ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2013.306.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 306

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången
22 oktober 2013


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2013/C 306/01

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

1

2013/C 306/02

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (2)

3

2013/C 306/03

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

4

2013/C 306/04

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.7015 – Bain Capital/Altor/EWOS) (1)

10

2013/C 306/05

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.7042 – Cinven/Heidelberger Leben) (1)

10


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2013/C 306/06

Eurons växelkurs

11

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2013/C 306/07

Rekonstruktionsåtgärder – Beslut om rekonstruktionsåtgärder för försäkringsaktiebolaget ”LA VIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡIΑ ΥΓΕIΑΣ”(Offentliggörande i enlighet med artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/17/EG om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag)

12

2013/C 306/08

Uppgifter från medlemsstaterna om stängning av fiske

13


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

 

(2)   Text av betydelse för EES, utom när det gäller produkter som omfattas av bilaga I till fördraget

SV