμερινών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2006 καταλόγους των μελών της Ολυμπιακής Οικογένειας προκειμένου να εκδοθούν δελτία διαπίστευσης για τους Αγώνες·

2.

«Mέλος της Ολυμπιακής Οικογένειας»: κάθε πρόσωπο, μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής, των Διεθνών Ομοσπονδιών, των Εθνικών Επιτροπών των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, των Οργανωτικών Επιτροπών των Ολυμπιακών Αγώνων και των εθνικών ενώσεων, π.χ. αθλητές, κριτές/διαιτητές, προπονητές και λοιποί τεχνικοί στον χώρο του αθλητισμού, ιατρικό προσωπικό συνδεδεμένο με τις ομάδες ή μεμονωμένοι αθλητές ή αθλήτριες καθώς και δημοσιογράφοι διαπιστευμένοι στα μέσα ενημέρωσης, ανώτατα στελέχη, δωρητές, χορηγοί ή άλλοι επίσημοι προσκεκλημένοι, που δέχεται να υπαχθεί στον Ολυμπιακό Χάρτη και να ενεργεί υπό τον έλεγχο και την ανώτατη αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, αναγράφεται δε στους καταλόγους των αρμόδιων οργανισμών προς διαπίστευση από την οργανωτική επιτροπή των χειμερινών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2006, προκειμένου να συμμετάσχει στους χειμερινούς Ολυμπιακούς και/ή Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2006·

3.

«Ολυμπιακά δελτία διαπίστευσης», εκδιδόμενα από την οργανωτική επιτροπή των χειμερινών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2006, σύμφωνα με το Διάταγμα αριθ. 3463 του Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2005 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αριθ. 219 της 20.9.2005): δύο έγγραφα ασφαλείας, ένα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ένα για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, έκαστο των οποίων φέρει τη φωτογραφία του κατόχου του, αποδεικνύοντας την ταυτότητα του μέλους της Ολυμπιακής Οικογένειας, και εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις όπου διεξάγονται οι αθλητικοί αγώνες καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις που προβλέπονται καθόλη τη διάρκεια των Αγώνων·

4.

«Διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων»: η περίοδος από τις 10 Ιανουαρίου 2006 έως τις 26 Mαρτίου 2006, για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2006, και η περίοδος από τις 10 Φεβρουαρίου 2006 έως τις 19 Απριλίου 2006, για τους χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2006·

5.

«Oργανωτική επιτροπή των χειμερινών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2006»: η επιτροπή η οποία έχει συσταθεί στις 27 Δεκεμβρίου 1999 σύμφωνα με το άρθρο 12 του ιταλικού Αστικού Κώδικα (RD 16/3/1942 n. 262) για τη διοργάνωση των χειμερινών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2006 στο Τορίνο, και αποφασίζει για τη διαπίστευση των μελών της Ολυμπιακής Οικογένειας που συμμετέχουν στους Αγώνες·

6.

«Υπηρεσίες υπεύθυνες για την έκδοση θεωρήσεων»: οι υπηρεσίες που ορίζονται από την Ιταλία για να εξετάζουν τις αιτήσεις και να προβαίνουν στην έκδοση θεωρήσεων για τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας.

Κεφάλαιο II

ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 3

Όροι

Μπορεί να εκδίδεται θεώρηση δυνάμει του παρόντος κανονισμού, μόνον εφόσον ο ενδιαφερόμενος:

α)

Έχει ορισθεί από έναν από τους αρμόδιους οργανισμούς και διαπιστευθεί από την οργανωτική επιτροπή των χειμερινών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2006 για να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς και/ή Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2006·

β)

είναι κάτοχος έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου που επιτρέπει τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της Σύμβασης, της 19ης Ιουνίου 1990, περί της εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985, μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Benelux, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα (εφεξής «Σύμβαση του Σένγκεν») (9)·

γ)

δεν συγκαταλέγεται στα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία έχουν καταχωρηθεί με σκοπό την απαγόρευση εισόδου·

δ)

δεν θεωρείται ότι αποτελεί απειλή για τη δημόσια τάξη, την εθνική ασφάλεια ή τις διεθνείς σχέσεις κανενός από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 4

Υποβολή της αίτησης

1.   Κατά την κατάρτιση του καταλόγου των προσώπων που επιλέγονται προς συμμετοχή στους χειμερινούς Ολυμπιακούς και/ή Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2006, ο υπεύθυνος προς τούτο οργανισμός μπορεί να προβαίνει, ταυτόχρονα με την αίτηση έκδοσης του ολυμπιακού δελτίου διαπίστευσης για τα επιλεγόμενα πρόσωπα, στην υποβολή ομαδικής αίτησης για τη χορήγηση θεώρησεων για τα επιλεγόμενα πρόσωπα που υπόκεινται στην υποχρέωση να είναι κάτοχοι θεώρησης σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 539/2001, εκτός αν τα πρόσωπα αυτά είναι κάτοχοι άδειας παραμονής, η οποία έχει εκδοθεί από κράτος μέλος του Σένγκεν.

2.   Οι ομαδικές αιτήσεις χορήγησης θεωρήσεων για τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα διαβιβάζονται ταυτόχρονα με τις αιτήσεις για την έκδοση του ολυμπιακού δελτίου διαπίστευσης, στην οργανωτική επιτροπή των χειμερινών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2006, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει καθορίσει η ίδια.

3.   Για τα άτομα που συμμετέχουν στους χειμερινούς Ολυμπιακούς και/ή Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2006, υποβάλλεται μία μόνο αίτηση θεώρησης ανά άτομο.

4.   Η οργανωτική επιτροπή των χειμερινών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2006 διαβιβάζει, το ταχύτερο, στις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την έκδοση θεωρήσεων, τις ομαδικές αιτήσεις χορήγησης θεωρήσεων, μαζί με αντίγραφα των αιτήσεων έκδοσης του ολυμπιακού δελτίου διαπίστευσης για τους ενδιαφερόμενους, στις οποίες αναγράφονται το όνομα, το επώνυμο, η ιθαγένεια, το φύλο, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης, ο αριθμός, το είδος και η ημερομηνία λήξεως του διαβατηρίου.

Άρθρο 5

Διεκπεραίωση της ομαδικής αίτησης για τη χορήγηση θεωρήσεων και τύπος της εκδιδόμενης θεώρησης

1.   Η θεώρηση χορηγείται από τις υπεύθυνες υπηρεσίες για την έκδοση θεωρήσεων, μετά από εξέταση η οποία αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 3.

2.   Η εκδιδόμενη θεώρηση είναι θεώρηση ενιαίου τύπου βραχείας παραμονής και πολλαπλών εισόδων, η οποία επιτρέπει την παραμονή μέχρι ενενήντα ημέρες κατά τη διάρκεια των χειμερινών Ολυμπιακών και/ή Παραολυμπιακών Αγώνων του 2006.

3.   Εάν το αφορώμενο μέλος της Ολυμπιακής Οικογένειας δεν πληροί τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 3, στοιχεία γ) ή δ), οι υπεύθυνες για την έκδοση θεωρήσεων υπηρεσίες μπορούν να εκδίδουν θεώρηση περιορισμένης εδαφικής ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 16 της Σύμβασης του Σένγκεν.

Άρθρο 6

Μορφή θεώρησης

1.   Η θεώρηση έχει τη μορφή δύο αριθμών που τίθενται επί του ολυμπιακού δελτίου διαπίστευσης. Ο πρώτος αριθμός είναι ο αριθμός της θεώρησης. Στην περίπτωση θεώρησης ενιαίου τύπου, ο αριθμός αποτελείται από (7) στοιχεία: Προηγείται το γράμμα «C» και ακολουθούν (6) ψηφία. Στην περίπτωση θεώρησης περιορισμένης εδαφικής ισχύος, ο αριθμός αποτελείται από (8) στοιχεία: Προηγούνται τα γράμματα «IT» και ακολουθούν (6) ψηφία. Ο δεύτερος αριθμός είναι ο αριθμός διαβατηρίου του ενδιαφερομένου.

2.   Οι υπεύθυνες για την έκδοση θεωρήσεων υπηρεσίες διαβιβάζουν στην οργανωτική επιτροπή των χειμερινών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2006 τους αριθμούς των θεωρήσεων προκειμένου να εκδοθούν τα δελτία διαπίστευσης.

Άρθρο 7

Απαλλαγή από τέλη

Για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και την έκδοση των θεωρήσεων δεν εισπράττονται τέλη από τις υπεύθυνες για την έκδοση θεωρήσεων υπηρεσίες.

Κεφάλαιο III

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 8

Ακύρωση θεώρησης

Εάν ο κατάλογος των ατόμων που προτείνονται προς συμμετοχή στους χειμερινούς Ολυμπιακούς και/ή Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2006 τροποποιηθεί πριν από την έναρξη των αγώνων, οι υπεύθυνοι οργανισμοί ενημερώνουν αμελλητί την οργανωτική επιτροπή των χειμερινών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2006 ώστε να ανακληθούν τα δελτία διαπίστευσης των ατόμων που διαγράφονται από τον κατάλογο. Στην περίπτωση αυτή, η οργανωτική επιτροπή απευθύνει κοινοποίηση στις υπεύθυνες για την έκδοση θεωρήσεων υπηρεσίες, και τις ενημερώνει για τους αριθμούς των σχετικών θεωρήσεων.

Οι υπεύθυνες για την έκδοση θεωρήσεων υπηρεσίες ακυρώνουν τις θεωρήσεις των συγκεκριμένων προσώπων. Ενημερώνουν αμέσως τις υπεύθυνες αρχές για τους ελέγχους στα σύνορα, οι οποίες διαβιβάζουν αμελλητί τις πληροφορίες αυτές στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών.

Άρθρο 9

Έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα

1.   Κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, οι έλεγχοι εισόδου στους οποίους υποβάλλονται τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας για τα οποία έχουν εκδοθεί θεωρήσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, περιορίζονται να εξακριβώσουν εάν πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 3.

2.   Κατά τη διάρκεια των χειμερινών Ολυμπιακών και/ή Παραολυμπιακών Αγώνων:

α)

Οι σφραγίδες εισόδου και εξόδου τίθενται στην πρώτη άγραφη σελίδα του διαβατηρίου των μελών της Ολυμπιακής Οικογένειας για το οποίο είναι αναγκαία η σφράγιση σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2133/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την υποχρέωση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών να προβαίνουν σε συστηματική σφράγιση των ταξιδιωτικών εγγράφων των υπηκόων τρίτων χωρών κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών (10).Κατά την πρώτη είσοδο, ο αριθμός θεώρησης αναφέρεται επίσης στην ίδια σελίδα·

β)

οι όροι εισόδου, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος (1), στοιχείο (γ) της Σύμβασης του Σένγκεν, τεκμαίρεται ότι πληρούνται αφ' ης στιγμής το μέλος της Ολυμπιακής Οικογένειας έχει διαπιστευθεί δεόντως.

3.   Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται στα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας τα οποία είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, είτε υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης είτε όχι, βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 539/2001.

Άρθρο 10

Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Το αργότερο τέσσερις μήνες από τη λήξη των χειμερινών Παραολυμπιακών Αγώνων του 2006, η Ιταλία διαβιβάζει στην Επιτροπή έκθεση επί των διαφόρων πτυχών της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Με βάση την έκθεση αυτή, καθώς και πληροφορίες που διαβιβάζονται, ενδεχομένως, από άλλα κράτη μέλη εντός της ίδιας προθεσμίας, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της λειτουργίας του συστήματος παρέκκλισης κατά τη χορήγηση θεωρήσεων σε μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας, κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό, και ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ...

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


(1)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2005.

(2)  ΕΕ L 183 της 22.7.2003, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 81 της 21.3.2001, σ.1. Κανονισμός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 851/2005 (ΕΕ L 141 της 4.6.2005, σ.3).

(4)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36.

(5)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31.

(6)  ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43.

(7)  ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20.

(8)  ΕΕ L 370 της 17.12.2004, σ. 78.

(9)  ΕΕ L 239 της 22.9.2000, σ. 19. Σύμβαση η οποία τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1160/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σ. 18).

(10)  ΕΕ L 369 της 16.12.2004, σ. 5.

P6_TA(2005)0424

Κοινωνική ασφάλιση για τους εργαζομένους και τα μέλη των οικογενειών τους που μετακινούνται εντός της ΕΚ ***I

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 (COM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2004)0830) (1),

έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 42 και 308 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0002/2005),

έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0293/2005),

1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.

ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


(1)  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

P6_TC1-COD(2004)0284

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Νοεμβρίου 2005 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 42 και 308,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης  (2),

εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 631/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), οι διαδικασίες για την απόκτηση πρόσβασης σε παροχές ασθένειας σε είδος κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε άλλο κράτος μέλος έχουν απλοποιηθεί. Είναι, επομένως, σκόπιμο οι απλοποιημένες διαδικασίες να επεκταθούν στις διατάξεις σχετικά με τις παροχές για εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71  (4) και αριθ. 574/72  (5).

(2)

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές της νομοθεσίας σε ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως δε στα νέα κράτη μέλη μετά το πέρας των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 πρέπει να προσαρμοστούν .

(3)

Ως εκ τούτου, οι κανονισμοί (EΟΚ) αριθ. 1408/71 και (EΟΚ) αριθ. 574/72 πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(4)

Για να εξασφαλισθεί η ασφάλεια δικαίου και να προστατευθεί η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι ορισμένες διατάξεις που τροποποιούν το Παράρτημα III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 ισχύουν αναδρομικά από 1ης Μαΐου 2004.

(5)

Η Συνθήκη δεν προβλέπει εξουσίες άλλες από τις εξουσίες του άρθρου 308 για τη θέσπιση καταλλήλων διατάξεων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης για τα πρόσωπα που δεν είναι μισθωτοί εργαζόμενοι,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙα, ΙΙΙ, IV και VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 574/72 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Στο άρθρο 60, οι παράγραφοι 5 και 6 διαγράφονται.

(2)

Το άρθρο 62 αντικαθίσταται από το εξής:

«Άρθρο 62

Παροχές εις είδος σε περίπτωση διαμονής σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο κράτος

1.   Για να λάβει παροχές σε είδος δυνάμει του άρθρου 55, παράγραφος 1, στοιχείο α) σημείο i), του κανονισμού, ο μισθωτός ή ο μη μισθωτός προσκομίζει στον πάροχο περίθαλψης έγγραφο που εκδίδει ο αρμόδιος φορέας, το οποίο πιστοποιεί ότι αυτός δικαιούται παροχές σε είδος. Το έγγραφο αυτό καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι σε θέση να προσκομίσει το εν λόγω έγγραφο, απευθύνεται στο φορέα του τόπου διαμονής ο οποίος ζητά από το φορέα του τόπου κατοικίας βεβαίωση ότι ο ενδιαφερόμενος δικαιούται παροχές σε είδος.

Έγγραφο εκδιδόμενο από τον αρμόδιο φορέα για το δικαίωμα παροχών δυνάμει του άρθρου 55, παράγραφος 1, στοιχείο α), σημείο i) του κανονισμού, σε κάθε σχετική ατομική περίπτωση, έχει ισοδύναμη ισχύ, όσον αφορά τον πάροχο περίθαλψης, με εθνικό έγγραφο πιστοποίησης των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων στο φορέα του τόπου διαμονής.

2.   Οι διατάξεις του άρθρου 60, παράγραφος 9, του κανονισμού εφαρμογής εφαρμόζονται αναλόγως

(3)

Το άρθρο 63, παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι διατάξεις του άρθρου 60, παράγραφος 9, του κανονισμού εφαρμογής εφαρμόζονται αναλόγως

(4)

Στο άρθρο 66, παράγραφος 1, η φράση «στα άρθρα 20 και 21» αντικαθίσταται από τη φράση «με το άρθρο 21».

(5)

Στο άρθρο 93, παράγραφος 1, οι αναφορές στα άρθρα 22β και 34β διαγράφονται.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σημείο 5, στοιχείο α), σημεία ii) έως ix) και το σημείο 5, στοιχείο β), σημεία ii) και iv) του Παραρτήματος ισχύουν από 1ης Μαΐου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Έγινε στις ...

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


(1)  Γνώμη της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2005.

(3)  EE L 100 της 6.4.2004, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σ. 1 . Κανονισμός που τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 631/2004 και καταργήθηκε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού εφαρμογής από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( ΕΕ L 200 της 7.6.2004, σ. 1 ).

(5)  ΕΕ L 74 της 27.3.1972, σ. 1 . Κανονισμός που τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 631/2004.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το Παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο Παράρτημα I, τμήμα II, το στοιχείο«ΚΒ. ΣΛΟΒΑΚΙΑ» αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«ΚΒ. ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Για τον καθορισμό του δικαιώματος παροχών σε είδος σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου 1 του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού, ως «μέλος της οικογένειας» νοείται ο/η σύζυγος και/ή το συντηρούμενο παιδί όπως ορίζει ο νόμος περί επιδομάτων παιδιών

2.

Στο Παράρτημα II, τμήμα I, το στοιχείο«H. ΓΑΛΛΙΑ» αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«H. ΓΑΛΛΙΑ

1.

Τα συμπληρωματικά συστήματα παροχών των μη μισθωτών στους κλάδους της βιοτεχνίας, της βιομηχανίας ή του εμπορίου, τα συμπληρωματικά συστήματα ασφάλισης γήρατος των μη μισθωτών στα ελεύθερα επαγγέλματα, τα συμπληρωματικά συστήματα ασφάλισης των μη μισθωτών στα ελεύθερα επαγγέλματα που καλύπτουν τις περιπτώσεις αναπηρίας ή θανάτου, και τα συμπληρωματικά συστήματα παροχών γήρατος των συμβασιούχων ιατρών και βοηθητικού ιατρικού προσωπικού, που προβλέπουν αντίστοιχα τα άρθρα L.615-20, L.644-1, L.644-2, L.645-1 και L.723-14 του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης.

2.

Τα συμπληρωματικά συστήματα ασφάλισης ασθένειας και μητρότητας των μη μισθωτών που απασχολούνται στη γεωργία, κατά το άρθρο L.727-1 του Αγρονομικού Κώδικα.»

3.

Το Παράρτημα ΙΙ, τμήμα ΙΙ, τροποποιείται ως εξής:

α)

Το στοιχείο«Ε. ΕΣΘΟΝΙΑ» αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«E. ΕΣΘΟΝΙΑ

α)

Επίδομα τοκετού

β)

Επίδομα υιοθεσίας»

β)

Το στοιχείο«ΙΒ. ΛΕΤΟΝΙΑ» αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«ΙΒ. ΛΕΤΟΝΙΑ

α)

Επίδομα τοκετού

β)

Επίδομα υιοθεσίας »

γ)

Το στοιχείο«ΙΘ. ΠΟΛΩΝΙΑ» αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«ΙΘ. ΠΟΛΩΝΙΑ

Επίδομα τοκετού (Νόμος της 28ης Νοεμβρίου 2003 περί οικογενειακών παροχών)»

4.

Το Παράρτημα ΙΙα τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο στοιχείο«Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ», η αναφορά «Ουδέν» αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«Παροχές για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης σύμφωνα με τη βασική διάταξη για τα άτομα που ζητούν απασχόληση εκτός εάν, όσον αφορά τις παροχές αυτές, πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για προσωρινή παροχή μετά τη λήψη του επιδόματος ανεργίας (άρθρο 24, παράγραφος 1, του τόμου II του Κοινωνικού Κώδικα)»

β)

Το στοιχείο«ΙΒ. ΛΕΤΟΝΙΑ» αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«ΙΒ. ΛΕΤΟΝΙΑ

α)

Κρατική παροχή κοινωνικής ασφάλισης (Νόμος περί κρατικών κοινωνικών παροχών, της 1ης Ιανουαρίου 2003)

β)

Επίδομα για αντιστάθμιση των δαπανών μετακίνησης αναπήρων ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (Νόμος περί κρατικών κοινωνικών παροχών, της 1ης Ιανουαρίου 2003)»

γ)

Το στοιχείο«ΙΘ. ΠΟΛΩΝΙΑ» αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«ΙΘ. ΠΟΛΩΝΙΑ

Κοινωνική σύνταξη (Νόμος της 27ης Ιουνίου 2003 περί κοινωνικών συντάξεων)»

δ)

Το στοιχείο«ΚΒ. ΣΛΟΒΑΚΙΑ» αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«ΚΒ. ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Αναγνωριζόμενη προ της 1ης Ιανουαρίου 2004 αναπροσαρμογή των συντάξεων που αποτελούν μοναδική πηγή εισοδήματος»

5.

Το Παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:

α)

Το τμήμα Α τροποποιείται ως εξής:

i)

Διαγράφονται τα ακόλουθα σημεία:

Σημεία 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297.

ii)

Η αρίθμηση των κατωτέρω σημείων τροποποιείται ως εξής:

το σημείο 3, ΒΕΛΓΙΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ, λαμβάνει τον αριθμό 1,

το σημείο 26, ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ λαμβάνει τον αριθμό 2,

το σημείο 33, ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ, λαμβάνει τον αριθμό 3,

το σημείο 36, ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, λαμβάνει τον αριθμό 4,

το σημείο 40, ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ, λαμβάνει τον αριθμό 5,

το σημείο 44, ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ, λαμβάνει τον αριθμό 6,

το σημείο 67, ΔΑΝΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, λαμβάνει τον αριθμό 7,

το σημείο 68, ΔΑΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ, λαμβάνει τον αριθμό 8,

το σημείο 71, ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ, λαμβάνει τον αριθμό 9,

το σημείο 72, ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ, λαμβάνει τον αριθμό 10,

το σημείο 73, ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ, λαμβάνει τον αριθμό 11,

το σημείο 79, ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, λαμβάνει τον αριθμό 12,

το σημείο 80, ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ, λαμβάνει τον αριθμό 13,

το σημείο 82, ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ, λαμβάνει τον αριθμό 14,

το σημείο 83, ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΑΥΣΤΡΊΑ, λαμβάνει τον αριθμό 15,

το σημείο 84, ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ, λαμβάνει τον αριθμό 16,

το σημείο 86, ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ, λαμβάνει τον αριθμό 17,

το σημείο 87, ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ, λαμβάνει τον αριθμό 18,

το σημείο 90, ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, λαμβάνει τον αριθμό 19,

το σημείο 142, ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, λαμβάνει τον αριθμό 20,

το σημείο 180, IΡΛΑΝΔΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, λαμβάνει τον αριθμό 21,

το σημείο 191, ΙΤΑΛΙΑ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ, λαμβάνει τον αριθμό 22,

το σημείο 242, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ, λαμβάνει τον αριθμό 23,

το σημείο 248, ΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ, λαμβάνει τον αριθμό 24,

το σημείο 251, ΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ, λαμβάνει τον αριθμό 25,

το σημείο 267, ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, λαμβάνει τον αριθμό 26,

το σημείο 273, AΥΣΤΡIA-ΠΟΛΩΝΙΑ, λαμβάνει τον αριθμό 27,

το σημείο 275, AΥΣΤΡΙA-ΣΛΟΒΕΝΙΑ, λαμβάνει τον αριθμό 28,

το σημείο 276, AΥΣΤΡΙA-ΣΛΟΒΑΚΙΑ, λαμβάνει τον αριθμό 29,

το σημείο 290, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, λαμβάνει τον αριθμό 30 και

το σημείο 298, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ, λαμβάνει τον αριθμό 31.

iii)

Στο σημείο«2. ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ», η φράση «Χωρίς αντικείμενο» αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«Το άρθρο 39, παράγραφος 1, στοιχεία β) και γ), της συμφωνίας περί κοινωνικής ασφάλισης της 27ης Ιουλίου 2001·

το σημείο 14 του τελικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας περί κοινωνικής ασφάλισης της 27ης Ιουλίου 2001»

iv)

Στο σημείο«3. ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ», η λέξη «Ουδέν» αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

Το άρθρο 32, παράγραφος 4, της συμφωνίας περί κοινωνικής ασφάλισης της 19ης Ιανουαρίου 1999

v)

Στο σημείο«4. ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ», η λέξη «Ουδέν» αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

Το άρθρο 52, σημείο 8, της σύμβασης της 17ης Νοεμβρίου 2000

vi)

Το σημείο«6. ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ» αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«6. ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Τα άρθρα 12, 20 και 33 της σύμβασης περί κοινωνικής ασφάλισης της 29ης Οκτωβρίου 1992.»

vii)

Στο σημείο«18. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ», η φράση «Χωρίς αντικείμενο» αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«Το άρθρο 29, παράγραφος 1, σημεία 2 και 3, της συμφωνίας της 12ης Σεπτεμβρίου 2002

Η παράγραφος 9 του τελικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας της 12ης Σεπτεμβρίου 2002.»

viii)

Στο σημείο«23. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ» η φράση «Χωρίς αντικείμενο» αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«Το άρθρο 50, παράγραφος 5, της συνθήκης περί κοινωνικής ασφάλισης της 23ης Μαΐου 2002».

ix)

Στο σημείο«29. AΥΣΤΡIA-ΣΛΟΒΑΚΙΑ», η φράση «Χωρίς αντικείμενο» αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«Το άρθρο 34, παράγραφος 3, της συμφωνίας της 21ης Δεκεμβρίου 2001 περί κοινωνικής ασφάλισης».

β)

Το μέρος B τροποποιείται ως εξής:

i)

Διαγράφονται τα εξής σημεία:

Σημεία 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 84, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 242, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297.

ii)

Η αρίθμηση των κατωτέρω σημείων τροποποιείται ως εξής:

το σημείο 33, ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ λαμβάνει τον αριθμό 1,

το σημείο 40, ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ λαμβάνει τον αριθμό 2,

το σημείο 80, ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ λαμβάνει τον αριθμό 3,

το σημείο 86, ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ λαμβάνει τον αριθμό 4,

το σημείο 191, ΙΤΑΛΙΑ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ λαμβάνει τον αριθμό 5,

το σημείο 248, ΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ λαμβάνει τον αριθμό 6,

το σημείο 251, ΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ λαμβάνει τον αριθμό 7,

το σημείο 273, AΥΣΤΡIA-ΠΟΛΩΝΙΑ λαμβάνει τον αριθμό 8,

το σημείο 275, AΥΣΤΡIA-ΣΛΟΒΕΝΙΑ λαμβάνει τον αριθμό 9 και

το σημείο 276, AΥΣΤΡIA-ΣΛΟΒΑΚΙΑ λαμβάνει τον αριθμό 10.

iii)

Στο σημείο«1. ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ», η λέξη «Ουδέν» αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«Το άρθρο 32, παράγραφος 4, της συμφωνίας περί κοινωνικής ασφάλισης της 19ης Ιανουαρίου 1999.»

iv)

Στο σημείο«10. AΥΣΤΡIA-ΣΛΟΒΑΚΙΑ», η φράση «Χωρίς αντικείμενο» αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«Το άρθρο 34, παράγραφος 3, της συμφωνίας της 21ης Δεκεμβρίου 2001 περί κοινωνικής ασφάλισης.»

6.

Το Παράρτημα IV τροποποιείται ως εξής:

α)

Το μέρος A τροποποιείται ως εξής:

i)

Στο στοιχείο«B. ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», η λέξη «Ουδέν» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Η σύνταξη πλήρους αναπηρίας για πρόσωπα που απέκτησαν ολική αναπηρία πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους και τα οποία δεν ήταν ασφαλισμένα επί το απαιτούμενο χρονικό διάστημα (Τμήμα 42 του νόμου αριθ. 155/1995 Συλ., περί συνταξιοδοτικής ασφάλισης)

ii)

Στο στοιχείο «ΚΔ. ΣΟΥΗΔΙΑ», η λέξη «Ουδέν» αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

« Η νομοθεσία για τις παροχές για μακρόχρονη ανικανότητα προς εργασία που συνδέονται με το εισόδημα (κεφάλαιο 8 του νόμου 1962:381 περί γενικής ασφαλίσεως, όπως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεων) »

β)

Το μέρος Γ τροποποιείται ως εξής:

i)

Το στοιχείο«Β. ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» αντικαθίσταται ως εξής:

«B. ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Συντάξεις (πλήρους και μερικής)αναπηρίας και επιζώντων (χηρών, χήρων και ορφανών) σε περίπτωση που δεν προκύπτουν από τη σύνταξη γήρατος την οποία θα εδικαιούτο ο αποθανών ασφαλισμένος τη στιγμή του θανάτου»

ii)

Στο στοιχείο«E. ΕΣΘΟΝΙΑ», η λέξη «Ουδέν» αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«Όλες οι αιτήσεις για συντάξεις αναπηρίας, γήρατος και επιζώντων για τις οποίες

έχουν συμπληρωθεί περίοδοι ασφάλισης στην Εσθονία έως τις 31 Δεκεμβρίου 1998

ο ατομικός κοινωνικός φόρος που έχει καταβάλει ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με την εσθονική νομοθεσία είναι τουλάχιστον ίσος με το μέσο κοινωνικό φόρο για το σχετικό έτος ασφάλισης."»

γ)

Στο μέρος Δ, το σημείο 2, στοιχείο ζ), αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«ζ)

Σλοβακική σύνταξη αναπηρίας και συνακόλουθη σύνταξη επιζώντων"»

7.

Στο Παράρτημα VI, το στοιχείο «ΙΖ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ» τροποποιείται ως εξής:

α)

Το σημείο 4, στοιχείο β), αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«β)

Εάν, κατ' εφαρμογή του στοιχείου α), ο ενδιαφερόμενος δικαιούται ολλανδική παροχή αναπηρίας, η παροχή αυτή υπολογίζεται, σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 46, παράγραφος 2, του κανονισμού:

i)

σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον WAO αν ο ενδιαφερόμενος, τη στιγμή κατά την οποία επήλθε η ανικανότητα προς εργασία, εργαζόταν ως μισθωτός κατά την έννοια του άρθρου 1, στοιχείο α), του κανονισμού·

ii)

σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί ασφάλισης (των μη μισθωτών) της ανικανότηταςπρος εργασία (WAZ) αν ο ενδιαφερόμενος, τη στιγμή κατά την οποία επήλθε η ανικανότητα προς εργασία, εργαζόταν με ιδιότητα άλλη εκτός του μισθωτού, κατά την έννοια του άρθρου 1, στοιχείο α), του κανονισμού.»

β)

Το σημείο 7 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«7.

Για τους σκοπούς των διατάξεων του τίτλου ΙΙ του κανονισμού, κάθε πρόσωπο που ασκεί μισθωτή δραστηριότητα κατά την έννοια του Νόμου του 1964 περί φορολόγησης των μισθών και είναι ασφαλισμένο ως μισθωτό για την εθνική ασφάλιση, θεωρείται ότι ασκεί δραστηριότητες μισθωτής απασχόλησης»

P6_TA(2005)0425

Ευρωπαϊκό χέλι

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη κοινοτικού σχεδίου δράσης για την ανάκτηση των αποθεμάτων ευρωπαϊκού χελιού (2005/2032(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Ανάπτυξη κοινοτικού σχεδίου δράσης για τη διαχείριση του χελιού» (COM(2003)0573),

έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A6-0284/2005),

1.

ζητεί από την Επιτροπή να απευθύνει το ταχύτερο δυνατόν έκκληση στα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικά σχέδια διαχείρισης που θα περιλαμβάνουν τα εξής σημεία:

α)

τεχνικά μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται όταν υπάρχουν εμπόδια στις υδάτινες οδούς προκειμένου να διευκολύνουν κατά το δυνατόν την μετανάστευση των χελιών δηλαδή την αποίκηση ανάντι και την κίνηση κατάντι προς τη θάλασσα των χελιών·

β)

τη συλλογή δεδομένων σχετικά την αλιευτική προσπάθεια, την παρακολούθησή της και, εφόσον απαιτείται και δικαιολογείται από ιστορικά και επιστημονικά δεδομένα, τον περιορισμό της αλιευτικής προσπάθειας τόσο των επαγγελματιών όσο και των ερασιτεχνών αλιέων μέσω απαγορεύσεων της αλιείας με περιορισμένη διάρκεια ή περιορισμό της αλιευτικής ικανότητας, κατά τον οποίο πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εθνικές διαφορές ως προς τις μεθόδους αλιείας και η αξιόπιστη αυτορύθμιση·

γ)

επέκταση της ανανέωσης των αποθεμάτων υαλόχελων και παχυνθέντων εκτρεφομένων χελιών στις υπό διαχείριση περιοχές των εσωτερικών υδάτων της ΕΕ·

δ)

διασφάλιση της διατήρησης της εκτροφής χελιών σε επίπεδο που δεν προκαλεί διατάραξη της βιωσιμότητας των άγριων χελιών, είτε λόγω έλλειψης υαλόχελων που εμπλουτίζουν με φυσικό τρόπο τα αποθέματα, είτε λόγω μη διασφάλισης της διαφυγής ώριμων αργυρόχελων για φυσική αναπαραγωγή·

ε)

μέτρα σχετικά με τη διαχείριση των πληθυσμών των κορμοράνων για τη μείωση της θνησιμότητας των χελιών·

2.

καλεί την Επιτροπή να αναθέσει την διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τον ρόλο της αλλαγής του κλίματος στην μείωση των αποθεμάτων χελιών·

3.

καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει έρευνες για τα ενδεχόμενα εμπόδια της φυσικής μετανάστευσης χελιών στην Θάλασσα των Σαργασσών·

4.

σημειώνει τις επιστημονικές εκθέσεις του Διεθνούς Συμβουλίου Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES) επί του εν λόγω ζητήματος·

5.

καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει έρευνες για την υγεία των χελιών και τα εμπόδια που μπορεί να παρεμβληθούν στην επιτυχή μετανάστευση και αναπαραγωγή τους από εξωτερικούς παράγοντες όπως το PCB και οι ασθένειες των ψαριών·

6.

καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει έρευνες για τη βιογεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων του εν λόγω είδους χελιού·

7.

καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει έρευνες σχετικά με τη μόλυνση ως παράγοντα θνησιμότητας, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των πιθανών αιτιών θνησιμότητας των χελιών σε αποθέματα που βρίσκονται σε εσωτερικές υδάτινες οδούς·

8.

καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει έρευνα για την δυνατότητα ενίσχυσης της διαδικασίας μεταβολής μεταξύ άλλων και μέσω της πρόσβασης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας·

9.

καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει ανάλογα την αλιευτική και εξαγωγική πολιτική για τα χέλια προκειμένου να απομείνουν αρκετά από αυτά για την φυσική μετανάστευση και να υπάρχουν αρκετά υαλόχελα σε ανεκτές τιμές για τον εμπλουτισμό των αποθεμάτων στους φυσικούς βιότοπους των χελιών, σύμφωνα με τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων στην Ευρώπη·

10.

καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για τη διαχείριση της αλιείας και της εμπορίας και να παρακολουθεί τις ποσότητες υαλόχελων που προσφέρονται προς πώληση μέσω συστήματος καταγραφής των αλιευμάτων, με στόχο την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της παράνομης αλιείας, η οποία ευθύνεται για τη σημαντική μείωση των αποθεμάτων νέων και ενήλικων χελιών·

11.

καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την αντιστάθμιση των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών του περιορισμού της αλιείας και εξαγωγής υαλόχελων·

12.

καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει το συντομότερο δυνατόν ιδιαίτερη γραμμή του προϋπολογισμού στον τομέα της αλιείας για την συγχρηματοδότηση της διαρθρωτικής μεταβολής της εσωτερικής αλιείας στην Ευρώπη και για την αντιστάθμιση των συνεπειών αλλαγής της πολιτικής αναφορικά με τα υαλόχελα·

13.

καλεί την Επιτροπή, μετά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, να ενημερώνει σε ετήσια βάση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πρόοδο και τα αποτελέσματα που σημειώνονται στα επιμέρους κράτη μέλη·

14.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

P6_TA(2005)0426

Ενδεχόμενη παράβαση από κράτος μέλος του Πρωτοκόλλου περί των Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση από κράτος μέλος του Πρωτοκόλλου περί των Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2005/2187(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη το άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 8ης Απριλίου 1965, καθώς και το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Πράξης περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976,

λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 12ης Μαΐου 1964 και της 10ης Ιουλίου 1986 (1),

έχοντας υπόψη την αίτηση του κ. Jean-Charles Marchiani σχετικά με την υπεράσπιση της ασυλίας του ενώπιον των γαλλικών δικαστηρίων,

έχοντας υπόψη την απόφασή του της 5ης Ιουλίου 2005 (2) με το οποίο αποφασίζει να υπερασπιστεί την ασυλία του κ. Jean-Charles Marchiani,

έχοντας υπόψη το άρθρο 121, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0316/2005),

A.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας, με το να αποφανθεί, με την απόφασή του αριθ. 1784 της 16ης Μαρτίου 2005, ότι ουδέν νομικό ή συμβατικό κείμενο ή συνταγματική αρχή του επιτρέπει να συμπεράνει ότι το άρθρο 100-7, πρώτο εδάφιο, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας της Γαλλικής Δημοκρατίας τυγχάνει εφαρμογής επί των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν εφάρμοσε το άρθρο 10 του προαναφερθέντος πρωτοκόλλου, στερώντας με τον τρόπο αυτό από βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γαλλικής ιθαγένειας το ευεργέτημα του άρθρου 100-7, πρώτο εδάφιο, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας της Γαλλικής Δημοκρατίας, του οποίου απολαύουν οι εθνικοί βουλευτές,

B.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την προαναφερθείσα απόφασή του της 5ης Ιουλίου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε στις 16 Μαρτίου 2005 την ακύρωση ή την ανάκληση, και εν πάση περιπτώσει την εξάλειψη κάθε αποτελέσματος που θα μπορούσε να παραχθεί de facto ή de jure, εκ της αποφάσεως του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Γαλλίας,

Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας, δήλωσε κατόπιν των ανακοινώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις οποίες το τελευταίο εφιστούσε την προσοχή στην προαναφερθείσα απόφαση της 5ης Ιουλίου 2005, ότι αφ'ης στιγμής η απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου έχει την ισχύ δεδικασμένου, ουδέν ένδικο μέσο καθιστά δυνατή την ακύρωση ή την ανάκλησή της, όπως ζητούσε το εν λόγω ψήφισμα,

Δ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πρωτόκολλο σχετικά με τα Προνόμια και τις Ασυλίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποτελεί μέρος του πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου,

E.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το αρμόδιο γαλλικό δικαστήριο, με το να αρνηθεί να εφαρμόσει το άρθρο 100-7, πρώτο εδάφιο, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας της Γαλλικής Δημοκρατίας σε ένα γαλλικής ιθαγένειας μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρέβη το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο,

ΣΤ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προκύπτει ότι μπορεί να τεθεί ζήτημα ευθύνης κράτους μέλους λόγω αποφάσεως εθνικού δικαιοδοτικού του οργάνου (3),

Ζ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, οφείλει να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ,

1.

αποφασίζει να ζητήσει από την Επιτροπή να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ κατά της Γαλλικής Δημοκρατίας για παράβαση του πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου·

2.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει πάραυτα το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές της Γαλλικής Δημοκρατίας.


(1)  Υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, Συλλογή 1964, σελ. 1089, και Υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, Συλλογή 1986, σελ. 2391.

(2)  Κείμενα που εγκρίθηκαν της ημερομηνίας αυτής, P6_TA(2005)0269.

(3)  Υπόθεση C-224/01 Köbler, Συλλογή 2003, σελ. I-10239.

P6_TA(2005)0427

Η κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης (2005/2061(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Η κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης — Η συμβολή των πολιτικών της ΕΕ για να υπάρξουν οφέλη για όλους» (COM(2004)0383),

έχοντας υπόψη την έκθεση της 24ης Φεβρουαρίου 2004 της Παγκόσμιας Επιτροπής για την Κοινωνική Διάσταση της Παγκοσμιοποίησης (ΠΕΚΔΠ), με τον τίτλο «Δίκαιη παγκοσμιοποίηση: δημιουργία ευκαιριών για όλους»,

έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6-0308/2005),

Α.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η παγκοσμιοποίηση έχει πολλές θετικές πτυχές και η παγκόσμια οικονομία της αγοράς, βασιζόμενη στην πρόοδο της επιστημονικής γνώσης, έχει επιδείξει μεγάλη παραγωγική ικανότητα, η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης προκαλεί σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές ανισορροπίες τόσο εντός όσο και μεταξύ των χωρών, γεγονός που προκαλεί έντονες κοινωνικές ανησυχίες, οι οποίες σχετίζονται με την υψηλή ανεργία και τη φτώχεια που ταλανίζουν μεγάλες κοινωνικές ομάδες σε παγκόσμιο επίπεδο,

B.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση αυξάνει το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών και ότι υπάρχει ανάγκη σημαντικών επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και σε όλες της ηλικιακές ομάδες προκειμένου να αντισταθμιστούν οι αρνητικές της επιπτώσεις,

Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομία γίνεται όλο και πιο παγκόσμια και με εντονότερα πολιτικά στοιχεία ενώ οι ρυθμιστικοί οργανισμοί παραμένουν κυρίως εθνικοί ή περιφερειακοί, και ότι κανένας από τους υπάρχοντες οργανισμούς δεν προσφέρει δημοκρατική παρακολούθηση των παγκόσμιων αγορών και δεν αποκαθιστά τις βασικές ανισορροπίες μεταξύ των χωρών,

1.

χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία καθιστά δυνατή την έναρξη μιας συζήτησης σχετικά με την έκθεση της ΠΕΚΔΠ με στόχο τη χάραξη της πολιτικής της ΕΕ στο πεδίο αυτό, αλλά ταυτόχρονα αναμένει ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει πιο συγκεκριμένες προτάσεις εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ στον τομέα αυτόν·

2.

συμφωνεί με την ΠΕΚΔΠ ότι η παγκοσμιοποίηση πρέπει να αποτελεί διαδικασία με ισχυρή κοινωνική διάσταση η οποία θα βασίζεται σε παγκόσμια κοινές αξίες, στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου, και η οποία θα είναι δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και δημοκρατική, θα παρέχει ευκαιρίες και απτά οφέλη σε όλες τις χώρες και τους ανθρώπους και θα διασυνδέεται με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετηρίδας·

3.

πιστεύει ότι η ΕΕ μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε αυτή τη διαδικασία μέσω των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της, μέσω της ανάδειξης του κοινωνικού της προτύπου και της προώθησής του σε διεθνές επίπεδο, όπως και μέσω της ενθάρρυνσης της παγκόσμιας συνεργασίας που θα στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, στον εποικοδομητικό διάλογο και στην αναγνώριση του κοινού μας πεπρωμένου·

4.

επισημαίνει την αναφορά της έκθεσης της ΠΕΚΔΠ στην άνιση κατανομή των οφελών και επιβαρύνσεων της παγκοσμιοποίησης μεταξύ των χωρών του κόσμου και στο εσωτερικό αυτών και σημειώνει ότι μόνον στην Ασία έχει βελτιωθεί η κατανομή από τη δεκαετία του 1990·

5.

πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση δεν πρέπει να σημαίνει απλώς ότι η ΕΕ θα μπορεί να πωλεί περισσότερα προϊόντα εκτός Ευρώπης, αλλά ότι ειδικότερα χώρες του τρίτου κόσμου θα μπορούν να πωλούν περισσότερα προϊόντα στην ΕΕ ούτως ώστε να τονώσουν την ανάπτυξή τους και τα επίπεδα απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης· αναγνωρίζει ότι θα χρειαστεί να μεταρρυθμιστεί η Κοινή Γεωργική Πολιτική προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η πτυχή της παγκοσμιοποίησης και να επιτύχει η εκστρατεία «να καταστεί η φτώχεια παρελθόν»·

6.

καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι η εμπορική, γεωργική και εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι συμβατές με την αναπτυξιακή πολιτική όπως εκτίθεται στο άρθρο 178 της Συνθήκης καθώς και με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετηρίδας·

7.

θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας, υιοθετώντας μία πολύ πιο συνεπή πολιτική στους τομείς της γεωργίας και του εμπορίου, παράλληλα με την άφεση του χρέους και την παροχή βοήθειας·

8.

τονίζει ότι υπάρχει στενή αλληλοσυσχέτιση μεταξύ φτώχειας και περιβαλλοντικών ζημιών: τα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η συρρίκνωση της βιοποικιλότητας ή η κλιματική μεταβολή, επηρεάζουν συχνά τα φτωχότερα τμήματα της κοινωνίας και επιδεινώνουν τη φτώχεια τους· επίσης, η φτώχεια προκαλεί εντονότερες περιβαλλοντικές ζημίες όποτε δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις εκτός από τη λεηλασία των φυσικών πόρων· κατά συνέπεια, η κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με την περιβαλλοντική διάσταση·

9.

χαιρετίζει την ενδιάμεση έκθεση επισκόπησης της Λισαβόνας και τονίζει ότι η αναθεωρημένη στρατηγική της Λισαβόνας θα μπορούσε να εξυπηρετήσει ως χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση πολλών από τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης· εκφράζει εκ νέου της υποστήριξή του προς τη στρατηγική της Λισαβόνας, η οποία τονίζει την αλληλεξάρτηση της οικονομικής, της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής διάστασης· θεωρεί τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερης ποιότητας θέσεων εργασίας ως απαραίτητη προϋπόθεση, εάν θέλουμε να προοδεύσει η υφήλιος προς την κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης· επισημαίνει ότι ορισμένες πτυχές ορθής πρακτικής των κρατών μελών μπορούν να εξυπηρετήσουν ως πρότυπο για άλλα μέρη του κόσμου· σημειώνει, ωστόσο, ότι αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν τα κράτη μέλη εφαρμόσουν επιτυχώς τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ενισχύοντας και προσαρμόζοντας αμοιβαία την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική· τονίζει την ανάγκη για αποτελεσματική διακυβέρνηση, ώστε να επιτευχθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, και καλεί μετ'επιτάσεως τα κράτη μέλη και τις κυβερνήσεις τους να αναλάβουν την ευθύνη να καταστήσουν επιτυχή την αναθεωρημένη στρατηγική της Λισαβόνας· τονίζει επιπλέον τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών προς ενίσχυση των επενδύσεων στους τομείς των ανθρώπινων πόρων, της έρευνας και της καινοτομίας· θεωρεί ότι οι στόχοι της Στρατηγικής της Λισαβόνας συνιστούν τους ελάχιστους στόχους των οποίων την επίτευξη πρέπει να αναλάβουν τα κράτη μέλη·

10.

χαιρετίζει την εκ μέρους της Επιτροπής αναγνώριση του γεγονότος ότι προς διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους, που θα καλύπτουν άτομα όλων των ηλικιών, ώστε να διασφαλισθεί η κοινωνική ευημερία για όλους· αναμένει συνεπώς συγκεκριμένα μέτρα και προτάσεις ώστε να εξασφαλισθούν οι επενδύσεις αυτές, καλεί δε την ΕΕ να εστιάσει το ενδιαφέρον της στη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων σε όλα τα επίπεδα, ιδίως μεταξύ των ανειδίκευτων, ώστε να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η παγκοσμιοποίηση και να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν ευθύνη για την επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων τους·

11.

καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν ατζέντα κοινωνικής πολιτικής με τους ακόλουθους στόχους:

ανάπτυξη αλληλέγγυας κοινωνίας με συνοχή η οποία προϋποθέτει μέτρα υπέρ της σταθερής απασχόλησης και σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων·

προώθηση κοινωνίας βασισμένης στην ισότητα των φύλων και στην καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων·

κοινωνική πολιτική που λαμβάνει υπόψη όλες τις ομάδες·

συμμετοχική δημοκρατία ως συνιστώσα των διαφόρων κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης·

12.

τονίζει ότι οι κυβερνήσεις από μόνες τους δεν μπορούν να επιτύχουν αποτελεσματικούς κανόνες της αγοράς εργασίας και συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, αλλά απαιτείται και η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο· θεωρεί ότι πρέπει να δοθούν περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες στις οργανώσεις εργοδοτών και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να αρχίσουν εποικοδομητικό κοινωνικό διάλογο, δεδομένου ότι τούτο είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να μετριαστούν και να αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενες αρνητικές κοινωνικές συνέπειες της αναδιάρθρωσης, αλλά συνιστά επίσης και προϋπόθεση για την εκ μέρους της ΕΕ πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων και αξιοποίηση των θετικών ευκαιριών της παγκοσμιοποίησης·

13.

τονίζει τη σημασία του σεβασμού και της τήρησης της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς επίσης την αλληλεξάρτηση και το αδιαίρετο όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου —συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων— και τη σπουδαιότητα των Βασικών Κανόνων Εργασίας (ΒΚΕ) της ΔΟΕ για την κατάργηση των διακρίσεων στον χώρο εργασίας, την εξάλειψη της καταναγκαστικής και υποχρεωτικής εργασίας, την ελευθερία του συνέρχεσθαι, το δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων και την κατάργηση της εργασίας των παιδιών· τονίζει ότι επί του παρόντος δεν εφαρμόζονται δεόντως οι αρχές που εκτίθενται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στους ΒΚΕ·

14.

σημειώνει την άποψη της ΠΕΚΔΠ ότι, όσον αφορά τους ΒΚΕ, η πρακτική που εφαρμόζεται συχνά δεν ανταποκρίνεται στις αποφάσεις και στις πολιτικές πρακτικές· καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κάνουν ό,τι μπορούν, ώστε να προωθήσουν τους ΒΚΕ στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές τους και να εξασφαλίσουν ότι καμία πτυχή των εν λόγω πολιτικών δεν θα παρεμποδίσει την εφαρμογή των κανόνων αυτών· σημειώνει την ευκαιρία που έχει η ΕΕ να προωθήσει τους ΒΚΕ μέσα από διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες, την αναπτυξιακή και εξωτερική συνεργασία, εμπορικές πολιτικές που θα προσφέρουν στις αναπτυσσόμενες χώρες πρόσβαση στην αγορά, την προώθηση ιδιωτικών πρωτοβουλιών για κοινωνική ανάπτυξη και την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο·

15.

ζητεί τα κοινωνικά δικαιώματα και ο κοινωνικός διάλογος, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η υπεροχή του δικαίου, η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και κυρίως του δικαιώματός τους στην εκπαίδευση, να καταλαμβάνουν μεγαλύτερο μέρος στα διάφορα εξωτερικά προγράμματα της ΕΕ, προκειμένου να δίδεται προτεραιότητα στον εκδημοκρατισμό και στην εδραίωση του κράτους δικαίου στις αναπτυσσόμενες χώρες, χωρίς τα οποία δεν είναι δυνατή οιαδήποτε βιώσιμη ανάπτυξη (πρβ. διάσκεψη κορυφής του Γιοχάνεσμπουργκ του 2002)·

16.

ζητεί να εξασφαλίσει η Επιτροπή, μέσω διμερών συμφωνιών, τουλάχιστον το σεβασμό των κανόνων της ΔΟΕ, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και να αποφεύγεται η εκμετάλλευση των γυναικών και των παιδιών στις σχετικές χώρες·

17.

χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής ότι οι διμερείς σχέσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν θετικά κίνητρα για προϊόντα που θα συνάδουν με ορισμένα κοινωνικά πρότυπα· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για «κοινά διμερή παρατηρητήρια» με σκοπό τη συζήτηση και την παρακολούθηση της κοινωνικής διάστασης της παγκοσμιοποίησης σε διμερείς συμφωνίες· πιστεύει επίσης ότι η ΕΕ θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει τις διμερείς της σχέσεις για την προώθηση των συστάσεων της ΠΕΚΔΠ έτσι ώστε οι θέσεις εργασίας που μεταφέρονται εκτός ΕΕ να μην καταλήγουν σε εργαστήρια υπερεκμετάλλευσης των εργαζομένων στον τρίτο κόσμο, αλλά αντίθετα να είναι θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των εργαζομένων και των οικογενειών τους στις συγκεκριμένες χώρες·

18.

καλεί σχετικώς την Επιτροπή να αναθεωρήσει όλες τις ισχύουσες διμερείς συμφωνίες της, ιδίως τις Συμφωνίες Οικονομικής Σύμπραξης και τις Συμφωνίες Αλιευτικής Σύμπραξης, ώστε να εξασφαλίσει την απόλυτη συμφωνία τους με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετηρίδας και την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης·

19.

χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώξουν να επιτευχθεί καθεστώς παρατηρητή για τη ΔΟΕ στον ΠΟΕ, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του διαλόγου μεταξύ των οργανισμών αυτών· σημειώνει ότι, στο από 4 Ιουλίου 2002 ψήφισμά του για την προαγωγή βασικών κανόνων εργασίας και βελτίωση της κοινωνικής διαχείρισης στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης (1), το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει από τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να το επιδιώξουν και τώρα τα καλεί να σημειώσουν πρόοδο σε αυτό τον τομέα· καλεί επίσης την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες με την προοπτική να καταστούν τα πρότυπα της ΔΟΕ δεσμευτικά για τα μέλη του ΠΟΕ·

20.

πιστεύει ότι θα πρέπει να αποτελέσει ζήτημα προτεραιότητας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο η επίτευξη αξιόλογου έργου που θα συνάδει με την «ατζέντα αξιοπρεπούς εργασίας» της ΔΟΕ· τονίζει ότι η διασφάλιση της αξιοπρεπούς εργασίας —περιλαμβανομένων των εργασιακών δικαιωμάτων, της κοινωνικής πρόνοιας και της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών— αποτελεί αναγκαίο στοιχείο για την ουσιαστική εκρίζωση της φτώχειας· επισημαίνει ωστόσο ότι ο στόχος αυτός απουσιάζει από την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς εμπορικές, χρηματοδοτικές και νομισματικές πολιτικές της ΕΕ·

21.

επισημαίνει ότι, με τη διαπραγματευτική εντολή του 1999 για την Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ στο Σηάτλ, επρόκειτο η ΕΕ να οργανώσει διάσκεψη υπουργικού επιπέδου για τα θέματα του εμπορίου, της απασχόλησης και των ΒΚΕ· επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε τότε αναλάβει τη δέσμευση να πραγματοποιήσει τη διάσκεψη αυτή μέχρι το 2001· καλεί τώρα την Επιτροπή να επανορθώσει την παράλειψη αυτή το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2006· έως τότε θα πρέπει να αρχίσει διάλογος, ιδίως με τα αναπτυσσόμενα κράτη μέλη του ΠΟΕ, όσον αφορά τη σχέση μεταξύ εμπορίου, απασχόλησης και ελάχιστων κανόνων εργασίας·

22.

πιστεύει ότι η ΕΕ θα έπρεπε, ως παράγων παγκόσμιας εμβέλειας, να πρωταγωνιστήσει στην προώθηση της «αξιοπρεπούς εργασίας και σύνταξης για όλους»· τονίζει ότι ορισμένοι ελάχιστοι κανόνες για τα εργασιακά δικαιώματα και την κοινωνική πρόνοια θα πρέπει να θεσπισθούν και να αναγνωρισθούν ως κοινωνική και οικονομική βάση που θα φέρει μακροπρόθεσμα την ευημερία σε κάθε χώρα του κόσμου, και ότι οι θέσεις εργασίας, η απασχόληση και η «αξιοπρεπής εργασία» θα έπρεπε ιδεωδώς να αποτελέσουν τα κεντρικά στοιχεία του 9ου Αναπτυξιακού Στόχου της Χιλιετηρίδας που θα ήταν ενδεδειγμένο να εγκριθεί το συντομότερο δυνατόν·

23.

συμφωνεί με την ΠΕΚΔΠ ότι οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετηρίδας αποτελούν το πρώτο βήμα για τη δημιουργία κοινωνικοοικονομικής βάσης για την παγκόσμια οικονομία· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η συνοχή της πολιτικής της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα πρέπει να ενισχυθεί· αναμένει ότι η Επιτροπή θα κάνει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τον τρόπο που θα επιτευχθεί αυτό· τονίζει ότι στερείται νοήματος ο περιορισμός του κοινωνικού κεκτημένου της ΕΕ για να διατηρηθεί η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, αλλά ότι αντ'αυτού θα έπρεπε να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και η εκπαίδευση, ούτως ώστε να διατηρηθεί στην ΕΕ ένα υψηλότερο εισοδηματικό επίπεδο·

24.

εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το περιφερειακό επίπεδο είναι κατάλληλο για τη βελτίωση των κοινωνικών προτύπων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης· τονίζει ότι η αλληλεγγύη που υπάρχει μεταξύ των κρατών μελών και οι ενισχυμένες σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των γειτονικών χωρών μέσω της «Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας» μπορούν να λειτουργήσουν ως παράδειγμα για άλλα μέρη του κόσμου· πιστεύει ότι οι εταιρικές σχέσεις της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνουν κοινωνικό πυλώνα που θα καλύπτει, μεταξύ άλλων, τους κανόνες εργασίας·

25.

ευελπιστεί ότι η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει κοινοτικά κονδύλια προκειμένου να υπερκερασθούν τα αρνητικά αποτελέσματα και να διανοιγούν νέες προοπτικές για τις πλέον ευαίσθητες περιοχές και βιομηχανικούς τομείς και για τις ασθενέστερες ομάδες εργαζομένων· ευελπιστεί ότι η Επιτροπή θα λάβει επαρκή μέτρα για να σταματήσουν οι μεταφορές επιχειρήσεων με αποκλειστικό στόχο την απόκτηση διαρθρωτικών ή άλλων κονδυλίων και ζητά να ερευνάται συστηματικά κατά πόσον επιτυγχάνονται οι μακροπρόθεσμοι στόχοι κατά την κατανομή των κονδυλίωναυτών·

26.

υπογραμμίζει ότι το σύγχρονο οικονομικό πρότυπο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα αποθέματα πετρελαίου, υπογραμμίζει ότι μία τέτοια εξάρτηση μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο στην εξέλιξη των τιμών λόγω της ανεπάρκειας των ενεργειακών υλών αλλά κυρίως στις συγκρούσεις και στην πολιτική αστάθεια των χωρών παραγωγής του Νότου, των οποίων ο κοινωνικός αντίκτυπος είναι πολύ σοβαρός·

27.

υπογραμμίζει τη σημασία του δικαίου εμπορίου στον αγώνα για την εκρίζωση της φτώχειας στην ύπαιθρο και ζητεί επειγόντως από την Επιτροπή να δώσει συγκεκριμένη συνέχεια στις υποσχέσεις της για περισσότερη τεχνική και οικονομική υποστήριξη στο πλαίσιο του προϋπολογισμού προς τους παραγωγούς που εντάσσονται στην πρακτική αυτή και τους διανομείς τους στις χώρες της ΕΕ·

28.

τονίζει ότι πρέπει απαραιτήτως να συνεχιστεί η ασύμμετρη μεταχείριση των αναπτυσσομένων και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών στα πλαίσια του ΠΟΕ ώστε να λαμβάνεται υπόψη η σχετικώς ασθενής θέση τους στο σύστημα του διεθνούς εμπορίου·

29.

τονίζει ότι η κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης συνηγορεί υπέρ της μεταρρύθμισης του καθεστώτος του ΠΟΕ· τονίζει περαιτέρω ότι πρέπει να αξιολογηθούν οι συμφωνίες του ΠΟΕ από απόψεως των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους και ότι οι εξετάσεις αναγκαιότητας των Συμφωνιών για τους τεχνικούς φραγμούς του εμπορίου και άλλα θέματα πρέπει να αντικατασταθούν από δοκιμασίες βιωσιμότητας·

30.

τονίζει ότι πρέπει να καθιερωθεί ουσιαστικός δημοκρατικός έλεγχος του ΠΟΕ, γεγονός που συνεπάγεται αυθεντικό νομοθετικό έλεγχο από εκλεγμένους αντιπροσώπους ή κοινοβούλια·

31.

τονίζει πόσο σημαντική είναι η συνοχή της πολιτικής και συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η ΕΕ θα πρέπει να έχει ως στόχο να είναι πιο συνεπής ως προς τα λόγια της στα Ηνωμένα Έθνη, τη ΔΟΕ, το Bretton Woods και άλλους διεθνείς οργανισμούς· καλεί επίσης την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για να επιτύχουν και άλλα κράτη μέλη της ΔΟΕ την απαραίτητη συνοχή της πολιτικής σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, ιδίως δε στον ΠΟΕ· θεωρεί ότι οι οικουμενικώς αναγνωρισμένοι ελάχιστοι κανόνες εργασίας πρέπει να καταστούν προτεραιότητα των οργανισμών αυτών· πιστεύει ότι μία ενωτική παρουσία στους οργανισμούς της πολυμερούς διακυβέρνησης θα προσέφερε στην ΕΕ αποτελεσματικότερα μέσα πίεσης για την προώθηση ενός προτύπου ανάπτυξης στο οποίο ενσωματώνεται πλήρως η κοινωνική διάσταση, και ιδίως οι Βασικοί Κανόνες Εργασίας·

32.

τονίζει ότι, προκειμένου να υποστηριχθεί η κοινωνική πρόοδος στον τρίτο κόσμο, η ισχυροποίηση των Ηνωμένων Εθνών είναι απαραίτητη· ενθαρρύνει ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις εν εξελίξει εργασίες για τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ· τονίζει ότι ένα νέο και ενισχυμένο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών (Ecosoc) —ιδεωδώς, ανασυγκροτημένο ως Συμβούλιο για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη, με εξουσίες συντονισμού των εργασιών του ΔΝΤ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, του ΠΟΕ, της ΔΟΕ, καθώς και των Προγραμμάτων του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη (UNDP) και για το Περιβάλλον (UNEP)— είναι αναγκαίο για την επίτευξη της πολιτικής συνέπειας που απαιτείταιγια να επιτευχθούν οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετηρίδας και, γενικότερα, για να λειτουργήσει η παγκοσμιοποίηση ως εφαλτήριο για την κοινωνική πρόοδο·

33.

συμφωνεί με την ΠΕΚΔΠ ότι η κοινοβουλευτική εποπτεία του πολυμερούς συστήματος θα πρέπει σταδιακά να επεκταθεί· χαιρετίζει την πρόταση για μια κοινοβουλευτική ομάδα που θα ασχολείται με τη συνοχή και τη συνέπεια μεταξύ των παγκόσμιων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών, η οποία θα πρέπει να αναπτύξει μία ολοκληρωμένη εποπτεία των σημαντικότερων διεθνών οργανισμών· θεωρεί ότι αυτό συνιστά ευκαιρία ώστε να συμμετάσχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην κοινοβουλευτική ομάδα και να συμβάλει στη μεγιστοποίηση των οφελών της παγκοσμιοποίησης για όλες τις κοινωνικές ομάδες·

34.

συμφωνεί με την Επιτροπή ότι ο ιδιωτικός τομέας και οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες, η συγκρότηση και δραστηριοποίηση ομάδων κοινού ενδιαφέροντος και η παγκόσμια δράση διαφόρων κοινωνικών οργανώσεων (π.χ. ΜΚΟ) μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην προώθηση της χρηστής κοινωνικής διακυβέρνησης· χαιρετίζει τη στήριξη της Επιτροπής στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, που προσφέρουν σημεία αναφοράς για την υπεύθυνη επιχειρησιακή συμπεριφορά· στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για την ενίσχυση της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών μέσω της ενσωμάτωσης αναφορών στις διμερείς συμφωνίες· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών πρέπει να είναι πιο αυστηρή και συστηματική· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την ευαισθητοποίηση για την ορθή πρακτική, τα υπάρχοντα νομοθετικά κείμενα και εργαλεία όπως οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ·

35.

θεωρεί ότι οι ΜΜΕ δεν είναι δυνατόν να αποκλείονται από την ενεργό συμμετοχή σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να προβλέψει μορφές ενθάρρυνσης για τη συγκρότηση δικτύων που θα συνδέουν τις επιχειρήσεις τέτοιου τύπου· ζητεί επίσης την αναθεώρηση του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας και της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας, πράγμα που θα επιτρέψει στις εταιρείες αυτές να συμμετάσχουν πλήρως στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία·

36.

σημειώνει ότι η ΠΕΚΔΠ συνιστά να συγκαλέσει η ΔΟΕ διεθνές πολυμερές φόρουμ για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ)· σημειώνει ότι η ΠΕΚΔΠαναγνωρίζει ότι υπάρχει σκεπτικισμός όσον αφορά τον πραγματικό αντίκτυπο των συστημάτων ΕΚΕ· προτείνει να λάβει η Επιτροπή πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων σχετικά με το όφελος από την ΕΚΕ·

37.

εκτιμά ότι οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευθύνες των πολυεθνικών πρέπει να καθοριστούν σαφώς, και ότι η δράση της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα πρέπει να ενισχυθεί· πιστεύει ότι επιβάλλεται να δοθεί συνέχεια στις εργασίες του Πολυμερούς Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων (CSR) και καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει την ανακοίνωσή της·

38.

υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την ανύψωση της εκ μέρους των πολυεθνικών εταιρειών συνειδητοποίησης της κοινωνικής τους ευθύνης, οι οποίες είχαν μέχρι τούδε περιορισμένη επιτυχία·

39.

καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την κοινωνική επισήμανση, βασισμένη σε κριτήρια όπως ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των συνδικάτων, το εργασιακό περιβάλλον, η κατάρτιση και ανέλιξη των υπαλλήλων, η ίση μεταχείριση και ο κοινωνικός και ηθικός σεβασμός των υπαλλήλων και των πολιτών της περιβάλλουσας κοινότητας·

40.

επισημαίνει ότι όλο και περισσότερο εθνικές μεταναστευτικές πολιτικές σχεδιάζονται για να εξυπηρετούν τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς εργασίας· εμμένει ότι οι μεταναστευτικές πολιτικές πρέπει να βασίζονται στη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των διακινουμένων εργαζομένων και των μελών της οικογενείας τους·

41.

υπογραμμίζει την ανάγκη να διαμορφωθεί μεταναστευτική πολιτική βασισμένη στη Σύμβαση αυτή, η οποία θα λαμβάνει, αφενός, υπόψη τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και θα παρέχει, αφετέρου, επαρκή προστασία όσον αφορά στα δικαιώματα των διακινουμένων εργαζομένων και των οικογενειών τους·

42.

επισημαίνει ότι η μετανάστευση συνιστά σημαντικό αλλά και ευαίσθητο θέμα στα πλαίσια της συζήτησης για την παγκοσμιοποίηση, το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνον αφού συμφωνήσουν τα κράτη μέλη επί μιας κοινής διαδικασίας αναγνώρισης και ένταξης·

43.

υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί καλύτερη ενημέρωση του κόσμου σχετικά με τα οφέλη και τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και τονίζει τη σημασία των εκπαιδευτικών οργανισμών και των μέσων ενημέρωσης από αυτή την άποψη·

44.

παροτρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διαθέσουν τους πόρους και τις επενδύσεις που είναι απαραίτητες για την προώθηση των ανωτέρω διαδικασιών·

45.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υπό ένταξη και υποψηφίων προς ένταξη χωρών.


(1)  ΕΕ C 271 E της 12.11.2003, σ. 598.


Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2005

18.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CE 280/71


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

(2006/C 280 E/03)

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA

Αντιπρόεδρος

1.   Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ.

Παρεμβαίνει η Véronique De Keyser σχετικά με επεισόδιο του οποίου θύματα υπήρξαν η Ana Maria Gomes και η ίδια, και το οποίο έλαβε χώρα χθές στο πλαίσιο της εκθέσεως κατά της αμβλώσεως (Ο Πρόεδρος της απαντά ότι θα ενημερώσει το Προεδρείο).

2.   Κατάθεση εγγράφων

Οι ακόλουθες εκθέσεις κατατέθηκαν από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές:

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το σημείο 3 της διοργανικής συμφωνίας της 7ης Νοεμβρίου 2002 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συμπληρώνει τη διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού (COM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI)) — Επιτροπή Προϋπολογισμών.

Εισηγητής: Böge Reimer (A6-0320/2005).

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005 (Θύελλα στη Βόρεια Ευρώπη) (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)) — Επιτροπή Προϋπολογισμών.

Εισηγητής: Garriga Polledo Salvador (A6-0321/2005).

3.   Η κατάσταση στο Ιράκ μετά το δημοψήφισμα για το Σύνταγμα (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η κατάσταση στο Ιράκ μετά το δημοψήφισμα για το Σύνταγμα

Ο Λόρδος Bach (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Γιώργος Δημητρακόπουλος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Angelika Beer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Alessandro Battilocchio, μη εγγεγραμμένος, Antonio Tajani, Lilli Gruber, James Hugh Allister, Béatrice Patrie, Józef Pinior, Παναγιώτης Μπεγλίτης, Λόρδος Bach και Benita Ferrero-Waldner.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση, η οποία διακόπτεται στις 10 π.μ. εν αναμονή της αφίξεως της κ. Margaret Beckett (ασκούσας την Προεδρία του Συμβουλίου), επαναλαμβάνεται στις 10.10 π.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Αντιπρόεδρος

4.   Κλιματικές αλλαγές — Η μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος στον πλανήτη και πώς μπορεί να κερδηθεί (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Υπό το φως των ζημιών που προκλήθηκαν από τους πρόσφατους τυφώνες και των αποτελεσμάτων των Συνόδων Κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κίνας και της Ινδίας

Έκθεση με τίτλο: «Η μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος στον πλανήτη και πώς μπορεί να κερδηθεί» [2005/2049(INI)] — Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Εισηγητής: Anders Wijkman (A6-0312/2005)

Η Margaret Beckett (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και ο Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Ο Anders Wijkman παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Paul Verges (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Cristina Gutiérrez-Cortines, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Gyula Hegyi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Caroline Lucas, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Janusz ONYSZKIEWICZ

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Irena Belohorská, Peter Liese, Dorette Corbey, Alyn Smith, Roberto Musacchio, Urszula Krupa, Bruno Gollnisch, Avril Doyle, Anne Ferreira, Lena Ek, Bairbre de Brún, Γεώργιος Καρατζαφέρης, Françoise Grossetête, Marie-Noëlle Lienemann, Gunnar Hökmark, Justas Vincas Paleckis, Bogusław Sonik, Edite Estrela, Richard Seeber, Rebecca Harms (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Margaret Beckett και Σταύρος Δήμας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.11.2005.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Αντώνιος ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗΣ

Αντιπρόεδρος

5.   Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (επί των τροπολογιών, χωριστών ψηφοφοριών, ψηφοφοριών κατά τμήματα, ...) καταχωρίζονται στο Παράρτημα I, που επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά.

Παρεμβαίνουν οι:

Hannes Swoboda σχετικά με την οργάνωση των εργασιών·

Philip Bushill-Matthews, σχετικά με τη διεξαγωγή της Ώρας των Ερωτήσεων·

Edith Mastenbroek, σχετικά με την ελευθερία της πληροφορίας στην Τυνησία και την Παγκόσμια Διάσκεψη για την Κοινωνία της Πληροφορίας που οργάνωσε ο ΟΗΕ στην Τύνιδα από τις 16 έως τις 18 Νοεμβρίου 2005.

5.1.   Ενημέρωση των επιβατών για την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενημέρωση των επιβατών των αεροπορικών μεταφορών σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα και για τη γνωστοποίηση πληροφοριών από τα κράτη μέλη σχετικά με την ασφάλεια [COM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)] — Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού.

Εισηγήτρια: Christine De Veyrac (A6-0310/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2005)0428)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0428)

5.2.   Πυρηνικός σταθμός του Bohunice V1 στη Σλοβακία * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέση σε εφαρμογή του πρωτοκόλλου αριθ. 9, το οποίο προσαρτάται στην πράξη περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με τον πυρηνικό σταθμό Bohunice V1 της Σλοβακίας [COM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)] — Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.

Εισηγήτρια: Rebecca Harms (A6-0282/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2005)0429)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0429)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Herbert Bösch, σχετικά με την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 12·

Η Rebecca Harms (εισηγήτρια) επισημαίνει ότι επιθυμεί να αποσύρει την υπογραφή της από την έκθεση και προτείνει στους βουλευτές να την καταψηφίσουν.

5.3.   Βόρεια διάσταση (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0584/2005, B6-0586/2005, B6-0587/2005, B6-0588/2005, B6-0589/2005 και B6-0590/2005

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0584/2005

(αντικαθιστά τις B6-0584/2005, B6-0586/2005, B6-0587/2005, B6-0588/2005, B6-0589/2005 και B6-0590/2005):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Alexander Stubb, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Riitta Myller, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Diana Wallis και Paavo Väyrynen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Satu Hassi, Tatjana Ždanoka και Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Gintaras Didžiokas και Rolandas Pavilionis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0430)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Henrik Lax προτείνει προφορική τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη Η, η οποία κρατείται.

5.4.   Η μετάβαση στο ψηφιακό σύστημα (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0583/2005

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0431)

5.5.   Οικονομικοί πόροι που προορίζονται για τον παροπλισμό των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τους οικονομικούς πόρους που προορίζονται για τον παροπλισμό των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής [2005/2027(INI)] — Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.

Εισηγήτρια: Rebecca Harms (A6-0279/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0432)

5.6.   Η μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος στον πλανήτη και πως μπορεί να κερδηθεί (ψηφοφορία)

Έκθεση με τίτλο: «Η μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος στον πλανήτη και πως μπορεί να κερδηθεί» [2005/2049(INI)] — Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Εισηγητής: Anders Wijkman (A6-0312/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0433)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Anders Wijkman (εισηγητής) επισημαίνει ένα σφάλμα στον κατάλογο ψηφοφοριών της Ομάδας PPE-DE και προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 24, η οποία κρατείται·

Ο Bernd Posselt επισημαίνει ότι υπάρχει μία απόκλιση ανάμεσα στη γερμανική και την αγγλική μετάφραση της παραγράφου 41.

6.   Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Rebecca Harms — A6-0282/2005

Milan Gaľa, Árpád Duka-Zólyomi και Andreas Mölzer

Έκθεση Anders Wijkman — A6-0312/2005

Richard Seeber και Luca Romagnoli

7.   Διορθώσεις ψήφου

Οι διορθώσεις ψήφου εμφαίνονται στην ιστοθέση «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)» και στην έντυπη έκδοση του Παραρτήματος II «Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση».

Η ηλεκτρονική μορφή στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη διάρκεια δύο εβδομάδων μετά την ημέρα των ψηφοφοριών.

Όταν παρέλθει αυτή η προθεσμία, η κατάσταση των διορθώσεων ψήφου θα κλείσει για να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.45 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Josep BORRELL FONTELLES

Πρόεδρος

8.   Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Ο Jan Marinus Wiersma υπέγραψε στην κατάσταση παρόντων αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται σ' αυτήν.

Τα συνοπτικά πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

*

* *

Παρεμβαίνει ο Bernd Posselt σχετικά με τις εκθέσεις που έχουν οργανωθεί στους χώρους του Κοινοβουλίου.

9.   Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Giovanni Procacci καθίσταται μέλος της Ομάδας ALDE.

10.   Συνεδρίαση του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (συζήτηση)

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και δήλωση της Επιτροπής: Συνεδρίαση του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ο Jack Straw (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) παρουσιάζει την έκθεσή του. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Hans-Gert Poettering, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Robert Goebbels, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Karin Riis-Jørgensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Pierre Jonckheer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michael Henry Nattrass, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, James Hugh Allister, μη εγγεγραμμένος, Timothy Kirkhope, Gary Titley, Marielle De Sarnez, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Mario Borghezio, Armando Dionisi, Bernard Poignant, Jack Straw και Lapo Pistelli.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pierre MOSCOVICI

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ian Hudghton, Jana Bobošíková, Margie Sudre, Christopher Beazley, ο οποίος αναφέρεται στην κατανομή του χρόνου ομιλίας, Nicola Zingaretti, Chris Davies, Othmar Karas, Csaba Sándor Tabajdi, Bogusław Sonik, Libor Rouček, Geoffrey Van Orden, Ana Maria Gomes, Douglas Alexander (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso.

Η συζήτηση περατώνεται.

11.   Πρόσφατες δηλώσεις του κ. Mahmoud Ahmadinejad, Προέδρου του Ιράν (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πρόσφατες δηλώσεις του κ. Mahmoud Ahmadinejad, Προέδρου του Ιράν

Ο Douglas Alexander (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Hans-Gert Poettering, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Pasqualina Napoletano, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Angelika Beer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, και Douglas Alexander

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Lambsdorff, István Szent-Iványi, Jelko Kacin, Elizabeth Lynne, Frédérique Ries, Sophia in 't Veld, Margarita Starkevičiūtė, Philippe Morillon και Janusz Onyszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Ιράν (B6-0585/2005)·

André Brie, Vittorio Agnoletto και Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Ιράν (B6-0608/2005)·

Pasqualina Napoletano, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του ιρανού προέδρου (B6-0609/2005)·

Cristiana Muscardini, Mogens N.J. Camre και Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του Ιρανού προέδρου Mahmoud Ahmadinejad (B6-0610/2005)·

Angelika Beer, Monica Frassoni, Joost Lagendijk και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Ιράν (B6-0611/2005)·

Hans-Gert Poettering, Charles Tannock, Michael Gahler και Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου του Ιράν κ. Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ (B6-0612/2005).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.11.2005.

12.   Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0339/2005).

Ερώτηση 1 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Πρόβλεψη αναδιαρθρώσεων.

Ο Douglas Alexander (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.

Ερώτηση 2 (Manuel Medina Ortega): Φορολόγηση της αεροπορικής μεταφοράς επιβατών.

Ο Douglas Alexander απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat και Philip Bradbourn.

Ερώτηση 3 (Sarah Ludford): Η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εμπορία ανθρώπων.

Ο Douglas Alexander απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Sarah Ludford και Elizabeth Lynne.

Ερώτηση 4 (John Purvis): Ειδικοί φόροι κατανάλωσης για τον καπνό και τα οινοπνευματώδη.

Ο Douglas Alexander απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των John Purvis και David Martin.

Ερώτηση 5 (Elspeth Attwooll): Νύφες χωρίς σύνορα.

Ο Douglas Alexander απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Elspeth Attwooll και Sarah Ludford.

Ερώτηση 6 (Frank Vanhecke): Λογοκρισία στο Διαδίκτυο στην Κίνα.

Ο Douglas Alexander απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Frank Vanhecke.

Ερώτηση 7 (Richard James Ashworth): Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο Douglas Alexander απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Philip Bushill-Matthews (αναπλ. συντάκτη), David Martin και Christopher Beazley.

Ερώτηση 8 (Richard Corbett): Επιτροπολογία.

Ο Douglas Alexander απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Richard Corbett.

Ερώτηση 9 (Sajjad Karim): Ασυνέπεια στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν οι υπουργοί την ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Douglas Alexander απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Sajjad Karim.

Ερώτηση 10 (Hélène Goudin): Ο προϋπολογισμός των κρατών μελών για την εθνική άμυνα.

Ο Douglas Alexander απαντά στην ερώτηση.

Ερώτηση 11 (Δημητρίου Παπαδημούλη): Επίτευξη συμφωνίας για τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013.

Ο Douglas Alexander απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Δημητρίου Παπαδημούλη και Esko Seppänen.

Ερώτηση 12 (Nils Lundgren): Νομική ασφάλεια στην ΕΕ.

Ο Douglas Alexander απαντά στην ερώτηση.

Ερώτηση 13 (Chris Davies): Διαφάνεια και ανοιχτές διαδικασίες.

Ερώτηση 14 (Timothy Kirkhope): Διαφάνεια του Συμβουλίου.

Ο Douglas Alexander απαντά στις ερωτήσεις καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Chris Davies, James Hugh Allister, Richard Corbett και Timothy Kirkhope.

Ερώτηση 15 (Jonas Sjöstedt): Αλιευτική συμφωνία με το Μαρόκο και υποστήριξη του Συμβουλίου στα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Douglas Alexander απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Jonas Sjöstedt και Bernd Posselt.

Στις ερωτήσεις 16 έως 36 θα δοθούν γραπτές απαντήσεις.

Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο περατώνεται.

13.   Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τυνησία, επ' ευκαιρία της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την κοινωνία της πληροφορίας.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.15 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miroslav OUZKÝ

Αντιπρόεδρος

14.   Πρότυπα μη βάναυσης παγίδευσης για ορισμένα είδη ζώων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προτύπων μη βάναυσης παγίδευσης για ορισμένα είδη ζώων [COM(2004)0532 — C6-0100/2004 — 2004/0183(COD)] — Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Εισηγήτρια: Karin Scheele (A6-0304/2005)

Παρεμβαίνει ο Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής).

Η Karin Scheele παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Horst Schnellhardt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Dorette Corbey, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jules Maaten, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jean-Claude Martinez, μη εγγεγραμμένος, Richard Seeber, Linda McAvan, Mojca Drčar Murko, Jillian Evans, Hélène Goudin, Christofer Fjellner, Robert Evans, Margrete Auken, Piia-Noora Kauppi, Hans-Peter Mayer και Σταύρος Δήμας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.11.2005.

15.   Εξαγωγές όπλων — Η μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής — Δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την έκτη ετήσια έκθεση του Συμβουλίου, δυνάμει της λειτουργικής διάταξης αριθ. 8 του κώδικα συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξαγωγές όπλων [2005/2013(INI)] — Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.

Εισηγητής: Raül Romeva i Rueda (A6-0292/2005)

Έκθεση σχετικά με τη μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής: ένας ρόλος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [2005/2139(INI)] — Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.

Εισηγητής: Ģirts Valdis Kristovskis (A6-0297/2005)

Έκθεση σχετικά με το Πράσινο Βιβλίο για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας [2005/2030(INI)] — Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών.

Εισηγητής: Joachim Wuermeling (A6-0288/2005)

Ο Raül Romeva i Rueda παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0292/2005).

Ο Ģirts Valdis Kristovskis παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0297/2005).

Ο Joachim Wuermeling παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0288/2005).

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Gunnar Hökmark (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Ģirts Valdis Kristovskis (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Jas Gawronski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Alexander Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, ο οποίος περατώνει την παρέμβασή του απευθύνοντας υβριστική έκφραση προς την Ολομέλεια, Μάριος Ματσάκης, ο οποίος δηλώνει βαθύτατα προσβεβλημένος από τους λόγους του Gerard Batten και ζητεί από τον Πρόεδρο να προβεί στις δέουσες ενέργειες (Ο Πρόεδρος του απαντά ότι θα παραπέμψει το ζήτημα στο Προεδρείο), Ryszard Czarnecki, μη εγγεγραμμένος, Gitte Seeberg, Ana Maria Gomes, Μάριος Ματσάκης, Eva-Britt Svensson, Andreas Mölzer, Karl von Wogau, Manuel Medina Ortega, κατ' αρχάς επί της παρεμβάσεως του Gerard Batten, Luca Romagnoli, Elmar Brok, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Helmut Kuhne, κατ' αρχάς επί της παρεμβάσεως του Gerard Batten, Othmar Karas, Joel Hasse Ferreira, Zuzana Roithová, Proinsias De Rossa, κατ' αρχάς επί της παρεμβάσεως του Gerard Batten, Andreas Schwab, Simon Coveney, Ģirts Valdis Kristovskis (εισηγητής), για να παράσχει διευκρινίσεις και η Benita Ferrero-Waldner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.11.2005.

16.   Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. «Ημερήσια Διάταξη» PE 364.133/OJJE).

17.   Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.45 μ.μ.

Julian Priestley

Γενικός Γραμματέας

Gérard Onesta

Aντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Adamou, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Παρατηρητές

Abadjiev Dimitar, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

+

εγκρίνεται

-

απορρίπτεται

καταπίπτει

Α

αποσύρεται

OK (..., ..., ...)

ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)

ΗΕ (..., ..., ...)

ηλεκτρονική επαλήθευση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)

ψ.τμ.

ψηφοφορία κατά τμήματα

χ.ψ.

χωριστή ψηφοφορία

τροπ.

τροπολογία

ΣΤ

συμβιβαστική τροπολογία

ΑΤ

αντίστοιχο τμήμα

Δ

τροπολογία που διαγράφει

=

ταυτόσημες τροπολογίες

παρ.

παράγραφος

άρθρο

άρθρο

αιτ.σκ.

αιτιολογική σκέψη

ΠΨ

πρόταση ψηφίσματος

ΚΠΨ

κοινή πρόταση ψηφίσματος

ΜΨ

μυστική ψηφοφορία

1.   Ενημέρωση των επιβατών για την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα ***I

Έκθεση: Christine DE VEYRAC (A6-0310/2005)

Θέμα

Τροπ. αριθ.

Συντάκτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

Σύνολο αριθ. 1 — συμβιβαστικές τροπολογίες

55-82

84-117

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE και GUE/NGL

 

+

 

Σύνολο αριθ. 1 — συμβιβαστικές τροπολογίες — χωριστές ψηφοφ.

83

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE και GUE/NGL

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

+

 

Σύνολο αριθ. 2 — τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής

1-16

18-54

επιτροπή

 

 

ψηφοφορία: τροποπ. πρόταση

 

+

 

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα

ΟΚ

+

577, 16, 31

Η τροπολογία 17 δεν αφορά όλες τις γλώσσες· για το λόγο αυτό δεν τέθηκε σε ψηφοφορία (βλ. άρθρο 151, παράγραφος 1, στοιχείο δ) του Κανονισμού).

Αιτήσεις για ψηφοφορία κατά τμήματα

PPE-DE

τροπ. 83

1ο μέρος: παρ. 1

2ο μέρος: παρ. 2 και 3

Αιτήσεις για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση

PPE-DE: τελική ψηφοφορία

2.   Πυρηνικός σταθμός του Bohunice V1 στη Σλοβακία *

Έκθεση: Rebecca HARMS (A6-0282/2005)

Θέμα

Τροπ. αριθ.

Συντάκτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής — ψηφοφορία εν συνόλω

4

6

9

15

επιτροπή

 

+

 

Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής — χωριστές ψηφοφορίες

2

επιτροπή

χ.ψ.

+

 

3

επιτροπή

χ.ψ.

+

 

5

επιτροπή

ΟΚ

+

441, 184, 22

7

επιτροπή

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

+

 

8

επιτροπή

χ.ψ.

+

 

10

επιτροπή

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

+

 

11

επιτροπή

χ.ψ.

+

 

13

επιτροπή

χ.ψ.

+

 

14

επιτροπή

χ.ψ.

+

 

άρθρο 3, παρ. 1

18

PPE-DE

 

R

 

12

επιτροπή

ΟΚ

+

436, 190, 25

μετά την αιτ. σκ. 3

17

PPE-DE

 

R

 

1

επιτροπή

 

+

 

μετά την αιτ. σκ. 5

16

PSE

 

+

 

ψηφοφορία: τροποπ. πρόταση

ΗΕ

+

377, 222, 59

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα

 

+

 

Αιτήσεις για χωριστή ψηφοφορία

ALDE: τροπ. 5, 12

Verts/ALE: τροπ. 2, 3, 8, 11, 13 και 14

Αιτήσεις για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση

Verts/ALE: τροπ. 5 και 12

Αιτήσεις για ψηφοφορία κατά τμήματα

Verts/ALE

τροπ. 7

1ο μέρος: «Οι πιστώσεις του κοινοτικού προϋπολογισμού... Ευρωπαϊκή Ένωση.»

2ο μέρος: «Οι πιστώσεις αυτές ... ηλεκτρικής ενέργειας.»

τροπ. 10

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τους όρους «μέτρα για τη δημιουργία νέας παραγωγικής ικανότητας και»

2ο μέρος: οι όροι αυτοί

Διάφορα

Η Ομάδα PPE-DE απέσυρε τις τροπολογίες της 17 και 18.

3.   Βόρεια διάσταση

Προτάσεις ψηφίσματος: B6-0584/2005, 0586/2005, 0587/2005, 0588/2005, 0589/2005 και 0590/2005

Θέμα

Τροπ. αριθ.

Συντάκτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0584/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL και UEN)

μετά την παρ. 7

1

UEN

 

+

 

αιτ. σκ. H

παρ.

αρχικό κείμενο

 

+

προφορική τροποπ.

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο)

ΟΚ

+

634, 17, 18

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B6-0584/2005

 

ALDE

 

 

B6-0586/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0587/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0588/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0589/2005

 

PSE

 

 

B6-0590/2005

 

UEN

 

 

Αιτήσεις για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση

PPE-DE: τελική ψηφοφορία

Διάφορα

Ο Henrik Lax προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία επί της αιτ. σκέψης H:

H.

υπογραμμίζοντας την αξία και τις επιπτώσεις της περιβαλλοντικής πολιτικής της Βόρειας Διάστασης σε όλη την περιοχή, όπως επί παραδείγματι με τη μονάδα καθαρισμού ύδατος της Αγίας Πετρούπολης, τονίζοντας όμως την περαιτέρω ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον ευτροφισμό των υδάτων και μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας για τη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων από δεξαμενόπλοια, εκμετάλλευση πετρελαιοπηγών και τη βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας και της διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων και επισημαίνοντας ότι η Βαλτική έχει ήδη υποστεί σοβαρή ρύπανση και η θέση της ως εσωτερική θάλασσα την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη,

4.   Η μετάβαση στο ψηφιακό σύστημα

Πρόταση ψηφίσματος: B6-0583/2005

Θέμα

Τροπ. αριθ.

Συντάκτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B6-0583/2005 της Επιτροπής ITRE

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο)

 

+

 

5.   Οικονομικοί πόροι που προορίζονται για τον παροπλισμό των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής *

Έκθεση: Rebecca HARMS (A6-0279/2005)

Θέμα

Τροπ. αριθ.

Συντάκτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

μετά την παρ. 4

1

Verts/ALE

 

+

 

2

Verts/ALE

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2/ΗΕ

+

375, 253, 23

παρ. 5

5

PPE-DE

 

-

 

3

Verts/ALE

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2/ΗΕ

+

336, 305, 19

παρ. 6

6

PPE-DE

 

-

 

παρ. 9

7

PPE-DE

ΗΕ

-

316, 344, 5

παρ. 16

Verts/ALE

ΗΕ

-

172, 478, 9

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο)

 

+

 

Η τροπολογία 8 διαγράφεται.

Αιτήσεις για ψηφοφορία κατά τμήματα

PPE-DE

τροπ. 2

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τους όρους «και των νομοθετικών πρωτοβουλιών»

2ο μέρος: οι όροι αυτοί

τροπ. 3

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τους όρους «και να αποτρέψει οιαδήποτε χρήση του μηχανισμού κρατικών ενισχύσεων»

2ο μέρος: οι όροι αυτοί

6.   Η μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος στον πλανήτη και πως μπορεί να κερδηθεί *

Έκθεση: Anders WIJKMAN (A6-0312/2005)

Θέμα

Τροπ. αριθ.

Συντάκτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

παρ. 1, παύλα 2

14/αναθ.

PPE-DE

 

+

 

μετά την παρ. 1

6

Verts/ALE

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

-

 

μετά την παρ. 4

7

Verts/ALE

ΗΕ

+

339, 302, 12

παρ. 5

3

REUL κά

 

-

 

παρ.

αρχικό κείμενο

χ.ψ.

+

 

παρ. 6

4

REUL κά

 

-

 

παρ.

αρχικό κείμενο

χ.ψ.

+

 

μετά την παρ. 7

13

GUE/NGL

 

+

 

παρ. 8

1

VIDAL-QUADRAS κά

ΗΕ

+

453, 204, 12

παρ.

αρχικό κείμενο

 

 

παρ. 11

παρ.

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

παρ. 13

2

PSE

 

-

 

μετά την παρ. 16

18

ALDE

 

+

 

παρ. 18

παρ.

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

+

 

παρ. 21

REUL κά

ΗΕ

-

306, 340, 15

παρ.

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1/ΗΕ

+

349, 304, 7

2

+

 

παρ. 24

παρ.

αρχικό κείμενο

 

+

προφορική τροποπ.

μετά την παρ. 27

15

PPE-DE

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

+

 

16

PPE-DE

 

+

 

παρ. 28

17

PPE-DE

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

+

 

παρ. 41

παρ.

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

+

 

μετά την αιτ. σκ. Γ

9

GUE/NGL

 

-

 

10

GUE/NGL

 

-

 

μετά την αιτ. σκ. E

8

GUE/NGL

ψ.τμ.

 

 

1

-

 

2

 

μετά την αιτ. σκ. Θ

11

GUE/NGL

 

-

 

12

GUE/NGL

 

+

 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο)

ΟΚ

+

450, 66, 143

Αιτήσεις για ψηφοφορία κατά τμήματα

IND/DEM

παρ. 18

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τους όρους «όπως όρια ταχύτητας σε επίπεδο ΕΕ,»

2ο μέρος: οι όροι αυτοί

παρ. 21

1ο μέρος: «υποστηρίζει τη θέσπιση ... τη μείωση της ρύπανσης»

2ο μέρος: «καλεί την Επιτροπή ... το αργότερο·»

τροπ. 17

1ο μέρος: «θεωρεί ότι ... βιομάζα»

2ο μέρος: «και της ζητεί ... δεσμευτικά μέτρα»

Verts/ALE

τροπ. 6

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τους όρους «επίσημη εντολή και»

2ο μέρος: οι όροι αυτοί

τροπ. 8

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τους όρους «ναι μεν είναι μια “καθαρή” πηγή ενέργειας αφού δεν εκλύει αέρια θερμοκηπίου, όμως αφετέρου»

2ο μέρος: οι όροι αυτοί

τροπ. 15

1ο μέρος: «υπογραμμίζει ότι ... την παραγωγή·»

2ο μέρος: «δηλώνει σχετικά ... στην αγορά·»

PPE-DE

παρ. 11

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τους όρους «κατά κύριο λόγο στρεβλά κίνητρα, όπως οι επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων» και «να προτείνει νομοθεσία για την κατάργηση όλων των επιδοτήσεων αυτού του είδους και στη θέση τους»

2ο μέρος: «κατά κύριο λόγο στρεβλά κίνητρα, όπως οι επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων»

3ο μέρος: «να προτείνει νομοθεσία για την κατάργηση όλων των επιδοτήσεων αυτού του είδους και στη θέση τους»

παρ. 41

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τους όρους «επανεξέταση της διπλής έδρας του ΕΚ»

2ο μέρος: οι όροι αυτοί

Αιτήσεις για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση

Verts/ALE: τελική ψηφοφορία

Αιτήσεις για χωριστή ψηφοφορία

PPE-DE: παρ. 5, 6

Διάφορα

O Anders Wijkman (PPE-DE) προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 24:

24.

προκειμένου να καταδείξει τον σαφή ηγετικό ρόλο της ΕΕ ενόψει των διαπραγματεύσεων του 2012, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τα κτίρια και για την αναθεώρηση της οδηγίας για τα βιολογικά καύσιμα, προκειμένου να συμπεριληφθούν τα βιολογικά ευέλικτα καύσιμα τελευταίας τεχνολογίας (όπως MTHF, Ethyl Levulinate, κ.λπ.), να θεσπίσει υποχρεωτικά κοινά πρότυπα για ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά τα νέα αυτά καύσιμα, να δημιουργήσει κίνητρα για τους στόλους επιχειρηματικών οχημάτων που κινούνται με βιολογικά καύσιμα και να καθιερώσει ελάχιστες αναλογίες ανάμιξης, όπως κατώτατο ποσοστό 10 % βιολογικών καυσίμων στο πετρέλαιο , στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Αλλαγή του Κλίματος·


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

1.   Έκθεση De Veyrac A6-0310/2005

Υπέρ: 577

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Κατά: 16

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Mote

PPE-DE: Purvis

Verts/ALE: Hammerstein Mintz

Αποχές: 31

GUE/NGL: Guidoni

NI: Allister, Helmer

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Zahradil

Διορθώσεις ψήφου

Υπέρ: Gérard Onesta

2.   Έκθεση Harms A6-0282/2005

Υπέρ: 441

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lehideux, Manders, Mulder, Procacci, Ries, Schuth

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka- Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García- Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bourzai, Bozkurt, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Didžiokas, Foglietta, Libicki, Pavilionis

Κατά: 184

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pap