9.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 274/20


2010 m. rugpjūčio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Estijos Respubliką

(Byla C-407/10)

()

2010/C 274/31

Proceso kalba: estų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Sipos ir E. Randvere

Atsakovė: Estijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad Estijos Respublika nepranešė apie priemones, įgyvendinančias 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/47/EB (1) (iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 90/385/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių aktyviuosius implantuojamus medicinos prietaisus, suderinimo, Tarybos direktyvą 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų ir Direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką).

Priteisti iš Estijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Terminas perkelti direktyvą į nacionalinę teisę baigėsi 2008 m. gruodžio 21 dieną.


(1)  OL L 247, p. 1.