ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 280E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
18. listopadu 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   (Sdělení)

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

ZASEDÁNÍ 2005 — 2006

 

Pondělí 14. listopadu 2005

2006/C 280E/1

ZÁPIS

1

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Prohlášení předsednictva

Předložení dokumentů

Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování

Složení Parlamentu

Členství ve výborech a delegacích

Následný postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Texty smluv dodané Radou

Petice

Plán práce

Jednominutové projevy k důležitým otázkám politické povahy

Sociální rozměr globalizace (rozprava)

Přechod k digitálnímu vysílání (rozprava)

Tajná vězeňské zařízení v Evropě (rozprava)

Režim dovozu banánů (rozprava)

Směrnice o institucích zaměstaneckého penzijního pojištění (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

11

 

Úterý 15. listopadu 2005

2006/C 280E/2

ZÁPIS

13

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Předložení dokumentů

Převody prostředků

Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Severská dimenze (předložení návrhů usnesení)

Předložení výroční zprávy Účetního dvora — 2004 (rozprava)

Legislativní a pracovní program pro rok 2006

Sdělení předsednictva

Hlasování

Šíření správných postupů a monitorování zavádění informačních a komunikačních technologií ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Celoevropská soustava veřejného rádiového pagingu ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Organizace společného trhu s osivem * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Organizace společného trhu s chmelem * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Organizace společného trhu s vínem * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Změna Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), která bance umožní financovat projekty v Mongolsku * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Víza na zimní olympijské nebo paralympijské hry pořádané v Turíně v roce 2006 ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Systém sociálního zabezpečení pro zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečněčinné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Úhoři říční (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Porušení protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství členským státem (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Sociální rozměr globalizace (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Složení Parlamentu

Evropská agentura pro chemikálie (REACH) ***I — Změna směrnice 67/548/EHS o nebezpečných látkách (REACH) ***I (rozprava)

Evropské regulační agentury (rozprava)

Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

2005, Balíček Rozšíření II (rozprava)

Informování cestujících o totožnosti provozujícího leteckého dopravce ***I (rozprava)

Jaderná elektrárna Bohunice V1 na Slovensku * — Využití finančních zdrojů určených na vyřazování jaderných elektráren z provozu (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

27

PŘÍLOHA 1

29

PŘÍLOHA II

34

PŘIJATÉ TEXTY

41

P6_TA(2005)0417Prodloužení programu o šíření správných postupů a monitorování zavádění informačních a komunikačních technologií ***ILegistativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 2256/2003/ES s ohledem na prodloužení programu na rok 2006 a jeho rozšíření o šíření správných postupů a monitorování zavádění informačních a komunikačních technologií (KOM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD))

41

PŘÍLOHA IROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. .../2005/ES ze dne ..., kterým se mění rozhodnutí č. 2256/2003/ES s ohledem na prodloužení programu pro šíření správných postupů a monitorování zavádění informačních a komunikačních technologií na rok 2006

41

PŘÍLOHA II

45

P6_TA(2005)0418Celoevropská soustava veřejného rádiového pagingu ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zrušuje směrnice 90/544/EHS o frekvenčních pásmech určených pro koordinované zavádění celoevropské soustavy veřejného rádiového pagingu ve Společenství (KOM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD))

45

PŘÍLOHASMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/.../ES ze dne ..., kterou se zrušuje směrnice 90/544/EHS o frekvenčních pásmech určených pro koordinované zavádění celoevropské soustavy veřejného rádiového pagingu ve Společenství

46

P6_TA(2005)0419Organizace společného trhu v odvětví osiv *Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o společné organizaci trhu s osivem (KOM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS))

47

P6_TA(2005)0420Organizace společného trhu v odvětví chmelu *Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o společné organizaci trhu s chmelem (KOM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS))

48

P6_TA(2005)0421Organizace společného trhu v odvětví vinařství *Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem (KOM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS))

48

P6_TA(2005)0422Změna Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), která bance umožní financovat projekty v Mongolsku *Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady o změně Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), která bance umožní financovat projekty v Mongolsku (KOM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS))

49

P6_TA(2005)0423Víza na zimní olympijské nebo paralympijské hry pořádané v Turíně v roce 2006 ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k usnadnění postupů pro podávání žádostí o víza a udělování víz pro členy olympijské rodiny, kteříseúčastní zimních olympijských nebo paralympijských her 2006 v Turíně (KOM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169 (COD))

50

PŘÍLOHANAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č..../2005 ze dne ... o opatřeních k usnadnění postupů pro podávání žádostí o víza a udělování víz pro členy olympijské rodiny, kteří se účastní zimních olympijských nebo paralympijských her 2006 v Turíně

50

P6_TA(2005)0424Systémy sociálního zabezpečení ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečněčinné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 (KOM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD))

56

P6_TC1-COD(2004)0284Postoj evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. listopadu 2005 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.../2006, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71

57

PŘÍLOHA

58

P6_TA(2005)0425Úhoři říčníUsnesení Evropského parlamentu k vytvoření akčního plánu Společenství pro obnovení stavů úhoře říčního (2005/2032(INI))

63

P6_TA(2005)0426Porušení protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství členským státemUsnesení Evropského parlamentu o možném porušení Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství členským státem (2005/2187(INI))

64

P6_TA(2005)0427Sociální rozměr globalizaceUsnesení Evropského parlamentu o sociálním rozměru globalizace (2005/2061(INI))

65

 

Středa 16. listopadu 2005

2006/C 280E/3

ZÁPIS

71

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Předložení dokumentů

Situace v Iráku po referendu o ústavě (rozprava)

Změna klimatu — Zastavit globální změnu klimatu (rozprava)

Hlasování

Informování cestujících o totožnosti provozujícího leteckého dopravce ***I (hlasování)

Jaderná elektrárna Bohunice V1 na Slovensku * (hlasování)

Severská dimenze (hlasování)

Přechod k digitálnímu vysílání (hlasování)

Využití finančních zdrojů určených na vyřazování jaderných elektráren z provozu (hlasování)

Zastavit globální změnu klimatu (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Členství v politických skupinách

Neformální schůzka Evropské rady (rozprava)

Nedávná prohlášení pana Mahmouda Ahmadinejada, prezidenta Íránu (rozprava)

Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

Prohlášení předsednictva

Normy humánního lovu určitých druhůživočichů do pastí ***I (rozprava)

Vývoz zbraní — Nešíření zbraní hromadného ničení — Veřejné zakázky v oblasti obrany (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

80

PŘÍLOHA 1

82

PŘÍLOHA II

89

PŘIJATÉ TEXTY

98

P6_TA(2005)0428Informování cestujících o totožnosti provozujícího leteckého dopravce ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce aosdělování informací o bezpečnosti členskými státy (KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD))

98

P6_TC1-COD(2005)0008Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. listopadu 2005 k nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES

98

PŘÍLOHASPOLEČNÁ KRITÉRIA PRO ROZHODOVÁNÍ O ZÁKAZU PROVOZOVÁNÍ LETECKÉ DOPRAVY Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ NA ÚROVNI SPOLEČENSTVÍ

107

P6_TA(2005)0429Jaderná elektrárna Bohunice V1 *Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o provádění protokolu č.9 připojeného k Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii, pokud jde o jadernou elektrárnu Bohunice V1 na Slovensku (KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS))

108

P6_TA(2005)0430Severní dimenzeUsnesení Evropského parlamentu o budoucnosti severní dimenze

113

P6_TA(2005)0431Přechod na digitální vysíláníUsnesení Evropského parlamentu o urychlování přechodu od analogového na digitální rozhlasové a televizní vysílání

115

P6_TA(2005)0432Vyřazování jaderných elektráren z provozuUsnesení Evropského parlamentu o využívání finančních zdrojů určených na vyřazování jaderných elektráren z provozu (2005/2027(INI))

117

P6_TA(2005)0433Zastavit globální změnu klimatuUsnesení Evropského parlamentu k tématu Jak zvítězit v boji proti celosvětové změně klimatu (2005/2049(INI))

120

 

Čtvrtek 17. listopadu 2005

2006/C 280E/4

ZÁPIS

128

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Předložení dokumentů

Žádost o ochranu parlamentní imunity

Hlasování

Evropská agentura pro chemikálie (REACH) ***I (hlasování)

Změna směrnice 67/548/EHS o nebezpečných látkách (REACH) ***I (hlasování)

Normy humánního lovu určitých druhůživočichů do pastí***I (hlasování)

Vývoz zbraní (hlasování)

Uvolnění prostředků z Fondu solidarity — bouře v severní Evropě (článek 131 jednacího řádu)(hlasování)

Návrh opravného rozpočtu č. 7/2005 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Nešíření zbraní hromadného ničení (hlasování)

Veřejné zakázky v oblasti obrany (hlasování)

Nedávná prohlášení pana Mahmouda Ahmadinejada, prezidenta Íránu (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování

Sdělení předsednictva

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Rozvojová strategie pro Afriku (rozprava)

Rozvojová politika Evropské unie Evropský konsensus (rozprava)

Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

Přístup k humanitární pomoci v Kašmíru (rozprava)

Filipíny(odsouzení k smrti evropského státního příslušníka Francisca Larrañagy) (rozprava)

Barma/Myanmar (rozprava)

Hlasování

Přístup k humanitární pomoci v Kašmíru (hlasování)

Filipíny (odsouzení k smrti evropského státního příslušníka Francisca Larraňagy (hlasování)

Barma/Myanmar (hlasování)

Rozvojová strategie pro Afriku (hlasování)

Rozvojová politika Evropské unie Evropský konsensus (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování

Rozpočtový kalendář

Pořad jednání příštího dílčího zasedání

Sdělení společných postojů Rady

Členství ve výborech a delegacích

Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

Rozhodnutí o určitých dokumentech

Předání textů přijatých během zasedání

Termíny příštích zasedání

Přerušení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

143

PŘÍLOHA I

145

PŘÍLOHA II

172

PŘIJATÉ TEXTY

302

P6_TA(2005)0434Evropská agentura pro chemikálie (REACH) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, vyhodnocování, schvalování a omezování chemikálií (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemikálie a o změně směrnice 1999/45/ES a nařízení (ES) č. .../... (o perzistentních organických znečišťujících látkách) (KOM(2003)0644 — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD))

302

P6_TC1-COD(2003)0256Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 17. listopadu 2005 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2006 o registraci, vyhodnocování, schvalování a omezování chemikálií (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemikálie a o změně směrnice 1999/45/ES

303

PŘÍLOHA IOBECNÉ POKYNY K POSUZOVÁNÍ LÁTEK A VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV O CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI

388

PŘÍLOHA IAPOKYNY PRO SESTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

398

PŘÍLOHA IBPOSOUZENÍ CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKŮ

408

PŘÍLOHA ICKRITÉRIA PRO ZAVEDENÉ LÁTKY REGISTROVANÉ V MNOŽSTVÍ OD 1 DO 10 TUN ZA ROK A NA VÝROBCE NEBO DOVOZCE, PRO NĚŽ SE VYŽADUJÍ ÚPLNÉ INFORMACE UVEDENÉ V PŘÍLOZE V

409

PŘÍLOHA IIVÝJIMKY Z REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODLE ČL. 4 ODST. 1 PÍSM. A)

410

PŘÍLOHA IIIVÝJIMKY Z REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODLE ČL. 4 ODST. 1 PÍSM. B)

415

PŘÍLOHA IV

416

PŘÍLOHA VSTANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ VĚTŠÍM NEŽ 1 TUNA

420

PŘÍLOHA VIDOPLŇKOVÉ STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ VĚTŠÍM NEŽ 10 TUN

424

PŘÍLOHA VIIDOPLŇKOVÉ STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ VĚTŠÍM NEŽ 100 TUN

428

PŘÍLOHA VIIIDOPLŇKOVÉ STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ VĚTŠÍM NEŽ 1000 TUN

432

PŘÍLOHA IXOBECNÁ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD STANDARDNÍHO REŽIMU ZKOUŠEK PODLE PŘÍLOH V AŽ VIII

435

PŘÍLOHA X

438

PŘÍLOHA XIOBECNÉ POKYNY PRO NÁSLEDNÉ UŽIVATELE K POSUZOVÁNÍ LÁTEK A VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV O CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI

438

PŘÍLOHY XII AŽ XVI

439

PŘÍLOHA XVIIPERZISTETNÍ ORGANICKÉ ZNEČISŤUJÍCÍ LÁTKY (POPs)

439

P6_TA(2005)0435Omezování některých chemikálií (REACH) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS za účelem jejího přizpůsobení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o registraci, vyhodnocování, schvalování a omezování chemikálií (KOM(2003)0644 — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD))

440

P6_TC1-COD(2003)0257Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 17. listopadu 2005 o přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/.../ES, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS za účelem jejího přizpůsobení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../... o registraci, vyhodnocování, schvalování a omezování chemikálií

440

P6_TA(2005)0436Vývoz zbraníUsnesení Evropského parlamentu o šesté výroční zprávě Rady podle bodu 8 Kodexu Evropské unie o vývozu zbraní (2005/2013(INI))

443

P6_TA(2005)0437Uvolnění prostředků z Fondu solidarityUsnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity podle bodu 3 interinstitucionální dohody ze dne 7. listopadu 2002 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o financování Fondu solidarity Evropské unie, kterou se doplňuje interinstitucionální dohoda ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu (KOM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI))

450

PŘÍLOHAROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

451

P6_TA(2005)0438Návrh opravného rozpočtu č. 7/2005 na rozpočtový rok 2005 *Usnesení Evropského parlamentu o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 7/2005 na rozpočtový rok 2005 (vichřice v severní Evropě) (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD))

452

P6_TA(2005)0439Nešíření zbraní hromadného ničeníUsnesení Evropského parlamentu o nešíření zbraní hromadného ničení: role Evropského parlamentu (2005/2139(INI))

453

P6_TA(2005)0440Veřejné zakázky v oblasti obranyUsnesení Evropského parlamentu o Zelené knize o veřejných zakázkách v oblasti obrany (2005/2030 (INI))

463

P6_TA(2005)0441Nedávná prohlášení prezidenta Íránu, pana Mahmouda AhmadinejadaUsnesení Evropského parlamentu o Íránu

468

P6_TA(2005)0442Přístup k humanutární pomoci v KašmíruUsnesení Evropského parlamentu o Kašmíru

469

P6_TA(2005)0443Filipíny (trest smrti pro Francisca Larrañagu, občana EU)Usnesení Evropského parlamentu o Filipínách

472

P6_TA(2005)0444Barma/MyanmarUsnesení Evropského parlamentu o Barmě

473

P6_TA(2005)0445Rozvojová strategie pro AfrikuUsnesení Evropského parlamentu o rozvojové strategii pro Afriku (2005/2142(INI))

475

P6_TA(2005)0446Revize prohlášení o rozvojové politice SpolečenstvíUsnesení Evropského parlamentu o návrhu společného prohlášení Rady, Evropského parlamentu a Komise o rozvojové politice Evropské unie Evropský konsensus (2004/2261(INI))

484

CS

 


I (Sdělení)

EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2005 — 2006

Pondělí 14. listopadu 2005

18.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 280/1


ZÁPIS

(2006/C 280 E/01)

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

PŘEDSEDNICTVÍ: Josep BORRELL FONTELLES

předseda

1.   Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 17:05.

2.   Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.

3.   Prohlášení předsednictva

Předseda učinil prohlášení k atentátům, ke kterým došlo dne 9. listopadu 2005 v Amánu. Uvedl, že jménem Parlamentu vyjádřil soustrast jordánským orgánům a rodinám obětí.

Parlament uctil minutou ticha památku obětí.

4.   Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty

1)

z parlamentních výborů

1.1)

zprávy:

Zpráva o využívání finančních zdrojů určených na vyřazování jaderných elektráren z provozu (2005/2027(INI)) — Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodajka: Harms Rebecca (A6-0279/2005).

* Zpráva o návrhu nařízení Rady o provádění protokolu č. 9 připojeného k Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii, pokud jde o jadernou elektrárnu Bohunice V1 na Slovensku (KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)) — Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku.

Zpravodajka: Harms Rebecca (A6-0282/2005).

Zpráva k vytvoření akčního plánu Společenství pro obnovení stavů úhoře říčního (2005/2032(INI)) — Výbor pro rybolov.

Zpravodaj: Maat Albert Jan (A6-0284/2005).

***I Zpráva k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS za účelem jejího přizpůsobení nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, vyhodnocování, schvalování a omezování chemikálií (KOM(2003)0644 [02] — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD)) — Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

Zpravodaj: Sacconi Guido (A6-0285/2005).

Zpráva o Zelené knize o veřejných zakázkách v oblasti obrany (2005/2030(INI)) — Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.

Zpravodaj: Wuermeling Joachim (A6-0288/2005).

Zpráva o šesté výroční zprávě Rady podle bodu 8 vlastního textu Kodexu Evropské unie o vývozu zbraní (2005/2013(INI)) — Výbor pro zahraniční věci.

Zpravodaj: Romeva i Rueda Raül (A6-0292/2005).

***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 (KOM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD)) — Výbor pro zaměstnanost a sociální věci.

Zpravodaj: Toia Patrizia (A6-0293/2005).

* Zpráva o návrhu nařízení Rady o společné organizaci trhu s osivem (KOM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS)) — Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova.

Zpravodaj: Daul Joseph (A6-0295/2005).

Zpráva o nešíření zbraní hromadného ničení: role Evropského parlamentu (2005/2139(INI)) — Výbor pro zahraniční věci.

Zpravodaj: Kristovskis Ģirts Valdis (A6-0297/2005).

* Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o změně Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), která bance umožní financovat projekty v Mongolsku (KOM (2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS)) — Hospodářský a měnový výbor.

Zpravodajka Berès Pervenche (A6-0298/2005).

* Zpráva o návrhu nařízení Rady o společné organizaci trhu s chmelem (KOM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS)) — Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova.

Zpravodaj: Daul Joseph (A6-0299/2005).

* Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem (KOM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS)) — Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova.

Zpravodaj: Daul Joseph (A6-0300/2005).

***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 2256/2003/ES s ohledem na prodloužení programu o šíření správných postupů a monitorování zavádění informačních a komunikačních technologií na rok 2006 (KOM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD)) — Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku.

Zpravodaj: Chichester Giles (A6-0302/2005).

***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zrušuje směrnice 90/544/EHS o frekvenčních pásmech určených pro koordinované zavádění celoevropské soustavy veřejného rádiového pagingu ve Společenství (KOM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD)) — Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku.

Zpravodaj: Chichester Giles (A6-0303/2005).

***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se pro určité druhy živočichů zavádějí normy humánního lovu do pastí (KOM(2004)0532 — C6-0100/2004 — 2004/0183(COD)) — Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

Zpravodajka: Scheele Karin (A6-0304/2005).

Zpráva o předpisovém rámci a trzích elektronických komunikací v Evropě 2004 (2005/2052(INI)) — Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku.

Zpravodajka: Toia Patrizia (A6-0305/2005).

Zpráva o sociálním rozměru globalizace (2005/2061(INI)) — Výbor pro zaměstnanost a sociální věci.

Zpravodaj: Brejc Mihael (A6-0308/2005).

***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o sdělování informací o bezpečnosti členskými státy (KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)) —Výbor pro dopravu a cestovní ruch.

Zpravodajka: De Veyrac Christine (A6-0310/2005).

Zpráva o roli „euroregionů“ v rozvoji regionální politiky (2004/2257(INI)) — Výbor pro regionální rozvoj.

Zpravodaj: Triantaphyllides Kyriacos (A6-0311/2005).

Zpráva na téma „Jak zvítězit v boji proti celosvětové změně klimatu“ (2005/2049(INI)) — Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

Zpravodaj: Wijkman Anders (A6-0312/2005).

***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k usnadnění postupů pro podávání žádostí o víza a udělování víz pro členy olympijské rodiny, kteří se účastní zimních olympijských nebo paralympijských her 2006 v Turíně (KOM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD)) — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Zpravodaj: Zappalà Stefano (A6-0313/2005).

Zpráva o uplatňování pravidel hospodářské soutěže ES v námořní dopravě (2005/2033(INI)) — Výbor pro dopravu a cestovní ruch.

Zpravodaj: Kratsa-Tsagaropoulou Rodi (A6-0314/2005).

***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, vyhodnocování, schvalování a omezování chemikálií (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemikálie a o změně směrnice 1999/45/ES a nařízení (ES) č. .../... o perzistentních organických znečišťujících látkách (KOM(2003)0644 [01] — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD)) — Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

Zpravodaj: Sacconi Guido (A6-0315/2005).

Zpráva o případném porušení Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství některým členským státem (2005/2187(INI)) — Výbor pro právní záležitosti.

Zpravodaj: Gargani Giuseppe (A6-0316/2005).

***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech osob s omezenou pohyblivostí v letecké dopravě (KOM(2005)0047 — C6-0045/2005 — 2005/0007(COD)) — Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Evans Robert (A6-0317/2005).

Zpráva o rozvojové strategii pro Afriku (2005/2142(INI)) — Výbor pro rozvoj.

Zpravodajka: Martens Maria (A6-0318/2005).

Zpráva o návrhu společného prohlášení Rady, Evropského parlamentu a Komise o rozvojové politice Evropské unie „Evropský konsensus“ (2004/2261(INI)) — Výbor pro rozvoj.

Zpravodaj: Wijkman Anders (A6-0319/2005).

2)

od poslanců

2.1)

otázky k ústnímu zodpovězení (článek 108):

(O-0083/2005) Giles Chichester a Etelka Barsi-Pataky za výbor ITRE Komisi: Přechod na digitální vysílání (B6-0333/2005);

(O-0084/2005) Nikolaos Sifunakis za výbor CULT Radě: Olympijská přestávka (B6-0335/2005);

(O-0085/2005/rév.2) Martine Roure a Maria Berger za skupinu PSE, Kathalijne Maria Buitenweg za skupinu Verts/ALE, Diana Wallis a Sarah Ludford za skupinu ALDE Komisi: Udělování trestních sankcí v případě porušení práva Společenství (B6-0336/2005);

(O-0093/2005) Jo Leinen za výbor AFCO a Janusz Lewandowski za výbor BUDG Radě: Návrh interinstitucionální dohody o vytvoření rámce pro evropské regulační agentury (KOM(2005)0059 — 2005/2035(ACI)) (B6-0337/2005);

(O-0094/2005) Ieke van den Burg a Othmar Karas za výbor ECON Komisi: Důvody špatného provádění směrnice o zaměstaneckém penzijním pojištění v členských státech EU (B6-0338/2005);

(O-0078/2005) Maria Martens za výbor DEVE Radě: Rozvoj a sport (B6-0340/2005);

(O-0079/2005) Maria Martens za výbor DEVE Komisi: Rozvoj a sport (B6-0341/2005);

2.2)

otázky k ústnímu zodpovězení pro dobu vyhrazenou pro otázky (článek 109) (B6-0339/2005).

Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Purvis John, Attwooll Elspeth, Vanhecke Frank, Ashworth Richard James, Corbett Richard, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Papadimoulis Dimitrios, Lundgren Nils, Davies Chris, Sjöstedt Jonas, Moraes Claude, Seppänen Esko, Figueiredo Ilda, Olajos Péter, Hutchinson Alain, McGuinness Mairead, Stihler Catherine, Mitchell Gay, Bowis John, Parish Neil, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Aylward Liam, Tannock Charles, Kirkhope Timothy, Posselt Bernd, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi- Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Dimitrakopoulos Giorgos, Staes Bart, Karas Othmar, Aubert Marie-Hélène, Aylward Liam, Rocard Michel, Deva Nirj, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Figueiredo Ilda, Kinnock Glenys, Désir Harlem, Stihler Catherine, Arif Kader, Ryan Eoin, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Wuermeling Joachim, Papadimoulis Dimitrios, Moraes Claude, Bushill-Matthews Philip, Karatzaferis Georgios, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Paleckis Justas Vincas, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Batzeli Katerina, de Grandes Pascual Luis, Sjöstedt Jonas, Olajos Péter, Martin David, Ford Glyn, Tajani Antonio, Iturgaiz Angulo Carlos José, Seppänen Esko, McAvan Linda, McGuinness Mairead, Hutchinson Alain, Bowis John, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Montoro Romero Cristobal, Ayala Sender Inés, Evans Robert, Westlund Åsa, Hedh Anna, Herranz García María Esther, Fjellner Christofer, Isler Béguin Marie Anne, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi

2.3)

návrhy změn jednacího řádu (článek 202 jednacího řádu)

Corbett Richard — Návrh na změnu článku 80 jednacího řádu (B6-0582/2005).

předáno

příslušný AFCO

2.4)

písemné prohlášení k zapsání do rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

Sylwester Chruszcz a Andrzej Tomasz Zapałowski o zvyšování poplatků za roamingové hovory v EU (64/2005);

Bruno Gollnisch o podmínkách zadržování Tárika Azíze (65/2005);

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen a Carl Lang o etnických nepokojích ve Francii a jinde v Evropě (66/2005).

5.   Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování

Předseda oznámil, že podle článku 68 jednacího řádu Evropského parlamentu ve středu podepíše společně s předsedou Rady následující akty, které byly přijaty postupem spolurozhodování:

doporučení Evropského parlamentu a Rady o filmovém dědictví a konkurenceschopnosti souvisejících průmyslových činností (3625/2/2005 — C6-0377/2005 — 2004/0066(COD))

směrnice Evropského parlamentu a Rady o zajištění a o změně směrnic Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS, jakož i směrnic 98/78/ES a 2002/83/ES (3639/5/2005 — C6-0379/2005 — 2004/0097(COD))

směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se po dvacáté sedmé mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (polycyklické aromatické uhlovodíky v nastavovacích olejích a v pneumatikách) (3641/1/2005 — C6-0378/2005 — 2004/0036(COD))

směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se opravuje směrnice 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (3655/1/2005 — C6-0387/2005 — 2005/0100(COD))

6.   Složení Parlamentu

Příslušné německé orgány oznámily jmenování Rolanda Gewalta, kterým je nahrazen Ingo Schmitt, poslancem Parlamentu s účinností od 27.10.2005.

Josep Borell Fontelles (předseda) upozornil na ustanovení čl. 3 odst. 5 jednacího řádu.

7.   Členství ve výborech a delegacích

Na základě žádosti politické skupiny PPE-DE schválil Parlament tato jmenování:

TRAN: Roland Gewalt

Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou: Roland Gewalt.

Na základě žádosti politické skupiny PSE schválil Parlament tato jmenování:

výbor ENVI: Matthias Groote, kterým je nahrazen Norbert Glante

výbor ITRE: Norbert Glante

Delegace pro vztahy s Japonskem: Matthias Groote.

Na základě žádosti politické skupiny IND/DEM schválil Parlament tato jmenování:

výbor AFCO: Bernard Piotr Wojciechowski

Delegace pro vztahy s Běloruskem: Bernard Piotr Wojciechowski.

8.   Následný postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o následném postupu na základě postojů a usnesení přijatých Parlamentem na prvním červnovém a červencovém zasedání roku 2005 byla rozdána.

9.   Texty smluv dodané Radou

Rada předala ověřené kopie těchto dokumentů:

protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Republiky Kypr, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii.

10.   Petice

Tyto petice, které byly níže uvedeného dne zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle článku 191 odst. 5 jednacího řádu:

Dne 7.11.2005

pan Angelos Psifis (č. 818/2005);

pan Pereidis (Association Constructive Macédoine „L'Aristote“) (č. 819/2005);

pan Konstantinos Dolkas (č. 820/2005);

pan Apostolos Kondylis (č. 821/2005);

pan Spiridon Nasopoulos (č. 822/2005);

pan Giorgios Papagiannakopoulos (č. 823/2005);

pan Dimitrios Terzis (č. 824/2005);

pan Panagiotis Georgiadis (č. 825/2005);

pan Stefanos Tanimanidis (World Council of Pontian Hellenism) (plus 2 podpisů) (č. 826/2005);

pan Mark Bookham (Independent Light Dues Forum) (č. 827/2005);

pan Vasilios Tsetsos (č. 828/2005);

pan André Geminet (č. 829/2005);

pan Marc Abrahamovski (Association d'intérêt public Vie Verte „Ticoulet“) (plus 323 podpisů) (č. 830/2005);

paní Elisabeth Balland (č. 831/2005);

paní Isabelle Plessis (Collectif „une réglementation pour les camping-cars“) (plus 186 podpisů) (č. 832/2005);

pan Miguel Amorós Amorós (č. 833/2005);

pan José Luis Fernández Muñiz (Asociación de Piloñeses por Soto-Penagos y otros tendidos) (PASPOT) (plus 300 podpisů) (č. 834/2005);

pan Adolfo Bosch Lería (č. 835/2005);

pan Giampaolo Carollo (Verdi per la Pace) (plus 10 podpisů) (č. 836/2005);

pan Abílio Adelino do Vale Gonçalves Lima (č. 837/2005);

pan Samuel Martin-Sosa Rodriguez (č. 838/2005);

pan Johannes Tollmann (č. 839/2005);

paní Gerda Glebe Visconti (č. 840/2005);

pan Siegfried Berthge (č. 841/2005);

paní Clare M. B. Symes (č. 842/2005);

pan Brian Eastoe (č. 843/2005);

paní Angela Mason (č. 844/2005);

paní Agnieszka Morzyk (plus 2 podpisů) (č. 845/2005);

paní Maria E. J. A. C Sultains-Bours (č. 846/2005);

pan J. Rens (č. 847/2005);

pan Miroslav Novotný (č. 848/2005);

pan Sean Hussey (č. 849/2005);

pan Giuseppe Papadia (Associazione Papà Separati ONLUS (plus 10 524 podpisů) (č. 850/2005);

paní Sarah Ludford (avec 237 podpisů) (č. 851/2005);

pan Gábor Nagy (Budapest Trade Union of Firefighters) (plus 276 podpisů) (č. 852/2005);

paní pan Monks (plus 25 podpisů) (č. 853/2005);

pan Pentti Likka Olavi Kurkela (č. 854/2005);

pan Edgard Krebs (č. 855/2005);

paní Sagrario Heres Sedeño (Plataforma Pro Santamaría) (č. 856/2005).

11.   Plán práce

Na pořadu byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání novembre I et II zasedání, ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 132 jednacího řádu):

Zasedání 14.11.2005 až 17.11.2005

v pondělí

beze změn

v úterý

beze změn

ve středu

(žádost Rady, aby se rozprava o změnách klimatu bod 28 a bod 29 PDOJ) konala po rozpravě o Iráku a nikoli před ní bod 30 PDOJ)

Parlament žádost schválil.

ve čtvrtek

beze změn

Zasedání 30.11.2005 a 1.12.2005

beze změn

Plán práce byl tímto schválen.

12.   Jednominutové projevy k důležitým otázkám politické povahy

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležitou otázku politické povahy, přednesli podle článku 144 jednacího řádu jednominutový projev:

Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Nikolaos Sifunakis, Eugenijus Gentvilas, Ilda Figueiredo, Bruno Gollnisch, Georgios Karatzaferis, Hélène Flautre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Catherine Stihler, Ashley Mote, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Vytautas Landsbergis, Józef Pinior, Ryszard Czarnecki, Katalin Lévai, Proinsias De Rossa, Milan Gaľa, Mojca Drčar Murko, Richard Corbett, Koenraad Dillen, Ana Maria Gomes, Carl Schlyter, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Catherine Guy-Quint, Marios Matsakis, James Hugh Allister a Justas Vincas Paleckis.

13.   Sociální rozměr globalizace (rozprava)

Zpráva o sociálním rozměru globalizace [2005/2061(INI)] — Výbor pro zaměstnanost a sociální věci.

Zpravodaj: Mihael Brejc (A6-0308/2005)

Vystoupili: Vladimír Špidla (člen Komise) a Poul Nyrup Rasmussen (navrhovatel výboru AFET).

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

místopředsedkyně

Vystoupili Anna Záborská za skupinu PPE-DE, Ole Christensen za skupinu PSE, Jan Jerzy Kułakowski za skupinu ALDE, Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Georgios Karatzaferis za skupinu IND/DEM, Brian Crowley za skupinu UEN, a Carl Lang nezařazený.

Mihael Brejc představil zprávu.

Vystoupili Thomas Mann, Harald Ettl, Alfonso Andria, Georgios Toussas, Guntars Krasts, Jan Tadeusz Masiel, Gunnar Hökmark, Kader Arif, Helmuth Markov, Seán Ó Neachtain, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Joseph Muscat a Vladimír Špidla.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pierre MOSCOVICI

místopředseda

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 9.11 zápisu ze dne 15.11.2005.

14.   Přechod k digitálnímu vysílání (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení, kterou položili Giles Chichester a Etelka Barsi-Pataky za výbor ITRE, Komisi (O-0083/2005): Přechod k digitálnímu vysílání (B6-0333/2005)

Etelka Barsi-Pataky rozvinula otázku k ústnímu zodpovězení.

Vladimír Špidla (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení

Vystoupili Ivo Belet za skupinu PPE-DE, Norbert Glante za skupinu PSE, Nikolaos Vakalis, Reino Paasilinna, Ruth Hieronymi, Francisca Pleguezuelos Aguilar, John Purvis, Nikolaos Sifunakis, Malcolm Harbour a Vladimír Špidla.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

Etelka Barsi-Pataky za výbor ITRE o uspíšení přechodu od analogového na digitální rozhlasové a televizní vysílání (B6-0583/2005).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 5.4 zápisu ze dne 16.11.2005.

15.   „Tajná vězeňské zařízení“ v Evropě (rozprava)

Prohlášení Komise: „Tajná vězeňské zařízení“ v Evropě

Franco Frattini (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Carlos Coelho za skupinu PPE-DE, Martine Roure za skupinu PSE, Sarah Ludford za skupinu ALDE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, a Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT

místopředseda

Vystoupili: Ryszard Czarnecki nezařazený, Stefano Zappalà, Stavros Lambrinidis, Ignasi Guardans Cambó, Kathalijne Maria Buitenweg, Erik Meijer, Barbara Kudrycka, Giovanni Claudio Fava, Johannes Voggenhuber, Claude Moraes, Bernat Joan i Marí, Panagiotis Beglitis, Józef Pinior a Franco Frattini.

Rozprava byla uzavřena.

16.   Režim dovozu banánů (rozprava)

Prohlášení Komise: Režim dovozu banánů

Mariann Fischer Boel (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Fernando Fernández Martín za skupinu PPE-DE, Erika Mann za skupinu PSE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, a María Esther Herranz García.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

místopředseda

Vystoupili: Glenys Kinnock, Manuel Medina Ortega a Mariann Fischer Boel.

Rozprava byla uzavřena.

17.   Směrnice o institucích zaměstaneckého penzijního pojištění (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení, kterou položili Ieke van den Burg a Othmar Karas za výbor ECON Komisi: Důvody špatného provádění směrnice o zaměstaneckém penzijním pojištění v členských státech EU (B6-0338/2005) (O-0094/2005)

Ieke van den Burg a Othmar Karas rozvinuli otázku k ústnímu zodpovězení.

Charlie McCreevy (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení

Vystoupili tito poslanci: Harald Ettl za skupinu PSE, Sharon Bowles za skupinu ALDE, Graham Booth za skupinu IND/DEM, a Katerina Batzeli.

Rozprava byla uzavřena.

18.   Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den je schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 364.133/OJMA)

19.   Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 21:45.

Julian Priestley

generální tajemník

Josep Borrell Fontelles

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attwooll, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Doorn, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fourtou, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, Gröner, Groote, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hamon, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lipietz, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka

Observateurs

Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan


Úterý 15. listopadu 2005

18.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 280/13


ZÁPIS

(2006/C 280 E/02)

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

PŘEDSEDNICTVÍ: Ingo FRIEDRICH

místopředseda

1.   Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:05.

Vystoupil: Michael Gahler, který připomněl včerejší stávku řidičů vozů taxislužby ve Štrasburku a vystoupil proti tomu, že bylo vozům německé taxislužby zakázáno zastavit na prostranství před Parlamentem. Poslanec tento zákaz označil za diskriminaci (předseda mu odpověděl, že orgány Parlamentu v tomto směru nepřijaly žádné opatření a že záležitost bude postoupena příslušným orgánům).

2.   Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty

1)

z Rady a Komise

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uchovávání údajů zpracovávaných v souvislosti s poskytování veřejných služeb v odvětví elektronických komunikací, kterou se mění směrnice 2002/58/ES (KOM(2005)0438 — C6-0293/2005 — 2005/0182(COD)).

předáno

příslušný LIBE

 

stanovisko ITRE, IMCO

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku mezikulturního dialogu (2008) (KOM(2005)0467 — C6-0311/2005 — 2005/0203(COD)).

předáno

příslušný CULT

 

stanovisko AFET, DEVE, BUDG, EMPL, LIBE, FEMM

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (směrnice o mořské strategii) (KOM(2005)0505 — C6-0346/2005 — 2005/0211(COD)).

předáno

příslušný ENVI

 

stanovisko TRAN, PECH

Návrh na převod položek DEC 55/2005 — Oddíl III — Komise (SEK(2005)1378 — C6-0347/2005 — 2005/2200(GBD)).

předáno

příslušný BUDG

Návrh na převod položek DEC 57/2005 — Oddíl III — Komise (SEK(2005)1377 — C6-0348/2005 — 2005/2201(GBD)).

předáno

příslušný BUDG

Návrh rozhodnutí Rady o strategických zásadách Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007-2013) (KOM(2005)0304 — C6-0349/2005 — 2005/0129(CNS)).

předáno

příslušný AGRI

 

stanovisko ENVI, REGI

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dodatkového protokolu k Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (12075/2005 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC)).

předáno

příslušný DEVE

 

stanovisko INTA

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume II — Parts I and II (SEC(2005)1159 — C6-0351/2005 — 2005/2090(DEC)). (1)

předáno

příslušný CONT

 

stanovisko AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume I — Consolidated reports on implementation of the budget and consolidated financial statements (SEC(2005)1158 — C6-0352/2005 — 2005/2090(DEC)). (1)

předáno

příslušný CONT

 

stanovisko AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Návrh nařízení Rady o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie (KOM(2005)0502 — C6-0353/2005 — 2005/0206(CNS)).

předáno

příslušný PECH

 

stanovisko DEVE, BUDG

Návrh nařízení Rady kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 3690/93 o zavedení režimu Společenství, kterým se stanoví pravidla pro nejnutnější údaje, které musejí být obsaženy v licencích k rybolovu (KOM(2005)0499 — C6-0354/2005 — 2005/0205(CNS)).

předáno

příslušný PECH

 

stanovisko JURI

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě vnějšího ovzduší a čistějším vzduchu pro Evropu (KOM(2005)0447 — C6-0356/2005 — 2005/0183(COD)).

předáno

příslušný ENVI

 

stanovisko ITRE, JURI

Commission européenne: Comptes annuels définitifs des autres institutions — exercice 2004 — Volume III — Parlement européen (N6-0027/2005 [01] — C6-0357/2005 — 2005/2091(DEC)). (1)

předáno

příslušný CONT

 

stanovisko AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Návrh opravného rozpočtu č. 7 pro rozpočtový rok 2005 — Celkový výkaz příjmů a výdajů — Oddíl III — Komise (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)).

předáno

příslušný BUDG

 

stanovisko REGI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Council (N6-0027/2005 [02] — C6-0359/2005 — 2005/2092(DEC)). (1)

předáno

příslušný CONT

 

stanovisko AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Court of Justice (N6-0027/2005 [03] — C6-0360/2005 — 2005/2093(DEC)). (1)

předáno

příslušný CONT

 

stanovisko AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Court of Auditors (N6-0027/2005 [04] — C6-0361/2005 — 2005/2094 (DEC)). (2)

předáno

příslušný CONT

 

stanovisko AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Economic and Social Committee (N6-0027/2005 [05] — C6-0362/2005 — 2005/2095(DEC)). (2)

předáno

příslušný CONT

 

stanovisko AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Committee of the Regions (N6-0027/2005 [06] — C6-0363/2005 — 2005/2096(DEC)). (2)

předáno

příslušný CONT

 

stanovisko AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — European Ombudsman (N6-0027/2005 [07] — C6-0364/2005 — 2005/2042(DEC)). (2)

předáno

příslušný CONT

 

stanovisko AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — European Data Protection Supervisor (N6-0027/2005 [08] — C6-0365/2005 — 2005/2208(DEC)) (2).

předáno

příslušný CONT

 

stanovisko JURI, LIBE

3.   Převody prostředků

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod položek DEC33/2005 Evropské komise (C6-0307/2005 — SEK(2005)1187 v konečném znění).

Poté, co se seznámil se stanoviskem Rady, výbor schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení Rady ze dne 25. června 2002.

*

* *

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod položek DEC36/2005 Evropské komise (C6-0316/2005 — SEK(2005)1190 v konečném znění).

Poté, co se seznámil se stanoviskem Rady, výbor schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení Rady ze dne 25. června 2002.

*

* *

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod položek DEC37/2005 Evropské komise (C6-0313/2005 — SEK(2005)1191 v konečném znění).

Poté, co se seznámil se stanoviskem Rady, výbor schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení Rady ze dne 25. června 2002.

*

* *

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod položek DEC55/2005 Evropské komise (C6-0347/2005 — SEK(2005)1378 v konečném znění).

Poté, co se seznámil se stanoviskem Rady, výbor schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení Rady ze dne 25. června 2002 pod podmínkou dohody dosažené mezi oběma větvemi rozpočtového orgánu během třístranných jednání, která se konala dne 26. října 2005.

*

* *

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod položek DEC57/2005 Evropské komise (C6-0348/2005 — SEK(2005)1377 v konečném znění).

Poté, co se seznámil se stanoviskem Rady, výbor schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení Rady ze dne 25. června 2002.

4.   Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 115 jednacího řádu požádali poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.

PŘÍSTUP K HUMANITÁRNÍ POMOCI V KAŠMÍRU

Elizabeth Lynne, Cecilia Malmström a Nicholson of Winterbourne za skupinu ALDE o humanitární situaci v Kašmíru (B6-0591/2005),

Pasqualina Napoletano a Emilio Menéndez del Valle za skupinu PSE o Kašmíru: přístup k humanitární pomoci (B6-0594/2005),

James Elles, Simon Coveney a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE o přístupu k humanitární pomoci v Kašmíru (B6-0597/2005),

Luisa Morgantini, Dimitrios Papadimoulis a Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL o humanitární situaci v Kašmíru (B6-0600/2005),

Cem Özdemir, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Gérard Onesta a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE o přístupu k humanitární pomoci v Kašmíru (B6-0603/2005),

Eoin Ryan za skupinu UEN o přístupu k humanitární pomoci v Kašmíru (B6-0607/2005).

II.

FILIPÍNY (ODSOUZENÍ K TRESTU SMRTI EVROPSKÉHO STÁTNÍHO PŘÍSLUŠNÍKA FRANCISCA LARRAÑAGY)

Pasqualina Napoletano a María Elena Valenciano Martínez-Orozco za skupinu PSE o Filipínách: občan EU Francisco Larrañaga odsouzen k trestu smrti na Filipínách (B6-0595/2005)

Carlos José Iturgaiz Angulo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Javier Pomés Ruiz, Simon Coveney a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE o trestu smrti na Filipínách (B6-0598/2005)

Willy Meyer Pleite za skupinu GUE/NGL o odsouzení k trestu smrti španělského státního příslušníka Francisca Larrañagy na Filipínách (B6-0601/2005)

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE o Filipínách (B6-0604/2005)

Sarah Ludford za skupinu ALDE o odsouzení k trestu smrti evropského státního příslušníka na Filipínách (B6-0605/2005)

III.

BARMA

Cecilia Malmström a Frédérique Ries za skupinu ALDE o Barmě (B6-0592/2005)

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock a Marc Tarabella za skupinu PSE o lidských právech na Barmě (B6-0593/2005)

Simon Coveney, Charles Tannock a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE o lidských právech na Barmě (B6-0596/2005)

Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL o situaci na Barmě (B6-0599/2005)

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE o Barmě (B6-0602/2005)

Konrad Szymański za skupinu UEN o Barmě (B6-0606/2005)

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 142 jednacího řádu.

5.   Severská dimenze (předložení návrhů usnesení)

Rozprava se konala dne 8. 9. 2005(bod 4 zápisu ze dne 08.09.2005).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

Diana Wallis a Paavo Väyrynen za skupinu ALDE o severské dimenzi s ohledem na schůzi ministrů, která se bude konat dne 21. listopadu 2005 (B6-0584/2005),

Alexander Stubb za skupinu PPE-DE o budoucnosti severské dimenze (B6-0586/2005),

Satu Hassi, Tatjana Ždanoka a Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE o severské dimenzi s ohledem na schůzi ministrů, která se bude konat dne 21. listopadu 2005 (B6-0587/2005),

Esko Seppänen, Eva-Britt Svensson a André Brie za skupinu GUE/NGL o severské dimenzi s ohledem na schůzi ministrů, která se bude konat dne 21. listopadu 2005 (B6-0588/2005),

Jan Marinus Wiersma, Riitta Myller a Reino Paasilinna za skupinu PSE o budoucnosti severské dimenze (B6-0589/2005),

Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas a Anna Elzbieta Fotyga za skupinu UEN o severské dimenzi (B6-0590/2005).

Hlasování: bod 5.3 zápisu ze dne 16.11.2005.

6.   Předložení výroční zprávy Účetního dvora — 2004 (rozprava)

Předsedat Účetního dvora Hubert Weber předložil výroční zprávu tohoto orgánu.

Vystoupil: Siim Kallas (místopředseda Komise)

Vystoupili: José Javier Pomés Ruiz za skupinu PPE-DE, Dan Jørgensen za skupinu PSE, Jan Mulder za skupinu ALDE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Jeffrey Titford za skupinu IND/DEM, Hans-Peter Martin nezařazený, Alexander Stubb, Szabolcs Fazakas, Margarita Starkevičiūtė, Nils Lundgren, Simon Busuttil, Herbert Bösch, Markus Ferber, Terence Wynn a Hubert Weber.

Rozprava byla uzavřena.

(Zasedání bylo přerušeno v 10:05, protože se čekalo na příchod předsedy a pokračovalo v 10:15.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Josep BORRELL FONTELLES

předseda

7.   Legislativní a pracovní program pro rok 2006 (rozprava)

Prohlášení Komise: Legislativní a pracovní program pro rok 2006

José Manuel Barroso (předseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili tito poslanci: Françoise Grossetête za skupinu PPE-DE, Hannes Swoboda za skupinu PSE, Silvana Koch-Mehrin za skupinu ALDE, Pierre Jonckheer za skupinu Verts/ALE, Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu IND/DEM, Brian Crowley za skupinu UEN, a Jean-Claude Martinez nezařazený.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA

místopředseda

Vystoupil Ingeborg Gräßle, Jan Andersson, Diana Wallis, Esko Seppänen, Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Malcolm Harbour, Ieke van den Burg, Anneli Jäätteenmäki, Georgios Toussas, Frank Vanhecke, John Bowis, Poul Nyrup Rasmussen, který vyslovil politování nad nízkým počtem poslanců, kteří jsou přítomni v jednacím sále (předseda mu oznámil, že předá jeho připomínky příslušným orgánům), Sophia in 't Veld, Maria Berger, Elizabeth Lynne, Amalia Sartori, Richard Corbett, Joseph Daul, Genowefa Grabowska, Csaba Őry, Markus Pieper, Alexander Radwan a José Manuel Barroso.

Předložené návrhy usnesení nebyly k dispozici, budou proto oznámeny později.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: 14.12.2005.

(Zasedání bylo přerušeno v 12:10 před hlasováním a pokračovalo v 12:15)

PŘEDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO

místopředseda

8.   Sdělení předsednictva

Rozpočtový výbor na své včerejší schůze přijal tyto dvě zprávy:

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity podle bodu 3 interinstitucionální dohody ze dne 7. listopadu 2002 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o financování Fondu solidarity Evropské unie, kterou se doplňuje interinstitucionální dohoda ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu [COM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI)] (zpravodaj: Reimer Böge) (A6-0320/2005)

a

Zpráva o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 7/2005 na rozpočtový rok 2005 (vichřice v severní Evropě) [13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)] (zpravodaj: Salvador Garriga Polledo) (A6-0321/2005).

O těchto zprávách se bude hlasovat dne 17. 11. 2005 na základě článku 131 jednacího řádu.

*

* *

Vystoupili: Lissy Gröner, která požádala o ukončení výstavy probíhající v současnosti v prostorách Parlamentu, protože tato výstava je podle jejího názoru potupná pro ženy (předseda odpověděl, že její žádost postoupí kvestorům), Geoffrey Van Orden, který požádal Radu a Komisi, aby vyvinuly nátlak na lybijské orgány s cílem dosáhnout propuštění bulharských zdravotních sester a palestinského lékaře, kteří jsou v současnoti zadržováni v Lybii, Hannes Swoboda za skupinu PSE, aby podpořil žádost, kterou přednesl Geoffrey Van Orden a Bernd Posselt k žádosti, se kterou vystoupila Lissy Gröner (předseda jej ujistil, že kvestoři budou žádost posuzovat zcela nezaujatě).

9.   Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, jednotlivé a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze 1 zápisu.

9.1.   Šíření správných postupů a monitorování zavádění informačních a komunikačních technologií ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 2256/2003/ES s ohledem na prodloužení programu o šíření správných postupů a monitorování zavádění informačních a komunikačních technologií na rok 2006 [KOM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD)] — Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku.

Zpravodaj: Giles Chichester (A6-0302/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1 bod 1)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2005)0417)

9.2.   Celoevropská soustava veřejného rádiového pagingu ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zrušuje směrnice 90/544/EHS o frekvenčních pásmech určených pro koordinované zavádění celoevropské soustavy veřejného rádiového pagingu ve Společenství [KOM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD)] — Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku.

Zpravodaj: Giles Chichester (A6-0303/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1 bod 2)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2005)0418)

9.3.   Organizace společného trhu s osivem * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o společné organizaci trhu s osivem [KOM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS)] — Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova.

Zpravodaj: Joseph Daul (A6-0295/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1 bod 3)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2005)0419)

9.4.   Organizace společného trhu s chmelem * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o společné organizaci trhu s chmelem [KOM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS)] — Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova.

Zpravodaj: Joseph Daul (A6-0299/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1 bod 4)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2005)0420)

9.5.   Organizace společného trhu s vínem * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem [KOM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS)] — Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Joseph Daul (A6-0300/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1 bod 5)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2005)0421)

9.6.   Změna Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), která bance umožní financovat projekty v Mongolsku * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o změně Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), která bance umožní financovat projekty v Mongolsku [KOM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS)] — Hospodářský a měnový výbor.

Zpravodajka: Pervenche Berès (A6-0298/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1 bod 6)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2005)0422)

9.7.   Víza na zimní olympijské nebo paralympijské hry pořádané v Turíně v roce 2006 ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k usnadnění postupů pro podávání žádostí o víza a udělování víz pro členy olympijské rodiny, kteří se účastní zimních olympijských nebo paralympijských her 2006 v Turíně [KOM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD)] — Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Zpravodaj: Stefano Zappalà (A6-0313/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1 bod 7)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2005)0423)

9.8.   Systém sociálního zabezpečení pro zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 [KOM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD)] — Výbor pro zaměstnanost a sociální věci.

Zpravodajka: Patrizia Toia (A6-0293/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1 bod 8)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Patrizia Toia (zpravodajka) učinila prohlášení podle čl. 131 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2005)0424)

9.9.   Úhoři říční (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o vytvoření akčního plánu Společenství pro obnovení stavů úhoře říčního [2005/2032(INI)] — Výbor pro rybolov.

Zpravodaj: Albert Jan Maat (A6-0284/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1 bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

Albert Jan Maat (zpravodaj) učinil prohlášení podle čl. 131 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2005)0425)

9.10.   Porušení protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství členským státem (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o případném porušení Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství některým členským státem [ 2005/2187(INI)] — Výbor pro právní záležitosti.

Zpravodaj: Giuseppe Gargani (A6-0316/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1 bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2005)0426)

9.11.   Sociální rozměr globalizace (hlasování)

Zpráva o sociálním rozměru globalizace [2005/2061(INI)] — Výbor pro zaměstnanost a sociální věci.

Zpravodaj: Mihael Brejc (A6-0308/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1 bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0427)

K hlasování vystoupili:

Philip Bushill-Matthews předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 5, který byl přijat.

10.   Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Giuseppe Gargani — A6-0316/2005

Bruno Gollnisch

Zpráva Mihael Brejc — A6-0308/2005

Andreas Mölzer, Frank Vanhecke a Mairead McGuinness

11.   Opravy hlasování

Opravy hlasování jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“: „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné podobě jsou součástí přílohy II „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Opravy hlasování na internetových stránkách Europarl budou pravidelně aktualizovány po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Zasedání, které bylo přerušeno v 12:50, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Josep BORRELL FONTELLES

předseda

12.   Schválení zápisu z předchozího zasedání

Manuel Medina Ortega informoval předsednictvo, že byl přítomen, ale jeho jméno nebylo na prezenční listině.

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.

*

* *

Vystoupil: Bernard Piotr Wojciechowski, který učinil osobní prohlášení k výrokům, které měla pronést Ana Maria Gomes v rámci výstavy, která v současnosti probíhá v prostorách Parlamentu.

13.   Složení Parlamentu

Příslušné italské orgány oznámily jmenování Giovanni Procacci, kterým je nahrazen Michele Santoro, poslancem Parlamentu s účinností od 15.11.2005.

Předseda připomněl ustanovení čl. 3 odst. 5 jednacího řádu.

Podle čl. 13 odst. 3 Aktu o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách bere Parlament toto jmenování na vědomí.

14.   Evropská agentura pro chemikálie (REACH) ***I — Změna směrnice 67/548/EHS o nebezpečných látkách (REACH) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, vyhodnocování, schvalování a omezování chemikálií (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemikálie a o změně směrnice 1999/45/ES a nařízení (ES) č. .../... o perzistentních organických znečišťujících látkách [KOM(2003)0644 — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD)] — Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

Zpravodaj: Guido Sacconi (A6-0315/2005)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS za účelem jejího přizpůsobení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o registraci, vyhodnocování, schvalování a omezování chemikálií [KOM(2003)0644 — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD)] — Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

Zpravodaj: Guido Sacconi (A6-0285/2005)

Vystoupili Günter Verheugen (místopředseda Komise), Stavros Dimas (člen Komise) a Lord Bach (úřadující předseda Rady).

Guido Sacconi představil zprávy (A6-0315/2005 a A6-0285/2005).

Vystoupila: Hiltrud Breyer k prezentaci zpráv zpravodajem.

Vystoupili Christofer Fjellner (navrhovatel výboru INTA), Elisa Ferreira (navrhovatelka výboru ECON), Thomas Mann (navrhovatel výboru EMPL), Lena Ek (navrhovatelka výboru ITRE), Hartmut Nassauer (navrhovatel výboru IMCO), Kurt Lechner (navrhovatel výboru JURI) a Hiltrud Breyer (navrhovatelka výboru FEMM).

PŘEDSEDNICTVÍ: Mario MAURO

místopředseda

Vystoupili David Hammerstein Mintz (navrhovatel výboru PETI), Satu Hassi (navrhovatelka výboru ECON), Ria Oomen-Ruijten za skupinu PPE-DE, Werner Langen k vystoupení, která učinil Satu Hassi, Robert Goebbels za skupinu PSE, Lena Ek za skupinu ALDE, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Jonas Sjöstedt za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Liam Aylward za skupinu UEN, Irena Belohorská nezařazená, Werner Langen, Béatrice Patrie, Chris Davies, Caroline Lucas, Dimitrios Papadimoulis, Urszula Krupa, Alessandro Foglietta, Ashley Mote, Alejo Vidal-Quadras Roca, Erika Mann, Alexander Lambsdorff, Hiltrud Breyer, Jiří Maštálka a Hélène Goudin.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miroslav OUZKÝ

místopředseda

Vystoupili Mogens N. J. Camre, Jan Tadeusz Masiel, John Bowis, Mary Honeyball, Patrizia Toia, Marie Anne Isler Béguin, Roberto Musacchio, Godfrey Bloom, Lydia Schenardi, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edit Herczog, Anne Laperrouze, Karl-Heinz Florenz, Manuel Medina Ortega, Frédérique Ries, Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Holger Krahmer, Amalia Sartori, Karin Scheele, Anders Wijkman, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Riitta Myller, Avril Doyle, Adam Gierek, Marianne Thyssen, Evangelia Tzampazi, Åsa Westlund, Guido Sacconi, Lord Bach, Günter Verheugen, Stavros Dimas a Paul Rübig

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 4.1 zápisu ze dne 17.11.2005 a bod 4.2 zápisu ze dne 17.11.2005.

15.   Evropské regulační agentury (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení, kterou položil Jo Leinen a Janusz Lewandowski zavýbor AFCO, Radě (O-0093/2005): Návrh interinstitucionální dohody o vytvoření rámce pro evropské regulační agentury (KOM(2005)0059 — 2005/2035(ACI)) (B6-0337/2005)

Georgios Papastamkos (zástupce autora) a Janusz Lewandowski rozvinuli otázku k ústnímu zodpovězení.

Lord Bach (úřadující předseda Rady) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení

Vystoupili tito poslanci: Maria da Assunção Esteves za skupinu PPE-DE, Richard Corbett za skupinu PSE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Lord Bach a Louis Michel (člen Komise).

Předložené návrhy usnesení nebyly k dispozici, budou proto oznámeny později.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.15 zápisu ze dne 01.12.2005.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

místopředsedkyně

16.   Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B6-0339/2005).

Vystoupili: David Martin a Mairead McGuinness k pořadí projednávání otázek.

První část

Otázka 37 (Manuel Medina Ortega): Zdanění v oblasti osobní letecké dopravy.

Peter Mandelson (člen Komise) odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Manuel Medina Ortega, Josu Ortuondo Larrea a Agnes Schierhuber.

Otázka 38 (Sarah Ludford): Ochrana údajů, databáze Evropské unie.

Olli Rehn (člen Komise) odpověděl na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Sarah Ludford.

Otázka 39 (Giorgos Dimitrakopoulos): Kosovo.

Olli Rehn odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Giorgos Dimitrakopoulos a Bart Staes.

Druhá část

Otázka 40 (Bart Staes): Vliv akčního programu FLEGT na ochranu sociálních práv a environmentálních práv v rozvojových zemích.

Louis Michel (člen Komise) odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Bart Staes, John Bowis a Agnes Schierhuber.

Otázka 41 (Othmar Karas): Rozvojová spolupráce.

Louis Michel odpověděl na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Othmar Karas.

Otázka 42 (Marie-Hélène Aubert): Volby v Demokratické republice Kongo.

Louis Michel odpověděl na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Marie-Hélène Aubert.

Otázky 43 až 45 budou zodpovězeny písemně.

Otázka 46 (Sajjad Karim): Posílení průhlednosti a demokratické kontroly s ohledem na jednání Světové obchodní organizace.

Peter Mandelson odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je David Martin, James Hugh Allister a Paul Rübig.

Otázka 47 (Hélène Goudin): Tarifní slevy na krevety dovážené z Thajska.

Peter Mandelson odpověděl na otázku.

Otázka 48 (Ilda Figueiredo): Problémy obuvnického průmyslu.

Peter Mandelson odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Ilda Figueiredo, David Martin a Anne E. Jensen.

Otázka 54 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Předpovědi v oblasti restrukturalizace.

Vladimír Špidla (člen Komise) odpověděl na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Otázka 55 (Joachim Wuermeling): Volný pohyb pracovníků.

Vladimír Špidla odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Manfred Weber a Claude Moraes.

Otázky, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemnou odpověď.

Doba vyhrazená pro otázky na Komisi skončila.

(Zasedání, které bylo přerušeno v 20:15, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

místopředseda

17.   2005, Balíček „Rozšíření II“(rozprava)

Prohlášení Komise: 2005, Balíček „Rozšíření II“

Olli Rehn (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Elmar Brok za skupinu PPE-DE, Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, István Szent-Iványi za skupinu ALDE, Joost Lagendijk za skupinu Verts/ALE, Cristiana Muscardini za skupinu UEN, Camiel Eurlings, Hannes Swoboda, Sarah Ludford, Gisela Kallenbach, Georgios Papastamkos, Borut Pahor, Zbigniew Zaleski, Panagiotis Beglitis, Doris Pack, Guido Podestà, Bernd Posselt a Olli Rehn.

Rozprava byla uzavřena.

18.   Informování cestujících o totožnosti provozujícího leteckého dopravce ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o sdělování informací o bezpečnosti členskými státy [KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)] — Výbor pro dopravu a cestovní ruch.

Zpravodajka: Christine De Veyrac (A6-0310/2005)

Vystoupili Jacques Barrot (místopředseda Komise) a Derek Twigg (úřadující předseda Rady).

Christine De Veyrac představila zprávu.

Vystoupili Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Jörg Leichtfried za skupinu PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Bernard Piotr Wojciechowski za skupinu IND/DEM, Fernand Le Rachinel nezařazený, Corien Wortmann-Kool, Ulrich Stockmann, Alyn Smith, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Zsolt László Becsey, Robert Evans, Gilles Savary, Jacques Barrot a Derek Twigg

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 5.1 zápisu ze dne 16.11.2005.

19.   Jaderná elektrárna Bohunice V1 na Slovensku * — Využití finančních zdrojů určených na vyřazování jaderných elektráren z provozu (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o provádění protokolu č. 9 připojeného k Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii, pokud jde o jadernou elektrárnu Bohunice V1 na Slovensku [KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)] — Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku.

Zpravodajka: Rebecca Harms (A6-0282/2005).

Zpráva o využití finančních zdrojů určených na vyřazování jaderných elektráren z provozu [2005/2027(INI)] — Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku.

Zpravodajka: Rebecca Harms (A6-0279/2005).

Vystoupil: Andris Piebalgs (člen Komise).

Rebecca Harms představila zprávy (A6-0282/2005 a A6-0279/2005).

Vystoupili Ján Hudacký za skupinu PPE-DE, Edit Herczog za skupinu PSE, Fiona Hall za skupinu ALDE, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Umberto Pirilli za skupinu UEN, Sergej Kozlík nezařazený, Romana Jordan Cizelj, Reino Paasilinna, Šarūnas Birutis, Vladimír Remek, Kathy Sinnott, Paul Rübig, Hannes Swoboda, Marios Matsakis, Erik Meijer, Peter Baco, Zita Pleštinská, Miloš Koterec a Andris Piebalgs.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 5.2 zápisu ze dne 16.11.2005.

20.   Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den je schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 364.133/OJME)

21.   Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 0:10.

Julian Priestley

generální tajemník

Josep Borrell Fontelles

předseda


(1)  Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích.

(2)  Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích.


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Observateurs

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


PŘÍLOHA 1

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

Vysvětlivky ke zkratkám a symbolům

+

přijat

-

zamítnut

nebrán v potaz

VZ

vzat zpět

JH (..., ..., ...)

jmenovité hlasování (pro, proti, zdržení se)

EH (..., ..., ...)

elektronické hlasování (pro, proti, zdržení se)

dílč.

dílčí hlasování

odděl.

oddělené hlasování

pn

pozměňovací návrh

KPN

kompromisní pozměňovací návrh

odpovídající část

Z

zrušující pozměňovací návrh

=

totožné pozměňovací návrhy

§

bod

čl.

článek

odův.

bod odůvodnění

návrh usnesení

SNÚ

společný návrh usnesení

TAJ

tajné hlasování

1.   Prodloužení programu o šíření správných postupů a monitorování zavádění informačních a komunikačních technologií na rok 2006 ***I

Zpráva: Gilles CHICHESTER (A6-0302/2005)

Předmět

JH atd.

Hlasování-{}-

Hlasování JH/EH — připomínky

jediné hlasování

 

+

 

2.   Celoevropská soustava veřejného rádiového pagingu ***I

Zpráva: Gilles CHICHESTER (A6-0303/2005)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

jediné hlasování

 

+

 

3.   Organizace společného trhu s osivem *

Zpráva: Joseph DAUL (A6-0295/2005)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

jediné hlasování

 

+

 

4.   Organizace společného trhu s chmelem *

Zpráva: Joseph DAUL (A6-0299/2005)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

jediné hlasování

JH

+

600, 20, 14

Žádosti o jmenovité hlasování

PPE-DE: závěrečné hlasování

5.   Organizace společného trhu s vínem *

Zpráva: Joseph DAUL (A6-0300/2005)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

jediné hlasování

 

+

 

6.   Změna Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), která bance umožní financovat projekty v Mongolsku *

Zpráva: Pervenche BERÈS (A6-0298/2005)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

jediné hlasování

 

+

 

7.   Víza na zimní olympijské nebo paralympijské hry pořádané v Turíně v roce 2006 ***I

Zpráva: Stefano ZAPPALÀ (A6-0313/2005)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

jediné hlasování

 

+

 

8.   Systém sociálního zabezpečení pro zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství ***I

Zpráva: Patrizia TOIA (A6-0293/2005)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

jediné hlasování

 

+

 

9.   Úhoři říční

Zpráva: Albert Jan MAAT (A6-0284/2005)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

jediné hlasování

 

+

 

10.   Porušení protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství členským státem

Zpráva: Giuseppe GARGANI (A6-0316/2005)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

jediné hlasování

 

+

 

11.   Sociální rozměr globalizace

Zpráva: Mihael BREJC (A6-0308/2005)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

§ 2

2

PPE-DE

 

-

 

za § 4

8

GUE/NGL

 

-

 

§ 5

§

původní znění

dílč.

 

 

1

+

 

2/JH

+

323, 264, 56

3/JH

-

112, 483, 47

§ 6

§

původní znění

dílč.

 

 

1

+

 

2/EH

+

347, 287, 8

3

+

 

§ 7

§

původní znění

dílč.

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 9

9

GUE/NGL

 

-

 

za § 10

10

GUE/NGL

dílč.

 

 

1/EH

+

322, 305, 16

2

-

 

3/EH

+

318, 315, 12

za § 15

13

Verts/ALE

EH

-

205, 407, 27

§ 16

3

PPE-DE

 

-

 

za § 19

12

PSE

 

+

 

§ 20

§

původní znění

odděl./EH

+

341, 289, 14

§ 22

4

PPE-DE

 

-

 

za § 23

14

Verts/ALE

 

-

 

15

Verts/ALE

 

+

 

za § 24

11

GUE/NGL

 

-

 

za § 31

16

Verts/ALE

EH

-

264, 375, 7

§ 32

§

původní znění

dílč.

 

 

1

+

 

2

+

 

za § 33

17

Verts/ALE

 

+

 

§ 34

5

PPE-DE

JH

+

357, 266, 17

ústní pn.

za § 34

18

Verts/ALE

 

+

 

19

Verts/ALE

 

+

 

§ 37

§

původní znění

dílč.

 

 

1

+

 

2

-

 

odův. A

6

GUE/NGL

dílč.

 

 

1

-

 

2

-

 

1

PPE-DE

 

-

 

odův. B

7

GUE/NGL

 

-

 

hlasování: usnesení (najednou)

 

+

 

Žádosti o jmenovité hlasování

PPE-DE: pn. 5, § 5 — 2. část, §5 — 3. část

Žádosti o dílčí hlasování

ALDE, PPE-DE

§ 5

1. část:„domnívá se, že globalizace ... sociálního začlenění;“

2. část:„uznává, že společnou zemědělskou politiku ... zaznamenat úspěch;“

3. část: slovo „radikální“

PPE-DE

§ 6

1. část:„žádá Komisi a Radu, aby zajistily soulad“

2. část:„obchodní, zemědělské a zahraniční“

3. část:„politiky EU s politikou rozvoje ... a s rozvojovými cíli tisíciletí;“

§ 7

1. část:„vyzývá Evropskou unii, aby podnikla konkrétní ... boji proti chudobě“

2. část:„pomocí soudržnější ... dluhů a poskytováním pomoci;“

§ 32

1. část:„domnívá se, že malé ... tohoto typu;“

2. část:„žádá dále, ... globalizovaného hospodářství;“

§ 37

1. část:„upozorňuje na potřebu zajistit, ... sdělovací prostředky;“

2. část:„má za to, že demokratický deficit ... účasti občanů;“

Verts/ALE

pn. 6

1. část:„vzhledem k tomu, že (vypouští se)“

2. část:„proces globalizace ... velmi závažné,“

pn. 10

1. část:„vyzývá Komisi ... formám diskriminace;“

2. část:„rozdělení vytvořeného bohatství ... vzdělávání a bydlení;“

3. část:„sociální politiku ... politik zaměstnanosti;“

Źádosti o oddělené hlasování

PPE-DE: § 20

Různé

Philip Bushill-Matthews předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 5:

34.

podporuje snahy Komise o zvýšení povědomí mezi nadnárodními společnostmi o jejich sociální odpovědnosti, které dosud měly omezený účinek;


PŘÍLOHA II

VÝSLEDEK JMENOVITÉHO HLASOVÁNÍ

1.   Zpráva Daul A6-0299/2005

Pro: 600

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 20

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Allister, Mote

PPE-DE: Deva

Zdržel se: 14

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Rogalski, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

PPE-DE: Kuźmiuk, Ouzký, Podkański

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

2.   Zpráva Brejc A6-0308/2005

Pro: 323

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Korhola, Nicholson, Ouzký, Parish, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Proti: 264

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Laperrouze, Lehideux, Ortuondo Larrea, Ries, Väyrynen

GUE/NGL: Henin, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Louis, Sinnott, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Zdržel se: 56

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Kozlík, Mölzer, Mote

PPE-DE: Brepoels, Papastamkos

Verts/ALE: van Buitenen

3.   Zpráva Brejc A6-0308/2005

Pro: 112

ALDE: Busk, in 't Veld, Jensen, Malmström, Neyts-Uyttebroeck, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Korhola, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Castex, Falbr, Fava, Jørgensen, Koterec, Kristensen, Rasmussen, Tabajdi, Thomsen

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 483

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Meijer, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Zdržel se: 47

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Mote

PPE-DE: Beazley

Verts/ALE: van Buitenen

4.   Zpráva Brejc A6-0308/2005

Pro: 357

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni, de Villiers

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Leichtfried, Peillon, Pinior

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Proti: 266

ALDE: Chiesa, Samuelsen, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Schenardi

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 17

ALDE: Resetarits

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Mote

PSE: Kósáné Kovács

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasování

Proti : Jörg Leichtfried


PŘIJATÉ TEXTY

 

P6_TA(2005)0417

Prodloužení programu o šíření správných postupů a monitorování zavádění informačních a komunikačních technologií ***I

Legistativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 2256/2003/ES s ohledem na prodloužení programu na rok 2006 a jeho rozšíření o šíření správných postupů a monitorování zavádění informačních a komunikačních technologií (KOM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2005)0347) (1),

s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 157 odst. 3 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0247/2005),

s ohledem na článek 51 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0302/2005),

1.

schvaluje návrh Komise;

2.

vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


(1)  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

PŘÍLOHA I

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

č. .../2005/ES ze dne ..., kterým se mění rozhodnutí č. 2256/2003/ES s ohledem na prodloužení programu pro šíření správných postupů a monitorování zavádění informačních a komunikačních technologií na rok 2006

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 157 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím č. 2256/2003/ES (3) byl zřízen program MODINIS pro monitorování akčního plánu eEurope 2005, šíření správných postupů a zvýšení bezpečnosti sítí a informací na období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2005.

(2)

Rozhodnutí č. 2256/2003/ES bylo změněno rozhodnutím č. 787/2004/ES za účelem úpravy referenčních částek v důsledku rozšíření Evropské unie.

(3)

Ve svém usnesení ze dne 9. prosince 2004 o pohledu na budoucnost informačních a komunikačních technologií (4) vyzvala Rada Komisi, aby zahájila přípravné práce na pokračování akčního plánu eEurope 2005, které představují významnou součást nové agendy pro informační společnost po roce 2005.

(4)

Sdělení Komise ze dne 19. listopadu 2004 nazvané „Výzvy pro evropskou informační společnost po roce 2005“ analyzuje výzvy, kterými se musí evropská strategie v oblasti informační společnosti do roku 2010 zabývat. Sdělení obsahuje argumenty pro širší využívání informačních a komunikačních technologií a pro trvající zaměření pozornosti politiky na otázky související s informačními a komunikačními technologiemi, což zahrnuje potřebu monitorování a výměny správných postupů. Uvedené sdělení bylo výchozím bodem pro proces úvah, který vedl k nové iniciativě pro informační společnost v roce 2005, jež má být zahájena v roce 2006.

(5)

Ve sdělení Komise ze dne 2. února 2005 jarnímu zasedání Evropské rady nazvaném „Společně k růstu a zaměstnanosti - Nový začátek lisabonské strategie“ byla oznámena nová iniciativa s názvem „i2010: Evropská informační společnost“, jejímž cílem je stimulovat zavádění informačních a komunikačních technologií.

(6)

Sdělení Komise ze dne 1. června 2005 nazvané „i2010 - evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost“ nastiňuje klíčové politické priority pětileté strategie na podporu otevřeného a konkurenčního digitálního hospodářství. Výměna správných postupů a monitorování zavádění služeb využívajících informační a komunikační technologie budou nadále podporovat dialog zúčastněných stran a členských států, a to zejména v souvislosti s otevřenou metodou koordinace.

(7)

V návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci (2007-2013), je navržen rámcový program pro akce Společenství v oblasti konkurenceschopnosti a inovace pro období let 2007-2013, který spojuje konkrétní opatření Společenství na podporu podnikání, malých a středních podniků, průmyslové konkurenceschopnosti, inovace, informačních a komunikačních technologií, technologií souvisejících s ochranou životního prostředí a inteligentní energie, včetně opatření stanovených rozhodnutím č. 2256/2003/ES.

(8)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti (5) stanoví společný rámec pro systematické vypracovávání statistik Společenství o informační společnosti. Tyto statistiky obsahují informace požadované pro účely procesu porovnání ukazatelů o eEurope a informace, které jsou užitečné z pohledu strukturálních ukazatelů, a další údaje nezbytné k vytvoření jednotné základny pro analýzy informační společnosti.

(9)

V období 12 měsíců od konce platnosti akčního plánu eEurope 2005 do očekávaného zahájení rámcového programu v roce 2007 je třeba zavádění informačních a komunikačních technologií v celém hospodářství monitorovat a podporovat, a to prostřednictvím dalšího určování srovnávacích standardů a statistických analýz založených na strukturálních ukazatelích, jakož i prostřednictvím výměny správných postupů. Akce týkající se určování srovnávacích standardů, správných postupů a koordinace politik prováděné v rámci programu v roce 2006 budou podporovat dosažení cílů zmíněných ve sdělení Komise ze dne 2. února 2005 a ze dne 1. června 2005.

(10)

Mechanismy pro monitorování, výměnu zkušeností, určování srovnávacích standardů, šíření správných postupů a analýzu hospodářských a společenských důsledků informační společnosti by měly v roce 2006 pokračovat, aby bylo možno dosáhnout cílů sdělení Komise ze dne 2. února 2005, jež jsou zaměřeny na stimulaci zavádění informačních a komunikačních technologií jako pokračování agendy eEurope, a cílů sdělení Komise ze dne 1. června 2005.

(11)

Rozhodnutí 2256/2003/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2256/2003/ES se mění takto:

1)

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 1a

1.   V roce 2006 program pokračuje v monitorování zavádění a využívání informačních a komunikačních technologií v hospodářství a v šíření správných postupů a má následující cíle:

a)

monitorovat výkony členských států a uvnitř členských států a srovnávat je s nejlepšími výkony v mezinárodním měřítku pomocí oficiálních statistických údajů, je-li to možné,

b)

podporovat snahy členských států stimulovat využívání informačních a komunikačních technologií na celostátní, regionální i místní úrovni na základě analýzy správných postupů a doplňkové interakce založené na vytváření mechanismů výměny zkušeností,

c)

analyzovat hospodářské a společenské důsledky informační společnosti s ohledem na usnadnění strategických diskusí, zejména z hlediska konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti, jakož i z hlediska sociálního začlenění.

2.   Akce v rámci programu budou svou povahou přesahovat jednotlivá odvětví a budou doplňovat akce Společenství v jiných oblastech. Žádné z těchto akcí se nebudou překrývat s pracemi, které jsou v těchto oblastech prováděny v rámci jiných programů Společenství. Akce prováděné v rámci tohoto programu a zaměřené na určení srovnávacích standardů, správné postupy a koordinaci politiky budou směřovat k plnění cílů sdělení Komise ze dne 2. února 2005 jarnímu zasedání Evropské rady nazvaného „Společně k růstu a zaměstnanosti - Nový začátek lisabonské strategie“, jež jsou zaměřeny na stimulaci zavádění informačních a komunikačních technologií jako pokračování agendy eEurope, a to zejména na podporu širokopásmových technologií, elektronické správy (eGovernment), elektronického obchodního styku (eBusiness), elektronického zdravotnictví (eHealth) a elektronického vzdělávání (eLearning), jakož i cílů sdělení Komise ze dne 1. června 2005 nazvaného „i2010 - evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost“, jež podporují otevřené a konkurenční digitální hospodářství.

3.   Program rovněž vymezí společný rámec pro interakci na evropské úrovni, která bude doplňovat jednotlivé celostátní, regionální a místní úrovně“

2)

vkládá se nový článek 2a, který zní:

„Článek 2a

K dosažení cílů uvedených v článku 1a se provádějí tyto druhy akcí:

a)

Akce 1

Monitorování a porovnávání výkonů:

sběr a analýza údajů na základě srovnávacích ukazatelů, jak jsou definovány v usnesení Rady ze dne 18. února 2003 o provádění akčního plánu eEurope 2005, popřípadě včetně regionálních ukazatelů, a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti (6).

b)

Akce 2

Šíření správných postupů:

studie k vymezení správných postupů na celostátní, regionální a místní úrovni přispívající k úspěšnému zavádění informačních a komunikačních technologií v celém hospodářství,

podpora cílených konferencí, seminářů nebo kurzů a činností zaměřených na šíření, informace a komunikaci, které podporují cíle sdělení Komise ze dne 2. února 2005 jarnímu zasedání Evropské rady nazvaného „Společně k růstu a zaměstnanosti - Nový začátek lisabonské strategie“, jež jsou zaměřeny na stimulaci zavádění informačních a komunikačních technologií jako pokračování agendy eEurope, jakož i cíle sdělení Komise ze dne 1. června 2005 nazvaného „i2010 - evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost“, jež podporují otevřené a konkurenční digitální hospodářství s cílem podporovat spolupráci a výměnu zkušeností a správných postupů, jak stanoví čl. 1a odst. 1 písm. b).

c)

Akce 3

Analýza a strategická diskuse:

podpora práce sociálních a ekonomických odborníků, aby byly Komisi poskytovány vstupy, jež se týkají analýzy budoucí politiky.

3)

v článku 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Program se týká období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2006.

Finanční rámec pro provádění tohoto programu se stanoví na 30 160 000 EUR“

4)

příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne ...

za Evropský parlament

předseda

za Radu

předseda nebo předsedkyně


(1)  Stanovisko ze dne 27. října 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2005.

(3)  Úř. věst. L 336, 23.12.2003, s. 1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí č. 787/2004/ES (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 12).

(4)  Úř. věst. C 62, 12.3.2005, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 49.

(6)  Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 49.“

PŘÍLOHA II

PŘÍLOHA

Víceletý program pro monitorování akčního plánu eEurope, šíření správných postupů a zvýšení bezpečnosti sítí a informací (MODINIS)

Orientační rozpis výdajů v letech 2003 až 2005

Podíl na celkovém rozpočtu podle druhu akce a let v procentech

 

2003

2004

2005

2003-2005 celkem

Akce 1 - monitorování a porovnávání výkonů

12 %

14 %

14 %

40 %

Akce 2 - šíření správných postupů

8 %

10 %

12 %

30 %

Akce 3 - analýza a strategická diskuse

2 %

3 %

3 %

8 %

Akce 4 - zvýšení bezpečnosti sítí a informací

17 %

5 %

0 %

22 %

Podíl na celkovém rozpočtu

39 %

32 %

29 %

100 %


Orientační rozpis výdajů v roce 2006

Podíl na celkovém rozpočtu podle druhu akce a let v procentech

 

2006

Akce 1 - monitorování a porovnávání výkonů

55 %

Akce 2 - šíření správných postupů

30 %

Akce 3 - analýza a strategická diskuse

15 %

Akce 4 - zvýšení bezpečnosti sítí a informací

0 %

Podíl na celkovém rozpočtu

100 %

P6_TA(2005)0418

Celoevropská soustava veřejného rádiového pagingu ***I

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zrušuje směrnice 90/544/EHS o frekvenčních pásmech určených pro koordinované zavádění celoevropské soustavy veřejného rádiového pagingu ve Společenství (KOM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2005)0361) (1),

s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0248/2005),

s ohledem na články 51 a 43 odst. 1 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0303/2005),

1.

schvaluje návrh Komise;

2.

vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


(1)  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

PŘÍLOHA

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/.../ES

ze dne ...,

kterou se zrušuje směrnice 90/544/EHS o frekvenčních pásmech určených pro koordinované zavádění celoevropské soustavy veřejného rádiového pagingu ve Společenství

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 90/544/EHS (4) požadovala, aby členské státy do 31. prosince 1992 určily v rádiovém pásmu 169,4 až 169,8 MHz čtyři kanály pro celoevropskou pozemní veřejnou rádiovou pagingovou službu (dále jen „ERMES“) a aby co nejrychleji připravily plány umožňující celoevropské veřejné rádiové pagingové službě obsadit v souladu s obchodními požadavky celé pásmo 169,4 až 169,8 MHz.

(2)

Využívání pásma 169,4 až 169,8 MHz pro ERMES ve Společenství se snížilo nebo bylo dokonce ukončeno, takže ERMES toto frekvenční pásmo v současnosti účinně nepoužívá a mohlo by se využívat lepším způsobem pro potřeby jiných politik Společenství.

(3)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) (5) vytvořilo politický a právní rámec Společenství pro zajištění koordinace politických přístupů a případně harmonizovaných podmínek pro dostupnost a účinné využívání frekvenčního pásma, nezbytných pro vytvoření a fungování vnitřního trhu. Uvedené rozhodnutí umožňuje Komisi přijmout technická prováděcí opatření pro zajištění harmonizovaných podmínek pro dostupnost a účinné využívání frekvenčního pásma.

(4)

Protože pásmo 169,4 až 169,8 MHz je vhodné pro aplikace užitečné pro osoby s omezením nebo postižením a vzhledem k tomu, že podpora takovýchto aplikací je pro Společenství politickým cílem spolu s obecným cílem zajištění fungování vnitřního trhu, poskytla Komise podle čl. 4 odst. 2 rozhodnutí o rádiovém spektru Evropské konferenci poštovních a telekomunikačních správ (dále jen „CEPT“) mandát, aby mimo jiné přezkoumala i aplikace spojené s pomocí postiženým osobám.

(5)

CEPT na základě mandátu vypracovala nový plán frekvencí a režim kanálů umožňující, aby frekvenční pásmo mohlo sdílet šest typů preferovaných aplikací, s cílem vyhovět několika potřebám politiky ES.

(6)

Z těchto důvodů a v souladu s cíli rozhodnutí o rádiovém spektru by měla být směrnice 90/544/EHS zrušena,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 90/544/EHS se tímto zrušuje s účinkem od ... (6).

Článek 2

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne ...

Za Evropský parlament

předseda

Za Radu

předseda nebo předsedkyně


(1)  Stanovisko ze dne 27. října 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko, vydané na základě nepovinné konzultace, ze dne 17. listopadu 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2005.

(4)  Úř. věst. L 310, 9.11.1990, s. 28.

(5)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1.

(6)  Úř. věst: vložte datum vyhlášení této směrnice v Úředním věstníku.

P6_TA(2005)0419

Organizace společného trhu v odvětví osiv *

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o společné organizaci trhu s osivem (KOM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2005)0384) (1),

s ohledem na článek 36 a čl. 37 odst. 2 třetí pododstavec Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0285/2005),

s ohledem na článek 51 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0295/2005),

1.

schvaluje návrh Komise;

2.

vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.

vyzývá Radu, aby znovu konzultovala Parlament, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

4.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


(1)  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

P6_TA(2005)0420

Organizace společného trhu v odvětví chmelu *

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o společné organizaci trhu s chmelem (KOM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2005)0386) (1),

s ohledem na článek 36 a čl. 37 odst. 2 třetí pododstavec Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0287/2005),

s ohledem na článek 51 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0299/2005),

1.

schvaluje návrh Komise;

2.

vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.

vyzývá Radu, aby znovu konzultovala Parlament, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

4.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


(1)  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

P6_TA(2005)0421

Organizace společného trhu v odvětví vinařství *

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem (KOM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2005)0395) (1),

s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0286/2005),

s ohledem na článek 51 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0300/2005),

1.

schvaluje návrh Komise;

2.

vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.

vyzývá Radu, aby znovu konzultovala Parlament, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

4.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


(1)  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

P6_TA(2005)0422

Změna Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), která bance umožní financovat projekty v Mongolsku *

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady o změně Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), která bance umožní financovat projekty v Mongolsku (KOM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2005)0342) (1),

s ohledem na článek 181a Smlouvy o ES,

s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6-0280/2005),

s ohledem na článek 51, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0298/2005),

1.

schvaluje změnu dohody;

2.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Mongolska.


(1)  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

P6_TA(2005)0423

Víza na zimní olympijské nebo paralympijské hry pořádané v Turíně v roce 2006 ***I

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k usnadnění postupů pro podávání žádostí o víza a udělování víz pro členy olympijské rodiny, kteří se účastní zimních olympijských nebo paralympijských her 2006 v Turíně (KOM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169 (COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM (2005)0412) (1),

s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 62 odst. 2 písm. a) a písm. b) bod ii) Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0275/2005),

s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0313/2005),

1.

schvaluje návrh Komise;

2.

vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


(1)  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

PŘÍLOHA

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č..../2005 ze dne ... o opatřeních k usnadnění postupů pro podávání žádostí o víza a udělování víz pro členy olympijské rodiny, kteří se účastní zimních olympijských nebo paralympijských her 2006 v Turíně

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. a) a b) bod ii) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1295/2003 ze dne 15. července 2003 o opatřeních k usnadnění postupů pro podávání žádostí o víza a udělování víz pro členy olympijské rodiny, kteří se účastní olympijských nebo paralympijských her v Aténách (2) zavedlo pro členy olympijské rodiny účastnící se olympijských nebo paralympijských her 2004 v Aténách zvláštní časově omezený systém, který je odchylný od běžného postupu udělování víz. Umožnilo tak Řecku hostit první olympijské a paralympijské hry organizované členským státem, který patří do schengenského prostoru bez vnitřních hranic, a zároveň mu umožnilo dostát všem závazkům vyplývajícím z olympijské charty.

(2)

Nařízení (ES) č. 1295/2003 stanovilo specifická ustanovení usnadňující postupy pro předkládání žádostí o jednotná víza a pro formu, v jaké jsou víza udělována členům olympijské rodiny, rovněž tak pro zjednodušení kontrol uvedené kategorie osob na vnějších hranicích. Navíc stanovilo, že hodnotící zpráva o fungování nařízení má být předložena Evropskému parlamentu a Radě.

(3)

Ve svém hodnocení došla Komise k závěru, že provádění nařízení (ES) č. 1295/2003 bylo úspěšné a odchylná úprava byla považována za účinnou, pružnou a postačující pro regulaci vstupu a krátkodobého pobytu členů olympijské rodiny účastnících se her v schengenském prostoru bez vnitřních hranic.

(4)

Evropská unie by tudíž měla přijmout podobnou odchylnou úpravu pro účely zimních olympijských a paralympijských her 2006, aby Itálii jako hostitelské zemi umožnila dostát závazkům vyplývajícím z olympijské charty a zároveň zajistila vysokou úroveň bezpečnosti v schengenském prostoru bez vnitřních hranic.

(5)

Ačkoli je zachována vízová povinnost členů olympijské rodiny, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí s vízovou povinností podle nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (3), po dobu trvání zimních olympijských a paralympijských her 2006 by měla být zavedena časově omezená odchylná úprava.

(6)

Odchylná úprava by měla být omezena na ustanovení acquis týkající se podávání žádosti o vízum, udělování víz a vzorů víz. Také postupy provádění kontrol na vnějších hranicích by měly být upraveny v potřebné míře, která by zohledňovala změny vízového systému.

(7)

Žádosti o víza pro členy olympijské rodiny, kteří se účastní zimních olympijských nebo paralympijských her 2006, by měly být organizačnímu výboru zimních olympijských a paralympijských her 2006 podávány prostřednictvím příslušných organizací současně se žádostí o akreditaci. Žádost o akreditaci by měla obsahovat základní údaje o dotčených osobách, například jejich úplné jméno, pohlaví, den a místo narození, číslo a druh pasu s dobou platnosti uvedení, zda je osoba držitelem povolení k pobytu uděleného státem schengenského prostoru a jakého druhu je toto povolení a jakou má dobu platnosti. Tyto žádosti budou předány italským orgánům příslušným pro udělování víz.

(8)

Organizační výbor zimních olympijských a paralympijských her 2006 vydává členům olympijské rodiny akreditační karty v souladu se zvláštními pravidly stanovenými italským právem. Akreditační karta je vysoce bezpečný doklad, který umožňuje přístup do zvláštních míst, kde se odehrávají soutěže a ostatní události plánované v průběhu olympijských a paralympijských her 2006, a to s ohledem na skutečnost, že hry mohou být cílem teroristických útoků. Udělené vízum je umístěno jako číslo na akreditační kartě.

(9)

Bez ohledu na toto nařízení mohou členové olympijské rodiny podat také samostatnou žádost o vízum v souladu s odpovídajícími ustanoveními schengenského acquis.

(10)

Pokud toto nařízení neobsahuje zvláštní ustanovení, měla by se na vnějších hranicích členských států používat odpovídající ustanovení schengenského acquis o vízech a kontrolách. Toto nařízení se nevztahuje na členy olympijské rodiny, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, na něž se vztahuje vízová povinnost, a držiteli povolení k pobytu nebo dočasného povolení k pobytu vydaného členským státem plně provádějícím schengenské acquis. V případě předpokládaného pobytu v schengenském prostoru bez vnitřních hranic delšího než 90 dnů může být členu olympijské rodiny vydáno dočasné povolení k pobytu v souladu s italským právem.

(11)

Mělo by být navrženo ustanovení, na jehož základě se po zakončení zimních paralympijských her 2006 vyhodnotí provádění odchylné úpravy vyplývající z tohoto nařízení.

(12)

Časově omezená úprava odchylná od některých ustanovení schengenského acquis je nezbytná a vhodná k dosažení hlavního cíle spočívajícího ve zjednodušení udělování víz členům olympijské rodiny. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v čl. 5 třetím pododstavci Smlouvy o založení Evropského společenství nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(13)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (4), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodu B rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 (5) o některých opatřeních pro uplatňování uvedené dohody.

(14)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení, a proto pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto nařízení však navazuje na schengenské acquis podle hlavy IV části třetí Smlouvy o založení Evropského společenství, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 5 uvedeného protokolu do šesti měsíců po přijetí tohoto nařízení, zda je provede ve svém vnitrostátním právu či nikoli.

(15)

Toto nařízení rozvíjí ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (6). Spojené království se tudíž nepodílí na přijímání tohoto nařízení, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(16)

Toto nařízení rozvíjí ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (7). Irsko se tudíž nepodílí na přijímání tohoto nařízení, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(17)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 4 odst. 1 rozhodnutí Rady 2004/860/ES ze dne 25. října 2004 (8) o podpisu uvedené dohody jménem Evropského společenství a o prozatímním provádění některých jejích ustanovení.

(18)

S výjimkou článku 9 všechna ustanovení tohoto nařízení navazují na schengenské acquis nebo s ním jinak souvisejí ve smyslu čl. 3 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2003,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Kapitola I

ÚČEL A DEFINICE

Článek 1

Účel

Tímto nařízením se stanoví zvláštní časově omezená odchylná úprava pro členy olympijské rodiny po dobu trvání zimních olympijských a paralympijských her 2006 od některých ustanovení schengenského acquis týkajících se postupů pro podávání žádostí o víza, udělování víz a jednotného vzoru víz.

Bez ohledu na tuto zvláštní úpravu platí i nadále odpovídající ustanovení schengenského acquis o postupech pro podávání žádostí o jednotné vízum a jeho udělování.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se:

1)

„příslušnými organizacemi“ rozumějí s ohledem na opatření k usnadnění postupů pro podávání žádostí o víza a udělování víz členům olympijské rodiny, kteří se účastní zimních olympijských nebo paralympijských her 2006, oficiální organizace, které jsou v souladu s olympijskou chartou oprávněny předložit organizačnímu výboru zimních olympijských a paralympijských her 2006 seznamy členů olympijské rodiny za účelem vystavení akreditačních karet na hry;

2)

„členem olympijské rodiny“ rozumějí všechny osoby, které jsou členy Mezinárodního olympijského výboru, Mezinárodního paralympijského výboru, mezinárodních svazů, národních olympijských a paralympijských výborů, organizačních výborů olympijských her a národních svazů, jako jsou atleti, rozhodčí, trenéři a jiní sportovní odborníci, zdravotničtí pracovníci doprovázející družstva nebo jednotlivé sportovce a také akreditovaní zástupci sdělovacích prostředků, funkcionáři, sponzoři a dárci nebo jiní oficiální hosté, kteří se řídí olympijskou chartou, jsou podřízeni autoritě a kontrole Mezinárodního olympijského výboru, jsou uvedeni v seznamech příslušných organizací a byli organizačním výborem olympijských a paralympijských her 2006 akreditováni pro účast na olympijských nebo paralympijských hrách 2006;

3)

„olympijskými akreditačními kartami“, které byly vystaveny organizačním výborem olympijských a paralympijských her 2006 v souladu s Ordinanza n. 3463 del Presidente del Consiglio dei Ministri ze dne 9. září 2005 (GU č. 219 ze dne 20.9.2005), rozumí jeden ze dvou dokladů opatřených bezpečnostními prvky, jeden pro olympijské hry a jeden pro paralympijské hry, přičemž oba jsou opatřeny fotografií držitele, které prokazují totožnost příslušného člena olympijský rodiny a které umožňují držiteli přístup na místa konání soutěží a jiných akcí v průběhu konání her;

4)

„dobou trvání olympijských a paralympijských her“ rozumí pro zimní olympijské hry 2006 období od 10. ledna 2006 do 26. března 2006 a pro zimní paralympijské hry 2006 období od 10. února 2006 do 19. dubna 2006;

5)

„organizačním výborem zimních olympijských a paralympijských her“ rozumí výbor zřízený dne 27. prosince 1999 podle článku 12 italského občanského zákoníku (RD 16/3/1942 č. 262), který je příslušný pro organizaci zimních olympijských a paralympijských her 2006 v Turíně a který rozhoduje o akreditaci členů olympijské rodiny, již se těchto her účastní;

6)

„orgány příslušnými pro udělování víz“ rozumějí orgány určené Itálií k posuzování žádostí o víza a udělování víz členům olympijské rodiny.

Kapitola II

UDĚLOVÁNÍ VÍZ

Článek 3

Podmínky

Vízum smí být na základě tohoto nařízení uděleno pouze tehdy, pokud dotyčná osoba:

a)

byla určena příslušnou organizací a byla organizačním výborem zimních olympijských a paralympijských her 2006 akreditována k účasti na zimních olympijských nebo paralympijských hrách 2006;

b)

je držitelem platného cestovního dokladu, který ji opravňuje k překročení vnějších hranic ve smyslu článku 5 prováděcí úmluvy ze dne 19. června 1990 k schengenské dohodě ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkovou republikou Německo a Francouzskou republikou o postupném rušení kontrol na jejich společných hranicích (9) (dále jen „Schengenská úmluva“);

c)

není veden jako osoba, které má být odepřen vstup;

d)

nepředstavuje nebezpečí pro veřejný pořádek, bezpečnost státu nebo mezinárodní vztahy některého členského státu.

Článek 4

Podávání žádosti o vízum

1.   Při vypracování seznamu osob vybraných pro účast na zimních olympijských nebo paralympijských hrách 2006 může příslušná organizace společně se žádostí o vystavení olympijské akreditační karty pro vybrané osoby podat skupinovou žádost o udělení víza pro tyto vybrané osoby podléhající vízové povinnosti podle nařízení (ES) č. 539/2001, s výjimkou případů, kdy jsou tyto osoby držiteli povolení k pobytu vydaného státem schengenského prostoru.

2.   Skupinová žádost o vízum pro dotčené osoby se předává současně se žádostmi o vystavení olympijské akreditační karty organizačnímu výboru zimních olympijských a paralympijských her 2006 v souladu s postupem stanoveným organizačním výborem.

3.   Samostatná žádost o vízum se podává pro účastníky zimních olympijských nebo paralympijských her 2006.

4.   Organizační výbor zimních olympijských a paralympijských her 2006 předá co nejrychleji orgánům příslušným pro udělení víza skupinovou žádost o víza společně s opisy žádostí o vystavení olympijské akreditační karty pro dotčené osoby, které obsahují úplné jméno, státní příslušnost, pohlaví, den a místo narození a číslo a druh cestovního pasu s dobou platnosti.

Článek 5

Posuzování skupinové žádosti o víza a druh udělených víz

1.   Vízum udělí orgány příslušné pro udělování víz poté, co prověří, zda jsou splněny všechny podmínky stanovené v článku 3.

2.   Udělené vízum je jednotné vízum pro několikanásobný vstup a krátkodobý pobyt v trvání nejvýše devadesáti (90) dnů po dobu trvání zimních olympijských nebo paralympijských her 2006.

3.   Jestliže některý člen olympijské rodiny nesplňuje podmínky stanovené v čl. 3 písm. c) nebo d), mohou orgány příslušné pro udělování víz udělit v souladu s článkem 16 Schengenské úmluvy vízum s územně omezenou platností.

Článek 6

Forma víza

1.   Vízum má formu dvou čísel umístěných na olympijské akreditační kartě. První číslo je číslo víza. U jednotného víza toto číslo sestává ze sedmi (7) znaků obsahujících šest (6) číslic, před nimiž je uvedeno písmeno „C“. U víza s územně omezenou platností toto číslo sestává z osmi (8) znaků obsahujících šest (6) číslic, před nimiž jsou uvedena písmena „IT“. Druhé číslo je číslo cestovního pasu dotčené osoby.

2.   Orgány příslušné pro udělování víz předají organizačnímu výboru zimních olympijských a paralympijských her 2006 čísla víz za účelem vystavení akreditačních karet.

Článek 7

Bezplatné udělení víza

Za zpracování žádostí o vízum a udělení víza nevybírají orgány příslušné pro udělování víz žádné poplatky.

Kapitola III

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 8

Zrušení víza

Jestliže dojde před začátkem her ke změně seznamu osob navržených k účasti na zimních olympijských nebo paralympijských hrách 2006, informují o tom příslušné organizace neprodleně organizační výbor zimních olympijských a paralympijských her 2006, aby mohly být zrušeny akreditační karty osob vyškrtnutých ze seznamu. Organizační výbor o tom informuje orgány příslušné pro udělování víz a uvede čísla dotčených víz.

Orgány příslušné pro udělování víz zruší víza dotčených osob. Neprodleně o tom informují orgány hraniční kontroly, které tuto informaci opět neprodleně předají všem příslušným orgánům ostatních členských států.

Článek 9

Kontroly na vnějších hranicích

1.   Při překračování vnějších hranic členských států se kontrola vstupu členů olympijské rodiny, jimž byla udělena víza v souladu s tímto nařízením, omezuje na splnění podmínek stanovených v článku 3.

2.   Po dobu trvání zimních olympijských nebo paralympijských her:

a)

budou vstupní a výstupní razítka umísťována na první volnou stránku cestovního pasu těch členů olympijské rodiny, pro něž je umísťování takovýchto razítek nezbytné v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2133/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterým se příslušným orgánům členských států ukládá povinnost systematicky opatřovat otiskem razítka cestovní doklady státních příslušníků třetích zemí při překročení vnějších hranic členských států (10). Při prvním vstupu bude na stejné straně také zapsáno číslo víza;

b)

vstupní podmínky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. c) Schengenské úmluvy jsou považovány za splněné, jakmile je člen olympijské rodiny řádně akreditován.

3.   Odstavec 2 se použije na všechny členy olympijské rodiny, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, bez ohledu na to, zda podléhají vízové povinnosti podle nařízení (ES) č. 539/2001 či nikoli.

Článek 10

Informování Evropského parlamentu a Rady

Nejpozději čtyři měsíce po skončení zimních paralympijských her předá Itálie Komisi zprávu o různých aspektech provádění tohoto nařízení.

Na základě této zprávy a veškerých dalších informací poskytnutých jinými členskými státy ve stejné lhůtě vypracuje Komise hodnocení fungování odchylné úpravy s ohledem na udělování víz členům olympijské rodiny stanovené tímto nařízením a bude o tomto hodnocení informovat Evropský parlament a Radu.

Článek 11

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství.

V Bruselu dne ...

Za Evropský parlament

předseda

Za Radu

předseda nebo předsedkyně


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2005.

(2)  Úř. věst. L 183, 22.7.2003, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 81, 21.03.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 851/2005 (Úř. věst. L 141, 4.6.2005, s. 3).

(4)  Úř. věst. L 176, 10.07.1999, s. 36.

(5)  Úř. věst. L 176, 10.07.1999, s. 31.

(6)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(7)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

(8)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 78.

(9)  Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 19. Úmluva naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1160/2005 (Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s. 18).

(10)  Úř. věst. L 369, 16.12.2004, s. 5.

P6_TA(2005)0424

Systémy sociálního zabezpečení ***I

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 (KOM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2004)0830) (1),

s ohledem na čl. 251 odst. 2 a články 42 a 308 Smlouvy o ES, v souladu se nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0002/2005),

s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6-0293/2005),

1.

schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.

vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


(1)  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

P6_TC1-COD(2004)0284

Postoj evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. listopadu 2005 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.../2006, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství a zejména na články 42 a 308 této Smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vstupem nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 631/2004 (3) v platnost se zjednodušily postupy při získávání přístupu k věcným nemocenským dávkám během dočasného pobytu v jiném členském státě. Je vhodné rozšířit zjednodušené postupy na ustanovení o dávkách při pracovních úrazech a nemocech z povolání obsažená v nařízení (EHS) č. 1408/71 (4) a č. 574/72 (5).

(2)

Aby se přihlédlo ke změnám v právních předpisech některých členských států, přijatým zejména v nových členských státech po ukončení přístupových jednání, je třeba přizpůsobit přílohy nařízení (EHS) č. 1408/71 .

(3)

Nařízení (EHS) č. 1408/71 a č. 574/72 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

V zájmu právní jistoty a ochrany oprávněné důvěry dotyčných osob je nutné zajistit, aby některá ustanovení pozměňující přílohu III nařízení (EHS) č. 1408/71 platila zpětně od 1. května 2004.

(5)

Pro přijetí vhodných opatření v oblasti sociálního zabezpečení osob pro jiné než zaměstnané osoby nestanoví Smlouva žádné jiné pravomoci než ty, které jsou uvedeny v článku 308,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I, II, IIa, III, IV a VI nařízení (EHS) č. 1408/71 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Nařízení (EHS) č. 574/72 se mění takto:

1.

V článku 60 ze zrušují odstavce 5 a 6.

2.

Článek 62 se nahrazuje tímto:

„Článek 62

Věcné dávky v případě pobytu v jiném členském státě než příslušný stát

1.   K pobírání věcných dávek podle čl. 55 odst. 1 písm. a) bodu i) nařízení předloží zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná osoba poskytovateli péče doklad vydaný příslušnou institucí potvrzující nárok dotyčné osoby na věcné dávky. Tento doklad se zhotoví v souladu s článkem 2. Není-li dotyčná osoba schopna tento doklad předložit, obrátí se na instituci místa pobytu, která si u příslušné instituce vyžádá potvrzení o nároku dotyčné osoby na věcné dávky.

Doklad vydaný příslušnou institucí, který prokazuje nárok na dávky v souladu s čl. 55 odst. 1 písm. a) bodem i) nařízení, má v každém jednotlivém případě s ohledem na poskytovatele péče stejný účinek, jako vnitrostátní doklady o nároku osoby pojištěné u této instituce místa pobytu.

2.   Čl. 60 odst. 9 prováděcího nařízení se použije obdobně.“

3.

V článku 63 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Čl. 60 odst. 9 prováděcího nařízení se použije obdobně.“

4.

V čl. 66 odst. 1 se slova „v článcích 20 a 21“ nahrazují slovy „v článku 21“.

5.

V čl. 93 odst. 1 se zrušují odkazy na články 22b a 34b.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 5 písm. a) podbody ii) až ix) a bod 5 písm. b) podbody ii) a iv) přílohy se použijí ode dne 1. května 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne ...

Za Evropský parlament

předseda

Za Radu

předseda


(1)  Stanovisko doručeno dne 28. září 2005 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2005.

(3)  Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 149, 5.7.1971, s. 1 . Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 631/2004 a zrušené s účinností od data vstupu v platnost prováděcího nařízení nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (Úř. věst. L 200, 7.6.2004, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 74, 27.3.1972, s. 1 . Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 631/2004.

PŘÍLOHA

Přílohy nařízení (EHS) č. 1408/71 se mění takto:

1.

V příloze I oddílu II se oddíl „V. SLOVENSKO“ nahrazuje tímto:

„V. SLOVENSKO

Pro účely stanovení nároku na věcné dávky podle kapitoly 1 hlavy III nařízení se „rodinným příslušníkem“ rozumí manžel nebo manželka nebo nezaopatřené dítě tak, jak je definuje zákon o rodinných přídavcích na děti.“

2.

V příloze II oddílu I se oddíl „H. FRANCIE“ nahrazuje tímto:

„H. FRANCIE

1.

Doplňkové systémy dávek pro osoby samostatně výdělečně činné v oboru řemesel a obchodu, v průmyslových nebo obchodních činnostech nebo ve svobodných povoláních, doplňkové systémy důchodového pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné ve svobodných povoláních, doplňkové pojistné systémy pro případy invalidity nebo úmrtí pro osoby samostatně výdělečně činné ve svobodných povoláních a doplňkové systémy dávek ve stáří pro smluvní praktické lékaře a pomocné pracovníky ve zdravotnictví, jak jsou uvedené v článcích L.615-20, L.644-1, L.644-2, L.645-1 a L.723-14 zákona o sociálním zabezpečení.

2.

Doplňkové systémy nemocenského pojištění a doplňkové systémy mateřských dávek pro osoby samostatně výdělečně činné v zemědělství, jak je uvedeno v článku L.727-1 zákona o venkově.“

3.

Příloha II oddíl II se mění takto:

a)

Oddíl „E. ESTONSKO“ se nahrazuje tímto:

„E. ESTONSKO

a)

porodné

b)

příspěvek při adopci“

b)

Oddíl „L. LOTYŠSKO“ se nahrazuje tímto:

„L. LOTYŠSKO

a)

dávka při narození dítěte

b)

příspěvek při adopci dítěte

c)

Oddíl „S. POLSKO“ se nahrazuje tímto:

„S. POLSKO

Doplatek při narození dítěte (zákon ze dne 28. listopadu 2003 o rodinných dávkách)“

4.

Příloha IIa se mění takto:

a)

V oddílu„D. NĚMECKO“ se slovo „Žádné“ nahrazuje tímto:

„Dávky na pokrytí nákladů na výživu podle základního ustanovení pro uchazeče o zaměstnání, pokud nejsou s ohledem na tyto dávky splněny požadavky opravňující k dočasnému doplatku po obdržení dávek v nezaměstnanosti (čl. 24 odst. 1 knihy II zákona o sociálním zabezpečení).“

b)

Oddíl „L. LOTYŠSKO“ se nahrazuje tímto:

„L. LOTYŠSKO

a)

státní dávka sociálního zabezpečení (zákon o státních sociálních dávkách ze dne 1. ledna 2003)

b)

přídavek na vyrovnání nákladů na dopravu pro postižené osoby s omezenou pohyblivostí (zákon o státních sociálních dávkách ze dne 1. ledna 2003)“

c)

Oddíl „S. POLSKO“ se nahrazuje tímto:

„S. POLSKO

Sociální důchod (zákon ze dne 27. června 2003 o sociálním důchodu)“

d)

Oddíl „V. SLOVENSKO“ se nahrazuje tímto:

„V. SLOVENSKO

Úprava důchodů jako jediného zdroje příjmů přiznaná před 1. lednem 2004.

5.

Příloha III se mění takto:

a)

Část A se mění takto:

(i)

Následující body se zrušují:

body 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297.

(ii)

Dosavadní oddíly se mění takto:

číslo oddílu BELGIE-NĚMECKO z „3“ na „ 1 “,

číslo oddílu ČESKÁ REPUBLIKA-NĚMECKO z „26“ na „ 2 “,

číslo oddílu ČESKÁ REPUBLIKA-KYPR z „33“ na „ 3 “,

číslo oddílu ČESKÁ REPUBLIKA-LUCEMBURSKO z „36“ na „ 4 “,

číslo oddílu ČESKÁ REPUBLIKA-RAKOUSKO z „40“ na „ 5 “,

číslo oddílu ČESKÁ REPUBLIKA-SLOVENSKO z „44“ na „ 6 “,

číslo oddílu DÁNSKO-FINSKO z „67“ na „ 7 “,

číslo oddílu DÁNSKO-ŠVÉDSKO z „68“ na „ 8 “,

číslo oddílu NĚMECKO-ŘECKO z „71“ na „ 9 “,

číslo oddílu NĚMECKO-ŠPANĚLSKO z „72“ na „ 10 “,

číslo oddílu NĚMECKO-FRANCIE z „73“ na „ 11 “,

číslo oddílu NĚMECKO-LUCEMBURSKO z „79“ na „ 12 “,

číslo oddílu NĚMECKO-MAĎARSKO z „80“ na „ 13 “,

číslo oddílu NĚMECKO-NIZOZEMÍ z „82“ na „ 14 “,

číslo oddílu NĚMECKO-RAKOUSKO z „83“ na „ 15 “,

číslo oddílu NĚMECKO-POLSKO z „84“ na „ 16 “,

číslo oddílu NĚMECKO-SLOVINSKO z „86“ na „ 17 “,

číslo oddílu NĚMECKO-SLOVENSKO z „87“ na „ 18 “,

číslo oddílu NĚMECKO-SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ z „90“ na „19“,

číslo oddílu ŠPANĚLSKO-PORTUGALSKO z „142“ na „ 20 “,

číslo oddílu IRSKO-SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ z „180“ na „ 21 “,

číslo oddílu ITÁLIE-SLOVINSKO z „191“ na „ 22 “,

číslo oddílu LUCEMBURSKO-SLOVENSKO z „242“ na „ 23 “,

číslo oddílu MAĎARSKO-RAKOUSKO z „248“ na „ 24 “,

číslo oddílu MAĎARSKO-SLOVINSKO z „251“ na „ 25 “,

číslo oddílu NIZOZEMÍ-PORTUGALSKO z „267“ na „ 26 “,

číslo oddílu RAKOUSKO-POLSKO z „273“ na „ 27 “,

číslo oddílu RAKOUSKO-SLOVINSKO z „275“ na „ 28 “,

číslo oddílu RAKOUSKO-SLOVENSKO z „276“ na „ 29 “,

číslo oddílu PORTUGALSKO-SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ z „290“ na „ 30 “ a

číslo oddílu FINSKO-ŠVÉDSKO z „298“ na „ 31 “.

(iii)

V oddílu2. ČESKÁ REPUBLIKA-NĚMECKO“ se slova „žádná úmluva“ nahrazují tímto:

„Ustanovení čl. 39 odst. 1 písm. b) a c) dohody o sociálním zabezpečení ze dne 27. července 2001

Bod 14 závěrečného protokolu k dohodě o sociálním zabezpečení ze dne 27. července 2001“

(iv)

V oddílu3. ČESKÁ REPUBLIKA-KYPR“ se slovo „žádné“ nahrazuje tímto:

„Ustanovení čl. 32 odst. 4 dohody o sociálním zabezpečení ze dne 19. ledna 1999“

(v)

V oddílu4. ČESKÁ REPUBLIKA-LUCEMBURSKO“ se slovo „žádné“ nahrazuje tímto:

„Článek 52 bod 8 úmluvy ze dne 17. listopadu 2000“

(vi)

Oddíl „6. ČESKÁ REPUBLIKA-SLOVENSKO“ se nahrazuje tímto:

„ČESKÁ REPUBLIKA-SLOVENSKO

Články 12, 20 a 33 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 29. října 1992“

(vii)

V oddílu18. NĚMECKO-SLOVENSKO“ se slova „žádná úmluva“ nahrazují tímto:

„Ustanovení čl. 29 odst. 1 body 2 a 3 dohody ze dne 12. září 2002

Odstavec 9 závěrečného protokolu k dohodě ze dne 12. září 2002“

(viii)

V oddílu23. LUCEMBURSKO-SLOVENSKO“ se slova „žádná úmluva“ nahrazují tímto:

„Ustanovení čl. 50 odst. 5 smlouvy o sociálním zabezpečení ze dne 23. května 2002“

(ix)

V oddílu29. RAKOUSKO-SLOVENSKO“ se slova „žádná úmluva“ nahrazují tímto:

Čl. 34 odst. 3 dohody ze dne 21. prosince 2001 o sociálním zabezpečení“

b)

Část B se mění takto:

(i)

Následující body se zrušují:

body 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 , 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 84, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 242, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297.

(ii)

Mění se následující číslování:

číslo oddílu ČESKÁ REPUBLIKA-KYPR z „33“ na „1“,

číslo oddílu ČESKÁ REPUBLIKA-RAKOUSKO z „40“ na „2“,

číslo oddílu NĚMECKO-MAĎARSKO z „80“ na „3“,

číslo oddílu NĚMECKO-SLOVINSKO z „86“ na „4“,

číslo oddílu ITÁLIE-SLOVINSKO z „191“ na „5“,

číslo oddílu MAĎARSKO-RAKOUSKO z „248“ na „6“,

číslo oddílu MAĎARSKO-SLOVINSKO z „251“ na „7“,

číslo oddílu RAKOUSKO-POLSKO z „273“ na „8“,

číslo oddílu RAKOUSKO-SLOVINSKO z „275“ na „9“ a

číslo oddílu RAKOUSKO-SLOVENSKO z „276“ na „10“.

(iii)

V oddílu„1. ČESKÁ REPUBLIKA-KYPR“ se slovo „Žádné“ nahrazuje tímto:

Čl. 32 odst. 4 dohody o sociálním zabezpečení ze dne 19. ledna 1999“

(iv)

V oddílu„10. RAKOUSKO-SLOVENSKO“ se slova „Žádná úmluva“ nahrazují tímto:

Čl. 34 odst. 3 dohody ze dne 21. prosince 2001 o sociálním zabezpečení“

6.

Příloha IV se mění takto:

a)

Oddíl A se mění takto:

(i)

V oddílu„B. ČESKÁ REPUBLIKA“ se slovo „Žádné“ nahrazuje tímto:

„Plné invalidní důchody pro osoby, jejichž úplná invalidita vznikla před dosažením osmnácti let a které nebyly po požadovanou dobu pojištěny (§42 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění);“

(ii)

V oddílu „X. Švédsko“ se slovo „Žádné“ nahrazuje tímto:

Právní předpisy o dávkách odvozených ze mzdy při dlouhodobé pracovní neschopnosti (kapitola 8 zákona 1962:381 o obecném pojištění ve znění pozdějších předpisů).

b)

Oddíl C se mění takto:

(i)

Oddíl „B. ČESKÁ REPUBLIKA“ se nahrazuje tímto:

„B. ČESKÁ REPUBLIKA

Invalidní (plný a částečný) a pozůstalostní (vdovský, vdovecký a sirotčí) důchod v případě, že nejsou odvozeny ze starobního důchodu, na který by měla zesnulá osoba v den svého úmrtí nárok“

(ii)

V oddílu„E. ESTONSKO“ se slovo „Žádné“ nahrazuje tímto:

„Všechny žádosti o invalidní, starobní nebo pozůstalostní důchod, u kterých

doba pojištění v Estonsku skončila do 31. prosince 1998,

osobní sociální daň žadatele placená v souladu s estonskými právními předpisy činí alespoň průměr sociální daně za příslušný rok pojištění.“

c)

V oddílu D bodu 2 se písm. g) se nahrazuje tímto:

„g)

slovenský invalidní důchod a pozůstalostní důchod z něj odvozený“

7.

Příloha VI oddíl „Q. NIZOZEMSKO“ se mění takto:

a)

V bodu 4 se písm. b) nahrazuje tímto:

„b)

Má-li podle písmene a) dotyčná osoba nárok na nizozemskou invalidní dávku, provede se výpočet dávek podle čl. 46 bod 2 nařízení:

i)

v souladu s ustanoveními WAO, jestliže dotčená osoba před vznikem pracovní neschopnosti naposledy pracovala jako zaměstnanec ve smyslu čl. 1 písm. a) nařízení,

ii)

v souladu se zákonem o invalidním pojištění (osoby samostatně výdělečně činné) (WAZ), jestliže dotčená osoba před vznikem pracovní neschopnosti naposledy pracovala v jiném postavení než jako zaměstnaná osoba ve smyslu čl. 1 písm. a) nařízení.“

b)

Bod 7 nahrazuje tímto:

„7.

Pro účely použití hlavy II nařízení se osoba považovaná za zaměstnanou osobu ve smyslu zákona o dani z příjmu z roku 1964, která je takto pojištěna národním pojištěním, považuje za vykonávající činnost v placeném zaměstnání.“

P6_TA(2005)0425

Úhoři říční

Usnesení Evropského parlamentu k vytvoření akčního plánu Společenství pro obnovení stavů úhoře říčního (2005/2032(INI))

Evropský parlament,

s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu nazvaném „Vytvoření akčního plánu Společenství pro řízení stavů úhoře říčního“ (KOM(2003)0573),

s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A6-0284/2005),

1.

žádá Komisi, aby co nejdříve vyzvala členské státy, aby vytvořily národní plány pro řízení stavů, které by měly obsahovat tyto náležitosti:

a)

technická opatření, která v případě výskytu překážek ve vodních tocích v co největší míře usnadní migraci úhořů, tj. usazování mladých úhořů v horních tocích řek a jejich tah zpět po proudu do moře;

b)

shromažďování údajů, sledování a popřípadě, pokud to opodstatňují historické a vědecké údaje, omezení aktivit souvisejících s rybolovem jak pro rybáře z povolání, tak pro sportovní rybáře prostřednictvím dočasných zákazů rybolovu, nebo omezení objemu výlovu, přičemž je nutno zohlednit národní rozdíly ve způsobu rybolovu a spolehlivou samoregulaci;

c)

vysazování většího množství úhořích plůdků a dokrmovaných úhořů z umělého chovu v chovných oblastech evropských vnitrozemských vod;

d)

zajištění toho, aby objem chovu úhořů nebyl rozsáhlý do té míry, že by byla narušena existence lovu volně žijících úhořů, ať už tím, že budou úhořům odebírány plůdky, které přirozeně doplňují stavy, nebo tím, že se nepodaří zajistit tah dospělých stříbrných úhořů na místa jejich přirozeného tření;

e)

opatření na udržování stavu kormoránů na přijatelné úrovni za účelem snížení úmrtnosti úhořů;

2.

vyzývá Komisi, aby zajistila provedení dalšího průzkumu úlohy klimatické změny ve snižování stavů úhořů;

3.

vyzývá Komisi, aby provedla průzkumy zaměřené na všechny překážky v oceánech, které brání přirozené migraci úhořů do Sargasového moře;

4.

bere na vědomí vědecké studie Mezinárodní rady pro průzkum moře z této oblasti;

5.

vyzývá Komisi, aby provedla průzkumy zaměřené na zdravotní stav úhořů a na překážky, která mohou mít vliv na úspěšnou migraci a chov úhořů, např. vliv vnějších faktorů jako jsou polychlorované bifenyly a onemocnění ryb;

6.

vyzývá Komisi, aby provedla průzkum biogeografického rozložení stavů tohoto druhu úhoře;

7.

vyzývá Komisi, aby provedla průzkum znečištění životního prostředí jako faktoru pro hodnocení možných příčin úmrtnosti úhořů ve sladkovodních tocích;

8.

vyzývá Komisi, aby prověřila možnosti, jak lze podporovat proces přeměny, mimo jiné také umožněním přístupu k Evropskému fondu pro rybolov;

9.

vyzývá Komisi, aby přizpůsobila politiku výlovu a vývozu úhořů tak, aby zůstal dostatek úhořích plůdků pro přirozenou migraci, a aby byl k dispozici dostatek úhořích plůdků za přiměřenou cenu pro vysazování do prostředí, které je pro úhoře přirozené, v souladu s trvale udržitelným rybářstvím v Evropě;

10.

vyzývá Komisi, aby navrhla opatření na kontrolu rybolovu a prodeje a prostřednictvím systému dokumentace výlovu sledovala množství úhořích plůdků nabízených k prodeji, a účinněji tak potírala nelegální rybolov, který vede k výraznému snížení stavů mladých i dospělých úhořů;

11.

vyzývá Komisi, aby předložila návrhy, jak lze zmírnit sociálně-ekonomické následky omezení výlovu a vývozu úhořích plůdků;

12.

vyzývá Komisi, aby v oblasti rybolovu co nejdříve vytvořila samostatnou rozpočtovou položku určenou na spolufinancování restrukturalizace rybolovu ve vnitrozemských vodách v Evropě a pro zmírnění následků změny politiky v oblasti vysazování úhořích plůdků;

13.

vyzývá Komisi, aby po zavedení akčního plánu každoročně informovala Evropský parlament a Radu o průběhu jeho provádění a o výsledcích, kterých jednotlivé členské státy dosáhly;

14.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

P6_TA(2005)0426

Porušení protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství členským státem

Usnesení Evropského parlamentu o možném porušení Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství členským státem (2005/2187(INI))

Evropský parlament,

s ohledem na článek 10 Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství ze dne 8. dubna 1965 a na čl. 6 odst. 2 Aktu o volbě poslanců Evropského parlamentu v přímých všeobecných volbách ze dne 20. září 1976,

s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropských společenství ze dne 12. května 1964 a 10. července 1986 (1),

s ohledem na žádosti, které předložil Jean-Charles Marchiani o ochranu své imunity před francouzskými soudy,

s ohledem na své rozhodnutí ze dne 5. července 2005 (2), ve kterém rozhodl o ochraně imunity Jeana-Charlese Marchianiho,

s ohledem na čl. 121 odst. 2 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0316/2005),

A.

vzhledem k tomu, že ve svém rozhodnutí č. 1784 ze dne 16. března 2005 francouzský kasační soud uvádí, že mu žádný právní či smluvní text, ani žádná ústavní zásada neumožňuje vyvozovat, že se první pododstavec článku 100-7 francouzského trestního řádu vztahuje na poslance Evropského parlamentu, neuplatnil tento soud článek 10 výše zmíněného Protokolu a znemožnil tak poslanci Evropského parlamentu, který má francouzskou státní příslušnost, využít první pododstavec článku 100-7 francouzského trestního řádu, který využívají poslanci národního parlamentu,

B.

vzhledem k tomu, že ve svém výše zmíněném rozhodnutí ze dne 5. července 2005 požádal Parlament, aby bylo toto rozhodnutí ze dne 16. března 2005 zrušeno nebo odvoláno, a aby bylo v každém případě zabráněno jakýmkoli faktickým či právním důsledkům tohoto rozhodnutí,

C.

vzhledem k tomu, že po sděleních Parlamentu, která upozorňovala na výše uvedené rozhodnutí ze dne 5. července 2005, ministr spravedlnosti Francouzské republiky prohlásil, že rozhodnutí kasačního soudu již nabylo právní moci, a že tedy neexistuje žádná právní cesta k jeho zrušení nebo odvolání, jak to požadovalo uvedené usnesení,

D.

vzhledem k tomu, že Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství je součástí primárního práva Společenství,

E.

vzhledem k tomu, že tím, že odmítl uplatnit první pododstavec článku 100-7 francouzského trestního řádu na poslance Evropského parlamentu, který má francouzskou státní příslušnost, porušil příslušný francouzský soud primární právo Společenství,

F.

vzhledem k tomu, že z judikatury Soudního dvora vyplývá, že je možné považovat členský stát za odpovědný za rozhodnutí národního soudu (3),

G.

vzhledem k tomu, že zahájení řízení podle článku 226 Smlouvy o ES přísluší Komisi, jakožto strážkyni smluv,

1.

rozhodl se požádat Komisi o zahájení řízení podle článku 226 Smlouvy o ES proti Francouzské republice pro porušení primárního práva Společenství;

2.

pověřuje svého předsedu, aby bezodkladně předal toto usnesení Komisi a příslušným orgánům Francouzské republiky.


(1)  Věc 101/63, Wagner v. Fohrmann a Krier, Sb. rozh. 1964, s. 383, a věc 149/85, Wybot v. Faure a další, Sb. rozh. 1986, s. 2391.

(2)  Texty přijaté toho dne, P6_TA(2005)0269.

(3)  Věc C-224/01 Köbler, Sb. rozh. 2003, s. I-10239.

P6_TA(2005)0427

Sociální rozměr globalizace

Usnesení Evropského parlamentu o sociálním rozměru globalizace (2005/2061(INI))

Evropský parlament,

s ohledem na sdělení Komise nazvaném „Sociální rozměr globalizace - přínos politiky EU k zajištění prospěchu pro všechny“ (KOM(2004)0383),

s ohledem na zprávu Světové komise pro sociální rozměr globalizace (WCSDG) ze dne 24. února 2004 pod názvem „Spravedlivá globalizace: vytvoření příležitostí pro všechny“,

s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a na stanoviska Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro rozvoj (A6-0308/2005),

A.

vzhledem k tomu, že ačkoli má globalizace mnoho kladných stránek a ačkoli světové tržní hospodářství projevilo díky pokroku vědeckého poznání velkou produktivní kapacitu, přináší proces globalizace značnou ekonomickou a sociální nevyváženost jak uvnitř zemí tak mezi nimi, což je s ohledem na vysokou nezaměstnanost a chudobu, kterou jsou postiženy velké skupiny společnosti po celém světě, ze sociálního hlediska velmi závažné,

B.

vzhledem k tomu, že globalizace prohlubuje rozdíly mezi bohatými a chudými, a vzhledem k tomu, že k vyvážení negativních vlivů globalizace je zapotřebí značných investic do lidských zdrojů na všech úrovních společnosti a u všech věkových kategorií,

C.

vzhledem k tomu, že globální a politický rys hospodářství je stále silnější, zatímco regulační instituce zůstávají z velké části vnitrostátní či regionální, a vzhledem k tomu, že žádná ze stávajících institucí nezajišťuje demokratické sledování světových trhů a neobnovuje základní rovnováhu mezi zeměmi,

1.

vítá sdělení Komise, které umožňuje zahájení úvodní diskuse o zprávě WCSDG s cílem zavést v tomto ohledu politiku EU, ale zároveň očekává, že Komise předloží v této oblasti konkrétnější návrhy vnějších a vnitřních opatření EU;

2.

připojuje se k názoru WCSDG, že globalizace musí být procesem s výrazným sociálním rozměrem založeným na všeobecně sdílených hodnotách, dodržování lidských práv a na ústě k důstojnosti jednotlivce, procesem, který je spravedlivý, všeobsažný a demokraticky řízený, který poskytuje příležitosti a hmatatelný přínos všem zemím a lidem, a který je spojen s rozvojovými cíli tisíciletí;

3.

domnívá se, že EU může mít pro tento proces významný přínos prostřednictvím své vnitřní i vnější politiky, svého sociálního modelu a rozvoje na mezinárodní úrovni, jakož i prostřednictvím globální spolupráce založené na vzájemné úctě, konstruktivním dialogu a uznávání společného osudu;

4.

bere na vědomí zmínku obsaženou ve zprávě WCSDG o nerovném rozdělování prospěchu a povinností vyplývajících z globalizace mezi zeměmi světa i uvnitř jednotlivých zemí a poznamenává, že se v tomto směru od roku 1990 situace zlepšila pouze v Asii;

5.

domnívá se, že globalizace by neměla znamenat jen možnost zvýšeného prodeje mimo Evropu pro EU, ale především také větší možnost prodeje zboží v EU pro země třetího světa, aby se zvýšila míra jejich růstu, zaměstnanosti a sociálního začlenění; uznává, že společnou zemědělskou politiku bude třeba podrobit reformě, má-li být tohoto hlediska globalizace dosaženo a má-li kampaň „učiňme chudobu minulostí“ zaznamenat úspěch;

6.

žádá Radu a Komisi, aby zajistily soulad obchodní, zemědělské a zahraniční politiky EU s politikou rozvoje podle článku 178 Smlouvy a s rozvojovými cíli tisíciletí;

7.

domnívá se, že by Evropská unie měla podniknout konkrétní kroky k boji proti chudobě pomocí soudržnější politiky v oblasti zemědělství a obchodu spolu s prominutím dluhů a poskytováním pomoci;

8.

zdůrazňuje, že existuje úzká souvislost mezi chudobou a poškozováním životního prostředí: ekologické problémy, jako je snížení biodiversity nebo změna klimatu, často postihují nejchudší skupiny společnosti a jejich chudobu prohlubují, a chudoba vede k dalšímu poškozování životního prostředí, pokud neexistují alternativy k plenění přírodních zdrojů; sociální rozměr globalizace je tedy nezbytné posuzovat v souvislosti s jejím ekologickým rozměrem;

9.

vítá zprávu o revizi Lisabonské strategie v polovině období a zdůrazňuje, že revidovaná Lisabonská strategie by mohla sloužit jako užitečný nástroj při plnění mnoha úkolů spojených s globalizací; opakovaně vyjadřuje podporu Lisabonské strategii, která zdůrazňuje vzájemnou propojenost rozměru ekonomického, sociálního a rozměru životního prostředí; považuje vytváření lepších pracovních míst za zásadní předpoklad, má-li se svět rozvíjet směrem k sociální spravedlnosti; podotýká, že některé aspekty osvědčené praxe v členských státech mohou sloužit jako model pro další části světa; poznamenává však, že tomu tak může být, pouze pokud členské státy úspěšně dokončí nutné strukturální reformy tím, že vzájemně posílí a přizpůsobí hospodářský rozvoj, politiku zaměstnanosti a sociální politiku; v zájmu dokončení těchto reforem zdůrazňuje potřebu účinného řízení a vybízí členské státy a jejich vlády, aby převzaly odpovědnost za úspěch revidované Lisabonské strategie; zdůrazňuje rovněž význam spolupráce mezi členskými státy směřující ke zvýšení investic do lidských zdrojů, výzkumu a inovace; cíle Lisabonské strategie jsou minimálními cíli, k jejichž splnění by se členské státy měly zavázat;

10.

vítá, že Komise uznala nutnost velké investice do lidských zdrojů u všech věkových kategorií jako nutnost k zachování konkurenceschopnosti v EU, aby bylo možno zajistit sociální blahobyt pro všechny; očekává proto konkrétní opatření a návrhy k získání těchto investic a vyzývá EU, aby své úsilí soustředila na zlepšování rozvoje kvalifikací na všech úrovních, zejména se zaměřením na nekvalifikované osoby, s cílem umožnit pracovníkům využívat příležitosti, které jim globalizace nabízí, a podnítit podniky, aby převzaly odpovědnost za odborné vzdělávání svých zaměstnanců;

11.

vyzývá Radu a Komisi, aby podporovaly program sociální politiky, který bude mít následující cíle:

rozvoj všeobsáhlé a soudržné společnosti, což předpokládá opatření na podporu stabilní zaměstnanosti a dodržování práv zaměstnanců;

podporu společnosti založené na rovnoprávnosti pohlaví a na boji proti všem formám diskriminace;

sociální politiku zaměřenou na všechny skupiny obyvatelstva;

demokracii za účasti všech, jež bude součástí sociálních politik a politik zaměstnanosti;

12.

zdůrazňuje, že účinná pravidla trhu práce a systémy sociálního zabezpečení nemohou vytvořit vlády samy, a že je potřeba zapojit sociální partnery, kteří mají jak na národní, tak na evropské úrovni právo účastnit se rozhodovacího procesu; rovněž je třeba zlepšit příležitosti a schopnost zaměstnavatelských a odborových organizací vstupovat do konstruktivního sociálního dialogu; to je nezbytné ke zmírňování a řešení potenciálních negativních společenských důsledků restrukturalizace a je předpokladem, má-li EU předjímat negativní důsledky a pozitivní příležitosti, které globalizace nabízí;

13.

zdůrazňuje důležitost dodržování Všeobecné deklarace lidských práv a vzájemnou provázanost a nedělitelnost lidských práv, včetně hospodářských, sociálních enviromentálních práv a důležitost základních pracovních standardů Mezinárodní organizace práce (ZPS) týkajících se odstranění diskriminace na pracovišti, odstranění nucené a povinné práce, zajištění svobody sdružování a práva na kolektivní vyjednávání a zrušení dětské práce; podotýká, že v současné době nejsou zásady obsažené ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v ZPS Mezinárodní organizace práce dostatečně vymáhány;

14.

bere na vědomí názor WCSDG, že pokud jde o ZPS, je realita často v rozporu s politickými rozhodnutími a postupy; vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby učinily vše, co je v jejich moci, aby jak ve svých vnitřních, tak vnějších politikách podpořily ZPS, a aby tak zajistily, že žádná stránka jejich vnitřních či vnějších politik nebrání uplatňování těchto standardů; bere na vědomí příležitosti, které má EU k podpoře ZPS prostřednictvím bilaterálních a regionálních dohod, rozvojové a vnější spolupráce, obchodní politiky, které umožňují přístup na trh pro rozvojové země, podporu soukromých iniciativ pro sociální rozvoj a podporu dobré správy na světové úrovni;

15.

žádá, aby byl v různých sociálních programech mimo EU kladen větší důraz na sociální práva a sociální dialog, dodržování lidských práv a vládu zákona, ochranu práv dětí, a zejména na jejich právo na vzdělání, s cílem posílit demokratizaci a nastolit v rozvojových zemích zásady právního státu, bez nichž není udržitelný rozvoj možný;

16.

žádá, aby Komise prostřednictvím bilaterálních smluv zajistila nejméně dodržování ZPS, aby se zajistily lidské pracovní podmínky a zabránilo se zneužívání žen a dětí;

17.

vítá návrh Komise, že bilaterální vztahy by mohly zahrnovat pozitivní podněty, pokud jde o produkty, které jsou v souladu s určitými sociálními standardy; vítá „společné bilaterální pozorovatelny“ navrhované Komisí, jejichž cílem je projednávat a sledovat sociální rozměr globalizace obsažený v bilaterálních dohodách; rovněž se domnívá, že Unie by měla využít své bilaterální vztahy k podpoře doporučení WCSDG, aby nedocházelo k tomu, že pracovní místa, která jsou přemístěna do daňových rájů či mimo EU jsou nakonec vykonávána za otrockých pracovních podmínek ve třetím světě, a aby namísto toho byly vytvářeny vysoce kvalitní pracovní příležitosti, které v dotyčných zemích pomohou zlepšit život pracovníků a jejich rodin;

18.

žádá Komisi, aby v této souvislosti přezkoumala všechny stávající bilaterální dohody, především dohody o hospodářském partnerství a dohody o partnerství v oblasti rybolovu, a aby zajistila jejich plný soulad s rozvojovými cíli tisíciletí a se zásadou udržitelného rozvoje;

19.

vítá návrh Komise, aby Komise, Rada a členské státy usilovaly o získání statutu pozorovatele pro Mezinárodní organizaci práce ve Světové obchodní organizaci (WTO) s cílem zlepšit kvalitu interinstitucionálního dialogu; upozorňuje, že Parlament ve svém usnesení ze dne 4. července 2002 o zaměstnání, sociální správě a globalizaci (1) již dříve vyzýval orgány a členské státy, aby o tento cíl usilovaly, a nyní je vybízí k pokroku v této oblasti; dále žádá Komisi, Radu a členské státy, aby zajistily závaznost standardů Mezinárodní organizace práce pro členy WTO;

20.

je přesvědčen, že důstojná práce v souladu s Programem důstojné práce Mezinárodní organizace práce by měla být jedním z hlavních témat na národní, evropské i světové úrovni; zdůrazňuje, že záruka důstojné práce - včetně pracovních práv, sociální ochrany a rovnosti mužů a žen - je k odstranění chudoby nutná; zdůrazňuje však, že tento cíl není přítomen v zahraniční politice EU ani v politice Unie v oblasti mezinárodního obchodu nebo v její finanční a měnové politice;

21.

připomíná, že v rámci mandátu z roku 1999 k vyjednávání na ministerské konferenci WTO v Seattlu měla EU uspořádat konferenci na ministerské úrovni na téma obchod, zaměstnanost a ZPS; připomíná, že se Evropská unie zavázala uspořádat tuto konferenci do roku 2001; vyzývá nyní Komisi, aby toto opomenutí nejpozději do června 2006 napravila; před konferencí by měl být zahájen dialog, zvláště s rozvojovými členskými státy WTO o vztahu mezi obchodem, zaměstnaností a minimálními pracovními standardy;

22.

je přesvědčen, že EU jakožto globální hráč by měla být předním zastáncem programu „důstojná práce a důstojný důchod pro všechny“; zdůrazňuje, že je třeba uznat a přijmout určité minimální standardy, pokud jde o pracovní právo a sociální ochranu, a to by mělo být považováno za sociálně ekonomický základ, který přinese dlouhodobou prosperitu jakékoli zemi na světě; dále zdůrazňuje, že pracovní místa, zaměstnanost a „důstojná práce“ by měly být - v ideálním případě - co nejdříve přijaty a uznány jakožto devátý rozvojový cíl tisíciletí;

23.

sdílí názor WCSDG, že rozvojové cíle tisíciletí jsou prvním krokem k vytvoření sociálně ekonomického základu pro světové hospodářství; souhlasí s Komisí, že je třeba posílit soudržnost politiky EU v této oblasti; očekává, že Komise vypracuje konkrétní návrhy, jak toho lze dosáhnout; zdůrazňuje, že omezovat aquis EU v sociální oblasti v zájmu zachování světové hospodářské soutěže je zbytečné, a že je spíše třeba zvyšovat produktivitu a zlepšovat vzdělávání, které umožní udržet vyšší úroveň příjmů v EU;

24.

upozorňuje na skutečnost, že regionální úroveň je vhodná pro zlepšování sociálních modelů a pro plnění úkolů, které globalizace přináší; podotýká, že solidarita mezi členskými státy EU a posílené vztahy mezi EU a sousedními zeměmi prostřednictvím evropské politiky sousedství mohou sloužit jako příklad jiným částem světa; partnerství EU by mělo zahrnovat i sociální prvky, které budou mimo jiné zahrnovat i pracovní standardy;

25.

očekává, že Komise využije finanční prostředky EU k překonání negativních výsledků a k otevření nové perspektivy pro zranitelnější regiony a oblasti průmyslu a pro slabší skupiny zaměstnanců; očekává, že Komise přijme příslušná opatření, aby zastavila přemisťování podniků pouze s cílem získat finanční prostředky ze strukturálních či jiných fondů a požaduje systematickou kontrolu dlouhodobých cílů rozdělování těchto finančních prostředků;

26.

zdůrazňuje, že současný hospodářský model je extrémně závislý na zdrojích ropy, a že tato závislost může mít negativní dopad nejen na ceny v důsledku nedostatku energetických produktů, ale také, a to především, v souvislosti s konflikty a politickou nestabilitou producentských zemí na jižní polokouli, což přináší nesmírně vážné sociální důsledky;

27.

zdůrazňuje důležitost spravedlivého obchodu při úsilí o odstranění chudoby na venkově a naléhavě žádá Komisi, aby učinila konkrétní následné kroky vyplývající ze závazku poskytnout větší technickou a rozpočtovou podporu těm výrobcům, kteří se účastní spravedlivého obchodování, a jejich distributorům v zemích EU;

28.

zdůrazňuje, že situace rozvojových a nejméně rozvinutých zemí vyžaduje v rámci WTO asymetrické zacházení, které zohlední jejich relativně slabou pozici v systému mezinárodního obchodu;

29.

zdůrazňuje, že sociální rozměr globalizace vyžaduje reformu režimu WTO; zdůrazňuje rovněž, že dohody WTO musí být posuzovány ve světle jejich hospodářského, sociálního a ekologického vlivu, a že testy „potřebnosti“ v dohodách o technických překážkách obchodu a dalších dohodách je třeba nahradit testy „udržitelnosti“;

30.

zdůrazňuje, že je nezbytné zavést smysluplnou demokratickou kontrolu ve WTO, která zavede skutečnou legislativní kontrolu ze strany volených zástupců nebo parlamentů;

31.

zdůrazňuje význam politiky soudržnosti a souhlasí s Komisí v tom, že je třeba, aby EU směřovala své úsilí k větší důslednosti při jednáních v OSN, Mezinárodní organizaci práce, Bretton Woods a dalších mezinárodních organizacích; rovněž vyzývá Komisi, aby podnikla kroky směřující k tomu, že ostatní členské státy Mezinárodní organizace práce dosáhnou nezbytného politického souladu i v dalších mezinárodních organizacích, především ve WTO; domnívá se, že všeobecně uznávané minimální pracovní standardy by se měly stát prioritou těchto organizací; domnívá se, že toto působení EU na podporu modelu rozvoje, který plně začleňuje sociální rozměr, především ZPS, by zvýšila sjednocená přítomnost v institucích mnohostranného řízení;

32.

zdůrazňuje, že v zájmu podpory sociálního pokroku ve třetím světě je nezbytné posílit Organizaci spojených národů; vyzývá proto členské státy, aby podporovaly současnou snahu o reformy OSN; zdůrazňuje, že nová a posílená Hospodářská a sociální rada OSN - v ideálním případě rekonstruovaná jako Rada pro lidský rozvoj s pravomocí koordinovat práci Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, WTO a Mezinárodní organizace práce, jakož i Rozvojového programu OSN (UNDP) a Programu OSN na ochranu životního prostředí (UNEP) - je nezbytná pro zajištění jednotného politického postupu, potřebného k dosažení rozvojových cílů tisíciletí, a ve všeobecnější rovině k tomu, aby se z globalizace stala hybná páka sociálního pokroku;

33.

sdílí názor WCSDG, že parlamentní kontrolu nad mnohostranným systémem je třeba postupně rozšiřovat; vítá návrh na zřízení parlamentní skupiny zaměřené na soudržnost a soulad světové hospodářské politiky, sociální politiky a politiky životního prostředí, která by měla rozvíjet integrovaný dohled nad nejvýznamnějšími mezinárodními organizacemi; považuje to za příležitost Evropského parlamentu zapojit se do parlamentní skupiny a přispět k optimalizaci přínosu globalizace pro všechny společenské skupiny;

34.

připojuje se k názoru Komise, podle níž jak soukromý sektor a soukromé iniciativy, tak vytváření a mobilizace společných zájmových skupin a využívání globálních opatření ze strany různých sociálních orgánů (například nevládních organizací) mohou významně přispět k podpoře dobrého sociálního řízení; vítá podporu Komise pokynům OECD pro nadnárodní společnosti, které poskytují měřítka pro odpovědné chování podniků; podporuje návrh Komise zvýšit uplatňování těchto pokynů začleňováním odkazů na tyto pokyny do bilaterálních dohod; souhlasí s Komisí v tom, že uplatňování těchto pokynů musí být přísné a důsledné; vyzývá Komisi, aby nadále zvyšovala povědomí o osvědčených postupech, existujících nástrojích a prostředcích, jako jsou pokyny OECD;

35.

domnívá se, že malé a střední podniky nemohou být vyloučeny z aktivní účasti na globalizované ekonomice, a naléhavě proto žádá Komisi, aby stanovila způsoby, které by umožnily vytváření sítí podniků tohoto typu; žádá dále, aby byl přizpůsoben statut evropské společnosti a statut evropského družstva tak, aby se také tyto podniky staly plnohodnotnými účastníky globalizovaného hospodářství;

36.

bere na vědomí, že WCSDG doporučuje, aby Mezinárodní organizace práce svolala světové fórum o sociální odpovědnosti podnikového sektoru; bere na vědomí, že WCSDG potvrzuje skepsi, pokud jde o skutečný dopad plánů sociální odpovědnosti podniků; navrhuje, aby Komise přijala další opatření na zvyšování povědomí, pokud jde o sociální odpovědnost podniků;

37.

je toho názoru, že je třeba jasně stanovit odpovědnost nadnárodních podniků v sociální a ekologické oblasti, a že činnost EU na tomto poli by měla být důraznější; je přesvědčen, že konkrétní závěry z činnosti Mezioborového fóra o sociální odpovědnosti podniků měly být již dávno poskytnuty, a vyzývá Komisi, aby zveřejnila své sdělení;

38.

podporuje snahy Komise o zvýšení povědomí mezi nadnárodními společnostmi o jejich sociální odpovědnosti, které dosud měly omezený účinek;

39.

vyzývá Komisi, aby předložila návrh na sociální označování, na základě takových kritérií, jako je soulad s lidskými právy a právy odborů, pracovní prostředí, odborné vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, rovnocenné zacházení a sociální a etický ohled na pracovníky a občany z okolní komunity;

40.

konstatuje, že národní migrační politiky jsou stále častěji určeny k uspokojování potřeb vnitrostátních pracovních trhů; zdůrazňuje, že migrační politiky musejí být založeny na Mezinárodní úmluvě o ochraně práv všech pracovních migrantů a členů jejich rodin;

41.

zdůrazňuje potřebu navrhnout migrační politiky, které jsou založeny na Úmluvě, které budou na jedné straně brát ohled na potřeby pracovního trhu a na druhé straně zajišťovat dostatečnou ochranu práv všech migrujících pracovníků a jejich rodinných příslušníků;

42.

bere na vědomí, že migrace je důležitým avšak rovněž citlivým tématem diskuse o globalizaci, které lze řešit až poté, co se členské státy dohodnou na společném uznávání a postupu integrace;

43.

upozorňuje na potřebu zajistit, aby lidé byli lépe informováni jak o přínosech, tak o výzvách globalizace, a zdůrazňuje význam, který mají v tomto ohledu vzdělávací instituce a sdělovací prostředky;

44.

naléhavě žádá Radu a Komisi, aby vložily nezbytné prostředky a investice do podpory výše uvedených procesů;

45.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a přistupujících a kandidátských zemí.


(1)  Úř. věst. C 271 E, 12.11.2003, s. 598.


Středa 16. listopadu 2005

18.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 280/71


ZÁPIS

(2006/C 280 E/03)

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA

místopředseda

1.   Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:00.

Vystoupila: Véronique De Keyser k incidentu, ke kterému došlo včera v rámci výstavy proti potratům a jehož obětí byla ona a Ana Maria Gomes (předseda jí odpověděl, že o události bude informovat předsednictvo).

2.   Předložení dokumentů

Parlamentní výbory předložily následující zprávy:

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity podle bodu 3 interinstitucionální dohody ze dne 7. listopadu 2002 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o financování Fondu solidarity Evropské unie, kterou se doplňuje interinstitucionální dohoda ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu (KOM(2005) 0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI)) — Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Böge Reimer (A6-0320/2005).

Zpráva o návrhu opravného rozpočtu č. 7/2005 Evropské unie na rozpočtový rok 2005 (vichřice v severní Evropě) (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)) — Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Garriga Polledo Salvador (A6-0321/2005).

3.   Situace v Iráku po referendu o ústavě (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Situace v Iráku po referendu o ústavě

Lord Bach (úřadující předseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Giorgos Dimitrakopoulos za skupinu PPE-DE, Véronique De Keyser za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Angelika Beer za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Alessandro Battilocchio nezařazený, Antonio Tajani, Lilli Gruber, James Hugh Allister, Béatrice Patrie, Józef Pinior, Panagiotis Beglitis, Lord Bach a Benita Ferrero-Waldner.

Rozprava byla uzavřena.

(Zasedání bylo přerušeno v 10:00, protože se čekalo na příchod paní Margaret Beckett (úřadující předsedkyně Rady), a pokračovalo v 10:10.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Dagmar ROTH-BEHRENDT

místopředsedkyně

4.   Změna klimatu — Zastavit globální změnu klimatu (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Ve světle škod způsobených nedávnými hurikány a výsledků schůzí na nejvyšší úrovni mezi Evropskou unií, Čínou a Indií

Zpráva k zastavení globální změny klimatu [2005/2049(INI)] — Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

Zpravodaj: Anders Wijkman (A6-0312/2005)

Margaret Beckett (úřadující předsedkyně Rady) a Stavros Dimas (člen Komise) učinili prohlášení.

Anders Wijkman představil zprávu.

Vystoupili: Paul Verges (navrhovatel výboru DEVE), Cristina Gutiérrez-Cortines za skupinu PPE-DE, Gyula Hegyi za skupinu PSE, Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, a Liam Aylward za skupinu UEN.

PŘEDSEDNICTVÍ: Janusz ONYSZKIEWICZ

místopředseda

Vystoupili: Irena Belohorská, Peter Liese, Dorette Corbey, Alyn Smith, Roberto Musacchio, Urszula Krupa, Bruno Gollnisch, Avril Doyle, Anne Ferreira, Lena Ek, Bairbre de Brún, Georgios Karatzaferis, Françoise Grossetête, Marie-Noëlle Lienemann, Gunnar Hökmark, Justas Vincas Paleckis, Bogusław Sonik, Edite Estrela, Richard Seeber, Rebecca Harms (navrhovatelka výboru ITRE), Margaret Beckett a Stavros Dimas.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 5.6 zápisu ze dne 16.11.2005.

(Zasedání bylo přerušeno v 11:55 před hlasováním a pokračovalo v 12:05)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonios TRAKATELLIS

místopředseda

5.   Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, jednotlivé a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze 1 zápisu.

Vystoupili:

Hannes Swoboda k organizaci práce Parlamentu;

Philip Bushill-Matthews k průběhu doby vyhrazené pro otázky;

Edith Mastenbroek o svobodě informací v Tunisku a o světovém summitu o informační společnosti, který OSN pořádá ve dnech 16. až 18. 11. 2005 v Tunisku.

5.1.   Informování cestujících o totožnosti provozujícího leteckého dopravce ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o sdělování informací o bezpečnosti členskými státy [KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)] — Výbor pro dopravu a cestovní ruch.

Zpravodajka: Christine De Veyrac (A6-0310/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1 bod 1)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2005)0428)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0428)

5.2.   Jaderná elektrárna Bohunice V1 na Slovensku * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o provádění protokolu č. 9 připojeného k Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii, pokud jde o jadernou elektrárnu Bohunice V1 na Slovensku [KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)] — Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku.

Zpravodajka: Rebecca Harms (A6-0282/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1 bod 2)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2005)0429)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0429)

K hlasování vystoupili:

Herbert Bösch k pozměňovacímu návrhu 5;

Rebecca Harms (zpravodajka) uvedla, že chtěla vzít zpět svůj podpis pod zprávou a vyzvala poslance, aby hlasovali proti zprávě.

5.3.   Severská dimenze (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0584/2005, B6-0586/2005, B6-0587/2005, B6-0588/2005, B6-0589/2005 a B6-0590/2005

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1 bod 3)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0584/2005

(nahrazující B6-0584/2005, B6-0586/2005, B6-0587/2005, B6-0588/2005, B6-0589/2005 a B6-0590/2005):

předložen těmito poslanci:

Alexander Stubb za skupinu PPE-DE,

Riitta Myller za skupinu PSE,

Diana Wallis a Paavo Väyrynen za skupinu ALDE,

Satu Hassi, Tatjana Ždanoka a Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE,

Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL,

Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Gintaras Didžiokas a Rolandas Pavilionis za skupinu UEN

přijat (P6_TA(2005)0430)

K hlasování vystoupili:

Henrik Lax předložil ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění H, který byl vzat v potaz.

5.4.   Přechod k digitálnímu vysílání (hlasování)

Návrh usnesení B6-0583/2005

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1 bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0431)

5.5.   Využití finančních zdrojů určených na vyřazování jaderných elektráren z provozu (hlasování)

Zpráva o využití finančních zdrojů určených na vyřazování jaderných elektráren z provozu [2005/2027(INI)] — Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku.

Zpravodajka: Rebecca Harms (A6-0279/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1 bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0432)

5.6.   Zastavit globální změnu klimatu (hlasování)

Zpráva k zastavení globální změny klimatu [2005/2049(INI)] — Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

Zpravodaj: Anders Wijkman (A6-0312/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha 1 bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0433)

K hlasování vystoupili:

Anders Wijkman (zpravodaj) předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 24, který byl vzat v potaz;

Bernd Posselt upozornil na rozdíly mezi některými jazykovými verzemi bodu 41.

6.   Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Rebecca Harms — A6-0282/2005

Milan Gaľa, Árpád Duka-Zólyomi a Andreas Mölzer

Zpráva Anders Wijkman — A6-0312/2005

Richard Seeber a Luca Romagnoli

7.   Opravy hlasování

Opravy hlasování jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“: „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné podobě jsou součástí přílohy II „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Opravy hlasování na internetových stránkách Europarl budou pravidelně aktualizovány po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Zasedání, které bylo přerušeno v 12:45, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Josep BORRELL FONTELLES

předseda

8.   Schválení zápisu z předchozího zasedání

Jan Marinus Wiersma podepsal prezenční listinu, avšak jeho jméno není na listině uvedeno.

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.

*

* *

Vystoupil: Bernd Posselt k výstavám pořádaným v budově Parlamentu.

9.   Členství v politických skupinách

Giovanni Procacci se stal členem skupiny ALDE.

10.   Neformální schůzka Evropské rady (rozprava)

Zpráva Evropské rady a prohlášení Komise: Neformální schůzka Evropské rady

Jack Straw (úřadující předseda Rady) představil zprávu Evropské rady.

José Manuel Barroso (předseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Hans-Gert Poettering za skupinu PPE-DE, Robert Goebbels za skupinu PSE, Karin Riis-Jørgensen za skupinu ALDE, Pierre Jonckheer za skupinu Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL, Michael Henry Nattrass za skupinu IND/DEM, Roberta Angelilli za skupinu UEN, James Hugh Allister nezařazený, Timothy Kirkhope, Gary Titley, Marielle De Sarnez, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Mario Borghezio, Armando Dionisi, Bernard Poignant, Jack Straw a Lapo Pistelli.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pierre MOSCOVICI

místopředsedat

Vystoupili: Ian Hudghton, Jana Bobošíková, Margie Sudre, Christopher Beazley k rozdělení řečnické doby, Nicola Zingaretti, Chris Davies, Othmar Karas, Csaba Sándor Tabajdi, Bogusław Sonik, Libor Rouček, Geoffrey Van Orden, Ana Maria Gomes, Douglas Alexander (úřadující předseda Rady) a José Manuel Barroso.

Rozprava byla uzavřena.

11.   Nedávná prohlášení pana Mahmouda Ahmadinejada, prezidenta Íránu (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Nedávná prohlášení pana Mahmouda Ahmadinejada, prezidenta Íránu.

Douglas Alexander (úřadující předseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komise) učinili prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS

místopředseda

Vystoupili: Hans-Gert Poettering za skupinu PPE-DE, Pasqualina Napoletano za skupinu PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, Angelika Beer za skupinu Verts/ALE, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu IND/DEM, Cristiana Muscardini za skupinu UEN, a Douglas Alexander.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Lambsdorff, István Szent-Iványi, Jelko Kacin, Elizabeth Lynne, Frédérique Ries, Sophia in 't Veld, Margarita Starkevičiūtė, Philippe Morillon a Janusz Onyszkiewicz za skupinu ALDE o Íránu (B6-0585/2005);

André Brie, Vittorio Agnoletto a Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL o Íránu (B6-0608/2005);

Pasqualina Napoletano za skupinu PSE o nedávných prohlášeních íránského prezidenta (B6-0609/2005);

Cristiana Muscardini, Mogens N. J. Camre a Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN o nedávných prohlášeních íránského prezidenta Mahmouda Ahmadinejada (B6-0610/2005);

Angelika Beer, Monica Frassoni, Joost Lagendijk a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o Íránu (B6-0611/2005);

Hans-Gert Poettering, Charles Tannock, Michael Gahler a Elmar Brok za skupinu PPE-DE o nedávných prohlášeních pana Mahmouda Ahmadinejada, íránského prezidenta (B6-0612/2005).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 4.9 zápisu ze dne 17.11.2005.

12.   Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

Parlament projednal řadu otázek Radě (B6-0339/2005).

Otázka 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Předpovědi v oblasti restrukturalizace.

Douglas Alexander (úřadující předseda Rady) odpověděl na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Otázka 2 (Manuel Medina Ortega): Zdanění v oblasti osobní letecké dopravy.

Douglas Alexander odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat a Philip Bradbourn.

Otázka 3 (Sarah Ludford): Úmluva Rady Evropy o boji proti obchodování s lidmi.

Douglas Alexander odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Sarah Ludford a Elizabeth Lynne.

Otázka 4 (John Purvis): Spotřební daň z tabáku a alkoholu.

Douglas Alexander odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je John Purvis a David Martin.

Otázka 5 (Elspeth Attwooll): Manželky bez hranic.

Douglas Alexander odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Elspeth Attwooll a Sarah Ludford.

Otázka 6 (Frank Vanhecke): Cenzura internetu v Číně.

Douglas Alexander odpověděl na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Frank Vanhecke.

Otázka 7 (Richard James Ashworth): Výroční zpráva Účetního dvora.

Douglas Alexander odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Philip Bushill-Matthews (zástupce autora), David Martin a Christopher Beazley.

Otázka 8 (Richard Corbett): Komitologie.

Douglas Alexander odpověděl na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Richard Corbett.

Otázka 9 (Sajjad Karim): Rozdílná hodnocení ze strany ministrů, co se týče rovnováhy mezi bezpečností a lidskými právy.

Douglas Alexander odpověděl na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Sajjad Karim.

Otázka 10 (Hélène Goudin): Rozpočet na obranu zemí Evropské unie.

Douglas Alexander odpověděl na otázku.

Otázka 11 (Dimitrios Papadimoulis): Získání souhlasu s finančními výhledy na období 2007-2013.

Douglas Alexander odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Dimitrios Papadimoulis a Esko Seppänen.

Otázka 12 (Nils Lundgren): Právní bezpečnost v rámci Evropské unie.

Douglas Alexander odpověděl na otázku.

Otázka 13 (Chris Davies): Průhlednost a otevřenost.

Otázka 14 (Timothy Kirkhope): Průhlednost jednání Rady.

Douglas Alexander odpověděl na otázky a na doplňující otázky, jejichž autorem je Chris Davies, James Hugh Allister, Richard Corbett a Timothy Kirkhope.

Otázka 15 (Jonas Sjöstedt): Dohoda s Marokem o rybolovu a podpora Rady Organizaci spojených národů.

Douglas Alexander odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Jonas Sjöstedt a Bernd Posselt.

Otázky 16 až 36 budou zodpovězeny písemně.

Doba vyhrazená pro otázky Radě skončila.

13.   Prohlášení předsednictva

Předseda učinil prohlášení o porušování lidských práv v Tunisku u příležitosti světového summitu Organizace spojených národů o informační společnosti.

(Zasedání, které bylo přerušeno v 19:15, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Miroslav OUZKÝ

místopředseda

14.   Normy humánního lovu určitých druhů živočichů do pastí ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se pro určité druhy živočichů zavádějí normy humánního lovu do pastí [KOM(2004)0532 — C6-0100/2004 — 2004/0183(COD)] — Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

Zpravodajka: Karin Scheele (A6-0304/2005)

Vystoupil: Stavros Dimas (člen Komise).

Karin Scheele představila zprávu.

Vystoupili: Horst Schnellhardt za skupinu PPE-DE, Dorette Corbey za skupinu PSE, Jules Maaten za skupinu ALDE, Marie Anne Isler Béguin za skupinu Verts/ALE, Jonas Sjöstedt za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Jean-Claude Martinez nezařazený, Richard Seeber, Linda McAvan, Mojca Drčar Murko, Jillian Evans, Hélène Goudin, Christofer Fjellner, Robert Evans, Margrete Auken, Piia-Noora Kauppi, Hans-Peter Mayer a Stavros Dimas.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 4.3 zápisu ze dne 17.11.2005.

15.   Vývoz zbraní — Nešíření zbraní hromadného ničení — Veřejné zakázky v oblasti obrany (rozprava)

Zpráva o šesté výroční zprávě Rady podle bodu 8 Kodexu EU o vývozu zbraní [2005/2013(INI)] — Výbor pro zahraniční věci.

Zpravodaj: Raül Romeva i Rueda (A6-0292/2005)

Zpráva o nešíření zbraní hromadného ničení: role Evropského parlamentu [2005/2139(INI)] — Výbor pro zahraniční věci.

Zpravodaj: Ģirts Valdis Kristovskis (A6-0297/2005)

Zpráva o Zelené knize o veřejných zakázkách v oblasti obrany [2005/2030(INI)] — Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.

Zpravodaj: Joachim Wuermeling (A6-0288/2005)

Raül Romeva i Rueda představil zprávu (A6-0292/2005).

Ģirts Valdis Kristovskis představil zprávu (A6-0297/2005).

Joachim Wuermeling představil zprávu (A6-0288/2005).

Vystoupila: Benita Ferrero-Waldner (členka Komise).

Vystoupili: Gunnar Hökmark (navrhovatel výboru ITRE), Ģirts Valdis Kristovskis (navrhovatel výboru DEVE), Jas Gawronski za skupinu PPE-DE, Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, Alexander Lambsdorff za skupinu ALDE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu IND/DEM, který na závěr svého vystoupení napadl shromáždění, Marios Matsakis, který uvedl, že je velmi pobouřen výroky, jež pronesl Gerard Batten a požádal předsedu, aby na ně odpovídajícím způsobem reagoval (předseda mu odpověděl, že žádost postoupí předsednictvu), Ryszard Czarnecki nezařazený, Gitte Seeberg, Ana Maria Gomes, Marios Matsakis, Eva-Britt Svensson, Andreas Mölzer, Karl von Wogau, Manuel Medina Ortega, nejdříve k vystoupení, které učinil Gerard Batten, Luca Romagnoli, Elmar Brok, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Helmut Kuhne, nejdříve k vystoupení, které učinil Gerard Batten, Othmar Karas, Joel Hasse Ferreira, Zuzana Roithová, Proinsias De Rossa, nejdříve k vystoupení, které učinil Gerard Batten, Andreas Schwab, Simon Coveney, Ģirts Valdis Kristovskis (zpravodaj) s upřesněními a Benita Ferrero-Waldner.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 4.4 zápisu ze dne 17.11.2005.

16.   Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den je schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 364.133/OJJE)

17.   Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 23:45.

Julian Priestley

generální tajemník

Gérard Onesta

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Observateurs

Abadjiev Dimitar, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


PŘÍLOHA 1

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

Vysvětlivky ke zkratkám a symbolům

+

přijat

-

zamítnut

nebrán v potaz

VZ

vzat zpět

JH (..., ..., ...)

jmenovité hlasování (pro, proti, zdržení se)

EH (..., ..., ...)

elektronické hlasování (pro, proti, zdržení se)

dílč.

dílčí hlasování

odděl.

oddělené hlasování

pn

pozměňovací návrh

KPN

kompromisní pozměňovací návrh

odpovídající část

Z

zrušující pozměňovací návrh

=

totožné pozměňovací návrhy

§

bod

čl.

článek

odův.

bod odůvodnění

návrh usnesení

SNÚ

společný návrh usnesení

TAJ

tajné hlasování

1.   Informování cestujících o totožnosti provozujícího leteckého dopravce ***I

Zpráva: Christine DE VEYRAC (A6-0310/2005)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

Blok č. 1 - kompromisní pn.

55-82

84-117

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE a GUE/NGL

 

+

 

Blok č. 1 - kompromisní pn. — oddělená hlasování

83

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE a GUE/NGL

dílč.

 

 

1

+

 

2

+

 

Blok č. 2 - pozměňovací návrhy příslušného výboru

1-16

18-54

výbor

 

 

hlasování: pozměněný návrh

 

+

 

hlasování: legislativní usnesení

JH

+

577, 16, 31

Pozměňovací návrh 17 se netýkal všech jazykových verzí, proto se o něm nehlasovalo (čl. 151 odst. 1 jednacího řádu).

Žádosti o dílčí hlasování

PPE-DE:

pn. 83

1. část: § 1

2. část: § 2 a 3

Žádosti o jmenovité hlasování

PPE-DE: závěrečné hlasování

2.   Jaderná elektrárna Bohunice V1 na Slovensku *

Zpráva: Rebecca HARMS (A6-0282/2005)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

Pozměňovací návrhy příslušného výboru — hlasování najednou

4

6

9

15

výbor

 

+

 

Pozměňovací návrhy příslušného výboru — oddělená hlasování

2

výbor

odděl.

+

 

3

výbor

odděl.

+

 

5

výbor

JH

+

441, 184, 22

7

výbor

dílč.

 

 

1

+

 

2

+

 

8

výbor

odděl.

+

 

10

výbor

dílč.

 

 

1

+

 

2

+

 

11

výbor

odděl.

+

 

13

výbor

odděl.

+

 

14

výbor

odděl.

+

 

čl. 3 odst. 1

18

PPE-DE

 

VZ

 

12

výbor

JH

+

436, 190, 25

za odův. 3

17

PPE-DE

 

VZ

 

1

výbor

 

+

 

za odův. 5

16

PSE

 

+

 

hlasování: pozměněný návrh

EH

+

377, 222, 59

hlasování: legislativní usnesení

 

+

 

Źádosti o oddělené hlasování

ALDE pn. 5, 12

Verts/ALE pn. 2, 3, 8, 11, 13 a 14

Žádosti o jmenovité hlasování

Verts/ALE pn. 5 a 12

Žádosti o dílčí hlasování

Verts/ALE

pn. 7

1. část:„Prostředky z rozpočtu Společenství ... v Evropské unii“

2. část:„Tyto prostředky ... dodávek elektřiny“

pn. 10

1. část: celé znění textu bez slov „pro vytvoření nové výrobní kapacity a“

2. část: tato slova

Různé

Skupina PPE-DE vzala zpět své pozměňovací návrhy 17 a 18.

3.   Severská dimenze

Návrhy usnesení: B6-0584/2005, 0586/2005, 0587/2005, 0588/2005, 0589/2005 a 0590/2005

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

Společný návrh usnesení RC- B6-0584/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL a UEN)

za § 7

1

UEN

 

+

 

odův. H

§

původní znění

 

+

ústní pn.

hlasování: usnesení (najednou)

JH

+

634, 17, 18

Návrhy usnesení podle politických skupin

B6-0584/2005

 

ALDE

 

 

B6-0586/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0587/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0588/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0589/2005

 

PSE

 

 

B6-0590/2005

 

UEN

 

 

Žádosti o jmenovité hlasování

PPE-DE závěrečné hlasování

Různé

Henrik Lax navrhl ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění H:

H.

podtrhuje přínos a dopad politiky severní dimenze v oblasti životního prostředí v celém regionu, jak dokládá zařízení pro úpravu a čištění vody v Petrohradě, ale zdůrazňuje, že je nadále potřeba zvyšovat spolupráci mezi členskými státy zejména ke snížení eutrofikace a mezi EU a Ruskem s cílem snížit riziko havárií ropných tankerů, omezit rizika spojená s využíváním ropných polí a zlepšit jadernou bezpečnost a hospodaření s jaderným odpadem; vzhledem k tomu, že Blatské moře je již značně znečištěno a skutečnost, že jde o vnitřní moře, zvyšuje míru jeho ohrožení,

4.   Přechod k digitálnímu vysílání

Návrh usnesení: B6-0583/2005

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

Návrh usnesení B6-0583/2005 výboru ITRE

hlasování: usnesení (najednou)

 

+

 

5.   Využití finančních zdrojů určených na vyřazování jaderných elektráren z provozu *

Zpráva: Rebecca HARMS (A6-0279/2005)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

za § 4

1

Verts/ALE

 

+

 

2

Verts/ALE

dílč.

 

 

1

+

 

2/EH

+

375, 253, 23

§ 5

5

PPE-DE

 

-

 

3

Verts/ALE

dílč.

 

 

1

+

 

2/EH

+

336, 305, 19

§ 6

6

PPE-DE

 

-

 

§ 9

7

PPE-DE

EH

-

316, 344, 5

§ 16

4Z

Verts/ALE

EH

-

172, 478, 9

hlasování: usnesení (najednou)

 

+

 

Pozměňovací návrh 56 byl vzat zpět.

Žádosti o dílčí hlasování

PPE-DE

pn. 2

1. část: celé znění textu bez slov „a legislativních podnětů“

2. část: tato slova

pn. 3

1. část: celé znění textu bez slov „a vyhnout se žádostem o státní podporu“

2. část: tato slova

6.   Zastavit globální změnu klimatu *

Zpráva: Anders WIJKMAN (A6-0312/2005)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

§ 1 odrážka 2

14/rev

PPE-DE

 

+

 

za § 1

6

Verts/ALE

dílč.

 

 

1

+

 

2

-

 

za § 4

7

Verts/ALE

EH

+

339, 302, 12

§ 5

3

REUL a další

 

-

 

§

původní znění

odděl.

+

 

§ 6

4

REUL a další

 

-

 

§

původní znění

odděl.

+

 

za § 7

13

GUE/NGL

 

+

 

§ 8

1

VIDAL-QUADRAS a další

EH

+

453, 204, 12

§

původní znění

 

 

§ 11

§

původní znění

dílč.

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

§ 13

2

PSE

 

-

 

za § 16

18

ALDE

 

+

 

§ 18

§

původní znění

dílč.

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 21

5Z

REUL a další

EH

-

306, 340, 15

§

původní znění

dílč.

 

 

1/EH

+

349, 304, 7

2

+

 

§ 24

§

původní znění

 

+

ústní pn.

za § 27

15

PPE-DE

dílč.

 

 

1

+

 

2

+

 

16

PPE-DE

 

+

 

§ 28

17

PPE-DE

dílč.

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 41

§

původní znění

dílč.

 

 

1

+

 

2

+

 

za odův. C

9

GUE/NGL

 

-

 

10

GUE/NGL

 

-

 

za odův. E

8

GUE/NGL

dílč.

 

 

1

-

 

2

 

za odův. I

11

GUE/NGL

 

-

 

12

GUE/NGL

 

+

 

hlasování: usnesení (najednou)

JH

+

450, 66, 143

Žádosti o dílčí hlasování

IND/DEM

§ 18

1. část: celé znění textu bez slov „stanovení rychlostního omezení pro celou EU,“

2. část: tato slova

§ 21

1. část:„podporuje zavedení ... omezování znečištění“

2. část:„vyzývá Komisi ... nejpozději do roku 2009;“

pn. 17

1. část:„domnívá se, že rychlý rozvoj ... akční plán na využití biomasy“

2. část:„a žádá Komisi ... do svého návrhu začlenila právně závazná opatření“

Verts/ALE

pn. 6

1. část: celé znění textu bez slov „formálního mandátu a“

2. část: tato slova

pn. 8

1. část: celé znění textu bez slov „je na jedné straně ‚čistou‘ energií, protože nevypouští žádné skleníkové plyny na straně druhé však“

2. část: tato slova

pn. 15

1. část:„zdůrazňuje, že ... zvýšení výroby podpoří konkurenceschopnost topných a chladících jednotek.“

2. část:„c souvislosti s tím poznamenává, ... přístupu na trh;“

PPE-DE

§ 11

1. část: Celé znění textu bez slov „a v neposlední řadě i nečestným pobídkám, jako je např. dotování fosilních paliv;“ a „navrhla úrávní úpravu, která takové podpory zruší a místo nich“

2. část:„a v neposlední řadě i nečestným pobídkám, jako je např. dotování fosilních paliv“

3. část:„navrhla úrávní úpravu, která takové podpory zruší a místo nich“

§ 41

1. část: celé znění textu bez slov „a tudíž znovu zvážit dvojí umístění Evropského parlamentu“

2. část: tato slova

Žádosti o jmenovité hlasování

Verts/ALE závěrečné hlasování

Źádosti o oddělené hlasování

PPE-DE § 5, 6

Různé

Anders Wijkman (PPE-DE) předložil ústní pozměňovací návrh k bodu § 24:

24.

aby EU ukázala jasné vedení ještě před jednáními v roce 2012, vyzývá Komisi, aby předložila konkrétní legislativní návrhy na rozšíření působnosti směrnice o stavbách a aby aktualizovala směrnici o užívání biopaliv tak, aby zahrnula nejnovější technologie rozložitelných biopaliv (jako je MTHF, etyl levulinát atd.), aby zavedla v rámci celé EU povinné společné standardy pro tato nová paliva a vytvořila pobídky pro vozové parky, které budou používat biopaliva, a aby v rámci přezkoumání Evropského programu pro změnu klimatu stanovila minimální poměry složek ve směsích a přezkoumala enviromentální účinky vyžadování 10 % příměsi biopaliv v palivech pro dopravu;


PŘÍLOHA II

VÝSLEDEK JMENOVITÉHO HLASOVÁNÍ

1.   Zpráva De Veyrac A6-0310/2005

Pro: 577

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 16

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Mote

PPE-DE: Purvis

Verts/ALE: Hammerstein Mintz

Zdržel se: 31

GUE/NGL: Guidoni

NI: Allister, Helmer

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Zahradil

Opravy hlasování

Pro: Gérard Onesta

2.   Zpráva Harms A6-0282/2005

Pro: 441

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lehideux, Manders, Mulder, Procacci, Ries, Schuth

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bourzai, Bozkurt, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Didžiokas, Foglietta, Libicki, Pavilionis

Proti: 184

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Belet, Berend, Böge, Coelho, Gklavakis, Hatzidakis, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Mavrommatis, Rack, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Varvitsiotis, Wuermeling

PSE: Andersson, van den Berg, Bösch, Bono, Christensen, Ettl, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Leichtfried, Lienemann, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Scheele, Segelström, Thomsen, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 22

ALDE: Starkevičiūtė

GUE/NGL: Markov

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Mote

PPE-DE: Stubb

PSE: Bullmann, Mann Erika

UEN: Aylward, Bielan, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Opravy hlasování

Proti: Ursula Stenzel, Ville Itälä

3.   Zpráva Harms A6-0282/2005

Pro: 436

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Manders, Mulder, Ries, Schuth, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Krupa, Pęk, Piotrowski, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Graça Moura, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lehne, Lewandowski, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Purvis, Queiró, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bono, Bozkurt, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Hänsch, Hazan, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Didžiokas, Foglietta, Pavilionis

Proti: 190

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Busk, Carlshamre, Cocilovo, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Procacci, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Knapman, Lundgren, Nattrass, Rogalski, Salvini, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Coelho, Deß, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, Hatzidakis, Itälä, Jarzembowski, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Liese, Matsis, Mavrommatis, Posselt, Rack, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Thyssen, Varvitsiotis

PSE: Andersson, van den Berg, Bösch, Christensen, Ettl, Guy-Quint, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Obiols i Germà, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Segelström, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 25

ALDE: Toia

GUE/NGL: Markov

IND/DEM: Borghezio, Karatzaferis, Speroni

NI: Mote

PSE: Bullmann, Leichtfried

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Opravy hlasování

Pro: Inés Ayala Sender

Proti: Ursula Stenzel, Britta Thomsen

4.   Společný návrh usnesení B6-0584/2005 — Severská dimenze

Pro: 634

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Salvini, Sinnott, Speroni, Wohlin, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Proti: 17

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Mote

Zdržel se: 18

IND/DEM: Coûteaux, de Villiers, Železný

NI: Allister, Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Goepel, Landsbergis, Pieper

Verts/ALE: van Buitenen, Ždanoka

5.   Zpráva Wijkman A6-0312/2005

Pro: 450

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Kohlíček, Meijer, Ransdorf, Remek, Strož, Verges, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Salvini, Sinnott, de Villiers

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Braghetto, Brepoels, Březina, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Demetriou, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Queiró, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Spautz, Šťastný, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wojciechowski Janusz, Wuermeling, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Smith

Proti: 66

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Helmer, Mote, Mussolini, Romagnoli

PPE-DE: Berend, Böge, Deß, Ehler, Fajmon, Gomolka, Gräßle, Hoppenstedt, Jarzembowski, Karas, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Lauk, Lechner, Lulling, Ouzký, Pieper, Posselt, Rack, Reul, Rübig, Schierhuber, Schnellhardt, Seeber, Škottová, Sommer, Stenzel, Strejček, Ulmer, Zahradil

UEN: Kamiński, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Voggenhuber

Zdržel se: 143

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Coveney, Daul, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Duchoň, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fontaine, Friedrich, Grossetête, Guellec, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Jeggle, Kamall, Kasoulides, Kirkhope, Lamassoure, Lehne, Maat, McMillan-Scott, Martens, Mathieu, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pack, Parish, Podkański, Purvis, Radwan, Saïfi, Sonik, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zvěřina

PSE: Rothe

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Opravy hlasování

Pro: Elisabeth Schroedter, Bart Staes, Heide Rühle, Caroline Lucas, Margrete Auken, Eva Lichtenberger, Johannes Voggenhuber, Satu Hassi, Hans-Peter Martin, Alain Lipietz, Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Elly de Groen-Kouwenhoven, Claude Turmes, Gisela Kallenbach, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Pierre Jonckheer, Michael Cramer, Rebecca Harms, Sepp Kusstatscher, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Mechtild Rothe

Proti: Antonio Masip Hidalgo

Zdržel se: Jacques Toubon, Cristina Gutiérrez-Cortines


PŘIJATÉ TEXTY

 

P6_TA(2005)0428

Informování cestujících o totožnosti provozujícího leteckého dopravce ***I

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o sdělování informací o bezpečnosti členskými státy (KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2005)0048) (1) ,

s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 80 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0046/2005),

s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6-0310/2005),

1.

schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.

vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě a Komisi.


(1)  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

P6_TC1-COD(2005)0008

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. listopadu 2005 k nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Akce Společenství v oblasti letecké dopravy by měla byt zaměřena v první řadě na zajištění vysoké úrovně ochrany cestujících před bezpečnostními riziky. Rovněž je třeba plně brát v úvahu požadavky na ochranu spotřebitele obecně.

(2)

Na seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří nesplňují bezpečnostní požadavky, by měli být v zájmu zaručení nejvyšší míry průhlednosti upozorněni cestující. Tento seznam Společenství by se měl zakládat na společných kritériích vypracovaných na úrovni Společenství.

(3)

Na letecké dopravce uvedené na seznamu Společenství by se měl vztahovat zákaz provozování letecké dopravy. Zákazy provozování letecké dopravy uvedené na seznamu Společenství by se měly uplatňovat na území členských států, na které se vztahuje Smlouva.

(4)

Letečtí dopravci, kteří nemají práva na provozování dopravy v jednom nebo více členských státech, mohou nicméně létat do Společenství a z něj, jestliže je jejich letadlo, ať už s posádkou nebo bez ní, pronajato společnostmi, které taková práva mají. Mělo by být stanoveno uplatňování zákazu provozování letecké dopravy uvedeného na seznamu Společenství i na takové letecké dopravce, neboť tito letečtí dopravci by jinak mohli provozovat lety ve Společenství bez dodržování příslušných bezpečnostních norem.

(5)

Leteckému dopravci, na kterého se vztahuje zákaz provozování letecké dopravy, by mohlo být dovoleno uplatňovat práva provozování dopravy tím, že použije letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se nevztahuje zákaz provozování letecké dopravy, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.

(6)

Postup aktualizace seznamu Společenství by měl umožňovat rychlé přijímání rozhodnutí s cílem poskytovat cestujícím přiměřené a aktuální bezpečnostní informace a zaručit, že letečtí dopravci, kteří své bezpečnostní nedostatky napraví, jsou ze seznamu co nejdříve vymazáni. Tyto postupy by měly současně respektovat práva leteckého dopravce na obranu a měly by se uplatňovat, aniž by byly dotčeny mezinárodní smlouvy, jichž jsou členské státy nebo Společenství smluvními stranami, zejména Chicagská úmluva o mezinárodním civilním letectví z roku 1944. Tyto požadavky by měly být zabezpečené zejména prostřednictvím prováděcích opatření týkajících se procesních záležitostí, která přijme Komise.

(7)

Pokud byl na leteckého dopravce uvalen zákaz provozování letecké dopravy, měla by být přijata vhodná opatření s cílem pomoci tomuto leteckému dopravci odstranit nedostatky, které byly důvodem k tomuto zákazu.

(8)

Ve výjimečných případech by členským státům mohlo být dovoleno přijmout jednostranná opatření. Členské státy by v naléhavých případech a v případech, kdy se potýkají s nečekaným bezpečnostním problémem, měly mít možnost okamžitě uvalit zákaz provozování letecké dopravy vztahujících se na jejich vlastní území. Kromě toho by v případě, že Komise rozhodne nezahrnout leteckého dopravce do seznamu Společenství, členské státy měly mít také možnost uvalit nebo zachovat zákaz provozování letecké dopravy v souvislosti s bezpečnostním problémem, který v ostatních členských státech neexistuje. Členské státy by měly tyto možnosti uplatňovat v omezené míře a brát ohled na zájmy Společenství s cílem uplatňovat v oblasti letecké bezpečnosti společný postup. Tím by neměly být dotčeny článek 8 nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (3) a článek 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (4).

(9)

Informace o bezpečnosti leteckých dopravců by měly být zveřejňovány účinně, například prostřednictvím internetu.

(10)

Aby rámec hospodářské soutěže v letecké dopravě přinášel co největší přínosy pro letecké společnosti a cestující, je důležité, aby spotřebitelé dostávali nezbytné informace tak, aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout.

(11)

Totožnost leteckého dopravce nebo dopravců, kteří let ve skutečnosti provozují, je podstatnou informací. Spotřebitelé, kteří uzavírají smlouvu o přepravě, která může zahrnovat jak let na místo určení, tak zpáteční let, však nejsou vždy informováni o totožnosti leteckého dopravce nebo dopravců, kteří budou tento let nebo příslušné lety skutečně provozovat.

(12)

Směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy (5) vyžaduje určité informace, které musí mít spotřebitelé k dispozici, ale tyto informace nezahrnuje totožnost provozujícího dopravce.

(13)

Nařízení Rady (EHS) č. 2299/89 ze dne 24. července 1989 o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů (6) dává spotřebitelům, kteří si rezervují let prostřednictvím počítačového rezervačního systému, právo být informovaní o totožnosti provozujícího leteckého dopravce. Nicméně i v pravidelné letecké dopravě existují určité praktiky vlastní tomuto průmyslu, jako je pronájem letadla s posádkou nebo sdílení kódů v případech, kdy byla rezervace provedena bez počítačového rezervačního systému, při kterých letecký dopravce, který prodal let pod svým jménem, jej ve skutečnosti neprovozuje a kdy v současné době nemá cestující žádné zákonem stanovené právo být informován o totožnosti leteckého dopravce, který tuto službu skutečně poskytuje.

(14)

Tyto praktiky posilují pružnost a umožňují lepší poskytování služeb cestujícím. Kromě toho určitý počet změn na poslední chvíli, zejména z technických důvodů, je nevyhnutelný a přispívá k bezpečnosti letecké dopravy. Tato pružnost by však měla být vyvážena ověřením, že společnosti, které let skutečně provozují, splňují bezpečnostní požadavky, a průhledností vůči spotřebitelům, aby jim byla zaručeno právo kvalifikovaného výběru. Mezi rentabilitou leteckých dopravců a přístupem cestujících k informacím by měla být dosažena spravedlivá rovnováha.

(15)

Letečtí dopravci by měli vůči cestujícím uplatňovat politiku průhlednosti v souvislosti s poskytováním informací o bezpečnosti. Zveřejňování takových informací by mělo přispět k informovanosti cestujících o spolehlivosti leteckých dopravců z hlediska bezpečnosti.

(16)

Letečtí dopravci jsou odpovědní za informování vnitrostátních úřadů pro bezpečnost letectví o bezpečnostních nedostatcích a za urychlené odstraňování těchto nedostatků. Od posádky letadla a pozemního personálu se vyžaduje, aby v případě zjištění bezpečnostních nedostatků podnikli příslušná opatření. Bylo by v rozporu se zájmy bezpečnosti letecké dopravy, pokud by zaměstnanci měli být za takový čin postiženi, jak vyplývá z čl. 8 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES ze dne 13. června 2003 o hlášení událostí v civilním letectví (7).

(17)

Vedle situací uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů (8), by cestující měli mít právo na náhradu nebo v jiných určitých situacích na přesměrování v oblasti působnosti tohoto nařízení, pokud existuje dostatečně úzké propojení se Společenstvím.

(18)

Vedle pravidel uvedených v tomto nařízení by se důsledky změn totožnosti provozujícího leteckého dopravce pro dodržení smlouvy o přepravě měly řídit právem členských států vztahujícím se na smlouvy a souvisejícím právem Společenství, zejména směrnicí Rady 90/314/EHS a směrnicí Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (9).

(19)

Toto nařízení je součástí legislativního postupu, jehož cílem je účinný a ucelený přístup k posílení letecké bezpečnosti ve Společenství, v němž hraje důležitou úlohu Evropská agentura pro bezpečnost letectví. Úloha této agentury by v rámci tohoto nařízení mohla být dále posílena rozšířením jejích pravomocí, například ve vztahu k letadlům třetích zemí. Je třeba věnovat zvláštní pozornost dalšímu zlepšování kvality a počtu bezpečnostních inspekcí letadel a jejich harmonizaci.

(20)

Pokud existuje bezpečnostní riziko, které dotčený členský stát nebo členské státy uspokojivě neodstranily, měla by mít Komise možnost okamžitě přijmout prozatímní opatření. V takovém případě by měl výbor, který je Komisi v její práci podle tohoto nařízení nápomocen, jednat poradním postupem stanoveným v článku 3 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (10).

(21)

Ve všech ostatních případech by měl výbor, který je Komisi v její práci podle tohoto nařízení nápomocen, jednat regulativním postupem stanoveným v článku 5 rozhodnutí 1999/468/ES.

(22)

Vzhledem k tomu, že vztah mezi tímto nařízením a článkem 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství (11), by jinak byl nejasný, měl by být tento článek v zájmu právní jistoty zrušen.

(23)

Členské státy by měly přijmout pravidla pro sankce za porušení kapitoly III tohoto nařízení a zajistit, že tyto sankce budou uplatňovány. Stanovené sankce, které by mohly být občanskoprávní nebo správní povahy, by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(24)

Komise by měla provést rozbor uplatňování tohoto nařízení a po dostatečně dlouhé době by měla podat zprávu o účinnosti jeho ustanovení.

(25)

Každý příslušný úřad pro civilní letectví ve Společenství může rozhodnout, že letečtí dopravci, včetně těch, kteří neprovozují lety na území členských států, na které se vztahuje Smlouva, mohou tento úřad požádat o to, aby podléhali pravidelným kontrolám s cílem prověřit jejich schopnost dodržování příslušných bezpečnostních norem.

(26)

Toto nařízení by nemělo členským státům bránit v zavedení vnitrostátního systému udělování známek kvality leteckým dopravcům, přičemž kritéria pro jejich udělování by mohla v souladu s právními předpisy Společenství zahrnovat i jiná hlediska než minimální bezpečnostní požadavky.

(27)

Dne 2. prosince 1987 byla v Londýně společným prohlášením ministrů zahraničních věcí Španělského království a Spojeného království dohodnuta opatření pro užší spolupráci při využívání letiště na Gibraltaru. Tato opatření však dosud nevstoupila v platnost,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

Obecná ustanovení

Článek 1

Předmět

1.   Toto nařízení stanoví pravidla

a)

pro vypracování a zveřejnění seznamu Společenství založeného na společných kritériích a týkajícího se leteckých dopravců, na které se z bezpečnostních důvodů vztahuje zákaz provozování letecké dopravy ve Společenství, a

b)

pro informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti leteckého dopravce, který let, jehož využívají, provozuje.

2.   Má se za to, že použitím tohoto nařízení pro letiště Gibraltar nejsou dotčeny právní postoje Španělského království a Spojeného království ve sporu o svrchovanost nad územím, kde se letiště nachází.

3.   Použitelnost tohoto nařízení pro letiště Gibraltar se pozastavuje, dokud nebude zaveden režim stanovený ve společném prohlášení ministrů zahraničních věcí Španělského království a Spojeného království ze dne 2. prosince 1987. Vlády Španělska a Spojeného království budou Radu o tomto datu informovat.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„leteckým dopravcem“ podnik zabývající se leteckou dopravou s platnou provozní licencí nebo obdobným dokladem;

b)

„smlouvou o přepravě“ smlouva o službách v letecké dopravě nebo takové služby zahrnující, včetně případů, kdy se přeprava skládá ze dvou nebo více letů provozovaných stejnými nebo rozdílnými leteckými dopravci;

c)

„smluvním leteckým dopravcem“ dopravce, který uzavírá smlouvu o přepravě s cestujícím, nebo jestliže smlouva zahrnuje soubor služeb, provozovatel souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy. Za smluvního leteckého dopravce se považuje také každý prodejce letenek;

d)

„prodejcem letenek“ prodejce letenek, který zprostředkuje smlouvu o přepravě s cestujícím, ať už jako samostatný let nebo jako část služby pro cesty, pobyty a zájezdy, a který není leteckým dopravcem ani provozovatelem souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy;

e)

„provozujícím leteckým dopravcem“ letecký dopravce, který provádí nebo zamýšlí provést let podle smlouvy s cestujícím nebo v zastoupení jiné právnické nebo fyzické osoby, která uzavřela smlouvu s tímto cestujícím;

f)

„oprávněním k provozování činnosti nebo technickým povolením“ každý legislativní nebo administrativní akt členského státu, který stanoví, že letecký dopravce může provozovat letecké služby na jeho letiště a z nich, že letecký dopravce může provozovat služby v jeho leteckém prostoru nebo že letecký dopravce může vykonávat práva provozování dopravy;

g)

„zákazem provozování letecké dopravy“ zamítnutí, pozastavení, zrušení nebo omezení oprávnění leteckého dopravce k provozování činnosti nebo technického povolení z bezpečnostních důvodů nebo obdobná bezpečnostní opatření týkající se leteckého dopravce, který nemá práva provozování dopravy ve Společenství, ale jehož letadla by jinak mohla provozovat lety ve Společenství na základě dohody o pronájmu;

h)

„souborem služeb“ ty služby, které jsou definovány v čl. 2 bodě 1 směrnice 90/314/EHS;

i)

„rezervací“ skutečnost, že cestující má letenku nebo jiný důkaz, který udává, že rezervace byla smluvním leteckým dopravcem přijata a evidována;

j)

„příslušnými bezpečnostními normami“ mezinárodní bezpečnostní normy obsažené v Chicagské úmluvě a jejích dodatcích a případně i normy zahrnuté v příslušných právních předpisech Společenství.

KAPITOLA II

Seznam společenství

Článek 3

Vypracování seznamu Společenství

1.   S cílem zvýšit bezpečnost leteckého provozu bude vypracován seznam leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (dále jen „seznam Společenství“). Každý členský stát na svém území uplatňuje zákazy provozování letecké dopravy uvedené v seznamu Společenství vůči leteckým dopravcům, kteří těmto zákazům podléhají.

2.   Společná kritéria pro uložení zákazu provozování letecké dopravy leteckým dopravcům, která se zakládají na příslušných bezpečnostních normách (dále jen „společná kritéria“), jsou stanovena v příloze tohoto nařízení. Komise může postupem podle čl. 15 odst. 3 přílohu změnit, zejména s cílem zohlednit vědecký a technický rozvoj.

3.   Pro účely prvního vypracování seznamu Společenství sdělí členské státy do ... (12) Komisi totožnost leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy na jejich území, důvody, které k přijetí těchto zákazů vedly, a další podstatné informace. Komise o těchto zákazech provozování letecké dopravy uvědomí ostatní členské státy.

4.   Do jednoho měsíce po obdržení informací od členských států rozhodne Komise na základě společných kritérií o uložení zákazu provozování letecké dopravy dotyčným leteckým dopravcům a postupem podle čl. 15 odst. 3 vypracuje seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kterým zákaz provozování letecké dopravy uložila.

Článek 4

Aktualizace seznamu Společenství

1.   Aktualizace seznam Společenství zahrnuje

a)

uložení zákazu provozování letecké dopravy leteckému dopravci a zahrnutí tohoto leteckého dopravce do seznamu Společenství na základě společných kritérií;

b)

vymazání leteckého dopravce ze seznamu Společenství, pokud byly bezpečnostní nedostatek či nedostatky, které byly důvodem zahrnutí leteckého dopravce do seznamu Společenství, odstraněny a pokud na základě společných kritérií již není jiný důvod, proč leteckého dopravce na seznamu Společenství ponechávat;

c)

změnu podmínek zákazu provozování letecké dopravy, který byl leteckému dopravci zahrnutému do seznamu Společenství uložen.

2.   Komise z vlastního podnětu nebo na žádost členského státu rozhodne postupem podle čl. 15 odst. 3 a na základě společných kritérií o aktualizaci seznamu Společenství, jakmile je to podle odstavce 1 požadováno. Komise nejméně každé tři měsíce ověřuje, zda je třeba seznam Společenství aktualizovat.

3.   Každý členský stát a Evropská agentura pro bezpečnost letectví sdělí Komisi veškeré informace, které mohou být v souvislosti s aktualizací seznamu Společenství podstatné. Komise předá všechny podstatné informace členským státům.

Článek 5

Prozatímní opatření týkající se aktualizace seznamu Společenství

1.   Pokud je zřejmé, že pokračování provozování letů leteckým dopravcem ve Společenství bude pravděpodobně znamenat vážné bezpečnostní riziko a že toto riziko nebylo naléhavými opatřeními přijatými dotčeným členským státem nebo státy v souladu s čl. 6 odst. 1 uspokojivě odstraněno, může Komise postupem podle čl. 15 odst. 2 prozatímně přijmout opatření uvedená v čl. 4 odst. 1 písm. a) a c).

2.   Co nejdříve, nejvýše však do deseti pracovních dnů, předloží Komise věc výboru uvedenému v čl. 15 odst. 1 a postupem podle čl. 15 odst. 3 rozhodne o potvrzení, změně, zrušení nebo rozšíření opatření, které přijala na základě odstavce 1 tohoto článku.

Článek 6

Výjimečná opatření

1.   Toto nařízení nebrání v naléhavých případech členskému státu v tom, aby při řešení nepředvídatelného bezpečnostního problému uložil okamžitý zákaz provozování letecké dopravy na jeho území, s přihlédnutím ke společným kritériím.

2.   Rozhodnutí Komise nezahrnout leteckého dopravce do seznamu Společenství postupem podle čl. 3 odst. 4 nebo čl. 4 odst. 2 nebrání členskému státu v uložení nebo prodloužení zákazu provozování letecké dopravy dotyčnému leteckému dopravci s ohledem na bezpečnostní problém, který postihuje konkrétně tento členský stát.

3.   V situacích uvedených v odstavcích 1 a 2 dotyčný členský stát okamžitě uvědomí Komisi, která uvědomí ostatní členské státy. V situaci uvedené v odstavci 1 podá dotyčný členský stát bez prodlení Komisi žádost o aktualizaci seznamu Společenství v souladu s čl. 4 odst. 2.

Článek 7

Právo na obranu

Komise zajistí, aby byla při přijímání rozhodnutí podle čl. 3 odst. 4, čl. 4 odst. 2 a článku 5 dotčenému leteckému dopravci poskytnuta možnost slyšení, přičemž se v některých případech zohlední nutnost naléhavého postupu.

Článek 8

Prováděcí opatření

1.   Postupem podle v čl. 15 odst. 3 Komise v případě potřeby přijme prováděcí opatření s cílem stanovit podrobná pravidla k postupům uvedeným v této kapitole.

2.   Komise při rozhodování o těchto opatřeních náležitě přihlíží k potřebě, aby rozhodnutí byla při aktualizaci seznamu Společenství přijímána rychle, a podle potřeby umožní využít naléhavý postup.

Článek 9

Zveřejnění

1.   Seznam Společenství a jeho případné změny se ihned zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Komise a členské státy přijmou nezbytná opatření ke zpřístupnění co nejaktuálnějšího seznamu Společenství veřejnosti, zejména prostřednictvím internetu.

3.   Smluvní letečtí dopravci, vnitrostátní úřady civilního letectví, Evropská agentura pro bezpečnost letectví a letiště na území členských států zpřístupní seznam Společenství cestujícím prostřednictvím svých internetových stránek a popřípadě ve svých prostorách.

KAPITOLA III

Informace cestujícím

Článek 10

Oblast působnosti

1.   Tato kapitola se vztahuje na leteckou přepravu cestujících, je-li let součástí smlouvy o přepravě, tato přeprava byla započata ve Společenství a

a)

místem odletu je letiště na území členského státu, na něž se vztahuje Smlouva, nebo

b)

místem odletu je letiště ve třetí zemi a místem příletu je letiště na území státu, na něž se vztahuje Smlouva, nebo

c)

místem odletu je letiště ve třetí zemi a místem příletu je jiné letiště ve třetí zemi.

2.   Tato kapitola se použije bez ohledu na to, zda je let pravidelný nebo nepravidelný, a bez ohledu na to, zda je let součástí souboru služeb nebo není.

3.   Tato kapitola se nedotýká práv cestujících podle směrnice 90/314/EHS a nařízení (EHS) č 2299/89.

Článek 11

Informování o totožnosti provozujícího leteckého dopravce

1.   Při provedení rezervace informuje smluvní letecký dopravce cestujícího o totožnosti provozujícího leteckého dopravce nebo dopravců, a to bez ohledu na způsob provedení rezervace.

2.   Pokud není totožnost provozujícího leteckého dopravce v době rezervace dosud známa, smluvní letecký dopravce zajistí, že cestující je informován o jménu či jménech leteckého dopravce či dopravců, kteří budou příslušný let nebo lety pravděpodobně provozovat. Smluvní letecký dopravce v takovém případě zajistí, že cestující je o totožnosti provozujícího leteckého dopravce či dopravců informován, jakmile je jeho totožnost určena.

3.   Pokud dojde ke změně provozujícího leteckého dopravce či dopravců po provedení rezervace, přijme smluvní letecký dopravce bez ohledu na důvod změny okamžitě veškerá nezbytná opatření, aby byl cestující o změně informován co nejdříve. Cestující musí být v každém případě informováni při odbavení nebo v případě, že pro navazující let není odbavení vyžadováno, při nástupu na palubu.

4.   Letecký dopravce nebo provozovatel souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy zajistí, aby byl dotyčný smluvní letecký dopravce informován o totožnosti provozujícího leteckého dopravce či dopravců, jakmile je známa, zejména v případě změny této totožnosti.

5.   Pokud prodejce letenek není o totožnosti provozujícího leteckého dopravce informován, neodpovídá za nesplnění povinností stanovených v tomto článku.

6.   Povinnost smluvního leteckého dopravce informovat cestující o totožnosti provozujícího leteckého dopravce či dopravců je vymezena ve všeobecných prodejních podmínkách, které se vztahují na smlouvu o přepravě.

Článek 12

Právo na náhradu nebo přesměrování

1.   Tímto nařízením není dotčeno právo na náhradu nebo přesměrování podle nařízení (ES) č. 261/2004.

2.   V případech, kdy se nařízení (ES) č. 261/2004 nepoužije a

a)

provozující letecký dopravce oznámený cestujícímu byl zapsán na seznam Společenství a podléhá zákazu provozování letecké dopravy, který vedl ke zrušení daného letu nebo který by k tomuto zrušení vedl, kdyby byl daný let provozován ve Společenství, nebo

b)

provozující letecký dopravce oznámený cestujícímu byl nahrazen jiným provozujícím leteckým dopravcem, který byl zapsán na seznam Společenství a podléhá zákazu provozování letecké dopravy, který vedl ke zrušení daného letu nebo který by k tomuto zrušení vedl, kdyby byl daný let provozován ve Společenství,

musí smluvní letecký dopravce, který je stranou smlouvy o přepravě, cestujícímu poskytnout právo na náhradu nebo přesměrování podle článku 8 nařízení (ES) č. 261/2004, jestliže se cestující v případě, kdy let nebyl zrušen, rozhodne tímto spojem neletět.

3.   Odstavec 2 se použije, aniž je dotčen článek 13 nařízení (ES) č. 261/2004.

Článek 13

Sankce

Členské státy zajistí dodržování pravidel stanovených v této kapitole a stanoví sankce za nedodržení těchto pravidel. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

KAPITOLA IV

Závěrečná ustanovení

Článek 14

Informace a změna

Do ... (13) předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení. K této zprávě v případě potřeby přiloží návrhy na změnu tohoto nařízení.

Článek 15

Výbor

1.   Komisi je nápomocen výbor uvedený v článku 12 nařízení (EHS) č. 3922/91 (dále jen „výbor“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

4.   Komise může s výborem konzultovat jakoukoli jinou záležitost týkající se provádění tohoto nařízení.

5.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 16

Zrušení

Zrušuje se článek 9 směrnice 2004/36/ES.

Článek 17

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Články 10, 11 a 12 se použijí ode dne ... (14) a článek 13 se použije ode dne ... (15).

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne ...

Za Evropský parlament

předseda

Za Radu

předseda nebo předsedkyně


(1)  Stanovisko ze dne 28. září 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 16. listopadu 2005.

(3)  Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2871/2000 (Úř. věst. L 333, 29.12.2000, s. 47).

(4)  Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1701/2003 (Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 5).

(5)  Úř. věst. L 158, 23.6.1990, s. 59.

(6)  Úř. věst. L 220, 29.7.1989, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 323/1999 (Úř. věst. L 40, 13.2.1999, s. 1).

(7)  Úř. věst. L 167, 4.7.2003, s. 23.

(8)  Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 95, 21.4.1993, s. 29.

(10)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11)  Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 76.

(12)  Jeden měsíc po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

(13)  Tři roky po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

(14)  Šest měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

(15)  Jeden rok po vstupu tohoto nařízení v platnost.

PŘÍLOHA

SPOLEČNÁ KRITÉRIA PRO ROZHODOVÁNÍ O ZÁKAZU PROVOZOVÁNÍ LETECKÉ DOPRAVY Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ NA ÚROVNI SPOLEČENSTVÍ

Rozhodnutí o opatření na úrovni Společenství se přijímají podle okolností každého jednotlivého případu. V závislosti na okolnostech každého případu může opatření na úrovni Společenství podléhat dopravce nebo všichni dopravci, kteří získali oprávnění ve stejném státě.

Při rozhodování, zda uvalit na leteckého dopravce úplný nebo částečný zákaz provozování letecké dopravy, se posoudí, zda letecký dopravce plní příslušné bezpečnostní normy, a to s přihlédnutím k těmto bodům:

1.

Ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce:

zprávy poukazující na závažné nedostatky nebo trvalé zanedbávání ze strany dopravce řešit nedostatky zjištěné při inspekcích letištních ramp v rámci programu SAFA, o kterých byl dopravce včas informován;

závažné bezpečnostní nedostatky zaznamenané v rámci ustanovení o shromažďování informací podle článku 3 směrnice 2004/36/ES;

zákaz provozování letecké dopravy dopravcem uložený třetí zemí z důvodu průkazných nedostatků v souvislosti s mezinárodními bezpečnostními normami;

průkazné informace o nehodě a vážné události, které svědčí o skrytých systémových bezpečnostních nedostatcích.

2.

Neschopnost nebo neochota leteckého dopravce odstranit bezpečnostní nedostatky, o které svědčí

nedostatek průhlednosti nebo dostatečné a včasné komunikace ze strany dopravce při poskytování odpovědi na dotaz úřadu civilního letectví členského státu ohledně bezpečnostních stránek jeho provozu;

nevhodný nebo nedostatečný nápravný akční plán předložený jako odpověď na zjištěný bezpečnostní nedostatek závažné povahy.

3.

Neschopnost nebo neochota orgánů příslušných pro dohled nad tím, zda letecký dopravce bezpečnostní nedostatky řeší, o nichž svědčí

nedostatek spolupráce s úřadem civilního letectví v členském státě ze strany příslušných orgánů jiného státu v případě vzniku obav v souvislosti s bezpečností provozu dopravce, který v tomto státě získal licenci nebo oprávnění;

neschopnost příslušných orgánů, které mají nad dopravcem regulační dohled, uplatňovat a prosazovat příslušné bezpečnostní normy. Zvláštní pozornost by měla být věnována:

a)

auditům a souvisejícím nápravným akčním plánům vypracovaným na základě všeobecného programu pro audit dohledu nad bezpečností provozu Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) nebo na základě jakýchkoli platných právních předpisů Společenství,

b)

tomu, zda bylo dopravci, který podléhá dohledu ze strany tohoto státu, v dřívější době zamítnuto nebo zrušeno oprávnění k provozování letecké dopravy nebo technické povolení jiným státem,

c)

případům, kdy oprávnění provozovatele nebylo vydáno příslušným orgánem státu v místě, kde má dopravce hlavní provozovnu;

neschopnost příslušných orgánů státu, v němž je letadlo, které letecký dopravce používá, zaregistrováno, provádět kontrolu letadla používaného dopravcem v souladu s jeho povinnostmi vyplývajícími ze Chicagské úmluvy.

P6_TA(2005)0429

Jaderná elektrárna Bohunice V1 *

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o provádění protokolu č. 9 připojeného k Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii, pokud jde o jadernou elektrárnu Bohunice V1 na Slovensku (KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2004)0624) (1),

s ohledem na článek 203 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0205/2004),

s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a na stanovisko Rozpočtového výboru (A6-0282/2005),

1.

schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.

upřesňuje, že dokud nebude uzavřena dohoda o finančním výhledu na období od roku 2007, jsou částky uvedené v návrhu nařízení pouze orientační;

3.

vyzývá Komisi, aby po přijetí příštího finančního výhledu potvrdila částky uvedené v návrhu nařízení, nebo v případě potřeby předložila upravené částky ke schválení Evropskému parlamentu a Radě a zajistila tak, že budou slučitelné s výdajovými stropy;

4.

vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 119 druhým pododstavcem Smlouvy o Euratomu změnila odpovídajícím způsobem;

5.

vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

6.

vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

7.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

ZNĚNÍ NAVRŽENÉ KOMISÍ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY PARLAMENTU

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 3

(3) Evropská unie v protokolu rovněž uznala, že bude třeba, aby vyřazování jaderné elektrárny Bohunice V1 pokračovalo i po konci stávajícího finančního výhledu, a že toto úsilí představuje pro Slovensko značnou finanční zátěž. Rozhodnutí, která budou přijata v otázce dalšího poskytování pomoci Unie pro danou oblast po roce 2006, tuto situaci zohlední.

(3) Evropská unie v protokolu rovněž uznala, že bude třeba, aby vyřazování jaderné elektrárny Bohunice V1 pokračovalo i po konci stávajícího finančního výhledu, a že toto úsilí představuje pro Slovensko značnou finanční zátěž. Evropská unie si dále uvědomuje, že vzhledem k povaze a rozsahu vyřazování z provozu budou příslušné práce pokračovat také několik let po příštím finančním výhledu na období 2007-2013. Rozhodnutí, která budou přijata v otázce dalšího poskytování pomoci Unie pro danou oblast po roce 2006, tuto situaci zohlední.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 4a (nový)

 

(4a) Evropský parlament, Rada a Komise si váží úsilí, jež Slovensko vynaložilo na zvýšení bezpečnosti jaderné elektrárny Bohunice V1 před přistoupením, a toho, že Slovensko v letech 1993 až 2000 investovalo přibližně 250 milionů EUR do bezpečnostních opatření, a zohlední to při rozhodování o výši finanční pomoci pro Slovensko.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 4b (nový)

 

(4b) V rozpočtu Společenství by se mělo počítat s tím, že pomoc Unie bude pokračovat i po 31. prosinci 2013.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 4c (nový)

 

(4c) Evropský parlament, Rada a Komise unie si také uvědomují a berou patřičně v úvahu to, že v důsledku předčasného uzavření jaderné elektrárny Bohunice V1 nebude Slovensko schopno shromáždit celkovou částku potřebnou k vyřazení elektrárny z provozu; postupné poskytování této částky bylo totiž stanoveno v souladu s původní životností elektrárny.

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 5

(5) Je tedy třeba stanovit, že se z rozpočtu Společenství vyhrazuje částka ve výši dvou set třiceti sedmi milionů EUR na financování vyřazení jaderné elektrárny Bohunice V1 z provozu v letech 2007 až 2013.

(5) Je tedy třeba stanovit, že se z rozpočtu Společenství vyhrazuje částka ve výši 400 milionů EUR na financování vyřazení jaderné elektrárny Bohunice V1 z provozu v letech 2007 až 2013.

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 5a (nový)

 

(5a) Komise v souladu s právními předpisy Společenství přezkoumá nedávné návrhy slovenských úřadů na zvýšení částky veřejné podpory poskytované slovenskému jadernému odvětví ze státního fondu na vyřazení elektrárny z provozu.

Pozměňovací návrh 7

Bod odůvodnění 5b (nový)

 

(5b) Prostředky z rozpočtu Společenství určené k vyřazení elektrárny z provozu by neměly narušit hospodářskou soutěž mezi společnostmi dodávajícími elektřinu na trhu s energií v Evropské unii. Tyto prostředky by měly být také použity k financování opatření, která vyrovnají ztrátu výrobní kapacity v souladu s příslušným acquis, které se týká:

i)

obnovitelných zdrojů energie;

ii)

účinnosti konečného využití energie;

iii)

bezpečnosti dodávek elektřiny.

Pozměňovací návrh 16

Bod odůvodnění 5c (nový)

 

(5c) Evropská unie a zejména ty členské státy, které budou mít prospěch z uzavření jaderné elektrárny V1 v Jaslovských Bohunicích, by měly uvolnit dodatečnou částku ve výši 163 milionů EUR v rámci ročního rozpočtového procesu.

Pozměňovací návrh 8

Bod odůvodnění 8a (nový)

 

(8a) Aby byly vyváženy následky předčasného uzavření, mělo by vyřazení jaderné elektrárny Bohunice V1 z provozu probíhat způsobem, který umožní, že udržitelný rozvoj a růst na Slovensku bude pokračovat v souladu s Lisabonskou strategií.

Pozměňovací návrh 9

Bod odůvodnění 8b (nový)

 

(8b) Pro zajištění co nejvyšší účinnosti by se při vyřazování jaderné elektrárny Bohunice V1 z provozu mělo využívat těch nejlepších dostupných technických znalostí a měl by se brát patřičný ohled na povahu a technologické zvláštnosti jednotek, které mají být uzavřeny.

Pozměňovací návrh 10

Článek 2

Příspěvek Společenství přidělený na program na základě tohoto nařízení je poskytován s cílem finančně podpořit opatření spojená s vyřazením jaderné elektrárny Bohunice V1 z provozu, opatření pro obnovu životního prostředí v souladu s acquis a modernizační opatření pro tradiční výrobní kapacitu, která má nahradit výrobní kapacitu dvou reaktorů jaderné elektrárny Bohunice V1, a ostatní opatření, která jsou důsledkem rozhodnutí o uzavření této elektrárny a jejího vyřazení z provozu a která přispívají k nezbytné restrukturalizaci, obnově životního prostředí a modernizaci odvětví výroby, přenosu a distribuce energie na Slovensku, jakož i ke zvyšování bezpečnosti dodávky energie a zlepšování energetické účinnosti v zemi.

Příspěvek Společenství přidělený na program na základě tohoto nařízení je poskytován s cílem finančně podpořit opatření spojená s vyřazením jaderné elektrárny Bohunice V1 z provozu, včetně:

 

i)

opatření pro zlepšení životního prostředí v souladu s acquis;

ii)

opatření a modernizaci stávající výrobní kapacity, která má nahradit výrobní kapacitu dvou reaktorů jaderné elektrárny Bohunice V1;

iii)

ostatní opatření, která vyplývají z rozhodnutí o uzavření a vyřazení této elektrárny z provozu, a která v souladu s příslušným acquis a prostřednictvím jeho uplatňování přispívají k nezbytné restrukturalizaci, zlepšení životního prostředí a modernizaci výroby, přenosu a distribuce energie na Slovensku, jakož i ke zvyšování bezpečnosti dodávky energie a zlepšování energetické účinnosti v zemi.

Pozměňovací návrh 11

Čl. 2 pododstavec 1a (nový)

 

Opatření, jež mají být podporována z rozpočtu Společenství, stanoví podrobněji Komise v roce 2006 poté, co od slovenských úřadů obdrží příslušný plán na vyřazení elektrárny z provozu zahrnující všechny potřebné informace o postupu tohoto vyřazení. Komise příjme každoročně rozhodnutí, zda schválí opatření, která se mají financovat na základě tohoto plánu.

Pozměňovací návrh 12

Čl. 3 první pododstavec

Finanční částka nezbytná pro provádění činností uvedených v článku 2 v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 činí 237 milionů eur .

Finanční částka nezbytná pro provádění činností uvedených v článku 2 v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 činí 400 milionů EUR .

Pozměňovací návrh 13

Čl. 3 třetí pododstavec

Výše přidělených prostředků může být v době od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 upravena , aby program zohledňoval pokrok zaznamenaný při provádění programu a zajistil, že bude programování a přidělování zdrojů vycházet ze skutečných finančních potřeb a vstřebávací kapacity.

Výše ročně přidělených prostředků se může v době od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 lišit , aby program zohledňoval pokrok zaznamenaný při provádění programu a zajistil, že plánování a přidělování zdrojů bude vycházet ze skutečných platebních potřeb a vstřebávací kapacity.

Pozměňovací návrh 14

Čl. 3 pododstavec 3a (nový)

 

Poskytování finanční pomoci z rozpočtu Společenství na účely stanovené v článku 2 tohoto nařízení bude pokračovat také po 31. prosinci 2013.

Pozměňovací návrh 15

Článek 4

Stanovený příspěvek může pro určitá opatření dosahovat až 100% celkových výdajů. Mělo by být vyvinuto veškeré úsilí k zajištění toho, aby se v praxi spolufinancování zavedené v rámci předvstupní pomoci a pomoci poskytnuté v období 2004-2006 na podporu úsilí Slovenska při vyřazování jaderných zařízení z provozu pokračovalo a aby se případně zajistily jiné zdroje spolufinancování.

Stanovený příspěvek Společenství může pro určitá opatření dosahovat až 100 % celkových výdajů. Mělo by být vyvinuto veškeré úsilí k zajištění toho, aby se v praxi spolufinancování zavedené v rámci předvstupní pomoci a pomoci poskytnuté v období 2004-2006 na podporu úsilí Slovenska při vyřazování jaderných zařízení z provozu pokračovalo a aby se případně zajistily jiné zdroje spolufinancování.


(1)  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

P6_TA(2005)0430

Severní dimenze

Usnesení Evropského parlamentu o budoucnosti severní dimenze

Evropský parlament,

s ohledem na druhý akční plán severní dimenze na období 2004-2006, jak jej schválila Evropská rada v Bruselu ve dnech 16. a 17. října 2003,

s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 11. března 2003 o širší Evropě — Sousedství: nový rámec pro vztahy s východními a jižními sousedy (KOM (2003)0104),

s ohledem na úlohu severní dimenze při uskutečňování cestovních map EU a Ruska v souvislosti s vytvořením čtyř společných prostorů (společný hospodářský prostor, společný prostor svobody, bezpečnosti a práva, společný prostor vnější bezpečnosti, společný prostor pro rozvoj, vzdělání a kulturu), které byly přijaty na 15. vrcholné schůzce EU a Ruska dne 10. května 2005,

s ohledem na svá předchozí usnesení o severní dimenzi, zejména na usnesení ze dne 16. ledna 2003 (1) a ze dne 20. listopadu 2003 (2) týkající se druhého akčního plánu severní dimenze,

s ohledem na výroční zprávu Komise ze dne 20. května 2005 o pokroku při uskutečňování akčního plánu severní dimenze a na rozpravu v Evropském parlamentu ze dne 8. září 2005,

s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.

vzhledem k tomu, že současné předsednictví vyzvalo k setkání na ministerské úrovni v souvislosti se severní dimenzí, které se má konat dne 21. listopadu 2005, aby se vypracoval plán budoucnosti severní dimenze po skončení platnosti současného akčního plánu v roce 2006,

B.

vzhledem k tomu, že Komise v současné době pracuje na svých návrzích budoucích politik severní dimenze, které musí být přijaty v roce 2006 a vstoupit v platnost v roce 2007,

C.

vzhledem k tomu, že Evropská rada opakovaně zdůraznila význam severní dimenze pro vnitřní politiky Unie i pro její vnější vztahy, a vzhledem k tomu, že Evropská unie musí své politiky sousedství a partnerství a jejich nástroje rozvíjet tak, aby došlo k soudržnému propojení různých dimenzí Unie,

D.

vzhledem k tomu, že rozšířením EU se změnila geopolitická mapa severní Evropy a geografické těžiště EU se posunulo severovýchodním směrem, vzhledem k tomu, že severní dimenze přináší jak nové možnosti, tak nové úkoly, zejména pokud jde o předcházení vzniku nových bariér mezi EU a jejími severními sousedy, a vzhledem k tomu, že rozšíření s sebou přineslo nový důraz na spolupráci v oblasti Baltského moře, jelikož všechny pobaltské státy kromě Ruska jsou členy Evropské unie, což bude v rámci severní dimenze vyžadovat vytvoření zvláštní strategie pro oblast Baltského moře,

E.

vzhledem k tomu, že dříve přednesené politické cíle Evropského parlamentu týkající se severní dimenze byly splněny pouze částečně; vzhledem k tomu, že je třeba vyhovět zejména jeho požadavku většího zapojení poslanců a dalších volených zástupců vytvořením fóra severní dimenze, a vzhledem k tomu, že politiky severní dimenze jsou nadále málo viditelné a trpí nedostatečnou koordinací zúčastněných stran; vzhledem k tomu, že Evropský parlament podporuje činnost baltské meziskupiny Evropského parlamentu při vytváření obecných směrů pro další integraci v pobaltském regionu a její úsilí věnované iniciativě směrující k vytvoření evropské strategie pro oblast Baltského moře, především jako vnitřního pilíře severní dimenze,