5.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 133/6


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 13. marca 2012 – Pye Phyo Tay Za proti Svetu Evropske unije, Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska in Evropski komisiji

(Zadeva C-376/10 P) (1)

(Pritožba - Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi, sprejeti proti Republiki zveze Mjanmar - Zamrznitev sredstev, ki se uporablja za osebe, subjekte in organe - Pravna podlaga)

2012/C 133/10

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnik: Pye Phyo Tay Za (zastopniki: D. Anderson QC, S. Kentridge QC, M. Lester, Barrister, G. Martin, Solicitor)

Druge stranke v postopku: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bishop in E. Finnegan, zastopnika), Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (zastopnika: S. Hathaway, zastopnik, D. Beard, Barrister), Evropska komisija (zastopnika: S. Boelaert in M. Konstantinidis, zastopnika)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 19. maja 2010 v zadevi Tay Za proti Svetu (T-181/08), s katero je to sodišče zavrnilo tožbo za razglasitev delne ničnosti Uredbe Sveta (ES) št. 194/2008 z dne 25. februarja 2008 o obnovitvi in okrepitvi omejevalnih ukrepov v zvezi z Burmo/Mjanmarom in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 817/2006 (UL L 66, str. 1) v delu, v katerem je ime pritožnika na seznamu oseb, subjektov in organov, za katere se uporablja ta uredba.

Izrek

1.

Sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 19. maja 2010 v zadevi Tay Za proti Svetu (T 181/08) se razveljavi.

2.

Uredba Sveta (ES) št. 194/2008 z dne 25. februarja 2008 o obnovitvi in okrepitvi omejevalnih ukrepov v zvezi z Burmo/Mjanmarom in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 817/2006 se razglasi za nično v delu, v katerem se nanaša na P. P. Taya Zaja.

3.

Svetu Evropske unije se naloži plačilo stroškov postopka na prvi stopnji in pritožbenega postopka.

4.

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska ter Evropska komisija nosita svoje stroške postopka na prvi stopnji in pritožbenega postopka.


(1)  UL C 260, 25.9.2010.